31-05-07

Koude bedreigt Argentijnse energiebevoorrading

Het koude winterweer heeft de energievoorziening in Argentinië in zware problemen gebracht. Om de bevolking en de kleine bedrijven toch van gas te voorzien, werd aan de grootindustrie gevraagd het verbruik drastisch terug te schroeven. Ook werden de gasexporten naar buurland Chili enkele dagen opgeschort. De opmerkelijke koude heeft de voorbije dagen aan zeventien Argentijnen het leven gekost.

Gedeelten van Argentinië, met inbegrip met van de hoofdstad Buenos Aires, werden de voorbije dagen geconfronteerd met bijzonder koude temperaturen, die het vriespunt benaderden. Dat zette de energie-infrastructuur van het land onder druk, wat nog verergerd werd door technische problemen bij twee kerncentrales. Dat noopte de Argentijnse overheid tot ingrijpende maatregelen.

Daarbij werd zoveel mogelijk de bevoorrading van gezinnen en kleine ondernemingen als prioriteit naar voor geschoven. Ook de verkoop van autogas werd gerantsoeneerd. Dat veroorzaakte lange files aan de tankstations en zware protesten bij de taxichauffeurs, wiens auto’s meestal op gas rijden. De Argentijnse economie heeft de voorbije jaren wel een sterke groei gekend, maar het land zou niet voldoende geïnvesteerd hebben in de modernisering van zijn infrastructuur.

17:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: argentinie, energie |  Facebook |

Vrij luchtruim voor vliegende robots

Het European Defence Agency, het militaire departement van de Europese Unie, wil dat vliegende robotten toegang krijgen tot het luchtruim, naast het bestaande luchtvervoer. Dat moet onder meer nieuwe mogelijkheden bieden aan de Europese vliegtuigindustrie en Europa ook op militair gebied minder afhankelijker maken van de Verenigde Staten. Budgettair heeft Europa echter niet dezelfde mogelijkheden als de Verenigde Staten.

“Onbemande vliegtuigen worden nu in omstandigheden gebruikt waar er geen traditionele luchtvaart aanwezig is,” aldus het magazine The Register. “Ze hebben meestal ook geen vergunning verkregen om in het civiele luchtruim te opereren. Meestal zijn ze acties op testsites of in oorlogsgebieden, waar het gewone commerciële luchtvaartverkeer geen toegang heeft.”

Maar daar wil de Europese Unie verandering in brengen. Het European Defence Agency wil dat deze vliegende robotten ook elders in het luchtruim kunnen ingezet worden. Daarbij wordt echter niet alleen gedacht aan militaire opdrachten, maar ook aan algemene veiligheid en op termijn ook aan commerciële opdrachten. Bovendien wordt deze stap gezien als een mogelijke stimulans voor de vraag naar onbemande toestellen.

Dit laatste zou nieuwe mogelijkheden moeten creëren voor de Europese vliegtuigindustrie. In de Verenigde Staten is de onbemande luchtvaart aan zeer strikte beperkingen gebonden en de Europese industrie zou dan ook van zijn grotere vrijheid kunnen gebruik maken om een belangrijk deel van de markt in te pikken. Het vliegen met robotten bespaart bovendien ook op personeelskosten. Gehoopt wordt dat de regelgeving tegen 2012 rond zou kunnen zijn.

The Register merkt echter op dat er budgettair grote verschillen bestaan tussen Europa en de Verenigde Staten. Het European Defence Agency heeft voorlopig een budget van 0,5 miljoen euro naar voor geschoven voor het uitwerken van een routeplan, terwijl het Amerikaanse ministerie van defensie tientallen miljoen dollars investeert in concrete realisaties zoals de Reaper en Fire Scout.

Bovendien lopen er in de Verenigde Staten projecten om volledig geautomatiseerde gevechtsvliegtuigen te ontwikkelen. Deze toestellen zouden onder meer zonder hulp van een piloot op een vliegdekschip kunnen landen. Daarnaast wordt erop gewezen dat een aantal Europese organisaties zich nu al met Amerikaanse technologie aan het uitrusten zijn. Zo wil de Britse Royal Air Force dit jaar al Reapers inschakelen.

17:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

Bedrijven moet tipje van de sluier lichten

Bedrijven moeten hun klanten een beperkte blik in de interne keuken gunnen. Dat is de conclusie van een Australisch onderzoek van Goldman Sachs. De loyaliteit van de cliënt wordt daardoor immers groter. Anderzijds merken de onderzoekers echter op dat de klant daardoor ook een grotere kennis van de markt krijgt, wat het gevaar vergroot dat hij naar concurrerende aanbieders zal overstappen.

“Meer expertise ten aanzien van een product, dienst of markt is volgens de onderzoekers op het eerste gezicht omgekeerd evenredig met de loyaliteit aan een onderneming,” aldus het magazine Harvard Business Review. “De studie toont aan dat naarmate klanten meer bekend zijn met de markt voor financiële producten, ze eerder geneigd zijn om over te stappen naar een andere dienstverlener.”

Paradoxaal genoeg blijkt uit het onderzoek dat ondernemingen tegelijkertijd de loyaliteit kunnen vergroten door klanten juist te informeren over de wijze waarop de onderneming opereert en hoe de organisatie in elkaar steekt. Het onderzoek impliceert dat ondernemingen hun klanten een beperkte blik in de keuken moeten gunnen. Dat betekent dat werknemers autonomie en tijd moeten krijgen om klanten datgene uit te leggen wat ze willen weten.

Het probleem is volgens het magazine echter dat dit onvermijdelijk betekent dat de klant ook meer van de markt te weten komt. “Hoewel het moeilijk is om deze twee vormen van kennis in de praktijk te scheiden, wegen de voordelen van het aanbieden van organisatiespecifieke kennis toch op tegen een eventueel verloop,” wordt er nog opgemerkt.

16:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Meer namaakgoederen in Europa

Het aantal nepgoederen dat aan de grenzen van de Europese Unie werd onderschept, is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Het voorbije jaar werden meer dan 250 miljoen illegale namaakartikelen onderschept, tegen 75 miljoen het jaar voordien en 100 miljoen in 2004. Tachtig procent van de namaakspullen komt uit China. Zestig procent van alle namaakgoederen bestaan uit sigaretten.

Uit India komen vooral nepmedicijnen. Smokkelaars maken steeds meer gebruik van het internet of kleine postpakketjes, wat het werk van de douane bemoeilijkt. Eurocommissaris voor douanezaken László Kovács waarschuwt dat niet alleen professionele smokkelaars de nepgoederen de EU-grens overbrengen. "Ook vakantiegangers mogen zich niet laten verleiden tot het kopen van namaakproducten,” voerde hij aan.

Een groot pakket van de namaakproducten wordt Europa binnengebracht via Italië. Het voorbije jaar zouden er 88,9 miljoen namaakproducten in beslag zijn genomen. In Italië werden het voorbije jaar 170 ton illegale sigaretten in beslag genomen. Dat is twee keer zoveel als het jaar voordien. De zuidelijke havenstad Napels wordt beschouwd als de belangrijkste doorvoerhaven voor namaakproducten.

16:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, namaak |  Facebook |

Zuid-Afrika wil blanke expats terug

De Zuid-Afrikaanse overheid probeert honderdduizenden hoogopgeleide expats, vooral blanken, terughalen. Het land werd tijdens de gewelddadige periode vlak na het einde van de apartheid immers geconfronteerd met een massale exodus van blanken. Dat zorgde voor een echte braindrain. De Zuid-Afrikaanse overheid probeert die mensen nu terug te halen door over de hele wereld samenkomsten te organiseren voor expats.

Tijdens die vergaderingen krijgen de expats te horen dat hun terugkeer tot een beter Zuid-Afrika kan leiden. De samenkomsten worden georganiseerd door de organisatie Homecoming Revolution in Europa, Australië en het Midden-Oosten en krijgt de steun van het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven. In totaal hoopt Zuid-Afrika zo meer dan één miljoen uitgeweken burgers terug te lokken.

Om de braindrain van Zuid-Afrika op te lossen, heeft het land volgens Homecoming Revolution de keus uit het aantrekken van gekwalificeerde immigranten of het aanmoedigen van landgenoten uit het buitenland om terug te keren. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan het tweede alternatief. Men probeert aan de blanke expats duidelijk te maken dat er in Zuid-Afrika geen sprake meer is van discriminatie tegenover blanken.

De expats krijgen te horen dat de Zuid-Afrikaanse economie de voorbije 33 kwartalen een ononderbroken groei heeft gekend. Amper één op twintig Zuid-Afrikaanse blanken is werkloos, tegenover drie op tien bij de zwarte bevolking. De Zuid-Afrikaanse overheid wil ter gelegenheid van de organisatie van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2010 ruim 41 miljard euro investeren in infrastructuurprojecten. Daarvoor worden opgeleide mensen in de bouw, financiën en management gezocht.

Maar niet alle blanke expats lijken geneigd te zijn om snel terug te keren. Hoewel de misdaadcijfers in Zuid-Afrika de voorbije tien jaar zijn gedaald, vinden ze het land nog niet veilig genoeg. Ook vinden vele expats het niet goed dat nieuwe bedrijven verplicht zijn een zwarte zakenpartner aan te stellen.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zuid-afrika, emigratie |  Facebook |

Muziekindustrie heeft geen business model meer

De wereldwijde muziekverkopen zullen dit jaar met drie procent dalen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Merill Lynch. Het gaat volgens de onderzoekers dan ook bijzonder slecht met de muziekindustrie. De verkopen van muziekdragers dalen en de omzetten van de grote muziekmaatschappijen lopen terug. Het gangbare business model van de muziekindustrie is volgens de onderzoekers dan ook achterhaald.

“De overgang van analoog naar digitaal is nergens zo goed voelbaar als in de muzieksector,” aldus Merill Lynch. “Het gangbare businessmodel in de muziekindustrie is in feite achterhaald. De jeugd gebruikt in plaats van cd`s vooral de computer, de iPod en de mp3-speler als muziekdrager. Muziek is dus niet meer tast- en zichtbaar opgeslagen. De muziekindustrie staat ook machteloos tegenover een aantal fenomenen op internet.”

Daarbij wordt gewezen naar de website Limewire. De populariteit van dit gratis programma, waarmee de gebruiker zeer gemakkelijk afbeeldingen, software documenten en audio- en videobestanden kan downloaden, kent een snelle groei. Volgens de onderzoekers gaat ook de strijd tegen de internetpiraterij de mist in. Dat zou volgens hen kunnen opgelost worden door de muziek gratis aan te bieden en de inkomsten uit reclame te halen.

15:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, internet, media |  Facebook |

Amerikaanse consument denkt steeds groener

De gemiddelde Amerikaanse consument hecht steeds meer belang aan de herkomst van producten. Het gaat allang niet alleen meer om voedingsmiddelen. Ook fabrikanten van kleding, cosmetica, schoonmaakmiddelen en auto`s moeten op dat vlak verantwoording afleggen. Dat leidt ertoe dat grote ketens zich nu opwerpen als actieve verdedigers van duurzame producten.

“Bedrijven zoals H&M en Ikea hebben hun steun betuigd aan onderzoek naar de ethische herkomst van productmaterialen,” voert het magazine Brandweek aan. “Dat geldt ook voor de winkelketen Wal-Mart, die nochtans niet echt met ethisch ondernemen wordt geassocieerd. Ze moeten wel, nu consumenten in toenemende mate vragen om biologische producten die het milieu niet belasten.”

Volgens de Amerikaanse Organic Trade Association steeg de verkoop van kleding van biologische materialen van 437 miljoen dollar in 2003 naar 744 miljoen in 2005. Dameskleding steeg met 43 procent, herenkleding met 56 procent en tienerkleding met 52 procent. Hoewel voeding het grootste deel van de biologische markt voor zijn rekening neemt, blijken echter ook non-food artikelen aan een opmars bezig te zijn.

In 2005 bedroeg de verkoop van biologische voedingssupplementen 238 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien. Voor cosmetica was dat 282 miljoen dollar, een groei met 28 procent. Bij schoonmaakmiddelen werd een groei met 29 procent tot 19 miljoen opgetekend. Petfood kwam met een stijging van 46 procent aan 30 miljoen dollar, Voor bloemen was dat een stijging met 50 procent tot 16 miljoen dollar en voor huishoudtextiel een groei met 44 procent tot 160 miljoen dollar.

13:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, handel |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende