31-05-06

Hoeveel Enron-boter heeft Bush-dynastie op het hoofd?

Ken Lay, de veroordeelde topman van het Amerikaanse energiebedrijf Enron, had wel heel erg nauwe banden met de Bush-dynastie. Toch wordt daar volgens journalist Robert Scheer van The San Francisco Chronicle bijzonder weinig aan besteed. Scheer stelt dat de Bush-familie Ken Lay in staat heeft gesteld om investeerders en Amerikaanse belastingbetalers te pluimen, maar dat dit in de Amerikaanse media grotendeels wordt genegeerd.

"Tot Ken Lay zich aan de Bush-dynastie verbond, was hij slechts een kleine energiespeler die constant kloeg over de verschrikkelijke overheidsbemoeienissen en consumentgroepen die ervoor zorgden dat de vrije markt zijn normale gang niet kon gaan," schrijft Scheer. "Pas nadat hij met zijn bedrijf één van de grote supporters werd van Bush en drie miljoen dollar investeerde in de politieke campagnes van George H.W. Bush en diens republikeinse partij, gingen de poorten voor Ken Lay wagenwijd open."

Het was volgens Scheer pas nadat George H.W. Bush, de toenmalige president en vader van het huidige Amerikaanse staatshoofd, de regelgeving rond de energiesector overhoop haalde, dat het broodje van Ken Lay gebakken was en het fortuin van Enron de hoogte in schoot. "Dat verleidde Lay om vader Bush zelfs te bewieroken als de energie-president," voert hij aan. "Amper zes maanden na het aantreden van George H.W. Bush kwam er een nieuw energiebeleid, dat locale energiebedrijven verplichtte om elektriciteit af te nemen van Enron. Het was volgens Lay het meest ambitieuze energieplan dat ooit was gelanceerd."

Tijdens de ambtstermijn van George H.W. Bush kreeg Enron van Wendy Gramm, hoofd van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), volgens Scheer de toelating om allerlei elektrische producten te verkopen, waardoor het bedrijf exponentieel kon groeien. "Amper vijf weken later nam Wendy Gramm ontslag om toe te treden tot de raad van bestuur van het energiebedrijf," voegt Scheer daar nog aan toe. "Zes jaar later zorgde de republikeinse senator Phil Gramm, de echtgenoot van het voormalige CFTC-hoofd, voor een verdere versoepeling van de energiewetgeving, wat nog eens ten goed kwam aan de gulzigheid van Enron."

Er zijn volgens Scheer echter nog andere banden tussen het Bush-kabinet en Enron. "Na het vertrek van George H.W. Bush in 1992 stapten onder meer de Bush-ministers James A. Baker III en Robert A. Mosbacher over naar Enron," voert de SFC-journalist aan. "In 1991, kort voor het uitbreken van het energieschandaal, stapten verscheidene Enron-topfiguren in de regering van George W. Bush, die al sinds 1992 heel vriendschappelijke banden onderhield met Ken Lay. De Enron-topman deed toen kameraadschappelijk beroep op de toenmalige gouverneur van Texas om Enron te helpen aan energiecontracten in Romenië en Oezbekistan en om een wetgeving te helpen stemmen die bedrijven zou beschermen tegen rechtszaken. George W. Bush hielp Enron bovendien om de energiemarkt van Pennsylvania te betreden."

Scheer stelt dat George W. Bush zich na het uitbreken van het Enron-schandaal probeerde te distanciëren van Ken Lay, die nochtans meer dan twee miljoen dollar had gestort in het verkiezingsfonds van de president en hem minstens acht keer het bedrijfsvliegtuig ter beschikking had gesteld. "De president stelde zelfs dat hij Lay nooit persoonlijk had ontmoet, maar hij vergat daarbij de honderden ontmoetingen die ze hadden gehad voor George W. Bush Amerikaans staatshoofd werd," aldus Scheer. "Bovendien vergat hij ook de centrale rol die Lay had gespeeld in het energiebeleid van de Bush-regering en de talrijke ontmoetingen van Lay met Dick Cheney, destijds voorman van de energie-taskforce."

22:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Conflicten komen economie duur te staan

Managers hebben een afkeer van conflicten. Ze gaan dergelijke problemen dan ook liever uit de weg dan ze aan te pakken. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). De onderzoekers stellen daarbij dat conflicten niet te vermijden zijn, maar dat de aanpak van die problemen voor een groot verschil kunnen zorgen en eventueel veel kosten kunnen besparen of juist de hoogte in kunnen jagen. Slecht behandelde conflicten kosten een economie volgens de onderzoekers dan ook enorme bedragen.

Het CEDR stelt dat niet altijd even goed wordt omgegaan met conflicten. "De manier waarop die problemen worden aangepakt, kunnen echter belangrijke consequenties hebben," wordt er opgemerkt. "Zo kan een verkeerde aanpak van moeilijkheden het bedrijf financieel duur te staan komen. Conflicten kunnen immers leiden tot hoge juridische kosten en hebben bovendien een negatieve impact op de productiviteit en de sfeer binnen het bedrijf, terwijl ze ook nog eens veel tijd opslorpen."

In het rapport geeft amper 37 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders aan het gevoel te hebben zakelijke conflicten goed te kunnen aanpakken. "De helft van de managers gaat liever op bezoek bij onbekenden dan dat hij een klant rechtstreeks in het gezicht de waarheid moet vertellen," aldus de onderzoekers. "Eén op drie managers waagt nog liever een eerste parachutesprong dan binnen zijn team de vinger op de wonde te leggen. Acht procent zegt zelfs liever insecten te eten dan een cruciaal conflict aan te pakken. Niet minder dan 70 procent stuurt op restaurant liever een fles wijn terug dan zijn baas op diens tekortkomingen te wijzen."

De onderzoekers noemen deze vaststelling bijzonder zorgwekkend. "Een efficiënt conflictmanagement zorgt er immers voor dat conflicten geen onnodige tijd en geld kosten en beperkt bovendien de schade voor de betrokken," wordt er aangevoerd. Het CEDR stelt dat conflicten het Britse bedrijfsleven 33 miljard pond per jaar kost. "Dat bedrag staat gelijk met het bruto binnenlands product van de 57ste grootste economie van de wereld," aldus de onderzoekers. "Bovendien ligt die som hoger dan de helft van het Britse budget voor gezondheid."

21:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Grotere concurrentie in Afrikaans luchtruim

De meeste Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn zwaar verlieslatend. Eén van de uitzonderingen daarop is Kenya Airways, dat zijn aantal passagiers het voorbije jaar zag oplopen tot 2,4 miljoen. Maar tegelijkertijd wordt de luchtvaartmaatschappij geconfronteerd met diverse problemen, zoals een tekort aan piloten en technici en een grotere concurrentie uit het Midden-Oosten en Ethiopië.

Kenya Airways boekte het voorbije jaar een winst van 51,9 miljoen euro. Daarmee doet de luchtvaartmaatschappij nog beter dan het jaar voordien, toen met een winst van 41,7 miljoen al een recordjaar werd opgetekend. Het aantal passagiers steeg met 17 procent tot 2,4 miljoen, wat volgens Kenya Airways te danken is aan zijn grotere toestellen die ingezet worden op routes naar Europa, Azië en het Midden-Oosten. Het goederentransport groeide met 24 procent, wat eveneens te danken zou zijn aan het uitbreiden van de beschikbare ruimte.

Maar de luchtvaartmaatschappij ziet een aantal problemen om die trend ook de volgende jaren verder te zetten. Dat is vooral te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Die liepen het voorbije jaar op tot 0,14 miljoen euro. Het jaar voordien bleven de energiekosten nog beperkt tot 0,09 miljoen euro. De impact van die prijzen werd echter verzacht door de sterkere positie van de Keniaanse shilling tegenover de Amerikaanse dollar.

Daarnaast wordt Kenya Airways echter ook geconfronteerd met een groeiende concurrentie uit het Midden-Oosten en Ethiopië, waar het luchtverkeer volgens de maatschappij nu professioneler wordt aangepakt en centraal gevlogen wordt op Addis-Abbeba, terwijl vroeger van stad tot stad gehopt werd. Verder is er ook het probleem van de congestie op de Keniaanse nationale luchthaven en het tekort aan piloten en technici.

Kenya Airways, dat voor meer dan een kwart in handen is van KLM, wil dit jaar ook routes openen op Parijs, Delhi en Brazzaville. Het wil ook zijn vloot uitbreiden tot 23 vliegtuigen. Daarvoor zullen vijf nieuwe toestellen aangekocht worden, waarvan er drie zullen ingezet worden om oudere vliegtuigen te vervangen.

14:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Auteursrechten zijn middeleeuws

Er moet een einde komen aan de extremistische auteursrechten. Dat stelde internet-vrijheidstrijder Lawrence Lessig tijdens het Hay Festival in Wales. Hij merkte daarbij op te vrezen dat deze beperkingen de creativiteit van de nieuwe generatie van het digitale tijdperk zullen beknotten.

Lawrence Lessig, docent rechten aan de universiteit van Stanford, merkte daarbij op dat deze nieuwe droogleggingsperiode piraten dreigde te creëren. Hij noemde zich daarbij een advocaat met een schuldig geweten die een voorvechter is geworden om een bewustzijn te creëren buiten de rechtszaal.

Lessig is oprichter van Creative Commons, een netwerk van vergunningen die creatieve krachten toelaat om hun werk te delen en te beschermen, waarbij regelingen getroffen worden voor niet-commercieel gebruik. Hij zegt daarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden tussen de auteursrechten en de creativiteit van webgebruikers voor het hergebruik van materiaal.

Er moet volgens Lessig een regeling gevonden worden voor het samengaan van auteursrechten en het aanbod van de technologie. Anders dreigt de nieuwe digitale cultuur volgens hem versmacht te worden door een regelgeving die opgebouwd is met een wetgeving van de voorbije eeuw.

Lessig toonde zich dan ook absoluut tegenstander van een voorstel van Cliff Richard om de auteursrechten van muzikanten voor een langere periode te laten gelden. Hij wees ook op de plannen van Google Books om achttien miljoen boeken te digitaliseren. "De extremistische wetgeving die levende schrijvers moet beschermen, dreigt een drempel te vormen voor de heropleving van 75 procent van de boeken die ooit zijn gedrukt," merkte hij op.

De combinatie van wetgeving en technologie om piraterij te bestrijden, kan volgens hem vergeleken worden met het gebruik van DDT om een mug te doden. "Deze middelen zijn ontworpen op piraterij te bestrijden, maar zullen ook de lees- en schrijfcultuur doden," benadrukte hij. "We moeten de mogelijkheden van de nieuwe technologie verwelkomen en koesteren. We moeten ermee stoppen om onze creativiteit te vervolgen met de normen van de duistere periode van de twintigste eeuw."

13:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Internetgebruikers creëren steeds meer content

Meer dan één op drie internauten creëert online content. Dat is de conclusie van het Amerikaanse rapport 'Home Broadband Adoption 2006' van het Pew Internet & American Life Project. De onderzoekers stellen dat breedband daarin een belangrijke rol speelt, maar ook dat de zogenaamde breedbandelite niet meer bestaat, want online creativiteit is nu terug te vinden in alle bevolkingslagen.

Volgens het Pew Internet hebben 48 miljoen Amerikanen online content gecreëerd. "Dat is 35 procent van de Amerikaanse internetgebruikers," aldus de onderzoekers. "Daarvan heeft 31 miljoen (73 procent) van thuis uit informatie op het internet geplaatst."

"De internet-content wordt steeds meer gecreëerd door de gebruikers," stelt het rapport. "Dat toont aan dat mensen het internet in heel gevarieerde manieren in hun leven inpassen." Aangevoerd wordt dat dit een duidelijk bewijs is dat de mensen geïnteresseerd zijn om de technologie te gebruiken om iets over henzelf op het internet te plaatsen en niet alleen maar online gaan om dingen te downloaden."

Eerdere breedbandstudies van het Pew Internet bestempelden de kleine groep content-aanbrengers als een breedbandelite, maar het nieuwe rapport toont dat deze groep duidelijk is aangegroeid en ook veel diverser is geworden. "De meeste content komt nog altijd van jongere mensen, maar we komen tot de vaststelling dat ook oudere mensen foto's en video's met elkaar delen," stellen de onderzoekers. "Actief internetgebruik begint zich heel evenwichtig te verspreiden over de hele breedbandpopulatie."

Bij de internetgebruikers onder de dertig jaar heeft 51 procent één of andere content op het internet geplaatst. Bij breedbandklanten boven de dertig is dat 36 procent. Op het gebied van het inkomen blijkt dat 46 procent van de internetters met een inkomen beneden de 50.000 dollar online content heeft gecreëerd. Boven 50.000 dollar is dat 41 procent.

"Internet is het medium voor creativiteit en een kanaal voor creatieve uitingen die mensen aan het wereldwijde web toevoegen," stippen de onderzoekers aan.

12:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de media

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft een nieuwe topman benoemd voor zijn activiteiten in Noord-Amerika. Troy Clarke neemt per 1 juli de dagelijkse leiding over van bestuursvoorzitter Rick Wagenor, die het afgelopen jaar persoonlijk leiding gaf aan GM in Noord-Amerika. Eerder gaf Clarke twee jaar leiding aan de activiteiten van GM in Azië. Die tak van het noodlijdende autoconcern draait erg goed in vergelijking met Noord-Amerika. In Azië behaalde GM in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van 453 miljoen dollar. In Noord-Amerika draaide GM vorig jaar juist een verlies van 8,2 miljard dollar van het totale verlies van 10,6 miljard dollar. GM is in Noord-Amerika bezig met een omvangrijke reorganisatie waarbij 30.000 banen moeten verdwijnen en negen fabrieken worden gesloten. Ongeveer 20.000 werknemers zijn al akkoord gegaan met vervroegd pensioen en een vertrekregeling. Rick Wagenor gaat zich weer volledig toeleggen op de wereldwijde gang van zaken bij GM.

De Japanse autofabrikant Toyota roept wereldwijd ongeveer een miljoen wagens terug naar de garage om een gebrek bij de besturing te verhelpen. Meer dan de helft van de voertuigen zijn in Japan verkocht. De betreffende voertuigen zijn gebouwd tussen september 2002 en november 2005. Het gaat onder meer om wagens van de types Corolla en Prius. De terugroepactie komt nadat er 31 klachten waren binnengekomen bij Toyota over het defect met de besturing. Er zijn geen ongelukken gemeld. De problemen doen zich voor bij een tussenas die het stuurwiel verbindt met het tandwielmechaniek van de besturing van de voorwielen. Deze kan door een plotse krachtige stuurbeweging afbreken waardoor de auto onbestuurbaar wordt.

In het moeizame overleg over een vrijere wereldhandel heeft de directeur van de Wereldhandelsorganisatie WTO Pascal Lamy druk op de ketel gezet. Hij wil dat er eind juni nieuwe afspraken zijn gemaakt, zodat er in de loop van dit jaar alsnog een handelsakkoord kan worden gesloten. Lamy vreest dat er onvoldoende tijd overblijft als de onderhandelingen voortduren tot in juli. Aanvankelijk was het de bedoeling dat eind juli een overeenkomst op hoofdlijnen zou worden gesloten. Lamy zei het sluiten van een akkoord een kwestie van dagen is, en niet van weken. De handelsbesprekingen lopen sinds het einde van 2001 en moeten de wereldeconomie een impuls geven en de positie van vooral ontwikkelingslanden verbeteren. Tot nog toe kent het handelsoverleg (beter bekend als de Doha-ronde) een moeizaam verloop. De handelsbesprekingen hadden eigenlijk al afgerond moeten zijn. In de handelsbesprekingen staan diverse handelsblokken tegenover elkaar. De armere landen willen vooral concessies op het gebied van de landbouw. De westerse landen op hun beurt vinden dat de ontwikkelingslanden hun tarieven voor industrieproducten moeten afbouwen en hun dienstensector meer moeten openstellen.

Voedingsmiddelenbedrijf Unilever voert het keurmerk voor levensmiddelen 'my choice'. Door middel van dit keurmerk moeten er minder suiker, zout en verzadigde vetten in voedingsmiddelen komen. Unilever is bekend van producten als Knorr, Magnum en Ola. Het logo kan volgens de fabrikanten mensen helpen om een "bewuste keuze" te maken bij het kopen van voeding. Ook andere levensmiddelenfabrikanten kunnen zich aansluiten en de verpakking aanpassen. Het is de bedoeling dat het keurmerk in het komende anderhalve jaar wordt gelanceerd in de belangrijkste landen van Unilever. De producten die in aanmerking komen voor het keurmerk moeten in overeenstemming zijn met internationale voedingsadviezen. Er komen strenge eisen waaraan de producten moeten voldoen.

De leiders van de Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen willen het luchtruim boven hun continent heroveren. Het luchtruim boven Afrika wordt vandaag door Europese maatschappijen gedomineerd. "Het is onvoorstelbaar dat vandaag via Europa gevlogen moet worden om naar een buurland te reizen," zei Christian Folly-Kossi, de secretaris-generaal van de vereniging van Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen AFRAA (African Airlines Association). Hij roept de Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen op, allianties te vormen om het hele continent te kunnen bestrijken. Volgens AFRAA werden in 2004 36 miljoen passagiers door 42 maatschappijen van deze vereniging vervoerd, terwijl de Europese maatschapijen dat jaar 72 miljoen passagiers naar Afrikaanse landen vervoerden. Folly Kossi zei in verband met de veiligheid dat volgens hem slechts tien maatschappijen in Afrika die naam waardig zijn. Van de 92 luchtvaartmaatschappijen die op de zwarte lijst van de Europese Commissie staan en die niet mogen vliegen in de Europese Unie, zijn 85 maatschappijen Afrikaans.

Madonna onderhandelt met Hennes & Mauritz. De zangeres zou het nieuwe uithangbord worden van de Zweedse modegigant. "Ik heb een liefdesverhouding met alles wat Zweeds is." De Amerikaanse zangeres heeft ook al samengewerkt met Zweedse regisseurs, onder meer met Jonas Åkerlund voor haar clips bij 'Ray of light', 'Music' en 'American life'. Voor haar laatste cd 'Confessions on the dancefloor' werkte ze samen met verschillende Zweedse tekstschrijvers zoals met Anders Bagge & Pär Åström. Ook bevat de single Hung up een sample van het nummer 'Gimme, gimme, gimme' van de Zweedse popgroep Abba. De zangeres heeft ook een Zweedse yogaleraar. Het Zweedse hoofdkantoor van H&M wil het bericht over de nakende samenwerking niet bevestigen. "We kondigen onze nieuwe campagnes nooit aan, we willen onze klanten blijven verrassen," aldus H&M in de Zweedse krant Expressen.

De exploitant van de luchthavens bij Parijs gaat naar de beurs. Het Franse ministerie van Financiën maakte woensdag bekend dat het staatsbedrijf Aeroports de Paris (ADP) gedeeltelijk wordt geprivatiseerd. De opbrengst is bestemd voor de Franse staat en voor nieuwe investeringen. Ongeveer 30 procent van de aandelen zal aan de beurs worden verhandeld. De Franse staat zal voor 800 miljoen euro aan aandelen in omloop brengen. Daarnaast wordt er nog eens voor 600 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgegeven. Ze gaan tussen de 42 en 48,5 euro per stuk kosten. Dat betekent dat ADP een marktwaarde heeft van ongeveer 4,3 miljard euro. Aeroports de Paris is eigenaar van de Parijse luchthavens Orly, Charles de Gaulle en Le Bourget. Het vliegveld Charles de Gaulle is na Heathrow in Londen het drukste van Europa. ADP wil de komende vijf jaar voor 2,7 miljard euro investeren, onder meer in aanlegplaatsen voor het dubbeldeksvliegtuig van Airbus, de A380.

Autofabrikant BMW heeft het personeelsbeleid omgegooid. Voortaan worden doelbewust oudere werknemers aangenomen. Voor een nieuwe fabriek in Leipzig zoekt BMW actief naar veertig- en vijftigplussers. BMW-directielid Ernst Baumannn zegt dat het van domheid zou getuigen om niet nu al een nieuwe koers in te zetten. De vergrijzende samenleving en vooral het groeiende tekort aan technisch opgeleide jongere werknemers dwingt tot een ander personeelsbeleid, vindt hij. Bovendien krimpt de bevolking. BMW zoekt daarom actief naar veertig- en vijftigplussers voor zijn nieuwe fabriek in Leipzig. Het aannamebeleid in bestaande fabrieken in Regensburg en Leipzig verschuift naar wat potentiële werknemers kunnen presteren. Wel wordt van de werknemers veel flexibiliteit verwacht. Werknemers in München moeten bereid zijn tijdelijk in fabrieken in Regensburg of Leipzig te werken en ploegendiensten worden gelijk beloond. Daartegenover staat een goed salaris en een winstuitkering. Ook bestaat de regeling voor vervroegd pensioen nog voor wie niet na zijn zestigste kan of wil werken.

Brazilië kan en wil de wereldmarkt niet overspoelen met bio-ethanol. Het product is eerst en vooral nodig voor de eigen Braziliaanse behoefte aan autobrandstof. Dit zegt economisch adviseur Carlos Cozendey namens de Braziliaanse overheid. Hij deed dat tijdens een hoorzitting van het Europese Parlement over de Mercosur-onderhandelingen, die gaan over een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Een belangrijke laatste hobbel in de onderhandelingen is de verdere vrijmaking van de agrarische handel. De Mercosur-landen verwijten Europa daarbij niet genoeg concessies te willen doen op landbouwgebied. In dit licht bezien waren de uitlatingen van Cozendey een opmerkelijk geluid.

Belgische bedrijven moeten nog ongeveer 7 miljard euro ontvangen van hun klanten. Dat blijkt uit een onderzoek van de debiteurenbeheerder Intrum Justitia. Bovendien moesten Belgische bedrijven vorig jaar gemiddeld 52,9 dagen wachten op een betaling. Het Europees gemiddelde ligt weliswaar op 59,2 dagen, maar de Belgische bedrijven zagen hun wachttijd toch gevoelig verlengen met 1,5 dagen. Het minste betalingsrisico loopt men in Finland, gevolgd door Zweden en Noorwegen. Door de betalingsproblematiek dreigt België volgens Intrum Justitia minder interessant te worden voor buitenlandse investeerders.

08:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-05-06

Podcasts vervangen Britse universiteitsdocent

Een docent aan de Britse universiteit van Bradford geeft voortaan les met podcasts. Die overschakeling moet volgens de professor meer tijd vrijmaken voor de begeleiding van kleinere groepen studenten. Hij stelt dat de studenten perfect in hun eigen tijd naar de lessen op de podcasts kunnen luisteren.

De Britse omroep BBC meldt dat professor Bill Ashraf, docent microbiologie aan de universiteit van Bradford, beslist heeft om zijn traditionele lessen ex cathedra af te schaffen en te vervangen door podcasts. De vrijgekomen tijd kan volgens de docent beter gebruikt wordt voor een begeleiding van kleinere groepen studenten.

Professor Ashraf wil dat zijn studenten uit het eerste jaar biochemie in hun eigen tijd kijken en luisteren naar virtuele lessen op podcasts. Ze kunnen volgens daarbij gebruik maken van hun mp3-spelers, telefoons of computer. Vragen kunnen worden gesteld via text messages. Die zullen door Ashraf beantwoord worden op zijn weblog.

De docent stelde verder ook zijn spreekuren online geplaatst te hebben, zodat studenten kunnen nakijken of hij beschikbaar is of een ontmoetingen kunnen regelen zonder dat ze naar de universiteit hoeven te komen. Bovendien komt deze regeling volgens hem beter tegemoet aan de noden van thuisstudenten, deeltijdsen en studenten die hun studies combineren met werk en een huisgezin.

"In sommige lessen heb ik 250 studenten," benadrukte Ashraf nog. "Ik heb heel wat twijfels over de efficiëntie van een lesuur met zoveel aanwezigen."

22:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende