31-01-08

Werknemers willen meer ontspanning

Een meerderheid van de werknemers wil meer ontspanning op het werk. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Monsterboard. Volgens 55 procent van de ondervraagden draagt ontspanning bij tot een grotere productiviteit, terwijl 54 procent zegt door ontspanning meer plezier in het werk te hebben. De meest geliefde vorm van ontspanning is het kletsen met de collega’s.

“Voor de meeste werknemers is ontspanning op het werk belangrijk,” aldus het magazine Managers Online. “Gemiddeld wordt er door werknemers 33 minuten per werkdag. Daarin is de lunchpauze niet meegerekend. Uit de vraag hoeveel tijd werknemers aan ontspanning zouden willen besteden, kwam een gemiddelde van 48 minuten naar voren. Mannen willen gemiddeld 51 minuten ontspannen. Bij vrouwen is dat 38 minuten.

Kletsen met collega’s wordt als de favoriete ontspanningsbezigheid naar voor geschoven (49 procent). “Ook roken (19 procent), koffie halen (18 procent) en de dagelijkse wandeling (17 procent) zijn veel genoemde ontspanningsactiviteiten,” aldus nog de onderzoekers. Opvallende ontspanplekken zijn het toilet (14 procent) en de bedrijfsfitness (2 procent). Slechts 3 procent van de ondervraagden geeft aan zich nergens te kunnen ontspannen.

17:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Huisartsen geen fan van e-consult

Slechts een miniem gedeelte van de huisartsen maakt gebruik van e-consult. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor e-Health (NVEH) en de Universiteit van Twente. De meeste huisartsen gaven aan niet enthousiast te zijn over het per e-mail afhandelen van een consult. Uit eerder onderzoek is echter gebleken dat de patiënt wel erg enthousiast is over de dienst.

“Slechts 9 procent van de Nederlandse huisartsen biedt daadwerkelijk e-consult aan zijn patiënten aan,” aldus het magazine Computable. “Artsen zijn bang dat de dienst leidt tot extra werk. Ze menen dat daardoor de drempel wordt verlaagd, zodat de patiënt sneller geneigd zal zijn een vraag te stellen. Ook vrezen de huisartsen kwaliteitsverlies. Klachten kunnen verkeerd ingeschat worden en veel problemen zouden zich niet lenen voor e-consult.”

Toch verwacht tweederde van de huisartsen e-consult in de nabije toekomst te gaan gebruiken, vooral omdat er veel vraag naar is. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de patient erg enthousiast is over de dienst. Patiënten willen met een e-consult zelf hun hulpvraag oplossen, willen onzekerheid wegnemen en willen er een grotere zelfredzaamheid mee bereiken.

Meer over gezondheid en geneeskunde

17:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gezondheid, e-consult |  Facebook |

Mijnbouw heeft geen cyanide meer nodig

Bij de mijnbouw hoeft in de toekomst geen cyanide meer gebruikt te worden. Onderzoekers van de Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico hebben immers een revolutionaire techniek ontwikkeld om goud- en zilvererts op een milieuvriendelijke manier te zuiveren. De Mexicaanse zilvergroep Peñoles begint er binnen twee jaar mee te werken. Er is ook grote interesse uit andere mijnbouwlanden.

Mijnbouwbedrijven gebruiken nu cyanide en warmen het erts op om goud en zilver te scheiden van de andere metalen waarmee ze gemengd zijn. De UAM-onderzoekers hebben een elektrochemische reactor gebouwd die toelaat verscheidene traditionele stappen in het zuiveringsproces over te slaan. Dat valt goedkoper uit en er ontstaat bovendien ook geen giftig afval.

“De reactor gebruikt thioureum, een molecule die vergelijkbaar is met ureum, een afvalproduct dat ontstaat bij de vertering van eiwitten,” aldus het persbureau IPS. Ureum vormt verbindingen met het zand of de rotsen waarin de goud- of zilverdeeltjes zitten opgesloten, waardoor het edelmetaal in zuivere vorm vrijkomt. De stof kan bijna oneindig worden hergebruikt.

Een prototype van de revolutionaire reactor wordt sinds de zomer van vorig jaar aan de Mexicaanse universiteit getest. Tegen 2010 moeten industriële versies van de installatie draaien in de fabrieken van Peñoles. Het bedrijf investeerde ongeveer 700.000 euro in de bouw van het prototype en de voorbereiding van de reactor. Mijnbedrijven uit Australië, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika zouden al belangstelling getoond hebben.

Meer over natuur en milieu

17:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mijnbouw, cyanide, milieu |  Facebook |

Sociale contacten goed voor prestaties

Sociaal contact is nuttig voor de werkprestaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit van Michigan. Omgang met anderen is volgens de onderzoekers even efficiënt als traditionele manieren om het geheugen te trainen en beter te presteren bij intelligentietesten. Sociaal contact is dus niet alleen, zoals eerder al werd bewezen, positief voor het psychische welzijn, maar kan ook een stimulans betekenen voor het prestatieniveau.

Hoe vaker de respondenten sociaal contact hadden, hoe meer ze zich konden herinneren op persoonlijk en zakelijk gebied. “Door over dingen te communiceren en te herhalen wat men heeft meegemaakt, wordt het geheugen gestimuleerd,” aldus het magazine Management Team. “Herhalen is het kernpunt van het geheugen. Daarbij wordt tijdens het praten de tong geactiveerd. Dat is weer een ander stukje van het brein dat wordt aangesproken."

"Een actieve levensstijl is genoeg om het geheugen goed te laten werken," benadrukt ook Douwe Draaisma, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. "Het is niet zo dat het maken van kruiswoordpuzzels het geheugen plots twee keer zo groot maakt. Maar wanneer men zich terugtrekt uit sociale contacten, kan het geheugen er wel op achteruit gaan.”

17:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Groei luchtvaart zal vertragen

Het internationale vliegverkeer is het voorbije jaar met 7,4 procent gegroeid, tegenover 5,9 procent het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de International Air Transport Association (IATA). Volgens IATA-voorzitter Giovanni Bisignani zal deze prestatie dit jaar niet wellicht niet overgedaan worden. Voor dit jaar verwacht de organisatie immers een groeivertraging tot 5 procent.

De luchtvaartindustrie heeft het afgelopen jaar een winst geboekt van 5,6 miljard dollar. Het is voor de eerste keer sinds 2000 dat de sector weer winstgevend werd. Maar dat kan weer snel veranderen, want de olieprijzen liggen hoger dan ooit en de economische onzekerheid door de kredietcrisis in de Verenigde Staten breidt zich uit. De vertraagde passagiersgroei van december zet volgens Bisignani de trend voor de komende maanden.

In de laatste maand van vorig jaar groeide het personenvliegverkeer met 6,7 procent. Dit is een daling ten opzichte van november, toen met 9,3 procent nog het hoogste groeipercentage in 18 maanden werd neergezet. Luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten boekten over het hele jaar gezien de sterkste groei met 18,1 procent. Noord-Amerikaanse maatschappijen kenden met 5,5 procent de zwakste stijging.

Het vrachtverkeer presteerde vorig jaar minder goed dan het personenvervoer. De groei nam af tot 4,3 procent, tegenover 4,6 procent in 2006. De voorbije jaren groeide het verkeer nog tussen de 7 procent en 8 procent.

Meer over verkeer en transport

16:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, iata, luchtvaart |  Facebook |

Vrouwen fan van branded games

Reclame die ingebet zit in internetgames, zijn bij vrouwen bijzonder populair. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Newzoo. Daarbij blijkt dat 21 procent van de vrouwen geregeld zogenaamde branded games spelen. Bij mannen is dat slechts 13 procent. Vrouwen houden volgens de onderzoekers vooral van puzzel-, woord- en online bordspelletjes. Een Mahjong-variant staat bijna altijd in de top drie.

Het succes van deze online games bij vrouwen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met de populariteit van spellen die op cd-rom zijn gekocht. “Deze spellen worden door 37 procent van de mannen geregeld gespeeld. Bij vrouwen is dat amper 15 procent,” aldus het magazine Sprout. “Vrouwen zijn volgens de onderzoekers over het geheel genomen minder ervaren met echte games.”

Newzoo stelt dat de aanlokkelijkheid van de branded games er daarom misschien uit bestaat dat deze spellen doorgaans eenvoudig van aard zijn. “De eenvoudige games op de verschillende online gameportals trekken 36 procent van de dames, tegenover slechts 24 procent van de ondervraagde mannen,” aldus nog de onderzoekers. Ook wordt nog gesteld dat branded games een ideaal kanaal lijken om een viral-effect te creëren.

16:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, branded games |  Facebook |

Internet is deel van dagelijks bestaan

De tijd van ongedwongen rondsnuffelen op internet is voorbij. Mensen surfen niet meer, ze hebben een compleet bestaan online. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van Microsoft naar het gebruik van internet. Bovendien wordt opgemerkt dat mensen hun offline leven steeds meer nabootsen op internet. Het is volgens de onderzoekers geen op zichzelf staande activiteit meer, maar diep verweven in het dagelijks bestaan.

Ruim 16 procent van de tijd die mensen besteden aan media, wordt online doorgebracht. Internet wordt nog steeds voornamelijk gebruikt om te communiceren. Ruim 41 procent van de tijd online wordt besteed aan communicatie. Op de tweede plaats staat het verzamelen van informatie (35 procent). In 14 procent van de tijd op internet zijn mensen bezig met financiële transacties. Entertainment (9 procent) en creatie (3 procent) zijn ook veel gebruikte redenen.

“Internetgebruikers ervaren volgens Microsoft verschillende basisemoties bij bepaalde activiteiten,” aldus het persbureau ANP. “Die lopen uiteen van goed tot slecht, lichtzinnig tot serieus, verveeld tot nieuwsgierig en van ruimdenkend tot gefrustreerd.” Het soort activiteit op internet hangt sterk samen met het moment van de dag. Het internetgebruik begint te stijgen vanaf negen uur 's ochtends naar het midden van de dag.

Een tweede piek heeft plaats tussen zes en tien uur 's avonds. Gedurende de dag verandert het doel van het internetten en de bijbehorende emotie. Volgens het onderzoek beginnen mensen de ochtend in een zakelijke, transactiegerichte gemoedstoestand. Later op de middag verandert die toestand in informatiegericht en gedurende de avond raakt men steeds meer geïnteresseerd in entertainment en ontspanning op het net.

16:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende