31-10-07

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium - waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

19:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ibm, zonne-energie, recyclage, milieu |  Facebook |

Roddels grootste ergernis op werkvloer

Werknemers die de hele dag door lopen te roddelen, op de werklvoer hun gezinsleven organiseren en op e-mails antwoorden met reply-all, worden op de werkvloer als het meest storend ervaren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het recruteringsbureau Randstad. Maar de onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat er relatief weinig ondernomen wordt tegen dat storend gedrag.

Voor 60 procent van de ondervraagden zijn roddelaars de meest storende elementen op de werkvloer. Met 54 procent vormt een slecht tijdmanagement de tweede grootste plaag, vooral met collega’s die persoonlijke telefoongesprekken voeren of tijdens de werktijd op het internet surfen. Slordigheid in gemeenschappelijke ruimtes, zoals vuile borden in de keuken, kreeg van 45 procent van de ondervraagden afkeurende commentaar.

Daarna volgen sterke geuren, zoals parfum, voedsel of rook (42 procent); storende geluiden, zoals luidsprekers, luide gesprekken en luide beltonen (41 procent), het overmatig gebruik van persoonlijke elektronische communicatiemiddelen tijdens vergaderingen (28 procent) en het verkeerd gebruik van e-mail (22 procent), zoals het onnodige antwoorden met reply-all of het gebruik van blind carbon copying (bcc) in de header van e-mails.

Volgens de onderzoekers hebben werknemers hun gedrag blijkbaar niet aangepast aan de veranderde layout van de kantoren, die een meer open karakter hebben gekregen. “Op die manier horen werknemers andere personeelsleden gemakkelijker praten en weten ze meer over het gezinsleven van hun collega’s,” wordt er daarbij opgemerkt. “Men houdt er blijkbaar geen rekening mee hoe dit de interactie tussen het personeel kan beïnvloeden.”

Toch zijn weinig personeelsleden geneigd iets te ondernemen tegen het storend gedrag van hun collega’s. “Ongeveer 42 procent zegt iets rechtstreeks te zullen zeggen tegen een collega die te luid praat,” aldus nog Randstad. “Maar slechts 34 procent zou iets opmerken over het roddelen en slechts 25 procent zegt te reageren tegen het verkeerd gebruik van e-mail.”

19:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Ouders minder positief tegenover internet

Ouders bepalen steeds meer de mediaconsumptie van hun kinderen. Bovendien staan ze veel minder positief tegenover het internet dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Internet and American Life Project. Maar de onderzoekers kwamen wel tot de vaststelling dat ouders ook het gebruik van andere media door hun kinderen, strikter opvolgen.

Uit het Pew-onderzoek blijkt dat 59 procent van de Amerikaanse ouders van mening is dat het internet een goed product is geweest voor hun kinderen. Drie jaar geleden was echter nog 67 procent die mening toegedaan. Daarnaast zegt 30 procent van de ouders dat het internet geen enkele invloed heeft gehad op hun kinderen of daarover geen mening te hebben. Dat is 5 procent meer dan drie jaar geleden.

Bovendien blijkt dat 65 procent van de ondervraagde ouders het internetgebruik van hun kinderen volgen en te controleren welke websites er door hun kroost worden bezocht. Maar een nog groter aantal ouders heeft algemene regels rond de algemene media-comsumptie van hun kinderen. Twee op drie ouders hebben één of andere regel over het mediagebruik – televisie, internet, videogames – van hun kinderen.

De meeste ouders stelden dat digitale technologieën hun leven gemakkelijker maakt, maar hun kinderen zijn nog positiever. In die groep stelt immers 66 procent dat dergelijke toepassingen hun leven gemakkelijker maken, tegenover 69 procent bij hun ouders. In beide groepen zegt ook twee op drie ondervraagden twee of drie digitale apparaten te bezitten, al gaat het dikwijls om verschillende soorten toestellen.

Uit het onderzoek bleek dat op dit ogenblik ongeveer 93 procent van de Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. Bij hun ouders is dat zelfs 94 procent.

18:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media |  Facebook |

Peper op weg naar operatiekamer

Peper is goed op weg om zich een weg te banen naar de operatiekamers. Uit Amerikaanse experimenten blijkt immers dat bepaalde bestanddelen van de hete pepers een verdovende werking hebben en het gebruik van gewone pijnstillers op die manier in belangrijke mate zouden kunnen beperken. Wetenschappers zien diverse toepassingen in het gebruik van capsaicine, de werkzame stof in de pepers.

“Wie op een hete peper bijt, voelt na het eerste brandend gevoel zijn tong verdoofd raken,” stipt de Deense pijnspecialist Eske Aasvang aan. Het zou volgens de Amerikaanse krant The Baltimore Sun gaan om de werkende stof capsaicine, een scheikundig product dat de pepers hun pikante smaak geeft. “Wanneer dat tijdens pijnlijke operaties rechstreeks in de open wonde gebracht wordt, raken de zenuwen wekenlang verdoofd,” aldus de krant.

Dat zorgt ervoor dat patiënten minder pijn hebben en tijdens het genezingsproces ook minder narcotica toegediend moeten krijgen. Patiënten worden vooraf wel onder narcose gebracht, zodat ze het aanvankelijk brandende gevoel niet hoeven te doorstaan. Wetenschappers hopen dat het gebruik van capsaicine tegen diverse pijnen zal kunnen gebruikt worden, onder meer bij verse moeders, in de tandheelkunde of bij kankerpatiënten.

In de Verenigde Staten worden op dit ogenblik diverse experimenten uitgevoerd met capsaicine. Daarbij zou inmiddels al gebleken zijn dat patiënten na een hernia-operatie dankzij het toedienen van capsaicine tijdens de eerste drie dagen na de ingreep duidelijk minder pijn hebben. Bij het plaatsen van knieprotheses bleken patiënten met capsaicine minder morfine nodig te hebben.

Er wordt trouwens ook gewezen dat hete pepers al eeuwen in diverse culturen medicinaal gebruikt worden, terwijl capsaicine-crèmes op de markt gebracht worden om spierpijnen te bestrijden.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie, peper, wetenschap, gezondheid |  Facebook |

Arabische luchtvaart tegen Europese emissieregels

De Arab Air Carriers Organization (AACO) verzet zich tegen de plannen van de Europese Unie om zijn Emissions Trading Scheme (ETS) ook toe te passen voor de luchtvaartsector. De organisatie zegt daarbij zijn steun toe aan de International Air Transport Association (IATA) en de Arab Civil Aviation Commission (ACAC), die dergelijke maatregelen willen zien passen binnen het kader van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

"De AACO zegt gekant te zijn tegen individuele emissiemaatregelen, die zouden kunnen leiden tot een economisch onevenwicht ten nadele van de wereldwijde luchtvaart, zonder dat daar extra milieuvoordelen aan verbonden zijn," aldus het magazine ATW Online. "In een wereldwijde industrie zoals de luchtvaart kunnen geen unilaterale maatregelen aanvaard worden," aldus de Arabische luchtvaartorganisatie.

"Aangezien de milieuproblematiek daarwerkelijk een wereldwijd gespreksonderwerp is, heeft het geen zin om individuele maatregelen te nemen, hoe nobel ze ook zijn," voerde Abdul Wahab Teffaha, secretaris-generaal van de AACO, aan tegenover ATW Online. "Men mag trouwens niet vergeten dat de Arabische luchtvaartmaatschappijen een uitstekend milieurapport kunnen voorleggen. De gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen is minder dan acht jaar en de Arabische vloot is daarmee veruit de jongste van de hele wereld."

Bovendien wees Teffaha erop dat de meeste Arabische luchtvaartmaatschappijen op bestemmingen vliegen waar er nagenoeg geen enkel praktisch alternatief is voor het luchttransport. De secretaris-generaal voegde er aan toe dat de AACO een eigen systeem opzet om de milieuprestaties van de Arabische luchtvaartmaatschappijen te controleren en dat erop gericht is om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken.

Teffaha wees erop dat er met de IATA contact zal opgenomen worden en dat er workshops zullen worden georganiseerd om de AACO-leden bewust te maken van de problematiek en om milieudeskundigen op te leiden. "We zijn wereldwijd de eerste organisatie die een dergelijke stap nemen en we nodigen ook de andere maatschappijen uit om gelijkaardige initiatieven uit te werken," aldus nog de secretaris-generaal.

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissie, milieu, energie, arabie |  Facebook |

Ook Golfstaten zoeken naar alternatieve energie

Ondanks hun gigantische oliereserves, zijn ook de Arabische Golfstaten begonnen met de exploratie naar alternatieve energiebronnen, zoals steenkool, kernenergie, zonnekracht, windturbines en waterstof. In het gebied zouden op dit ogenblik in totaal 114 nieuwe energie projecten uitgevoerd worden, met een totale investering van meer dan 160 miljard dollar. Een groot gedeelte daarvan draait rond duurzame energie

"Landen zoals Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten worden ook op hun thuismarkt geconfronteerd met een groeiende vraag naar energie," meldt de website Gulf News. "Op dit ogenblik wordt daarbij vooral met conventioneel gas gewerkt, maar het wordt een steeds groter probleem om daarvoor de nodige voorraden ter beschikking te stellen."

"Er zijn dan ook tekenen dat er ook in die regio steeds belangrijker investeringen gebeuren in alternatieve energiebronnen," vertelde David Weaver, topman van het internationale ingenieursbedrijf ESR Technology, aan Gulf News. "De regio wil duidelijk reserves opbouwen om voorzien te zijn voor de onzekerheden in de toekomst." De Verenigde Arabische Emiraten vormen daarbij de voorhoede.

De emiraten slaan duidelijk de weg van de kernenergie in, met onder meer een studie voor een kerncentrale door de Mubadala Development Company in Abu Dhabi. Daarmee zou een investering van 4 miljard dollar gemoeid zijn. Daarnaast is er nog een studie aan de gang voor een kerncentrale die elektriciteit zou moet produceren en zeewater ontzilten. Het is nog niet zeker waar dit project gelocaliseerd zal worden. Er is wel sprake van een investering van 10 miljoen dollar.

Maar de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook bezig met alternatieve energie. Zo laat Masdar, een duurzame energiebedrijf uit Abu Dhabi, een studie uitvoeren naar een zonnekracht-centrale met een capaciteit van 500 megawatt. Dat project zou het gebruik van gas en olie in de energievoorziening moeten beperken. Er zou een investering van 500 miljoen dollar mee gemoeid zijn.De zonnekracht wordt in de Verenigde Arabische Emiraten geraamd op 2.200 kilowattuur per vierkante meter per jaar.

Masdar onderzoekt echter ook de haalbaarheid van een waterstofcentrale. Dit project verkeert nog in een beginstadium en heeft een voorlopig budget van 100 miljoen dollar. Daarnaast loopt er voor de Dubai Electricity and Water Authority een studie voor een windpark. Dat zou één miljard dollar kosten. Windkracht zou tot 10 procent van de energievoorziening van Dubai kunnen leveren.

Daarnaast wordt er door Taqa, het nationaal energiebedrijf van Abu Dhabi, ook gezocht naar milieuvriendelijke toepassingen voor steenkoolcentrales. Daarmee zou een investering gemoeid zijn van één miljard dollar. Saudi Arabië onderzoekt ook de haalbaarheid van centrales die afval zouden omzetten in energie en ook drinkbaar water zouden kunnen leveren.

13:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arabie, energie |  Facebook |

Europa verstuurt minder spam

Europa is er tijdens het derde kwartaal van dit jaar in geslaagd het verzenden van spam-berichten met 3,7 procent te verminderen. Dat is een grote tegenstelling met de Verenigde Staten, die het aantal verstuurde spamberichten zag toenemen en de kloof met de andere landen alleen maar groter ziet worden. Op de tweede plaats staat nu Zuid-Korea, dat China is voorbij gestoken.

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden de Verenigde Staten 28,4 procent van de wereldwijde spam-productie. Het kwartaal voordien was dat nog 19,4 procent. "Daarmee hebben de Verenigde Staten de kloof met de rest van de wereld nog vergroot," aldus het onderzoeksbureau Sophos. "China zakte immers van 8,4 procent naar 4,9 procent. Zuid-Korea staat nu derde met 5,2 procent."

Rusland volgt op een vierde plaats 4,4 procent en Brazilië maakt de top vijf rond met 3,7 procent. Daarmee vormen de opkomende economieën van de BRIC-landen meteen ook een belangrijke bron van spam. Alleen India blijkt daarop een uitzondering te maken, want het is niet terug te vinden bij de twaalf zwaarste spamproducenten uit de rangschikking van Sophos.

De Europese Unie telt vijf vertegenwoordigers in de Sophos-lijst. Frankrijk staat met 3,6 procent op een zesde plaats, terwijl Duitsland één plaats verder volgt met 3,4 procent. Verderop in de lijst staan Polen - negende met 2,7 procent - Groot-Brittannië - tiende met 2,4 procent - en Roemenië - elfde met 2,3 procent. Maar algemeen heeft Europa zijn aandeel in de wereldwijde spamproductie met 3,7 procent verminderd.

Turkije staat achtste met 3,2 procent, terwijl Mexico met 1,9 procent op een twaalfde plaats volgt. De onderzoekers wijzen erop dat Canada zijn spamproductie heeft kunnen afbouwen tot amper 0,8 procent. "Dat is het gevolg van gerichte inspanningen van de Canadese overheid," aldus Sophos. Dat heeft echter niet kunnen beletten dat Noord-Amerika de grootste producent van spam is geworden en Azië en Europa heeft voorbijgestoken.

13:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, spam |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De in financiële nood verkerende Frans-Amerikaanse telecomuitrustinggroep Alcatel-Lucent wil tegen 2009 nog eens 4.000 banen schrappen, zo heeft de groep woensdag in Parijs bekendgemaakt. De geografische verdeling van die maatregel is niet meegedeeld. Ter gelegenheid van de bekendmaking van de resultaten voor het derde trimester liet de in december ontstane fusiegroep Alcatel-Lucent weten dat het concern tegen 2009 nog eens 400 miljoen euro wil besparen bovenop de eerder bekendgemaakte 1,7 miljard euro. Na de fusie was de groep in financiële moeilijkheden geraakt en werd beslist 12.500 jobs te schrappen. Alcatel-Lucent biedt werk aan 80.000 mensen in 130 landen. De Franse vakbonden hebben aangekondigd uit protest het werk een uur te zullen neerleggen.

Garmin wil een bod lanceren van 24,50 euro per aandeel op Tele Atlas. Dat heeft de Amerikaanse concurrent van TomTom bekend gemaakt. De waardering voor het Nederlandse bedrijf komt hiermee op 2,3 miljard euro. Garmin stelt dat het de financiering van het bod inmiddels heeft gegarandeerd. Het bedrijf wil minimaal 66,7 procent van de aandelen Tele Atlas in zijn bezit krijgen. De prijs is 15 procent hoger dan het bod van TomTom. TomTom lanceerde op 2 oktober 2007 een officieel bod op Tele Atlas van 21,25 euro per aandeel Tele Atlas, waarmee de totale overnameprijs voor de maker van digitale kaarten neerkomt op zo'n 2 miljard euro. Garmin stelt dat er vandaag inmiddels voor het eerst telefonisch contact is geweest tussen de bestuursleden van Tele Atlas en Garmin.

Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 1,6 miljard euro. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 1,2 miljard euro een jaar eerder. De winststijging is het gevolg van belastingvoordelen en boekwinsten. Bij het onderdeel Investment Banking werd voor het eerst in vijf jaar een verlies geleden. Het verlies kwam uit op 179 miljoen euro, tegenover een winst van 1,03 miljard euro in het derde kwartaal van 2006. De nettowinst wordt geraamd op 1,4 miljard euro. De afschrijvingen en verliezen gerelateerd aan de Amerikaanse markt voor risicovolle hypotheken bedroegen in het derde kwartaal in totaal 2,16 miljard euro. Ondanks de problemen rond investeringsbankieren, hebben de stabiele activiteiten van de bank naar eigen een goede prestatie laten zien.

Hagemeyer blijft het ongevraagde bod van het Franse Rexel van 4,60 euro in contanten per aandeel afwijzen. Dat heeft de onderneming laten weten, nadat Rexel het bod in een eerste ontmoeting met Hagemeyer heeft toegelicht. Hagemeyer houdt wel de mogelijkheid open voor een vervolgafspraak als Rexel daarom zou vragen. Het initiatief logt volgens een woordvoerder van het Nederlandse handelshuis dan ook ligt bij Rexel. Een woordvoerder van Rexel laat echter weten weten dat de Franse onderneming er sterk van overtuigd is dat het bod de waarde van Hagemeyer volledig weergeeft. Hagemeyer herhaalt echter het sterke vertrouwen dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben in de strategie en de toekomst van de onderneming.

Colgate-Palmolive, producent van onder meer zeep, tandpasta en diervoeding, heeft in het derde kwartaal van dit jaar zijn nettowinst zien toenemen van 344,1 miljoen dollar vorig jaar tot 420,1 miljoen dollar dit jaar. Dat is een stijging van 22 procent. Het afgelopen kwartaal bevatte onder meer een last van 36,3 miljoen dollar, een gevolg van het in 2004 aangekondigde herstructureringsprogramma van het bedrijf. Colgate-Palmolive zag de omzet met 12 procent stijgen tot 3.53 miljard dollar. Het volume groeide daarbij met 5,5 procent. Het concern profiteerde van wereldwijde volumegroei en investeringen in reclame, die de omzet stuwden. Daarnaast namen de prijzen met 1 procent toe en voegden wisselkoerseffecten 5,5 procent toe.

BASF, het grootste chemiebedrijf ter wereld, heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 1,2 miljard euro. Dat is een verdubbeling van de winst van 613 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 5 procent tot 14 miljard euro.Volgens financieel topman Kurt Bock hebben alle segmenten bijgedragen aan de omzetgroei in het afgelopen kwartaal. BASF was naar eigen zeggen opnieuw in staat om hogere volumes te realiseren en de verkoopprijzen licht te verhogen. BASF herhaalt zijn verwachtingen voor 2007. Het bedrijf gaat ervan uit dit jaar een significante omzetstijging te realiseren tot bijna 58 miljard euro. In 2006 bedroeg de omzet 52,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat zal in 2007 boven het recordresultaat van 7,2 miljard euro vorig jaar in 2006 uitkomen.

De Britse brouwer Scottish & Newcastle (S&N), eigenaar van de Belgische groep Alken-Maes, zoekt een partner om de volledige controle te verwerven over de Russische bierspeler BBH. S&N is voor de helft eigenaar van BBH, de grootste biergroep van Rusland. De andere helft is in handen van het Deense Carlsberg. Door de volledige controle over BBH te verwerven, hoopt S&N een nakend bod van Carlsberg en het Nederlandse Heineken te dwarsbomen. Immers, het snelgroeiende BBH is de belangrijkste reden voor de interesse van Carlsberg in S&N. Heineken en Carlsberg kondigden twee weken geleden aan dat ze een gezamenlijk bod plannen op S&N, waarbij ze de activiteiten van de Britse groep onder elkaar zouden verdelen. S&N haastte zich om het bod als ongewenst en vijandig te bestempelen.

Elvis Presley, 30 jaar geleden gestorven, was dit jaar de best verdienende dode celebrity. Dat blijkt uit de jaarlijkse rangschikking van het Amerikaanse magazine Forbes. Presley verdiende op één jaar tijd 49 miljoen dollar. Het succes van Presley dit jaar is te danken aan de renovatie van Graceland, Presleys huis annex museum. De overige inkomsten werden gegenereerd door royalty's en licentieovereenkomsten. De lijst van Forbes telt 13 namen. De lijstaanvoerder van vorig jaar, Nirvana-zanger Kurt Cobain, is daar niet meer bij. In 2006 verdiende Cobain 50 miljoen dollar omdat zijn weduwe, Courtney Love, een deel van zijn songcatalogus verkocht. Op de tweede plaats dit jaar staat de ex-Beatle John Lennon. Charles Schultz, de tekenaar van Peanuts staat derde.

Qatar Airways wil als eerste luchtvaartmaatschappij op aardgas vliegen. De maatschappij bespreekt met Qatar Gas en Shell plannen om aardgas aan te wenden als brandstof voor de vliegtuigmotoren in de plaats van kerosine. Qatar Gas en Shell zijn daarnaast in gesprek met Rolls Royce en General Electric voor de ontwikkeling van vliegtuigmotoren gevoed door gas. De commerciële toestellen zouden volgens Qatar Airways als eersten ter wereld deze technologie gebruiken. De jonge luchtvaartmaatschappij, die een sterke groei kent, zou volgende maand op het luchtvaartsalon van Dubai details van het plan aankondigen. Qatar Airways is eigendom van de regering van Qatar. Het land bezit 15 procent van de mondiale gasreserves en heeft na Rusland en Iran de meeste reserves.

Mike Ashley, de man achter het Britse sportwinkelbedrijf Sports Direct, heeft zijn belang in voetbalspecialist Umbro verdubbeld tot 29,9 procent. Half oktober had hij nog maar 15 procent. Ashley kocht Umbro-aandelen bij nadat de Amerikaanse sportgigant Nike vorige week had meegedeeld een bod op Umbro te plannen. Nike wil 75 procent van Umbro in handen krijgen. De overname van Umbro past in de strategie van Nike om de voetbalmarkt te veroveren. Bijna 90 procent van de omzet haalt Umbro uit zijn voetbalactiviteiten. Nike is al jaren in een felle strijd verwikkeld met Adidas om de heerschappij in het voetbal. Het is onduidelijk of Ashley de overname wil blokkeren, gokt op een hogere prijs of wil vermijden dat twee belangrijke leveranciers van zijn winkels de krachten bundelen.

Meer Nieuws

13:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-07

ICANN neemt afscheid van Vint Cerf

Internetpionier Vint Cerf neemt afscheid van de Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die het internet beheert en waar hij sinds 2000 onbezoldigd voorzitter van was. Cerf (64) wil zich in de toekomst vooral toeleggen op zijn adviseurs-werk bij het internetbedrijf Google en het schrijven van een aantal boeken. Zelf ziet hij het internet in de toekomst evolueren naar een interplanetair systeem.

“Toen Vint Cerf de raad van bestuur van ICANN vervoegde, vroegen velen zich af of de organisatie wel zou overleven,” aldus het persbureau Associated Press. “Hoewel sommige mensen nog altijd klagen dat ICANN arbitrair optreedt, geheimdoenerig en traag is, ligt de focus op dit ogenblik vooral op de verbetering van de organisatie dan op de vervanging door een andere organisatie.”

Onder Vint Cerf slaagde ICANN er volgens het persbureau in om een aantal stormen te overwinnen en werkt het ook aan een aantal kernpunten. “Zo wordt er nu gestreefd naar de creatie van mechanismen om gemakkelijker internetadressen bij te kunnen voegen, met inbegrip van domeinnamen in andere talen dan het Engels,” voert Associated Press aan. “Cerf meent dan ook dat ICANN op een aantal vlakken aan geloofwaardigheid heeft gewonnen.”

Onder meer slaagde ICANN erin om te weerstaan aan pogingen van China, Brazilië en een aantal anderen om de organisatie te laten vervangen door een internationale instelling waarop andere regeringen een grotere controle zouden kunnen uitoefenen. Zelfs de Europese Unie toonde zich voorstander om het beheer van de domeinnamen over te hevelen naar een andere organisatie. Maar ICANN slaagde erin ongehavend uit de strijd te komen.

Dat was volgens ICANN-directeur Paul Twomey vooral het werk van Vint Cerf, die volgens hem met iedereen kan praten en hen door zijn grote kennis van het internet van zijn mening kan overtuigen. Als mogelijke opvolgers voor Cerf worden onder meer de namen genoemd van de telecommunicatie-expert Roberto Gaetano en de jurist Peter Dengate, die eerder al bij ICANN waren betrokken, maar niet de naambekendheid genieten van Vint Cerf.

Vinton Cerf ontwikkelde in 1973 samen met Bob Kahn de architectuur van wat later het internet werd. Van 1976 tot 1982 was hij actief bij het Advanced Research Projects Agency van het Amerikaans Department of Defense, waar hij een hoofdrol speelde bij het ontwerpen van het TCP/IP-protocol en het internet. Bij MCI Digital Information Services leidde hij vervolgens van 1982 tot 1986 de techniek van MCI Mail, de eerste commerciële e-maildienst.

In 1986 ging Cerf naar de Corporation for National Research Initiatives van Bob Kahn, maar keerde in 1994 terug naar MCI. In september 2005 stapte hij echter over naar Google, waar hij aangesteld werd als internet-evangelist. In december 1997 kreeg Cerf de ‘National Medal of Technology’ van president Bill Clinton, samen met zijn partner Robert E. Kahn, voor deze prestaties.

Zelf ziet Cerf het internet verder evolueren naar breedband en mobiele toegang en vooral naar een internet in de ruimte. Tegen het einde van dit decennium verwacht hij dat het internet wereldwijd meer dan drie miljard gebruikers zal hebben.

19:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, vint cerf, internet |  Facebook |

Sociale netwerken leiden naar online entertainment

Gebruikers van sociale netwerken zijn meestal meer geïnteresseerd in technologie, houden meer van digitaal entertainment en bezitten meer mobiele toestellen dan de gemiddelde internetgebruiker. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het bureau Ipsos Insight. De onderzoekers vonden echter wel een aantal opvallende verschillen tussen Amerikaanse gebruikers van sociale netwerken en hun internationale collega’s.

Gebruikers van sociale netwerken zijn volgens Ipsos Insight meer gericht op online muziek, video en games dan de gemiddelde internetgebruiker. “Meer dan de helft van de gebruikers van sociale netwerken bekijkt online televisieprogramma’s of videostreams,” wordt er opgemerkt. “Men is ook geneigd om meer televisieprogramma’s te downloaden, een film of televisieprogramma te branden of een langspeelfilm te downloaden.”

“Meer dan de helft van de Amerikaanse gebruikers van sociale netwerken gebruiken hun mobiele toestellen om sms-berichten en e-mails te versturen, op het internet te gaan en digitale beelden te ontvangen,” aldus de onderzoekers. “Daarmee volgen ze de wereldwijde trends, maar op internationaal vlak worden blijkbaar meer functies gebruikt. Zo zijn Amerikaanse gebruikers minder geneigd om mp3-bestanden te hebben op hun toestel.”

Maar de Amerikaanse gebruikers van sociale netwerken zijn volgens de onderzoekers wel vooruit op het bezit van technologie, op uitzondering van mp3-spelers en mobiele gps-toestellen. “Maar op het vlak van dvd-spelers, digitale camera’s, kabeltelevisie en game consules heeft de Amerikaanse gebruiker duidelijk een voorsprong ten opzichte van zijn internationale collega’s,” voeren ze nog aan.

19:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, entertainment, sociale netwerken |  Facebook |

Kinderslaapmiddel slechtste product ter wereld

Het Japanse bedrijf Takeda Pharmaceuticals heeft de bedenkelijke eer gekregen om door Consumers International bekroond te worden voor het op de markt brengen van het slechtste product van de wereld. Takeda is immers de producent van Rozerem, een slaapmiddel voor kinderen. Ook speelgoedfabrikant Mattel en drankenproducent Coca-Cola kregen van Consumers International een veeg uit de pan.

De Amerikaanse dochter van Takeda Pharmaceuticals adverteerde in de Verenigde Staten zijn slaapmiddel Rozerem. Hoewel de campagne voldeed aan de Amerikaanse reclamenormen, vond Consumers International het ongehoord dat een dergelijk middel kon gepromoot worden zonder een gezondheidswaarschuwing voor kinderen. “Dat toont aan hoever sommige farmaceuische bedrijven willen gaan om hun verkoop op te drijven,” aldus de organisatie.

Takeda zette volgens de organisatie de consument aan tot irrationeel geneesmiddelengebruik en Consumers International zag in de campagne ook een bewijs dat een zwakke regelgeving bedrijven kan aanzetten om zich onverantwoord te gedragen. Ook Coca-Cola moest het ontgelden voor de promotie van zijn Dasani-flessenwater, dat gewoon uit dezelfde kraan komt als lokaal leidingwater.

Voedingsproducent Kellogg’s kreeg eveneens een plek op het lijstje van Consumers International. De groep hekelt het bedrijf omdat het wereldwijd stripfiguren gebruikt om kinderen te benaderen, terwijl in sommige producten van Kellogg’s hoge gehaltes aan zout en suiker zijn teruggevonden. “Kellogg’s heeft wel beterschap beloofd, maar het bedrijf treedt veel te laat op en doet veel te weinig,” aldus nog de organisatie.

Speelgoedfabrikant Mattel werd bekritiseerd omwille van de meer dan 19 miljoen producten die het bedrijf moest terugroepen omdat ze gevaarlijke bestanddelen bevatten. “Het bedrijf probeerde daarbij zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld van zich af te schuiven,” aldus Consumers International, daarbij wijzend op het feit dat de productiefouten in eerste instantie werden geweten aan Chinese producenten.

E-commerce nog niet verzadigd

De online retailhandel blijft een jaarlijkse groei van 20 procent kennen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. De gewone online retailhandel kent daarbij een groei van 23 procent, terwijl de omzet van de online reissector een jaarlijkse stijging kent van 11 procent. Die cijfers maken volgens de onderzoekers duidelijk dat de sector nog lang niet verzadigd is.

De gewone online retailhandel zal volgens ComScore dit jaar in de Verenigde Staten een omzet halen van meer van 200 miljard dollar. Daarvan wordt 58 procent gerealiseerd door de gewone online detailhandel. De rest komt voor rekening van de online reissector. Videogames, consoles en toebehoren blijven de meest populaire tak van de internethandel. De omzet kende hier zelfs een verdriedubbeling tegenover vorig jaar.

Die opmerkelijke groei is volgens de onderzoekers vooral te danken aan het lanceren van Nintendo Wii en de Sony PlayStation 3. Consumentenelektronica vormt met een groei van 58 procent de tweede snelst groeiende categorie, vooral dankzij de verkopen van hdtv-toestellen en flatscreen modellen. De top drie wordt rondgemaakt door speelgoed en hobby’s, die een groei kenden van 57 procent.

De sterke groei van de online speelgoedhandel is volgens de onderzoekers opmerkelijk, gezien de recente problemen die de sector de jongste tijd heeft gekend met het terugroepen van allerlei producten. “Maar het zou kunnen dat de consumenten vrezen dat er tijdens de eindejaarsperiode een speelgoedtekort zou kunnen opduiken en daarom hun aankopen vervroegen,” aldus de onderzoekers. “Ook zou het kunnen dat consumenten hun teruggeroepen speelgoed vervangen door nieuwe producten.”

13:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-commerce, retail, internet |  Facebook |

Nieuwsbedrijven zijn een slechte leerling

In 2010 zal de wereldwijde informatie-industrie een omzet realiseren van 448 miljard dollar per jaar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Outsell. Het grootste aandeel van die inkomsten komt voor rekening van zoekopdrachten, terwijl de nieuwsbedrijven de rij sluiten. Die moeten zich volgens de onderzoekers dringend herbronnen, willen ze de trein niet helemaal missen.

Volgens Outsell zal de informatie-industrie de volgende jaren een jaarlijkse groei van 5,5 procent kennen. "Bedrijven zoals Google, Yahoo, AOL en MSN zullen de andere nieuwsaanbieders echter ver achter zich laten," stippen de onderzoekers aan. "De SAS-sector (Search, Aggregation & Syndication) zal immers een jaarlijkse groei kennen van 22,7 procent en tegen 2010 een omzet realiseren van 75 miljard dollar."

Reclame is volgens Outsell de motor achter die grote groei, gezien die reclamebudgetten van andere marketingmedia weghalen en een publiek afsnoepen van uitgevers. Een tweede grote groeier wordt volgens de onderzoekers Human Resources Information. Die sector zou een stijging kennen met 15,4 procent. Aan de andere kant staan de News Providers & Publishers, die hun omzet volgens Outsell met 2,9 procent per jaar zullen zien dalen.

Deze sector is volgens de onderzoekers te laat gestart met het verschuiven van hun inkomsten van gedrukte media naar digitale kanalen, dalende oplages en een gebrek aan visie in het gebruik van nieuwe kanalen en web-geörienteerde opportuniteiten. "Ze zullen snel een e-DNA moeten ontwikkelen," aldus nog Outsell.

12:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

Internet niet meest fraudegevoelig medium

In tegenstelling tot wat velen aannemen, is het internet niet het meest fraudegevoelig medium. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat gedrukte advertenties nog altijd een veel omvangrijker bron van fraude zijn dan het internet. Zelfs televisie en radio zijn bijna even fraudegevoelig als het internet.

Uit het FTC-onderzoek kwam naar voor dat direct mail, flyers en advertenties in kranten en magazines 27 procent van alle fraudegevallen vertegenwoordigen. Het internet en e-mail volgen op een tweede plaats met 22 procent. Dat is amper één procent meer dan televisie en radio. Tenslotte volgt telemarketing met 9 procent. Wel werden alleen fraudegevallen geteld waarbij inderdaad slachtoffers werden gemaakt.

De grootste fraudecategorie waren afslankingsmiddelen, die in de Verenigde Staten 4,8 miljoen slachtoffers per jaar zouden maken. Op de tweede plaats volgden buitenlandse loterijen met 3,2 miljoen slachtoffers. Vervolgens komen kortingfraude, waarbij mensen een extra product beloofd worden bij een aankoop, thuiswerk en kredietkaartverzekeringen. In totaal zouden per jaar 30,2 Amerikanen – 13,5 procent van de bevolking – het slachtoffer worden van fraude.

12:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, fraude |  Facebook |

Uruguay heeft primeur met goedkope laptop

Uruguay is het eerste land ter wereld dat een officiële bestelling heeft geplaatst voor de goedkope laptops van de organisatie One Laptop Per Child (OLPC). De Uruguayaanse regering heeft 100.000 exemplaren besteld voor schoolkinderen tussen zes en twaalf jaar. Het land heeft de bedoeling om tegen 2009 nog eens 300.000 exemplaren aan te kopen, waardoor elk Uruguayaans kind over een laptop zou kunnen beschikken.

De OLPC-laptops kosten 100 dollar per exemplaar. "Het heeft lang geduurd voor de eerste officiële orders binnen kwamen," gaf OLPC-oprichter Nicholas Negroponte tegenover de Amerikaanse krant The New York Times toe. "We hebben het verschil onderschat tussen beloftes en het daadwerkelijk uitschrijven van een cheque. Nu hopen we echter dat andere landen snel zullen volgen."

De XO-laptop vooral ontwikkeld om door kinderen in ontwikkelingslanden gebruikt te worden. Het toestel is sterk en waterbestendig en kan gevoed worden door zonne-energie, een voetpomp of een andere bron. Het scherm kan in het zonlicht perfect gelezen worden, zodat het ook in open lucht gebruikt kan worden. De laptop heeft ook geen bewegende delen, die het meest onderhevig zijn aan slijtage.

Oorspronkelijk werden de laptops in series van 250.000 exemplaren aan regeringen aangeboden. Maar de organisatie heeft dit principe laten varen en biedt de toestellen nu op diverse manieren aan. Zo kan ook het publiek één computer voor zichzelf kopen, gekoppeld aan de aankoop van een computer voor een kind in een ontwikkelingsland. In eerste instantie zullen daarmee laptops verdeeld worden in Cambodia, Afghanistan, Rwanda en Haiti.

Daarnaast kunnen donoren series van honderd of meer laptops kopen voor een land naar hun keuze. Zij betalen 299 dollar per exemplaar. Het blijft echter de bedoeling om de toestellen rechtstreeks te verkopen aan regeringen. Om de productie break-even te maken, moeten er minstens drie miljoen bestellingen zijn. De XO-laptop van OLPC is de rivaal van de Intel Classmate, die ook in ontwikkelingslanden aan goedkope prijzen wordt aangeboden.

12:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laptop, olpc, uruguay |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Vijf van de tien bedrijven met grootste beurswaarde komen uit China en slechts drie uit de Verenigde Staten. China is nu het sterkst vertegenwoordigd in de top tien, omdat de verzekeraar China Life meer waard werd dan de Amerikaanse telecomgroep AT&T. De Chinese aandelenkoersen stegen dit jaar al met 190 procent en daardoor klimt de beurskapitalisatie pijlsnel. Aangezien de spaarrente in China lager is dan de inflatie beleggen Chinese gezinnen massaal in aandelen. De Amerikaanse oliegroep ExxonMobil is wel nog steeds de onderneming met de grootste beurswaarde, voor PetroChina. Behalve China en de Verenigde Staten hebben alleen Rusland met Gazprom en Nederland met Royal Dutch Shell een onderneming in de top tien.

De Amerikaanse financier GMAC wil een bod lanceren op de noodlijdende Britse hypotheekbank Northern Rock. GMAC wordt gecontroleerd door het Amerikaanse investeringsfonds Cerberus, dat vorig jaar een belang van 51 procent in GMAC kocht van General Motors. Naast Virgin Money, van zakenman Richard Branson, en het hefboomfonds JC Flowers is GMAC de derde potentiële bieder voor de Britse bankgroep. Northern Rock kwam afgelopen zomer in moeilijke papieren als gevolg van de kredietcrisis in de Verenigde Staten. De afgelopen weken raakte bekend dat Virgin Money van de Britse zakenman RIchard Branson en het Amerikaanse hefboomfonds JC Flowers geïnteresseerd zijn om Northern Rock over te nemen. De Britse bank wordt gewaardeerd op 1,5 miljard euro.

Skype, het bedrijf dat internettelefonie aanbiedt, heeft in Groot-Brittannië zijn eerste draagbare telefoon gelanceerd waarmee Skype-abonnees gratis via het web kunnen telefoneren. De lancering van de Skypephone gebeurde in samenwerking met de Britse gsm-operator 3. Skype hoopt tot eind dit jaar verschillende honderdduizenden exemplaren van het toestel te verkopen. Op termijn zouden dat er miljoenen moeten zijn. Nu kan een Skype-gebruiker al gratis telefoneren via het internet, maar dan moet hij zich wel bij een computer bevinden en gebruikmaken van een koptelefoon en microfoon. Dit wordt met de Skype-gsm een stuk eenvoudiger, al zijn de mogelijkheden voor internationale oproepen wel beperkt. Met het toestel kan bovendien ook gratis gechat worden.

De Franse technologiegroep Safran verkoopt een deel van haar telecommunicatiepoot Sagem aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij The Gores Group, in België bekend als de controlerende aandeelhouder van het softwarebedrijf Real. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 383 miljoen euro. De operatie doet de speculatie over de toekomst van Safran, dat met Techspace Aero in Luik een grote vestiging heeft in België, weer oplaaien. Safran is het resultaat van de fusie in 2005 van Snecma en Sagem. Snecma behoort tot de grootste fabrikanten van vliegtuigmotoren in de wereld en werkt voor Airbus en Boeing. Maar het bedrijf bouwt ook helikopter- en raketmotoren. Sagem is vooral gespecialiseerd in telecommunicatie en is bekend van zijn mobiele telefoons.

Het Amerikaanse softwarehuis Oracle is niet van plan zijn bod op branchegenoot BEA Systems te hernieuwen. De raad van bestuur van BEA vond de 17 dollar per aandeel die Oracle bereid was te betalen, ontoereikend. BEA herhaalde dat het bereid is met Oracle verder te praten als de softwaregigant zich bereid zou tonen 21 dollar per aandeel te betalen. Dat is voor Oracle onbespreekbaar. De prijs van 17 dollar waardeert BEA op 6,7 miljard dollar en dat is volgens Oracle een absoluut maximum. "Als de aandeelhouders van BEA ontevreden zijn over de manier waarop het bedrijf met het bod is omgegaan, is het aan hen en niet aan Oracle om actie te ondernemen," aldus BEA. BEA is een van de laatste onafhankelijke spelers op de markt van de applicatiesoftware.

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft na een reeks incidenten beslist haar 27 vliegtuigen van het type Dash-8 Q400 niet langer in te zetten. Dat zou een impact van 32,6 miljoen euro tot 43,5 miljoen euro hebben op het resultaat van de luchtvaartmaatschappij. Dat komt overeen met een halvering van de winst. Door de plotse beslissing om niet langer met de vliegtuigen van het type Q400 te vliegen, moeten vluchten worden geschrapt. De volgende maanden wil SAS andere vliegtuigen leasen en zijn bestaande vloot herschikken. De affaire schaadt ook het imago van SAS. De maatschappij gaat daarom bij de fabrikant van de vliegtuigen, het Canadese Bombardier, een schadevergoeding van 500 miljoen Zweedse kronen vragen. Volgens Bombardier is er geen verband tussen de incidenten.

Egypte hervat zijn nucleaire programma na een onderbreking van 20 jaar. Dat heeft president Hosni Moebarak aangekondigd. De Verenigde Staten zien geen graten in het plan. Volgens de Amerikanen zijn de Egyptische plannen niet te vergelijken met het Iraanse atoomprogramma. Voor de Verenigde Staten is het duidelijk dat Egypte enkel geïnteresseerd is in de productie van elektriciteit. "Kernenergie is onze strategische keuze voor de toekomst," zei een medewerker van Moebarak. Eerder dit jaar had zijn zoon en gedoodverfde opvolger Gamal Moebarak al eens gezegd dat Caïro dringend opnieuw kerncentrales wilde bouwen. Volgens Moebarak junior wil het regime minder afhankelijk zijn van de dure olie. Bovendien moet het ook iets ondernemen tegen het dreigende elektriciteitstekort.

De Benelux krijgt in de strijd om de organisatie van het WK voetbal in 2018 concurrentie van Australië. De Australische voetbalfederatie (FFA) maakte zijn belangstelling bekend nadat de wereldbond FIFA had aangegeven het rotatiesysteem af te schaffen. Dat houdt in dat het WK niet meer beurtelings aan een van de zes continenten toegewezen wordt, maar dat iedere vier jaar landen van alle continenten kunnen meebieden. De Belgische, Nederlandse en Luxemburgse voetbalfederaties onderzoeken op dit ogenblik de haalbaarheid om in 2018 samen het wereldkampioenschap te organiseren. De Australische FFA heeft nu een soortgelijk onderzoek aangekondigd. De toewijzing van het evenement door de FIFA vindt over vier jaar plaats.

De regering van Bangladesh heeft een Saoedische prins nog een maand de tijd gegeven om de 458 miljoen dollar te betalen die hij al een jaar had moeten overmaken voor de aankoop van Rapali, de vierde grootste bank van het land. Als de prins de som niet betaalt, gaat de transactie niet door. Prins Bandar ben Mohammad ben Abdul Rahman verwierf in oktober 2006 een aandeel van 93 procent in de staatsbank. Ondanks verschillende aanmaningen heeft de man het verschuldigde bedrag nog steeds niet betaald. De bank Rupali werd vorig jaar verkocht, conform een akkoord tussen Bangladesh en het Internationaal Muntfonds (IMF), om te proberen een financiële sector in moeilijkheden te doen heropleven. Door de privatisering zou de financiële instelling de grootste private bank van Bangladesh worden.

Het Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini ziet zijn verkoop dit jaar wellicht met 15 procent aangroeien. In totaal zullen 2.400 auto's aan klanten worden afgeleverd. De verkopen van Lamborghini is inmiddels het recordaantal van vorig jaar gepasseerd. Afgelopen jaar realiseerde het bedrijf uit Sant'Agata Bolognese precies 2.087 afleveringen. In de jaren negentig leverde Lamborghini gemiddeld ongeveer 250 auto's per jaar af. De enorme groei in de afgelopen jaren heeft de autobouwer geboekt door nieuwe modellen te lanceren. De Gallardo en Murciélago zijn in die volgorde de best verkochte Lamborghini's ooit. Daarnaast vergrootte Lamborghini zijn naamsbekendheid, contracteerde nieuwe dealers en zocht verse markten op. De productie voor 2008 is al uitverkocht.

Meer Nieuws

12:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-07

Maatregelen tegen zwarte markt op veilingsites

De retailsector verliest miljarden dollars per jaar door georganiseerde diefstallen. Veilingsites zoals eBay zijn daarbij een zwarte markt geworden voor gestolen goederen. Dat zegt een juridische commissie van het Amerikaanse Congres. Daarom wordt er vanuit de commissie aangestuurd op een aantal wettelijke bepalingen die paal en perk zouden moeten kunnen stellen aan dergelijke praktijken.

“De juridische commissie van het Amerikaans Congres stelt voor om veilingsites te verplichten meer informatie te vragen over producten die online te koop worden aangeboden,” aldus de krant Globe and Mail. “Tevens zou men een lijst moeten samenstellen met de persoonlijke gegevens van verkopers die grote volumes producten op het internet te koop aanbieden.”

Volgens eBay is dat verzoek van de Amerikaanse overheid niet helemaal onredelijk en wil men waar mogelijk maatregelen overwegen. Veilingsites zijn verplicht om desgevraagd informatie te bezorgen aan het Amerikaanse gerecht, maar niet aan industriële controle-instituten. Op dit ogenblik krijgt eBay volgens de krant van het Amerikaanse gerecht een duizendtal vragen om informatie.

“Met dit voorstel zou dat aantal echter wellicht verveelvoudigen,” aldus experts. Onder meer wordt eraan gedacht om veilingsites te verplichten om de serienummers van bepaalde producten te publiceren. Op die manier hoopt men professionele bendes van winkeldieven te kunnen bestrijden. De retailsector zegt echter een voorkeur te hebben voor preventieve maatregelen tegen winkeldiefstallen.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, zwarte markt, internet |  Facebook |

Amerika vreest voor braindrain naar Europa

De Verenigde Staten maken zich zorgen dat ze in de toekomst getalenteerde buitenlandse studenten zullen verliezen aan de Europese Unie. Dat is het gevolg van de Europese Blue Card, die de immigratie van hoog opgeleide werknemers in Europa moet stimuleren. Omdat het Europees migratiebeleid met de Blue Card veel soepeler is dan zijn Amerikaanse tegenhanger, zouden veel hoog-opgeleiden in de toekomst voor Europa kunnen kiezen.

Franco Frattini, ondervoorzitter van de Europese Commissie, stipt aan dat 55 procent van de getalenteerde buitenlandse werknemers naar de Verenigde Staten trekt, terwijl slechts 5 procent voor Europa kiest. Om daar verandering in te brengen, komt een opgeleide immigrant in aanmerking voor een soort Europese verblijfsvergunning. Kandidaten hebben wel een diploma en minstens drie jaar werkervaring nodig.

De kaart is twee jaar geldig, waarna hij verlengd kan worden. De aanvraagprocedure moet maximaal drie maanden gaan duren. In de Verenigde Staten kan een aanvraagprocedure voor een Green Card gemakkelijk vijf tot tien jaar duren. Volgens de Amerikaanse ICT-sector moet het Amerikaanse congres snel iets doen om de immigratieprocedure makkelijker te maken, omdat de Europese Unie anders het technisch talent uit de rest van de wereld naar zich zal toetrekken.

15:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, braindrain, wetenschap, verenigde staten |  Facebook |

Helft van de wereld belt mobiel

Volgend jaar zal meer dan de helft van de wereldbevolking over een mobiele telefoon beschikken. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Portio Research. Tegen 2011 zouden daar volgens het rapport nog eens anderhalf miljard gsm-bezitters bijkomen, zodat over een viertal jaar driekwart van de wereldbevolking dan zal uitgerust zijn met een mobiele telefoon.

Tussen 2008 en 2011 zal de groei volgens het rapport voor 65 procent gedragen worden door de regio Asia-Pacific. Daarbij wordt vooral gedacht aan landelijke gebieden in landen zoals India en Pakistan. Nochtans was eerder vooral op Afrika gewezen als de belangrijkste groeipool voor de mobiele telefonie. Afrika wordt volgens Portio wellicht de laatste groeimarkt als andere regio’s een saturatie hebben bereikt.

In Europa zou er nagenoeg geen noemenswaardige groei meer opgetekend worden, maar in de Verenigde Staten zou nog wel het duurdere marktsegment een opmerkelijke groei kennen. Daar zouden de maandelijkse inkomsten per gebruiker even hoog liggen als de jaarlijkse inkomsten per gebruiker in India of Bangladesh. Daar gaan de maandelijkse inkomsten per gebruiker pas nu naar drie tot vier dollar.

14:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telecom |  Facebook |

Dure olie houdt Koreaans leger aan de grond

De hoge olieprijzen hebben de luchtmacht van Noord-Korea technisch werkloos gemaakt. Het land kan immers de aankoop van de brandstof niet meer financieren. Daardoor staan honderden militaire vliegtuigen van de Noord-Koreaanse luchtmacht aan de grond, waardoor snelle troepenverplaatsingen niet meer mogelijk zijn. De voorziene brandstof moet voor andere militaire projecten worden gebruikt.

De luchtmacht van Noord-Korea vliegt nog steeds grotendeels met oude Russische transportvliegtuigen. Het zou gaan om de AN-2, een licht transportvliegtuig dat op het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Noord-Korea zou nog een 300-tal van dergelijke toestellen in gebruik hebben. Elk toestel kan twaalf soldaten vervoeren.

Ondanks hun hoge leeftijd zouden de toestellen volgens het nieuwbureau Forbes buurland en aartsvijand Zuid-Korea nog steeds angst inboezemen, aangezien ze onder de radar kunnen vliegen en diep boven Zuid-Koreaans grondgebied kunnen doordringen. Maar de toestellen staan volgens bepaalde bronnen al geruime tijd aan de grond omdat de gereserveerde brandstof voor andere militaire activiteiten wordt gebruikt.

Noord-Korea is voor zijn energievoorzieningen vooral aangewezen op import vanuit China. In februari kreeg het land nog 100.000 brandstof, als onderdeel van een internationaal akkoord waarbij het land beloofde zijn kernwapen-programma stop te zetten in ruil voor energie of andere hulp.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noord-korea, luchtvaart, energie |  Facebook |

Amerikaanse investeerders kijken naar Chinese steenkool

Naarmate olie en gas duurder worden, wordt steenkool steeds weer aantrekkelijker als energiebron. Hoewel de steenkoolproductie als bijzonder milieu-onvriendelijk wordt bestempeld, trekt de sector opnieuw tal van investeerders aan. Vooral de Chinese steenkoolindustrie lijkt bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders, vooral vanuit de Verenigde Staten.

“De grote buitenlandse investeringen in de Chinese steenkoolindustrie komt nauwelijks in de aandacht,” aldus het persbureau Associated Press. “Individuele spaarders weten meer dan waarschijnlijk niet dat hun gelden uiteindelijk worden geïnvesteerd in de Chinese steenkoolproductie. Maar voor investeringsfondsen is het hoge rendement van hun beleggingen uiterst verleidelijk.”

Daarbij wordt onder meer verwezen naar China Shenhua Energy, de Chinese industriële gigant die met 21 mijnen jaarlijks ongeveer 170 miljoen ton steenkool produceert en energiecentrales bouwt. “Ongeveer 80 procent van de aandelen is in handen van de Shenhua Group uit Peking, maar de rest is in handen van de Amerikaanse groepen Fidelity Investments, Oppenheimer Funds, Merrill Lynch en zelfs het Teachers Retirement System of Texas,” aldus het persbureau.

Die interesse is volgens het persbureau ook te begrijpen, want het aandeel van Shenhua steeg van juli tot september met bijna 65 procent, terwijl de Amerikaanse steenkoolbedrijven tijdens diezelfde periode 3 procent verloren. “Vele investeerders laten zich uiteindelijk verleiden door de hoge winsten en schuiven milieubeslommeringen terzijde,” aldus de Amerikaanse bedrijfsdeskundige Nell Minow.

Vele Amerikaanse bedrijven starten bovendien opnieuw met investeringen in de steenkoolindustrie omdat er op de Chinese markt bijzonder grote kansen liggen. China is immers niet langer een exporteur, maar wel een importeur van steenkool geworden. “Eigenlijk is dat een slimme beslissing,” aldus investeringsadviseur Mike Tian. “Daar kan er immers geld geraapt worden.”

De Verenigde Staten zagen hun steenkooluitvoer de voorbije vier jaar dan ook met 25 procent stijgen. Tijdens de maand juli alleen werd er een stijging genoteerd met ongeveer 19 procent.

14:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, china, steenkool |  Facebook |

Groenland heeft weer eigen groenten

Een Groenlandse supermarkt biedt voor het eerst groenten van eigen bodem. Door het zachter wordende klimaat kan de locale bevolking immers eigen bloemkool en broccoli oogsten. Volgens de Groenlandse landbouwadvisiseur Kenneth Hoeg is het zelfs niet onmogelijk dat het zuidelijke regio van het land in de toekomst veel intensiever actief zou kunnen worden in de landbouw. Hij ziet er ook bossen groeien.

Groenland is ongeveer vier keer groter, maar het land kent op dit ogenblik amper negen – aangelegde - sparrenbossen en 51 boerderijen. “De meeste daarvan zijn schapentelers, hoewel één boer zich aan veeteelt waagt,” aldus de International Herald Tribune. “Hij heeft 22 koeien. Op uitzondering van aardappelen, worden alle groenten ingevoerd, meestal uit Denemarken.”

Maar indien het in de toekomst warmer wordt, is het volgens Kenneth Hoeg niet onmogelijk dat een groot gedeelte van het zuiden van Groenland een landbouwgebied kan worden. “We zitten hier op de grens van de landbouw,” aldus Hoeg. “Enkele graden verschil kunnen hier grote veranderingen veroorzaken.” De winter zet zich in Groenland later in dan voorheen en het wordt ook sneller weer lente.

Daardoor kunnen de schapen langer in de bergen blijven. De ooien hebben dikkere en meer lammeren. Voor de kust verschijnt er opnieuw kabeljauw en er is ook meer tijd om te oogsten. Het landbouwseizoen duurt nu van midden-mei tot midden-september. Dat is drie weken langer dan een decennium geleden. Daarnaast is er ook meer tijd om in open lucht te werken en hebben de Groenlanders meer mogelijkheden om met de boot te reizen.

Meer nieuws over voeding

13:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groenland, voeding, landbouw, klimaat |  Facebook |

Afrika wil doorbraak van breedband

Meer dan één derde van de Afrikaanse bevolking zou tegen 2012 toegang moeten hebben tot het internet. Dat zegt Hamadoun Toure, topman van de International Telecommunication Union (ITU), ter gelegenheid van het congres Connect Africa in Kigali (Rwanda). Op dit ogenblik gebruikt minder dan 4 procent van alle Afrikanen het internet. De breedbandpenetratie bedraagt zelfs minder dan 1 procent.

Om de doelstellingen van Hamadoun Toure te bereiken zijn er echter zware financiële inspanningen nodig om de technologie en de Afrikaanse telecomsector op een hoger niveau te tillen. “Anderzijds vertoont het Afrikaanse mobiele internet de grootste groei van de wereld,” aldus de ITU-topman. Op dit ogenblik hebben diverse partijen al een bedrag van meer dan 3 miljard dollar ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van het Afrikaanse breedband.

Breedband is volgens Albert Butare, Rwandees minister van telecommunicatie, cruciaal in de ontwikkeling van het internet. “Breedband bepaalt de snelheid en de kwaliteit van de verbindingen en zorgt ervoor dat er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld video-conferencing te organiseren,” benadrukte hij. “Ook voor telegeneeskunde en studeren op afstand heeft men breedband nodig.”

Hamadoun Toure merkt echter op dat de internettoegang in sommige Afrikaanse landen wordt beperkt. Ook het Afrikaanse netwerk moet verder worden verbeterd. Een groot gedeelte van de verbindingen verlopen immers via andere continenten, wat de kostprijs voor de eindgebruiker opdrijft. Daarom moet Afrika volgens hem een goede basis creëren die voor private telecom-spelers aantrekkelijk is.

11:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, internet, breedband |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Europese staalproducenten vragen de Europese Commissie om strafmaatregelen te nemen tegen de spotgoedkope Chinese staaluitvoer naar Europa. Het duurt nog zeker tien maanden voordat er daadwerkelijk importtarieven zouden kunnen worden opgelegd, maar Europese handelsfunctionarissen lijken sympathiek te staan tegenover de eisen van de staalbedrijven. Handelscommissaris Peter Mandelson waarschuwde Peking onlangs dat het huidige niveau van staalproductie onhoudbaar is. De klacht van de Europese staalindustrie komt erop neer dat de Chinese concurrenten staal in Europa onder de kostprijs verkopen en dat dit schadelijk is voor de Europese staalfabrikanten. De oproep weerspiegelt de grote onvrede in de Europese Unie over het groeiende handelstekort met China.

Bij de Amerikaanse autoproducent Chrysler hebben de werknemers een nieuw loonakkoord goedgekeurd. De 45.000 werknemers keurden het nieuwe loonakkoord, geldig voor vier jaar, met een krappe meerderheid goed. Zo was 56 procent van de productiearbeiders voor en 51 procent van de andere vakwerkers. Bij de kantoormedewerkers ging wel 91 procent akkoord. Het akkoord voorziet onder meer in de oprichting van een door de vakbonden gecontroleerd fonds voor de gezondheidszorg van gepensioneerde werknemers en in lagere lonen voor nieuwe werknemers. De vakbond kreeg in ruil bepaalde werkgaranties. Bij General Motors werd eerder al een gelijkaardig akkoord beklonken. Dat maakt van Ford de laatste autobouwer in de Verenigde Staten waar nog geen loonakkoord is.

Duizenden buitenlandse docenten in Japan zitten zonder baan en dreigen op korte termijn hun woning te moeten verlaten. Het Engelse taalinstituut Nova waar zij voor werkten heeft vanwege een dreigend faillissement alle 925 scholen gesloten en bij de rechtbank bescherming tegen de schuldeisers aangevraagd. In totaal zitten 5.000 buitenlanders, onder wie veel Britten en Australiërs, in grote problemen. Beide landen hebben hun ambassades in Tokio opengesteld voor ondersteuning. Ook 2.000 Japanse werknemers en circa 300.000 studenten die hun lessen vooruit hebben betaald, zijn het slachtoffer van de moeilijkheden. Nova, bekend als de McDonald's onder de taalscholen in Japan, heeft een schuld van omgerekend 269 miljoen euro. De kans op een geslaagde schuldsanering is klein.

Voorzichtigheid is geboden als het gaat om online traceren van sollicitanten. Uit onderzoek van Manpower blijkt namelijk dat het bij veel werknemers kwaad bloed zet. Uit het onderzoek komt naar voren dat velen online sociale netwerken gebruiken om bijvoorbeeld informatie over een potentiële werkgever te vinden. Ook werkgevers gebruiken de sites om het doopceel van potentiële werknemers te lichten. Volgens de onderzoekers hebben vier van de tien werknemers uit vrees verkeerde signalen uit te zenden, de informatie op dergelijke sites al uitgedund. Ze verwachten dus dat werkgevers online screenen, maar gelukkig zijn ze er niet mee. Bijna de helft van de werknemers zegt kwaad te zijn als ze erachter zouden komen. Meer dan de helft noemt het onethisch.

Na nieuwe problemen bij de landing van een toestel, heeft de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS beslist om voortaan geen vluchten meer uit te voeren met vliegtuigen van het type Dash-8 Q400 van de Canadese fabrikant Bombardier. Voor de derde keer in twee maanden tijd brak bij een vliegtuig van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS het landingsgestel af. Opnieuw ging het op een toestel van het type Dash-8 Q400. Bij het incident raakte niemand van de 40 passagiers gewond. De luchtvaartautoriteiten beslisten meteen alle SAS-toestellen van het type aan de grond te houden. Maar de luchtvaartmaatschappij gaat nu nog een stap verder en wil voortaan geen vluchten meer uitvoeren met de Dash-8 Q400.

Stanley O'Neal, bestuursvoorzitter van de Amerikaanse bank Merrill Lynch, heeft besloten zijn functie neer te leggen. Het zou gaan om een gedwongen vertrek en O'Neal zou onderhandeld hebben over een vertrekregeling. De positie van O'Neal kwam onder druk te staan nadat berichten uitgelekt waren dat hij zonder goedkeuring van het bestuur de mogelijkheid van een fusie met Wachovia opperde. Het verkeerd inschatten van de gevolgen van de subprime-hypotheekcrisis door Merrill Lynch heeft daarnaast tot veel kritiek geleid op zakenbank. Merrill Lynch moest als gevolg van de crisis een kwartaalverlies rapporteren van 2,24 miljard dollar. O'Neal wordt mogelijk opgevolgd door Gregory Fleming, tweede man bij Merrill Lynch. Ook de naam van Laurence Fink, de topman van BlackRock, wordt genoemd.

Jeroen van der Veer is de machtigste man in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat blijkt uit een onderzoek van het tijdschrift Fem Business. Van der Veer is topman van de Nederlands-Britse olieproducent Shell, maar ook commissaris bij Unilever, ook één van de grootste bedrijven in Nederland. Jan Hommen, gewezen financieel directeur bij Philips en aluminiumreus Alcoa, staat tweede op de lijst, dankzij commissariaten bij Reed Elsevier, TNT, ING en Ahold. De derde plaats is voor Rabobank-topman Bert Heemskerk. Een opvallende naam in de Nederlandse top tien is die van Wim Kok, gewezen Nederlands premier. Ook hij heeft diverse commissariaten. De hoogst genoteerde vrouw is Annemiek Siderius-Fentener van Vlissingen (34). Ook Nancy McKinstry, topvrouw van Wolters Kluwer, staat in de top honderd.

Het Nederlandse post- en expressbedrijf TNT heeft in het derde kwartaal van dit jaar een operationeel resultaat gerealiseerd van 258 miljoen euro. Over dezelfde periode een jaar eerder kwam het resultaat nog uit op 257 miljoen euro.De omzet groeide met 10,5 procent van 2.397 miljoen euro naar 2.648 miljoen euro. De omzetgroei bij Express kwam uit op 14 procent. In Europa bleef volgens TNT de volumegroei goed, terwijl er in de rest van de wereld een versnelling van de volumegroei plaatsvond. Bij Post werd een omzetgroei gerealiseerd van 4,8 procent. Daarbij nam het volume bij European Mail Networks met 34 procent toe. Kijkend naar de toekomst gaat TNT bij de divisie Express uit van een omzetgroei van rond de 15 procent.

De Zwitserse zakenbank UBS voorziet mogelijk meer afschrijvingen in het vierde kwartaal als gevolg van de problemen op de Amerikaanse markt voor risicovolle hypotheken. Dat heeft de bank bekend gemaakt. Het vierde kwartaal is volgens UBS wel goed begonnen, maar de bank durft daaruit niet te concluderen dat het kwartaal net zo goed zal blijven als het begon en dat de huidige moeilijkheden op korte termijn opgelost zullen zijn. UBS waarschuwde begin oktober al dat in het derde kwartaal een verlies zal worden geleden van 360 miljoen euro tot 480 miljoen euro. De bank stelt significante verliezen te zullen lijden op de waardepapieren die zijn gerelateerd aan de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt. De afschrijvingen op deze waardepapieren bedragen ongeveer 4 miljard Zwitserse frank.

Het populaire BBC-autoprogramma Top Gear krijgt een speciale plaats in de nieuwste versie van het racespel Gran Turismo (GT). Zo kunnen gamers hun eigen rijvaardigheid in GT5 testen op de originele Top Gear testbaan en zijn veertig afleveringen van het bekroonde tv-programma te zien via Gran Turismo TV (GT TV) op de PlayStation3. Sony en Polyphony Digital, de makers van het racegame, sloten daarover zopas een overeenkomst met de Britse omroep BBC. Vanaf 2008 kunnen gamers via het online kanaal GT TV op hun PlayStation3 het laatste nieuws en informatie over de autowereld bekijken. De BBC heeft veertig afleveringen van Top Gear beschikbaar gesteld om via GT TV te downloaden. De lancering van de nieuwe versie is voorzien voor volgend jaar.

Meer Nieuws

10:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-07

Managers zijn trouwer dan gedacht

Hoge managers zijn veel loyaler aan hun werkgever dan vaak wordt verondersteld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse talentmanagement-bureau BlueSteps.com. Meer dan de helft van de ondervraagde senior managers verwacht zijn hele loopbaan voor hooguit zeven verschillende organisaties te zullen werken. Bovendien is vier op de tien managers de afgelopen vijf jaar nog niet van functie gewisseld.

“De ondervraagde managers hebben volgens de onderzoekers zelfs een vrij traditionele kijk op begrippen zoals loopbaanontwikkeling en loyaliteit,” aldus het magazine Managers Online. “Zo werkt 40 procent van de ondervraagden al twee tot vijf jaar voor dezelfde organisatie. De meerderheid van de topmanagers verwacht bovendien tussen de vier en zeven jaar voor dezelfde organisatie te zullen werken.”

Volgens de ondervraagden moet een hoge manager minstens twee jaar zijn functie volhouden. Verder vinden ze dat iemand als een jobhopper kan beschouwd worden als hij meer dan drie functies in tien jaar vervult. De belangrijkste reden om zelf naar een andere functie uit te zien is volgens de onderzoekers een gebrek aan carrièrekansen in de eigen organisatie, gevolgd door ontevredenheid over de leiding van het bedrijf.

19:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

MySpace en Blogger blijven netwerkiconen

MySpace.com blijft met grote voorsprong de belangrijkste Amerikaanse sociale netwerksite. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen Online. MySpace.com kwam tijdens de maand september aan 58,6 miljoen unieke bezoekers. Bij de blogsites blijft blogger.com, eigendom van het zoekmachinebedrijf Google, met 29,6 miljoen unieke bezoekers het meest populair.

Bij de sociale netwerksites behoudt MySpace.com een grote voorsprong op zijn grootste concurrent Facebook. Die kwam de voorbije maand aan 18,1 miljoen unieke bezoekers. Dat is wel een stijging met 133 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. MySpace.com zag zijn aantal unieke bezoekers op één jaar tijd met 24 procent stijgen. De Amerikaanse top vijf wordt rondgemaakt door Classmates Online, Windows Live Spaces en AOL Hometown.

Bij de blogsites behoudt ook Blogger zijn eerste plaats. De website kreeg 50 procent meer bezoekers dan in september vorig jaar. Op de tweede plaats staat Six Apart Type Pad met nagenoeg 11 miljoen bezoekers. Dat is een groei met 46 procent tegenover vorig jaar. De grootste groei kwam echter van WordPress, dat nu met meer dan 10,4 miljoen op een derde plaats staat. Dat is 290 procent meer dan in september vorig jaar.

19:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blogger, myspace, internet |  Facebook |

Europa moet Afghaanse opium kopen

De Europese Unie moet de Afghaanse opium opkopen. Dat zegt het Italiaanse Europees parlementslid Marco Cappato. Alleen op die manier kan de Europese Unie volgens de hem de armoede onder de kleine Afghaanse boeren bestrijden. Vervolgens zouden op basis van die opium pijnstillers kunnen worden geproduceerd. Het voorstel van Marco Cappato werd door het Europees Parlement aangenomen.

Afghaanse papaver moet volgens Cappato ter plekke worden verwerkt tot morfine voor geneeskundige toepassingen. Afghanistan is de grootste producent van opium ter wereld. Ruim 93 procent van alle opium komt uit Afghanistan. Vooral de Amerikanen sturen aan op een hardere aanpak van de teelt van papaver, die grondstof is van opium en heroïne. Het vernietigen van de papavervelden heeft tot gevolg dat kleine boeren hun inkomsten verliezen.

De opbrengst van Afghaanse papaver komt niet alleen ten goede aan de kleine boeren, maar financieert ook de Taliban en hun strijd tegen de centrale regering en de NAVO-troepen. Door het vernietigen van de papaver-oogsten neemt het vertrouwen van de Afghaanse bevolking in de NAVO-missie verder af. Door de opium in Afghanistan te verwerken tot pijnstillers, hoopt men de drugsuitvoer aan te kunnen pakken zonder de boeren te benadelen.

Maar Cappato krijgt ook tegenkanting. Er wordt gezegd dat een controle op de opiumproductie niet mogelijk is. Bovendien zijn de Afghaanse en Amerikaanse regering fel tegen legalisering van de papaverteelt en men probeert op dit ogenblik om de Afghaanse boeren te laten overstappen op het telen van andere gewassen.

18:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, afghanistan, opium |  Facebook |

Veel vergadertijd is overbodig

Ambtenaren vinden dat ze veel te vaak moeten vergaderen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Binnenlands Bestuur. De ambtenaars stellen daarbij dat noch het beleid, noch de burger daaronder zouden lijden. Ze zijn van oordeel dat een halvering van de totale vergadertijd perfect zou zijn. Maar ook in de privésector zijn medewerkers niet onverdeeld gelukkig met de vergaderingen.

Uit een vergelijkend onderzoek van het Nederlandse Binnenlands Bestuur blijkt dat ambtenaren vaker, langer en met meer mensen vergaderen dan niet-ambtenaren. Per week zit een Nederlandse ambtenaar gemiddeld ruim vijf uur aan de vergadertafel. De helft minder volstaat volgens de betrokkenen echter ook, zonder dat dit ten koste zou gaan van de slagvaardigheid en de resultaatgerichtheid.

In het bedrijfsleven duren vergaderingen doorgaans een half uur korter. Toch vinden de medewerkers ook dat zij nog te lang bij elkaar zitten. Volgens hen zou twintig minuten vergaderen per week voldoende moeten zijn. Grootste klacht in zowel de publieke als private sector is dat het in vergaderingen veelal ontbreekt aan heldere besluitvorming. Telkens is behoefte aan duidelijker geformuleerde opdrachten door bestuur en management.

12:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: human resources |  Facebook |

Radiopubliek kalft verder af

Nieuwe vormen van muziekconsumptie zullen steeds meer marktaandeel inpikken van de radio. Dat is de conclusie van een Amerikaans rapport van het onderzoeksbureau Bridge Ratings. Vooral gebruikers van mp3-spelers en satellietradio zouden steeds meer teruggrijpen naar die technologieën en de radio in belangrijke mate links laten liggen, maar ook nieuwe gebruikers doen het radiopubliek verder afkalven.

“Ongeveer 31 procent van de satellietradio-abonnees zegt tijdens de volgende drie maanden meer gebruik te zullen maken van dat aanbod,” aldus Bridge Ratings. “Bij gebruikers van mp3-spelers zegt 22 procent zijn luistergedrag te zullen uitbreiden. Bij internetradio is dat 17 procent en bij traditionele radio 10 procent.” Maar bij de traditionele radio zegt 10 procent wellicht minder te zullen luisteren.

Internetradio bereikt volgens Bridge Ratings op dit ogenblik ongeveer 27 procent van de Amerikaanse bevolking. Daarnaast bleek dat gebruikers van iPods en mp3-spelers tijdens de eerste zes maanden na aankoop van hun toestel wel meer luisteren, maar daarna wel aan 25 procent minder tijd luistertijd komen. Dat wordt echter ruimschoots goedgemaakt door nieuwe klanten.

12:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, radio |  Facebook |

Ook voorkennis bij domeinverkoop

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de beheerder van het internet, heeft een onderzoek geopend naar mogelijke voorkennis bij de verkoop van domeinnamen. Daarbij zou gebruik gemaakt zijn van insider informatie om gewenste domeinnamen te kopen vooraleer de normale gegadigde een kans had gekregen om een bod te doen. Op die manier kunnen domeinnamen later met grote winsten worden doorverkocht.

De ICANN vreest dat iemand met toegang tot zoekgegevens deze informatie heeft misbruikt om vooraf mogelijk gewenste domeinnamen te reserveren. In tegenstelling tot de traditionele domeinspeculaties, kunnen de kopers van domeinen die met zoekopdrachten op het internet worden gezocht, er nagenoeg zeker van zijn dat er potentiële interesse is wanneer zij die domeinen met winst willen proberen te verkopen.

De organisatie zegt geen daadwerkelijke bewijzen te hebben, maar uit ervaringen van aanvragers blijkt volgens de ICANN dat er iets aan de hand is. “Vele mensen die uitzoeken of een domein beschikbaar is, blijken bij een tweede bezoek korte tijd later te moeten vaststellen dat het inmiddels is aangekocht,” stipt de organisatie aan. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen zijn van malware of de gegevens van onbetrouwbare zoeksites.

Indien ICANN kan bewijzen dat dergelijke praktijken inderdaad gebeuren, zal overwogen worden welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden.

11:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: icann, internet, domeinverkoop |  Facebook |