31-10-07

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium - waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

19:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ibm, zonne-energie, recyclage, milieu |  Facebook |

Roddels grootste ergernis op werkvloer

Werknemers die de hele dag door lopen te roddelen, op de werklvoer hun gezinsleven organiseren en op e-mails antwoorden met reply-all, worden op de werkvloer als het meest storend ervaren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het recruteringsbureau Randstad. Maar de onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat er relatief weinig ondernomen wordt tegen dat storend gedrag.

Voor 60 procent van de ondervraagden zijn roddelaars de meest storende elementen op de werkvloer. Met 54 procent vormt een slecht tijdmanagement de tweede grootste plaag, vooral met collega’s die persoonlijke telefoongesprekken voeren of tijdens de werktijd op het internet surfen. Slordigheid in gemeenschappelijke ruimtes, zoals vuile borden in de keuken, kreeg van 45 procent van de ondervraagden afkeurende commentaar.

Daarna volgen sterke geuren, zoals parfum, voedsel of rook (42 procent); storende geluiden, zoals luidsprekers, luide gesprekken en luide beltonen (41 procent), het overmatig gebruik van persoonlijke elektronische communicatiemiddelen tijdens vergaderingen (28 procent) en het verkeerd gebruik van e-mail (22 procent), zoals het onnodige antwoorden met reply-all of het gebruik van blind carbon copying (bcc) in de header van e-mails.

Volgens de onderzoekers hebben werknemers hun gedrag blijkbaar niet aangepast aan de veranderde layout van de kantoren, die een meer open karakter hebben gekregen. “Op die manier horen werknemers andere personeelsleden gemakkelijker praten en weten ze meer over het gezinsleven van hun collega’s,” wordt er daarbij opgemerkt. “Men houdt er blijkbaar geen rekening mee hoe dit de interactie tussen het personeel kan beïnvloeden.”

Toch zijn weinig personeelsleden geneigd iets te ondernemen tegen het storend gedrag van hun collega’s. “Ongeveer 42 procent zegt iets rechtstreeks te zullen zeggen tegen een collega die te luid praat,” aldus nog Randstad. “Maar slechts 34 procent zou iets opmerken over het roddelen en slechts 25 procent zegt te reageren tegen het verkeerd gebruik van e-mail.”

19:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Ouders minder positief tegenover internet

Ouders bepalen steeds meer de mediaconsumptie van hun kinderen. Bovendien staan ze veel minder positief tegenover het internet dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Internet and American Life Project. Maar de onderzoekers kwamen wel tot de vaststelling dat ouders ook het gebruik van andere media door hun kinderen, strikter opvolgen.

Uit het Pew-onderzoek blijkt dat 59 procent van de Amerikaanse ouders van mening is dat het internet een goed product is geweest voor hun kinderen. Drie jaar geleden was echter nog 67 procent die mening toegedaan. Daarnaast zegt 30 procent van de ouders dat het internet geen enkele invloed heeft gehad op hun kinderen of daarover geen mening te hebben. Dat is 5 procent meer dan drie jaar geleden.

Bovendien blijkt dat 65 procent van de ondervraagde ouders het internetgebruik van hun kinderen volgen en te controleren welke websites er door hun kroost worden bezocht. Maar een nog groter aantal ouders heeft algemene regels rond de algemene media-comsumptie van hun kinderen. Twee op drie ouders hebben één of andere regel over het mediagebruik – televisie, internet, videogames – van hun kinderen.

De meeste ouders stelden dat digitale technologieën hun leven gemakkelijker maakt, maar hun kinderen zijn nog positiever. In die groep stelt immers 66 procent dat dergelijke toepassingen hun leven gemakkelijker maken, tegenover 69 procent bij hun ouders. In beide groepen zegt ook twee op drie ondervraagden twee of drie digitale apparaten te bezitten, al gaat het dikwijls om verschillende soorten toestellen.

Uit het onderzoek bleek dat op dit ogenblik ongeveer 93 procent van de Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. Bij hun ouders is dat zelfs 94 procent.

18:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media |  Facebook |

Peper op weg naar operatiekamer

Peper is goed op weg om zich een weg te banen naar de operatiekamers. Uit Amerikaanse experimenten blijkt immers dat bepaalde bestanddelen van de hete pepers een verdovende werking hebben en het gebruik van gewone pijnstillers op die manier in belangrijke mate zouden kunnen beperken. Wetenschappers zien diverse toepassingen in het gebruik van capsaicine, de werkzame stof in de pepers.

“Wie op een hete peper bijt, voelt na het eerste brandend gevoel zijn tong verdoofd raken,” stipt de Deense pijnspecialist Eske Aasvang aan. Het zou volgens de Amerikaanse krant The Baltimore Sun gaan om de werkende stof capsaicine, een scheikundig product dat de pepers hun pikante smaak geeft. “Wanneer dat tijdens pijnlijke operaties rechstreeks in de open wonde gebracht wordt, raken de zenuwen wekenlang verdoofd,” aldus de krant.

Dat zorgt ervoor dat patiënten minder pijn hebben en tijdens het genezingsproces ook minder narcotica toegediend moeten krijgen. Patiënten worden vooraf wel onder narcose gebracht, zodat ze het aanvankelijk brandende gevoel niet hoeven te doorstaan. Wetenschappers hopen dat het gebruik van capsaicine tegen diverse pijnen zal kunnen gebruikt worden, onder meer bij verse moeders, in de tandheelkunde of bij kankerpatiënten.

In de Verenigde Staten worden op dit ogenblik diverse experimenten uitgevoerd met capsaicine. Daarbij zou inmiddels al gebleken zijn dat patiënten na een hernia-operatie dankzij het toedienen van capsaicine tijdens de eerste drie dagen na de ingreep duidelijk minder pijn hebben. Bij het plaatsen van knieprotheses bleken patiënten met capsaicine minder morfine nodig te hebben.

Er wordt trouwens ook gewezen dat hete pepers al eeuwen in diverse culturen medicinaal gebruikt worden, terwijl capsaicine-crèmes op de markt gebracht worden om spierpijnen te bestrijden.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie, peper, wetenschap, gezondheid |  Facebook |

Arabische luchtvaart tegen Europese emissieregels

De Arab Air Carriers Organization (AACO) verzet zich tegen de plannen van de Europese Unie om zijn Emissions Trading Scheme (ETS) ook toe te passen voor de luchtvaartsector. De organisatie zegt daarbij zijn steun toe aan de International Air Transport Association (IATA) en de Arab Civil Aviation Commission (ACAC), die dergelijke maatregelen willen zien passen binnen het kader van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

"De AACO zegt gekant te zijn tegen individuele emissiemaatregelen, die zouden kunnen leiden tot een economisch onevenwicht ten nadele van de wereldwijde luchtvaart, zonder dat daar extra milieuvoordelen aan verbonden zijn," aldus het magazine ATW Online. "In een wereldwijde industrie zoals de luchtvaart kunnen geen unilaterale maatregelen aanvaard worden," aldus de Arabische luchtvaartorganisatie.

"Aangezien de milieuproblematiek daarwerkelijk een wereldwijd gespreksonderwerp is, heeft het geen zin om individuele maatregelen te nemen, hoe nobel ze ook zijn," voerde Abdul Wahab Teffaha, secretaris-generaal van de AACO, aan tegenover ATW Online. "Men mag trouwens niet vergeten dat de Arabische luchtvaartmaatschappijen een uitstekend milieurapport kunnen voorleggen. De gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen is minder dan acht jaar en de Arabische vloot is daarmee veruit de jongste van de hele wereld."

Bovendien wees Teffaha erop dat de meeste Arabische luchtvaartmaatschappijen op bestemmingen vliegen waar er nagenoeg geen enkel praktisch alternatief is voor het luchttransport. De secretaris-generaal voegde er aan toe dat de AACO een eigen systeem opzet om de milieuprestaties van de Arabische luchtvaartmaatschappijen te controleren en dat erop gericht is om de impact van de sector op het leefmilieu te beperken.

Teffaha wees erop dat er met de IATA contact zal opgenomen worden en dat er workshops zullen worden georganiseerd om de AACO-leden bewust te maken van de problematiek en om milieudeskundigen op te leiden. "We zijn wereldwijd de eerste organisatie die een dergelijke stap nemen en we nodigen ook de andere maatschappijen uit om gelijkaardige initiatieven uit te werken," aldus nog de secretaris-generaal.

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, emissie, milieu, energie, arabie |  Facebook |

Ook Golfstaten zoeken naar alternatieve energie

Ondanks hun gigantische oliereserves, zijn ook de Arabische Golfstaten begonnen met de exploratie naar alternatieve energiebronnen, zoals steenkool, kernenergie, zonnekracht, windturbines en waterstof. In het gebied zouden op dit ogenblik in totaal 114 nieuwe energie projecten uitgevoerd worden, met een totale investering van meer dan 160 miljard dollar. Een groot gedeelte daarvan draait rond duurzame energie

"Landen zoals Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten worden ook op hun thuismarkt geconfronteerd met een groeiende vraag naar energie," meldt de website Gulf News. "Op dit ogenblik wordt daarbij vooral met conventioneel gas gewerkt, maar het wordt een steeds groter probleem om daarvoor de nodige voorraden ter beschikking te stellen."

"Er zijn dan ook tekenen dat er ook in die regio steeds belangrijker investeringen gebeuren in alternatieve energiebronnen," vertelde David Weaver, topman van het internationale ingenieursbedrijf ESR Technology, aan Gulf News. "De regio wil duidelijk reserves opbouwen om voorzien te zijn voor de onzekerheden in de toekomst." De Verenigde Arabische Emiraten vormen daarbij de voorhoede.

De emiraten slaan duidelijk de weg van de kernenergie in, met onder meer een studie voor een kerncentrale door de Mubadala Development Company in Abu Dhabi. Daarmee zou een investering van 4 miljard dollar gemoeid zijn. Daarnaast is er nog een studie aan de gang voor een kerncentrale die elektriciteit zou moet produceren en zeewater ontzilten. Het is nog niet zeker waar dit project gelocaliseerd zal worden. Er is wel sprake van een investering van 10 miljoen dollar.

Maar de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook bezig met alternatieve energie. Zo laat Masdar, een duurzame energiebedrijf uit Abu Dhabi, een studie uitvoeren naar een zonnekracht-centrale met een capaciteit van 500 megawatt. Dat project zou het gebruik van gas en olie in de energievoorziening moeten beperken. Er zou een investering van 500 miljoen dollar mee gemoeid zijn.De zonnekracht wordt in de Verenigde Arabische Emiraten geraamd op 2.200 kilowattuur per vierkante meter per jaar.

Masdar onderzoekt echter ook de haalbaarheid van een waterstofcentrale. Dit project verkeert nog in een beginstadium en heeft een voorlopig budget van 100 miljoen dollar. Daarnaast loopt er voor de Dubai Electricity and Water Authority een studie voor een windpark. Dat zou één miljard dollar kosten. Windkracht zou tot 10 procent van de energievoorziening van Dubai kunnen leveren.

Daarnaast wordt er door Taqa, het nationaal energiebedrijf van Abu Dhabi, ook gezocht naar milieuvriendelijke toepassingen voor steenkoolcentrales. Daarmee zou een investering gemoeid zijn van één miljard dollar. Saudi Arabië onderzoekt ook de haalbaarheid van centrales die afval zouden omzetten in energie en ook drinkbaar water zouden kunnen leveren.

13:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arabie, energie |  Facebook |

Europa verstuurt minder spam

Europa is er tijdens het derde kwartaal van dit jaar in geslaagd het verzenden van spam-berichten met 3,7 procent te verminderen. Dat is een grote tegenstelling met de Verenigde Staten, die het aantal verstuurde spamberichten zag toenemen en de kloof met de andere landen alleen maar groter ziet worden. Op de tweede plaats staat nu Zuid-Korea, dat China is voorbij gestoken.

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden de Verenigde Staten 28,4 procent van de wereldwijde spam-productie. Het kwartaal voordien was dat nog 19,4 procent. "Daarmee hebben de Verenigde Staten de kloof met de rest van de wereld nog vergroot," aldus het onderzoeksbureau Sophos. "China zakte immers van 8,4 procent naar 4,9 procent. Zuid-Korea staat nu derde met 5,2 procent."

Rusland volgt op een vierde plaats 4,4 procent en Brazilië maakt de top vijf rond met 3,7 procent. Daarmee vormen de opkomende economieën van de BRIC-landen meteen ook een belangrijke bron van spam. Alleen India blijkt daarop een uitzondering te maken, want het is niet terug te vinden bij de twaalf zwaarste spamproducenten uit de rangschikking van Sophos.

De Europese Unie telt vijf vertegenwoordigers in de Sophos-lijst. Frankrijk staat met 3,6 procent op een zesde plaats, terwijl Duitsland één plaats verder volgt met 3,4 procent. Verderop in de lijst staan Polen - negende met 2,7 procent - Groot-Brittannië - tiende met 2,4 procent - en Roemenië - elfde met 2,3 procent. Maar algemeen heeft Europa zijn aandeel in de wereldwijde spamproductie met 3,7 procent verminderd.

Turkije staat achtste met 3,2 procent, terwijl Mexico met 1,9 procent op een twaalfde plaats volgt. De onderzoekers wijzen erop dat Canada zijn spamproductie heeft kunnen afbouwen tot amper 0,8 procent. "Dat is het gevolg van gerichte inspanningen van de Canadese overheid," aldus Sophos. Dat heeft echter niet kunnen beletten dat Noord-Amerika de grootste producent van spam is geworden en Azië en Europa heeft voorbijgestoken.

13:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, spam |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende