10-07-10

Verdwijnen eurozone zou opnieuw economische groei mogelijk maken

Het uiteenvallen van de eurozone zou de zestien betrokken landen helpen om jaren van economische stagnatie te vermijden. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse analist Capital Economics. Volgens het rapport zou het opheffen van de eurozone de concurrentiepositie van de zwakkere lidstaten versterken en vraag op de thuismarkt in Duitsland stimuleren, zodat opnieuw een groei zou gerealiseerd kunnen worden. Analist Roger Bootle stelt dat vele waarnemers het verdwijnen van de eurozone als een potentiële ramp bestempelen, maar in tegendeel zou leiden tot een hernieuwde economische groei, niet alleen in de zwakkere lidstaten, maar ook in heel Europa. Het rapport merkt op dat landen zoals Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Ierland snel de concurrentiekloof zouden kunnen dichten indien ze opnieuw naar hun eigen munteenheid zouden kunnen teruggrijpen.

20:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eurozone |  Facebook |

Verband tussen zwaarlijvigheid en lichaamsbeweging andersom

In het algemeen wordt aangenomen dat een gebrek aan lichaamsbeweging tot overgewicht bij kinderen leidt, maar een onderzoek van de Peninsula Medical School in Plymouth stellen dat het verband mogelijk omgekeerd ligt. Uit een studie van de onderzoekers zou immers gebleken zijn dat kinderen minder fysieke activiteiten ontwikkelen naarmate ze meer met zwaarlijvigheid hebben te kampen. Om het probleem van obesitas aan te pakken zou de overheid volgens de onderzoekers dan ook eerder oog moeten hebben voor gezonde voeding dan te focussen op het stimuleren van lichaamsbeweging. De onderzoekers stellen dat een zevenjarige voor elke 10 procent meer lichaamsvet vier minuten minder lichaamsbeweging neemt per dag. Wetenschappers van het Britse National Obesity Forum bekritiseren echter de studie en stellen dat de algemene voordelen van lichaamsbeweging niet mogen worden genegeerd.

16:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas |  Facebook |

Diabetes rukt ook op in Zuid-Oost Azië

Diabetes kent in Zuid-Oost Azië een bijzonder snelle toename. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Australische Garvan Institute of Medical Research. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Vietnamese stad Ho Chi Minh City 11 procent van de mannen en 12 procent van de vrouwen aan de ziekte lijden zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Daarnaast werd bij 4 procent van de bevolking een diagnose van diabetes gesteld. Het fenomeen is volgens de onderzoekers een drastische verandering van de Vietnamese eetgewoontes. Dat is vooral in de steden, die steeds meer verwesterd geraken. De onderzoekers voegen er aan toe dat een gelijkaardig fenomeen ook in Thailand kan worden opgemerkt. Het Garvan Institute voegt er aan toe dat de resultaten zonder twijfel ook geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere delen van Zuid-Oost Azië, zoals Maleisië, Singapore, Cambodja en Laos.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, diabetes, zuid-oost azie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse internetbedrijf Google blijft actief op de Chinese markt. Ondanks eerdere dreigementen van de Chinese regering om Google uit China te weren, werd de licentie van het Amerikaanse bedrijf toch vernieuwd. Google ligt al maanden met de Chinese regering in de clinch. Begin dit jaar stopte het internetbedrijf met het toepassen van zelfcensuur op zijn Chinese site. Dat deed Google door gebruikers van zijn Chinese website door te linken naar de website in Hongkong, zodat zij meer te weten konden komen over onderwerpen die de Chinese regering hen liever onthoudt, zoals over opstanden in Tibet. Eind juni stopte Google echter met het doorlinken. Daarmee kwam het Amerikaanse bedrijf tegemoet aan de eisen van de Chinese overheid. China is ook voor internetbedrijven een cruciale markt, maar toegang tot die markt vraagt vaak compromissen op het gebied van informatievrijheid.


De Engelse voetbalclub Middlesbrough heeft een nieuwe shirtsponsoring gelanceerd. De club probeerde tevergeefs een sponsoring te vinden voor het hele seizoen. Daarom besliste het clubbestuur om de reclameruimte op de voetbaluitrusting van de spelers per maand te verhuren. Neil Bausor, chief operating officer van de voetbalclub, zegt te begrijpen dat het huidige economische klimaat niet bijzonder gunstig is voor sponsoring, maar voegt er aan toe ook de commerciële belangen van de club te moeten beschermen. Daardoor kon met kandidaat-sponsors geen compromis worden bereikt dat voor beide partijen aanvaardbaar was. Daarom werd besloten om sponsorpakketten samen te stellen voor de tien maanden van de volgende competitie. Daardoor moet met verschillende partners één groot sponsoring-pakket samen te stellen.


De bezuinigingsoperatie waarmee de Griekse regering de overheidsfinanciën op orde wil brengen is realistisch en biedt een goede basis voor economisch herstel. Dat heeft Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), gezegd in een brief aan het Europees parlement. Het programma is volgens Trichet gebaseerd op realistische economische aannames en bevat, naast de noodzakelijke bezuinigingen en belastingverhogingen, een zeer rigoureuze en vergaande hervormingsagenda. Trichet had het daarbij over een solide basis voor positievere verwachtingen. Volgens de president van de Europese Centrale bank zal de combinatie van hervormingen en een stabiel begrotingsbeleid helpen de werkgelegenheid en de economische groei in Griekenland te stimuleren.


De economische groei in zowel de eurozone als de gehele Europese Unie bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 0,2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit een raming van het Europees bureau voor de statistiek Eurostat. De economie van het zestien landen tellende eurogebied groeide volgens Eurostat met 0,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Voor de Europese Unie van 27 landen bedroeg de groei op jaarbasis 0,5 procent. De cijfers voor zowel de kwartaalgroei als op jaarbasis kwamen exact overeen met de gemiddelde verwachtingen van analisten. Zweden liet de sterkste groei zien. Daar bedroeg de economische groei 1,4 procent. Met een terugval van 3,9 procent kende Litouwen de sterkste inkrimping.


Namaak kost de Italiaanse economie elk jaar 18miljard euro. Wanneer het fenomeen uit de wereld geholpen wordt, zou dat in Italië 130.000 jobs kunnen opleveren. Dat heeft Emma Marcegaglia, de voorzitster van de Italiaanse werkgeversorganisatie Confindustria, gezegd in Rome. Naast de kost aan de economie, verliest volgens haar ook de Italiaanse belastingsdienst jaarlijks een bedrag van 5 miljard euro. Italië is in Europa een van de landen die het zwaarst getroffen worden door namaak. Marcegaglia riep dan ook op tot meer informatie en bestraffing. Confindustria is van plan een ethische code te publiceren rond namaak. Bedrijven die de code niet naleven, zouden worden uitgesloten. De Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) schat de wereldwijde economische schade voor producenten als gevolg van namaak op 100 miljard dollar tot 200 miljard dollar.


Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft het passagiersvervoer in juni van dit jaar met 4,7 procent zien stijgen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, bij een lichte toename van de capaciteit met 0,4 procent. In het passagiersvervoer werd een bezettingsgraad gerealiseerd van 83,8 procent. Daarmee steeg de bezettingsgraad met 3,5 procentpunt in vergelijking tot een jaar eerder. De luchtvaartmaatschappij vervoerde in juni 6,5 miljoen passagiers. Dat is een stijging met 1,3 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Bij de vrachtactiviteiten kwam de beladingsgraad in juni uit op 67,7 procent. Dat betekent een toename van 2,4 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De capaciteit nam daarentegen af met 2,8 procent.


Het Aziatische land Sri Lanka zal half augustus de voorkeurspositie verliezen voor import van producten naar de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissie gemeld. maatregel wordt genomen omwille van de aanhoudende problemen van Sri Lanka met het eerbiedigen van de mensenrechten. Sri Lanka staat bekend om de productie en export van thee, koffie, rubber en kokosnoten. De lidstaten van de Europese Unie hadden in februari al beslist om de voorkeursbehandeling van Sri Lanka op te zeggen. De Europese Commissie had na een onderzoek geconcludeerd dat Colombo ernstig tekortschoot op het gebied van de mensenrechten. De regering in Sri Lanka kreeg tot begin juli de tijd om te antwoorden op het standpunt van de Europese Commissie, maar heeft daarvan geen gebruik te maken. Wel blijft voor Sri Lanka de deur open om de gesprekken te hervatten.


De Chinese regering wil dit jaar meer dan 100 miljard dollar investeren in infrastructuur in de minst ontwikkelde gebieden in het westen van het land. De investeringen moeten dienen voor het aanleggen van spoorwegen, wegen, luchthavens, steenkoolmijnen, kerncentrales en het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Dat heeft Du Ying, vice-voorzitter van de Chinese National Development and Reform Commission (NDRC), gezegd. De werken zullen dit jaar starten om volgens Ying actief de binnenlandse vraag op te voeren en de snelle en evenwichtige ontwikkeling in de westerse zones te promoten. Zonder een stabiele westelijke regio zal ook China er volgens Ying niet in slagen om stabiliteit te verwerven. In de westelijke gebieden wonen veel verarmde etnische minderheden.


De Spaanse landskampioen FC Barcelona is een lening van 150 miljoen euro aangegaan om de financiële problemen op korte termijn te kunnen oplossen. Dat heet Sandro Rosell, de pas verkozen voorzitter van de Spaanse voetbalclub, aangekondigd. Rosell gaf toe een club met schulden aangetroffen te hebben, maar hij voegde er aan toe dat geprobeerd wordt om de financiële problemen op te lossen. Hij voegde er echter meteen aan toe dat de club niet failliet zal geen en dat het salaris van de spelers, technische staf en werknemers betaald wordt. Sandro Rosell volgde in juni Joan Laporta op als voorzitter van de club. Laporta was zeven jaar lang voorzitter van FC Barcelona. Rosell is een voormalige topman van Nike en was eerder al ruim twee jaar ondervoorzitter van de Catalaanse voetbalclub.


Jean-Claude Trichet, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft elk risico op een nieuwe recessie afgewezen, nadat dat scenario eerder voor onrust had gezorgd op de financiële markten. Trichet zei helemaal niet van mening te zijn dat er een risico is op een nieuwe val van de economie. Volgens Trichet is het duidelijk dat de economie zich in een fase van herstel bevindt. Dat herstel situeert zich volgens hem vooral in de opkomende landen, maar ook in de geïndustrialiseerde wereld kunnen er naar zijn zeggen opnieuw positieve signalen worden opgevangen. Veel hangt volgens de voorzitter van de Europese Centrale Bank af van het vermogen van de geïndustrialiseerde landen om het vertrouwen te versterken bij de gezinnen, bedrijven, investeerders en spaarders.


De Nederlandse bouwgroep Heijmans wil het huidige sociaal plan voor overbodig geworden werknemers met een jaar verlengen. De Nederlandse zegt dat er in de nabije toekomst wellicht een nieuwe saneringsronde nodig is, omdat de woningbouwproductie tegenvalt. De Nederlandse vakbonden hebben het verzoek van Heijmans afgewezen. De afgelopen anderhalf jaar werden er bij het bouwbedrijf uit Rosmalen al 1.500 banen geschrapt. Een woordvoerder van de Nederlandse vakbond FNV Bouw zegt dat Heijmans met het voorstel tot verlenging van het sociaal plan kwam aanzetten tijdens de afwikkeling van deze reorganisatie. Er zou hem toen zijn gezegd dat het in de nabije toekomst wellicht nodig zou zijn meer banen te schrappen. De Nederlandse groep stoot ook buitenlandse activiteiten af om te saneren.


De Wereldhandelsorganisatie (WTO) zal zijn rapport over de omstreden subsidie van de Amerikaanse overheid aan vliegtuigbouwer Boeing pas in september voorstellen. Eerder was gesteld dat het rapport tijdens de maand juli bekend gemaakt zou worden. De Europese Unie en de Verenigde Staten beschuldigen elkaar al jaren over en weer van ongeoorloofde subsidie aan de twee grote vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. Eerder had de Wereldhandelsorganisatie al gezegd dat de Europese Unie en enkele lidstaten van de Europese Unie ongeoorloofde subsidies hebben verstrekt aan Airbus en dat die moeten worden ingetrokken. Volgens concurrent Boeing zou dat gaan om meer dan 3 miljard euro. De Europese Commissie vindt dat door het uitstel de indruk kan ontstaan dat Airbus ongeoorloofde subsidie ontving en Boeing niet.


De Amerikaanse televisiezender CNN heeft Octavia Nasr, redacteur Midden-Oosten, ontslagen naar aanleiding van een bericht op de sociale netwerksite Twitter. Daarin had ze zich in lovende bewoordingen uitgesproken over de pas overleden Libanese grootayatollah Mohammed Hussein Fadlallah. Nasr schreef dat ze het heengaan van Fadlallah, die ze naar eigen zeggen als één van de grootste figuren van de Hezbollah beschouwde, betreurde. Ze had eraan toegevoegd veel respect te hebben voor Fadlallah. De televisiezender had naar eigen zeggen geen andere keuze dan Octavia Nasr te ontslaan omdat ze de geloofwaardigheid van de zender op het spel had gezet. Het Twitterbericht had in de Verenigde Staten tot een storm van protest geleid. Fadlallah was een inspirator van Hezbollah en was fel anti-Amerikaans. De Verenigde Staten brachten hem in verband met bomaanslagen waarbij 260 Amerikanen omkwamen.


De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft bekendgemaakt dat de nieuwe Dreamliner, een langeafstandsvliegtuig met brede romp, zijn debuut zal maken voor een Europees publiek. Dat zal gebeuren op de Farnborough Airshow, die tijdens de tweede helft van de maand juli in de buurt van Londen wordt gehouden. De bezoekers van de luchtvaartshow zouden de kans krijgen om aan boord te gaan van het volledig uitgeruste vliegtuig. Het toestel wordt momenteel gebruikt voor tests, onder meer op de zitplaatsen. Het toestel, het derde prototype uit een serie van zes, neemt niet deel aan de vliegshow zelf. De ontwikkeling van de Dreamliner had te kampen met tal van technische problemen. Het nieuwe vliegtuig ligt meer dan twee jaar achter op schema, wat miljarden dollar extra kosten met zich meebracht voor Boeing.


Het Nederlandse chemieconcern DSM heeft zich voor tweeënhalf jaar verbonden aan wielerploeg Cervélo. De multinational is partner van sportkoepel Nederlands Olympisch Comité-Nederlandse Sport Federatie (NOC-NSF), maar verbindt zich nu voor het eerst aan een commercieel team. Innovatie via topsport moet volgens een woordvoerder van het bedrijf leiden tot producten die voor de markt interessant zijn. Het bedrijf, dat voortkwam uit De Staatsmijnen, ontwikkelde eerder onder meer de zeilboot waarmee Lobke Berkhout en Marcelien de Koning olympisch zilver wonnen op de Olympische Spelen van Peking en hield zich ook bezig met de ontwikkeling van schaatspakken voor de Nederlandse olympiërs. Het bedrijf ziet tal van mogelijkheden op onder meer het gebied van kleding, voeding en materiaal.


Meer Nieuws

09:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-07-10

Groei Amerikaanse populatie Facebook valt stil

Tijdens de maand juni heeft de sociale netwerksite Facebook in de Verenigde Staten nog amper 320.000 nieuwe gebruikers bijgevoegd. Tijdens de maand mei werden in de Verenigde Staten nog 7,8 miljoen nieuwe gebruikers geteld. In totaal heeft de sociale netwerksite 125 miljoen Amerikaanse gebruikers. Dat blijkt uit cijfers van Inside Facebook Gold. Daarbij wordt opgemerkt dat het in gesatureerde landen zoals de Verenigde Staten niet ongewoon is dat na een grote groeiperiode een adempauze volgt. Opgemerkt wordt echter dat het aantal gebruikers tussen achttien en vierenveertig jaar - de meest actieve groep binnen de populatie van Facebook - tijdens de maand juni een lichte daling heeft gekend tegenover de maand mei. Dat zou volgens Inside Facebook een toeval kunnen zijn, maar het zou ook een gevolg kunnen zijn van de massale media-aandacht voor de privacy-problemen waarmee het sociale netwerk werd geconfronteerd.

19:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, verenigde staten, facebook |  Facebook |

Europese Commissie versoepelt voorwaarden seizoensarbeiders

De Europese Commissie wil het voor burgers uit niet-lidstaten vergemakkelijken om in de Europese Unie werk te vinden. Daarbij zullen een aantal nieuwe regels worden opgesteld voor seizoensarbeiders, waarop meestal een beroep wordt gedaan voor landbouw-oogsten. De regeling zou echter ook gelden voor werknemers van multinationale ondernemingen die binnen hun bedrijf willen verhuizen. De Europese Commissie wil met een gemeenschappelijke Europees wettelijk kader beletten dat seizoensarbeiders zouden worden uitgebuit. Indien de betrokken kandidaten een geldig arbeidscontract hebben met een Europese werkgever of in het bezit zijn van een bindend werkaanbod, zouden ze volgens de nieuwe regelgeving een uitzondering krijgen op de verplichte aanvraag van een verblijfsvergunning en een werkvergunning voor elke keer dat ze in de Europese Unie komen werken.

19:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, seizoensarbeid |  Facebook |

Mijngroep Xstrata investeert in Tintayakopermijn

De Anglo-Zwitserse groep Xstrata heeft een gevoelige uitbreiding aangekondigd van de Tintaya-mijn in Zuid-Peru. Met het project zou een investering zijn gemoeid van 1,47 miljard dollar. De investering zal er volgens Xstrata voor zorgen dat de koperproductie met 60 procent kan worden opgedreven. Bovendien zou de levensduur van de Tintaya-mijn met ongeveer twintig jaar worden verlengd. De investering vormt een onderdeel van de strategie van de Anglo-Zwitserse groep om zijn totale productie over vier jaar met 50 procent opgedreven te hebben. De bestaande activiteiten in de Tintaya-mijn zouden normaal over twee jaar zijn uitgeput. De nieuw activiteiten bevinden zich op ongeveer tien kilometer van de huidige mijn. De werken zouden nog in de loop van dit jaar moeten starten. Over twee jaar zou het eerste koper moeten kunnen worden geproduceerd.

19:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peru, koper, xstrata, tintaya |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende