30-11-07

Mobiele porno groeit naar 3,5 miljard dollar

De wereldwijde omzet van mobiele porno zal tegen 2010 een bedrag bereiken van 3,5 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van Juniper Research. Die groei wordt volgens de onderzoekers gedragen door de evoluties op het gebied van streaming video en videochat op het mobiele net. West-Europa zal in 2012 nog altijd de belangrijkste afnemer zijn van mobiele porno, maar ook elders zal een belangrijke groei gerealiseerd worden.

Uit het onderzoek blijkt dat West-Europa ook in 2012 nog altijd de grootste regionale consument van mobiele porno zal zijn. De omzet zou er stijgen van 775 miljoen dollar dit jaar tot 1,5 miljard dollar in 2012. Maar een gedeelte van de groei zal ook op rekening komen van de relatief onderontwikkelde Noord-Amerikaanse markten, ondanks de bestaande beperkingen op publiek toegangelijke content.

De onderzoekers stellen dat Amerikaanse en Canadese operatoren nog altijd weigerachtig zijn om leeftijdscontroles in te voeren en erotische content aan te bieden op publiek toegankelijke kanalen, maar dat dit heel anders is op afgeschermde kanalen. Naarmate de mobiele abonnees meer gewoon zullen raken aan deze afgeschermde omgeving, mag volgens Juniper verwacht worden dat het verkeer naar die websites zal toenemen.

Op markten zoals China en Zuid-Korea legt de wetgeving volgens Juniper de sector zware beperkingen op, maar er wordt aan toegevoegd dat de Oost-Europese markt van de mobiele porno sneller groeit dan verwacht werd. De operatoren zijn er veel soepeler in het aanbieden van die erotische content op hun portals, vooral dan met het opvoeren van amateurmateriaal, waar de grootste vraag naar lijkt te bestaan.

Meer over media en cultuur

Nieuwsmedia stellen ACAP-controle voor

Op het hoofdkwartier van het persbureau Associated Press in New York is het Automated Content Access Protocol (ACAP) in gebruik genomen. Dat geeft webmasters een grotere controle over de manier waarop zoekmachines en newsreaders hun contant kunnen bereiken. Het nieuwe systeem komt in de plaats van de controletechnologie robots.txt, die in 1994 in gebruik werd genomen.

Het ACAP werd een jaar lang uitgetest. Het moet webuitgevers toelaten de tijd te beperken waarin content kan geïndexeerd worden en de grootte te bepalen van een artikel dat door news-aggregators mag getoond worden. Bovendien kan ACAP ook links naar de originele artikels ook laten blokkeren. Door de opkomst van Google News en andere aggregatoren werd een opvolger voor robots.text noodzakelijk geacht.

Een aantal nieuwsorganisaties, zoals het persbureau AFP en de krant The Telegraph, stuurden al langer aan op een nieuw systeem, want ze merkten op dat deze aggregatoren parasiteerden op de traditionele journalistiek. AFP heeft inmiddels met de aggregatoren een overeenkomst afgesloten om de inkomsten uit die activiteiten te delen. De Belgische franstalige kranten lieten Google News verbieden hun artikels nog langer te publiceren.

ACAP wordt ondersteund door de World Association of Newspapers, de European Publishers Council en de International Publishers Association.

14:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, acap |  Facebook |

Cyberspionage wordt grootste probleem

Cyberspionage wordt volgend jaar de grootste bedreiging voor de beveiliging van data. Dat is de conclusie van een rapport van internetbeveiliger McAfee. Daarnaast verwacht McAfee voor volgend jaar ook grotere aanvallen tegen e-banking en zou met ook geconronteerd worden met een groei van de steeds gesofistikeerder markt van malware. Volgens McAfee gebruiken steeds meer regeringen en aanverwante organisaties het internet voor cyberspionage.

Het gaat daarbij vooral om belangrijke nationale infrastructuur, zoals elektriciteit, luchtvaartcontrole, de financiële markten en overheidscomputers. Op dit ogenblik zouden 120 landen van het internet gebruik maken om zich met spionage bezig te houden. De zwaarste cyber-aanval dit jaar werd uitgevoerd tegen de nationale infrastructuur van Estland. Cybar-aanvallen zijn volgens McAfee de voorbije maanden ook meer gesofistikeerd geworden.

Er wordt daarbij volgens het onderzoek steeds meer gebruik gemaakt van technieken die ontwikkeld werden om aan de aandacht van de nationale cyberbeveiliging te ontsnappen. Westerse landen wijzen bij Trojan-aanvallen met een beschuldigende vinger naar China, dat echter elke betrokkenheid ontkent. Volgens de NATO zijn trouwens vele regeringen slecht gewapend om een cyber-aanval te bestrijden.

De NATO stelt dat de aanval op Estland, waardoor de activiteiten van de regering-, nieuws- en bankservers voor verscheidene weken verstoord raakten, slechts het tipje van de ijsberg is. “Het gaat daarbij steeds meer om goed georganiseerde operaties die gericht zijn op politieke, militaire, economische en technologische doelwitten,” aldus het magazine The Register. Cybercrime is volgens McAfee dan ook een wereldwijd probleem geworden.

14:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberspionage, internet |  Facebook |

Videogames dodelijk voor voetbaltalent

Videogames zijn ervoor verantwoordelijk dat de Engelse nationale voetbalploeg er niet in geslaagd is om zich te plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Dat zegt Robert Green, doelman van de Engelse voetbalclub West Ham United. Engelse jongens spelen volgens hem immers liever Fifa 2008 op hun PlayStation dan buiten voetbal te spelen. Daardoor gaat er volgens Green enorm veel voetbaltalent verloren.

Door het thuisverlies tegen Kroatië (2-3) za de Engelse nationale ploeg de laatste kans voorbijgaan om zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Dat dompelde het land in diepe rouw en er werden allerlei redenen gezocht voor de mislukking, gaande van een gebrek aan techniek en de aanwezigheid van het grote aantal buitenlandse spelers in de Engelse voetbalcompetitie. Daar heeft Robert Green nu een nieuwe oorzaak aan toegevoegd.

Volgens hem is de Britse welvaart de oorzaak van het voetbaldebacle. “Indien de Engelse kinderen geen geld zouden hebben om PlayStations te kopen, zouden ze wel verplicht zijn om buiten te gaan ravotten en voetballen,” aldus Green. “Engeland zou het beste voetbalteam hebben, indien we elke PlayStation en elk videogame bij Britse gezinnen zouden kunnen weghalen en vernietigen.”

Hij wijst erop dat armere landen, zoals Argentinië en Brazilië, wel wereldvoetballers voortbrengen. “Kinderen kunnen daar dikwijls niet anders doen dan voetballen,” zegt Green nog. “Wij leven echter in een land met veel keuzemogelijkheden en is het niet meer nodig om aan zijn levenssituatie te proberen ontsnappen.”

13:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, sport, voetbal, robert green, videogames |  Facebook |

Kolencentrales blijven populair

Ondanks de opgelegde restricties aan de uitstoot van koolstofdioxide en het feit dat de emissies van koolstofdioxide om energie op te wekken bij steenkool groter is dan die van olie, worden er zowel in de Verenigde Staten als in Europa nog steeds kolencentrales gebouwd. Steenkool is immers veel goedkoper dan olie. De vraag naar steenkool zal de volgende twintig jaar trouwens sneller stijgen dan die naar olie of gas.

“In landen die niet gebonden zijn aan beperkingen, zoals China en India, kent de vraag naar steenkool een enorme groei,” aldus The Economist. “China opent wekelijks een kolenkrachtcentrale. Volgens het International Energy Agency groeit de vraag naar steenkool tot 2030 jaarlijks met 2,2 procent. Dat is sneller dan de vraag naar olie of gas. Dit jaar heeft China trouwens voor het eerst steenkool geïmporteerd.

De stijgende vraag doet ook de prijs van steenkool geleidelijk stijgen, al gaat dit niet zo snel als bij olie en gas. Amerikaanse en Europese energiebedrijven gokken er echter op dat het verschil tussen de prijs van steenkool en die van olie en gas zo groot zal blijven, dat er genoeg geld wordt bespaard om extra emissierechten te kopen. Bovendien zijn deze emissies spotgoedkoop, want Europese regeringen hebben ze massaal in omloop gebracht.

Meer over milieu en natuur

13:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, steenkool, energie |  Facebook |

Vervoer denkt steeds meer aan hybride

De drankenproducent Coca-Cola heeft zijn vloot besteltrucks in New York uitgerust met hybride voertuigen, die naast een motor op fossiele brandstoffen ook een elektromotor hebben die van energie voorzien wordt door batterijen. De nieuwe besteltrucks zijn 32 procent zuiniger dan de traditionele vrachtwagens van het concern. De uitstoot van broeikasgassen zouden door de ingreep met 90 procent dalen.

De beslissing van Coca-Cola is volgens de Amerikaanse krant The Christian Science Monitor een onderdeel van stedelijke bestelbedrijven om hun uitstoot van broeikasgassen te verlagen. “Bedrijven zoals Coca-Cola zijn bereid om voor die voertuigen een meerkost van 35 procent tot 40 procent te betalen,” aldus de krant. “Ook de koerierdiensten FedEx en UPS bouwen in stedelijke regio’s een hybride vloot uit. In ruil drijven ze hun brandstofverbruik terug.”

“Er is inderdaad een return-on-investment,” verklaarde een woordvoerder van Coca-Cola tegenover de krant. “Maar het vooral een correcte maatregel.” Volgens milieubewegingen kan door deze ingrepen ook het hoge aantal astma-gevallen bij bewoners van drukke stedelijke regio’s aangepakt worden. De milieuorganisatie The Climate Group zegt dat de bedrijven daarmee ook anticiperen op stijgende kosten voor uitstootrechten en een hogere benzineprijs.

Een gemiddelde Coca-Cola truck legt in New York jaarlijks 65.000 kilometer af. “Door het drukke verkeer, ligt de snelheid meestal niet boven de 45 kilometer per uur,” aldus The Christian Science Monitor. “Dat is allesbehalve energie-efficiënt.” UPS denkt door de aanschaf van 50 hybride bestelwagens per jaar ruim 200.000 liter brandstof te kunnen besparen en zijn uitstoot van koolstofdioxide te beperken met 457 ton.

FedEx heeft op dit ogenblik 75 hybrides in dienst. Tegen het einde van het jaar wil Coca-Cola vijf hybride vrachtwagens operationeel hebben. Tegen het einde van volgend jaar zou de drankenproducent in de Verenigde Staten 120 hybrides inzetten. Het bedrijf zegt liever nog meer milieuvriendelijk transport te willen inzetten, maar moet er rekening gehouden worden met de capaciteitsproblemen bij de constructeurs.

De hybride vrachtwagens van Coca-Cola werden geproduceerd door International Truck ande Engine Corporation. Het hybride systeem werd ontwikkeld door Eaton Corporation. De hybride vrachtwagens hebben in de Verenigde Staten volgens Eaton een potentiële markt van 15.000 exemplaren. Dat is ongeveer 10 procent van alle nieuwe vrachtwagens die in de Verenigde Staten jaarlijks op de weg komen. Afhankelijk van de brandstofkosten zou dat echter kunnen stijgen tot 20 procent.

Meer over transport en verkeer

11:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coca-cola, vervoer, hybride, milieu |  Facebook |

Multinationals sturen aan op klimaatwetgeving

Een aantal multinationals dringen aan op een wettelijk bindend en globaal internationaal akkoord over klimaatverandering. Dergelijke maatregelen rond uitstootreductie zou bedrijven volgens hen aanzetten te investeren in technologieën die de uitstoot van koolstofdioxide zouden kunnen beperken. Het voorstel werd door 150 bedrijven ondertekend en wordt onder meer ondersteund door de Britse Prins Charles.

Het voorstel zal worden gestuurd naar milieuministers en staatshoofden. Tot de bedrijven die de oproep lanceerden, behoren Nokia, Tesco, Lloyds en Nike. In de lijst staan bedrijven uit Europa, de Verenigde Staten, China en Australië. “Indien er nu actie ondernomen wordt, zullen de ergste effecten van de klimaatverandering kunnen afgewend worden en zal ook de kostprijs van de klimaatmaatregelen veel lager blijven dan wanneer er niets gedaan worden.”

De Verenigde Naties organiseren in Bali een congres over klimaatverandering. “Deze oproep bewijst dat het bedrijfsleven zich meer bewust wordt van de potentiële kosten van de klimaatverandering en van de nood aan een andere houding tegenover de milieuproblematiek,” aldus BBC News. Centraal daarbij staat de creatie van een wettelijk kader dat bedrijven moet aanmoedigen in milieuvriendelijke technologieën.

Meer over natuur en milieu

10:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, milieu |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende