30-06-04

Strijd tegen broeikaseffect economisch gemakkelijker?

Het verscherpen van de strijd tegen het broeikaseffect vergt nauwelijks extra offers. Maar dan moeten wel (vrijwel) alle landen meewerken. Dat blijkt uit het gezamenlijk rapport ‘Wat kost een emissiereductie van 30 procent?’ van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) en het Nederlandse Milieu- en natuurplanbureau RIVM.

Om tegen 2020 wereldwijd de uitstoot van CO2-gas te stabiliseren moet de Europese Unie de uitstoot gemiddeld met 30 procent verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Dat schrijven de Nederlandse kranten. Het CPB en het RIVM hebben gerekend met een scenario dat alle landen meedoen in de strijd tegen de opwarming, uitgezonderd de Verenigde Staten en Australië. Van deze twee landen is vooraf duidelijk dat ze zich niet aansluiten. Zij willen zich nu al niet binden aan de zogenoemde Kyoto-doelstelling, die een minder vergaande reductie behelst.

Ook wordt uitgegaan van een systeem waarin de emissierechten die landen krijgen - toebedeeld op basis van het inwonertal - vrij verhandelbaar zijn. Reducties zouden gerealiseerd kunnen worden door het gebruik van schonere energie en de relatieve toename van energiezuinige bedrijfsactiviteiten. De kostprijs van de emmissierechten zal volgens het CPB echter dusdanig laag zijn dat het loont om 80 procent van ontwikkelingslanden over te nemen.

Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en de Nederlandse Milieudefensie lieten echter al weten afstand te nemen van het advies over de Europese aanpak van het broeikaseffect. Volgens het advies moet Nederland afzien van de doelstelling om over vijftien jaar de uitstoot van broeikasgas met 30 procent te verminderen. Zolang landen als India en China niet eveneens worden verplicht hun uitstoot te verminderen, moeten volgens het advies ook de Europese ambities omlaag. Tevens zou het gebruik van kernenergie opnieuw moeten worden onderzocht.

De milieuverenigingen noemen het advies echter eenzijdig en misleidend. De conclusies zouden alleen rekening houden met de visie van het bedrijfsleven. De milieu-organisaties stellen dat hun advies precies andersom luidde. Zij vinden een forse reductiedoelstelling voor 2020 wel nodig en blijven nog steeds tegen kernenergie. Een ambitieuze doelstelling voor de periode na 2012, wanneer de huidige Kyoto-afspraken aflopen, is volgens hen noodzakelijk.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de voorgestelde aanpak dan weer te ambitieus en tot mislukken gedoemd. “De doelstelling van 30 procent is te extreem,” wordt er opgemerkt. “Alle landen die relevant zijn voor het klimaatbeleid, zullen dan onmiddellijk afhaken.” Industrie in landen die zich houden aan de Koyoto-verplichting om minder broeikas uit te stoten, zal volgens de werkgevers verhuizen naar landen zonder emissieplafond. Zelfs in het idee van nieuwe klimaatafspraken heeft men weinig vertrouwen, want het draagvlak voor wereldomvattende klimaatafspraken zou eerder afbrokkelen dan toenemen.

Volgens de Europese milieucommissaris Wallström bestaan er geen aanwijzingen dat het naleven van de Kyoto-doelstelling de werkgelegenheid binnen de EU aantast. “Het internationale bedrijfsleven doet niet aan klimaatdumping,” meende ze.

16:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werken met een stille computer

Geluidshinder is niet alleen in de assemblage-werkplaats een probleem. Ook het geratel van printers, het gerinkel van telefoons en het geronk van machines kunnen op kantoor de zenuwen zwaar op de proef stellen. Aan de Amerikaanse Brigham Young University werd nu een systeem ontwikkeld dat alvast het geluid van de computer-ventilatoren onderdrukt.

Scott Sommerfeldt, professor fysica aan de Amerikaanse Brigham Young University, onderzocht hoe hij de werkvloer aangenamer zou kunnen maken, zodat mensen zich beter zouden kunnen concentreren. Zijn onderzoek mondde uit in een geluids-onderdrukkende toepassing die het geronk van de koelsystemen van computers tot een nauwelijks hoorbaar gezoem herleidt.

In een interview met het tijdschrift ‘Control & Instrumentation’ merkt Sommerfeldt op dat hij met zijn mede-onderzoeker Kent Gee – eveneens van de Brigham Young University – probeerde om ergenissen en vermoeidheid op kantoor te bestrijden. "Ik was me van het probleem niet erg bewust tot ik op een avond mijn printer en computer afzette en bemerkte hoe het plots veel stiller was."

Nadat hij ook nog eens zijn stem moest forceren om in een klas boven het geluid van de overhead projector uit te komen, was voor Sommerfeldt de maat vol. Hij greep terug naar de ervaringen die hij opgedaan in een NASA-project, waarbij getracht werd het geluid van de turbo’s in jet-motoren te verminderen.

Om de computers tot stilte aan te manen, werkte het duo een ‘Active Noice Control’ (ANC) uit, wat geluid uitspeelt tegen geluid om zo een stilte te creëren. Omdat het geluid zich in golven van verschillende druk voortplant, kunnen wetenschappers een tegengestelde golf uitsturen om het geluid te neutraliseren. "In praktijk betekent dit dat er een tweede geluid aan het oorspronkelijke wordt toegevoegd om het letterlijk uit de lucht te halen," verduidelijkt het tijdschrift. "Daarbij wordt gebruik gemaakt van sensoren, microfoons en computers om de opmetingen te doen en het geluid door luidsprekers te sturen in de richting van ongewenste bronnen."

De twee geluidsgolven moeten wel op hetzelfde moment op dezelfde plaats aankomen. "Anders zou het wel eens kunnen dat er op de ene plek inderdaad een geluidsvermindering optreedt, maar dat de golven op een andere locatie elkaar aanvullen en het geluid alleen nog maar erger maken," waarschuwt Sommerfeldt.

Tests wezen uit dat het BYU-systeem het geluid beperkte tot een niveau in de buurt van 12 decibel. "Dat betekent dat we van een zacht gesprek naar een stil gefluister gaan," zegt Sommerfeldt. "Dat lijkt niet spectaculair, maar indien dat geluid gevoegd wordt bij het lawaai van de andere bureau-toestellen zou wel eens de grens van het ongemak en irritatie overschreden wordt."

Kent Gee benadrukt dat de BYU-technologie relatief goedkoop uitvalt. "Er wordt veel geklaagd over het feit dat ANC-toepassingen zo duur zijn dat ze in praktijk nauwelijks toegepast kunnen worden," zegt hij. "Hoofdtelefoons voor vliegtuigpassagiers die rustig willen slapen of een film willen bekijken op hun laptops, kosten in de handel ongeveer 300 dollar. Voor de BYU-uitrusting bedraagt de investering niet meer dan 20 dollar. Bovendien kunnen er ook bestaande computers mee uitgerust worden en is het ook bruikbaar in de private woning."

14:27 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Microsoft heeft klantvriendelijkste online beleid

De online consumenten-service van de bedrijfswereld scoort nog altijd bijzonder pover. Zelfs de grootste Amerikaanse bedrijven doen het daarbij niet echt goed. Dat blijkt uit de ‘Online Customer Respect Study’ van het internationale onderzoeksbureau Customer Respect Group (CRG). Er wordt gesteld dat de bedrijven het iets beter doen dan het jaar voordien, maar er wordt meteen aan toegevoegd dat er nog een hele weg is af te leggen.

Eén derde van de onderzochte bedrijven slaagt er volgens de CRG blijkbaar niet in om alle vragen van online bezoekers te beantwoorden. "Dat is bijzonder opvallend," vertelde CRG-directeur David Fairchild. "Men moet immers heel goed beseffen dat 10,6 procent van alle Amerikaanse zakelijke transacties worden ingeleid door een bezoek aan een website. Bovendien verloopt bij een groot aantal van die transacties het hele proces via het internet." Een groot aantal bedrijven zondigde ook tegen de bescherming van de privacy en speelde gegevens van zijn klanten door aan andere bedrijven.

