31-08-04

Geïntegreede communicatie een verkeerd model?

Geïntegreerde communicatie blijkt meestal steken in mooie woorden en stelt in praktijk doorgaans weinig voor. Dat stelt de Journal of Advertising Research (JAR). Het wordt volgens het magazine hoog tijd dat die geïntegreerde communicatie bekeken wordt vanuit het standpunt van de consument en niet vanuit dat van de adverteerder.

(Foto: Elke marketing-discipline zal zijn eigen weg blijven gaan. – LAJ)

“Voor de ontdekking van geïntegreerde communicatie moeten we terug naar de jaren zeventig,” merkt de JAR op. “Toen verschenen de eerste artikelen waarin ervoor werd gepleit om de verschillende vormen van communicatie beter op elkaar af te stemmen.” Sindsdien is geïntegreerde communicatie volgens het magazine algemeen geaccepteerd. Door bij advertenties, commercials en andere vormen van communicatie zoveel mogelijk een eensluidende boodschap te verkondigen, zou de helderheid toenemen en dus ook het effect.

Er wordt echter opgemerkt dat geïntegreerde communicatie tot nu toe vooral inside-out wordt benaderd. “De adverteerder en het reclamebureau kijken of de verschillende reclame-uitingen op essentiële punten met elkaar overeenstemmen,” stipt de JAR aan. “Maar dat is een oppervlakkige benadering, die weinig met klantdenken te maken heeft. Veel beter is om de communicatie vanuit de klant te benaderen, want dat kan bijzonder verrassende resultaten opleveren.”

Daarbij wordt verwezen naar een actie van chocoladefabrikant Cadbury, waarbij chocoladewinkels gratis sportartikelen uitdeelden. “De advertenties, commercials, verpakkingen en sales promotion waren perfect op elkaar afgestemd,” merkt het magazine op. “Het bleek echter dat veel klanten zich ongemakkelijk voelden bij de combinatie van de dikmakende chocolade en sport. Blijkbaar was Cadbury vergeten dat voor de consument ook de integratie tussen product en communicatie meetelt.”

Ook de Amerikaanse marketing-strateeg Al Ries – auteur van onder meer ‘The Fall of Advertising and the Rise of PR’ - loopt niet erg hoog op met geïntegreerde systemen. “Sommigen roepen dat reclame, public relations, direct mail, sales promotion en andere andere communicatievormen in één grote eenheid zouden moeten samengebracht worden,” stelt hij in het tijdschrift Advertising Age. “Maar ondanks die hype toont de realiteit aan dat er juist een evolutie is in de richting van specialiasaties.”

Ries stelt dat geïntegreerde operaties met een hechte samenwerking tussen de verschillende marketing-sectoren absoluut nodig zijn. “Maar bureaus die zich specifiek richten op public relations, sales promotions of direct mail zullen niet verdwijnen en opgaan in grote geïntegreerde marketing bureaus,” merkt hij op. “De trend gaat eerder de omgekeerde richting uit.”

Bovendien merkt Ries op dat de verschillende activiteiten van bureaus steeds meer als afzonderlijke entiteiten een eigen leven gaan leiden. “Deze versplintering legt een druk op de adverteerder, die al de gespecialiseerde bureaus moeten samenbrengen om een geïntegreerd project uit te werken,” werpt hij op. Specialisatie biedt volgens Ries bijzonder grote voordelen. “In bijna elke economische sector – bijvoorbeeld geneeskunde, advocatuur en technologie – zien we steeds meer specialisatie,” merkt hij op. “Waarom zou marketing anders zijn?”

Ries verwijst daarbij naar de militaire organisatie. “Daar wordt steeds meer gesproken over geïntegreerde operaties, een nauwere samenwerking tussen alle machten. Luchtmacht, artillerie en infanterie werken heel nauw samen, maar dat betekent niet dat de verschillende legers tot één groot geheel worden samengevoegd. Door hun specialisatie groeien ze zelfs steeds verder uit elkaar, wat het militaire apparaat verplicht om miljoenen dollars te besteden aan communicatie-systemen om de verschillende machten op elkaar af te stemmen.”

Een gelijkaardig proces moet men volgens hem ook in de marketing verwachten. “Er zullen nieuwe functies ontwikkeld worden en in belangrijkheid groeien, tot ze een punt bereiken waarop ze zich van het groter geheel zullen afsplitsen,” voorspelt hij. Integratie wordt volgens Ries trouwens dikwijls beschouwd als de Heilige Graal van de huidige marketing. “Maar slechts weinigen hebben het geheim van geïntegreerde marketing kunnen ontsluieren,” stipt hij aan. “Het is vooral veel gepraat en weinig actie. Men mag zelfs verwachten dat het nooit zal gerealiseerd worden.”

22:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Spammers riskeren IAB-boycot

Breedbandverbindingen hebben een aandeel in de verspreiding van e-mail. Specialisten menen volgens het tijdschrift Communicatie Online dat die verbindingen immers dikwijls slecht beveiligd zijn en dus een gemakkelijke prooi zijn voor spammers. In Nederland wil men alvast starten met een boycot tegen bedrijven die klanten lastig vallen en zoekmachines proberen te manipuleren.

(Foto: Spammers komen op de zwarte lijst van het Interactive Advertising Bureau. – LAJ)

Inmiddels bestaat zestig procent van de e-mails uit spam. De meeste ongewenste berichten komen uit de Verenigde Staten (60 procent). China staat op de tweede plaats met 6,2 procent, terwijl Zuid-Korea met 4,9 procent de top drie rond maakt. Op nummer vier volgt Canada met 4,3 procent, terwijl Brazilië met 2,9 procent op nummer vijf staat.

Met 2 procent is Frankrijk op de zesde plaats de belangrijkste Europese verzender van spam. Op nummer zeven staan Hong Kong en Spanje (1,7 procent), gevolgd door Japan (1,2 procent). Opvallend is de tiende plaats van Nederland, dat 1,2 procent van de spam-markt vertegenwoordigt. “De hoge dichtheid aan breedbandverbindingen wordt door kenners genoemd als mogelijke verklaring voor de toptiennotering van Nederland,” alduc Communicatie Online. “Door een slechte beveiliging zijn die vaak een makkelijke prooi voor buitenlandse spammers. Een andere factor die kan meespelen is het dat groot aantal pornosites op Hollandse bodem.”

Het Interactive Advertising Bureau probeert de faam van de sector weer op te krikken door het uitvaardigen van een gedragscode. Die werd door alvast door de grote zoekmachines en mediabureaus aanvaard. Bedrijven die commerciële bulkmail versturen, komen daarbij op een zwarte lijst van het Interactive Advertising Bureau terecht. Internetreclamebureaus die zich toeleggen op cloaking - of andere technieken om hoog te scoren bij zoekmachines - krijgen een 'rode kaart' en worden door deelnemende zoekmachines helemaal uit de resultaten gefilterd.

“Of het nu gaat om spam per e-mail, sms of chat of bedrijven die consumenten en zoekmachines om de tuin proberen te leiden, we maken er korte metten mee,” waarschuwe IAB-voorzitter Igor Beuker. “Er is nog altijd een aantal cowboys op de markt dat snel geld wil verdienen ten koste van het medium, adverteerders en consumenten. Die zijn we veel liever kwijt dan rijk. Onze leden willen ook over vijf jaar nog altijd geld verdienen.” Het IAB is trouwens optimistisch over de maatregel en verwacht dat malafide bedrijven door de maatregelen vanzelf uitsterven.

17:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kosten Betuwelijn en hsl werden verzwegen

De top van het Nederlandse ministerie van verkeer heeft jarenlang miljoenenoverschrijdingen bij de grote spoorprojecten hsl en Betuweroute verborgen gehouden. Dat blijkt uit de eerste verklaringen van betrokkenen tegenover een Nederlandse parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van kamerlid Duivesteijn.

(Foto: Spoorwegprojecten vallen gemiddeld bijna 45 procent duurder uit dan geraamd werd. – LAJ)

“Al in het voorjaar van 1998 signaleerde financieel directeur Ab Lambarts van verkeer grote problemen, maar het duurde tot de begrotingsbehandeling van 2003 voordat de Nederlandse Kamer er lucht van kreeg,” merkt Paul Burm in de krant De Stem op. “Op de waarschuwingen van Lambarts werd niet adequaat gereageerd, bleek gisteren na de eerste dag van verhoren van de commissie-Duivesteijn.”

Lambarts werd in 1996 financieel directeur economische zaken op het ministerie van verkeer en waterstaat en kwam naar eigen zeggen onmiddellijk tot de conclusie dat de financiële organisatie rond de hsl en Betuweroute niet in orde was. “Er waren teveel onzekerheden, er was geen actieplan om risico’s aan te pakken, taken waren niet helder verdeeld en de bouw van de hsl werd onvoldoende gestuurd,” aldus Lambarts.

De krant merkt op dat Lambarts de de projectleiders echter niet zo ver dat ze hun administratie op orde brachten. “Daarom stapte Lambarts in 1998 naar zijn hoogste baas, secretaris-generaal Pans en vroeg om extern onderzoek naar de risico’s en extra kosten van de spoorprojecten,” verduidelijkt De Stem. “Hij schreef dat de hsl-organisatie een blinde vlek vertoonde op het gebied van financiële rapportage en dat de neiging bestond om de kop in het zand te steken.”

De krant schrijft dat de secretaris-generaal uiteindelijk instemde met het onderzoek. “In 1999 werd geconcludeerd dat het financieel beheer van de Betuweroute amorf was, terwijl dat van de als riskant beschouwd werd,” stipt Burm aan. “Vervolgens werd toenmalig minister Netelenbos (PvdA) op de hoogte gebracht. In overleg met haar ambtelijke top besliste zij om de kamer niet in te lichten over de financiële problemen. Secretaris-generaal stelde dat men immers nog niet precies wist hoe groot de overschrijdingen waren en hoe zwaar de risico’s waren.”

Dit was volgens de krant in strijd met de procedure die de kamer en regering naar aanleiding van de fiks duurder uitgevallen pijlerdam in de Oosterschelde ooit afspraken. “Deze later nog aangescherpte regeling schrijft voor dat de Kamer tijdig wordt ingelicht als er kans bestaat op tegenvallers,” aldus De Stem. “In het verhoor zei secretaris-generaal Pans dat hij herhaaldelijk heeft geprobeerd Netelenbos over te halen naar de Kamer te gaan om meer geld voor de projecten te vragen, maar dat ze consequent weigerde.”

In het voorjaar van 2002 viel Paars-2 en nam Roelf de Boer (LPF) de portefeuille over, waarop de top van verkeer en waterstaat volgens Pans een nieuwe poging ondernam om de kostenoverschijdingen door de kamer te loodsen. “Pans stelt dat hij bij de eerste kennismaking met de minister-in-spe de tekorten ter sprake bracht,” meldt de krant. “Pans zou De Boer gefeliciteerd hebben met het extra geld dat hij voor verkeer en waterstaat had bedongen, maar hem ook gezegd hebben dat hij dat direct ook weer kwijt zou zijn vanwege de risicoreservering voor hsl en Betuweroute.”

De Boer ging akkoord en op zijn begroting verscheen een voor de kamer aanvankelijk raadselachtig bedrag van bijna een miljard euro voor onvoorziene omstandigheden. De terughoudendheid van het ministerie om meer duidelijkheid te scheppen was volgens De Boer ingegeven door het feit dat men wilde vermijden dat aannemers daarmee hun voordeel zouden doen.

De Deense hoogleraar infrastructuurplanning Flyvbjerg – die wereldwijd ongeveer 260 projecten had doorgelicht – merkte op dat negentig procent van dergelijke dossiers uit de hand lopen. “Dat komt niet zelden door doelbewuste verkeerde informatie uit politieke hoek,” benadrukte hij. Volgens hem vallen spoorwegprojecten gemiddeld 45 procent duurder uit dan begroot. Voor bruggen en tunnels is dat bijna 34 procent, terwijl wegen gemiddeld 20 procent duurder zijn dan voorzien werd.

15:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europa start denktank over voedselveiligheid

De Europese Commissie nodigt organisaties van boeren, voedselproducenten, handel en consumenten uit om deel te nemen aan een nieuwe denktank over voedselveiligheid. De club van 45 leden moet de communicatie tussen de Europese Commissie en belangenverenigingen stroomlijnen.

(Foto: Veilig voedsel staat centraal in de nieuwe Europese denktank. – LAJ)

De Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health moet diverse bestaande kleinere platforms vervangen en komt twee keer per jaar samen. “Een nog te vormen internetforum - waaraan iedereen kan deelnemen - vormt het hart van het overleg,” merkt het tijdschrift Oogst op.

Volgens David Byrne, Europees commissaris voor Volksgezondheid, past de denktank bij de ketenaanpak - Farm to Fork - die de Europese Commissie voorstaat. “De jongste jaren heeft de Europese Unie een eersteklas systeem voor voedselveiligheid ingevoerd,” benadrukte hij. “De tijd is aangebroken alle belanghebbenden op een vergelijkbare, moderne manier te raadplegen.”

Naast de Advisory Group blijft het bekende Standing Committee on the Food Chain and Animal Health bestaan. Daarin hebben afgevaardigden van de lidstaten zitting.

De Europese Unie verwacht verder dat er tegen het eind van deze week een definitieve regeling komt die de import in Rusland van vlees uit de Europese Unie mogelijk maakt. Er zal een gestandaardiseerd certificaat komen voor vlees van iedere diersoort die naar Rusland wordt geëxporteerd.

In het Financieele Dagblad wordt gemeld dat commissaris David Byrne in Moskou een definitief akkoord zal afronden. “De details zijn nog niet helemaal duidelijk, maar naar verluidt zullen de certificaten nog wel steeds ondertekend worden door de autoriteiten van de individuele lidstaten en niet door de centrale autoriteiten in Brussel,” stipt de krant aan.

Op dit moment voorziet iedere Europese lidstaat zijn vleesexport naar Rusland van een eigen certificaat. Rusland eiste echter dat de Europese vleesexport vergezeld zou gaan van een nieuw gestandaardiseerd gezondheidscertificaat. Het conflict heeft volgens de krant echter niet zozeer een veterinaire, maar wel een handelspolitieke achtergrond. “Rusland is niet tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Rusland over de toetreding van de Centraal-Europese landen en een lidmaatschap voor Rusland van de Wereld Handelsorganisatie,” aldus het Financieele Dagblad.

14:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voedsel- en drankadverteerders op de gezonde toer?

Onze voeding- en drankgewoonten zijn allesbehalve ideaal. De consument van vandaag eet vet en drinkt duidelijk teveel en het is vooral de adverteerder die daarbij met een beschuldigende vinger wordt aangewezen. De negatieve signalen hebben een aantal bedrijven ertoe aangezet om het tegenoffensief te lanceren.

(Foto: We gaan niet goed om met voeding en drank en het is vooral de reclamesector die daarvan de schuld krijg. – LAJ)

“Gezondheid is een groot goed,” merkt het tijdschrift Management Today op. “Maar veel consumenten lijken dat niet te beseffen en gaan zich te buiten aan teveel fastfood, snacks en alcohol.” Overheden en consumentenorganisaties maken zich zorgen over de groeiende problematiek. “Ze leggen de schuld bij het bedrijfsleven,” schrijft Management Today. “Vooral de reclame moet het ontgelden. Zo stelt een recent Engels onderzoek dat reclame kinderen aanzet tot ongezond eetgedrag en bepleit het restricties tegen fastfoodadverteerders.”

Voor de betreffende bedrijven is dat volgens het tijdschrift een buitengewoon vervelende situatie. “Wie de consument op zijn eigen gedrag aanspreekt, wordt er dikwijls van verdacht zijn verantwoordelijkheid te willen afschuiven,” aldus Management Today. “Dus gaan steeds meer fabrikanten zelf tot gezonde maatregelen over. Zo heeft Kraft al aangekondigd dat het suiker- en zoutgehalte in veel van zijn producten zou verlaagd worden. Ook chocoladegigant Cadbury is in Engeland uit eigen beweging een tijdje gestopt met reclame rondom kinderprogramma’s.”

Management Today stelt dat ook de fabrikanten van alcoholhoudende dranken beseffen dat ze niet achter kunnen blijven. “Smirnoff is een campagne begonnen om het verantwoord drinken te promoten en Tesco zet op het etiket van zijn wodka richtlijnen voor dagelijkse consumptie,” wordt er benadrukt.

De tabaksindustrie ligt al langere tijd onder vuur. “Dat voorbeeld heeft echter duidelijk aangetoond dat een defensieve houding op de langere duur niets uithaalt,” stipt het tijdschrift aan. “De kans is dan ook groot dat McDonald’s en collega’s in de nabije toekomst de belangrijkste voorvechters worden van een gezonde levensstijl.”

12:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Frauduleuze garanties in Rotterdams Havenbedrijf?

De algemeen directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Willem Scholten, is op staande voet ontslagen omdat hij geheel op eigen houtje garanties tot 100 miljoen euro heeft gegeven aan de noodlijdende Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) van Joep van den Nieuwenhuyzen. In de Nederlandse kranten wordt gemeld dat het Havenbedrijf – en dus aandeelhouder Rotterdam – het geld vermoedelijk kwijt is.

(Foto: Het Rotterdamse Havenbedrijf verleende bijna 100 miljoen euro garanties aan buitenlandse banken. – LAJ)

De Rotterdamse Havenwethouder Wim van Sluis - tevens president-commissaris van het Rotterdamse Havenbedrijf – bevestigde het ontslag van Scholten. Die had vanaf 2002 garanties overgemaakt aan de Commerzbank en Barclay’s Bank, naar eigen zeggen ter bescherming van Rotterdamse havenbelangen in verband met duikbootorders. Scholten deed dit buiten medeweten van zijn collega-directeuren en de raad van commissarissen.

Met de garanties van het Havenbedrijf op zak kreeg Van den Nieuwenhuyzen de bankleningen. Nu eerder deze zomer echter delen van RDM failliet gingen, staan de banken bij het Havenbedrijf op de stoep om de leningen terug te eisen. Scholten kon toen niets anders meer dan de affaire op te biechten aan de commissarissen.

Volgens Van Sluis is het nog niet helemaal zeker dat Rotterdam het geld kwijt is. Dat moeten de commissarissen nu onderzoeken. Van Sluis stipt immers aan dat RDM onder meer het schip ‘Rotterdam’ en het bedrijf RDM Technology als tegenwaarde heeft ingezet. Hij wil vooralsnog dan ook niet van fraude spreken en het Havenbedrijf heeft ook nog geen aangifte gedaan. Voor verdere stappen ondernomen worden, wil Van Sluis eerst de resultaten van het onderzoek afwachten.

In mei kreeg de raad van commissarissen al te horen dat het Havenbedrijf 25 miljoen euro schuld had aan de Commerzbank. Dat was een bedrag waarover Scholten nog net kon beslissen. “Maar ons was niet bekend dat het totaal om een garantstelling van 100 miljoen euro gaat,” aldus Van Sluis. Opgemerkt werd dat Scholten zijn zaken rechtstreeks met RDM-baas Joep van den Nieuwenhuyzen regelde. Hoe de constructie precies is elkaar zat, is volgens de kranten nog niet duidelijk.

Van den Nieuwenhuyzen zou Scholten hebben verzekerd dat de bankgaranties noodzakelijk waren om de belangen van de Rotterdamse haven met Taiwan en China niet te schaden. RDM had duikboottechnologie aan Taiwan kunnen leveren, maar onder druk van de regering en grote bedrijven ging de order niet door. Zij vreesden immers een boycot door China. Om beide landen te vriend te houden, zou Rotterdam RDM moeten compenseren voor de gederfde inkomsten. “Scholten heeft ons verteld dat hij op basis van dat verhaal de garanties heeft afgegeven,” aldus Van Sluis.

De Rotterdamse gemeenteraad reageerde alvast geschrokken. De SP stelde de andere fracties voor, een gemeentelijke enquête te houden. “De gemeente – 100 procent eigenaar van het Havenbedrijf - is geen bank van lening voor dubieuze ondernemingen,” aldus fractievoorzitter Cornelissen. Van den Nieuwenhuyzen wilde nog niet reageren. Volgens hem zit er achter het dossier veel meer, dat niet in twee woorden kan verteld worden.

10:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de media

Als minister van buitenlandse zaken legt Karel De Gucht heel andere klemtonen dan zijn voorganger Louis Michel. In zijn toespraak voor het diplomatiek personeel nam De Gucht niet één keer het woord ethiek in de mond. Des te meer had hij het over de Belgische belangen. “Economische diplomatie wordt een beleidsprioriteit,” zo luidde het. “Onze ervaring leert,” aldus De Gucht, “dat het verdedigen van belangen in de Europese Unie bikkelhard kan zijn." Volgens de minister zal dat in een Unie met 25 alleen maar toenemen. Daarom is het volgens hem nodig dat onze diplomatie in de eerste plaats creatief werk maakt van het bewerkstelligen van bondgenootschappen, aangepast aan de aard van onze belangen." Voor De Gucht blijft de Benelux een bevoorrecht forum, maar hij stelt dat het relatieve gewicht van de Benelux is verminderd. Daarom moeten de Europese bilaterale relaties versterkt worden, zodat België binnen de Europese Raad betrouwbare bondgenoten krijgt. De mensenrechtenproblematiek en de ethische diplomatie, twee stokpaardjes van zijn voorganger Louis Michel, kwamen niet aan bod. Afrika daarentegen wel. De Gucht meent dat de Verenigde Naties en de Europese Unie zich hier sterker moeten engageren. De Gucht verwees daarbij heel nadrukkelijk naar de Balkan en de ontwrichte staten. “Mischien is het wel de roeping van Europa om zich in de heropbouw van gedesintegreerde naties te specializeren.” (Het Nieuwsblad)

Controleurs van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) hebben maandagmorgen 20 ton appelen van bij Veiling Haspengouw in Sint-Truiden in beslag genomen omdat die te vroeg en onrijp op de markt dreigden gebracht te worden. Het gaat om de variëteiten Jonagold, Boskoop, Jonagoret en Golden. Het agentschap gaat een rijpheidstest op de in beslag genomen appelen uitvoeren en nagaan of er eventueel residuen van verboden pesticiden in de appelen zitten met de bedoeling om ze sneller te laten rijpen. Dat heeft Geert De Poorter van het FAVV laten weten. De resultaten van de tests worden in de loop van de week verwacht. "Indien blijkt dat er met de rijpheid van de appelen niets scheelt, wordt de partij opnieuw vrijgegeven, zo luidt het. De Poorter benadrukt dat er zich geen probleem met de voedselveiligheid stelt, maar dat de inbeslagname kadert binnen de kwaliteitsparameter van het agentschap die ook tot doel heeft te vermijden dat er onrijp fruit op de markt wordt gebracht. De druk op de telers om hun appelen als eersten op de markt te brengen is nu eenmaal groot op dit moment, zo luidt het. (VRT)

De Vlaamse scholen leveren alsmaar minder bouwvakkers af. Op het eind van het afgelopen schooljaar waren er dat slechts 3.314 tegenover 3.394 in juni 2003. Van die groep zijn er maar 35 procent of ongeveer 1.250 effectief in de bouw aan de slag gegaan. “Daarmee levert het onderwijs nog geen kwart van de jaarlijkse behoefte aan 15.000 bouwvakkers in Vlaanderen,” zegt afgevaardigd bestuurder Karel Van Eetvelt van de Bouwunie. Om de doorstroming vanuit het onderwijs te verhogen is een dringende hervorming nodig van de bouwopleidingen in het technisch- en beroepssecundair onderwijs. De Unie van de Vlaamse kmo-bouwbedrijven pleit voor een ruimere waaier aan opleidingsmodules. Er moet een duidelijke imagocampagne komen omtrent het beroep en de doorstromingsmogelijkheden. De alternerende opleidingen in het deeltijds onderwijs moeten gepromoot worden als goede opleidingen. Er moet voldoende ondersteuning vanuit de overheid komen en cursisten moeten beter opgevolgd worden om vroegtijdige uitval te voorkomen. (Het Belang van Limburg)

Een voertuig dat bij wegenwerken gebruikt wordt om de grond te stabiliseren, zou aan de basis kunnen liggen van de explosie op het industrieterrein in Gellingen op 30 juli, waarbij 21 mensen om het leven kwamen. Dat meldde de Franstalige openbare omroep RTBF. Het stuk leiding dat ontplofte, lag onder een weg. Toen de weg enkele maanden geleden aangelegd werd, zou de machine de leiding geraakt hebben. De machines die voor zulke werken gebruikt worden hebben een rotatiegedeelte. De inkervingen die op een stuk van de leiding teruggevonden zijn, vertonen sporen van een roterend mechanisme. De hypothese, die aannemelijk lijkt voor Fluxys, de deskundigen en het gerecht, moet nog worden nagetrokken, aldus de RTBF. (Het Laatste Nieuws)

Gilles Roudy neemt de functie van uitvoerend directeur van Carrefour België over van Gilles Petit, die werd benoemd tot directeur voor de andere Europese landen. De kersverse directeur van Carrefour België is al 24 jaar actief bij de groep, waar hij zijn loopbaan begon als stagiair aan de kassa's. Momenteel houdt hij zich bezig met een verkenning van de Belgische winkels en het bezoeken van alle zetels van de groep. Deze eerste missie zou tegen eind november afgerond moeten zijn. Gilles Petit zou op zijn beurt eerst de balans opmaken van zijn jaren aan het hoofd van Carrefour België alvorens zijn nieuwe functie binnen de directie Andere Europese landen (Polen, Tsjechië, Slovakije, Griekenland, Zwitserland en Turkije) op te nemen. “Over het algemeen is de balans positief. We hebben het omzetcijfer geherdefinieerd, de markten zijn opnieuw stabiel en de marges zijn belangrijker geworden dan de kosten,” legde Petit uit. Hij herinnerde er tevens aan dat er 200 miljoen euro voor nodig was om de overgang van de groep en de hervorming van de supermarkten onder de paraplu van Carrefour te verzekeren. Voorlopig lijkt het erop dat er voor eind 2006 of begin 2007 geen openingen van nieuwe hypermarkten zijn gepland. Wat GB Express betreft, werden de vooropgestelde cijfers begin juli door de distributiegroep bevestigd. Tegen het einde van dit jaar zou het aantal GB Express winkels, momenteel 39, de kaap van 50 moeten overschrijden. (De Gentenaar)

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) krijgt vanaf 1 oktober een nieuwe administratief en financieel directeur. Het gaat om de 36-jarige Hans Everaert. Hij volgt Rudy Verzyck op, die eerder dit jaar uit zijn functie werd gezet naar aanleiding van een doorlichting van de financiering van de Vlaamse film ‘De Zaak Alzheimer’. Everaert is economist van opleiding en werkte eerder bij PriceWaterhouseCoopers, Seghers Better Technology for Water en Umicore. “Hij heeft geen directe ervaring in de sector, maar is gepassioneerd door film,” weet VAF-intendant Luckas Vander Taelen. Het VAF is sinds het einde van 2002 verantwoordelijk voor de financiering van de audiovisuele sector in Vlaanderen. Eind vorig jaar liet toenmalig minister van cultuur Paul Van Grembergen een audit uitvoeren naar de financiering van de film ‘De Zaak Alzheimer’, waarbij volgens de minister onregelmatigheden aan het licht kwamen. Dat leidde tot het ontslag van financieel directeur Rudy Verzyck en voorzitter Jan Dyck. Een nieuwe voorzitter is er vooralsnog niet. “De nieuwe Vlaamse regering moet de raad van bestuur bevestigen,” stelt Vander Taelen. Tot dan blijft waarnemend voorzitter Filip Van Damme op post. (Het Volk)

China gaat de Japanse hogesnelheidstrein 'Shinkansen' gebruiken. Het wees een project met een tegenwaarde van 10 miljard euro toe aan drie consortia met bedrijven uit Japan, China, Frankrijk en Canada. Het nieuws is vooral een slechte zaak voor de Duitse elektronicagroep Siemens, dat enorme inspanningen leverde om de modernisering van het Chinese spoor te mogen realiseren. Het project, het op één na grootste infrastructuurproject in China, omvat 2.000 kilometer spoor, zo berichtte het Chinese persagentschap Xinhua maandag. De snelheid van de treinen zal er verdubbelen tot 200 km/uur. Als, zoals verwacht wordt, de Japanners een aangepaste versie van de 'Shinkansen' aanbieden, zal de snelheid zelfs nog opgedreven kunnen worden tot 275 km/uur. Deze toewijzing is een slag voor Siemens, dat zich ook in de strijd om het project had geworpen. Volgens de Chinese pers kan deze toewijzing bovendien een aanwijzing zijn wie het grootste hogesnelheidsproject in de wacht zal slepen. Dat lucratieve project gaat over een 1.300 km lange hogesnelheidslijn van Peking tot Sjanghai. Leuk detail: de Chinese media gebruiken het Japanse woord 'Shinkansen' niet, maar hebben het over 'locomotieven en treinstellen'. Een en ander is het gevolg van de Japanse bezetting van China tijdens de tweede wereldoorlog. Een anti-Japanse actievoerder kondigde als reactie op de toewijzing zelfs een petitieactie op het internet aan. (De Standaard)

De prijs van de korf met zeven belangrijke soorten ruwe olie die de organisatie van olie exporterende landen (OPEC) hanteert, blijft vooralsnog onder de grens van 40 dollar. Het secretariaat van de OPEC stelde maandag per vat een prijs van 39,05 dollar vast voor vrijdag, de laatste handelsdag van vorige week, een stijging met slechts 3 dollarcent in vergelijking met donderdag. Voor de voorbije week berekende de OPEC een gemiddelde referentieprijs van 41,35 dollar, 0,60 dollar minder dan in de derde week van augustus. De terugval van de olieprijzen remt de handel in aandelen van energiebedrijven af. De Europese energiebedrijven, zoals BP en Eni, hebben hun eerste achteruitgang op maandbasis opgetekend sinds januari, toen de prijzen voor ruwe olie na eerdere recordhoogten weer daalden. Waarnemers voorspellen dat een verdere daling van de olieprijzen de bedrijfswinsten van petroleumbedrijven niet zal bevorderen. "De aandelen van energiebedrijven hebben hun beste tijd achter de rug", klinkt het. De prijs van ruwe olie bereikte op 3 augustus van dit jaar in New York een recordhoogte van meer dan 44 dollar per vat. Ook in Londen gingen de prijzen omhoog. Op 20 augustus werd een nieuw record van 49,40 dollar bereikt. De prijzen zijn sindsdien weer dalende. (De Tijd)

VDV, de beroepsorganisatie van de zelfstandige voedingswinkeliers die aangesloten is bij Unizo, pleit voor de definitieve afschaffing van de wet op de ecotaksen en ecoboni. In een vrijdag verspreid persbericht reageert VDV daarmee op cijfers van het studiebureau AC Nielsen en GfK waaruit blijkt dat de ecoboni de verkoop van goedkopere, herbruikbare flessen niet hebben gestimuleerd. "De wet werkt niet en is van bij de start een verkeerde beleidsoptie geweest, tot stand gekomen omwille van politiek-ideologische redenen", zo klinkt het. "Bovendien kan de wet de bestaande recyclagesystemen ontwrichten, leiden tot negatieve milieueffecten en benadeelt de wet kleinere voedingswinkels". De VDV stelt vragen bij het "ongenuanceerd promoten van herbruikbare verpakkingen zonder voorafgaand wetenschappelijk onderzoek". De privé-sector organiseerde zelf een recyclagesysteem dat de beste doelstellingen realiseert van Europa. Ecoboni en ecotaksen kunnen dit systeem grondig verstoren, luidt het. Daarnaast kan hergebruik ook leiden tot negatieve milieueffecten, onder meer omdat de recipiënten moeten gereinigd, gestockeerd en vervoerd worden. Kleinere voedingswinkels ondervinden ook problemen: er is onvoldoende opslagruimte en het aanbieden van retourverpakkingen leidt tot lange files en bijkomende rompslomp, zo stelt VDV. "De beroepsorganisatie is samen met Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, wel vragende partij om de BTW-verlaging, die door deze wet werd ingevoerd op bepaalde dranken, toe te passen op alle dranken om in de grensstreek de concurrentie te kunnen aangaan met de detailhandel in de buurlanden", zo besluit de VDV. (De Nieuwe Gazet)

Een eventuele beursgang van netbeheerder Elia zal waarschijnlijk pas begin 2005 plaats vinden. Dat zei gedelegeerd bestuurder Willy Bosmans van Electrabel op een conference call met analisten maandagmorgen. "Er is nog een mogelijkheid voor 2004, maar het zal waarschijnlijk pas begin 2005 gebeuren", aldus Bosmans. Als reden voor de vertraging verwees hij naar de huidige onzekerheid over het wettelijk kader. "Belgie is momenteel bezig met de omzetting van de tweede Europese richtlijn in Belgische wetgeving. Dat creëert onzekerheden, onder meer wat betreft de mogelijkheid voor Elia om meerjarige tarieven in te voeren". Anderzijds verwacht Electrabel volgens Willy Bosmans dat de elektriciteitscentrale in Voghera (Italie), die momenteel in aanbouw is, kan starten in februari 2005. Het gaat om een centrale op aardgas met gecombineerde cyclus, die een elektrisch vermogen zal krijgen van 380 megawatt (MW). Electrabel heeft intussen alle vergunningen gekregen voor de bouw van een andere elektriciteitscentrale in Rosignano (Italie). De werken daarvoor zullen spoedig starten, zodat de centrale klaar zal zijn in 2006. Het wordt eveneens een centrale op aardgas met een gecombineerde cyclus. (De Morgen)

Antwerps schepen voor personeelszaken Marc Van Peel (CD&V) vindt de uitspraken van VLD'er Christian Leysen als zouden er teveel stadsabmtenaren zijn in Antwerpen onjuist, onverstandig en onbelangrijk. Leysen zei maandag in Gazet van Antwerpen dat Antwerpen het met 15 tot 20 procent minder ambtenaren zou kunnen doen. Marc Van Peel vindt die uitspraak onjuist. "Op 20 jaar tijd is het aantal ambtenaren in deze stad gehalveerd," zegt hij. "Bovendien spelen we deze legislatuur kort op de bal en hebben we het personeelsbestand steeds strakker aangehaald", zegt de schepen. Van Peel noemt de uitlatingen van Leysen ook "onverstandig". Het stadsbestuur probeert immers door herschikkingen het personeel beter te verdelen volgens de noden van de diensten en dat is een operatie die niet eenvoudig is. De schepen noemt de verklaringen van Leysen ook "onbelangrijk". "Hij is voorzitter van de VLD in Berchem. Wanneer de sp.a-voorzitter van Merksem bijvoorbeeld zoiets zou doen, kan ik me niet voorstellen dat dat zoveel aandacht zou krijgen", aldus Van Peel. (Gazet van Antwerpen)

08:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende