31-01-08

Werknemers willen meer ontspanning

Een meerderheid van de werknemers wil meer ontspanning op het werk. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Monsterboard. Volgens 55 procent van de ondervraagden draagt ontspanning bij tot een grotere productiviteit, terwijl 54 procent zegt door ontspanning meer plezier in het werk te hebben. De meest geliefde vorm van ontspanning is het kletsen met de collega’s.

“Voor de meeste werknemers is ontspanning op het werk belangrijk,” aldus het magazine Managers Online. “Gemiddeld wordt er door werknemers 33 minuten per werkdag. Daarin is de lunchpauze niet meegerekend. Uit de vraag hoeveel tijd werknemers aan ontspanning zouden willen besteden, kwam een gemiddelde van 48 minuten naar voren. Mannen willen gemiddeld 51 minuten ontspannen. Bij vrouwen is dat 38 minuten.

Kletsen met collega’s wordt als de favoriete ontspanningsbezigheid naar voor geschoven (49 procent). “Ook roken (19 procent), koffie halen (18 procent) en de dagelijkse wandeling (17 procent) zijn veel genoemde ontspanningsactiviteiten,” aldus nog de onderzoekers. Opvallende ontspanplekken zijn het toilet (14 procent) en de bedrijfsfitness (2 procent). Slechts 3 procent van de ondervraagden geeft aan zich nergens te kunnen ontspannen.

17:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Huisartsen geen fan van e-consult

Slechts een miniem gedeelte van de huisartsen maakt gebruik van e-consult. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor e-Health (NVEH) en de Universiteit van Twente. De meeste huisartsen gaven aan niet enthousiast te zijn over het per e-mail afhandelen van een consult. Uit eerder onderzoek is echter gebleken dat de patiënt wel erg enthousiast is over de dienst.

“Slechts 9 procent van de Nederlandse huisartsen biedt daadwerkelijk e-consult aan zijn patiënten aan,” aldus het magazine Computable. “Artsen zijn bang dat de dienst leidt tot extra werk. Ze menen dat daardoor de drempel wordt verlaagd, zodat de patiënt sneller geneigd zal zijn een vraag te stellen. Ook vrezen de huisartsen kwaliteitsverlies. Klachten kunnen verkeerd ingeschat worden en veel problemen zouden zich niet lenen voor e-consult.”

Toch verwacht tweederde van de huisartsen e-consult in de nabije toekomst te gaan gebruiken, vooral omdat er veel vraag naar is. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de patient erg enthousiast is over de dienst. Patiënten willen met een e-consult zelf hun hulpvraag oplossen, willen onzekerheid wegnemen en willen er een grotere zelfredzaamheid mee bereiken.

Meer over gezondheid en geneeskunde

17:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gezondheid, e-consult |  Facebook |

Mijnbouw heeft geen cyanide meer nodig

Bij de mijnbouw hoeft in de toekomst geen cyanide meer gebruikt te worden. Onderzoekers van de Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico hebben immers een revolutionaire techniek ontwikkeld om goud- en zilvererts op een milieuvriendelijke manier te zuiveren. De Mexicaanse zilvergroep Peñoles begint er binnen twee jaar mee te werken. Er is ook grote interesse uit andere mijnbouwlanden.

Mijnbouwbedrijven gebruiken nu cyanide en warmen het erts op om goud en zilver te scheiden van de andere metalen waarmee ze gemengd zijn. De UAM-onderzoekers hebben een elektrochemische reactor gebouwd die toelaat verscheidene traditionele stappen in het zuiveringsproces over te slaan. Dat valt goedkoper uit en er ontstaat bovendien ook geen giftig afval.

“De reactor gebruikt thioureum, een molecule die vergelijkbaar is met ureum, een afvalproduct dat ontstaat bij de vertering van eiwitten,” aldus het persbureau IPS. Ureum vormt verbindingen met het zand of de rotsen waarin de goud- of zilverdeeltjes zitten opgesloten, waardoor het edelmetaal in zuivere vorm vrijkomt. De stof kan bijna oneindig worden hergebruikt.

Een prototype van de revolutionaire reactor wordt sinds de zomer van vorig jaar aan de Mexicaanse universiteit getest. Tegen 2010 moeten industriële versies van de installatie draaien in de fabrieken van Peñoles. Het bedrijf investeerde ongeveer 700.000 euro in de bouw van het prototype en de voorbereiding van de reactor. Mijnbedrijven uit Australië, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika zouden al belangstelling getoond hebben.

Meer over natuur en milieu

17:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mijnbouw, cyanide, milieu |  Facebook |

Sociale contacten goed voor prestaties

Sociaal contact is nuttig voor de werkprestaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit van Michigan. Omgang met anderen is volgens de onderzoekers even efficiënt als traditionele manieren om het geheugen te trainen en beter te presteren bij intelligentietesten. Sociaal contact is dus niet alleen, zoals eerder al werd bewezen, positief voor het psychische welzijn, maar kan ook een stimulans betekenen voor het prestatieniveau.

Hoe vaker de respondenten sociaal contact hadden, hoe meer ze zich konden herinneren op persoonlijk en zakelijk gebied. “Door over dingen te communiceren en te herhalen wat men heeft meegemaakt, wordt het geheugen gestimuleerd,” aldus het magazine Management Team. “Herhalen is het kernpunt van het geheugen. Daarbij wordt tijdens het praten de tong geactiveerd. Dat is weer een ander stukje van het brein dat wordt aangesproken."

"Een actieve levensstijl is genoeg om het geheugen goed te laten werken," benadrukt ook Douwe Draaisma, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. "Het is niet zo dat het maken van kruiswoordpuzzels het geheugen plots twee keer zo groot maakt. Maar wanneer men zich terugtrekt uit sociale contacten, kan het geheugen er wel op achteruit gaan.”

17:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Groei luchtvaart zal vertragen

Het internationale vliegverkeer is het voorbije jaar met 7,4 procent gegroeid, tegenover 5,9 procent het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de International Air Transport Association (IATA). Volgens IATA-voorzitter Giovanni Bisignani zal deze prestatie dit jaar niet wellicht niet overgedaan worden. Voor dit jaar verwacht de organisatie immers een groeivertraging tot 5 procent.

De luchtvaartindustrie heeft het afgelopen jaar een winst geboekt van 5,6 miljard dollar. Het is voor de eerste keer sinds 2000 dat de sector weer winstgevend werd. Maar dat kan weer snel veranderen, want de olieprijzen liggen hoger dan ooit en de economische onzekerheid door de kredietcrisis in de Verenigde Staten breidt zich uit. De vertraagde passagiersgroei van december zet volgens Bisignani de trend voor de komende maanden.

In de laatste maand van vorig jaar groeide het personenvliegverkeer met 6,7 procent. Dit is een daling ten opzichte van november, toen met 9,3 procent nog het hoogste groeipercentage in 18 maanden werd neergezet. Luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten boekten over het hele jaar gezien de sterkste groei met 18,1 procent. Noord-Amerikaanse maatschappijen kenden met 5,5 procent de zwakste stijging.

Het vrachtverkeer presteerde vorig jaar minder goed dan het personenvervoer. De groei nam af tot 4,3 procent, tegenover 4,6 procent in 2006. De voorbije jaren groeide het verkeer nog tussen de 7 procent en 8 procent.

Meer over verkeer en transport

16:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, iata, luchtvaart |  Facebook |

Vrouwen fan van branded games

Reclame die ingebet zit in internetgames, zijn bij vrouwen bijzonder populair. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Newzoo. Daarbij blijkt dat 21 procent van de vrouwen geregeld zogenaamde branded games spelen. Bij mannen is dat slechts 13 procent. Vrouwen houden volgens de onderzoekers vooral van puzzel-, woord- en online bordspelletjes. Een Mahjong-variant staat bijna altijd in de top drie.

Het succes van deze online games bij vrouwen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met de populariteit van spellen die op cd-rom zijn gekocht. “Deze spellen worden door 37 procent van de mannen geregeld gespeeld. Bij vrouwen is dat amper 15 procent,” aldus het magazine Sprout. “Vrouwen zijn volgens de onderzoekers over het geheel genomen minder ervaren met echte games.”

Newzoo stelt dat de aanlokkelijkheid van de branded games er daarom misschien uit bestaat dat deze spellen doorgaans eenvoudig van aard zijn. “De eenvoudige games op de verschillende online gameportals trekken 36 procent van de dames, tegenover slechts 24 procent van de ondervraagde mannen,” aldus nog de onderzoekers. Ook wordt nog gesteld dat branded games een ideaal kanaal lijken om een viral-effect te creëren.

16:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, branded games |  Facebook |

Internet is deel van dagelijks bestaan

De tijd van ongedwongen rondsnuffelen op internet is voorbij. Mensen surfen niet meer, ze hebben een compleet bestaan online. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van Microsoft naar het gebruik van internet. Bovendien wordt opgemerkt dat mensen hun offline leven steeds meer nabootsen op internet. Het is volgens de onderzoekers geen op zichzelf staande activiteit meer, maar diep verweven in het dagelijks bestaan.

Ruim 16 procent van de tijd die mensen besteden aan media, wordt online doorgebracht. Internet wordt nog steeds voornamelijk gebruikt om te communiceren. Ruim 41 procent van de tijd online wordt besteed aan communicatie. Op de tweede plaats staat het verzamelen van informatie (35 procent). In 14 procent van de tijd op internet zijn mensen bezig met financiële transacties. Entertainment (9 procent) en creatie (3 procent) zijn ook veel gebruikte redenen.

“Internetgebruikers ervaren volgens Microsoft verschillende basisemoties bij bepaalde activiteiten,” aldus het persbureau ANP. “Die lopen uiteen van goed tot slecht, lichtzinnig tot serieus, verveeld tot nieuwsgierig en van ruimdenkend tot gefrustreerd.” Het soort activiteit op internet hangt sterk samen met het moment van de dag. Het internetgebruik begint te stijgen vanaf negen uur 's ochtends naar het midden van de dag.

Een tweede piek heeft plaats tussen zes en tien uur 's avonds. Gedurende de dag verandert het doel van het internetten en de bijbehorende emotie. Volgens het onderzoek beginnen mensen de ochtend in een zakelijke, transactiegerichte gemoedstoestand. Later op de middag verandert die toestand in informatiegericht en gedurende de avond raakt men steeds meer geïnteresseerd in entertainment en ontspanning op het net.

16:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Olieconcern Shell heeft vorig jaar een recordwinst geboekt dankzij de stijgende olieprijzen. Met een nettowinst van 31,3 miljard dollar, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2006, werd het hoogste resultaat ooit geboekt door een Europees bedrijf. Shell had afgelopen jaar te maken met een lagere productie, hogere belastingen en kosten. Door het gedwongen afstoten van de helft van het belang in het Russische project Sachalin aan Gazprom werd op dat project minder winst behaald. De productie kwam het afgelopen kwartaal uit op 3,44 miljoen vaten olie per dag, vergeleken met 3,65 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal is iets hoger dan de 3,34 miljoen vaten waarop analisten hadden gerekend. De productie uit de oliezanden is meegerekend.

De Franse energie- en nutsgroep Suez heeft in 2007 een omzet geboekt van 47,475 miljard euro, een stijging met 7,2 procent ten opzichte van 2006. Over het vierde kwartaal steeg de omzet met 11,5 procent. Suez dankt de hogere omzet vooral aan hogere volumes en prijzen voor elektriciteit, en aan de groei van minstens 10 procent bij de milieu-activiteiten in China, Australië en Noord-Amerika. Het vierde kwartaal werd ook gekenmerkt door een grote activiteit op het vlak van nieuwe contracten. Die contracten hadden meestal te maken met watervoorziening en -zuivering. Alle afdelingen van de groep kunnen mooie groeicijfers voorleggen over heel 2007. Energie Europe zag zijn omzet met 5,8 procent stijgen tot 916 miljoen euro dankzij een toegenomen verkoop in Frankrijk en Duitsland.

Verf- en chemieconcern Akzo Nobel heeft volgens een voorlopige opgave vorig jaar een omzet gemaakt van 10,217 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan in 2006. Het resultaat is exclusief de omzet van Imperial Chemical Industries (ICI), dat vorig jaar door Akzo Nobel is overgenomen. De overname van branchegenoot ICI werd begin dit jaar afgerond. Akzo Nobel boekte in het vierde kwartaal van 2007 een omzet van 2,431 miljard euro. Akzo Nobel publiceert op 6 maart de definitieve jaarcijfers. "De eerste negen maanden van 2007 legden de basis voor wat een solide laatste kwartaal was,” aldus bestuursvoorzitter Hans Wijers in een verklaring. Volgens hem hadden zowel Akzo Nobel als ICI goede vierdekwartaalcijfers, die bijdroegen aan een sterke totale omzet voor het hele jaar.

Sony, de tweede grootste producent van consumentenelektronica ter wereld, heeft in het derde kwartaal van zijn boekjaar een nettowinst geboekt van 200,2 miljard yen vergeleken met een nettowinst van 159,9 miljard yen een jaar eerder. De recordwinst is onder meer te danken aan de Playstation 3-divisie, die voor het eerst winst maakte. Voor het gehele jaar heeft Sony de verwachting voor de operationele winst verlaagd, van 450 miljard yen naar 410 miljard yen. De verwachting voor de nettowinst is dan weer verhoogd, van 330 miljard yen naar 340 miljard yen. De omzetdoelstelling blijft ongewijzigd. In het derde kwartaal steeg de omzet met 9,6 procent tot 2,86 biljoen yen. De verkoopdoelstelling voor de Playstation 3-spelcomputers dit jaar is verlaagd naar 9,5 miljoen eenheden.

Het maandenlange conflict tussen de Duitse treinbestuurdersvakbond GDL en spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn, is definitief geregeld. Dat heeft vakbondsman Manfred Schell na een vergadering met de directie van Deutsche Bahn gemeld. Er blijft nog een aantal punten te regelen, maar de zaak lijkt afgerond te zijn sinds midden januari een akkoord aangekondigd was tussen de vakbond en de vervoersmaatschappij. De treinbestuurders kregen een herwaardering van hun lonen met 11 procent en een eigen specifieke collectieve arbeidsovereenkomst. De vakbond GDL schreef geschiedenis in Duitsland door sinds het voorjaar van 2007 acties te voeren. Met verschillende stakingen brak de kleine vakbond het monopolie van de historisch grote vakbonden binnen de groep.

Reisorganisator Thomas Cook wil meer reizen via het internet verkopen. Tegen het boekjaar 2009-2010 moet de omzet uit de onlineverkoop van 13 procent tot 35 procent stijgen. In Noord-Europa bedraagt dat aandeel nu al bijna 35 procent, maar in Continentaal-Europa is dat slechts 5 procent. Ook moet de omzet uit individuele reizen in vergelijking met die uit de pakketreizen omhoog. Individuele reizen maakten in het jaar 2005-2006 18 procent van de omzet van Thomas Cook uit, in 2009-2010 moet dat 25 procent zijn. Toch rekent het concern voor het grootste deel van zijn winst nog altijd op pakketreizen. Met meer aandacht voor de onlineverkoop en de op maat gesneden reizen probeert Thomas Cook in te spelen op de trends die de jongste jaren in de toeristische sector opdoken.

Eastman Kodak heeft in het vierde kwartaal van 2007 een winst geboekt van 92 miljoen dollar, tegenover een verlies van 15 miljoen dollar in de vergelijkbare periode een jaar eerder. De omzet steeg tot 3,22 miljard, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit digitale producten nam met 15 procent toe tot 2,26 miljard dollar. De omzet uit traditionele fotofilms daalde met 15 procent tot 951 miljoen dollar. De cijfers betekenen het derde winstgevende kwartaal op rij, de langste reeks in drie jaar. Topman Antonio Perez zegt in de wolken te zijn met de prestaties. Hij spreekt van solide en waardecreërende groei. Kodak heeft het grootscheepse herstructureringprogramma, om zich meer toe te leggen op digitale producten, afgerond.

Servair, dochter van Air France-KLM, heeft een belang van 25 procent gekocht in de cateringafdeling van China Southern Airlines. Hoeveel het belang kost, wil de onderneming niet prijsgeven. Er wordt echter gewag gemaakt van een bedrag van 7,25 miljoen euro. China Southern Airlines behoudt zelf een belang van 55 procent in de afdeling en Sharpland Investment Co krijgt de resterende 20 procent. Het gaat om het dochterbedrijf Nanland Catering van de Chinese luchtvaartmaatschappij. Nanland verzorgt de catering voor onder meer Air France, Singapore Airlines, Continental en China Southern Airlines. De dochteronderneming van Air France-KLM is al sinds 1995 aanwezig in China, met Macau Catering Services.

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) is in de marge van de kredietcrisis in de Verenigde Staten gestart met een aantal onderzoeken naar veertien financiële ondernemingen. Bij de geviseerde bedrijven bevinden zich ook verschillende internationale grootbanken, maar namen hebben de onderzoekers niet vrijgegeven. De omvangrijke onderzoeken concentreren zich vooral op mogelijke oplichting met de boekhouding en insiderhandel. Het gaat om oplichting en het bundelen van immobiliënkredieten en de verdere verkoop ervan als waardepapieren. De geviseerde ondernemingen waren in het kader van de kredietcrisis verdacht en zorgden de afgelopen maanden ook voor grote problemen op de financiële markten.

Het parket van Parijs opent op dit ogenblik geen strafonderzoek voor handel met voorkennis, naar de verkoop van grote paketten aandelen door een bestuurder van de bank Société Générale (SocGen). Het parket sluit niet uit dat later toch een onderzoek wordt geopend, zo heeft de Parijse procureur Jean-Claude Marin verklaard. Procureur Marin heeft een officieel advies aangevraagd bij de Autorité des Marchés financiers (AMF), de toezichthouder op de beurs van Parijs. "Wij doen op dit ogenblik niets, maar we vragen officieel het advies van de AMF,” verklaarde de procureur. Volgens sommigen lijkt handel met voorkennis niet a priori voor handen omdat de eerste verkoop van aandelen door een bestuurder plaats had voor de ontdekking van de fraude die aan trader Jérôme Kerviel wordt toegeschreven.

Meer Nieuws

11:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-08

Nacht van de KMO aan tweede editie toe

Op vrijdag 7 maart 2008 brengt het Antwerpse bedrijfsleven tijdens ‘De Nacht van de Ondernemer’ voor de tweede keer hulde aan enkele ondernemers die zich in de loop van het voorbije jaar op één of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt. De initiafnemers maakten tijdens de voorstelling van het evenement ook duidelijk dat ze de intentie hebben om de volgende jaren verder te blijven groeien en daarbij nieuwe regio’s te willen aanboren.

KmoVorig jaar werd ‘De Nacht van de Ondernemer’ voor de eerste keer georganiseerd. Initiatiefnemers waren de A12 Business Club, Unizo KMO Contact Lounge Antwerpen-Mechelen, KMO-Insider, World Trade Centers Association of Antwerp en de Serviceclub 51 Klein-Brabant. Zij beslisten om zes trofeeën uit te reiken aan verdienstelijke ondernemers uit de regio Antwerpen.

“We mogen niet vergeten dat 85 procent van de Vlaamse bedrijven tot de KMO-sector behoren, maar zelden de aandacht krijgen waar ze recht op hebben,” benadrukt Freddy Michiels, één van de initiatiefnemers van het project. Het evenement voorzag prijzen voor het idee, de figuur, de uitspraak, het meest waardevolle vastgoedproject, de meest belovende onderneming en de internationale bevestiging van het jaar.

De organisatoren nomineerden ook dit jaar per categorie telkens tien kandidaten. Iedereen die een plaats reserveert voor ‘De Nacht van de Ondernemer’, krijgt per toegangskaart ook een stemformulier voor de diverse categorieën. Op het evenement zelf, dat plaats heeft in het San Marco Village aan de Boomsesteenweg in Schelle, worden de diverse overwinnaars bekend gemaakt.

De opbrengst gaat naar het tewerkstellingsproject van De Steenschuit. Die vereniging bouwt aan een replica van de legendarische driemaster Belgica, het schip waarmee Adrien de Gerlache in 1897 naar Antartica trok. Het project moet 500 langdurig werklozen aan een baan helpen. Het schip zal later gebruikt worden als trainingschip voor de marine en de Hogere Zeevaartschool en als sociaal schip voor deelname aan de Tall Ships Races.

Alle genomineerden zijn afkomstig uit de provincie Antwerpen. “Maar daar willen we in de toekomst verandering in brengen,” aldus nog Freddy Michiels. “Het is de bedoeling om voor de volgende edities ook andere regio’s te bewerken, zodat het evenement op termijn een Vlaams karakter krijgt.” Meer informatie over het evenement is te verkrijgen op de website www.denachtvandekmo.be"

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nacht van de kmo |  Facebook |

New-York krijgt nieuwe residentiële wolkenkrabber

De Amerikaanse projectontwikkelaar Larry Silverstein heeft plannen voorgesteld om het hoogste residentiële gebouw van New York te bouwen. Het complex zou opgetrokken worden langs Church Street, amper twee gebouwenblokken verwijderd van de voormalige site van het World Trade Center. Het gebouw zou tachtig verdiepingen tellen en zou worden ontworpen door architect Robert A.M. Stern.

Volgens de plannen van Larry Silverstein zou het gebouw tachtig verdiepingen tellen en 143 luxe-appartementen omvatten. Op de eerste 22 verdiepingen zou een Four Seasons Hotel komen met 175 kamers. Het complex zou onder meer ook een zwembad, een danszaal, ontmoetingsruimtes en een fitness-center omvatten. Het project zou tegen 2010 moeten opgeleverd kunnen worden.

Lower Manhatten telt nu tien hotels met in totaal 2.474 kamers. Op dit ogenblik worden er nog acht extra hotels gebouwd of zijn voorzien, met in total 1.972 kamers. Larry Silverstein wijst erop dat Lower Manhattan de voorbije jaren een grondig gedaantewisseling heeft ondergaan. “Er is een permanente transformatie gebeurd in alle sectoren,” voerde hij aan. “Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de residentiële activiteiten, maar ook voor handel en toerisme.”

Meer over wonen en bouwen

13:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, new york |  Facebook |

Werknemers zijn uitstekende recruteerders

Steeds meer bedrijven schakelen hun eigen werknemers in voor hun arbeidsmarktcommunicatie en werving. Employee referral is niet alleen veel efficiënter dan andere manieren van werving, het is ook veel goedkoper dan de traditionele wervingsmethodes. Bovendien blijkt in de praktijk dat werknemers die op deze manier een organisatie binnenkomen loyaler zijn.

“Een belangrijk pluspunt van employee referral is dat werknemers het werk kennen, weten wat vereist is voor een functie en daardoor een goede inschatting kunnen maken of iemand uit hun vrienden- of kennissenkring geschikt is,” aldus het magazine The Economist. Een mogelijke keerzijde van de medaille is dat referral tot minder diversiteit leidt. Dit is omdat men meestal omgaat met mensen die op hemzelf lijken.

Bij referral wordt een personeelsbestand op die manier automatisch minder heterogeen. Bovendien is het systeem gevoelig voor fraude. Sommige bedrijven betalen hun medewerkers om nieuwe kandidaat-werknemers aan te brengen, maar daarvan is al gebruik gemaakt om mensen te benaderen die helemaal geen interesse hebben in de baan en kort na hun aanwerving alweer ontslag namen.

De praktijk van employee referral lijkt volgens The Economist meer ingeburgerd te zijn in de Verenigde Staten dan in Europa.

13:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Air France werkt aan milieuvriendelijker vloot

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wil tot 2020 jaarlijks twee miljard euro investeren in het uitbouwen van een nieuwe vloot. Op deze manier wil het bedrijf de uitstoot van schadelijke gassen beperken. Dat heeft Jean-Cyril Spinetta, voorzitter van de Frans-Nederlandse maatschappij bekend gemaakt. Ook de geluidsoverlast zou onder het niveau van 2005 moeten gehouden kunnen worden.

Spinetta benadrukte dat de geplande modernisering van de vloot het brandstofgebruik per passagier tegen 2012 moet verlagen naar 3,7 liter per honderd kilometer. De volgende vijf jaar zal ook het brandstofgebruik moeten afnemen met 15 procent tot 20 procent. De uitstoot van koolstofdioxide moet de volgende vijf jaar met 20 procent teruggedrongen zijn. Buitenlandse vluchten zouden voor 20 procent moeten bijdragen aan de verlaging van de uitstoot.

De uitstoot van binnenlandse vluchten zullen met 5 procent verlaagd moeten worden. Het persbureau Associated Press voert aan dat vele luchtvaartmaatschappijen de uitstoot van hun vliegtuigen proberen te beperken om de brandstofkosten binnen de perken te houden en de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar voegt er aan toe dat de groei van de wereldwijde reissector al die pogingen meer dan teniet doet.

Meer over transport en verkeer

13:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, air france, luchtvaart, milieu |  Facebook |

The Pirate Bay wordt toch vervolgd

De Zweedse overheid gaat de figuren achter The Pirate Bay, de populairste torrent-site van de wereld, aanklagen. In de aanklacht staat dat de site het verpreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal vergemakkelijkt. De Zweedse overheid besliste tot die stap na een verzoek daartoe ontvangen te hebben van de Motion Picture Association of America (MPAA) en de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

Deze beide organisaties, die opkomen voor de belangen van artiesten en filmmakers, hebben om sluiting van The Pirate Bay gevraagd. Toch stellen velen zich de vraag of The Pirate Bay zich daadwerkelijk schuldig maakt aan het schenden van auteursrechten. Op de servers van de website staat namelijk geen auteursrechtelijk beschermd materiaal opgeslagen en er worden daar ook geen files uitgewisseld.

In dit opzicht is The Pirate Bay volgens bepaalde bronnen niet meer dan een zoekmachine voor torrentbestanden, maar volgens de Zweedse openbare aanklager Hakan Roswall is de site wel degelijk strafbaar. Hij zegt dat de site gebruikers actief aanmoedigt om auteursrechten te schenden. Volgens Roswall fungeert de site daarbij als een soort intermediair tussen gewone mensen en types met criminele bedoelingen.

Woordvoerders van The Pirate Bay, gelooft niet dat het mogelijk is op grond van deze ten laste legging de site te sluiten. Toch is de site niet gediend met de actie van de Zweedse overheid. Dat zou immers mogelijk adverteerders af kunnen schrikken. De site telt op dit moment ruim 2.5 miljoen geregistreerde leden en dagelijks vrijwel net zoveel unieke bezoekers. Daardoor vormt de site een interessant medium voor tal van adverteerders.

Meer over media en cultuur

10:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: the pirate bay, internet |  Facebook |

Werknemers schatten manager hoog in

Werknemers schatten de kwaliteiten van hun leidinggevenden hoger in dan deze laatsten zichzelf quoteren. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Unique Uitzendburo. Uit een enquête is gebleken dat werknemers hun leidinggevende gemiddeld een waarderingcijfer van 84 procent geven op zijn algemene managementkwaliteiten, terwijl die zichzelf met een score van 77 procent meegeeft.

“Ook bij de managementkwaliteiten op het gebied van het begeleiden van medewerkers met functioneringsproblemen, met persoonlijke problemen en verzuimproblemen is er een duidelijk verschil,” stipt het magazine Sales Online aan. “Hier krijgt de leidinggevende van het personeel een gemiddelde score van 81 procent, terwijl hij zichzelf een cijfer van 79 procent geeft.

De onderzoekers wijzen erop dat het stimuleren en motiveren van medewerkers een belangrijk aspect vormt van het ondernemen. “Vooral in de KMO-sector is de banengroei explosief,” wordt er opgemerkt. “Een goede samenwerking tussen medewerkers en hun leidinggevenden voorkomt verloop en is tevens een visitekaartje van de organisatie bij het vinden van nieuw personeel.”

10:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Communicatiebeleid belangrijk voor bedrijf

Er bestaat een duidelijk verband tussen de communicatie-organisatie van een bedrijf en de positie die dat bedrijf inneemt op de lijst van de meest bewonderde bedrijven van het magazine Fortune. Dat blijkt uit een onderzoek van het headhunterbureau Spencer Stuart en het pr-bureau Weber Shandwick. In deze topbedrijven ziet men de reputatie van de onderneming ook als hoogste prioriteit.

“Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat de professionele achtergrond, de prioriteitstelling op het gebied van communicatie en de relaties binnen de organisatie van de bestuurder op de afdeling bedrijfscommunicatie belangrijke indicatoren zijn van de mate waarin de communicatieafdeling van het bedrijf in staat is de reputatie van de organisatie te beïnvloeden,” aldus het magazine Communicatie Online.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de communicatieverantwoordelijken van de meest gerespecteerde bedrijven van de wereld een prominentere status in de organisatiehiërarchie hebben en langer in functie blijven dan hun tegenhangers in bedrijven die minder gewaardeerd worden. Daarnaast noemt ongeveer één derde van deze groep de reputatie van het bedrijf als hoogste prioriteit voor dit jaar.

Bij de communicatieverantwoordelijken van andere bedrijven ziet minder dan één vierde dit als een prioriteit. Ze blijken ook meer tijd te besteden aan productgerelateerde kwesties en crisiscommunicatie, terwijl hun collega’s van de meest gerespecteerde bedrijven meer tijd bleken te besteden aan zaken zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid en het opbouwen van de reputatie van het bedrijf.

De verantwoordelijkheden communicatieverantwoordelijken zullen volgens de onderzoekers in toenemende mate verschuiven van tactisch naar strategisch. “Hoewel ze hun rol als strategische partners op het hoogste bedrijfniveau nog aan het veroveren zijn, vinden ze dat hun werk tegenwoordig vooral tactisch van aard is,” aldus de onderzoekers.

10:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Bij een tankstation in het Nederlandse Emmeloord wordt een robot geplaatst die het werk van de autobestuurders uit handen moet nemen. Volgens exploitant Nico van Staveren gaat het om een wereldprimeur. Met de tankrobot hoeft de bestuurder zijn auto niet meer te verlaten omde tank vol te gooien en te betalen. De bedrijven Rotec Engineering en Van Staveren zouden drie lang in het diepste geheim aan de autotankrobot hebben gewerkt. Een dergelijk systeem biedt volgens Beta, de sectorvereniging van de Nederlandse tankstationhouders, niet enkel een uitkomst op het gebied van veiligheid, maar kunnen nu ook automobilisten met een lichamelijke handicap de robot het werk laten doen. Beta is voorstander van een verdere verspreiding van de tankrobots.

De Spaanse low cost-luchtvaartmaatschappij Vueling is op zoek naar een fusiepartner. Vueling biedt onder meer vluchten aan tussen Brussels Airport en de Spaanse steden Barcelona, Madrid, Malaga, Sevilla en Valencia. Als voornaamste fusiepartner wordt Clickair, eveneens een budgetmaatschappij. Door een fusie zouden beide lagekostenmaatschappijen beter gewapend zijn tegen de prijzenpolitiek van het Ierse Ryanair en het Britse Easyjet. Die twee maatschappijen zijn beiden sterk aanwezig op de Spaanse markt. Indien de fusie zou plaats vinden, dan wordt het fusiebedrijf de derde luchtvaartgroep in Spanje na de nationale carrier Iberia en na Spanair. Samen zouden ze 10,7 miljoen passagiers per jaar tellen.

Het Britse mediabedrijf BSkyB, dat onder meer televisie aanbiedt via satelliet (Sky TV), wordt verplicht om zijn belang in de commerciële zender ITV af te bouwen van 17,9 tot 7,5 procent. De Britse minister van ondernemingen John Hutton volgde met die beslissing het advies dat de Britse concurrentiewaakhond in december al verschafte. BSkyB, onderdeel van NewsCorp van de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch, nam in 2006 een belang van 17,9 procent in ITV op het moment dat ook het toenmalige NTL, nu Virgin Media, interesse vertoonde in ITV. Volgens Virgin Media was die participatie bedoeld om een overname van ITV door hen te blokkeren. Vier dagen na de instap van het Britse satellietfiliaal van Murdoch wees ITV een bod van TNL af.

De Franse autoconstructeur PSA Peugeot Citroën heeft een akkoord bereikt met de Russische autoriteiten over de bouw van een grote fabriek in Kaloega, een stad op ongeveer 200 kilometer van Moskou. PSA zal 300 miljoen euro investeren in de fabriek, die op termijn een capaciteit van 300.000 wagens per jaar moet halen. Het gaat om de eerste fabriek van PSA in Rusland. De autoconstructeur had eind december al laten weten plannen te hebben om zich in Kaloega te vestigen, waar ook zijn concurrenten Volvo en Volkswagen al actief zijn. Tijdens de zomer van dit jaar wordt gestart met de bouw van de fabriek, die goed zou zijn voor 2.600 nieuwe jobs. PSA zei ook onderhandelingen te voeren met de Japanse autoconstructeur Mitsubishi, die eventueel zou deelnemen aan het project.

Het Amerikaanse industriële concern 3M heeft tijdens het vierde kwartaal zijn winst zien afnemen met 28 procent. De nettowinst kwam uit op 851 miljoen dollar, tegenover 1,18 miljard dollar tijdens dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar kon 3M genieten van eenmalige opbrengsten uit de verkoop van een groot deel van zijn geneesmiddelenactiviteiten. In 2007 waren er geen dergelijke inkomsten, wat meteen de winstdaling verklaart. De omzet steeg met 7,3 procent tot 6,21 miljard dollar. Voor heel 2007 wist 3M zijn winst en omzet duidelijk te verhogen door een goede buitenlandse verkoop en gunstige wisselkoersen. Het bedrijf boekte een winst van 4,1 miljard dollar en haalde een recordomzet van 24,5 miljard dollar. Dat is een groei met 7 procent.

De Franse bank BNP Paribas zou een bod op Société Générale niet uitgesloten hebben. BNP Paribas zou vooral geïnteresseerd zijn in het Franse retailnetwerk van Société Générale, maar minder in de investment bank, omdat er daar veel overlapping zit met haar eigen activiteiten. Het scenario van een overname door BNP Paribas zal bij de Franse regering waarschijnlijk een gewillig oor vinden. Vermoed wordt dat de Franse president Nicolas Sarkozy een Franse partner zoekt voor Société Générale, dat 4,9 miljard euro verloren heeft doordat één van haar traders buiten zijn boekje is gegaan. De Franse regering lijkt niet van plan de bank ten prooi te laten vallen aan een buitenlandse overnemer. Premier Fillon zei dat de Franse staat niet van plan is de bank te laten destabiliseren door een vijandig overnamebod.

Ford Motor Company heeft in 2007 een verlies geleden van 2,7 miljard dollar. Dat is een verbetering van bijna tien miljard dollar ten opzichte van 2006. Toen keek het bedrijf tegen een verlies van 12,6 miljard dollar aan. Zonder rekening te houden met uitzonderlijke opbrengsten, tikte de omzet af op bijna 174 miljard dollar, veertien miljard meer dan in 2006. De toename is volgens Ford vooral te wijten aan gunstigere wisselkoersen, hogere nettoprijzen en een verbeterd productpalet. Volgens Ford begint het herstelplan van topman Alan Mulally stilaan zijn vruchten af te werpen. Het plan moet het bedrijf 'agressief' herstructureren om opnieuw winstgevend te worden, de ontwikkeling van succesvolle producten versnellen en de balansen versterken.

American Express heeft zijn kwartaalwinst met 9,9 procent zien terugvallen. Het kredietkaartenbedrijf moet meer geld opzijzetten omdat het geconfronteerd wordt met een toename van het aantal klanten dat in gebreke blijft. Topman Kenneth Chenault merkte daarbij op dat American Express niet immuun is voor een verdere verslechtering van de economie en de kredietomgeving. American Express legde tijdens het vierde kwartaal opnieuw een provisie aan van 274 miljoen dollar. Het kredietkaartenbedrijf heeft nu al 1,14 miljard euro gereserveerd voor klanten die hun rekening niet meer kunnen betalen. Twaalf maanden geleden was dat slechts 530 miljoen dollar. In vergelijking met het derde kwartaal steeg het percentage onbetaalde kredietbetalingen van 3,7 procent tot 4,3 procent.

Roche realiseerde vorig jaar een stijging van de nettowinst gerealiseerd van 25 procent tot 11,4 miljard Zwitserse frank - ongeveer 6,6 miljard euro - ten opzichte van de 9,2 miljard Zwitserse frank het jaar voordien. De omzet steeg met 10 procent naar 46,1 miljard Zwitserse frank tegen 42,0 miljard Zwitserse frank een jaar eerder. De omzetgroei werd volledig autonoom gerealiseerd. De operationele winst nam toe met 22 procent naar 14,5 miljard Zwitserse frank. Het Zwitserse farmaceutische concern stelt vandaag dat de vraag naar de medicijnen voor de behandeling van kanker, zoals Avastin, erg sterk is gebleven. Andere medicijnen die de omzetgroei stuwden waren onder meer Bonviva/Boniva voor osteoporosis en CellCept voor transplantaties.

Het internetbedrijf Yahoo heeft aangekondigd dat het een duizendtal banen zal schrappen. De inkomsten stegen in het vierde kwartaal met 14 procent, maar dat kon geen winstverlies voorkomen. Volgens de internetpionier zouden de jobs tegen midden februari verdwijnen. Daarnaast zal het bedrijf uitbreiden in sommige domeinen, zoals advertentietechnologie en specifieke delen van zijn internetportaal, aangezien Yahoo een groter aandeel uit online advertisement wil halen. Hoeveel ontslagen er precies vallen, is nog niet duidelijk. Sommige leden van het personeel, dat onlangs aangroeide tot 14.300 mensen, zou immers kunnen solliciteren voor nieuwe banen bij Yahoo. Waarschijnlijk gaat Yahoo vooral ingrijpen in Europa. Een aantal activiteiten zal worden stopgezet.

Meer Nieuws

09:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-08

Toerisme groeit vooral in ontwikkelingslanden

Het internationaal toerisme is vorig jaar gegroeid met 6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de World Tourism Organization (WTO). In totaal zijn het voorbije jaar 900 miljoen mensen naar het buitenland op reis gegaan. De WTO merkt op dat de mature markten nog altijd het gros van de toeristen aantrekken, maar voegt er aan toe dat er op de nieuwe markten een snellere groei genoteerd wordt. Daaruit blijkt volgens de WTO dat het toerisme een potentieel betekent voor ontwikkelingslanden.

Francesco Frangialli, secretaris-generaal van de WTO, wijst erop dat het internationaal toerisme op één generatie van omvang is verdubbeld. Het toerisme in het Midden-Oosten steeg het voorbije jaar met 13 procent, gevolgd door Azië (10 procent), Afrika (8 procent), Noord- en Zuid-Amerika (5 procent) en Europa (4 procent). Europa kreeg het voorbije jaar 19 miljoen meer toeristen op bezoek, gevolgd door Azië (17 miljoen), Noord- en Zuid-Amerika (5 miljoen) en Afrika (3 miljoen).

In Europa werd er vooral een groei genoteerd in Turkije (18 procent), Griekenland (12 procent) en Portugal (10 procent). Op het Amerikaanse continent waren de sterkste stijgers Chili (12 procent), Argentinië (11 procent) en de Verenigde Staten (10 procent). De sterkste Afrikaanse groeiers zijn Marokko (14 procent), Kenia (13 procent) en Zuid-Afrika (8 procent). In Azië kenden Maleisië (20 procent), Cambodja (19 procent), Vietnam (16 procent), Indonesië (15 procent), Japan (14 procent), India (13 procent) en China (10 procent).

Opvallend is echter vooral de groei in het Midden-Oosten. Zo zag Syrië tijdens het voorbije jaar het aantal toeristen met 31 procent stijgen. Egypte kwam aan een groei van 20 procent.

Meer over toerisme en ontspanning

13:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Qtrax belooft gratis downloads

De p2p-dienst Qtrax zegt een overeenkomst gesloten te hebben met Sony BMG, Warner, EMI en Universal voor het gratis downloaden van muziek. In totaal zou het volgens Qtrax gaan om dertig miljoen muziekwerken. De vergoeding voor de downloads zou gedekt worden door publiciteit. Maar de betrokken muzieklabels ontkennen al een akkoord gesloten te hebben met de p2p-dienst.

Allan Klepfisz, voorzitter van Qtrax, vertelde aan BBC News dat er met Warner inderdaad nog geen contract is getekend, maar te verwachten dat er snel een oplossing uit de bus zal komen. "Met alle andere spelers hebben we al een overeenkomst bereikt, hoewel in sommige gevallen de contracten nog niet daadwerkelijk zijn ondertekend." Warner ontkent een overeenkomst gesloten te hebben en Warner en EMI zeggen wel gesprekken te voeren, maar dat er nog geen deal is bereikt.

Inmiddels heeft de online retailer Amazon de internationale uitbreiding van zijn digitale muziekwinkel bekend gemaakt. De winkel is al actief in de Verenigde Staten, waar klanten miljoenen muziekwerken kunnen downloaden zonder digitale kopieerbescherming. Door het ontbreken van Digital Rights Management software kunnen de klanten onder meer hun downloads zelf op een cd branden.

Meer over cultuur en media

13:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: qtrax, internet, downloads, media |  Facebook |

Argwaan tegen investeerders uit opkomende markten

De opkomende economieën hebben de voorbije tien maanden niet minder dan 69 miljard dollar geïnvesteerd in westerse financiële instituties opdat deze de kredietcrisis zouden kunnen overleven. Vooral China en Abu Dhabi stellen zich daarbij bijzonder actief op. Enerzijds worden deze kapitaalinjecties verwelkomd, maar anderzijds zijn deze transacties verdacht omdat ze afkomstig zijn van regeringen.

De belangrijke investeerders op dit ogenblik zijn de Abu Dhabi Investment Authority met een portefeuille van 875 miljard dollar en het Chinese Investment Corporation dat met een budget van 200 miljard dollar. "Met hun enorme financiële slagkracht vormen China en de Golfstaten de nieuwe financiële supermogendheden," aldus het magazine The Economist. "Sommige van deze investeerders handelen uit puur economische motieven, terwijl anderen strategisch tewerk gaan."

Maar de nationale overheden van de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, staan heel wantrouwig tegenover deze transacties, zoals de Verenigde Staten overname van havens door Arabische investeerders tegenhield. "Toch is een vertrouwen in ieders belang," aldus nog The Economist. "Deze fondsen moeten dan ook aanvaarden dat ze aan de regels van de nationale overheden moeten gehoorzamen en niet mogen proberen om het spel naar hun hand te zetten."

12:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kapitaal, investeringen |  Facebook |

Weinig animo voor professionele emigratie

Werknemers in de financiële sector krijgen steeds meer een internationaal werkterrein. Daarbij horen eveneens geregeld buitenlandse reizen. Dat is voor twee derden van de financiële professionals geen probleem, maar emigreren vormt voor velen wel een onoverkomelijk obstakel. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van ING Wholesale Banking. Een verhuizing naar het buitenland wordt als te ingrijpend beschouwd.

"Driekwart van de ondervraagde financiële specialisten heeft geen internationaal perspectief in hun huidige functie, terwijl meer dan de helft aangeeft dat wel te willen," aldus het magazine Nu.nl. "Regelmatig naar het buitenland reizen is geen probleem. Driekwart is bereid eens per maand of vaker te reizen. Verhuizen naar het buitenland zien de werknemers niet zitten. Acht op tien financiële specialisten met een gezin vindt dit problematisch."

De afwijzende houding tegenover een emigratie heeft volgens ING Wholesale Banking vooral te maken met de leeftijdscategorie van de betrokken. De ambitie om een internationale carrière te maken is er volgens de onderzoekers wel degelijk, maar het grootste deel van deze groep heeft jonge kinderen. "In deze levensfase is een verhuizing naar het buitenland zeer ingrijpend voor het hele gezin," aldus ING Wholesale Banking.

12:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Europa start met webtelevisie

Het Europees Parlement wil zichzelf zichtbaarder maken. Op de website moeten voortaan zelfgemaakte televisie-reportages komen over actuele thema's. Er zou per jaar driehonderd uur webtelevisie moeten gemaakt worden. Met het project is een investering van 9 miljoen euro gemoeid. Tussen de verschillende politieke partijen is er echter grote onenigheid of web-televisie onafhankelijk moet worden van de politici.

De fractie van de christendemocraten bepaalt liever zelf de inhoud van de programma's. "De groep meent dat de parlementsdiensten hen alleen de techniek maar hoeven te leveren," aldus het persbureau ANP. "Ze geloven niet in onafhankelijke reportages. Maar alle andere fracties hebben daarover een andere mening. Daar merkt men op dat alleen een onafhankelijke redactie programma's levendig en dus interessant kan maken.

Voorstanders van een onafhankelijke redactie zeggen dat de christendemocraten van het project een oninteressante propaganda-machine willen maken. De web-televisie van het Europese Parlement is technisch al klaar. Een prototype van het programma werd inmiddels al getoond. Bedoeling is dat de programma's op het internet komen ruim voor de Europese verkiezingen in juni volgend jaar.

Meer over media en cultuur

12:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, europese unie |  Facebook |

Toch nog nieuwe Trabant op komst

De Duitse chassisproducent IndiKar uit de deelstaat Saksen wil een moderne versie op de markt brengen van de Trabant, één van de symbolen van de voormalige Duitse Democratische Republiek (DDR). Volgens Ronald Gerschewski, directeur van IndiKar, is het de bedoeling om de nieuwe Trabant eenvoudig en goedkoop te houden, maar wel in lijn met de huidige milieu- en veiligheidsnormen.

De auto moet de newTrabi gaan heten en veel gelijkenis vertonen met de originele, hoekige Trabant. Het bedrijf wil de nieuwe Trabant op de Internationale Autoshow 2009 in Frankfurt presenteren. IndiKar is gevestigd in de buurt van Zwickau, waar de oorspronkelijke auto werd gebouwd. De newTrabi moet geproduceerd worden in samenwerking met het Beierse Herpa, dat modelauto’s maakt. Samen zijn ze nog op zoek naar een autofabrikant die de auto in productie wil nemen.

De tweetaktmotor zal volgens IndiKar vervangen worden, maar de lage prijs moet blijven. De newTrabi zou voor tienduizend euro op de markt worden gebracht. De productie van de Trabant werd na de eenwording van Duitsland in 1990 gestopt. Op 1 april 1991 sloten alle fabrieken van het DDR-overheidsbedrijf Industrieverband Fahrzeugbau, dat de merken Trabant, Wartburg en Barkas bouwde, de deuren. Van de Trabant werden in totaal 3.096.099 exemplaren gemaakt.

Meer over vervoer en transport

12:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trabant, automotive |  Facebook |

Ondergronds leven voor Amsterdam

De Nederlandse aannemer Strukton heeft een plan voorgelegd om het ruimteprobleem in de binnenstad van Amsterdam in één klap op te lossen. Het bedrijf wil onder de Amsterdamse grachten parkeergarages, bioscopen, fitnesscentra en winkels aanleggen. In totaal zou het gaan om een oppervlakte van zes miljoen vierkante meter. Dat is twee keer zoveel als alle kantoorruimte in Amsterdam. Aan het project hangt een prijskaartje van tien miljard euro.

Volgens dit Amfora-plan van Strukton zouden delen van de grachten tijdelijk worden drooggelegd, waarna onder de bodem tot zes verdiepingen diep ondergrondse ruimtes worden gebouwd. "Daarvoor hoeft volgens Strukton niet te worden geboord of geheid," aldus de Nederlandse krant De Stem. "In de ruimtes is vooral plek voor auto's. Volgens Strukton kan daardoor in de grachtengordel alle bovengrondse parkeerruimte weg."

Vanaf de ringweg moet al het verkeer onder water naar de garages worden geleid. Ook doorgaande verkeersroutes kunnen onder water. Strukton wijst erop dat auto's helemaal niet bovengronds aanwezig hoeven te zijn. "Als men die kwijt is, kan men de grachten laten leven, met groen in plaats van parkeerplaatsen," aldus de aannemer. "Bestaande garages zouden kunnen worden omgebouwd tot kleine bedrijfsruimtes.

In de kelders is naast parkeerruimte ook plek voor andere functies waarvoor geen daglicht nodig is, van ondergronds transport en kabels en leidingen tot bioscopen of sportzalen. Het hele bouwproject zou tien tot twintig jaar in beslag nemen. Tjeerd Herrema, Amsterdams wethouder van verkeer en infrastructuur, ziet wel iets in het wegwerken van auto's. Maar hij heeft zijn twijfels bij het ondergronds brengen van winkels.

Meer over stedenbouw en wonen

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amsterdam, vervoer, stedenbouw |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Autoconstructeur Toyota is er net niet in geslaagd concurrent General Motors in 2007 van de troon te stoten als 's werelds grootste autoverkoper. Het Japanse bedrijf heeft bekend gemaakt het afgelopen jaar 9.366.418 voertuigen te hebben verkocht.De verkoop van Toyota steeg met 6,4 procent ten aanzien van 2006. Toyota verkocht ongeveer 3.000 voertuigen minder dan General Motors, dat eerder al liet weten 9,37 miljoen auto's te hebben verkocht in 2007. In totaal verkocht Toyota 8,4 miljoen auto's van het merk Toyota, de overige verkochte voertuigen waren Hino's en Daihatsu's. General Motors is voor het 77ste jaar op rij de grootste autoverkoper van de wereld. In de cijfers zitten echter ook de 510.000 voertuigen verwerkt die door General Motors onder een joint venture in China werden verkocht.

De inwoners van Leipzig hebben de verkoop van hun elektriciteitsleverancier aan het Franse Gaz de France (GDF) geblokkeerd. Ze deden dit door het voorstel te verwerpen in een referendum. Het referendum was het eerste in de geschiedenis van de stad dat plaatsvond op initiatief van de inwoners. Van de 148.767 kiezers stemde 87,4 procent tegen de verkoop van 49,9 procent van de aandelen van Leipziger Stadtwerke aan het Franse nutsbedrijf. GDF bood ongeveer een half miljard euro om de helft van het zeer rendabele bedrijf, dat 300.000 klanten van elektriciteit voorziet en meer dan 120.000 van gas of verwarming, in handen te krijgen. Burkhart Jung, burgemeester van Leipzig, zei de beslissing te betreuren. De stad zag in de overeenkomst een mogelijkheid om de schuldenberg te verminderen, die oploopt tot 900 miljoen euro.

De Franse president Nicolas Sarkozy is niet te spreken over een reclamecampagne van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair. Die heeft een foto van Sarkozy en zijn vriendin Carla Bruni gebruikt om tickets in promotie aan te prijzen. De president vindt de reclame onaanvaardbaar en denkt er volgens zijn woordvoerder David Martinon over klacht in te dienen. Martinon voerde daarbij aan dat alle juridische mogelijkheden zullen worden bekeken. De reclame van de luchtvaartmaatschappij verscheen onder meer in de krant Le Parisien. Het mogelijke huwelijk van Nicolas Sarkozy en Carla Bruni vormt het onderwerp van aanhoudende geruchten sinds hij tijdens zijn persconferentie eerder dit jaar had laten verstaan dat hij snel met het Italiaanse ex-topmodel zou trouwen.

De Britse speelgoedmaker Hornby doet beroep op enkele vertrouwde figurenom de verkoop te stimuleren. Zo heeft het bedrijf een James Bond-racebaan in de pijplijn zitten. Die is gebaseerd op de nieuwe Bondfilm 'Quantum Solace', die eind dit jaar in de zalen komt. Hornby is vooral bekend van de gelijknamige miniatuurtreintjes en Scalextric, een gamma aan racebanen en bijhorende wagentjes. De nieuwe James Bond racebaan moet de verkoop aanzwengelen. Hornby zegt dat dergelijke strategie voor een beduidende omzetgroei zorgt. Zo steeg de verkoop onder meer door een partnership met het Formule 1-team van McLaren Mercedes en Lewis Hamilton, de populaire Britse piloot van het team. Naast Bond en Hamilton heeft Hornby nog andere populaire figuren in de portefeuille, zoals Doctor Who en Shaun the Sheep.

Current Media, het Amerikaanse televisiebedrijf waarvan Nobelprijswinnaar Al Gore medestichter is, zal deel uitmaken van Nasdaq. Het bedrijf uit San Francisco wil met het vers kapitaal onder meer schulden terugbetalen en internationaal uitbreiden.Al Gore, de voormalige vice-president van de Verenigde Staten en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, richtte samen met advocaat Joel Hyatt het televisiekanaal in 2005 op. Met de zender wilden ze een tegengewicht voor de rechtse media in de Verenigde Staten vormen. Gore is de voorzitter van het bedrijf, Hyatt is gedelegeerd bestuurder. Gore en Hyatt kochten in 2004 van het Franse mediaconglomeraat Vivendi het televisienetwerk Newsworld International. Het kanaal zendt korte programma’s uit die voor een groot deel bestaan uit videofragmenten ingezonden door kijkers.

De Duitse toerismegroep TUI wil samen met luchtvaartmaatschappij Lufthansa een lagekostenluchtvaartmaatschappij oprichten. Beide bedrijven zijn hierover onderhandelingen gestart en hebben een intentieverklaring getekend. De onderhandelingen bevinden zich in een verkennende fase en de uitkomst ervan is nog onzeker. Concreet is het de bedoeling om de bestaande luchtvaartmaatschappijen van TUI Travel (TUIfly) en de dochters van Lufthansa (Germanwings en Eurowings) samen te voegen. De merknamen Germanwings en TUIfly zouden wel naast elkaar blijven bestaan. TUI en Lufthansa zouden elk 40 procent van de aandelen van de gezamenlijke dochter in handen krijgen, de rest is voor Albrecht Knauf, aandeelhouder bij Germanwings. Er dreigt wel verzet te komen van de pilotenvakbond Cockpit.

McDonald's, de grootste fastfoodketen ter wereld, heeft in het vierde kwartaal iets meer winst geboekt. Vooral in Europa en in Azië scoorde de keten goed. Op de thuismarkt in de Verenigde Staten heeft Mc Donald's het moeilijker. Volgens het bedrijf is dat vooral te wijten aan de strenge winter en de algemene economische malaise in de Verenigde Staten. Door de zwaarste crisis op de huizenmarkt in bijna dertig jaar en de stijgende energieprijzen zijn de consumenten immers spaarzamer. De winst steeg in het vierde kwartaal met 3 procent tot 1,3 miljard dollar. De omzet, inclusief franchiserestaurants, steeg met 6 procent tot 5,8 miljard dollar. De keten kon profiteren van de zwakke dollar en van een belastingvoordeel. Ook voor 2008 is de fastfoodketen optimistisch. McDonald's gaat onder meer zijn koffieaanbod sterk uitbreiden.

De Duitse elektronicagroep Medion, onder meer huisleverancier van de Aldi-keten, heeft zijn jaarwinst ruim verviervoudigd. Medion haalde een winst van 28 miljoen euro, tegenover 6 miljoen euro in het vorige boekjaar. Daarmee doet Medion het ook beter dan zijn eigen verwachting van 25 miljoen euro die in november werd meegedeeld. De cijfers werden geholpen door de introductie van nieuwe notebook-computers en andere mobiele consumentenproducten, zoals navigatiesystemen. In die marktsegmenten zegt het bedrijf marktaandeel gewonnen te hebben. De omzet kwam vorig jaar uit op 1,66 miljard euro. Vooral het vierde kwartaal was sterk, met een omzettoename van twaalf procent. Medion deelde voor dit kwartaal geen absolute cijfers mee. Dit jaar zal de omzet naar eigen zeggen met drie tot vijf procent groeien.

Het Amerikaanse beursbedrijf CME Group, de grootste derivatenbeurs ter wereld, voert verkennende gesprekken met branchegenoot Nymex Holdings over een overname ter waarde van meer dan 11 miljard dollar. Dat hebben beide partijen bekend gemaakt. De gesprekken zitten nog in een pril stadium. CME Group ontstond vorig jaar door de fusie van de Chicago Mercantile Exchange (CME) en de Chicago Board of Trade (CBOT). Met die fusie was een bedrag gemoeid van 11,9 miljard dollar. Op de termijnbeurs wordt gehandeld in grondstoffen, vastgoed, landbouwbouwproducten, maar ook in staatsobligaties en valuta's. De optiebeurs Nymex is vooral gericht op olie, gas en goud. CME Group controleert ongeveer 85 procent van de futures-handel in de Verenigde Staten.

Nippon Steel, de op één na grootste staalproducent ter wereld, heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar zijn nettowinst met 13 procent zien dalen, tot 86,6 miljard yen (549 miljoen euro). De omzet steeg met 10 procent, tot 1,19 biljoen yen. Gestegen transportkosten en prijzen voor grondstoffen lagen volgens Nippon Steel aan de basis van de winstdaling. Ook tijdens het lopende en volgende kwartaal zou het bedrijf naar eigen zeggen de gestegen kosten nog niet kunnen doorrekenen. Het tegenvallende resultaat van Nippon Steel wakkert de vrees aan dat Japanse bedrijven last hebben van het feit dat de Amerikaanse economie afkoelt. Ook de staat van de Japanse economie staat ter discussie. Zakenbank Goldman Sachs meldde in een rapport al dat de Japanse economie in een recessie zit of daar binnen afzienbare tijd in terechtkomt.

Meer Nieuws

11:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-08

Lufthansa en DHL richten AeroLogic op

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa en het koerierbedrijf Deutsche Post willen in april volgend jaar een nieuw luchtvaartbedrijf opstarten. De twee bedrijven hebben inmiddels de financiering rond van een vloot nieuwe vrachtvliegtuigen van het type Boeing 777-200LRF. AeroLogic, zoals de nieuwe luchtvaartmaatschappij wordt gedoopt, zal zijn standplaats hebben in Leipzig.

De nieuwe luchtvaartmaatschappij zal zich vooral richten op het vrachtvervoer van en naar Azië. Het opstarten van AeroLogic vergt een investering van 15 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij zou tegen 2010 break-even moeten draaien. Er wordt gestart met twee vliegtuigen, maar tegen 2012 zou die vloot moeten uitgebreid zijn tot elf toestellen. Deutsche Post krijgt een aandeel van 61 procent in AeroLogic.

DHL Express, dochter van Deutsche Post, zal de toestellen tijdens de weekdagen gebruiken voor vrachtvluchten van en naar Azië. Lufthansa Cargo zal de vloot vooral tijdens het weekend inzetten, ook naar bestemmingen in de Verenigde Staten. Door de samenwerking kunnen beide partijen naar eigen zeggen hun gebruikscapaciteit maximaliseren. Lufthansa en DHL werken sinds maart 2004 al samen tussen Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Meer over verkeer en transport

Nieuw betaalsysteem bespaart 123 miljard euro

De overgang van nationale naar Europese betaalsystemen kan tegen 2012 in totaal tot 123 miljard euro voordeel opleveren. Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie naar aanleiding van de officiële start van de Single Euro Payments Area (Sepa). De studie toont dat consumenten het grootste voordeel genieten van de Europese betaalmarkt. Ze hoeven immers minder kosten te betalen aan de banken.

Door het invoeren van de Sepa moet betalen in of naar een ander euroland uiterlijk tegen 2010 even makkelijk en veilig gaan als in het eigen land. Klanten kunnen met hun betaalpas gaan betalen in winkels in alle eurolanden. De studie toont dat consumenten het grootste voordeel omdat ze minder kosten te betalen aan banken. Banken profiteren in veel scenario's uiteindelijk ook. Hun operationele kosten dalen harder dan de inkomsten die zij mislopen.

“Het totale voordeel kan nog groter worden,” aldus het persbureau ANP. “Als bedrijven Sepa gebruiken voor elektronische rekeningen, kunnen de besparingen zelfs oplopen tot 238 miljard euro in dezelfde periode.” De Europese Commissie voorziet onder meer dat mensen een enkele bankrekening nodig hebben voor het hele eurogebied. Wie tijdelijk werkt of studeert in een ander euroland hoeft er geen aparte bankrekening meer te openen.

De detailhandel vreesde echter juist kostenverhogingen. Winkeliers kunnen namelijk voor geschikte systemen nog alleen terecht bij Mastercard, dat haar tarieven plots sterk verhoogde. Neelie Kroes, Europees Commissaris voor concurrentie, verbood MasterCard om kosten door te berekenen voor betalingen met bankpassen of creditcards in het buitenland.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, financien, sepa |  Facebook |

Veilingsite eBay zorgt voor besparingen

In het totaal besparen kopers die artikelen aanschaffen via online veilingsite eBay jaarlijks miljarden dollars. Dat is de conclusie van wetenschappers van de Robert H. Smith Universiteit in de Amerikaanse staat Maryland. Die conclusie leidt echter tot de vaststelling dat de verkopende partijen op eBay veel geld laten vallen door uit te gaan van een te laag startbedrag.

“Volgens de onderzoekers zou de aankoopprijs van een product op eBay merkelijk lager lag dan wat de consument bereid zou zijn geweest om te betalen,” aldus de krant De Telegraaf. “In 2003 zouden de kopers op die manier ongeveer 7 miljard dollar hebben weten te besparen. In 2004 zou dat bedrag al zijn opgelopen naar 8,4 miljard dollar. Het voorbije jaar zouden die besparingen zelfs gestegen zijn tot 19 miljard dollar.”

Kopers hebben volgens de onderzoekers dus behoorlijk weten te besparen door allerlei producten via de veilingsite aan te schaffen. “Maar zoals zo vaak blijkt ook hier de medaille een keerzijde te hebben,” aldus nog De Telegraaf. “De verkopende partij blijkt volgens de Amerikaanse onderzoekers over het algemeen flink wat geld te missen door van een te laag startbedrag uit te gaan.”

14:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ebay, internet, veiling |  Facebook |

Half miljard gebruikers mobiele televisie

Tegen 2012 zullen ongeveer 462 miljoen mensen wereldwijd televisie kijken op hun mobiele telefoon. Dat is de conclusie van een rapport van ABI Research. Vooral 3G-netwerken en flatfee-tarieven dragen bij aan de populariteit van mobiele video. Daarnaast vergroot het aanbod van videocontent volgens het rapport de aantrekkingskracht van mobiele televisie voor de gebruiker.

Azië speelt volgens ABI Research de voortrekkersrol bij de adoptie van mobiele video. Vorig jaar telde het continent 24 miljoen abonnees voor mobiele video, maar tegen 2012 zal dit aantal zijn opgelopen tot 260 miljoen. Vooral Japan en Zuid-Korea vormen daarbij de voorwacht, wat volgens de onderzoekers in grote mate te danken is aan de talrijke videodiensten die er worden aangeboden.

ABI Research voegt er echter aan toe dat ook China en India een grote inhaalbeweging zullen realiseren, al ligt de penetratie van videodiensten daar veel lager dan in technologische meer geavanceerde landen. Ook in een aantal West-Europese landen ziet ABI Research een groot groeipotentieel, terwijl in de Verenigde Staten de invoering van nieuwe videodiensten eveneens voor een doorbraak zou zorgen.

Meer over media en cultuur

14:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, televisie |  Facebook |

Maandag is sollicitatiedag

Werknemers die zoeken naar een nieuwe baan, doen dat vooral tijdens de werkuren. Daarbij is vooral maandag de populairste dag om te gaan solliciteren. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Ad Rem Young Professionals. In de loop van de week en in de vrije tijd neemt de sollicitatiewoede volgens de onderzoekers zichtbaar af. Ze stellen dat de werknemer wellicht vooral tijdens het weekend aan een carrièreverandering denkt.

“Vergeleken met de gemiddelde maandag wordt de vacaturesite van Ad Rem op de zaterdagen en tijdens de feestdagen de helft minder bezocht,” aldus het magazine HRPraktijk. “Een mogelijke verklaring is volgens Ad Rem dat werknemers na het weekend weer hernieuwde energie hebben om vol voor een succesvolle carrière te gaan. In de loop van de week neemt de carrièredrang weer wat af, maar op zondag gaat het weer kriebelen.”

Uit het onderzoek van Ad Rem blijkt dat 66 procent van de werknemers dit jaar van baan wil veranderen. Daarnaast heeft 4 procent zich voorgenomen om dit jaar zijn werkgever eens goed de waarheid te vertellen. Die voornemens bleken ook op de website van Ad Rem. Op de eerste werkdag van het jaar had die 10 procent meer bezoekers dan normaal. Het aantal sollicicaties lag zelfs 55 procent hoger.

14:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Er komt geen Europees voedingslabel

De Europese Commissie ziet af van het idee om op voeding een Made in EU-label toe te staan. Het voorstel is niet opgenomen in de planning voor etikettering van voeding, die weldra zal verschijnen. Idee was dat 'Made in EU' in de plaats zou komen van nationale labels. Het idee lekte eind vorig jaar uit, maar lokte onmiddellijk de nodige reacties uit. De etikettering zal wel voor meer informatie over voedingsproducten zorgen.

Het Europese label kreeg veel tegenkanting. Sommigen vonden de aanduiding te algemeen. Ze voeren daarbij onder meer aan dat het toch een trend is om te kunnen controleren waar een product precies vandaan komt, zodat lange afstanden vermeden kunnen worden omdat die slecht zijn voor het leefmilieu. Het voorstel voor voedingsetiketten behelst wel dat de voedingswaarde zichtbaar is op de voorkant van verpakkingen.

Het etiket moet in elk geval informatie geven over de energiewaarde, suiker, vet, zout en verzadigde vetzuren. “Nu zijn de gegevens vaak weggestopt in kleine letttertjes op de achterkant van de verpakking,” aldus het persbureau ANP. “De verbeterde informatie moet overgewicht helpen voorkomen. Eén op de vier Europeanen is te zwaar. Met z'n allen zijn Europeanen minstens anderhalf miljard kilo te zwaar.”

Meer over voeding en drank

13:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: label, voeding, europese unie |  Facebook |