De onderzoekers bekeken de navigatie, de snelheid van antwoorden, de privacy, de klantgerichtheid, de transparantie en het beheer van de klantgegevens van de websites van de honderd grootste Amerikaanse bedrijven. Daarbij kwam Microsoft met glans als overwinnaar uit de bus, gevolgd door Hewlett-Packard en IBM.

Microsoft haalde een algemene score van 87 procent. Op het gebied van transparantie – een open en eerlijk beleid – haalde het bedrijf van Bill Gates zelfs tien op tien. Bovendien werden ook hoge scores gehaald op het gebied van een eenvoudige navigatie (8,6), het beheer van klantengegevens (8,8), privacy (8,6) en klantgerichtheid (8,6) werden hoge cijfers gehaald. Het zwakst scoorde het bedrijf op het gebied van het beantwoorden van vragen. Daar werd slechts 7,6 op tien gehaald.

Gemiddeld haalden de Amerikaanse bedrijven een score van 62 procent. Hewlett-Packard haalde een algemeen gemiddelde van 86 procent, terwijl IBM met 85 procent op een derde plaats strandde. Aan het andere eind van de rangschikking vinden we voedingsgigant Supervalu. Die haalt amper een score van 27 procent. Op het beantwoorden van klantenvragen haalt het bedrijf zelfs geen enkel punt. Transparantie haalt een score van 5 procent, het beheer van klantengegevens 33 procent, klantgerichtheid 44 procent en respect voor de privacy 24 procent. Alleen voor de gemakkelijkheid van navigatie (53 procent) is het bedrijf (net) niet gebuisd.

De onderzoekers stelden trouwens vast dat meer dan de helft van de bedrijven informatie over hun klanten doorspeelden aan andere bedrijven, zonder dat daar toestemming voor gevraagd werd. Verder bleek dat de bedrijven in het algemeen het best scoorden op het gebied van navigatie (73 procent) en het slechtste op het beantwoorden van de klant (44 procent).

12:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bijna elke werknemer komt op porno-sites terecht

Meer dan 75 procent van de werknemers heeft op het werk per ongeluk een pornografische website bezocht. Bovendien blijkt vijftien procent zelfs meer dan tien keer op dergelijke websites terecht te zijn gekomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Cerberian (toeleverancier van webfilter-technologieën voor het bedrijfsleden en particulieren) en veiligheids-provider SonicWall.

Er waren volgens de onderzoekers verschillende manieren waarop de werknemers op porno-sites terecht komen. In vele gevallen gebeurt dit door pop-ups (55 procent), maar ook via verkeerde links (52 procent), verkeerd gespelde URL’s (48 procent) en automatische links in e-mails (23 procent). Maar van 16 procent van de werknemers is volgens de studie ook geweten dat ze bewust porno-sites bezochten, terwijl 40 procent van de ondervraagden zegt collega’s naar dergelijke online bestemmingen te hebben zien dwalen.

Verder heeft 32 procent collega’s goksites zien bezoeken, terwijl 91 procent medewerkers online heeft weten schoppen. Nog eens 85 procent herinnert zich dat collega’s sportsites bezochten. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat de helft van de ondervraagden meer dan tien procent van de werktijd voor persoonlijke aangelegenheden online doorbrengt. Dat is ongeveer vier uur per week of negen dagen per jaar.

De studie merkt ook op dat dit gedrag bij collega’s heel wat ongenoegen oproept. Zo bleek 68 procent er problemen mee te hebben dat één van de collega’s een porno-site bezocht, waarbij 47 procent zich zo geërgerd had dat hij er een opmerkingen over gemaakt had tegen de dader of het aan de bedrijfsleiding gemeld had. Ook het online gokken bleek 35 procent van de medewerkers tegen de borst te stuiten. Minder bezwaar was er tegen het online shoppen (35 procent) en het bezoeken van sport-websites (29 procent).

De onderzoekers stellen dat het internet een medium is dat door de werkgevers niet echt gecontroleerd wordt. Zestig procent van de ondervraagden merkten op dat hun organisaties geen regels had tegen het persoonlijk webgebruik tijdens het werk. Bovendien had meer dan vijftig procent van de betrokken organisaties ook geen internet-filter laten plaatsen.

De opdrachtgevers van het onderzoek – verkopers van beveiligings-oplossingen – benadrukken dat een ongecontroleerd internetgebruik voor bedrijven een mogelijke bedreiging inhoudt, vooral wanneer werknemers in contact komen met pornografie of ze de bedrijfs-infrastructuur gebruiken om beschermd materiaal te downloaden, op te slaan en uit te wisselen. Bovendien stellen ze dat een oneigenlijk gebruik van het internet op het werk tot ernstige disciplinaire problemen kan leiden. Ze besluiten dan ook dat bedrijven een duidelijk internet-beleid moeten opstellen en content-filters gebruiken.

10:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

De vier Vlaamse zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende samen genereerden in 2002 een toegevoegde waarde van 22,2 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van de Nationale Bank over het economisch belang van de Vlaamse zeehavens. De ondernemingen in de vier havens lieten in 2002 een herstel optekenen, zodat de toegevoegde waarde in alle havens groeide. De toename van de werkgelegenheid die het jaar voordien werd opgetekend, is in 2002 tenietgedaan. In dat jaar bedroeg de directe werkgelegenheid in de havens bijna 103.000 voltijdse equivalenten. De investeringen in de havens groeiden met 2,6 procent tot 2,5 miljard euro. (Het Nieuwsblad)

Distributiecentrum SKF Logistics uit Tongeren is uitgeroepen tot mensvriendelijkste bedrijf van Vlaanderen. De onderneming, met 244 werknemers, wordt bekroond omdat het inspanningen levert voor een goed werkklimaat, een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op alle niveaus en omdat het veel aandacht besteedt aan oudere werknemers. SKF kreeg de prijs dinsdagavond uitgereikt van uittredend Vlaams minister van Welzijn Adelheid Byttebier. (Gazet van Antwerpen)

Met de zomervakantie voor de deur, zetten de touroperatoren een aantal opvallende trends op een rijtje. Opmerkelijk is vooral de stijgende populariteit van de all inclusive-formule. Zo kiest bijna de helft van de Vlamingen die boekt bij een touroperator voor een all in-vliegvakantie. Voorts zitten onder meer de Verenigde Staten, Turkije en het segment van de city-trips in de lift. De all inclusive-formule blijft zijn opmars verderzetten. Bij touroperator Jetair opteert deze zomer zelfs 53 pct voor die formule (tegenover 42 pct in 2003). Bij Neckermann, onderdeel van Thomas Cook Belgium, is dat 41 procent (33 pct in 2003). De Bourgondische levensstijl (met de daarbij horende oplopende kosten) zou voor veel vakantiegangers de reden zijn om te kiezen voor de all in-formule met vast budget. Daarnaast zitten ook de reizen naar de VS opnieuw in de lift. Jetair noteerde zelfs een verdubbeling van het aantal boekingen voor de VS. De lagere dollarkoers speelt hier zeker een belangrijke rol. Wat betreft de populairste vakantiebestemmingen springt vooral de klim van Turkije in het oog. Bij Neckermann spreekt men zelfs van een verdubbeling van het aantal boekingen. Globaal wordt Turkije na Spanje de populairste bestemming. Griekenland komt op een derde plaats. Die top-drie is zowel bij Jetair als bij Neckermann dezelfde. Op het vlak van de auto-vakanties blijven Frankrijk, Spanje en Duitsland de belangrijkste bestemmingen. Tenslotte blijven ook de city-trips aan populariteit winnen. Zo noteerde Jetair 25 pct meer boekingen ten opzichte van vorig jaar. Parijs en Barcelona vormen de twee voornaamste bestemmingen, maar ook Londen doet het goed (+50 pct bij Jetair, +25 pct bij Neckermann). Ook enkele steden in de nieuwe EU-lidstaten scoren opvallend goed, met name Boedapest (vedrievoudiging bij Jetair, +250 pct bij Neckermann) en Praag (bijna verdubbeling bij Jetair, +70 pct bij Neckermann). (Het Belang van Limburg)

Speelgoedconcern Mattel moet Tom Forsythe (46), de Amerikaanse fotograaf en kunstenaar die voor zijn werk gebruik maakt van naakte Barbiepoppen, 1,8 miljoen dollar (1,48 miljoen euro) schadevergoeding betalen, zo berichtten de Amerikaanse media. Na een marathonproces veroordeelde de rechter de barbieproducent tot het betalen van dit hoge bedrag. Met dit geld moeten de gerechtskosten en de advocaten van Forsythe vergoed worden. Mattel had Forsythe in 1999 voor de rechter gedaagd in de Amerikaanse staats Utah, wegens schending van het auteursrecht. Maar eind 2003 werd de fotograaf in beroep vrijgesproken. Op de 78 Barbiefoto's van Forsythe poseert de blonde, langbenige pop vaak naakt met keukengerei. (De Morgen)

De omwonenden van de luchthaven Bierset zijn door het hof van beroep in Luik in het ongelijk gesteld voor al hun eisen. Het hof erkende dinsdag geen enkele fout in hoofde van het Waals Gewest, het koerierbedrijf TNT of het bedrijf SAB dat de luchthaven beheert. Zevenhonderd buurtbewoners van de luchthaven vroegen enerzijds een verbod op de nachtvluchten en anderzijds een schadevergoeding voor de geleden overlast. Het hof van beroep verwierp dinsdag de noodzaak een effectenonderzoek te laten uitvoeren en bevestigde dat het Waals Gewest bevoegd is om de maatregelen te nemen die genomen werden. Voorts erkende het hof dat de exploitatie van de luchthaven een bevoegdheid is van het Waals Gewest. Het hof stelde ook dat van een vrachtbedrijf niet kan verwacht worden dat het zijn minst luidruchtige vliegtuigen gebruikt als zijn concurrenten niet onderhevig zijn aan dezelfde verplichting. De verwijten aan het adres van TNT zijn volgens het hof niet voldoende bewezen. (De Tijd)

Het Noorse staatsbedrijf Statoil moet een boete betalen van 20 miljoen Noorse kronen of 2,39 miljoen euro omwille van een controversieel contract dat het afsloot in Iran. Daarbij zouden steekpenningen betaald zijn. De Noorse gerechtelijke dienst voor economische misdaad legde de zware boete op wegens actieve corruptie bij de toewijzing van een contract in Iran twee jaar geleden. Statoil maakte destijds 115 miljoen kronen over aan het Britse Horton Investments. Daarvan kwamen minstens 40 miljoen kronen terecht bij een zoon van de vroegere Iraanse president Rafsanjani. Bij een intern onderzoek was al gebleken dat die betalingen illegaal waren. Enkele maanden na de transactie met Horton verkreeg Statoil de concessie voor de uitbouw van een gasveld in Iran. Toen het onderzoek in september vorig jaar bekendraakte, moesten afgevaardigd bestuurder Olav Fjell en enkele andere toplui de baan ruimen. Fjell blijft nu buiten schot. Richard Hubbard, het hoofd van de internationale divisie van Statoil, moet daarentegen 200.000 kronen of 23.900 euro boete betalen. (De Standaard)

De helft van de mannelijke Nederlandse singles en 44 procent van de vrouwelijke Nederlandse alleenstaanden vinden datingsites tegenvallen. Het Nederlandse online magazine M/V Life hield een enquête waaruit bleek dat respectievelijk 28 en 35 procent van de singles het leuk vindt om op internet een partner te zoeken. Bijna 700 singles deden mee aan de digitalte enquête. Dertien procent van de dames past resoluut voor internetdating. Mannen zijn iets enthousiaster. Maar 8 procent van de mannen vindt een datingsite maar niets. (Het Laatste Nieuws)

09:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-06-04

Waterbedrijven beginnen verplichte keuring

Op 1 juli wordt een nieuwe technische reglementering voor de binneninstallaties voor drinkwatervoorziening in heel Vlaanderen van kracht. Voortaan zal onder meer de drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie pas in dienst worden gesteld wanneer de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd.

Aanleiding voor het nieuw reglement is het nieuwe Vlaamse Drinkwaterdecreet van mei 2002. Dat verplicht de drinkwaterbedrijven om de waterkwaliteit aan de kraan te controleren en bij afwijkingen adviserend op te treden. Dat werd bekend gemaakt door de Samenwerking Vlaams Water (SVW), de koepelorganisatie van de waterbedrijven in Vlaanderen, maandag bekend.

De bedrijven worden daardoor mee verantwoordelijk gesteld voor de binneninstallaties. "Vandaar dat er een uniform reglement voor heel Vlaanderen nodig is om de kwaliteit van het water te kunnen garanderen en gebruikers optimaal te beschermen tegen calamiteiten," aldus de SVW.

Door het toenemend gebruik van hemelwater in de woning, is het risico voor rechtstreekse verbindingen met de drinkwaterleidingen de laatste jaren sterk toegenomen. "Een foute aanleg van deze leidingen houdt risico's in voor de drinkwaterkwaliteit in de eigen woning, maar ook voor de andere verbruikers," zegt de organisatie. "Het technische reglement en de bijhorende keuring moeten deze foute verbindingen voorkomen."

Indien aan de kraan een kwaliteitsafwijking vastgesteld wordt die te wijten is aan de binnenhuisinstallatie, moet de drinkwaterleverancier dit melden aan de klant en ook de mogelijke herstelmaatregelen aangeven. "Het reglement en de keuring zijn dan ook een preventieve aanpak om de klant te behoeden voor dergelijke, vaak dure en moeilijk uit te voeren, herstelmaatregelen," aldus de SVW.

De verplichte keuring geldt voor grote verbouwingen van sanitaire installaties en alle nieuwbouw waarvan de vergunningsaanvraag dateert van na 1 januari en waarvan de aanvraag tot aansluiting van het water gebeurt na 1 juli. In afwachting van de definitieve aansluiting kunnen klanten water krijgen via een tijdelijke aansluiting.

17:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Twee miljoen doden bij arbeidsongevallen

De bouwsector kent een relatief hoog risico op arbeidsongevallen. Dat werd deze middag nog eens pijnlijk bewezen toen bij graafwerken rond de herinrichtingswerken van de Antwerpse Leien een arbeider in een bouwput zwaar gewond raakte. Uit cijfers van de Internationale Arbeids Organisatie (IAO) blijkt trouwens dat wereldwijd elk jaar twee miljoen mensen bij arbeidsongevallen om het leven komen.

Er worden gelukkig maatregelen genomen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Zo is het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de bouw in 2003 verder gedaald tot tien. Op jaarbasis was dat de derde opeenvolgende daling. In 2001 waren er 25 dodelijke arbeidsongevallen en in 2002 moesten er 13 ongevallen met fatale afloop genoteerd worden.

De werkgeversfederatie Confederatie Bouw ziet drie grote redenen die deze daling kunnen verklaren. Naast de integratie van het veiligheidsaspect in de technische en beroepsopleidingen, werpen volgens de organisatie versterkte controles tegen zwartwerk vruchten af en is er de sterke toename van het aantal veiligheidsopleidingen voor zowel bouwvakkers, schoolverlaters en werkzoekenden.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten kosten volgens de Internationale Arbeids Organisatie (IAO) trouwens jaarlijks aan twee miljoen mensen het leven. In totaal gebeuren er jaarlijks bij benadering 270 miljoen arbeidsongevallen voor en worden 160 miljoen dossiers van beroepsziekten opgetekend. In een derde van de gevallen veroorzaken die het verlies van vier of meer arbeidsdagen. De kostprijs van dood en ziekte, sociale uitkeringen, afwezigheid op het werk en dergelijke wordt geraamd op 4 procent van het mondiale BBP, of 1,25 biljoen dollar.

Het Franse ministerie van Sociale Zaken, Werk en Solidariteit maakte onlangs bekend dat 20 procent van de personen tussen 15 en 64 jaar verklaart een gezondheidsprobleem te hebben dat te wijten is aan het werk dat ze doen of deden. Voor rugproblemen of problemen met de ledematen is dat zelfs 40 procent. Het zijn meestal landbouwers en arbeiders die gezondheidsproblemen ondervinden en die de oorzaak ervan zoeken in hun werk. Kaderleden zijn doorgaans in betere gezondheid dan de andere categorieën. Ze leggen ook minder de link tussen hun gezondheid en hun werk, behalve als het om depressies en andere psychische aandoeningen gaat.

15:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende