29-12-06

Media zijn positiever dan men denkt

Media zijn veel minder negatief dan algemeen wordt vooropgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van TrendLight Netherlands. Opgemerkt wordt dat de traditionele media juist uitgesproken positief zijn. Dat geldt volgens de onderzoekers trouwens ook voor weblogs. TrendLight Netherlands merkt op dat negatief nieuws vooral te vinden is in de economische berichtgeving.

"De media hebben de naam vooral aandacht te besteden aan slecht nieuws," aldus TrendLight Netherlands. "Maar dat is onterecht. De traditionele media zijn juist uitgesproken positief. Dat geldt trouwens ook voor weblog." De mate van positiviteit van tijdschriften en kranten komt volgens de onderzoekers nagenoeg overeen met die van weblogs.

Daarbij wordt opgemerkt dat bloggers gemiddeld twee tot tweeenhalve keer vaker positief zijn dan negatief. "Rond de jaarwisseling worden blogs volgens de onderzoekers steeds optimistischer van toon," aldus het magazine Eye. "Een soortgelijk patroon vertonen de kranten. Ook daar is de aandacht voor positief nieuws groter dan die voor negatief nieuws."

Maar zelfs in de minst positieve periode, meestal in de tweede helft van de zomer, overheerst volgens de onderzoekers de optimistische berichtgeving. "Negatief nieuws heeft vooral betrekking op de economie," aldus nog TrendLight Netherlands.

16:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

Google springt over Microsoft

Zoekmachine Google wordt volgend jaar de website met het meest aantal bezoekers. Dat voorspelt de gespecialiseerde weblog Search Engina Land. Marktbureau's ComsCore en Nielsen/Netratings zijn immers van plan om YouTube, dat in oktober door Google werd overgenomen, aan de cijfers van Google toe te voegen. Daarmee zou meteen het grootste internetconglomeraat van de wereld worden gecreëerd.

"Men mag niet vergeten dat Google in november zelfs zonder YouTube Yahoo voorbij stak en zich tot de tweede grootste website van de wereld wist op te werken," merkt ComScore op. "Het samengaan met YouTube garandeert Google dan ook het marktleiderschap," merkt Eddy Sullivan, topman van Search Engine Land, op. Op dit ogenblik is Microsoft nog altijd de grootste website van de wereld.

In de Verenigde Staten is Yahoo met 130 miljoen bezoekers de grootste website, terwijl Google er 108 miljoen bezoekers heeft. Yahoo is er tien jaar lang marktleider geweest, dankzij zijn populaire e-mail, instant messaging en andere toepassingen. Op het gebied van inkomsten moet Yahoo met 4,5 miljard dollar tijdens de eerste drie kwartaal van dit jaar nu echter Google al laten voorgaan. Dat realiseerde tijdens diezelfde periode inkomsten voor een totaal van 7,2 miljoen dollar.

Google realiseert 87 procent van zijn trafiek uit zoekactiviteiten. Bij Yahoo is dat slechts 10 procent. Daar komt de grootste trafiek met 33 procent uit e-mail. De trafiek bij Google groeit met 9 tot 13 procent, terwijl dat bij Yahoo varieert van 6 tot 12 procent en bij Microsoft van 4 tot 7 procent.

15:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: google, microsoft, youtube |  Facebook |

Managers moeten ook kunnen verkopen

Een goede manager is vooral een verkoper. Dat stelt Bert Overlaet, docent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarbij wordt opgemerkt dat bedrijven die goed kunnen communiceren of zich beter kunnen positioneren dan de concurrentie, gemakkelijker als marktleider worden erkend. Goede managers zijn volgens Overlaet dan ook niet alleen begenadigde ondernemers, maar ook uitstekende verkopers.

"Leiderschap op basis van marketing wint volgens Bert Overlaet aan belang," schrijft het magazine Managers Online. "In de voorbije decennia was leiderschap een erg rationeel gegeven, gebaseerd op dominantie. Er werd halsstarrig vastgehouden aan modellen of structuren. Inmiddels is die werkwijze echter hopeloos voorbijgestreefd. In de hoogste rangen van het bedrijfsleven vind men volgens Overlaet nog steeds visionairs die menen te weten hoe de toekomst er uit gaat zien.

"Maar we leven in een instabiele maatschappij," stipt Bert Overlaet aan. "Een organisatie moet in staat zijn onzekerheden te absorberen en snel in te spelen op veranderingen. De vertaalslag tussen een concept op lange termijn en de concrete uitwerking ervan wordt steeds moeilijker. Het verschil wordt volgens hem dan ook niet gemaakt door iemand die een goed businessplan kan uittekenen, maar door iemand die het zelf kan uitvoeren, sturen en herinterpreteren.

15:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Cosmetica-branche vergeet senioren

De cosmetica-branche besteed nog altijd onvoldoende aandacht aan de oudere leeftijdsgroep. Dat stelt het magazine Kosmetiek, dat aan een aantal bedrijven uit de sector de stelling poneerde dat jongeren niet meer zo'n interessante doelgroep vormen dan vroeger het geval was. Het resultaat van die enquete was dat senioren nog altijd niet als een belangrijke doelgroep worden beschouwd.

"Ondanks de opkomst van de babyboomers met meer tijd en geld, blijft de cosmeticabranche zich richten op jongeren," stipt Kosmetiek aan. "Zo stelden sommigen dat de primaire doelgroep bestaat uit consumenten van vijfentwintig tot veertig jaar, maar dat ook de leeftijdscategorie van achtien tot vijfentwintig jaar belangrijk is. "Innovators of early adaptors uit deze groep identificeren zich in hun exclusieve aankoopgedrag graag met 25-jarigen," wordt er opgemerkt.

Andere respondenten merkten op dat men niet vroeg genoeg met huidverzorging kan beginnen, maar dat jongeren daar nog niet serieus genoeg mee bezig zijn. Daarom richten zij hun promotiecampagnes vooral op deze jongere leeftijdscategorie. Ook wordt opgemerkt dat jongeren heel merkbewust zijn en een steeds interessantere doelgroep vormen. Maar over de consument uit de seniorencategorie wordt niet gesproken.

15:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cosmetica, senioren, marketing |  Facebook |

IT-afdeling moet commercieler denken

Binnen de bedrijven moeten de IT-afdeling en de verkoopafdeling nauwer samenwerken. Dat zeggen onderzoekers van het bureau ForceFive, gespcialiseerd in het commercialiseren van grote, interne IT-afdelingen en de relatie van de afdeling met interne klanten. ForceFive stelt immers dat de IT-afdelingen vaak te weinig gevoel hebben voor marketing en daarom te rade moeten gaan bij de verkoopafdeling.

"Veel IT-afdelingen werken te verklarend en te gedetailleerd naar de klanten toe," citeert het magazine Automatiserings Gids het rapport van ForceFive. "De klant heeft echter helemaal geen behoefte aan de processen achter het product, maar wil alleen informatie over het product zelf. Door de IT-afdelingen meer gebruik te laten maken van marketingdisciplines, kan de afdeling commercieler gaan werken."

Het feit dat de IT-afdeling niet commercieel en marketinggericht werkt, heeft volgens ForceFive te maken met een historische context. "De IT-afdeling moest veelal werken aan andere zaken dan de rest van het bedrijf. Hierdoor ontstond een afstand tussen de commerciele activiteiten en de IT-opdrachten. Nu is het echter belangrijk dat er weer sprake is van partnerschap tussen business en IT-afdeling."

Door de IT-afdeling professioneler te laten draaien, kan de kloof tussen commerciele activiteiten en IT-operaties volgens ForceFive al in belangrijke mate gedicht worden. "De IT-afdeling mag wel zelf blijven inkopen, maar er is meer communicatie nodig met de businesskant," aldus nog ForceFive.

15:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, it |  Facebook |

Niet elke senior is gelijk

De consumentengroep van de ouderen is geen coherent geheel. Dat stelt Saskia van Hilst in haar eindwerk marketing management aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Ze stelt daarbij dat de oudere consument in drie verschillende groepen kan ingedeeld worden. Retailers moeten zich dan ook bewust zijn van het verschillende karakter en de verschillende wensen van deze leeftijdscategorie.

In haar eindwerk 'Winkelkeuzegedrag senior consumenten' voert Saskai van Hilst aan dat er binnen de oudere consumentengroep een uiteenlopend koopgedrag kan onderscheiden worden. Zo is er een groep die hoge en duidelijke eisen stelt aan de te bezoeken winkels, zoals een passende imago en de aansluiting van winkel en product. Een tweede categorie gaat voor gunstig gelegen winkels, terwijl een nog andere groep zich bij zijn winkelkeuze vooral baseert op ervaring en zekerheid.

Saskia van Hilst stelt verder dat de groep zesigplussers steeds groter wordt en in 2042 ongeveer verdubbeld zal zijn tegenover vandaag. In Nederland betekent dat een potentieel kooppubliek van ongeveer vier miljoen mensen. In de studie wordt dan ook aangestipt dat retailers er goed zouden aan doen om steeds meer rekening te houden met de voorkeuren en het koopgedrag van deze groep.

14:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, senioren |  Facebook |

Print is voor kleine budgetten

Met kleine reclamebudgetten kiest men best voor campagnes in de gedrukte media. Met grotere financiele mogelijkheden kan men best voor televisie kiezen. Dat blijkt volgens The Journal of Advertising uit een analyse van de reclamebestedingen van het Amerikaanse leger. Maar er wordt aan toegevoegd dat nieuwe media het bestaande model grondig zullen aanpassen.

Het Amerikaanse leger besteedt per jaar ongeveer honderd miljoen dollar aan de werving van rekruten. "De gegevens van die campagnes zijn na een aantal jaren vrij beschikbaar en dat is ideaal voor onderzoek," aldus The Journal of Advertising. "Op basis van gegevens uit begin jaren tachtig hebben onderzoekers een vergelijking gemaakt van de efficientie van verschillende media en daaruit kan een economisch model worden samengesteld."

Interessant daarbij is volgens het magazine dat het Amerikaanse leger voor de verschillende onderdelen uiteenlopende campagnes voert en dat dus ook de mediamix per campagne verschilt. "De vergelijking wijst uit dat voor campagnes met een beperkt budget gedrukte media als het meest efficiente medium naar voor geschoven kan worden," wordt er opgemerkt.

Wanner het budget toeneemt, komt volgens het Amerikaanse leger in eerst instantie radio in aanmerking. Naarmate de financiele mogelijkheden groter worden, begint televisie steeds interessanter te worden. De onderzoekers merken wel op dat met de komst van een aantal nieuwe media het reclamelandschap grondig aan het veranderen is. "Daardoor zullen de reclamemodellen verder moeten uitgebreidt worden," aldus nog The Journal of Advertising.

14:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende