31-05-07

Koude bedreigt Argentijnse energiebevoorrading

Het koude winterweer heeft de energievoorziening in Argentinië in zware problemen gebracht. Om de bevolking en de kleine bedrijven toch van gas te voorzien, werd aan de grootindustrie gevraagd het verbruik drastisch terug te schroeven. Ook werden de gasexporten naar buurland Chili enkele dagen opgeschort. De opmerkelijke koude heeft de voorbije dagen aan zeventien Argentijnen het leven gekost.

Gedeelten van Argentinië, met inbegrip met van de hoofdstad Buenos Aires, werden de voorbije dagen geconfronteerd met bijzonder koude temperaturen, die het vriespunt benaderden. Dat zette de energie-infrastructuur van het land onder druk, wat nog verergerd werd door technische problemen bij twee kerncentrales. Dat noopte de Argentijnse overheid tot ingrijpende maatregelen.

Daarbij werd zoveel mogelijk de bevoorrading van gezinnen en kleine ondernemingen als prioriteit naar voor geschoven. Ook de verkoop van autogas werd gerantsoeneerd. Dat veroorzaakte lange files aan de tankstations en zware protesten bij de taxichauffeurs, wiens auto’s meestal op gas rijden. De Argentijnse economie heeft de voorbije jaren wel een sterke groei gekend, maar het land zou niet voldoende geïnvesteerd hebben in de modernisering van zijn infrastructuur.

17:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: argentinie, energie |  Facebook |

Vrij luchtruim voor vliegende robots

Het European Defence Agency, het militaire departement van de Europese Unie, wil dat vliegende robotten toegang krijgen tot het luchtruim, naast het bestaande luchtvervoer. Dat moet onder meer nieuwe mogelijkheden bieden aan de Europese vliegtuigindustrie en Europa ook op militair gebied minder afhankelijker maken van de Verenigde Staten. Budgettair heeft Europa echter niet dezelfde mogelijkheden als de Verenigde Staten.

“Onbemande vliegtuigen worden nu in omstandigheden gebruikt waar er geen traditionele luchtvaart aanwezig is,” aldus het magazine The Register. “Ze hebben meestal ook geen vergunning verkregen om in het civiele luchtruim te opereren. Meestal zijn ze acties op testsites of in oorlogsgebieden, waar het gewone commerciële luchtvaartverkeer geen toegang heeft.”

Maar daar wil de Europese Unie verandering in brengen. Het European Defence Agency wil dat deze vliegende robotten ook elders in het luchtruim kunnen ingezet worden. Daarbij wordt echter niet alleen gedacht aan militaire opdrachten, maar ook aan algemene veiligheid en op termijn ook aan commerciële opdrachten. Bovendien wordt deze stap gezien als een mogelijke stimulans voor de vraag naar onbemande toestellen.

Dit laatste zou nieuwe mogelijkheden moeten creëren voor de Europese vliegtuigindustrie. In de Verenigde Staten is de onbemande luchtvaart aan zeer strikte beperkingen gebonden en de Europese industrie zou dan ook van zijn grotere vrijheid kunnen gebruik maken om een belangrijk deel van de markt in te pikken. Het vliegen met robotten bespaart bovendien ook op personeelskosten. Gehoopt wordt dat de regelgeving tegen 2012 rond zou kunnen zijn.

The Register merkt echter op dat er budgettair grote verschillen bestaan tussen Europa en de Verenigde Staten. Het European Defence Agency heeft voorlopig een budget van 0,5 miljoen euro naar voor geschoven voor het uitwerken van een routeplan, terwijl het Amerikaanse ministerie van defensie tientallen miljoen dollars investeert in concrete realisaties zoals de Reaper en Fire Scout.

Bovendien lopen er in de Verenigde Staten projecten om volledig geautomatiseerde gevechtsvliegtuigen te ontwikkelen. Deze toestellen zouden onder meer zonder hulp van een piloot op een vliegdekschip kunnen landen. Daarnaast wordt erop gewezen dat een aantal Europese organisaties zich nu al met Amerikaanse technologie aan het uitrusten zijn. Zo wil de Britse Royal Air Force dit jaar al Reapers inschakelen.

17:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

Bedrijven moet tipje van de sluier lichten

Bedrijven moeten hun klanten een beperkte blik in de interne keuken gunnen. Dat is de conclusie van een Australisch onderzoek van Goldman Sachs. De loyaliteit van de cliënt wordt daardoor immers groter. Anderzijds merken de onderzoekers echter op dat de klant daardoor ook een grotere kennis van de markt krijgt, wat het gevaar vergroot dat hij naar concurrerende aanbieders zal overstappen.

“Meer expertise ten aanzien van een product, dienst of markt is volgens de onderzoekers op het eerste gezicht omgekeerd evenredig met de loyaliteit aan een onderneming,” aldus het magazine Harvard Business Review. “De studie toont aan dat naarmate klanten meer bekend zijn met de markt voor financiële producten, ze eerder geneigd zijn om over te stappen naar een andere dienstverlener.”

Paradoxaal genoeg blijkt uit het onderzoek dat ondernemingen tegelijkertijd de loyaliteit kunnen vergroten door klanten juist te informeren over de wijze waarop de onderneming opereert en hoe de organisatie in elkaar steekt. Het onderzoek impliceert dat ondernemingen hun klanten een beperkte blik in de keuken moeten gunnen. Dat betekent dat werknemers autonomie en tijd moeten krijgen om klanten datgene uit te leggen wat ze willen weten.

Het probleem is volgens het magazine echter dat dit onvermijdelijk betekent dat de klant ook meer van de markt te weten komt. “Hoewel het moeilijk is om deze twee vormen van kennis in de praktijk te scheiden, wegen de voordelen van het aanbieden van organisatiespecifieke kennis toch op tegen een eventueel verloop,” wordt er nog opgemerkt.

16:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Meer namaakgoederen in Europa

Het aantal nepgoederen dat aan de grenzen van de Europese Unie werd onderschept, is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Het voorbije jaar werden meer dan 250 miljoen illegale namaakartikelen onderschept, tegen 75 miljoen het jaar voordien en 100 miljoen in 2004. Tachtig procent van de namaakspullen komt uit China. Zestig procent van alle namaakgoederen bestaan uit sigaretten.

Uit India komen vooral nepmedicijnen. Smokkelaars maken steeds meer gebruik van het internet of kleine postpakketjes, wat het werk van de douane bemoeilijkt. Eurocommissaris voor douanezaken László Kovács waarschuwt dat niet alleen professionele smokkelaars de nepgoederen de EU-grens overbrengen. "Ook vakantiegangers mogen zich niet laten verleiden tot het kopen van namaakproducten,” voerde hij aan.

Een groot pakket van de namaakproducten wordt Europa binnengebracht via Italië. Het voorbije jaar zouden er 88,9 miljoen namaakproducten in beslag zijn genomen. In Italië werden het voorbije jaar 170 ton illegale sigaretten in beslag genomen. Dat is twee keer zoveel als het jaar voordien. De zuidelijke havenstad Napels wordt beschouwd als de belangrijkste doorvoerhaven voor namaakproducten.

16:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, namaak |  Facebook |

Zuid-Afrika wil blanke expats terug

De Zuid-Afrikaanse overheid probeert honderdduizenden hoogopgeleide expats, vooral blanken, terughalen. Het land werd tijdens de gewelddadige periode vlak na het einde van de apartheid immers geconfronteerd met een massale exodus van blanken. Dat zorgde voor een echte braindrain. De Zuid-Afrikaanse overheid probeert die mensen nu terug te halen door over de hele wereld samenkomsten te organiseren voor expats.

Tijdens die vergaderingen krijgen de expats te horen dat hun terugkeer tot een beter Zuid-Afrika kan leiden. De samenkomsten worden georganiseerd door de organisatie Homecoming Revolution in Europa, Australië en het Midden-Oosten en krijgt de steun van het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven. In totaal hoopt Zuid-Afrika zo meer dan één miljoen uitgeweken burgers terug te lokken.

Om de braindrain van Zuid-Afrika op te lossen, heeft het land volgens Homecoming Revolution de keus uit het aantrekken van gekwalificeerde immigranten of het aanmoedigen van landgenoten uit het buitenland om terug te keren. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan het tweede alternatief. Men probeert aan de blanke expats duidelijk te maken dat er in Zuid-Afrika geen sprake meer is van discriminatie tegenover blanken.

De expats krijgen te horen dat de Zuid-Afrikaanse economie de voorbije 33 kwartalen een ononderbroken groei heeft gekend. Amper één op twintig Zuid-Afrikaanse blanken is werkloos, tegenover drie op tien bij de zwarte bevolking. De Zuid-Afrikaanse overheid wil ter gelegenheid van de organisatie van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2010 ruim 41 miljard euro investeren in infrastructuurprojecten. Daarvoor worden opgeleide mensen in de bouw, financiën en management gezocht.

Maar niet alle blanke expats lijken geneigd te zijn om snel terug te keren. Hoewel de misdaadcijfers in Zuid-Afrika de voorbije tien jaar zijn gedaald, vinden ze het land nog niet veilig genoeg. Ook vinden vele expats het niet goed dat nieuwe bedrijven verplicht zijn een zwarte zakenpartner aan te stellen.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zuid-afrika, emigratie |  Facebook |

Muziekindustrie heeft geen business model meer

De wereldwijde muziekverkopen zullen dit jaar met drie procent dalen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Merill Lynch. Het gaat volgens de onderzoekers dan ook bijzonder slecht met de muziekindustrie. De verkopen van muziekdragers dalen en de omzetten van de grote muziekmaatschappijen lopen terug. Het gangbare business model van de muziekindustrie is volgens de onderzoekers dan ook achterhaald.

“De overgang van analoog naar digitaal is nergens zo goed voelbaar als in de muzieksector,” aldus Merill Lynch. “Het gangbare businessmodel in de muziekindustrie is in feite achterhaald. De jeugd gebruikt in plaats van cd`s vooral de computer, de iPod en de mp3-speler als muziekdrager. Muziek is dus niet meer tast- en zichtbaar opgeslagen. De muziekindustrie staat ook machteloos tegenover een aantal fenomenen op internet.”

Daarbij wordt gewezen naar de website Limewire. De populariteit van dit gratis programma, waarmee de gebruiker zeer gemakkelijk afbeeldingen, software documenten en audio- en videobestanden kan downloaden, kent een snelle groei. Volgens de onderzoekers gaat ook de strijd tegen de internetpiraterij de mist in. Dat zou volgens hen kunnen opgelost worden door de muziek gratis aan te bieden en de inkomsten uit reclame te halen.

15:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, internet, media |  Facebook |

Amerikaanse consument denkt steeds groener

De gemiddelde Amerikaanse consument hecht steeds meer belang aan de herkomst van producten. Het gaat allang niet alleen meer om voedingsmiddelen. Ook fabrikanten van kleding, cosmetica, schoonmaakmiddelen en auto`s moeten op dat vlak verantwoording afleggen. Dat leidt ertoe dat grote ketens zich nu opwerpen als actieve verdedigers van duurzame producten.

“Bedrijven zoals H&M en Ikea hebben hun steun betuigd aan onderzoek naar de ethische herkomst van productmaterialen,” voert het magazine Brandweek aan. “Dat geldt ook voor de winkelketen Wal-Mart, die nochtans niet echt met ethisch ondernemen wordt geassocieerd. Ze moeten wel, nu consumenten in toenemende mate vragen om biologische producten die het milieu niet belasten.”

Volgens de Amerikaanse Organic Trade Association steeg de verkoop van kleding van biologische materialen van 437 miljoen dollar in 2003 naar 744 miljoen in 2005. Dameskleding steeg met 43 procent, herenkleding met 56 procent en tienerkleding met 52 procent. Hoewel voeding het grootste deel van de biologische markt voor zijn rekening neemt, blijken echter ook non-food artikelen aan een opmars bezig te zijn.

In 2005 bedroeg de verkoop van biologische voedingssupplementen 238 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien. Voor cosmetica was dat 282 miljoen dollar, een groei met 28 procent. Bij schoonmaakmiddelen werd een groei met 29 procent tot 19 miljoen opgetekend. Petfood kwam met een stijging van 46 procent aan 30 miljoen dollar, Voor bloemen was dat een stijging met 50 procent tot 16 miljoen dollar en voor huishoudtextiel een groei met 44 procent tot 160 miljoen dollar.

13:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, handel |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een order ontvangen van Qatar Airways voor 80 A350 XWB-langeafstandsvliegtuigen ter waarde van 16 miljard dollar. Het is de grootste order voor de nieuwe A350 XWB tot dusver. De toestellen zullen vanaf 2013 worden geleverd. De XWB is een herziene versie van de oude A350. Het nieuwe toestel is voor een groot deel gemaakt van lichte composietmaterialen en heeft een extra brede romp in vergelijking met de gewone A350. Door vertragingen met het ontwerp komt de XWB pas in 2013 op de markt. Het vliegtuig moet de concurrentie aangaan met de nieuwe 787 Dreamliner van Boeing. Dit brandstofzuinige langeafstandsvliegtuig wordt volgend jaar op de markt gebracht. Airbus maakte verder bekend dat het ook een opdracht heeft gekregen van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca voor 38 Airbus-vliegtuigen met een koopoptie op nog eens 32 toestellen.

Encyclopaedia Brittanica klaagt het informaticabedrijf TomTom en twee andere ondernemingen aan in de Verenigde Staten voor het schenden van een patent voor digitale kaartsystemen. Dat bleek uit documenten van een Amerikaanse rechtbank in Wisconsin. Encyclopaedia Brittanica, die de rechtzaak twee weken geleden aanspande, wil de bedrijven laten stoppen met het inbreuk plegen op het patent. Volgens het patent heeft de maker van de gelijknamige encyclopedie het alleenrecht op het visualiseren van digitale kaarten in de Verenigde Staten. Daarnaast eist het bedrijf een schadevergoeding. Hoe hoog deze is, is niet bekend. Naast TomTom klaagt de onderneming twee Amerikaanse branchgenoten van TomTom aan. Eerder al werd TomTom aangeklaagd door Garmin, maar deze eis werd vorige maand verworpen.

Shell keert Bolivia de rug toe. Het Nederlands-Britse bedrijf maakte bekend dat het zijn kwartbelang in gasnetbeheerder Transredes – een bron van hoofdpijn sinds de Boliviaanse energienationalisatie vorig jaar – verkoopt aan de Britse partner Ashmore. Een Shell-woordvoerder wil de prijs niet noemen, maar spreekt van een commercieel goede deal. Volgens Shell past het afstoten van de kleinschalige transporteur in de strategie voorrang te geven aan meer winstgevende upstreamactiviteiten, ofwel winning van gas. Het bedrijf is wel zeer geïnteresseerd in het zoeken en boren in de op één na grootste en goeddeels onontgonnen gasbel van Latijns-Amerika. Shell verkoopt aan Ashmore ook zijn belangen in een gaspijpleiding van Bolivia naar Brazilië en in een elektriciteitscentrale in het Braziliaanse Cuiabá. Shell was sinds de nationalisatie in stroeve onderhandeling met de Boliviaanse regering over verkoop van het belang aan het staatsbedrijf YPFB.

De Amerikaanse gsm-fabrikant Motorola schrapt dit jaar vierduizend banen extra om de kosten te drukken en weer winstgevend te worden. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Het concern schrapt al 3.500 arbeidsplaatsen zoals in januari werd aangekondigd. Deze herstructurering wordt voor 30 juni afgerond. Motorola stuurt met de extra ontslagen meer dan 11 procent van zijn personeel de laan uit. Met de ingrepen wil Motorola honderden miljoenen dollars per jaar besparen. De op een na grootste gsm-fabrikant ter wereld verliest marktaandeel als gevolg van de felle concurrentiestrijd met rivalen als Nokia. Volgens analisten komt is dat te wijten aan het zwakke aanbod van Motorola-modellen van Motorola. Het bedrijf zag in het vierde kwartaal van het vorig boekjaar zijn winst met bijna de helft dalen.

De Nederlandse lak- en verfproducent SigmaKalon wordt waarschijnlijk verkocht door eigenaar Bain Capital. De Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft twee zakenbanken ingehuurd om een veiling te organiseren. Dat meldde het persbureau Reuters woensdag op basis van anonieme bronnen. Bain nam SigmaKalon vier jaar geleden over van het Franse olieconcern Total voor ongeveer 1 miljard euro. Het bedrijf uit Amsterdam, met een omzet van 1,8 miljard euro, is na Akzo Nobel de grootste lak- en verfleverancier van Europa. Volgens een woordvoerder van SigmaKalon overweegt Bain een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. SigmaKalon telt meer dan tienduizend werknemers. Als potentiële kopers worden het Duitse BASF, het Britse ICI en Akzo Nobel genoemd.

Het aantal effectenrekeningen in China is gestegen tot honderd miljoen. De gegevens bevestigen dat het aantal Chinese beleggers pijlsnel toeneemt. Honderd miljoen stemt overeen met 17 procent van de stedelijke bevolking. Begin dit jaar waren er 80 miljoen effectenrekeningen voor de handel in aandelen en beleggingsfondsen op de beurzen van Shenzhen en Sjanghai. Maar het aantal effectenrekeningen is sindsdien al gestegen tot 100,3 miljoen. De forse stijging van de Chinese aandelen lokt steeds meer particulieren naar de beurs. De index van de beurs van Sjanghai verdrievoudigde in de voorbije dertien maanden. In België waren er eind 2005 zowat 6,5 miljoen effectenrekeningen.

De Britse regering schroeft haar belang in British Energy (BE) terug van 64 procent naar 39 procent. Dat heeft Alistair Darling, de Britse minister van handel en industrie, aangekondigd. British Energie is de grootste elektriciteitsproducent van Groot-Brittannië en voorziet in één zesde van de Britse energiebehoeften. De Britse regering verkoopt 400 miljoen aandelen, goed voor een opbrengst van 2,19 miljard pond (3,22 miljard euro). Als de operatie een succes is, verkoopt de regering 50 miljoen aandelen extra. De opbrengsten dienen voor de financiering van de ontmanteling van enkele verouderde kerncentrales. De komende 10 jaar moet een derde van de 23 nucleaire centrales dicht. De Britse regering overweegt die te vervangen door nieuwe centrales.

Het Amerikaanse mediaconcern Viacom verkoopt zijn platenmaatschappij Famous Music aan een joint venture van popster Michael Jackson en de muziekdivisie van het Japanse elektronicaconcern Sony. Hoewel de twee concerns geen details over de deal bekend maakten, rekenen analisten erop dat Viacom ongeveer 370 miljoen dollar (275 miljoen euro) ontvangt voor zijn platenmaatschappij. Die bezit onder meer de rechten op het vroege werk van de omstreden rapper Eminem en op films als 'The Godfather'. Viacom had de 125.000 nummers tellende catalogus van Famous Records begin dit jaar in de etalage gezet uit ontevredenheid met de lage winstmarges.

Wilhelm Schelsky, de leider van de Duitse kleine onafhankelijke vakbond AUB, heeft in een interview met het Duitse weekblad Stern toegegeven dat hij werd omgekocht door de Siemens-directie. Hij verklaarde tegenover het magazine dat hij 45 miljoen euro gekregen heeft om druk uit te oefenen in de ondernemingsraad van Siemens in het voordeel van de directie. Dat gebeurde om tegengewicht te bieden aan de machtige metaalvakbond IG Metall. Schelsky werd midden februari een tijdlang in hechtenis genomen in verband met de omkopingszaak. Door de affaire, die gaat over 400 miljoen euro, zat ook het Siemens-directielid Johannes Feldmayer enkele tijd in de gevangenis.

De Russische oliegigant Rosneft ontkent banden te hebben met het bedrijf Prana, dat zopas het hoofdkantoor van het failliete Russische oliebedrijf Joekos heeft gekocht. Bij de veiling waarop de activa van Joekos verkocht werden, kocht Prana onder meer een vijftiental participaties in verschillende bedrijven en de hoofdzetel van Joekos in het centrum van Moskou. Ook Rosneft was geïnteresseerd in het betrokken lot. Omdat de eigenaars van Prana echter onbekend zijn, werd door velen vermoed dat Rosneft en Gazprom achter de aankoop zaten. Beide Russische oliegiganten hebben hun betrokkenheid intussen ontkend. De Russische antimonopoliedienst heeft inmiddels zijn toestemming verleend aan de transactie van Prana.

Meer Nieuws

10:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-05-07

BBC zendt uit op Second Life

De Britse omroep BBC zendt een eerste televisieprogramma uit in de virtuele wereld van Second Life. Op vrijdag 1 juni om 19 uur Engelse tijd zal het programma ‘Virtual World, Real Millions’, een aflevering van het financiële actualiteitenprogramma ‘The Money Programme’ gelijktijdig worden uitgezonden op BBC 2 en in de Rivers Run Red Cinema in Second Life.

In het programma zal aandacht worden besteed aan de zakelijke kant van Second Life en de sector van het multiplayer online gaming. Daarbij zal dieper worden ingegaan op de groei van de virtuele werelden. Er zal onder meer commentaar geleverd worden door Philip Rosedale, schepper van Second Life. Matt Martin, adjunct-hoofdredacteur van GamesIndustry.biz, zal zijn visie op Second Life naar voor brengen.

Ook brengt het programma interviews met het marketingbedrijf Rivers Run Red, dat een miljoenenomzet heeft gerealiseerd met zakelijke projecten in virtuele werelden. Ook wordt verder ingegaan op de virtuele winkels van Reebok. Daarnaast probeert het programma ook een inzicht te geven in een aantal typische onderwerpen uit de online wereld, zoals cybercrime.

18:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbc, second life, internet, media |  Facebook |

Australisch hotel mag hetero weigeren

De directie van het Peel Hotel in het Australische Melbourne heeft van de overheid de toelating gekregen om heteroseksuele en lesbische gasten te weigeren. Het hotel, dat zich richt op mannelijke homoseksuelen, heeft daarvoor een uitzondering gekregen op de anti-discriminatiewet. Daarmee wil het hotel vermijden dat homoseksuelen in de bars en nachtclub van het complex zouden worden vernederd.

“Het hotel richt zich vooral tot homoseksuelen,” vertelde uitbater Tom McFeely aan het persbureau Associated Press. “Door die maatregel kunnen we het imago en de populariteit van het hotel bewaren en ervoor zorgen dat onze homoseksuele gasten zich hier comfortabel voelen. De aanwezigheid van grote groepen heteroseksuelen en lesbiennes zou de sfeer beïnvloeden, zodat homo’s zich niet goed meer in hun vel zouden voelen.”

Door de beslissing van de Australische Equal Opportunity and Human Rights Commission krijgt het hotel het recht om de toegang te weigeren aan bezoekers die als een bedreiging worden beschouwd voor de veiligheid en het comfort van de residenten. De organisatie stelt dat homoseksuele gasten in het verleden al het slachtoffer zijn geweest van vijandigheid en zelfs geweld.

Bovendien zou een bezoek aan het hotel op het programma staan van vele vrouwelijke vrijgezellenfuiven. Daardoor voelden de homoseksuele gasten zich als een collectie van een rariteitenkabinet. McFeely wierp op dat het hotel niet alleen heteroseksuelen en lesbiënnes wil weigeren, maar wel hun aantal beperken. Hij verwacht wel negatieve reacties uit die hoek, maar zegt geen boodschap te hebben aan de mening van heteroseksuelen en lesbiënnes.

18:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

CBS koopt muzieksite Last.fm

Het Amerikaanse mediabedrijf CBS Corporation heeft de Britse muzieksite Last.fm gekocht. Met de transactie is een bedrag van 280 miljoen dollar gemoeid. De overname is meteen de grootste transactie uit de Britse sociale netwerksector. Last.fm werd vijf jaar geleden opgericht en heeft op dit ogenblik meer dan vijftien miljoen actieve gebruikers. De site wordt beschouwd als één van de snelst groeiende online communities.

Op Last.fm kunnen muziekliefhebbers met dezelfde muzikale smaak met elkaar in contact treden, hun eigen radiostation uitbouwen en muziekvideo’s bekijken. “Volgens Last.fm-topman Martin Stiksel zal de samenwerking de website toelaten om een bijzonder groot aantal muziekfragmenten en muziekvideo’s te verzamelen,” aldus BBC News. Last.fm zal ook na de overname zijn eigen identiteit behouden.

CBS is eigenaar van de grootste radiogroep van de Verenigde Staten. De groep omvat 179 radiostations, verspreid over een breed spectrum aan stijlen. De Amerikaanse mediagroep wil zijn online activiteiten en dan vooral in sociale netwerken uitbreiden. “Daarin past een bedrijf zoals Last.fm perfect in,” aldus CBS-topman Leslie Moonves. “Het publiek van Last.fm zal ons toelaten om vooral jongeren luisteraars aan te trekken.”

18:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, cbs, lastfm, radio |  Facebook |

Magazinereclame is informatief

In tegenstelling tot televisiereclame worden advertenties in tijdschriften niet als hinderlijk beschouwd. De lezer beschouwt de advertenties in magazines als informatie. Dat blijkt uit een Nederlandse studie van de Groep Publieke Tijdschriften. Tijdschriften verliezen volgens de onderzoekers weliswaar terrein aan internet en televisie, maar zodra consumenten een tijdschrift lezen dan doen ze dat heel bewust om een moment voor zichzelf te creëren.

Deze vaststelling geldt volgens de onderzoekers vooral voor tijdschriften uit de special-interestsector, bladen die zich richten op heel specifieke onderwerpen. “Driekwart van de tijdschriftenlezers met een grote binding – de zogeheten engaged lezers – geeft aan dat een advertentie in hun favoriete blad hen aanzet om de betrokken winkel te bezoeken,” stipt het rapport aan.

Volgens de onderzoekers krijgt de gemiddelde consument dagelijks ongeveer 3.000 reclameprikkels te verwerken en is het dus voor reclamemakers niet evident om de consument te bereiken. “De binding tussen tijdschrift en lezer is daarom belangrijker dan ooit,” voert het rapport aan. Volgens de onderzoekers worden advertenties in magazines beschouwd als een bron van inspiratie en informatie.

17:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magazines, reclame |  Facebook |

Flickr vestigt nieuw record

De bekende fotosite Flickr heeft zopas op een tijdsperiode van 24 uur meer dan twee miljoen nieuwe foto's geplaatst. Dat is een nieuw record. De website heeft nu 8,5 miljoen geregistreerde gebruikers en verwerkt 12.000 foto’s per seconde. Flickr werd vorig jaar overgenomen door het internetbedrijf Yahoo. Dat heeft zopas ook beslist zijn dienst Yahoo Photos op te doeken.

Met het plaatsen van 2.070.075 foto’s op 24 uur tijd heeft de fotosite Flickr een nieuw record gevestigd. De site gaat op piekmomenten naar een verwerking van 2,654 miljard bits per seconde, terwijl de uitgaande bandbreedte meer dan 3,5 gigabyte per seconde vergt. De website krijgt in de toekomst wellicht nog een heel pakket nieuwe gebruikers, die op dit ogenblik nog gebruik maken van Yahoo Photos.

Yahoo heeft immers beslist om zijn fotodienst Yahoo Photos te sluiten. De gebruikers kunnen hun foto’s voortaan kwijt op Flickr. De doelgroep van Flickr is echter anders dan die van Yahoo Photos. Daarom heeft Yahoo beslist de gebruikers ook de mogelijkheid te bieden hun foto’s over te zetten naar Shutterfly of Kodak Gallery. Yahoo verwacht dat de overgang enkele maanden zal duren.

17:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flickr, yahoo, internet |  Facebook |

Nederlanders snel door vakantiegeld

Meer dan de helft van de Nederlanders verwacht dat hun vakantiebudget sneller op is dan voorzien. Dat blijkt uit een onderzoek van het financieringsbedrijf InterBank. Daarbij wordt gesteld dat vooral het eten en drinken op de vakantiebestemming duurder uitvalt dan vooraf werd ingecalculeerd. Datzelfde geldt trouwens ook voor uitstapjes, een avondje uit en winkelen.

Uit het onderzoek bleek dat 29 procent van de Nederlanders vakantie eigenlijk te duur vindt. Van die betrokkenen zou 20 procent het liefst een jaar niet op vakantie gaan, maar durft dat volgens de onderzoekers niet hardop te zeggen, zodat ze toch maar hun koffers pakken. Een kleine dertig procent wil hoe dan ook één keer per jaar op vakantie, zelfs als er eigenlijk geen budget beschikbaar is.

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt op vakantie te gaan omdat dat goed is voor de relatie met zijn partner en de kinderen. Volgens veertien procent toont men met een vakantiebestemming hoe men het financieel goed heeft. Het gemiddelde Nederlandse gezin raamt de vakantiekosten op 1.036 euro, maar verwacht daar overheen te gaan. Eén op de vijf Nederlanders begint een jaar voor de vakantie al met sparen.

Zeven procent van de ondervraagden zegt sinds de invoering van de euro vaker vakantie in eurolanden te voeren. Een meerderheid van de Nederlanders vindt echter dat de vakantie in de eurolanden duurder is geworden.

15:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, toerisme |  Facebook |

Hewlett-Packard spioneerde bij Dell

Het Amerikaanse computerbedrijf Hewlett-Packard (HP) heeft zich in 2003 schuldig gemaakt hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Dat moet blijken uit een onderzoek van het zakenmagazine Fortune, dat daarbij onder meer voormalig HP-topman Karl Lamb interviewde. Slachtoffer van de bedrijfsspionage zou concurrent Dell zijn geweest, waarbij Hewlett-Packard gegevens over Dell-printers zou hebben kunnen bemachtigen.

Hewlett-Packard fuseerde in 2002 met Compaq. Daarop werd de beslissing genomen om niet langer printers te leveren aan concurrent Dell. Dat besliste daarop om zelf printers te produceren, wat niet in dank werd afgenomen door de top van Hewlett-Packard. In februari van 2003 zou het hoofd van de Competitive-Intelligence-Division van Hewlett-Packard, een e-mail gestuurd te hebben naar een collega met een overzicht stond van de plannen van concurrent Dell.

In de e-mail werd gezegd dat concurrent Dell van plan was om op korte termijn drie printers op de markt te brengen. In de tekst stonden prijzen en specificaties van de printers vermeld. Vijf weken later maakte Dell officieel de details bekend van zijn aankomende printerlijn. De prijzen en de specificaties kwamen exact overeen met de e-mail van de CI-expert van Hewlett-Packard.

De informatie in het omstreden bericht zou vergaard zijn door Karl Lamb, voormalig vice-president van Hewlett-Packard. Hij zou de informatie verkregen hebben door zijn contacten met Katsumi Iizuka, destijds topman van Dell Japan. De details over de bedrijfsspionage kwamen aan het licht tijdens een rechtszaak die Hewlett-Packard tegen zijn voormalige topman had aangespannen.

Hewlett-Packard beschuldigt Kamb ervan met behulp van bedrijfsgeheimen en financiële middelen van het bedrijf een concurrerende onderneming begonnen te zijn. Kamb zegt echter dat Hewlett-Packard exact weet wat er is gebeurd met de financiële middelen die hij tot zijn beschikking had. Het geld zou in opdracht van Hewlett-Packard zijn gebruikt voor spionage bij concurrent Dell.

15:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hewlett-packard, dell, bedrijfsspionage |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Verschillende grote klanten van vliegtuigbouwer Airbus zouden aan het bedrijf gevraagd hebben om de structuur van het nieuwe toestel A350 XWB, bestemd voor langeafstandsvluchten, aan te passen. Zowel Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways als de leasingmaatschappij ILFC zouden aangedrongen hebben op een wijziging van de structuur van de A350. Klanten vrezen, op basis van het prototype, dat de samenstelling van de romp veel meer onderhoud zal vergen. De productie van de nieuwe A350, een concurrent voor de succesvolle B787 van Boeing, was tot vorig jaar nog onzeker. Airbus twijfelde, maar besliste uiteindelijk toch om ermee door te gaan. De ontwikkeling viel immers veel duurder uit dan aanvankelijk gedacht: 10 miljard euro in plaats van 4 miljard euro. Een woordvoerder van Airbus doet de geruchten over morrende klanten af als louter speculatie. Airbus zegt nog altijd te werken op basis van het oorspronkelijk model.

Statoil, de grootste olieproducent van Scandinavie, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van ongeveer 961 miljoen euro. De winst liet daarmee een daling zien van 27 procent ten opzichte hetzelfde kwartaal vorig jaar. De werd volgens de oliemaatschappij veroorzaakt door een daling van 11 procent van de gemiddelde gerealiseerde olieprijs en een daling van 14 procent van de gasprijzen. Ondanks deze prijsdalingen heeft Statoil volgens bestuursvoorzitter Helge Lund sterke resultaten behaald. De fusie tussen Statoil en de olie- en gasactiviteiten van Norsk Hydro liggen volgens Lund op schema. De totale olie- en gasproductie bedroeg in het eerste kwartaal 1,199 miljoen vaten per dag. Dat is een daling van 3 procent ten opzichte van de productie per dag in het eerste kwartaal van vorig jaar. De daling van de productie was vooral het gevolg van de lagere productie bij de velden Kvitebjorn en Gullfaks.

De Amerikaanse president George W. Bush draagt Robert Zoellick voor als opvolger van Paul Wolfowitz aan het hoofd van de Wereldbank. Bush liet verstaan dat hij een Amerikaan aan het hoofd van de organisatie wil, ondanks stemmen van andere lidstaten om de post beschikbaar te maken voor andere nationaliteiten. Zoellick is een 53-jarige ex-handelsvertegenwoordiger en stond aan de wieg van Doha-gespreksrondes over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Nadien werd hij staatssecrataris, gespecialiseerd in China en Darfoer. Hij verliet de regering-Bush vorig jaar om aan de slag te gaan bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. De Amerikaanse minister van financiën Henry Paulson liet weten al verschillende positieve reacties van andere lidstaten te hebben gekregen. Zoellick was in 2005 ook al eens in de running om de financiële instelling te leiden, maar zag toen uiteindelijk Wolfowitz met de functie aan de haal gaan. De functie komt op 30 juni weer vrij omdat Wolfowitz dan vrijwillig opstapt.

Een dertigtal horecauitbaters uit Breda gaan de juridische mogelijkheden na om de huurprijsverhogingen die de Leuvense brouwer InBev doorvoert, aan te vechten. De prijzen stijgen met twintig tot vijftig procent. Volgens InBev is dat het gevolg van een nieuwe huurovereenkomst met De Pree Holding, de eigenaar van de panden. InBev huurt de cafés van De Pree en verhuurt ze op zijn beurt weer door. De Belgische brouwer zegt begrip te hebben voor de horecabazen, maar vraagt van zijn kant ook begrip omdat het niet anders kan dan de huurprijsverhoging van De Pree door te rekenen. In Nederland en België is InBev bezig de eigen cafés te verkopen. Daarbij zou het bedrijf telkens de hoofdhuurder worden, zoals dat ook het geval is in Breda.

Het bankconcern UniCredit kondigt aan dat het meer overnames wil doen buiten Italië, vooral dan in Duitsland. “In Italië is de consolidatie voor ons voltooid,” zegt Dieter Rampl, de gedelegeerd bestuurder van het nieuwe concern, gevormd door UniCredit en Capitalia. “We willen blijven groeien op onze belangrijkste markten. Duitsland heeft de hoogste prioriteit voor de groep.” UniCredit heeft voor 21,8 miljard euro haar Italiaanse concurrent Capitalia overgenomen, de bank waarvan ABN AMRO 8,7 procent aandelen had. Door de overname ontstaat de grootste bankengroep in de eurozone. Politiek Italië is tevreden met de overname door een Italiaanse speler, want de kans bestond dat Capitalia overging in buitenlandse landen. Een groot deel van de inkomsten van UniCredit komt uit het buitenland, vooral uit Centraal- en Oost-Europa. UniCredit is na de overname in 2005 van de Duitse Hypo- VereinsBank een belangrijke speler geworden in Duitsland, Oostenrijk en Polen. De Italiaanse bank had eerder al laten weten interesse te hebben in de Franse bank Société Générale.

De Amerikaanse telecomfabrikant Avaya, een gewezen onderdeel van de groep Lucent, zou besprekingen voeren met durfkapitaalverschaffers en sectorgenoten over een verkoop, geheel of gedeeltelijk, van de onderneming. Avaya heeft het over geruchten waarop het niet wil reageren. Onlangs was er al speculatie over een overname van Avaya. Het bedrijf stelde toen onverwacht een analistenvergadering uit. Dat deed een aantal waarnemers vermoeden dat er strategische gesprekken aan de gang zijn. Daarbij werd geopperd dat Avaya zou praten met durfkapitaalverschaffer Silver Lake Partners en sectorgenoot Nortel. De Canadese telecomfabrikant en Avaya raakten het eerder deze maand echter niet eens over de prijs. Toch zouden er nog steeds contacten zijn. De sector van de telecomfabrikanten is trouwens volop in consolidatie. Zo ging Lucent zelf samen met het Franse Alcatel en kocht Avaya het Duitse Tenovis. Avaya heeft 20.000 mensen in dienst, van wie 160 in België.

British Petroleum keert na meer dan dertig jaar terug naar Libië. Het concern investeert 660 miljoen euro in de Libische aardgassector. De aankondiging kwam tijdens een bezoek van de Britse premier Tony Blair aan Libië. “We hebben Libië nodig,” zei Blair. “Er liggen hier fantastische en enorme commerciële kansen voor het rapen.” Eind 2005 had BP al een voorlopig akkoord gesloten over een nieuwe samenwerking met Libië, nadat het concern in 1974 het land had verlaten omdat de Libische president Khadaffi de activa van de buitenlandse bedrijven in beslag had genomen. Libië produceert jaarlijks 12 miljard kubieke meter gas, waarvan het 9 miljard exporteert naar Europa. Het land beschikt ook over een gasvoorraad van 52.000 miljard kubieke meter . Daarmee staat het in Afrika op de vierde plaats, na Nigeria, Algerije en Egypte. Libië heeft ook de grootste oliereserves van Afrika. Maar de productie heeft zwaar geleden onder de jarenlange internationale sancties en herstelt slechts langzaam. Het land pompt nu nog altijd een vijfde minder olie op dan Nigeria, de grootste olieproducent van het continent.

Een medewerker van de bank ABN Amro in Rotterdam wordt ervan verdacht de bank voor miljoenen euro te hebben opgelicht. Hij zou dit hebben gedaan door zakelijke kredieten te verstrekken aan mensen en bedrijven die daar geen recht op hadden. Een deel van het geld zou de man zelf hebben gehouden. Dat werd door een woordvoerder van ABN Amro bevestigd. De bank is in samenwerking met de Nederlandse justitie een onderzoek begonnen naar de fraude. De accountmanager is gedurende het onderzoek geschorst. Hoe er precies is gefraudeerd, kon de bank niet zeggen. ABN Amro zegt inmiddels maatregelen genomen te hebben om een herhaling van dergelijke feiten te voorkomen. Welke concrete ingrepen werden doorgevoerd, wil de bank echter niet bekendmaken.

Als ABN Amro wordt overgenomen door het bankenconsortium Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Santander gaan er wereldwijd 17.000 tot 19.000 banen verloren. In Nederland gaat het om 7.500 arbeidsplaatsen. Dat heeft de bankengroep gezegd tegen de vakbonden. Het consortium heeft een bod uitgebracht op ABN Amro van ruim 71 miljard euro. De drie willen ABN Amro overnemen en opdelen. Eerder liet Barclays, de beoogde fusiepartner van ABN Amro, weten wereldwijd 23.600 banen te willen schrappen. In Nederland zouden er bij een overname door de Britse bank 1.500 banen verloren gaan. De vakbonden zijn niet blij met het hoge aantal Nederlandse banen dat dreigt te verdwijnen na een overname door het consortium. "We hebben gevraagd om een garantie dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen,” aldus bestuurder Gerwin van der Lei van vakbond De Unie. “Maar de banken wilden die toezegging niet doen.”

Het stadsbestuur van Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om een verbod op het gebruik van radio's in te stellen op bouwplaatsen. Hiermee wil de Nederlandse hoofdstad bouwlawaai bij grote bouwprojecten tegengaan. Dat blijkt uit de eindversie van het gemeentelijke Milieubeleidsplan voor de volgende drie jaar. Boze bewoners die klaagden over de radio's van bouwvakkers, hadden de gemeente voorgesteld de maatregel mee te nemen in het milieuplan voor de komende jaren. De politieke VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad vindt een radioverbod overdreven. “Het is een benepen standpunt,” merkte het VVD-raadslid Jos de Wit tijdens een commissievergadering op tegen milieuwethouder Marijke Vos. “Als buren kan men bouwvakkers ook gewoon een kopje koffie aanbieden en vragen of de radio wat zachter mag.”

Meer Nieuws

14:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-07

Nieuwe Bhopal-ramp niet onmogelijk

Het Indische bedrijf Bharuch Environ Infrastructure Limited (BEIL) wil de giftige restanten van de fabriek van Union Carbide in Bhopal verbranden. Maar milieugroepen vrezen echter dat een dergelijke operatie een gevaarlijke impact zal hebben. Dow Chemicals, dat inmiddels Union Carbide heeft opgekocht, wijst elke verantwoordelijkheid voor de opruiming van het afval af. De terreinen zijn immers overgenomen door de Indische overheid.

“Het opkuisen van de restanten van het bedrijf houdt geen enkel gevaar in,” aldus BEIL-voorzitter Ashok Punjwani tegenover het persbureau Reuters. “Het materiaal zal in een verbrandingsinstallatie aan bijzonder hoge temperaturen gedurende acht dagen worden afgebroken. Het gaat om ongeveer 350 ton giftig afval, dat in plastieken zakken in de fabriek ligt opgestapeld.

Bij een ongeval in december 1984 kwamen in de pesticide-fabriek van Union Carbide in Bhopal tonnen giftig gas vrij. Dat kostte bijna 3.800 mensen het leven. “Sindsdien zijn nog duizenden anderen gestorven aan de gevolgen van de blootstelling,” aldus Reuters. “Tienduizenden anderen bleven chronisch ziek.” Bhopal wordt beschouwd als de grootste industriële ramp uit de geschiedenis.

Het afval zal tegen het begin van de zomer van Bhopal getransporteerd worden naar Ankleshwar, een industriële zone in de buurt van Gujarat. Dat transport zal volgens milieugroeperingen echter voor een ware ramp zorgen. Zij hebben tegen het transport geprotesteerd bij het Hooggerechtshof van Bhopal. Een beslissing moet echter nog genomen worden.

Volgens de milieugroeperingen heeft Union Carbide, inmiddels overgenomen door Dow Chemicals, de problemen veroorzaakt en moet ze die ook oplossen. Dow Chemicals benadrukt nooit eigenaar geweest te zijn van de Bhopal-fabriek en heeft zich altijd verzet tegen een verplichting om de restanten van de fabriek op te ruimen. Volgens Dow Chemicals ligt de verantwoordelijkheid voor de opruiming bij de overheid.

In 1998 werd de Bhopal-site overgenomen door de regering van de Indische deelstaat Madhya Pradesh. In 1989 betaalde Union Carbide wel 470 miljoen dollar compensatie aan de slachtoffers. Volgens de milieugroeperingen heeft India niet de technologie om het afval op een veilige manier te verwerken. Ze vrezen dat de verwerking zal leiden tot ernstige luchtvervuiling.

13:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bhopal, milieu, gezondheid |  Facebook |

Autoreclame kiest voor internet

De autosector zal dit jaar 31 miljard dollar aan reclame besteden. Dat blijkt uit een onderzoek van Borrell Associates. De volgende vijf jaar zal dat niveau volgens de onderzoekers slechts met 1,7 procent stijgen, tegenover een jaarlijkse groei van 3,7 procent de voorbije vijf jaar. De investeringen op het internet zullen dit jaar 2,8 miljard dollar omvatten. Dat is 7,6 procent van alle autoreclame en een jaarlijkse groei van 13 procent.

Tegen 2010 zal de online autoreclame volgens Borrell een omzet van 4 miljard dollar bereiken. “Op dat ogenblik zal het internet de kranten, radio en direct mail achter zich gelaten hebben en alleen nog televisie als belangrijkste reclamemedium boven zich moeten dulden,” wordt er opgemerkt. “De autoreclame in de kranten en direct mail zal tijdens diezelfde periode met 20 procent dalen.”

Op de Amerikaanse occasiemarkt zal internet dit jaar op lokaal niveau het belangrijkste marketingkanaal worden en voor de eerste keer de kranten achter zich laten. Dealers van tweedehands auto’s besteden 20 procent van hun budgetten op het internet. Daarbij gaat 29 procent naar online video’s en betaalde zoekopdrachten. Tegen 2012 zal dat echter gestegen zijn tot 76 procent. Ook e-mail groeit, maar banners zullen echter in belangrijkheid afnemen.

Veel geïnteresseerde klanten blijken ook rechtstreeks naar de websites van de constructeurs te gaan dan naar derde partijen en doen hun vroege research online. Het internet is volgens de onderzoekers echter nog niet efficiënt om autokopers in hun vroeg droomstadium te bereiken. “Ze gebruiken daarom televisiespots om hun merk in de kijker te zetten en sturen geïnteresseerden vervolgens naar een website,” aldus nog Borrell.

13:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, reclame, internet |  Facebook |

China exporteert dammenbouw

Hoewel China ook in eigen land in een snel tempo dammen blijft bouwen om zijn energiecapaciteit uit waterkracht tegen 2020 te verdubbelen, exporteert het land ook zijn kennis terzake naar andere landen. In Afrika worden met Chinese hulp dammen gebouwd in Soedan, Ethiopië, Zambia, Ghana, Nigeria, Congo en Mozambique. Maar net zoals in eigen land, dreigen ook die Afrikaanse projecten voor sociale problemen te zorgen.

“De werken in Afrika worden gefinancierd met exportkredieten van de Chinese Eximbank en maken vaak deel uit van grotere samenwerkingsakkoorden over mijnbouw en energie,” aldus het persbureau IPS. “China heeft een enorme ervaring met de bouw van stuwdammen. Meer dan de helft van alle dammen in te wereld, zijn terug te vinden op Chinees grondgebied, met de Drieklovendam als absoluut toppunt.”

De Drieklovendam is echter ook een symbool geworden voor de weinig scrupuleuze manier waarop China omgaat met de omwonenden en de natuur. Meer dan één miljoen mensen werden gedwongen om te verhuizen en unieke cultuur- en natuurlandschappen werden onder water gezet. “Ambtenaren beslissen over de projecten en de locale bevolking heeft geen enkele inspraak,” aldus IPS. “In Afrika kan dat heel wat sociale onrust veroorzaken.”

Onder meer voor de bouw van de Merowe-dam in Soedan, die met Chinees geld en door Chinese bedrijven wordt gerealiseerd moeten 50.000 mensen hun vruchtbare landen in de Nijlvallei verlaten voor nederzettingen in de woestijn. “Het protest van mensen die vroegen of ze niet aan de oevers van het nieuwe stuwmeer mochten gaan wonen, werd brutaal de kop ingedrukt,” aldus het persbureau.

Ook milieuorganisaties staan wantrouwend tegenover de Chinese projecten. In Ghana dreigt de Bui-dam op de Zwarte Volta een kwart van het Bui National Park onder water te zetten. De bouw van de Mpanda Nkuwa Dam in Mozambique heeft een grote invloed op het ecosysteem in de delta van de Zambezi. Volgens milieuorganisaties is er nooit een milieurapport opgesteld en is de dialoog met lokale gemeenschappen afgebouwd.

12:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, afrika, china, energie |  Facebook |

Toplui moeten steeds sneller opstappen

Bestuursvoorzitters van ondernemingen vertrekken steeds vaker onder druk. Eén op de drie van de vertrekkende directeuren moest vorig jaar het veld ruimen vanwege tegenvallende resultaten of een conflict. Een op de vijf vertrok om een fusie of overname. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Booz Allen Hamilton onder 2.500 beursgenoteerde ondernemingen.

In 1995 vertrok amper één op de acht bestuursvoorzitters onder druk. In Europa is het verloop bij toplui van bedrijven het grootst. Op één jaar tijd vertrekt daar 15 procent van alle toplui, gevolgd door Noord-Amerika en Japan. Volgens het magazine FEM Business zouden slecht presterende toplui maximaal drie jaar respijt krijgen. Daarbij wordt gesteld dat een aantal toplui ondanks slechte prestaties toch heel lang op hun stoel mogen blijven zitten.

Anderzijds stelden de onderzoekers vast dat bedrijven een steeds grotere voorkeur hebben voor een topman die uit de eigen gelederen komt. In 2003 kwam nog bijna één derde van de bestuursvoorzitters van buiten het bedrijf. Vorig jaar was dit aandeel echter al gedaald tot 18 procent. De onderzoekers merken daarbij op dat externe toplui slechtere rendementen leveren dan eigen kweek. Een interne topman is beter voor de aandelenkoers van de onderneming.

12:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Virtuele wereld maakt dik

Virtuele werelden dreigen bij te dragen tot de gewichtsproblematiek van kinderen. Dat is de conclusie van een nieuw Amerikaans onderzoek van het ‘Center for Digital Democracy and American University’. Volgens de onderzoekers zien kinderen tijdens het internetten voortdurend reclame voor junkfood. Online marketeers bestoken hen volgens het rapport met reclame in virtuele werelden en in social networks.

Daarbij wordt onder meer verwezen naar de virtuele wereld Neopets, waar kinderen hun virtuele huisdier ijsjes, lollies of gebakken producten kunnen voeren. Daarnaast wordt erop gewezen dat de mascotte van Burger King op MySpace al 150.000 vriendjes heeft gekregen. Volgens de onderzoekers dragen deze vormen van online marketing – gaande van sweepstakes tot interactieve spelletjes - bij tot de groei van obesitas onder Amerikaanse kinderen.

De onderzoekers stippen daarbij aan dat de reclame ervoor zorgt dat kinderen ongezonde voeding gaan associëren met plezier, waardoor het voor de ouders moeilijker wordt om het eetgedrag van hun kroost onder controle te houden. De onderzoekers sturen aan op een strengere wetgeving, maar stellen dat de producenten van gezonde voeding dezelfde strategie zouden moeten toepassen.

Daarbij wordt verwezen naar de website Millsberry.com van producent General Mills. Op die website kunnen onder meer punten worden verdiend wanneer de virtuele troeteldieren worden gevoederd met gezondere producten, zoals granen, groenten en fruit.

12:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, kinderen, reclame, internet |  Facebook |

G8 moet opdraaien voor kosten klimaatverandering

De G8-landen moeten het leeuwendeel betalen van het bedrag dat ontwikkelingslanden jaarlijks nodig hebben om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat is de conclusie van een rapport van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam International. Oxfam schat dat er jaarlijks 50 miljard dollar nodig is, maar wijst erop dat dit omhoog zal schieten als de uitstoot van broeikasgassen niet snel vermindert.

“Volgens de organisatie lijden de armste landen het meest onder de door de mens veroorzaakte klimaatverandering,” aldus het persbureau ANP. “Nochtans zijn zij het minst verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en zijn er ook het slechts in staat om zich daaraan aan te passen. Van ontwikkelingslanden kan dan ook niet verwacht worden dat zij de rekening betalen voor de gevolgen van de CO2-uitstoot veroorzaakt door de rijke landen.”

Oxfam vindt dat de G8-landen de schade moeten beperken door de uitstoot te verminderen. “Daarnaast moeten ze jaarlijks geld storten in aanpassingsfondsen,” stipt de organisatie aan. De Verenigde Staten zouden moeten opdraaien voor bijna de helft van de kosten. In het rapport wordt er uitdrukkelijk aan toegevoegd dat het geld niet aan de reguliere ontwikkelingshulp mag worden onttrokken.

11:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: g8, klimaatverandering, milieu |  Facebook |

The Sims gaan naar Hollywood

De Amerikaanse filmmaatschappij 20th Century Fox heeft de rechten op het populaire computerspel The Sims gekocht. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. The Sims geldt als het best verkochte computerspel aller tijden. Sinds 2000 heeft softwarefabrikant Electronic Arts (EA) maar liefst 85 miljoen exemplaren verkocht. Het filmverhaal wordt uitgeschreven door Brian Lynch.

The Sims wordt beschreven als een virtueel poppenhuis. "Het spel is een interactieve versie van een oud verhaal,” vertelde EA-directeur Rod Humble aan het persbureau Reuters. "Het gaat over het gevoel van ongelimiteerde macht en wat je daar mee doet." Het spel werd ontwikkeld door de legendarische game-ontwikkelaar Will Wright, die als één van de eersten spelers toeliet om hun eigen wereld te creëren en te exploreren.

Volgens het magazine Variety zou het filmproject geleid worden door Rod Humble. Het scenario zou geschreven worden door Brian Lynch, die ook het verhaal van ‘Scary Movie 3’ en ‘Helium Dog’ uitschreef. Ook John Davis, producer van onder meer ‘Norbit’ en ‘Eragon’, zou eveneens bij het project betrokken worden. Een deadline heeft 20th Century Fox, dochter van News Corp, nog niet vastgelegd.

10:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: the sims, hollywood, film |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Verzekeraar Aegon en Industrial Securities uit China hebben een overeenkomst gesloten om een joint venture voor vermogensbeheer op te richten. Aegon zal daarbij een belang verwerven van 49 procent in Industrial Fund Management Company (IFMC), een Chinese beleggingsfonds met een beheerd vermogen van ongeveer 1,7 miljard euro. Industrial Securities behoudt het resterende belang van 51 procent in IFMC. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Industrial Securities en het belang in IFMC biedt Aegon een mogelijkheid om de markt voor vermogensbeheer in China te betreden en de aanwezigheid op de Chinese markt te vergroten. Volgens bestuursvoorzitter Don Shepard is China voor Aegon een heel belangrijke groeimarkt, gegeven het enorme potentieel dat het land biedt voor levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten.

Martin Read treedt terug als topman van het Brits-Nederlandse IT-berijf LogicaCMG. Het bedrijf stelt dat het al een opvolgingsplan voor Read had klaar liggen, maar dat Read door een aantal speculaties besloten heeft zijn pensioenplannen te versnellen. Martin Read stond veertien jaar lang aan de leiding van LogicaCMG en blijft voorlopig aan als bestuursvoorzitter, tot er een geschikte opvolger is gevonden. LogicaCMG is inmiddels een zoektocht gestart naar een nieuwe topman. Het IT-bedrijf liet verder weten dat het de huidige grootte en structuur van de raad van bestuur onderzoekt. Het is naar eigen zeggen goed gevorderd in zijn zoektocht naar extra onafhankelijke non-executieve vertegenwoordiging. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte het bedrijf een omzet van 174,6 miljoen Britse pond, een daling van 4,1 procent.

De eigenaar van de beurs in Dubai bereidt een tegenbod voor op OMX, een exploitant van een zevental beurzen in Scandinavië en de Baltische staten. Dat heeft de Britse zakenkrant Sunday Times gemeld. Afgelopen vrijdag werd bekend gemaakt dat het Amerikaanse beursbedrijf Nasdaq interesse heeft in OMX. Met die transactie zou een bedrag van ongeveer 2,7 miljard euro gemoeid zijn. Het Arabische beursbedrijf Dubai International Financial Centre (DIFC), heeft zou zich nu echter eveneens in de overnamestrijd gooien. Een tegenbod zou volgens experts inderdaad passen binnen de ambities van Dubai International Financial Centre. Het beursbedrijf, dat staatseigendom is, heeft immers de ambitie om zich te meer te profileren op de internationale financiële markten.

De Italiaanse politie is met een onderzoek begonnen over de prijzen die gasleverancier ENI aanrekent. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de meetapparatuur die aangeeft hoeveel gas er is vervoerd en verkocht. Volgens de gasleverancier is er echter niets aan de hand en is het instrumentarium helemaal in orde. Bij invallen in de kantoren van de Italiaanse gasleverancier nam de politie documenten in beslag. De meegenomen papieren zouden teruggaan tot vier jaar geleden. Het onderzoek naar de praktijken van de gasleverancier zouden al drie jaar lopen. Ook de rol van bestuursvoorzitter Paolo Scaroni en van voorzitter Giuliano Zuccoli zou onder de loep worden genomen.

Het Noorse concern Norsk Hydro, producent van olie en aluminium, zou van plan zijn een bod te doen op de Canadese aluminiumproducent Alcan. Dat wordt door een aantal experts gemeld. Volgens hen zou Norsk Hydro een bedrag van meer dan dertig miljard dollar willen neertellen voor Alcan. Dat is drie miljard dollar meer dan het vijandige overnamebod van het Amerikaanse Alcoa op zijn Canadese sectorgenoot. Sinds de afwijzing van het bod van Alcoa door het bestuur van Alcan eerder deze maand zijn er al verschillende namen van mogelijke bieders naar voor geschoven, waaronder de mijnbouwbedrijven Rio Tinto en BHP Billiton. Analisten houden daarnaast ook rekening met de mogelijkheid dat Alcan op haar beurt een bod zou kunnen gaan uitbrengen op zijn Amerikaanse belager Alcoa.

De Amerikaanse autoconstructeur Ford wil volgens een aantal bronnen zijn succesvolle Zweedse autodochter Volvo verkopen. Eén van de belangstellenden zou de Duitse constructeur BMW zijn. Het Duitse merk zou de Volvo-boekhouding al hebben ingekeken. Ook andere geïnteresseerden zouden de boekhouding van de Zweedse constructeur al hebben gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van Ford zijn deze berichten niet meer dan speculatie. Het bedrijf voegt er aan toe op speculaties nooit te reageren. Ook BMW onthield zich van elke commentaar. De Zweedse constructeur had in 1999 zijn vrachtwagen- en busafdeling als zelfstandige eenheid behouden en de personenwagenafdeling voor 5,5 miljard euro aan Ford verkocht.

Het Japanse electronicaconcern Sanyo heeft tijdens het voorbije kwartaal een nettoverlies van 34,4 miljard yen (210 miljoen euro) geleden. Op tien kwartalen is dit de achtste keer dat een verlies wordt geboekt. De negatieve cijfers waren te wijten aan vroege pensioenen en prijsdalingen in de digitale camera-activiteiten. Een jaar eerder werd een verlies geleden van 69,4 miljard yen. Het voorbije boekjaar werd afgesloten met een nettoverlies van 45,5 miljard yen. Het jaar voordien was dat echter nog 205,7 miljard yen. De nieuwe verliescijfers verhogen de druk op Sanyo om een deel van zijn activiteiten af te stoten en zo alsnog de winstvooruitzichten voor het volgende boekjaar te halen. Het bedrijf verkocht onlangs zijn leasingdivisie en zette zijn chippoot al in de etalage. Sanyo wil dit boekjaar een nettowinst van 20 miljard yen realiseren.

Tata Tea, de drankendivisie van het Indiase conglomeraat Tata, is kandidaat om de Noord-Amerikaanse frisdranken van het Britse bedrijf Cadbury Schweppes te kopen. Cadbury Schweppes kondigde begin dit jaar aan dat het zijn frisdranken wil afsplitsen van de snoepgoedactiviteiten. Sindsdien dienden zich al een pak geïnteresseerden aan. Nu lijkt ook Tata Tea zich in de strijd te mengen. Vorig week nog verkocht Tata Tea zijn belang van 30 procent in de Amerikaanse fabrikant van de gearomatiseerde waters Glaceau aan de frisdrankgigant Coca-Cola. Dat leverde 1,2 miljard dollar op, bijna het dubbele van wat Tata Tea medio vorig jaar voor de aandelen in Glaceau betaalde. Met de opbrengst wil Tata Tea zijn overzeese aanwezigheid versterken. Daarbij wordt vooral gekeken naar interessante merken in speciale koffie en thee.

Het Canadese waterstofbedrijf Hydrogenics leed in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 8,3 miljoen Amerikaanse dollar. Het bedrijf, actief in waterstof en brandstofcellen, haalde in die periode een omzet van 6,9 miljoen dollar. Toch is de situatie beter dan uit die cijfers blijkt. Hydrogenics heeft ook een vestiging in Oevel. Daar werken zeventig personeelsleden. Hydrogenics levert als één van de weinige ter wereld brandstofcellen. Die worden nu al commercieel ingezet voor beperkte toepassingen, zoals back-upsystemen voor elektriciteit, vorkliften en tal van stationaire toepassingen. In augustus vorig jaar kreeg het bedrijf een order van 500 back-upsystemen van American Power Corporation, te leveren over drie jaar. Het bedrijf slorpte twee jaar geleden het Canadese Stuart Energy op, moeder van Vandenborre Technologies uit Oevel.

Maleisië plant de bouw van een pijpleiding voor ruwe aardolie dwars over het schiereiland van kust tot kust. Met het project is een investering van zeven miljard dollar gemoeid. De pijpleiding wordt 300 km lang en heeft een doorvoercapaciteit van 60 miljoen vaten. Via de pijpleiding kan aardolie van het Midden-Oosten naar Azië vervoerd worden en sneller China bereiken dan via de haven van Singapore. Het eerste deel van de pijpleiding moet al in 2011 klaar zijn. Tegen 2014 zou het hele project operationeel moeten zijn. Concurrent Singapore zit ook niet stil om zijn positie als oliecentrum voor het Verre Oosten te versterken. De zeeroute is goed voor een doorvoer van 10 miljoen vaten per dag of 12 procent van de dagelijkse wereldproductie aan ruwe aardolie. Singapore is gestart met de bouw van ondergrondse opslagtanks om zo meer voorraden te kunnen aanleggen.

Meer Nieuws

10:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-07

RAF-piloten in multiplayer-game

De Britse luchtmacht gaat zijn piloten trainen met multiplayer-games. Daarvoor werd een contract afgesloten met het defensiebedrijf Qinetig en de Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing. In het experimentele project - Mission Training through Distributed Simulation (MTDS) – wordt een bedrag van 7,8 miljoen Britse pond geïnvesteerd. Het proefproject loopt op de RAF-basis in Waddington.

“Het project laat de Britse luchtmachtpiloten toe samen met Amerikaanse collega’s te trainen voor gezamenlijke operaties, zonder dat ze ook gezamenlijk de lucht in moeten,” aldus het magazine The Register. De eerste proeven zouden veelbelovende resultaten hebben opgeleverd. Het project brengt de vluchtsimulators van acht gevechtsvliegtuigen van het type Tornado en Typhoon samen en is ook gelinkt met de simulators van de Apache-helicopters.

Dit virtuele slagveld kan tevens verbonden worden met gelijkaardige sites in de Verenigde Staten en bovendien kunnen naar believen ook andere vliegtuigen en grondvoertuigen aan de simulaties toegevoegd worden. “Daardoor kunnen de piloten operaties uitvoeren, vergelijkbaar met deelnemers aan online multiplayer-games,” aldus het magazine. De transatlantische verbinding zorgt voor een vertraging van amper 0,2 seconden.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: raf, luchtvaart |  Facebook |

Televisiezender Al Hurra ligt onder vuur

De Amerikaanse nieuwsdirecteur van de Arabische televisiezender Al Hurra moet ontslagen worden. Dat stellen een aantal Amerikaanse politici. Al Hurra is opgericht met Amerikaans geld en moet het imago van de Verenigde Staten in de Arabische wereld verbeteren, maar de politici nemen het niet dat de zender ook militante islamitische groepen en ontkenners van de holocaust aan bod laten komen.

In november vorig jaar werd Larry Register, een voormalig CNN-producer, door Al Hurra aangetrokken als nieuwsdirecteur. De man spreekt geen Arabisch, maar wordt nu aangevallen omdat hij een speech van de leider van de Libanese militante Hezbollah-beweging ongecensureerd heeft uitgezonden, net zoals interviews met een Hamas-vertegenwoordiger en een topman van Al Qaeda.

Register zou ook toelating hebben gegeven voor een verslag over een congres van holocaust-ontkenners in Iran. Al Hurra geeft toe dat het zijn eigen redactionele richtlijnen heeft overtreden door de betrokken programma’s uit te zenden, maar zegt dat stappen zijn ondernomen om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. De zender geeft wel toe niet zeker te zijn de Amerikaanse waarden in de Arabische wereld uit te dragen, aangezien niemand van de kaders de Arabische taal machtig is.

14:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: al hurra, media |  Facebook |

Internet slorpt helft vrije tijd op

Het internet slorpt tijdens weekdagen nagenoeg de helft van de vrije tijd van de Amerikaanse breedbandgebruikers op. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Media-Screen. De helft van die online tijdbesteding gaat volgens de onderzoekers naar ontspanning en communicatie. Vooral op het gebied van entertainment speelt het internet een veel grotere rol dan televisie.

Uit het onderzoek blijkt dat Amerikaanse breedbandgebruikers tijdens een gemiddelde weekdag 40 minuten aan het internet besteden. “Dat is 48 procent van hun vrije tijd,” stipt Media-Screen aan. “Een groot gedeelte daarvan wordt besteed aan ontspanning of aan het praten over ontspanning met gelijkgestemden. Marketeers zouden moeten inspelen op dat gegeven.”

Ook zoekmachines en social networkingsites genieten volgens Media-Screen een grotere populariteit en hebben daarmee een even grote invloed op de consument dan magazines en kranten. Bij de jongere gebruikers zegt 48 procent over een nieuw entertainment-aanbod te leren via hun online community, online commentaren, blogs en video sharingsites. Slechts 25 procent zegt dat televisie daarbij een rol heeft gespeeld.

De onderzoekers stippen verder aan dat het verzenden van e-mail en het bezoek aan websites voor persoonlijke redenen, populairder is geworden dan televisie kijken.

14:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media |  Facebook |

Eén op drie bloggers riskeert ontslag

Meer dan één derde van de Britse bloggers loopt het risico om ontslagen te worden wegens negatieve of schadelijke uitlatingen over hun bedrijf, bazen of collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van het human resourcesbureau Croner. Bloggers moeten zich volgens de onderzoekers dan ook bijzonder goed bewust zijn van de mogelijke impact die hun berichten kunnen hebben.

Uit het onderzoek van Croner blijkt dat 39 procent van de Britse bloggers toegeeft negatieve commentaren over hun bedrijf of zijn medewerkers te plaatsen. “De situatie is vergelijkbaar met de beginperiode van e-mail in de jaren negentig,” aldus Croner tegenover BBC News. “Bloggers mogen zich door het informele karakter en de gemakkelijke technologie niet laten verleiden tot een vals gevoel van veiligheid.”

Indien de blogberichten een negatieve impact hebben op het imago van het bedrijf, zodat er sprake is van een gebrek aan wederzijds vertrouwen, kan de blogger volgens Croner op basis van ongepast gedrag ontslagen worden. “Bovendien zouden de berichten kunnen gebruikt worden als bewijs voor discriminatie of intimidatie,” voeren de onderzoekers aan. “Ontslag kan ook wegens het lekken van vertrouwelijke gegevens.”

13:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blog, human resources |  Facebook |

Mediasamenwerking tussen Pakistan en Iran

Pakistan en Iran gaan een akkoord afsluiten om op mediagebied een samenwerking tot stand te brengen. Het gaat daarbij onder meer om de uitwisseling van mediavertegenwoordigingen, films, theater en nieuwsdiensten. Volgens Muhammad Ali Durrani, de Pakistaanse minister van informatie en media, kunnen media een belangrijke rol spelen in het versterken van de historische banden tussen beide landen.

Muhammad Ali Durrani benadrukte dat Pakistan ongeveer vijftig televisiekanalen heeft. “De snelle groei van de elektronische media heeft in Pakistan voor een tekort aan opgeleide en ervaren journalisten gezorgd,” vertelde hij aan het magazine ADN Kronos International. “In oktober lanceert Pakistan zijn eerste media-universiteit om dit tekort op te vullen, maar om de evoluties in de elektronische media te volgen, is een samenwerking tussen de twee landen nodig.”

Volgens Durrani kan een uitwisseling van media de kloof tussen de twee landen overwinnen en de twee bevolkingsgroepen nader tot elkaar brengen. Hij wees er daarbij op dat Pakistan en Iran historische, religieuse en culturele banden hebben. Durrani voegde er aan toe dat deze historsiche tradities moeten worden doorgegeven aan de volgende generaties. Een groep Iraanse journalisten zou binnenkort op excursie gaan naar Pakistan.

13:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pakistan, iran, media |  Facebook |

Vakbond wil actie op onderkant arbeidsmarkt

De Europese vakbonden willen nadrukkelijker aanwezig zijn in een aantal moeilijke sectoren, zoals de postbezorging, schoonmaak, retail en de horeca. Dat werd gesteld tijdens een congres van het het Europese Verbond van Vakverenigingen (EVV) in het Spaanse Sevilla. In deze sectoren aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het aantal leden van de vakbonden te klein. Daardoor is er ook te weinig invloed om in die sectoren een vuist te kunnen maken.

Het aantal Europese vakbondsleden blijft al een tijdlang stabiel op ongeveer 60 miljoen eenheden. Het is volgens de vakbonden echter niet alleen een kwantitatief probleem, maar is er vaak ook sprake van een structurele barrière. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de schoonmaaksector. Daarin zijn veelal interationaal opererende bedrijven actief, waardoor het met de werkgevers moeilijk onderhandelen is voor nationale vakbonden.

Een betere internationaal overleg is volgens het EVV nodig om in te spelen op een aantal recente evoluties. Dat blijkt onder meer bij de liberalisering van de postmarkt, die volgens de vakbonden alle Europese postbodes raken. Gesteld wordt dat de Europese Unie meer oog moet hebben voor de sociale kanten kanten van de marktwerking en het vrije verkeer van arbeid en intensiever strijd moet leveren tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Om te voorkomen dat werknemers in Europese landen tegen elkaar worden uitgespeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, willen de nationale vakbondskoepels in de toekomst intensiever overleggen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en collectieve arbeidsovereenkomsten.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbonden, human resources |  Facebook |