30-04-07

Vrouwen zijn samenwerkende wezens

Vrouwen zijn samenwerkende wezens. Dat zegt de Canadese Louise Doucet, acteur van het boek ‘Femmes au Travail’. Veel meer dan bij mannen, zijn voor haar de interprofessionele interacties bijzonder belangrijk. Maar Doucet voegt er aan toe dat dit ook een aantal gevolgen kan hebben, want dit kan volgens haar in een aantal gevallen leiden tot frustraties, irritaties, pesterijen en kliekjesvorming.

“Mannen en vrouwen hebben een afwijkende visie over het werk,” stipt Louise Doucet aan. “Voor een man bestaat het objectief erin zijn werk te doen en zijn doel te bereiken. Hij is niet echt bezig met interprofessionele relaties, tenzij die hem in staat stellen die doelstellingen gemakkelijker te bereiken. Voor een vrouw zijn echter de relaties op het werk daarentegen bijzonder belangrijk.”

Een vrouw heeft volgens Louise Doucet de neiging om gebeurtenissen in het dagelijks leven persoonlijk op te vatten. “Dat heeft ook zijn invloed op haar relaties met haar vrouwelijke collega’s,” voert ze aan. “Een vrouw heeft een langer geheugen. Ze stapelt emoties op, vergelijkt zichzelf met anderen en heeft de neiging om zichzelf minderwaardig te voelen indien haar zelfbeeld minder positief is. Dat kan tot een onevenwicht leiden.”

Louise Doucet stelt dat problemen vaak beginnen wanneer een vrouw zich door een vrouwelijke collega benadeeld voelt. “Ze gaat dan steun zoeken bij andere vrouwen en zal haar tegenstandster op allerlei manieren proberen te raken, zoals het onthullen van confidentiële zaken, het lanceren van geruchten en het vormen van kliekjes,” stipt de auteur aan in het magazine L’Internaute. “Het is een vorm van indirecte agressie.”

Wanneer er een kliekje is gevormd tegen één collega, zal deze volgens Louise Doucet geïsoleerd worden en zal ze bespied worden om haar tekortkomingen op professioneel vlak te ontdekken. “Ook zal men haar belangrijke professionele informatie onthouden of haar saboteren en bij leidinggevenden herhaaldelijk klachten neerleggen over haar functioneren,” voegt ze daar aan toe.

Om dergelijke situaties op de werkvloer te vermijden, moeten vrouwen elkaar volgens Doucet respecteren, maar ook voldoende communiceren. “Dat heeft niet alleen te maken met nadenken over irritaties tegenover een bepaalde collega, maar ook met elkaar praten over die storende elementen,” voert Doucet aan. “Bovendien mag men zich vooral niet laten verleiden tot het vormen van kliekjes.”

17:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Groen is meer dan een imago

Duurzaamheid binnen het bedrijfsbeleid blijkt veel verder te gaan dan alleen maar een imago-strategie om bij de steeds milieubewuster consument te scoren. In veel gevallen leiden maatregelen ook daadwerkelijk tot belangrijke kostenbesparingen. Dat is de conclusie van het onderzoeksbureau AMR Research. Volgens de onderzoekers zijn beide objectieven rechtstreeks met elkaar verbonden.

“Duurzaamheidoverwegingen kunnen de bedrijven op verschillende vlakken tevens kostenbesparingen opleveren,” stipt Eric Lamphier, directeur product management bij de Amerikaanse logistieke dienstverlener Manhattan Associates, aan in het magazine Multichannel Merchant. “Door zich te richten op groene toepassingen, realiseren bedrijven zoals operationele als milieugebonden voordelen.”

Daarbij wijst Lamphier erop dat een optimalisering van het magazijnbeheer ervoor kan zorgen dat voorraden minder vaak moeten verplaatst worden en daarbij ook minder gebruik moet gemaakt worden van vorkliften en andere transportmiddelen. “Dat levert een kostenbesparing op, maar verlaagt ook het energieverbruik en vermindert daardoor ook de uitstoot van broeikasgassen,” voert hij aan.

Daarbij moet men er volgens Lamphier ook voor zorgen dat de voorraden zich sneller door de logistieke keten verplaatsen. “Daardoor kan men de voorraadvorming beperken en de omloopsnelheid van de goederen versnellen,” voert hij aan. “Daardoor zijn kleinere distributiecentra nodig, wat niet alleen leidt tot een kostenbesparing en een kleiner energieverbruik, maar ook tot een beperkt gebruik van bouwmaterialen.”

Niet alleen het voorraadbeheer, maar ook het optimaliseren van het transport draagt volgens Lamphier bij tot een efficiëntere bedrijfsvoering en een duurzaam bedrijfsbeleid. “Een goede planning van het transport zorgt er immers voor dat het aantal ritten met al dan niet gedeeltelijk lege ritten kan vermeden worden,” stipt hij aan. “Dat zorgt voor een lager brandstofverbruik, maar ook voor een efficiënter aanwenden van het wagenpark.”

Ook het aanwenden van het juiste verpakkingsmateriaal draagt volgens Lamphier bij tot duurzaamheid en kostenbesparing. “Men moet zorgen voor het meest geschikte formaat van het verpakkingskarton, waardoor het verbruik van verpakkingsmateriaal – wat voor vele bedrijven een zware kost is – beperkt kan blijven,” voert hij aan. “Een beperkt kartonverbruik heeft een onmiddellijke weerslag op de bosontginning en ontbossing.”

Tenslotte is het volgens hem ook aanbevolen om volop gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen, zoals RFID-toepassingen. “Die zorgen er immers voor dat het magazijnbeheer efficiënter verloopt en beperken tevens het verbruik van papier,” benadrukt hij nog. Die organisatie heeft volgens Lamphier echter absoluut een bijzonder goed overwogen planning nodig.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, duurzaamheid |  Facebook |

Azië vecht om gekwalificeerd personeel

De economische groei van Azië heeft honderdduizenden banen gecreëerd, maar recruteerders waarschuwen ervoor dat de arbeidsmarkt er met een duidelijk tekort aan geschoolde werkkrachten wordt geconfronteerd. Er wordt een ware strijd geleverd om hooggekwalificeerd personeel binnen te halen. Dat kan volgens hen zware gevolgen hebben voor de economie van de regio en de economische groei zelfs vertragen.

“Azië wordt geconfronteerd met een echte talentoorlog,” vertelt Kathleen Chan, recruteringsverantwoordelijke bij elektronica-specialist Panasonic Asia Pacific, aan het persbureau Reuters. Vooral in de sectoren van boekhouding, informatica en marketing is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten het hoogste, waarbij vooral in Hong Kong, Singapore, India en China de situatie acuut dreigt te worden.

Het voorbije jaar werd in Singapore een recordaantal van 176.000 nieuwe jobs gecreëerd, terwijl Australië sinds de jaren tachtig nog nooit zoveel arbeidskrachten heeft ingevoerd. In landen zoals Zuid-Korea en Hong Kong ligt de werkloosheid lager dan ooit. Daardoor probeert men steeds meer buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken of landgenoten uit het buitenland te doen terugkeren. Bovendien beginnen ook de lonen te stijgen.

“Dit laatste kan belangrijke gevolgen hebben,” stipt Rob Subbaraman, regionaal econoom bij Lehman Brothers. “Deze loondruk zou kunnen leiden tot inflatie, gevolgd door hogere intrestvoeten om de economie weer af te koelen. Dat kan op zijn beurt weer uitmonden in een tragere groei.” In een aantal van de betrokken sectoren is dat scenario zich volgens het persbureau trouwens al aan het ontwikkelen.

Zo merkt Dhiren Shantilal, wervingsspecialist bij Kelly Services, op dat banen in de informatica, het bankwezen en de biomedische sector in Singapore, Australië en Hong Kong al duurder aan het worden zijn. “De beginweddes stijgen met acht tot twaalf procent, terwijl bij kaderleden rekening moet gehouden worden van loonstijgingen tussen vijftien en twintig procent,” aldus Shantilal.

Aan die trend lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Zo heeft India tegen 2010 wellicht meer dan 160.000 medewerkers nodig die buitenlandse talen machtig zijn om zijn groeiende offshoring-industrie te ondersteunen. Shantilal verwacht dat de Chinese en Indische arbeidsbevolking dit jaar alvast met tien procent zal stijgen. Die trend blijkt ook in andere Aziatische landen gevolgd te worden.

Dit leidt nu al in bepaalde landen tot een tekort aan arbeidskrachten. Zo blijkt Maleisië personeel te verliezen aan China en Singapore, terwijl het land niet snel genoeg nieuwe arbeidskrachten kan opleiden om aan de vraag te beantwoorden. Maleisië heeft een vooral een service-industrie en een productiesector die hooggekwalificeerd personeel vergt dat er niet is. Ook Thailand wordt geconfronteerd met een schaarste aan geschoold personeel.

15:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azie, human resources |  Facebook |

Indische Ambassador loopt op laatste benen

De Indische automarkt kent een grote groei, maar de Ambassador van Hindoestan Motors, jarenlang dominant op de Indische wegen, blijkt daar niet van te zullen profiteren. Het model, dat vijftig jaar geleden op de markt kwam, valt niet meer in de smaak van de moderne Indiër en Hindoestan Motors zou nu overwegen om de productie van de Ambassador definitief af te bouwen.

grotto-blueM21

De Ambassador werd in 1957 gelanceerd en kende onmiddellijk een groot success. De Indische overheid had immers een verbod uitgevaardigd op buitenlandse auto’s, op uitzondering van enkele Fiat-modelletjes. De beperkingen werden echter in 1991 versoepeld, waardoor de Ambassador aan populariteit moest inboeten ten opzichte van nieuwere en meer gesofistikeerde auto’s.

“Normaal gezien moest dit jaar de vijftigste verjaardag van de Ambassador gevierd worden, maar de feestelijkheden warden opgeschort nadat er in de fabriek in Uttarpara stakingen waren uitgebroken omdat een aantal werknemers waren geschorst en weddes niet waren uitbetaald,” aldus het persbureau Reuters. “Volgens sommige analisten is dit een voorbode van het definitieve einde van de Ambassador.”

In zijn piekperiode vertegenwoordigde de Ambassador ongeveer 70 procent van de Indische automarkt, maar heeft nu nog slechts een kleine fractie van deze groeisector in handen. Op dit ogenblik worden in India jaarlijks 1,4 miljoen auto’s verkocht. Verwacht wordt dat dit aantal tegen 2010 zal verdubbelen. Voor de Ambassador is er echter weinig interesse, want het model is volgens auto-ontwerper Dilip Chhabria niet meegeëvolueerd met zijn tijd.

De Ambassador is gebouwd op het model van de Morris Oxford III en werd in 1993 uitgerust met een krachtiger 1800cc-motor van Isuzu. “Maar ondanks diverse aanpassingen en innovaties zoals stuurbekrachtiging en een schuifdak, is de Ambassador de voorbije vijftig jaar nagenoeg onveranderd gebleven,” stipt het persbureau aan. “Nu lijken zijn dagen dan ook geteld.”

Het verlieslatende Hindoestan Motors produceert jaarlijks nog 15.000 exemplaren van de Ambassador. Dat is minder dan de helft van de productie tijdens de piekperiode. Het aantal medewerkers is inmiddels afgebouwd tot 5.000 eenheden, een kwart van de personeelsbezetting in de jaren zeventig. Hindoestan Motors is er ook niet geslaagd om fusieplannen met Mitsubishi tot een goed einde te brengen, zoals Tata Motors (Fiat) en Mahindra (Renault en Nissan) dat wel lukten.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ambassador, india, automotive |  Facebook |

Grote interesse voor Duitse windenergie

Er is opvallend veel interesse voor de Duitse windmolenproducent REpower. Het Hamburgse bedrijf werd amper vijf jaar geleden opgericht door enkele ingenieurs en ondernemers, maar is voor Franse en Indische investeerders nu al miljarden euro’s waard. Zowel het Franse Areva als het Indische Suzlon hebben al een belangrijk aandelenpakket van REpower in handen.

De biedingstrijd op REpower werd begin dit jaar uitgelokt door Anne Lauvergeon, de topvrouw van de Franse kernreactor-bouwer Areva. Zij bood 105 euro per aandeel van REpower. Maar plots dook ook de Indische miljardair Tulsi Tanti van het Suzlon-concern op. Hij wou zelfs 150 euro betalen per aandeel, terwijl dat de voorbije zomer nog amper op 40 euro genoteerd stond.

“Die biedingstrijd heeft al lang helemaal geen economische grond meer,” stipt de Duitse krant Die Welt aan. “Volgens het bod van Suzlon is REpower 1,22 miljard euro waard, terwijl het bedrijf vorig jaar een omzet van 450 miljoen euro realiseerde en een winst boekte van amper 7 miljoen euro. De prijs die Suzlon wil bieden, ligt volgens experts dan ook veel te hoog. Maar de groeiverwachtingen en speculaties drijven de beurswaarde nog verder naar omhoog.”

REpower-topman Matthias Schubert startte tien jaar geleden met het windenergiebureau Pro+Pro. Het bureau ontwikkelde op dat ogenblik windturbines met rotorbladen van dertig meter en een vermogen van 1,5 megawatt, op dat ogenblik de grootste windkrachtbron van de wereld. Vandaag bouwt turbines met een rotor-doormeter van 126 meter en een vermogen van 5 megawatt, opnieuw de grootste van de wereld.

Als gevolg van enkele fusies werd Pro+Pro in 2002 omgevormd door REpower. Datzelfde jaar ging het bedrijf ook naar de beurs van Frankfurt, waarbij de waarde van het bedrijf geraamd werd op 70 miljoen euro. Op dat ogenblik had REpower 100 medewerkers in dienst. Vandaag telt het personeelsbestand 891 eenheden. Het bedrijf hoopt volgend jaar een omzet te realiseren van 900 miljoen euro.

REpower wijst erop dat de wereldwijde vraag naar windenergie door de debatten over de klimaatverandering en door de stijgende prijzen van olie en gas de jongste jaren sterk gegroeid is. “Vooral door de aanleg van grote offshore-parken kan windenergie nu ook aan concurrentiële prijzen geproduceerd worden,” aldus REpower-voorzitter Fritz Vahrenholt, afkomstig van Shell.

Dat is bijzonder lucratief voor de Duitse sector, die met inbegrip van componenten op dit ogenblik wereldwijd 40 procent van alle windmolens bouwt. Dat overwicht van de Duitse producenten is volgens REpower te danken aan de technologische voorsprong die werd opgebouwd onder impuls van de Duitse overheid. Vier dan de tien grootste producenten zijn dan ook van Duitse origine. De waarde van de wereldwijde windturbinemarkt wordt geraamd op 15 miljard euro.

Met een marktaandeel van 3,2 procent is REpower eigenlijk nog een relatief kleine speler. De vraag naar windturbines is op dit ogenblik zo groot geworden, dat de productie niet meer kan volgen. Het bedrijf is op dit ogenblik tot einde volgend jaar volgeboekt. Eerder deze maand heeft een Amerikaanse dochter van EDF Energies Nouvelles meer dan 75 turbines besteld voor een windpark, de grootste bestelling uit de geschiedenis van REPower.

Het is opvallend dat net een relatief kleine speler in de belangstelling staat van grote energiebedrijven. “Areva en Suzlon hebben vooral een strategische interesse in REpower,” aldus Vahrenholt. “De Fransen willen een voet tussen de deur hebben in de groeimarkt van de hernieuwbare energie en de Indiërs willen met alle geweld aanwezig zijn op de Europese markt, waar ze vroeger nauwelijks toegang hadden.”

Beide groepen hebben nu elk al meer dan 30 procent van de aandelen van de Duitse constructeur in handen. Het overnamebod loopt op het einde van deze week af. Vermoed wordt dat Areva tijdens de volgende dagen zijn bod nog zal verhogen.

13:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, windenergie |  Facebook |

PepsiCo met exclusief groene energie

De Amerikaanse drankenproducent PepsiCo heeft aangekondigd voor volgend jaar emissierechten te zullen aankopen voor één miljard kilowattuur. Dat vertegenwoordigt het hele energieverbruik van de PepsiCo-fabrieken in de Verenigde Staten of het jaarlijks energieverbruik van 90.000 Amerikaanse gezinnen. De beslissing kost PepsiCo een bedrag van ongeweer twee miljoen dollar.

“Op het eerste zicht lijkt een bedrag van twee miljoen dollar voor een bedrijf niet zo heel erg veel,” vertelt Bill Wehrum, topman van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), aan de krant USA Today. “Maar als ondersteuning van hernieuwbare energie is dit een gigantisch bedrag.” Met die investering staat PepsiCo dan ook helemaal bovenaan in de EPA-rangschikking.

De EPA-rangschikking is volgens USA Today een echt marketing-instrument geworden. “Vooral bij jonge consumenten is de klimaatverandering een belangrijk onderwerp geworden en marketeers proberen elkaar de loef af te steken om zo milieuvriendelijk mogelijk naar buiten te komen. “Ongeveer 95 procent van jongeren tussen dertien en achttien jaar zegt op de hoogte te zijn van de opwarmingsproblematiek en een kwart maakt zich daar heel bezorgd over.”

De vorige lijstaanvoerder van de EPA-rangschikking was financieel specialist Wells Fargo, maar de investeringen van PepsiCo liggen dubbel zo hoog. De drankenproducent heeft daarover een driejarig contract gesloten met duurzame energieproducent Sterling Planet voor het opwekken van wind-, biomassa- en hydro-elektrische energie. “Dergelijke initiatieven creëren een nieuwe markt voor hernieuwbare energie,” aldus Blair Swezey, adviseur van het Amerikaanse National Renewable Energy Laboratory.

10:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pepsico, energie, milieu |  Facebook |

Mobiel weerbericht bijzonder populair

De helft van de gebruikers van mobiel internet zoekt op zijn gsm-toestel naar het weerbericht. In de Verenigde Staten stijgt dat zelfs tot zeventig procent. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de Online Publishers Association. Hoewel het gebruik van mobiel internet nog relatief beperkt is, voorspellen de onderzoekers voor dit jaar een opmerkelijke groei.

Ruim driekwart van de mobiele telefoongebruikers heeft volgens de onderzoekers toegang tot een mobiel internet. “Het aantal mensen dat er ook daadwerkelijk gebruik van maakt, ligt aanzienlijk lager, maar de onderzoekers voorspellen voor dit jaar een stevige groei,” aldus Marketing Research Base. Dat maakt volgens de onderzoekers ook reclame op het mobiele internet in de toekomst een stuk interessanter.

Volgens het rapport gebruiken veel consumenten het mobiele internet als een aanvulling op internet via de computer. “De online tijd op de gsm heeft trouwens geen invloed op de online tijd die achter de computer wordt doorgebracht,” wordt er opgemerkt. Samen met het sportnieuws blijken mobiele weersvoorspellingen bijzonder interessant te zijn. In Europa maakt 50 procent van de mobiele internaut daarvan gebruik. In de Verenigde Staten is dat zelfs 70 procent.

Ongeveer één op de drie gebruikers is tevreden over het mobiele internet. In de Verenigde Staten ligt het tevredenheidspercentage zelfs op 43 procent. De laadtijd van de sites, navigatie en layout zijn de grootste bronnen van ergernis. Eén op drie consumenten blijkt bereid te zijn advertenties te bekijken in ruil voor content. Op dit ogenblik betaalt minstens 10 procent van de Europeanen voor mobiele webcontent.

09:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende