31-01-09

Koopwoede even erg als drugverslaving

shoppingWinkelen kan ontspannend en zelfs deugddoend werken, maar in sommige gevallen wordt de shoppingsdwang zo erg dat elke controle wegvalt. In extreme gevallen is er sprake van shopaholisme en moet er echt van een verslaving en ziekte gesproken worden. Dat zegt April L. Benson, auteur van het boek 'I Shop, Therefore I Am: Compulsive Buying and the Search for Self'. Experts stellen dat dit shopaholisme vooral optreedt bij vrouwen met eveneens koopgrage verwanten en die bovendien wonen in regio's met een overvloed aan beschikbare producten en een budget dat hen toelaat om al die dingen ook te kopen. Volgens Benson kan shopaholisme even gevaarlijk zijn als druggebruik of alcoholisme. Ze voegt er aan toe dat dit, vooral wanneer het slachtoffer zich in schulden heeft gestoken, kan leiden tot zelfmoord.

De overdreven koopdwang is in de Verenigde Staten de voorbije periode dikwijls ter sprake gekomen, vooral door het gigantische bedrag dat John Thain, de inmiddels weggestuurde topman van de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch, uitgaf aan de renovatie van zijn kantoor en de inmiddels geschrapte aankoop van een nieuw zakenvliegtuig van 50 miljoen dollar door de raad van bestuur van de bank Citigroup. Maar vooral Antonia C. Novello, de vroegere topvrouw van het gezondheidsdepartement van de staat New York, rolde over de tongen wegens haar koopziekte, die haar medewerkers meesleurde op eindelijke winkeltochten langs de duurste winkels van New York.

"Eugene Bleuler en Emil Kraepelin, twee leerlingen van Sigmund Freurd, maakten in het begin van de twintigste eeuw al gewag van een ziekelijke winkeldrang," aldus de krant The New York Times. "Bleuler had het daarbij over een onweerstaanbare drang die uiteindelijk leidt tot een opeenstapeling van schulden. Hij maakte daarbij een vergelijking met kleptomanie en beschreef de aandoening als een vorm van een impulsieve aandoening." April Benson stelt dat shopaholiekers in welvarende tijden het niveau van hun omgeving proberen te houden, maar dat ze in economisch moeilijke tijden met hun koopwoede tussen een gevoel van schaamte omwille van tegenslagen zoals werkloosheid en het aanlokkelijke aanbod van kortingen gekneld zitten. Het staat volgens haar gelijk met lucifers achterlaten bij een pyromaan.

17:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, retail, shopaholisme |  Facebook |

Koolstofdioxide staat voor duizendjarig rijk

emission-freejpg_5638De koolstofdioxide die vandaag door fabrieken en auto's wordt uitgestoten, zal de temperatuur op aarde en het zeeniveau meer dan duizend jaar beïnvloeden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Daarbij wordt opgemerkt dat kustregio's en kleine eilanden voor verscheidene eeuwen onder de zeespiegel zouden verdwijnen, zelfs wanneer de uitstoot van koolstofdioxide tijdens de volgende honderd jaar compleet zou stoppen. De onderzoekers stellen daarbij dat op dit ogenblik iets gecreëerd wordt dat in een menselijke tijdsschaal niet teruggeschroefd kan worden. Hoe verder die weg gevolgd, hoe langer deze periode volgens mede-onderzoeksleider Pierre Friedlingstein zal duren.

De onderzoekers stellen dat een stijging van 16 procent van het huidige uitstootniveau zou leiden tot droogtes in Zuid-Europe, Noord-Amerika en het zuid-westen van de Verenigde Staten voor een periode van ruim duizend jaar. In andere regio's zouden de watervoorraden verlagen, meer bosbranden ontstaan en de voedingsproductie achteruit gaan. De opbouw van de koolstofdioxide in de atmosfeer zal volgens Friedlingstein, onderzoeksdirecteur aan het Franse Institut Pierre Simon Laplace, er bovendien voor zorgen dat ook de zeeniveau's de volgende duizend jaar zullen stijgen. Een verhoging van 56 procent aan koolstofdioxide zou volgens de onderzoekers tegen het einde van dit millennium kunnen leiden tot een stijging van het zeeniveau met één meter.

Onderzoeksleider Susan Solomon, wetenschapper van de National Oceanic and Administration, voert daarbij aan dat het bijzonder moeilijk te schatten is hoe bijkomende factoren, zoals het smelten van gletsjers en het poolijs, een extra impact zullen hebben op het zeeniveau. "De vooropgestelde cijfers vormen dan ook een minimumstijging die vanuit bekende natuurkundige fenomenen konden berekend worden," stipt Solomon aan tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "We zijn verbaasd dat de impact van deze elementen zo zwaar is." In het onderzoek werd geen rekening gehouden met mogelijke maatregelen, zoals het onttrekken van koolstofdioxide aan de atmosfeer door geoengineering.

16:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, koolstofdioxide |  Facebook |

Marketeers denken teveel aan statistieken

statistics525Marktonderzoekers moeten meer aandacht besteden aan de leefwereld van de consument in plaats van zich eindeloos te verdiepen in cijfers en statistieken. Dat zegt Kim Dedeker, vice-president marktonderzoek bij het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble. Marktonderzoekers moeten volgens Dedeker meer moeite doen om te ontdekken welke verhalen er bij het publiek leven en moeten ze zich ook meer begeven in de werled van de online gemeenschappen. Dedeker stelt dat marketeers door hun focus op cijfers en doorgedreven aandacht voor productconcepten vergeten zijn om naar het publiek te luisteren en samen met de consument nieuwe dingen te creëren. Er wordt volgens Dedeker tussen marketeers en consumenten te weinig gepraat.

Het magazine Advertising Age wijst erop dat Procter & Gamble, de grootste adverteerder van de wereld, ongeveer 80 procent van zijn budget voor marktonderzoek investeert aan het evalueren van producten voor ze gelanceerd worden in plaats van te luisteren naar het publiek, wat tot nieuwe ideeën of verbeterde producten zou kunnen leiden. "Door samen te werken met de consument heeft een makelaarsbedrijf zoals Charles Schwab een grote groep nieuwe klanten en fondsen kunnen verwerven, zelfs op een ogenblik dat de financiële markten in elkaar stortten," voert het magazine aan. Volgens Kim Dedeker leggen marketeers teveel de nadruk op statistisch onderzoek vanuit een bedrijfsgewoonte en de verwachtingen van investeerders naar lage risiconiveau's en voorspelbare resultaten.

"We zijn teveel gericht op kwalitatieve scores," stipt Dedeker aan. "Marketeers moeten opnieuw meer aandacht besteden aan de consument en hem ook meer betrekken, dankzij instrumenten zoals sociale media, waardoor men opnieuwe een inzicht in het publiek kan krijgen en het vertrouwen van de klant terugwinnen door hem te tonen dat hij als een menselijk wezen wordt beschouwd." Een dergelijke benadering zal volgens Michael Perman, senior director consumentenrelaties bij jeansfabrikant Levi Strauss, voor zowel onderzoekers als marketeers cruciaal zijn om de econmische recessie te overleven. Volgens hem moet de sector een compleet nieuw gedachtenpatroon volgen en zich een weg uit de economische crisis denken in plaats van passief te wachten op betere tijden.

16:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Digitale generatiekloof leidt tot daling online beveiliging

securityDe investeringen in informatica-beveiliging nemen af. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Ernst & Young. Oorzaak daarvan is volgens de onderzoekers het feit dat het management zich onvoldoende bewust is van de beveiligingsrisico's. Daarbij wordt gewag gemaakt van een digitale generatiekloof tussen technologische verantwoordelijken binnen het bedrijf en het topmanagement. Uit het rapport van Ernst & Young blijkt dat het aantal investeringen in informatica-beveiliging dit jaar met 21 procent zou stijgen. Dat is 9 procent minder dan de voorbije jaren. Nochtans wijzen de onderzoekers erop dat de informatica-bedreigingen blijven toenemen, zodat men zou kunnen verwachten dat bedrijven zich ook steeds beter zouden wapenen tegen het gevaar.

"De onderzoekers stellen dat het niet-technisch betrokken management niet voldoende op de hoogte is van de gevolgen van cybercrime," aldus het magazine Computable. Van de ondervraagde informatica-verantwoordelijken zegt nochtans 21 procent dat zijn organisatie het voorbije jaar geconfronteerd is geweest met de uitbraak van malware, zoals een computervirus of worm. Maar wanneer niet-technologisch verantwoordelijken daarover worden ondervraagd, maakt slechts 12 procent melding van mogelijke problemen. Bovendien geven technologisch verantwoordelijken dubbel zo vaak aan dat hun bedrijf getroffen werd door een computerinbraak of een denial-of-service aanval.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat jonge repondenten gewag maken van andere risico's dan oudere collega's. Oudere werknemers blijken vooral bevreesd te zijn voor de beveiliging van draadloze netwerken, draagbare media en mobiel computergebruik. Jongere werknemers menen dat vooral het inloggen op het bedrijfsnetwerk van thuis uit en peer-to-peer netwerken mogelijke risico's inhouden. Online sociale netwerken blijken ook steeds meer een bedreiging te vormen voor de veiligheid. "De populariteit van deze sociale netwerken trekken ook cybercrooks aan," voert Pat Clawson, chief executive van computerbeveiliger Lumension Security, aan. "Deze criminelen exploiteren het gevoel van veiligheid dat de gebruikers van deze websites hebben."

16:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, beveiliging, cybercrime |  Facebook |

Midden-Oosten heeft nog geen echte online merken

arabicDe internetreclame in het Midden-Oosten zal dit jaar een groei kennen van 25 procent tot 35 procent. Reden voor die groei is de economische crisis. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau Booz & Company. Naarmate adverteerders het reclamebudgetten verder terugschroeven, zal reclame van de gedrukte media volgens de onderzoekers naar het internet worden overgeheveld. Booz & Company stelt dat internetreclame goedkoper is dan adverteren in andere media zoals televisie en gedrukte kanalen en bovendien een hogere return-on-investment oplevert. Daarnaast heeft het internet volgens de onderzoekers het voordeel dat campagnes ook veel gerichter gevoerd kunnen worden.

De online reclame in het Midden-Oosten zou nog altijd minder dan één procent bedragen van de wereldwijde internetreclame. Ongeveer negen op tien marketeers uit het Midden-Oosten zouden gericht zijn op multimediale reclamecampagnes waarin digitale media zitten vervat. "Acht op tien adverteerders is van oordeel dat een inzicht in het digitaal bedrag van de consument in de toekomst steeds belangrijker zal worden voor hun merken," aldus de onderzoekers. "De groei van online reclame wordt in het Midden-Oosten volgens de onderzoekers echter afgeroomd door een tekort aan een regionaal aanbod. Ook in het Midden-Oosten wordt het internet beheerst door websites zoals Google, Yahoo en Facebook, die nog altijd het grootste publiek aantrekken. Het Midden-Oosten heeft zelf nog altijd geen eigen aantrekkelijk online aanbod."

Daarbij wordt opgemerkt dat bedrijven die ook in de traditionele mediasector actief zijn, nieuwe digitale merken zouden moeten creëren door een aanbod van belangrijke content, zoals sport, muziek en videogames, op te bouwen. Maar slechts één op vier marketeers uit het Midden-Oosten vindt van zichzelf onderlegd genoeg te zijn om te profiteren van de mogelijkheden die online reclame te bieden heeft. Daarbij hebben ze vooral twijfels over de efficiëntie van digitale meetinstrumenten. Er is volgens de onderzoekers ook een grote nood aan de degelijke opleiding en het uitbouwen van nieuwe modellen, zodat deze marketeers op het internet een efficiëntere reclame-aanwezigheid zouden kunnen uitbouwen.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, marketing, midden-oosten |  Facebook |

Eén op drie werknemers surft naar pornosites

PlayboyEén op de drie werknemers surft tijdens werktijd op zijn computer wel eens naar pornografische websites. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het internetbedrijf Proofpoint.com. Maar slechts 7 procent daarvan werd betrapt en berispt voor zijn ongepaste gedrag. Verder gaf 25 procent van de ondervraagden toe al een een amoureuze e-mail naar een verkeerde medewerker verstuurd te hebben. Iets meer dan de helft had dergelijke boodschappen al verkeerdelijk over het hele bedrijf verpreid met de reply-all-functie. De onderzoekers stellen dat de verdere vervaging van de grens tussen de persoonlijke en professionele sfeer ervoor zorgt dat werknemers zich duidelijk te comfortabeler beginnen te voelen in het gebruik van e-mail en internet op het werk.

De onderzoekers stellen dat de langere werkuren ervoor zorgen dat het personeel van deze technologieën gebruikt maakt om het contact met vrienden en familie te blijven behouden. Dat verhoogte volgens Proofpoint het gevaar op het oneigenlijke gebruik van deze technologieën, zodat er commentaren worden verspreid die onprofessioneel zijn en niet gepast zijn voor de werkvloer. Ook geeft 8 procent van de werknemers toe al gereageerd te hebben op spamberichten. Indien de gebruikers van deze technologieën zich onverantwoordelijk gedragen, zouden bedrijven volgens de onderzoekers moeten overwegen om het e-mailverkeer op de werkvloer te beperken.

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat ook overheidsambtenaren een groot gedeelte van hun werktijd doorbrengen het het kijken naar online porno en zich zelfs begeven aan cybersex. Dat is gebleken uit een intern onderzoek van de Amerikaanse National Science Foundation. Sommige ambtenaren zouden zelfs meerdere jaren tot 20 procent van hun werktijd met porno hebben doorgebracht. De kost van de verloren productiviteit zou bij één medewerker daarbij tot 58.000 dollar zijn opgelopen. In de Amerikaanse senaat is nu een tuchtonderzoek opgestart naar de betrokken medewerkers. De National Science Foundation heeft inmiddels een software-filter geplaatst om het probleem zoveel mogelijk te beperken.

Uit het Britse onderzoek blijkt trouwens dat pornografie niet het enige probleem vormt van problematisch gedrag op de werkvloer. "Zo zou ook 56 procent van alle medewerkers na de middagpauze al eens dronken opnieuw op het werk zijn verschijnen," aldus de Britse krant The Daily Telegraph. "Ook zegt 59 procent door een kater wel eens op het werk ziek te zijn geworden. Bovendien geeft 31 procent toe wel eens een vergadering gemist te hebben wegens een bezoek aan de kroeg. Bijna drie op tien Britse werknemers is al eens achter zijn bureau in slaap gevallen. Bovendien zegt 62 procent van de ondervraagden al wel een amoureuze flirt te hebben gehad met een collega."

14:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, human resources, pornografie |  Facebook |

Kredietcrisis verhoogt gevaar op gegevensdiefstal

cybercrimeInformatici verwachten dat de kredietcrisis een toenemend aantal werknemers in de verleiding zal brengen om hun toegangsrechten te misbruiken om bedrijfsinformatie te stelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het beveiligingsbedrijf McAfee. Volgens de onderzoekers ziet 68 procent van de ondervraagde informatici diefstal van concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens door personeelsleden of gewezen werknemers als het grootste beveiligingsrisico binnen hun bedrijf. Daarbij kan het volgens de betrokkenen niet alleen gaan om ontslagen medewerkers, maar ook om medewerkers die door de economische recessie in financiële problemen zijn gekomen. Gegevensdiefstallen en andere vormen van cybercrime zouden het voorbije jaar wereldwijd één triljoen dollar hebben gekost aan verlies van intellectuele eigendommen en uitgaven voor herstellingen.

De onderzoekers stellen dat in ontwikkelingslanden meer middelen geïnvesteerd worden in de bescherming van intellectuele eigendommen dan in het westen. Opvallend is dat meer dan 25 procent van de ondervraagden zegt de opslag van gegevens in China te vermijden, terwijl 47 procent van de Chinese respondenten van mening zijn dat de Verenigde Staten de grootste bedreiging vormen voor de bescherming van bedrijfsinformatie. Volgens McAfee heeft een gemiddeld bedrijf voor ongeveer 11,4 miljoen dollar gegevens opgeslagen. Het gaat daarbij om gegevens over klanten en kredietkaarten, financiële verslagen en wettelijke documenten. Pakistan, China en Rusland hebben bij de respondenten de slechtste reputatie op het vlak van gegevensopslag.

"De meeste gegevens worden nog altijd opgeslagen in Noord-Amerika en West-Europa, maar 26 procent van de bedrijven zegt data te stockeren in regio's waar de kosten gevoelig lager liggen," aldus het magazine Computer Weekly. Van die groep gaat 36 procent naar China, 22 procent in Azië en 19 procent in Latijns-Amerika. De respondenten denken trouwens dat datadiefstal van binnenuit een groter gevaar vormt dan beveiligingsproblemen als gevolg van lekken in computersystemen (51 procent), cyberterrorisme (38 procent) en industriële spionage (36 procent). De onderzoekers stellen dat bedrijven niet alles mogen uitbesteden en steeds een verantwoordelijke moeten hebben die de informaticabeveiliging in het oog houdt en de mogelijkheid heeft om snel in te grijpen wanneer dat nodig zou zijn. Ook moet er een duidelijke informatica-strategie opgesteld worden bij ontslagen.

13:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, informatica, gegevensdiefstal |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende