31-03-05

Duurzame energie steunt op innovatie

In de sector duurzame energie staat innovatie centraal. De meeste technologieën zijn er immers pas de jongste tien jaar ontwikkeld en steeds wordt er naar nieuwe toepassingen gezocht. Het magazine Fast Company bekeek enkele van die veelbelovende projecten van naderbij.

"Zo versnelt Changing World Technologies het afbraakproces van materialen dat normaal miljoenen jaren in beslag zou nemen, tot slechts enkele uren," merkt Fast Company op. "Het resultaat is olie die uit de meest uiteenlopende afvalstoffen ontstaat en die toepasbaar is bij alle bestaande energiesystemen."

Ook Konarka Technologies werkt aan eigen oplossingen en produceert opvouwbare en verplaatsbare panelen. Daardoor kan zonne-energie opgeslagen worden en vervolgens elders gebruikt worden, onder meer voor laptops of mobiele telefoons.

Ook Energy Innovations werkt met zonne-energie. Het bedrijf werkt aan een project dat de lage efficiency van zonne-energie verhoogt door het gebruik van spiegels. Daardoor krijgt men een energie-niveau dat 25 keer hoger ligt dan normaal.

Tenslotte verwijst Fast Company naar een toepassing van Ballard Power Systems, dat samen met autofabrikanten werkt aan testsystemen voor nieuwe ontwerpen voor duurzame energie. De testsystemen zouden moeten voorkomen dat de ontwerpen in de praktijk niet optimaal werken en dus moeten afgeschreven worden.

23:56 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Przewalski ontdekte het oerpaard

Eén van de oerouders van onze huidige paarden leefden – en leven opnieuw – in de bergachtige gebieden tussen Tibet en Mongolië. Ze werden door de Russische ontdekkingsreiziger Przewalski – geboren op 31 maart 1839 – ontdekt. Het dierenpark Planckendael is vandaag nog altijd onderdeel van het kweekproject om het bestand van de Przewalski-paarden opnieuw op peil te brengen.

Tijdens zijn reizen naar Tibet en Mongolië, ontdekte kolonel Nikolai Przewalski in 1881 een oerpaard, een vrij klein, maar stoer dier met een korte, sterke nek. Het paard is zandkleurig, op uitzondering van een donkere streep over de rug. De manen en staart zijn donkerbruin, terwijl zijn benen strepen vertonen. Het Przewalskipaard wordt beschouwd als de voorouder van de Arabier en andere rassen, maar is bijzonder schuw en dus niet tam te maken.

De Przewalski paarden werden in het verleden intensief bejaagd door de Kazakken. De genadeslag kwam in 1969, toen de laatste wilde Takhi – zoals het dier ter plaatse genoemd wordt - gesignaleerd werd bij het plaatsje Gun Tamga. Gelukkig leefden er nog genoeg paarden in gevangenschap, nazaten van enkele dieren die aan het begin van de 20ste eeuw deel uit maakten van privé verzamelingen.

Het voorbije decenniuam zijn in het Hustain Nuruu Nationaal Park (Mongolië) verschillende groepen paarden vrijgelaten, nadat zij onder semi-wilde omstandigheden hadden kunnen wennen aan elkaar en aan de Mongoolse steppe dat nieuw voor hen was. De Foundation Reserves Przewalski's Horse, opgericht in 1977, beheert een gedetailleerde database van alle paarden die ooit in gevangenschap geleefd hebben. Aan dit project werkt ook het Dierenpark Planckendael mee.

23:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mensensmokkel blijft toenemen

Europa wordt steeds meer het toneel van een smokkel in mensen die worden misbruikt in de seksindustrie of als goedkope arbeidskrachten. Dat wordt gesteld door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en Unicef.

De mensensmokkel loopt volgens de organisaties vooral via Zuidoost-Europa en wordt ook steeds moeilijker op te sporen. De trafieken zouden immers steeds meer verborgen verlopen.

Gesmokkelde vrouwen voor het prostitutie-circuit worden bijvoorbeeld niet meer alleen in bordelen ondergebracht, maar ook bij particulieren thuis. Europese regeringen maken het probleem volgen de organisaties alleen maar erger door de slachtoffers als criminelen beschouwen en het land uit te zetten.

Eerder besloten zes landen in Zuidoost-Azië een actieplan op te stellen tegen mensensmokkel, waar volgens analisten wereldwijd zeker zeven miljard dollar in omgaat.

22:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opel wil oceaan over

Vakbondsleider Klaus Franz van Opel heeft bij het Amerikaanse hoofdkantoor van General Motors nogmaals gevraagd of het concern alsnog de verkoop van Opel in de Verenigde Staten in overweging zou nemen. Dat zou een oplossing kunnen betekenen voor de povere resultaten die Opel op dit ogenblik op de zwakke Europese markt realiseert.

Franz stelde dat een grotere afzetmarkt de productie van Opel rendabeler zou maken. Hij voegde er aan toe dat het Duitse merk al over twee jaar op de Amerikaanse markt geïntroduceerd zou kunnen worden. Franz zei ervan overtuigd te zijn dat Opel door zijn designstijl en techniek op de Amerikaanse markt een succes zou kunnen worden.

General Motors ziet echter verschillende redenen om af te zien van een introductie op de Amerikaanse markt. Daarbij wordt onder meer gewezen op de ongunstige verhouding tussen de euro en de dollar, waardoor de Opel-modellen duurder zouden uitvallen. Bovendien werpt het concern uit Detroit op in de Verenigde Staten al genoeg modellen te hebben. Tenslotte wordt erop gewezen dat de Duitse autotechnologie al gebruikt wordt voor de Saturn-dochter van General Motors.

18:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Skegness ideaal voor gepensioneerden

Wie zin heeft om zich na zijn pensioen in Engeland te vestigen – al zullen velen wellicht een andere bestemming de voorkeur geven – loopt in het badplaatsje Skegness aan de Noordzee de meeste kans om leeftijdsgenoten tegen het lijf te lopen. Skegness werd door het magazine Yours, gericht op Engelse 50-plussers, immers uitgekozen als meest favoriete plek om na het pensioen naar toe te trekken.

Skegness wordt in de lijst met favoriete plekken voor 50-plussers gevolgd door Southend-on-Sea, King’s Lynn, Spalding en Llandudno. Bij de zoektocht naar de ideale plek werd door Yours rekening gehouden met de woningprijzen, de wachttijden in ziekenhuizen, misdaadcijfers, gemeentetaksen en toegankelijkheid.

De onderzoekers stelden dat Skegness de absolute topplaats is, ondanks de soms stevige winden aan de Noordzee-kust. “We hadden nooit kunnen denken dat Skegness en Southend-on-Sea, twee van de meest typische badplaatsen van Engeland, als toplocaties voor gepensioneerden uit de bus zouden komen,” vertelde een woordvoerder van Yours aan de BBC.

Beide plaatsen bleken vooral op te vallen door hun voordelige levenskost, het enorme aanbod aan ontspanningsactiviteiten en de aanwezigheid van vele clubs en verenigingen. “Dat maakt van Skegness en Southend schitterende plekken om het hele jaar te verblijven en niet alleen als bestemming voor een dagtrip,” aldus het magazine.

17:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Handelsovereenkomst bedreigt HIV-patiënten

Wanneer hier acties gevoerd worden omdat patiënten dure geneesmiddelen voorgeschreven krijgen in plaats van generische alternatieven, dan is het elders in de wereld nog veel erger gesteld. Zo vrezen in Guatemala honderden HIV-patiënten dat dit hen het leven zal kosten. De industrie stelt echter dat de bescherming van geneesmiddelen nodig is om innovatieve producten op de markt te kunnen blijven brengen.

“Guetamala heeft onder druk van de Verenigde Staten een nieuwe wet uitgevaardigd waardoor internationale farmaceutische bedrijven een grotere bescherming krijgen tegen de goedkopere generische middelen die op de markt zijn,” meldt het persbureau Reuters. De nieuwe wet, eerder deze maand aangenomen, moet het gemakkelijker maken toe te treden tot CAFTA, het Central America Free Trade Agreement tussen een aantal Zuid-Amerikaanse landen en de Verenigde Staten.

Farmaceutische bedrijven kunnen nu de beschermde proefperiode voor hun geneesmiddelen uitbreiden tot vijf of tien jaar, waardoor het op de markt verschijnen van goedkopere generische versies wordt afgeremd. “Indien een geneesmiddel voor een periode van vijf jaar beschermd is en dit het enige is dat ik kan kopen, zal dat mijn leven kosten,” vertelde één van de protesterende HIV-patiënten aan het persbureau.

In december versoepelde de regering van Guatemala de wetgeving over generische geneesmiddelen, maar kwam onder protest van de Amerikaanse regering op die beslissing terug. “Die vreesde dat CAFTA op die manier niet zou worden goedgekeurd door Amerikaanse politici die door de farmaceutische industrie gesteund worden,” voert Reuters aan.

Een woordvoerder van Oxfam noemde het schandalig te moeten zien hoe een buitenlandse regering op een dergelijke manier ingrijpt in een beslissing van Guatemala, vooral wanneer die wet werd goedgekeurd door een overgrote meerderheid en ondertekend werd door de president van Guatemala.

Verwacht werd dat de regering van George W. Bush de CAFTA-overeenkomst deze lente aan de Amerikaanse Congres zou voorleggen, maar de regering heeft het voorstel voorlopig ingehouden omdat er teveel oppositie is vanwege vakbonden, suikerproducenten en de textielindustrie.

Eerder al hebben bilateriale Amerikaanse handelsovereenkomsten met Singapore en Jordan en nieuwe patentwetten in India het voor producenten van generische geneesmiddelen moeilijker gemaakt om nieuwe producten te copiëren. “Farmaceutische bedrijven zoals Bristol-Meyers Squibb, dat een HIV-middel vervaardigt dat in Guatemala gepatenteerd is, stellen dat de wetten absoluut nodig zijn om innovaties te beschermen.”

Intellectuele eigendom is volgens de bedrijven de brandstof van innovatie. “De bescherming van het intellectueel eigendom zorgt voor de motivatie om innovatief te zijn,” aldus een woordvoerder van Bristol-Meyers. Het persbureau dat er in Guatemala ongeveer 80.000 HIV-patiënten zijn. “Daarvan ontvangen er slechts 3.600 een levensverlengende behandeling,” wordt er aan toegevoegd.

16:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kosovo ontwikkelt diensten-economie

De economie van Kosovo lijkt zichzelf ook zonder zware buitenlandse ondersteuning te kunnen opwerken. Dat meldt the Voice of America. Er moeten nog talrijke problemen opgelost worden, maar toch zijn er volgens analisten duidelijk tekenen van herstel te zien.

“De economie van Kosovo gaat door een moeilijke omschakeling,” voert VOA-journalist Barry Wood aan. “De oude industrie, die naar Joegoslavisch model door de overheid gestuurd werd, is verdwenen. Maar in de plaats is er een service-economie gekomen die op kleine en middelgrote spelers steunt.”

“De buitenlandse steun is de voorbije jaren gehalveerd,” benadrukte Marc Auboin, afgevaardigde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Kosovo. “Toch ziet de situatie er optimistisch uit. De nieuwe economie van Kosovo kent een jaarlijkse groei van vier tot vijf procent. Dat is snel genoeg om de 35.000 werknemers die ieder jaar op de arbeidsmarkt komen, op te vangen.”

Sommige analisten stellen dat de werkloosheid er 65 procent bedraagt, maar volgens Auboin is een getal van 30 procent accurater. “Toch is het een feit dat de meeste Kosovaren buiten de officiële economie werken, terwijl grote aantallen ook slechts een part-time job hebben,” stipt Wood aan. “Er zijn trouwens geen werkloosheidsuitkeringen.”

Wood stelt dat Kosovo een viertal jaar geleden een economische boom kende toen enorme bedragen voor reconstructie-projecten het gebied binnenstroomden na afloop met de burgeroorlog tegen de Servische regering. “Er werd toen een groeiritme gehaald van elf procent, maar toen de hulp wegviel, viel ook die sterke vooruitgang teloor.”

Maar Auboin stelt dat de KMO-sector nu echter opnieuw een snelle groei vertoont. “Dat valt overal op,” stipt hij aan. “De economie van Kosovo steunt op diensten. Die groei is bovendien niet langer afhankelijk van buitenlandse hulp.” Analisten stellen echter dat de onduidelijkheid over de financiële status van Kosovo een rem zet op buitenlandse investeringen.

Michel Svetchine, de Franse directeur van de Kosovaarse Banking and Payments Authority, voert aan dat de banksector de leningen aan het zakenleven het voorbije jaar met meer dan zestig procent is gestegen. “Dat toont duidelijk aan dat de private sector initiatieven neemt en dat er toevoer komt van de financiële sector,” voegt hij daar aan toe.

Wood stelt echter dat de privatisering van de staatsindustrie nog niet afgewerkt is. “Bovendien is er nog onenigheid is over de eigendom van het land en de bedrijven,” voegt hij daar aan toe. “Traditionele handelsstromen hebben zich nog altijd niet hersteld, treinen rijden niet en ook de elektriciteitsvoorziening hapert.”

Toch stelt hij dat analisten duidelijke tekenen van progressie zien nu Kosovo tijdens de volgende twaalf maanden naar een waarschijnlijke beslissing gaat over zijn status.

15:28 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende