31-01-09

Koopwoede even erg als drugverslaving

shoppingWinkelen kan ontspannend en zelfs deugddoend werken, maar in sommige gevallen wordt de shoppingsdwang zo erg dat elke controle wegvalt. In extreme gevallen is er sprake van shopaholisme en moet er echt van een verslaving en ziekte gesproken worden. Dat zegt April L. Benson, auteur van het boek 'I Shop, Therefore I Am: Compulsive Buying and the Search for Self'. Experts stellen dat dit shopaholisme vooral optreedt bij vrouwen met eveneens koopgrage verwanten en die bovendien wonen in regio's met een overvloed aan beschikbare producten en een budget dat hen toelaat om al die dingen ook te kopen. Volgens Benson kan shopaholisme even gevaarlijk zijn als druggebruik of alcoholisme. Ze voegt er aan toe dat dit, vooral wanneer het slachtoffer zich in schulden heeft gestoken, kan leiden tot zelfmoord.

De overdreven koopdwang is in de Verenigde Staten de voorbije periode dikwijls ter sprake gekomen, vooral door het gigantische bedrag dat John Thain, de inmiddels weggestuurde topman van de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch, uitgaf aan de renovatie van zijn kantoor en de inmiddels geschrapte aankoop van een nieuw zakenvliegtuig van 50 miljoen dollar door de raad van bestuur van de bank Citigroup. Maar vooral Antonia C. Novello, de vroegere topvrouw van het gezondheidsdepartement van de staat New York, rolde over de tongen wegens haar koopziekte, die haar medewerkers meesleurde op eindelijke winkeltochten langs de duurste winkels van New York.

"Eugene Bleuler en Emil Kraepelin, twee leerlingen van Sigmund Freurd, maakten in het begin van de twintigste eeuw al gewag van een ziekelijke winkeldrang," aldus de krant The New York Times. "Bleuler had het daarbij over een onweerstaanbare drang die uiteindelijk leidt tot een opeenstapeling van schulden. Hij maakte daarbij een vergelijking met kleptomanie en beschreef de aandoening als een vorm van een impulsieve aandoening." April Benson stelt dat shopaholiekers in welvarende tijden het niveau van hun omgeving proberen te houden, maar dat ze in economisch moeilijke tijden met hun koopwoede tussen een gevoel van schaamte omwille van tegenslagen zoals werkloosheid en het aanlokkelijke aanbod van kortingen gekneld zitten. Het staat volgens haar gelijk met lucifers achterlaten bij een pyromaan.

17:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, retail, shopaholisme |  Facebook |

Koolstofdioxide staat voor duizendjarig rijk

emission-freejpg_5638De koolstofdioxide die vandaag door fabrieken en auto's wordt uitgestoten, zal de temperatuur op aarde en het zeeniveau meer dan duizend jaar beïnvloeden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Daarbij wordt opgemerkt dat kustregio's en kleine eilanden voor verscheidene eeuwen onder de zeespiegel zouden verdwijnen, zelfs wanneer de uitstoot van koolstofdioxide tijdens de volgende honderd jaar compleet zou stoppen. De onderzoekers stellen daarbij dat op dit ogenblik iets gecreëerd wordt dat in een menselijke tijdsschaal niet teruggeschroefd kan worden. Hoe verder die weg gevolgd, hoe langer deze periode volgens mede-onderzoeksleider Pierre Friedlingstein zal duren.

De onderzoekers stellen dat een stijging van 16 procent van het huidige uitstootniveau zou leiden tot droogtes in Zuid-Europe, Noord-Amerika en het zuid-westen van de Verenigde Staten voor een periode van ruim duizend jaar. In andere regio's zouden de watervoorraden verlagen, meer bosbranden ontstaan en de voedingsproductie achteruit gaan. De opbouw van de koolstofdioxide in de atmosfeer zal volgens Friedlingstein, onderzoeksdirecteur aan het Franse Institut Pierre Simon Laplace, er bovendien voor zorgen dat ook de zeeniveau's de volgende duizend jaar zullen stijgen. Een verhoging van 56 procent aan koolstofdioxide zou volgens de onderzoekers tegen het einde van dit millennium kunnen leiden tot een stijging van het zeeniveau met één meter.

Onderzoeksleider Susan Solomon, wetenschapper van de National Oceanic and Administration, voert daarbij aan dat het bijzonder moeilijk te schatten is hoe bijkomende factoren, zoals het smelten van gletsjers en het poolijs, een extra impact zullen hebben op het zeeniveau. "De vooropgestelde cijfers vormen dan ook een minimumstijging die vanuit bekende natuurkundige fenomenen konden berekend worden," stipt Solomon aan tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "We zijn verbaasd dat de impact van deze elementen zo zwaar is." In het onderzoek werd geen rekening gehouden met mogelijke maatregelen, zoals het onttrekken van koolstofdioxide aan de atmosfeer door geoengineering.

16:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, koolstofdioxide |  Facebook |

Marketeers denken teveel aan statistieken

statistics525Marktonderzoekers moeten meer aandacht besteden aan de leefwereld van de consument in plaats van zich eindeloos te verdiepen in cijfers en statistieken. Dat zegt Kim Dedeker, vice-president marktonderzoek bij het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble. Marktonderzoekers moeten volgens Dedeker meer moeite doen om te ontdekken welke verhalen er bij het publiek leven en moeten ze zich ook meer begeven in de werled van de online gemeenschappen. Dedeker stelt dat marketeers door hun focus op cijfers en doorgedreven aandacht voor productconcepten vergeten zijn om naar het publiek te luisteren en samen met de consument nieuwe dingen te creëren. Er wordt volgens Dedeker tussen marketeers en consumenten te weinig gepraat.

Het magazine Advertising Age wijst erop dat Procter & Gamble, de grootste adverteerder van de wereld, ongeveer 80 procent van zijn budget voor marktonderzoek investeert aan het evalueren van producten voor ze gelanceerd worden in plaats van te luisteren naar het publiek, wat tot nieuwe ideeën of verbeterde producten zou kunnen leiden. "Door samen te werken met de consument heeft een makelaarsbedrijf zoals Charles Schwab een grote groep nieuwe klanten en fondsen kunnen verwerven, zelfs op een ogenblik dat de financiële markten in elkaar stortten," voert het magazine aan. Volgens Kim Dedeker leggen marketeers teveel de nadruk op statistisch onderzoek vanuit een bedrijfsgewoonte en de verwachtingen van investeerders naar lage risiconiveau's en voorspelbare resultaten.

"We zijn teveel gericht op kwalitatieve scores," stipt Dedeker aan. "Marketeers moeten opnieuw meer aandacht besteden aan de consument en hem ook meer betrekken, dankzij instrumenten zoals sociale media, waardoor men opnieuwe een inzicht in het publiek kan krijgen en het vertrouwen van de klant terugwinnen door hem te tonen dat hij als een menselijk wezen wordt beschouwd." Een dergelijke benadering zal volgens Michael Perman, senior director consumentenrelaties bij jeansfabrikant Levi Strauss, voor zowel onderzoekers als marketeers cruciaal zijn om de econmische recessie te overleven. Volgens hem moet de sector een compleet nieuw gedachtenpatroon volgen en zich een weg uit de economische crisis denken in plaats van passief te wachten op betere tijden.

16:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Digitale generatiekloof leidt tot daling online beveiliging

securityDe investeringen in informatica-beveiliging nemen af. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Ernst & Young. Oorzaak daarvan is volgens de onderzoekers het feit dat het management zich onvoldoende bewust is van de beveiligingsrisico's. Daarbij wordt gewag gemaakt van een digitale generatiekloof tussen technologische verantwoordelijken binnen het bedrijf en het topmanagement. Uit het rapport van Ernst & Young blijkt dat het aantal investeringen in informatica-beveiliging dit jaar met 21 procent zou stijgen. Dat is 9 procent minder dan de voorbije jaren. Nochtans wijzen de onderzoekers erop dat de informatica-bedreigingen blijven toenemen, zodat men zou kunnen verwachten dat bedrijven zich ook steeds beter zouden wapenen tegen het gevaar.

"De onderzoekers stellen dat het niet-technisch betrokken management niet voldoende op de hoogte is van de gevolgen van cybercrime," aldus het magazine Computable. Van de ondervraagde informatica-verantwoordelijken zegt nochtans 21 procent dat zijn organisatie het voorbije jaar geconfronteerd is geweest met de uitbraak van malware, zoals een computervirus of worm. Maar wanneer niet-technologisch verantwoordelijken daarover worden ondervraagd, maakt slechts 12 procent melding van mogelijke problemen. Bovendien geven technologisch verantwoordelijken dubbel zo vaak aan dat hun bedrijf getroffen werd door een computerinbraak of een denial-of-service aanval.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat jonge repondenten gewag maken van andere risico's dan oudere collega's. Oudere werknemers blijken vooral bevreesd te zijn voor de beveiliging van draadloze netwerken, draagbare media en mobiel computergebruik. Jongere werknemers menen dat vooral het inloggen op het bedrijfsnetwerk van thuis uit en peer-to-peer netwerken mogelijke risico's inhouden. Online sociale netwerken blijken ook steeds meer een bedreiging te vormen voor de veiligheid. "De populariteit van deze sociale netwerken trekken ook cybercrooks aan," voert Pat Clawson, chief executive van computerbeveiliger Lumension Security, aan. "Deze criminelen exploiteren het gevoel van veiligheid dat de gebruikers van deze websites hebben."

16:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, beveiliging, cybercrime |  Facebook |

Midden-Oosten heeft nog geen echte online merken

arabicDe internetreclame in het Midden-Oosten zal dit jaar een groei kennen van 25 procent tot 35 procent. Reden voor die groei is de economische crisis. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau Booz & Company. Naarmate adverteerders het reclamebudgetten verder terugschroeven, zal reclame van de gedrukte media volgens de onderzoekers naar het internet worden overgeheveld. Booz & Company stelt dat internetreclame goedkoper is dan adverteren in andere media zoals televisie en gedrukte kanalen en bovendien een hogere return-on-investment oplevert. Daarnaast heeft het internet volgens de onderzoekers het voordeel dat campagnes ook veel gerichter gevoerd kunnen worden.

De online reclame in het Midden-Oosten zou nog altijd minder dan één procent bedragen van de wereldwijde internetreclame. Ongeveer negen op tien marketeers uit het Midden-Oosten zouden gericht zijn op multimediale reclamecampagnes waarin digitale media zitten vervat. "Acht op tien adverteerders is van oordeel dat een inzicht in het digitaal bedrag van de consument in de toekomst steeds belangrijker zal worden voor hun merken," aldus de onderzoekers. "De groei van online reclame wordt in het Midden-Oosten volgens de onderzoekers echter afgeroomd door een tekort aan een regionaal aanbod. Ook in het Midden-Oosten wordt het internet beheerst door websites zoals Google, Yahoo en Facebook, die nog altijd het grootste publiek aantrekken. Het Midden-Oosten heeft zelf nog altijd geen eigen aantrekkelijk online aanbod."

Daarbij wordt opgemerkt dat bedrijven die ook in de traditionele mediasector actief zijn, nieuwe digitale merken zouden moeten creëren door een aanbod van belangrijke content, zoals sport, muziek en videogames, op te bouwen. Maar slechts één op vier marketeers uit het Midden-Oosten vindt van zichzelf onderlegd genoeg te zijn om te profiteren van de mogelijkheden die online reclame te bieden heeft. Daarbij hebben ze vooral twijfels over de efficiëntie van digitale meetinstrumenten. Er is volgens de onderzoekers ook een grote nood aan de degelijke opleiding en het uitbouwen van nieuwe modellen, zodat deze marketeers op het internet een efficiëntere reclame-aanwezigheid zouden kunnen uitbouwen.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, marketing, midden-oosten |  Facebook |

Eén op drie werknemers surft naar pornosites

PlayboyEén op de drie werknemers surft tijdens werktijd op zijn computer wel eens naar pornografische websites. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het internetbedrijf Proofpoint.com. Maar slechts 7 procent daarvan werd betrapt en berispt voor zijn ongepaste gedrag. Verder gaf 25 procent van de ondervraagden toe al een een amoureuze e-mail naar een verkeerde medewerker verstuurd te hebben. Iets meer dan de helft had dergelijke boodschappen al verkeerdelijk over het hele bedrijf verpreid met de reply-all-functie. De onderzoekers stellen dat de verdere vervaging van de grens tussen de persoonlijke en professionele sfeer ervoor zorgt dat werknemers zich duidelijk te comfortabeler beginnen te voelen in het gebruik van e-mail en internet op het werk.

De onderzoekers stellen dat de langere werkuren ervoor zorgen dat het personeel van deze technologieën gebruikt maakt om het contact met vrienden en familie te blijven behouden. Dat verhoogte volgens Proofpoint het gevaar op het oneigenlijke gebruik van deze technologieën, zodat er commentaren worden verspreid die onprofessioneel zijn en niet gepast zijn voor de werkvloer. Ook geeft 8 procent van de werknemers toe al gereageerd te hebben op spamberichten. Indien de gebruikers van deze technologieën zich onverantwoordelijk gedragen, zouden bedrijven volgens de onderzoekers moeten overwegen om het e-mailverkeer op de werkvloer te beperken.

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat ook overheidsambtenaren een groot gedeelte van hun werktijd doorbrengen het het kijken naar online porno en zich zelfs begeven aan cybersex. Dat is gebleken uit een intern onderzoek van de Amerikaanse National Science Foundation. Sommige ambtenaren zouden zelfs meerdere jaren tot 20 procent van hun werktijd met porno hebben doorgebracht. De kost van de verloren productiviteit zou bij één medewerker daarbij tot 58.000 dollar zijn opgelopen. In de Amerikaanse senaat is nu een tuchtonderzoek opgestart naar de betrokken medewerkers. De National Science Foundation heeft inmiddels een software-filter geplaatst om het probleem zoveel mogelijk te beperken.

Uit het Britse onderzoek blijkt trouwens dat pornografie niet het enige probleem vormt van problematisch gedrag op de werkvloer. "Zo zou ook 56 procent van alle medewerkers na de middagpauze al eens dronken opnieuw op het werk zijn verschijnen," aldus de Britse krant The Daily Telegraph. "Ook zegt 59 procent door een kater wel eens op het werk ziek te zijn geworden. Bovendien geeft 31 procent toe wel eens een vergadering gemist te hebben wegens een bezoek aan de kroeg. Bijna drie op tien Britse werknemers is al eens achter zijn bureau in slaap gevallen. Bovendien zegt 62 procent van de ondervraagden al wel een amoureuze flirt te hebben gehad met een collega."

14:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, human resources, pornografie |  Facebook |

Kredietcrisis verhoogt gevaar op gegevensdiefstal

cybercrimeInformatici verwachten dat de kredietcrisis een toenemend aantal werknemers in de verleiding zal brengen om hun toegangsrechten te misbruiken om bedrijfsinformatie te stelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het beveiligingsbedrijf McAfee. Volgens de onderzoekers ziet 68 procent van de ondervraagde informatici diefstal van concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens door personeelsleden of gewezen werknemers als het grootste beveiligingsrisico binnen hun bedrijf. Daarbij kan het volgens de betrokkenen niet alleen gaan om ontslagen medewerkers, maar ook om medewerkers die door de economische recessie in financiële problemen zijn gekomen. Gegevensdiefstallen en andere vormen van cybercrime zouden het voorbije jaar wereldwijd één triljoen dollar hebben gekost aan verlies van intellectuele eigendommen en uitgaven voor herstellingen.

De onderzoekers stellen dat in ontwikkelingslanden meer middelen geïnvesteerd worden in de bescherming van intellectuele eigendommen dan in het westen. Opvallend is dat meer dan 25 procent van de ondervraagden zegt de opslag van gegevens in China te vermijden, terwijl 47 procent van de Chinese respondenten van mening zijn dat de Verenigde Staten de grootste bedreiging vormen voor de bescherming van bedrijfsinformatie. Volgens McAfee heeft een gemiddeld bedrijf voor ongeveer 11,4 miljoen dollar gegevens opgeslagen. Het gaat daarbij om gegevens over klanten en kredietkaarten, financiële verslagen en wettelijke documenten. Pakistan, China en Rusland hebben bij de respondenten de slechtste reputatie op het vlak van gegevensopslag.

"De meeste gegevens worden nog altijd opgeslagen in Noord-Amerika en West-Europa, maar 26 procent van de bedrijven zegt data te stockeren in regio's waar de kosten gevoelig lager liggen," aldus het magazine Computer Weekly. Van die groep gaat 36 procent naar China, 22 procent in Azië en 19 procent in Latijns-Amerika. De respondenten denken trouwens dat datadiefstal van binnenuit een groter gevaar vormt dan beveiligingsproblemen als gevolg van lekken in computersystemen (51 procent), cyberterrorisme (38 procent) en industriële spionage (36 procent). De onderzoekers stellen dat bedrijven niet alles mogen uitbesteden en steeds een verantwoordelijke moeten hebben die de informaticabeveiliging in het oog houdt en de mogelijkheid heeft om snel in te grijpen wanneer dat nodig zou zijn. Ook moet er een duidelijke informatica-strategie opgesteld worden bij ontslagen.

13:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, informatica, gegevensdiefstal |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het voorbije jaar is in de Verenigde Staten voor 3,3 miljard dollar gelobbyd bij het Amerikaanse Congres en de federale overheidsdiensten. Dat heeft de Amerikaanse krant USA Today berekend. De inspanningen van de Amerikaanse lobbysector hebben daarmee een nieuw record gevestigd. Het jaar voordien werd er voor 2,9 miljard dollar gelobbyd. Vier jaar geleden bedroeg het lobbybedrag slechts de helft van het huidige niveau. Volgens het Amerikaanse Center for Responsive Politics zou het lobbybedrag dit jaar nog hoger kunnen uitvallen, vooral door het steunplan dat de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama heeft uitgewerkt voor de Amerikaanse economie, waardoor er heel wat geld te verdelen valt. De Amerikaanse Kamer van Koophandel was met meer dan 62 miljoen dollar het voorbije jaar de grootste lobbyist.

Het contract van de particuliere Amerikaanse veiligheidsmaatschappij Blackwater in Irak wordt niet verlengd. Dat heeft het Iraakse ministerie van binnenlandse zaken gemeld. Blackwater is de grootste particuliere veiligheidsmaatschappij waarop het Amerikaanse leger in Bagdad een beroep doet. De veiligheidsagenten van Blackwater beschermen onder meer het personeel van de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad. Volgens de woordvoerder van het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken is het contract al beëindigd. Vijf leden van Blackwater staan terecht wegens moord na een dodelijk schietincident. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft officieel evestigd dat het contract van Blackwater voor de bescherming van Amerikaanse diplomaten in Irak niet zal worden verlengd.

Het Amerikaanse bedrijf 3M heeft de verwachting voor de omzet en winst voor dit jaar verlaagd, als gevolg van de aanhoudende wereldwijde economische onzekerheid en uitdagende marktomstandigheden. De Amerikaanse maker van kantoorproducten en bouwmaterialen verwacht dat het omzetvolume met vijf tot negen procent zal dalen, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een daling met drie tot zeven procent. Het bedrijf kondigde daarnaast aan de kapitaalinvesteringen dit jaar met ongeveer dertig procent te willen verlagen. Het bedrijf heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 536 miljoen dollar. Dat is een daling met 37 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De kwartaalomzet daalde met 11,2 procent tot 5,5 miljard dollar. Over het hele jaar daalde winst van 4,1 miljard dollar tot 3,5 miljard dollar.

John Lechleiter, de chief executive van de Amerikaanse farmagroep Eli Lilly, zegt grote vraagtekens te zetten bij de zin van megaovernames. Hij gelooft niet dat deals zoals de overname van Wyeth door Pfizer op lange termijn waarde zullen opleveren. Lilly gelooft wel in de aankoop van kleine en middelgrote farmabedrijven zoals Imclone. Dankzij deze overname is Lilly overigens opgeklommen tot de vijfde plaats in de wereldrangschikking van de biotechnologische geneesmiddelenmakers. De overnametransactie kostte het Amerikaanse farmaconcern tijdens het vierde kwartaal wel een verlies van 3,63 miljard euro, vergeleken met een winst van 854,4 miljoen dollar tijdens de laatste drie maanden van het jaar voordien. Deze overname dateert van november vorig jaar en vergde een investering van in totaal 6,3 miljard dollar.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft uitgehaald naar bankiers op Wall Street in New York die zichzelf vorig jaar bijna 20 miljard dollar aan bonussen hebben toegekend. Obama noemde de bonussen schandalig en een toppunt van onverantwoordelijkheid in een tijd waarin de overheid moet bijspringen om de beursbedrijven in leven te houden. De Amerikaanse president reageerde daarmee op een recent rapport, waaruit bleek dat werknemers uit de Amerikaanse financiële sector het voorbije jaar ongeveer 18,4 miljard dollar aan financiële bonussen hebben ontvangen. Dat was 44 procent minder dan het jaar voordien, maar het was nog altijd het zesde vetste bonusjaar uit de geschiedenis. Het is volgens Obama tijd dat mensen uit de financiële wereld die om hulp vragen, de nodige zelfbeheersing en discipline leren.

De Japanse autoconstructeur Honda Motor heeft een nieuwe winstwaarschuwing verspreid. Dat is al de vierde waarschuwing van het lopende boekjaar. De Japanse autobouwer verwacht voor het boekjaar, dat eindigt in maart, een gevoelig lagere winst. Als voornaamste oorzaken worden de koers van de yen en de dalende autoverkoop door de economische crisis genoemd. Honda, na Toyota de grootste autobouwer van Japan, verwacht voor het hele lopende boekjaar een nettowinst van 80 miljard yen (696 miljoen euro). In december vorig jaar sprak Honda nog van een nettowinst van 185 miljard yen. Verwacht wordt dat de operationele winst terugvalt met 85,3 procent tot 140 miljard yen en dat de omzet met 15,9 procent zakt tot 10,1 biljoen yen. In het afgelopen kwartaal kelderde de nettowinst al met 90 procent tot 20,2 miljard yen.

ExxonMobil, het grootste olieconcern ter wereld, heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst geboekt van 7,82 miljard dollar. Dat is een daling met 33 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien, te wijten aan de lagere olieprijzen en hogere operationele kosten. De lagere olieprijzen hadden volgens ExxonMobil een negatief effect van 3,2 miljard dollar. De impact van de orkaanschade op de nettowinst bedroeg 570 miljoen dollar. In het derde kwartaal van vorig jaar boekte ExxonMobil nog een recordwinst van 14,8 miljard dollar, dankzij de hogere olieprijzen. De omzet daalde van 116,6 miljard dollar tot 84,7 miljard dollar. Over het hele jaar zag ExxonMobil de nettowinst stijgen met 11 procent tot een recordniveau van 45,2 miljard dollar. De kapitaalinvesteringen namen het voorbije jaar toe met 25 procent tot 26,1 miljard dollar.

Het Franse energieconcern GdF Suez is er na een maandenlange strijd niet in geslaagd om het contract binnen te halen voor de bouw van een tweede exemplaar van de nieuwe EPR-kerncentrales. Het project werd toegewezen aan concurrent Electricité de France. Dat heeft de Franse president Nicolas Sarkozy bekend gemaakt. GdF Suez krijgt wel een minderheidsparticipatie en mag eventueel ook een derde EPR-centrale bouwen. Het tweede exemplaar wordt gebouwd in Penly en zou tegen 2017 operationeel moeten zijn. Een woordvoerder van GdF Suez zegt dat de recente gascrisis duidelijk heeft gemaakt dat de Europese landen moeten kunnen rekenen op andere energiebronnen. GdF zegt de beslissing van de Franse regering over de derde EPR-centrale af te wachten. Een deadline voor die beslissing is nog niet gesteld.

Het Zwitserse farmaceutische concern Roche heeft aangekondigd een nieuw bod uit te willen brengen op het resterende belang van 44,2 procent in het Amerikaanse Genentech. Het nieuwe bod heeft een waarde van 42,1 miljard dollar. Eerder had Roche al een overnamebod van 43,7 miljard dollar gelanceerd, maar dat werd al door het bestuur van Genentech afgewezen omdat het te laag was. Roche wil zich nu met het verlaagde bod rechtstreeks richten tot de aandeelhouders van Genentech. Het Zwitserse bedrijf stelt teleurgesteld te zijn dat de onderhandelingen tussen Roche en Genentech in de afgelopen zes maanden niet hebben geleid tot een overeenkomst over een volledige overname. Volgens Roche is het daarom tijd om de minderheidsaandeelhouders van Genentech de mogelijkheid te geven een besluit te nemen over het bod.

De Japanse industriële groep Hitachi gaat 7.000 banen schrappen. Als gevolg van de economische crisis verwacht Hitachi een nettoverlies van 700 miljard yen (5,8 miljard euro). Volgens het bedrijf was er vooral sinds november vorig jaar een bliksemsnelle daling van de vraag in verschillende van zijn activiteiten. Hitachi is actief in halfgeleiders, maar ook onder meer in telecom en automobieluitrusting. Daarnaast had de groep, net als andere Japanse bedrijven, last van de dure yen. Drie maand geleden ging de groep nog uit van een nettowinst van 15 miljard yen. Dat cijfer is intussen dramatisch naar beneden herzien, tot een verlies van 700 miljard yen, het grootste verlies voor een Aziatisch bedrijf sinds het uitbreken van de economische crisis. Ook de omzet werd naar beneden herzien, van 10.900 miljard yen tot 10.020 miljard yen.

De Japanse elektronica- en telecomconcern NEC gaat wereldwijd 20.000 banen schrappen. De zware herstructurering is het gevolg van een miljardenverlies dit boekjaar. NEC heeft zijn financiële vooruitzichten zwaar naar beneden herzien. Het bedrijf gaat nu uit van een verlies over het lopende boekjaar van 290 miljard yen (2,4 miljard euro). Aanleiding is de dalende vraag naar halfgeleiders, als gevolg van de economische recessie, en de sterke yen. Het bedrijf gaat uit van een omzet die 9 procent lager zal liggen dan het jaar daarvoor. Vandaag werken bij het bedrijf 150.000 mensen. Zestig procent van de banen die worden geschrapt, zullen in het buitenland vallen. De saneringsronde moeten tegen maart volgend jaar zijn afgerond en zou de volgend twee jaar 80 miljard yen moeten opleveren. NEC zou met Toshiba ook werken aan een joint venture.

Internetretailer Amazon.com heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar verrassend sterke resultaten geboekt. Dit kwam mede omdat het bedrijf goede zaken heeft gedaan in de periode rond kerstmis. Amazon realiseerde tijdens het derde kwartaal een omzet van 6,7 miljard dollar. Dat is 18 procent meer dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg tot 225 miljoen dolla, tegenover 207 miljoen dollar een jaar eerder. Amazon-topman Jeff Bezos bedankte alle klanten speciaal voor de ongewoon grote vraag naar de Kindle-reader in het vierde kwartaal. Dat is eigenlijk een bedankje aan Oprah Winfrey. Sinds zij in de herfst de e-reader van Amazon in haar televisieprogramma omstandig prees, was het apparaat binnen de kortste keren uitverkocht. Met kerstmis waren er dan ook geen e-readers meer te krijgen in de webshop.

De toxische producten die Duitse banken in hun bezit hebben, worden best ondergebracht in aparte afdelingen binnen iedere bank. Dat zou één van de hoofdpunten van het herwerkte reddingsplan van de regering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn. In plaats van een grote bad bank voor het hele land, zou men de probleemkredieten in de bank zelf laten. Door die aparte bad banks zouden de risico's gedeeld worden door de aandeelhouders en de belastingbetaler. Daarbij wordt gesteld dat ook de banken hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de problemen die ze hebben veroorzaakt en dus met hun gezonde takken de tekorten in de verlieslatende entiteiten helpen financieren. Aan het plan zal nog enkele weken geschaafd worden. Het plan moet klaar zijn voor de banken hun jaarresultaten bekendmaken.

Het Amerikaanse concern Caterpillar, fabrikant van werfmachines, heeft bekend gemaakt 2.000 bijkomende ontslagen door te voeren, bovenop het schrappen van 20.000 banen dat eerder dit jaar werd bekend gemaakt. In functie van de conjunctuur, kunnen volgens het bedrijf dit jaar nog meer ontslagen en afvloeiingen nodig zijn. De ontslagen worden eens te meer gemotiveerd door een daling van de vraag naar producten van Caterpillar, dat lijdt onder de crisis in de bouwsector. Bovendien staat de verkoop van machines voor de mijnbouwsector onder druk door de gedaalde grondstoffenprijzen. Caterpillar realiseerde tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst van 661 miljoen dollar, tegenover 975 miljoen dollar tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Caterpillar telt wereldwijd 110.000 werknemers.

Het World Wildlife Fund (WWF) stopt zijn samenwerking met de Nederlandse sponsor Essent op de dag dat het energiebedrijf door het Duitse RWE wordt overgenomen. Het WWF vindt dat de Duitse groep één van de meest vervuilende energiebedrijven van Europa is en uitte eerder al zijn ongenoegen over de overname van Essent. De natuurbeschermingsorganisatie wijst erop dat RWE nog conventionele bruinkool- en steenkoolcentrales exploiteert. Die zorgen volgens de organisatie voor een zeer grote uitstoot van koolstofdioxide. Ook zou RWE nieuwe centrales willen bouwen waar koolstofdioxide niet wordt afgevangen en opgeslagen. Bovendien zou het bedrijf willen investeren in de bouw van een Bulgaarse kerncentrale op een plek die gevoelig is voor aardbevingen. Het WWF en Essent werkten sinds 1995 samen.

Meer Nieuws

12:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-09

Eisen online shoppers blijven groeien

onlineshopNaarmate de consument meer vertrouwd raakt met internetwinkelen, stijgen ook zijn verwachtingen over de kwaliteit van hun online shoppingbeleving op een exponentiële manier. Daardoor worden er ook hogere eisen opgelegd aan de online retailers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Endeca Technologies. Bij frequente online shoppers geeft 73 procent toe dat zijn verwachtingen tegenover vorig jaar zijn gestegen. Bij het totale internetwinkel-publiek is dat 60 procent. Op dit ogenblik beschouwt 57 procent van alle ondervraagden zich als een ervaring online shopper, die van de retailers eist dat ze op hun website nieuwe dingen uitproberen. Bij de frequente online shoppers noemt 68 procent zichzelf een ervaren gebruiker.

Iets meer dan de helft van alle respondenten zegt voorstander te zijn van een originele, interactieve online shoppingbeleving, die ze informatiever vinden en hen een beter zicht op het aanbod van de online retailer zou bezorgen. "Maar van die originaliteit en innovaties wordt op dit ogenblik weinig ervaren," aldus de onderzoekers. "Zo zegt 45 procent dat alle websites op elkaar lijken, waarbij de prijs en de beschikbaarheid van de producten de enige belangrijke verschillen vormen. Voor 93 procent van de ondervraagden vormen geactualiseerde websites en innovaties een cruciale behoefte. Online retailers moeten hun websites dan ook tijdig aanvullen met nieuwe diensten en producten. Die kloof is voor online retailers een opportuniteit om in moeilijke economische omstandigheden het verschil te maken."

In de eerste plaats willen online shoppers een gebruiksvriendelijke website, zodat ze op een snelle en gemakkelijke manier kunnen vinden wat ze nodig hebben. Daarnaast willen de gebruikers ook een duidelijke, toegankelijke productinformatie. Ook worden gemakkelijke procedures geëist om de aankopen af te wikkelen. Frequente shoppers vinden echter ook ontdekkingen doen op de websites. In deze groep zegt 85 procent onverwachte aankopen gedaan te hebben terwijl ze door de website aan het bladeren waren. Bij het algemene online shoppingpubliek zegt 75 procent een onverwachte ontdekking gedaan te hebben. De onderzoekers stellen dat het merendeel van de consumenten zich heel vertrouwd voelt met e-commerce. Daarbij wordt gesteld dat online retailers mee moeten evolueren met de wensen van de gebruikers, willen ze niet uit de boot vallen.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gebruik sociale netwerken verviervoudigd

myspace_logoHet gebruik van sociale netwerken is op vier jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Internet & American Life Project. Daarbij wordt opgemerkt dat in 2005 amper 8 procent van de Amerikaanse online volwassenen gebruik maakten van sociale netwerken. Dat is het voorbije jaar gestegen tot 35 procent. De onderzoekers merken op dat vooral tieners grote aandacht krijgen omwille van hun gebruik van sociale netwerken, maar ze voegen er aan toe dat de volwassenen nog altijd de grootste groep van bezoekers van sociale netwerken uitmaken. Wel blijkt dat jonge volwassenen sneller geneigd zijn om op sociale netwerken een profiel te hebben dan oudere internetgebruikers.

Uit het Pew-onderzoek blijkt dat in de leeftijdcategorie tussen achttien en vierentwintig jaar 75 procent van de online bevolking een profiel heeft op het sociale netwerksite. In de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar is dat nog 57 procent. Tussen vijfendertig en vierendertig jaar daalt dat verder tot 30 procent. De daling gaat verder naarmate de gebruiker ouder wordt. In de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar heeft nog 19 procent een profiel, gevolgd door de leeftijdscategorie tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar (10 procent). Bij vijfenzestigplussers heeft nog slechts 7 procent een profiel. Sociale netwerken zijn volgens de onderzoekers ook vooral een zaak van studenten. Ongeveer 70 procent van de studenten heeft een netwerkprofiel, tegenover amper 28 procent bij niet-studenten.

Niet alleen het aantal netwerkprofielen kent een groei, maar ook het dagelijks bezoek aan netwerksites blijft stijgen. "In februari 2005 bracht slechts 2 procent van de volwassen internetgebruikers geregeld een sociale netwerksite," voeren de onderzoekers aan. "Eind vorig jaar was dat gestegen tot 19 procent. Meer dan één of drie volwassen internetgebruikers zegt nu dagelijks een sociale netwerksite te bezoeken." De onderzoekers stellen wel dat het gebruik van sociale netwerken vooral om persoonlijke redenen gebeurt en veel minder uit professionele overwegingen. Met de helft van alle profielen is MySpace het profielste netwerk van dit ogenblik, gevolgd door Facebook (22 procent) en LinkedIn (6 procent).

14:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sociale netwerken |  Facebook |

Bezoekers krantensites met 16 procent gestegen

nytcomDe websites van Amerikaanse kranten hebben vorig jaar 16 procent meer bezoekers ontvangen dan het jaar voordien. Het aantal unieke bezoekers kende een stijging met 27 procent. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen Online. Het aantal unieke bezoekers van de websites van de tien grootste Amerikaanse kranten was in december vorig jaar gestegen tot 40,1 miljoen. Twaalf maanden daarvoor was dat nog 34,6 miljoen. Op de eerste plaats staat de website van The New York Times met 18,2 miljoen unieke bezoekers, gevolgd door USA Today met 11,4 miljoen bezoekers en The Washington Post met 9,5 miljoen bezoekers. De onderzoekers hebben het hierbij over een indrukwekkende groei. Die werd wel onder meer gedragen door de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Na de topdrie volgen The Los Angeles Times (7,9 miljoen bezoekers), The Wall Street Journal (7,2 miljoen bezoekers), The Daily News (5,8 miljoen bezoekers), The Chicago Tribune (5,2 miljoen bezoekers), The New York Post (4,5 miljoen bezoekers), The Boston Globe (4 miljoen bezoekers) en The San Francisco Chronicle (3,5 miljoen bezoekers). De grootste stijging werd genoteerd door The New York Daily News (99 procent). Alleen de website van The Boston Globe kende een daling (6 procent). Gemiddeld gaat een bezoeker 6,3 keer per maand naar een krantensite. Dat zorgt echter slechts voor een totale duurtijd van iets meer dan een half uur per maand, een stijging van twee procent op één jaar tijd. Dat is volgens analisten nog altijd onvoldoende om een grote troef te worden voor adverteerders.

De onderzoekers stellen dat niet alleen het aantal unieke bezoekers van krantensites stijgt, maar dat de lezers de websites ook vaker bezoeken dan in het verleden. "In totaal werden er in december van vorig jaar 252,7 miljoen bezoeken geteld aan de krantensites," voert Nielsen Online aan. "Dat is een stijging met 27 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien, toen er 199,6 miljoen bezoeken werden geteld. Ondanks de huidige problemen van de traditionele krantensector, brengen de consumenten steeds vaker een bezoek aan krantensites om op de hoogte te blijven van de recentste actualiteit. De uitdaging van de krantenuitgevers bestaat er nu echter in om uit dat actieve online lezerspubliek de nodige inkomsten te halen."

13:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, krant |  Facebook |

Bedrijven schakelen over naar virtuele evenementen

schorr_seminarBedrijven gaan dit jaar minder de deur uit. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau ON24. Daarbij zegt 76 procent van alle bedrijfsleiders dat ze plannen hebben om dit jaar fysieke evenementen te vervangen voor virtuele alternatieven. De meeste chief executives zeggen ook dat hun bedrijven dit jaar minder aanwezig zullen zijn op vakbeurzen, congressen en trainingen. Deze verschuiving heeft volgens de onderzoekers duidelijk te maken met de economische crisis, maar ook omdat online acitiveiten gebruiksvriendelijker zijn, een grotere flexibiliteit toelaten en een aantal extra mogelijkheden creëren. Daarbij wordt gesteld dat vele medewerkers al actief zijn in online sociale netwerken en het gewoon zijn om op die manier relaties aan te knopen. Bovendien zorgen deze online evenementen voor een grotere hoevelheid informatie.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan vier op tien bedrijfsleiders van plan is om de fysieke aanwezigheid op vakbeurzen met zeker de helft te zullen afbouwen. Daarnaast zegt bijna tweederde dat er minder zal deelgenomen worden aan seminaries en die zelfs helemaal van de agenda te schrappen. Zes op tien zegt dat opleidingen of andere interne evenementen dit jaar met twintig tot vijftig procent zullen afgebouwd worden. Bovendien zegt drie op vier ondervraagden dat zijn bedrijf al begonnen is met het inschakelen van virtuele evenementen en daar concrete plannen voor te hebben. Iets meer de helft van de bedrijven werkt volgens de onderzoekers op dit ogenblik al met virtuele evenementen.

De onderzoekers stellen wel dat zes op tien bedrijfsleiders toegeeft dat ze het persoonlijk contact zullen missen, maar slechts één op drie zegt de verplaatsing en de sociale activiteiten te zullen missen. Amper twee op tien zegt het spijtig te vinden dat ze sprekers niet meer in levende lijve te zien zullen krijgen. Daarentegen zien de ondervraagden heel wat voordelen in virtuele evenementen. Zo zegt drie op vier dat er nu bespaard kan worden op vervoer, terwijl twee op drie het een voordeel vindt dat ze deze virtuele sessies in hun eigen tijdschema's kunnen bijwonen. Ook zegt bijna zestig procent dat deze virtuele sessies kunnen doorgestuurd worden naar collega's die er eveneens belang zouden kunnen in hebben.

Meer dan één op drie ondervraagden stelt dat virtuele evenementen een aantal voordelen bieden op sociale netwerken. Zo vindt twee op drie het nuttig dat ze vooraf een lijst met alle deelnemers kunnen inkijken. Vier op tien zegt het handig te vinden dat ze tijdens het virtuele evenement online contact kunnen nemen met andere deelnemers. Ook zegt bijna één op drie dat het interessant is om meer informatie te hebben over de personen of bedrijven die ze online ontmoeten. De onderzoekers stellen dat fysieke evenementen altijd belangrijk zullen blijven in de activiteiten van bedrijven, maar er wordt gesteld dat ook virtuele evenementen een doorbraak hebben gerealiseerd in de zakenwereld.

13:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, evenement, congres |  Facebook |

Valentijndag wordt dit jaar intiemer gevierd

valentine-day-wallpaperValentijndag zal dit jaar intiemer gevierd worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse National Retail Federation. Daarbij wordt opgemerkt dat het geen verbazing hoeft te wekken dat er dit jaar ook op Valentijn wordt bespaard, maar er wordt gesteld dat het wel opvallend is dat de plannen van de Valentijn-vierders dit jaar verbazend sentimenteel en intiem zijn. Daarvan lijkt vooral de restaurantsector het slachtoffer te worden, want vele koppels zijn van plan om Valentijnsdag dit jaar thuis te vieren in plaats van op stap te gaan. Dat levert volgens de Valentijn-vierders niet alleen een besparing op, maar is het bovendien ook nog persoonlijker en galanter.

Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten dit jaar van plan zijn om gemiddeld 102,5 dollar uit te geven aan Valentijns-geschenken. Vorig jaar was dat nog bijna 123 dollar. Daarbij zal 35,7 procent van alle Valentijns-uitgaven naar de aankoop van bloemen gaan en 16 procent naar de aanschaf van juwelen. Dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, maar er zijn ook categorieën die opvallend populairder zijn geworden. Zo zegt 58 procent van plan te zijn om dit jaar Valentijnskaarten te kopen. Vorig jaar was dat 56,8 procent. Bovendien daalt de aankoop van snoepgoed van 47,7 procent naar 45,8 procent. Ook een avondje uit daalt van 48,2 procent naar 47 procent. "Dit jaar zal de consument meer dan ooit zoeken naar creatieve en goedkope manieren zoeken om hun geliefde te verrassen," voeren de onderzoekers aan.

Volgens andere rapporten zal er nog meer bespaard worden op het restaurantbezoek. Uit een onderzoek van Whole Foods Markets blijkt dat 81 procent van de getrouwde koppels liever zouden hebben dat hun partner een Valentijns-maaltijd klaar zou maken in plaats van op restaurant te gaan. Daarbij geeft ongeveer de helft toe dat de crisis daarin een rol speelt, maar 64 procent zegt dat een etentje thuis intiemer en specialer is, terwijl 73 procent van mening is dat een zelfbereide Valentijnsmaaltijd persoonlijker en attenter is. Dit is volgens de onderzoeks slecht nieuws voor de restaurantsector, die al geconfronteerd wordt met teruggeschroefde gezinsbudgetten. Valentijnsdag is de derde meest populaire dag van het jaar om op restaurant te gaan.

Onlangs nog adviseerde Suze Orman, een Amerikaanse specialiste in persoonlijke financies, tijdens de 'Oprah Winfrey Show' dat de consumenten op hun budget zouden kunnen besparen door een maand lang weg te blijven uit restaurants. Dat leverde haar prompt een schrijven op van de National Restaurant Association, die aanvoerde dat het in een economisch moeilijke periode niet bijzonder verstandig is om acties aan te moedigen die banen zouden kosten en dus ook de Amerikaanse burger zouden treffen.

12:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, cadeau, valentijn |  Facebook |

Russische herstelbeleid is discriminerend

RussiaHet Russische economisch herstelbeleid is gebaseerd op vriendendiensten en voedt de corruptie. Dat zegt Alexander Lebedev, de Russische miljonair die onlangs de Britse krant Evening Standard opkocht. Er wordt volgens Lebedev wel veel beloofd, maar hij voegt er aan toe dat het systeem niet werkt. Eerder had Vladimir Putin, de eerste minister van Rusland, nog opgeworpen dat een overdreven inmenging van de overheid in het bedrijfsleven negatief zou kunnen uitvallen. Lebedev zegt echter dat het Russische herstelplan tegenstanders van Vladimir Putin discrimineert. De holding National Reserve Corporation van Lebedev had ingeschreven voor een financieel hulpplan van de Russische overheid, maar die aanvraag werd verworpen.

"De hulpmaatregelen van de Russische overheid komen helemaal niet ten goede aan de echter economie van Rusland," aldus Lebedev. Daarbij verwijst hij onder meer naar sectoren zoals de landbouw, de bouwindustrie en de luchtvaart, economische takken waarin Lebedev actief is. De regering van de Russische eerste minister Putin heeft een programma van meer dan 200 miljard dollar aan economische maatregelen goedgekeurd, waaronder een bedrag van 50 miljard dollar voor bedrijven om hun buitenlandse schulden af te betalen. Daarmee worden volgens Lebedev rijke bedrijven ondersteund, zonder dat de Russische bevolking daarvan de vruchten kan plukken.

Net zoals een aantal andere Russische industriëlen heeft Lebedev een aanvraag ingediend voor een overheidshulp van 100 miljoen dollar. "Dat was een princiepskwestie om te zien of iedereen gelijk werd behandeld," aldus Lebedev, met een fortuin van 3,1 miljard dollar de 39ste rijkste man van Rusland. De aanvraag werd echter afgewezen, wat volgens Lebedev een duidelijk bewijs is dat tegenstanders van Vladimir Putin worden gediscrimineerd. Bedrijven zoals RusAl, de grootste aluminiumproducent van Rusland en eigendom van oligarch Oleg Deripaska, kreeg 4,5 miljard staatssteun. Dat is volgens Lebedev net het tegenovergestelde van wat Putin altijd gezegd heeft, namelijk dat er een afstand moest bewaard blijven tussen de politiek en de oligarchen.

Lebedev voegde er aan toe dat de managers van staatsbedrijven niet kunnen omgaan met een crisissituatie, nadat ze meer dan tien jaar lang economische groei hebben gekend. Bovendien zorgt de groeiende corruptie er volgens Lebedev voor dat honderden miljarden dollars verdwijnen, terwijl tegelijkertijd weinig nieuwe wegen, ziekenhuizen of scholen worden gebouwd. "Het is tijd om de staatsindustrie onder de loep te nemen in plaats van te zeggen dat dit het meest betrouwbare instituut van het land is," aldus nog Lebedev. Russische bedrijven moeten dit jaar 115,7 miljard dollar aan buitenlandse schuld terugbetalen. Het Russische staatsmonopoliebedrijf VEB waarschuwt dat de bedrijven er niet moeten op rekenen dat de overheid al hun problemen zal oplossen.

11:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, putin, lebedev |  Facebook |

Space Adventures gelooft in toekomst ruimtetoerisme

spaceDe economische crisis kan het enthousiasme van de rijken voor het ruimtetoerisme niet temperen. Dat heeft Eric Anderson, chief executive van het commerciële ruimtebedrijf Space Adventures, gezegd in de coulissen van het World Economic Forum in Davos. Het bedrijf heeft 175 miljoen dollar geïnvesteerd in ruimtereizen met de Russische Soejoez-missies naar het International Space Station (ISS) en stuurt in maart van dit jaar de Hongaarse software-specialist Charles Symonyi de ruimte in. Het zal de eerste keer zijn dat een ruimtetoerist voor een tweede verblijf in de ruimte heeft geboekt. Een basisticket voor een toeristische ruimtevlucht kost 35 miljoen dollar tot 45 miljoen dollar. Voor een extra betaling van 10 miljoen dollar kan de gegadigde de eerste toerist worden die ook een ruimtewandeling zal kunnen maken.

Eric Anderson benadrukte dat de ruimtereis van Charles Symonyi de zevende commerciële uitstap in de ruimte zal worden sinds de Amerikaanse multimiljonair Dennis Tito in 2001 als allereerste toerist een bezoek aan de ruimte mocht brengen. Er wordt echter gevreesd dat het ruimtetoerisme de terugslag zal ondervinden van de Russische beslissing om de professionele bezetting van het International Space Station te verdubbelen, hoewel Space Adventures vorig jaar met het Russische Federal Space Agency een akkoord sloot om in 2011 een eigen private uitstap te kunnen organiseren naar het ruimtestation. Anderson geeft toe dat het bemachtigen van een plaats in de Soejoez-capsules moeilijker is geworden, wat volgens hem de reden is dat besloten werd om een eigen ruimtereis te organiseren.

Anderson wees erop dat verscheidene kandidaat-ruimtetoeristen al een voorafbetaling hebben gedaan voor een ruimtereis, waaronder Sergey Brin, mede-oprichter van het Amerikaanse internetbedrijf Google. De chief executive van Space Adventures zegt nog andere klanten te hopen kunnen werven, maar waarschuwt dat de wereldwijde economische crisis geen reden zal zijn om kortingen toe te staan. Onder meer onder de nieuwe Chinese rijken zou er een grote belangstelling zijn voor het ruimtetoerisme. In China zou door sommigen ook gedacht worden om zelf een toeristisch ruimtevaartprogramma op te zetten. Concrete plannen zijn nog niet bekend, maar de Chinese ruimtevaartspecialist Ling Yan, professor internationale wetgeving aan de China University of Political Science and Law in Peking, stelt dan ook dat het ruimtetoerisme geen eenvoudige industrie is en het dus een tijd kan duren vooral dit in China praktisch haalbaar zal blijken te zijn.

11:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, space adventures, ruimtevaart |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Zweedse autobouwer Volvo Cars, eigendom van Ford, heeft een lening van 5 miljard Zweedse kroon (zowat 475 miljoen euro) gevraagd aan de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld moet Volvo toelaten om projecten te financieren voor de bouw van schonere wagens en de modernisering van zijn productie-apparaat. De Zweedse regering heeft het schuldagentschap belast met de onderhandelingen over een staatsgarantie voor de lening. Die garantie maakt deel uit van een Zweeds steunplan voor de auto-industrie, ter waarde van 2,7 miljard euro. Ook Saab zou aansturen op steun, maar de Zweedse regering heeft aan het Amerikaanse moederconcern General Motors gevraagd om met een meer geloofwaardig plan af te komen. Verwacht wordt dat de lening voor Volvo Cars in maart afgerond kan worden.

Het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca schrapt wereldwijd nog eens 6.000 banen. Over een periode van vier jaar zullen bij het concern 15.000 banen verdwenen zijn. Het schrappen van extra banen is volgens AstraZeneca nodig door de aanhoudende prijsdruk en de concurrentie met generische geneesmiddelen. Het bedrijf kondigde twee jaar geleden al aan 7.600 jobs te schrappen en in november vorig jaar volgden nog eens 1.400 banen. Toen werd ook besloten dat de verpakkings- en distributieafdeling in Destelbergen wordt gesloten. AstraZeneca zag het voorbije boekjaar de omzet stijgen tot 31,6 miljard dollar, tegen 29,6 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst steeg van 5,6 naar 6,1 miljard dollar. Het Brits-Zweedse farmaconcern stelt wereldwijd 65.000 mensen tewerk.

Ratan Tata, de topman van het Indiase industriële conglomeraat Tata, heeft zijn 350.000 medewerkers gewaarschuwd dat ze zich moeten voorbereiden op moeilijke beslissingen als gevolg van wat de topman beschrijft als de zwaarste economische crisis uit de hedendaagse geschiedenis. De wereldwijde financiële crisis, het opdrogen van het krediet en de dalende vraagt in de meeste sectoren hebben volgens hem zware gevolgen voor de meerderheid van de bedrijven van de Tata-groep. Ratan Tata sprak nog niet over een mogelijk verlies van banen. Tata is een industriële mastodont met 98 filialen in tal van sectoren. Het concern is onder meer actief in de autosector, de staalindustrie, de communicatiesector en de hotelindustrie. De groep vertegenwoordigt 3,2 procent van de rijkdom van India.

De Amerikaanse autobouwer Ford Motor heeft heft voorbije jaar een verlies geleden van 14,6 miljard dollar. Het gaat om het slechtste resultaat uit de 105-jarige geschiedenis van de autoconstructeur. Ford hoopt in 2011 break even te kunnen draaien. Het verlies van vorig jaar betekent een vervijfvoudiging van het resultaat van het jaar voordien. Toen leed Ford een nettoverlies van 2,7 miljard dollar. In 2006 ging de autobouwer 12,6 miljard dollar in het rood. De jaaromzet daalde het afgelopen jaar met 15 procent tot 146,3 miljard dollar. In het slotkwartaal van vorig jaar was er een nettoverlies van 5,9 miljard dollar, tegenover een verlies van 2,8 miljard dollar het jaar voordien. De kwartaalomzet daalde met een derde tot 29,2 miljard dollar. Ford herhaalde geen staatshulp nodig te hebben. De constructeur verwacht ook dit jaar en in 2010 verlies te lijden.

Het Amerikaanse fotoconcern Eastman Kodak gaat wereldwijd tot 4.500 banen schrappen. Dat komt overeen met 18 procent van het totale personeelsbestand. Dat heeft de groep bekend gemaakt naar aanleiding van de publicatie van de kwartaalcijfers. Kodak leed in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies van 137 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar maakte de groep nog 215 miljoen dollar winst. De omzet zakte 24 procent tot 2,43 miljard dollar. Kodak heeft net een zware ombouw van analoge naar digitale fotografie achter de rug. De herstructurering kost het bedrijf dit jaar tussen de 250 miljoen dollar en 300 miljoen dollar. De maatregelen zullen naar verwachting een jaarlijkse besparing opleveren van 300 miljoen dollar en 350 miljoen dollar. Het merendeel van de banenreductie zal plaatsvinden in de eerste helft van dit jaar.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het economische stimuleringsplan van president Barack Obama goedgekeurd. Het pakket kreeg alleen democratische steun, want alle 177 republikeinse afgevaardigden stemden tegen het plan van 825 miljard dollar. Ook elf democraten gingen niet akkoord. In totaal stemden 244 afgevaardigden voor het plan dat volgens Obama vier miljoen banen zal redden of creëren. Obama zei dankbaar te zijn dat het plan is aangenomen. In zijn verklaring stelde hij tevens dat er geen ruimte is voor partijpolitiek, nu de Amerikaanse economie op instorten staat. Obama had eerder nog aan de republikeinen gevraagd voor het programma te stemmen, ondanks de politieke meningsverschillen. De republikeinen vinden echter onder meer dat de belastingverlagingen niet ver genoeg gaan.

De Japanse glasfabrikant Nippon Sheet Glass schrapt wereldwijd 5.800 banen. Dat is 15 procent van het totale personeelsbestand. De maatregel past in het kader van een herstructureringsplan om uit de rode cijfers te komen. Voor eind maart zullen 3.000 werknemers vertrekken, de rest volgt tegen maart volgend jaar. De directie wil vooral de glasproductie voor de autosector in Europa en Noord-Amerika inperken. Verder wordt het equivalent van twee productielijnen float glass in Europa geschrapt en wordt de productie van dit type glas wereldwijd met 15 procent verminderd. De groep verwacht dit boekjaar een nettoverlies van 22 miljard yen (183 miljoen euro) te zullen lijden, tegenover 50,4 miljard yen nettowinst het vorige boekjaar. De sterke yen en de moeilijke marktomstandigheden zouden de omzet met 7 procent doen dalen.

Het Zweedse kledingconcern Hennes en Maurits (H&M) wil ondanks de wereldwijde economische crisis dit jaar zesduizend tot zevenduizend banen creëren. De nettowinst van het Zweedse concern steeg het afgelopen jaar met 12,5 procent tot 15,29 miljard Zweedse kronen (1,44 miljard euro). De omzet steeg met 13 procent tot 88,53 miljard kronen. De Zweedse kledinggroep kende door de internationale economische crisis een groeivertraging in het derde trimester, maar slaagde erin de zaak naar haar hand te zetten door een lageprijzenpolitiek. Daarnaast ging het wereldwijd ook onverminderd voort met het openen van nieuwe filialen. Aan het slot van het boekjaar bleken 214 nieuwe vestigingen geopend te zijn. Het jaar voordien werden 193 nieuwe winkels geopend. Dit jaar verwacht H&M de opening van 225 nieuwe winkels.

De Amerikaanse sandwichketen Subway plant tegen eind volgend jaar 600 nieuwe vestigingen te openen in Groot-Brittannië en Ierland. De populaire franchise zou daarmee 7.000 banen creëren. Subway is één van de weinige bedrijven die kunnen profiteren van de wereldwijde economische crisis, nu consumenten goedkopere oplossingen zoeken om buitenshuis te eten. De onderneming zal ongeveer 60 miljoen pond spenderen aan de opening van de nieuwe vestigingen. Wereldwijd heeft Subway zo'n 30.000 winkels in 87 landen, uitgebaat door 650 franchisehouders. In België zijn er momenteel acht franchisevestigingen van de sandwichketen, in onder andere Antwerpen en Brussel. Subway werkt momenteel aan de opening van vijf nieuwe Belgische winkels. Subway vergrootte zijn Europese omzet vorig jaar met kwart tot 697 miljoen euro.

Het Zwitserse mijnbedrijf Xstrata wil met een aandelenuitgifte met sterke korting 4,1 miljard pond ophalen. Het geld moet dienen om de schulden af te bouwen. Xstrata is één van de grootste mijnbouwers ter wereld. De Zwitserse groep staat onder meer sterk in het delven van koper, steenkool, nikkel, ferrochroom, vanadium en zink. De groep wint voorts lood, aluminium, goud en zilver. Beleggers maken zich al een tijdje zorgen over de oplopende schuldgraad van het bedrijf, zeker nu de metaalprijzen als gevolg van de crisis in een dip zitten. Het hoofddoel van de aandelenemissie is volgens Mick Davis, chief executive van Xstrat, om te verzekeren dat het bedrijf financieel robuust blijft tijdens de huidige uitdagende situatie op de markten en in de toekomst, gezien het beperkte zicht op de economische toestand op de korte termijn.

De negen grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar samen een verlies geleden van 1,35 miljard dollar. Heel wat Amerikaanse maatschappijen zitten door hedging met dure kerosinecontracten opgezadeld. Continental Airlines registreerde in het vierde kwartaal een nettoverlies van 266 miljoen dollar. Bij US Airways is dat 541 miljoen dollar. JetBlue verwacht na miljoenen afschrijvingen een verlies voor belastingen van 49 miljoen dollar. De bedrijven boekten ook een omzet die lager lag dan de verwachtingen van analisten. De prijs van kerosine is de jongste maanden fors gedaald, maar probleem is dat heel wat luchtvaartmaatschappijen brandstoftermijncontracten hebben afgesloten waarvan de prijs hoger ligt dan de huidige prijs op de markt. Daarnaast is er nog de economische groeivertraging.

Het aantal werklozen wereldwijd zal eind dit jaar 30 miljoen hoger liggen dan eind vorig jaar. Als de economie verder afglijdt, is zelfs een stijging met 50 miljoen mogelijk. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De IAO ziet nog meer doembeelden opduiken. Het aantal mensen dat met minder dan 2 dollar per dag moet rondkomen, zou stijgen tot 1,4 miljard. Dat betekent 45 procent van alle werkenden. Het werkloosheidspercentage is het hoogst in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook de gewezen communistische landen tellen veel werklozen. Azië heeft de laagste cijfers. Volgens de IAO zijn veel regeringen zich bewust van het probleem, maar blijven de remedies te beperkt. De experts roepen op tot investeringen in socialebescherming, infrastructuur, huisvesting en kleine ondernemingen.

De Japanse elektronicagigant Sony heeft tijdens het derde kwartaal van vorig jaar de nettowinst zien teruglopen met 95 procent. De wereldwijde recessie zette de verkoop van camera's en televisietoestellen onder druk, wat leidde tot een operationeel verlies van 18 miljard yen. Dat komt overeen met ongeveer 152 miljoen euro. De cijfers liggen in lijn van de voorlopige resultaten die Sony eerder dit jaar publiceerde. Toen werd bekend dat het bedrijf op een recordverlies voor het hele jaar afstevende. Sony maakte verder bekend dat het de voorgenomen samenwerking met branchegenoot Sharp op het gebied van platte televisies op de lange baan heeft geschoven. De twee bedrijven zouden in maart van dit jaar met de productie beginnen, maar hebben dat met een jaar uitgesteld in verband met de veranderde marktsituatie.

De Amerikaans bankgroep Wells Fargo heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een nettoverlies van 2,55 miljard dollar geleden. In dezelfde periode een jaar terug boekte Wells Fargo nog een nettowinst van 1,36 miljard dollar. Het verlies in het vierde kwartaal is het eerste sinds 2001 voor Wells Fargo, de tweede grootste consumentenkredietenverstrekker van de Verenigde Staten. Het verlies is toe te schrijven aan provisies op slechte kredieten. De bank nam in het vierde kwartaal 5,6 miljard dollar voorzieningen voor verliezen op kredietproducten. Wells Fargo, dat in het vierde kwartaal via een aandelenuitgifte 13 miljard dollar ophaalde en ook nog eens 25 miljard van de overheid kreeg, zegt nu geen extra overheidssteun nodig te hebben. De bankgroep besliste ook om zijn beslissing om een dividend uit te keren, te handhaven.

Het Ameikaanse telecombedrijf AT&T heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst geboekt van 2,4 miljard dollar. Dat is een daling met 24 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De winstdaling is volgens het bedrijf het gevolg van fusiegerelateerde kosten. De omzet klom met 2,4 procent tot 31,4 miljard dollar. De groei van AT&T moet het voorbije vooral op het gebied van mobiele telefonie gezocht worden. Het Amerikaanse telecomconcern kondigde tevens aan in het afgelopen kwartaal 2,1 miljoen nieuwe mobiele abonnementen werden afgesloten, inclusief 1,9 miljoen iPhone-klanten. Vooruitkijkend stelt AT&T dit jaar een aanhoudende omzetgroei te voorzien, ondanks de recessie in de Verenigde Staten. De jaarlijkse kapitaalinvesteringen zullen wel met 10 procent tot 15 procent worden verlaagd.

< a="http://www.express.be">Meer Nieuws

10:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-09

Touchscreen verscherpt strijd in mobiele sector

mobile-phoneDoor het succes van touchscreens wordt de concurrentiestrijd in de mobiele sector bitsiger. Dat zegt het magazine Telecoms.com. Daarbij wordt niet alleen gewezen op de voorstelling van nieuwe toepassingen, maar ook naar de strijd tussen de producenten om hun marktaandeel te beschermen. Onder meer Apple heeft gedreigd om concurrenten genadeloos te zullen vervolgen indien zij zouden raken aan de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf, nadat het een patent had gekregen voor een games-interface voor zijn iPhone. Zopas bracht ook Palm zijn eigen webgebonden touchscreen operating system op de markt, terwijl ook concurrent Nokia een eigen touchscreen-gadget heeft gelanceerd.

"Het touchscreen-patent van Apple zou een grote impact kunnen hebben op de mobiele sector, want daardoor krijgt het bedrijf de mogelijkheid om het gebruik van de technologie door concurrenten te controleren," aldus het magazine Geek.com. "Daarbij zou Apple volgens diverse bronnen zijn pijlen vooral richten op de Palm Pre en de Google Android. Wanneer een groot technologiebedrijf een dergelijke groot voordeel heeft op de concurrentie, mag verwacht worden dat het zijn rechten met harde hand zal proberen te verdedigen. Apple zal daarop geen uitzondering vormen. Dat geldt zeker in de bijzonder concurrentiële mobiele telefonie, waar zelfs Apple niet op zijn comfortabele positie kan rusten. Het is echter de vraag welke invloed Apple wettelijk zal kunnen aanwenden en welke impact het bedrijf zal hebben op de sector."

Andere aanbieders proberen eveneens met innovatieve technologieën een gedeelte van de markt te veroveren. "Palm wil met zijn nieuw operating systeem blijkbaar inspelen op een ecosysteem dat al door andere bedrijven is betreden en zijn achterstand op die voorlopers inhalen," aldus nog Telecoms.com. "Nokia wil met zijn nieuw Tube-systeem de gebruiker naar zich toehalen met een toepassing die het mobiel gamen visueel aantrekkelijker maakt. Maar ook open source mikt op een een plaats in de markt, onder meer door de mogelijkheden rond de Android uit te breiden." Opgemerkt wordt dat de Storm-technologie van Research In Motion (RIM) voor de BlackBerry, gelanceerd in november vorig jaar, door het publiek blijkbaar niet echt enthousiast wordt onthaald.

18:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, touchscreen |  Facebook |

Wall Street blijft riante bonussen uitkeren

wall_streetHet voorbije jaar was voor de financiële wereld van Wall Street een absolute ramp, maar dat heeft zich duidelijk niet vertaald in de bonussen die werden uitgekeerd. In totaal zou Wall Street voor het voorbije jaar in totaal 18,4 miljard dollar aan bonussen hebben uitgekeerd. Dat blijkt uit cijfers van de belastingsaangiftes. Dat is het zesde grootste bedrag uit de geschiedenis van de Amerikaanse financiële wereld. De uitkeringen liggen wel gevoelig lager dan de voorbije jaren, maar zitten toch nog altijd op het niveau van vier jaar geleden, toen de Dow Jones meer dan 10.000 punten haalde en op weg was naar een absolute recordhoogte. Ook vorig jaar weer streek een aantal bankiers miljoen dollars op, zelfs terwijl hun medewerkers miljarden dollars verloren. In de cijfers wordt bovendien geen rekening gehouden met aandelenopties, die de bedragen nog gevoelig zouden kunnen verhogen.

"De belastingsdienst stelt dat het niet duidelijk is dat de banken al dan niet overheidsgeld - de Amerikaanse regering heeft vele miljarden dollars geïnvesteerd om de financiële sector te redden - heeft gebruikt om de bonussen te betalen, zoals door experts in maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook het verontwaardigde Amerikaans publiek wordt opgeworpen," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "De belastingsdienst stelt dat de regering van president Barack Obama het probleem onder de loep zou moeten nemen. Belastingsambtenaren voeren aan dat transparantie bijzonder belangrijk is en er duidelijk moet gecreëerd worden of er inderdaad belastingsgeld is gebruikt om de bankiers te belonen."

Het bedrag dat dit jaar aan bonussen werd uitbetaald lag 44 procent lager dan het jaar voordien, toen 32,9 miljard werd uitgekeerd. "Dat is de grootste daling uit de geschiedenis," voert de krant aan. "De financiële sector van New York heeft het voorbije jaar echter 35 miljard dollar verloren. Dat is drie keer zoveel als het jaar voordien. Vele experts in maatschappelijk verantwoord ondernemen, investeerders en politici vragen zich echter af waarom er binnen die verliezen zelfs nog maar sprake kan zijn van bonussen. De financiële sector voert aan dat ze die bonussen moeten betalen om hun beste medewerkers te behouden, maar door de grote afvloeiingen bij de financiële bedrijven zijn zelfs voor de beste medewerkers de jobkansen bijzonder bijzonder beperkt."

Lucian A. Bebchuk, professor aan de Harvard Law School, merkt op dat de bonussen compleet disproportioneel zijn. "Bonussen moeten goede prestaties belonen en medewerkers binden," voerde hij aan. "Maar het voorbije jaar was helemaal niet het zesde beste op het vlak van winstgevendheid, noch het zesde moeilijkste om personeel te behouden. Het uitkeren van deze bonussen ondermijnt bovendien de pogingen van de Amerikaanse regering om de economie nieuw leven in te blazen." Zelfs het failliete Merrill Lynch, dat werd overgenomen door Bank of America, heeft bonussen tussen 4 miljard dollar en 5 miljard dollar uitbetaald, hoewel Bank of America door nieuwe verliezen voor een tweede keer beroep wil doen op financiële steun van de Amerikaanse overheid.

De gemiddelde bonus in Wall Street ging met 36,7 procent achteruit tot 112.000 dollar. Dat is een kleinere daling dan de algemene achteruitgang. Dat is te wijten aan het feit dat de bonussen door de talloze ontslagen onder minder gegadigden moesten verdeeld worden. De daling zou de staat New York ongeveer 1 miljard dollar aan belastingsinkomsten kosten. De stad New York zou ongeveer 275 miljoen dollar verliezen.

18:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, wall street, bonus |  Facebook |

Super Bowl getekend door besparingen

PlayboybunnyHet Amerikaanse magazine Playboy schrapt dit jaar zijn party ter gelegenheid van de organisatie van de Super Bowl in Tampa Bay, het grootste televisiegebeuren van het jaar in de Verenigde Staten. Ook het magazine Sports Illustrated heeft zijn party van het programma geschrapt. De National Football League, de organisator van de Super Bowl, heeft de prijzen voor een aantal zitplaatsen voor de allereerste keer in de geschiedenis verlaagd. Daardoor wordt duidelijk dat ook topevenementen niet immuun blijven voor de crisis. Eerder al zegden adverteerders zoals General Motors en FedEx hun samenwerking met het evenement op. Insiders zeggen dat de Super Bowl dit jaar over de hele lijn soberder zal zijn en dat de randactiviteiten die nog wel worden georganiseerd, veel eenvoudiger zullen zijn.

"Reisconsulent Premiere Global Sports benadrukt dat de omzet van de Super Bowl dit jaar ongeveer 25 procent lager zal liggen dan vorig jaar," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Zelfs mensen die het evenement bijwonen zullen volgens de reisconsulent zo weinig mogelijk proberen te besteden." Zelfs toplui proberen hun verblijf in Tampa Bay zo goedkoop mogelijk te houden. Marquis Jet, dat zakenvliegtuigen verhuurt, stelt dat in voorgaande jaren de vliegtuigen gemiddeld door vier passagiers waren bezet, maar dat de toestellen dit jaar zo volledig mogelijk worden benut, waarbij verschillende gebruikers een vliegtuig proberen te delen. Verwacht wordt dat bezoekers tijdens het Super Bowl-weekend in Tampa Bay ongeveer 150 miljoen dollar zullen investeren in de lokale economie. Dat is 22,3 procent minder dan bij de editie van vorig jaar, die in Glendale (Arizona) plaats vond.

Analisten stellen dat de bedrijven duidelijk rekening houden met hun operationele onzekerheden en de eisen van investeerders. De sponsors van de Super Bowl hebben sinds maart vorig jaar gemiddeld 29,72 procent van hun beurswaarde verloren. De meeste reclamespots voor de Super Bowl zouden ook voor minder geld zijn verkocht dan oorspronkelijk was voorzien. Vier reclamespots bleven onverkocht. De organisatoren brachten onlangs duizend toegangstickets aan 500 dollar op de markt. De 71.000 andere tickets werden aangeboden aan 800 dollar tot 1.000 dollar. Op eBay bedroeg de gemiddelde prijs voor een toegangsticket nog altijd 2.513 dollar. Playboy en Time, de eigenaar van Sports Illustrated, hebben onlangs aangekondigd banen te zullen schrappen en besparingen te zullen doorvoeren.

17:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, super bowl, playboy, sports illustrated |  Facebook |

Verkoop mobiele telefoons valt terug

phone_girlTijdens het vierde kwartaal van vorig jaar zijn er wereldwijd 295 miljoen mobiele telefoons verkocht. Dat is een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee beleefde de sector tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar het laagste groeiritme sinds 2001. Dat blijkt uit cijfers van het adviesbureau Strategy Analytics. Daarbij wordt opgemerkt dat drie van de vijf grootste producenten van mobiele telefoons tijdens het vierde kwartaal negatieve groeicijfers hebben moeten optekenen. De daling is volgens het adviesbureau te wijten aan de economische crisis, die verdelers heeft aangezet om hun voorraden af te bouwen en consumenten uit vrees voor een recessie ertoe heeft gebracht om hun aankopen uit te stellen. De onderzoekers verwachten dat de sector dit jaar vooral aan kostenbesparingen zal denken.

Strategy Analytics stelt dat marktleider tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 113,1 miljoen mobiele telefoons heeft verkocht. Tijdens dezelfde periode vorig jaar verkocht het Finse bedrijf nog 133,5 miljoen exemplaren. Nokia heeft nu nog een marktaandeel van 39,8 procent. Samsung, de tweede grootste verkoper, zag zijn omzet op één jaar jaar stijgen van 46,3 miljoen exemplaren naar 52,8 miljoen eenheden. Daarmee heeft Samsung nu een marktaandeel van 16,7 procent. Die groei is volgens het rapport te danken aan een aantrekkelijke portfolio en een uitgebreider distributiesysteem. Het Koreaanse LG Electronics meldde een stijging van 23,7 miljoen exemplaren naar 25,7 miljoen eenheden. Daarmee heeft het Koreaanse bedrijf een marktaandeel van 8,6 procent.

Het grote slachtoffer was volgens Strategy Analytics, dat zijn verkoop op één jaar tijd nagenoeg zag gehalveerd worden tot 19 miljoen exemplaren. Motorola heeft nu een marktaandeel van 8,5 procent en wordt op de huid gezeten door Sony Ericsson, dat een marktaandeel van 8,2 procent in handen heeft. De Zweeds-Japanse joint venture zag het aantal verkochte mobiele telefoons op één jaar tijd dalen van 30,8 miljoen eenheden naar 24,2 miljoen exemplaren. Apple verkocht tijdens het vierde kwartaal 4,4 miljoen iPhones. Dat is een groei met 88 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien, maar dat is een gevoelige achteruitgang tegenover het derde kwartaal, toen een groei met 516 procent kon worden opgetekend. Het rapport stelt dat Apple bovengemiddeld blijft groeien, maar toch evenmin immuun blijkt voor de economische crisis.

16:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie |  Facebook |

Inzetten sociale netwerken heeft een prijs

social_network_id469214_size440Het inzetten van sociale netwerken zoals Twitter of Facebook in marketing heeft een prijs. Dat is de conclusie van een rapport over merkentrends van het bureau SALT Branding. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van het aanbieden van kortingen en incentives, maar ook het geven van inside informatie en sneak previews en het organiseren van wedstrijden. De bedrijven die zich met sociale netwerken willen bezig houden moeten zich volgens SALT Branding afvragen hoe hoog die prijs is en of ze bereid zijn die te betalen. Mercedes-Benz is volgens het rapport een voorbeeld van een merk dat in de sociale netwerken heeft kunnen doorbreken door zijn eigen netwerk Generation Benz uit te bouwen, waarbij begoede consumenten konden worden bereikt en waarbij geleerd werd waar die belang aan hechten.

Sociale netwerken zijn volgens SALT Branding belangrijk om een engagement te krijgen van de consumenten, die daarbij een grote macht krijgen. Maar ook dit heeft volgens het rapport mogelijk een prijs, waarbij onder meer user-generated video's een negatieve respons op het merk kunnen teweegbrengen. "Toch is een bedrijf zoals Dell met zijn projecten IdeaStorm en StudioStorm erin geslaagd om consumenten als merkenadviseurs aan te trekken," wordt er aan toegevoegd. "Ook mobiele telefonie is een belangrijk technologiekanaal geworden. Dat is volgens het rapport wellicht het beste instrument voor direct marketing dat ooit werd ontwikkeld. Het is nu niet meer de vraag hoe we mobiele telefoon gebruiken, maar hoe mobiele telefoon ons gebruikt."

SALT Branding verwacht vooral veel van mobiele coupons, waarbij voorbijgangers bij een adverteerder gratis tractaties of kortingen krijgen. "De volgende stap hierin is het aanzetten van gebruikers van mobiele telefonie om in de winkels barcodes van producten te scannen en daarop ter plekke zelf een incentive te krijgen," wordt er opgemerkt. SALT Branding zegt verder dat bedrijven in een crisis hun gevestigde merken moeten ondersteunen. "Moeilijke tijden vergen soms zware maatregelen, maar bedrijven mogen hun eigen identiteit niet verloochenen of vergeten," wordt er opgemerkt. Twitter is volgens het rapport één van de merken die zich het voorbije jaar heeft geprofileerd, terwijl gevestigde namen zoals Circuit City, Lehman Brothers en Aloha Airlines in de tegenovergestelde richting zijn geëvolueerd.

Clickfraude op hoogste niveau in twee jaar

click-fraud-graphicIn het vierde kwartaal van het voorbije jaar is het aandeel van clickfraude gestegen tot 17,1 procent, tegenover 16,6 procent tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf Click Forensics. Het is de meteen de grootste stijging sinds ruim twee jaar, toen Click Forensics met de meting van clickfraude is begonnen. Die groei is volgens Tom Cuthbert, chief executive van Click Forensics, niet te verwaarlozen, gezien de miljarden dollars die tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar aan pay-per-click reclame zijn besteed. Cuthbert voert aan dat zoekmachinebedrijven zoals Google en Yahoo zware inspanningen doen om adverteerders te beschermen, maar dat is volgens hem roeien tegen de stroom op. Hij vreest dan ook dat de situatie alleen nog maar erger zal worden.

De groei van de clickfraude is volgens Cuthbert te wijten aan het feit dat bedrijven steeds meer budgetten spenderen aan pay-per-click, dat er steeds meer aanbieders van click-reclame komen en de economische crisis, die cybercrime en botnet-activiteit heeft aangejaagd. Trafiek van botnets vertegenwoordigden tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 31,4 procent van alle clickfraude, tegenover 27,6 procent tijdens het derde kwartaal en 22 procent tijdens het vierde kwartaal van het jaar voordien. De belangrijkste bron van clickfraude zijn de Verenigde Staten, gevolgd door Canada (7,4 procent), Duitsland (3 procent) en China (2,3 procent). Op zoekmachine-contentnetwerken zoals Google Adsense en Yahoo Publisher Network lag het aandeel van clickfraude op 28,2 procent.

Tom Cuthbert stelt dat de cijfers de sector zouden moeten aansporen om de controle nog te verscherpen. "Maar dat er alleen maar toe leiden dat er nog meer fraude zal worden vastgesteld," merkt de chief executive van Click Forensics op. De sectororganisatie Interactive Advertising Bureau werkt een schema uit voor controlemaatregelen om clickfraude te identificeren. Ook de Click Quality Counsel buigt zich over de problematiek, maar die twee organisaties zouden volgens Cuthbert moeten samenwerken. Cuthbert zegt dat alleen een samenwerking deze problematiek op een betere manier kan aanpakken. Hij merkt ook op dat opnieuw steeds meer zogenaamde clickfarms opgestart worden. Ook daar moeten adverteerders volgens hem alert voor zijn.

16:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, clickfraude |  Facebook |

Managers verliezen vertrouwen van publiek

managerNog amper 17 procent van het publiek hecht geloof aan de woorden van chief executives van bedrijven. Dat is minder dan tijdens na de dotcom-crisis, de terroristische aanslagen op de WTC-torens of het Enron-schandaal in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het public-relationsbureau Edelman. Het vertrouwen in het bedrijfsleven ligt het laagst in de Verenigde Staten. Daar zegt nog slechts 38 procent te geloven in de goede bedoelingen van bedrijven. Ook dat is een daling met 20 procent tegenover vorig jaar. In totaal zegt 62 procent van het publiek minder vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven dan vorig jaar. In de ontwikkelingslanden ligt het vertrouwen wel hoger dan in de Verenigde Staten. De voorbije tien jaar heeft het vertrouwen in de economische sector nog nooit zo laag gelegen.

Uit het onderzoek blijkt dat 77 procent van de ondervraagden zegt geen producten te zullen kopen van bedrijven die ze niet vertrouwen, terwijl 72 procent zich tegenover een vriend of collega negatief uitgelaten over een bedrijf waarin hij geen vertrouwen heeft. Wereldwijd zegt driekwart van de respondenten dat de overheid de industrie zou moeten regulariseren of nationaliseren om het vertrouwen van het publiek terug te winnen. In West-Europa zegt ongeveer driekwart dat de overheid zou moeten ingrijpen om een toekomstige financiële crisis te vermijden. In de Verenigde Staten zegt nog amper 49 procent dat de vrije markt zou mogen toegelaten worden om onafhankelijk te functioneren. De ondervraagden vinden ook dat de overheid de verantwoordelijkheid over de energiekosten, de klimaatverandering en de gezondheidszorg naar zich toe zou moeten trekken.

In tegenstelling tot westerse landen, blijkt in een aantal groeilanden het vertrouwen in de industrie gestegen te zijn. In China zegt nu 71 procent van de bevolking vertrouwen te hebben in de industrie. Vorig jaar was dat nog amper 54 procent. Het vertrouwen in de financiële sector steeg er van 61 procent naar 69 procent. In Brazilië vertrouwt 59 procent van het publiek de financiële sector, tegenover 52 procent vorig jaar. In de Verenigde Staten werd hier een terugval met 33 procent opgetekend. "Dat vertrouwen van de groeimarkten heeft ongetwijfeld te maken met de stijging van de levensstandaard," stipt onderzoeker Richard Edeman aan. "Maar ook hier zijn er tekenen dat men ook daar aan het twijfelen slaat. Zo zegt 79 procent van de Japanners zich meer zorgen te maken over de economische sector. In China is dat 56 procent en in India 49 procent. In Korea, Mexico en Brazilië daalt het vertrouwen in toplui van de bedrijven."

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Frans-Italiaanse STMicroelectronics, de grootste chipfabrikant van Europa, gaat dit jaar 4.500 banen schrappen. Dat heeft het bedrijf meegedeeld bij de bekendmaking van een nettoverlies van 786 miljoen dollar het voorbije jaar. STMicroelectronics zegt geconfronteerd te zijn met een plotse achteruitgang van de wereldwijde economie. In het vierde kwartaal leed de chipproducent een nettoverlies van 366 miljoen dollar, tegenover een nettowinst van 20 miljoen dollar in het laatste kwartaal van het jaar voordien. De kwartaalomzet daalde met 17 procent tot 2,28 miljard dollar. De verschillende herstructureringsplannen bij STMicroelectronics moeten dit jaar leiden tot een kostenbesparing van meer dan 700 miljoen dollar. STMicroelectronics verwacht dit jaar een omzetdaling die zou kunnen oplopen tot 39 procent.

De Duitse softwarefabrikant SAP wil wereldwijd 3.000 banen schrappen. SAP zegt daarbij dat het personeelsbestand tegen eind dit jaar teruggebracht moet worden tot 48.500 eenheden. Op die manier wil SAP vanaf volgens tot 350 miljoen euro kosten besparen. Voor het lopende jaar voorziet het softwarebedrijf een operationele marge van 24,5 tot 25,5 procent. Het voorbije jaar was die nog 28,2 procent, herstructureringskosten inbegrepen. Over de verkoop van software en softwaregerelateerde diensten dit jaar wou SAP nog geen uitspraken doen, gezien het onzekere economische klimaat. Het bedrijf heeft het voorbije kwartaal 850 miljoen euro nettowinst geboekt. Het jaar voordien was dat nog 756 miljoen euro. De kwartaalomzet van de softwarefabrikant steeg tot 3,49 miljard euro, tegenover 3,24 miljard euro vorig jaar.

Het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft gestaakt om een loonsverhoging van 15 procent te bekomen. De directie van Lufthansa is slechts bereid om een verhoging van 10 procent te overwegen. De vakbond van het cabinepersoneel wilde met de actie de druk verhogen op de directie van Lufhansa. Het gaat daarbij om 16.000 werknemers. Door de actie werden tachtig vluchten van Lufthansa op de luchthaven van Frankfurt geschrapt. Ook op de luchthaven van Berlijn werd hinder ondervonden van de stakingsactie. Het ging telkens over Europese vluchten en bestemmingen op korte afstand. De intercontinentale vluchten ondervonden geen hinder van de acties. Het is de tweede waarschuwingsstaking op korte tijd bij Lufthansa. Bij de eerste actie moesten veertig vluchten worden afgelast.

Het Zwitserse farmaconcern Novartis heeft het voorbije jaar afgesloten met een recordwinst van 8,2 miljard dollar. De jaaromzet nam toe met 9 procent tot 41,5 miljard dollar. Tijdens het vierde kwartaal werd een winst gerealiseerd van 1,5 miljard dollar. Dat is een stijging met 62 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, onder meer dankzij de verkoop van geneesmiddelen tegenover hoge bloeddruk en kanker. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat Novartis tvorig jaar werd geconfronteerd met een aantal patentexpiraties en herstructureringslasten. De omzet steeg met 1 procent met 10,1 miljard dollar. De omzet van de divisie Pharmaceuticals steeg met 5 procent tot 6,43 miljard. Novartis verwacht dit jaar een moeilijke periode, onder meer door het wegvallen van het patent op het middel Diovan tegen hoge bloeddruk.

Bosch, de grootste autotoeleverancier ter wereld, gaat een aantal banen schrappen. Er werd echter niet bekend gemaakt hoeveel ontslagen er zouden vallen. Bosch-topman Franz Fehrenbach zegt dat het bedrijf zwaar is getroffen door de crisis in de autosector. De omzet en winst van het concern kwamen het voorbije jaar duidelijk onder de verwachtingen uit. Fehrenbach rekent ook dit jaar niet op een duidelijke verbetering van de situatie. Door het schrappen van de banen, het drastisch terugdringen van de kosten en het duidelijk afbouwen van de investeringen, wil Fehrenbach de crisis aanpakken. Bosch realiseerde het voorbije jaar een omzet van 45 miljard euro. Dat is 2,8 procent lager dan het jaar voordien. Het grootste verlies werd geleden in Noord-Amerika. Daar daalde de totale groepsomzet met 15 procent.

Het Japanse elektronicaconcern Canon, de grootste cameraproducent van de wereld, heeft de eerste winstdaling in negen jaar tijd geleden. De nettowinst daalde in het voorbije boekjaar met 36,7 procent tot 309,15 miljard yen (2,6 miljard euro). De omzet daalde met 8,6 procent tot 4,1 biljoen yen. Voor het lopende boekjaar houdt Canon rekening met de kleinste winst in tien jaar tijd. Oorzaken zijn de daling van de prijzen, de dalende vraag naar digitale producten en kantoorapparatuur en de sterke yen. Canon haalt 80 procent van zijn omzet uit het buitenland en is daardoor bijzonder gevoelig voor wisselkoersen. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de operationele winst van Canon met 81 procent ot 35,8 miljard yen. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien werd nog een operationele winst van 193 miljard yen gemaakt.

Voormalig topman Cees van der Hoeven van de retailgroep Ahold moet een boete van 30.000 euro betalen voor zijn rol bij het boekhoudschandaal bij het Nederlandse supermarktconcern. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. Zijn medebestuurders Michiel Meurs en Jan Andreae kregen voorwaardelijke straffen en boetes. Meurs moet ook een taakstraf van 240 uur uitvoeren. De straffen zijn een tegenvaller voor de Nederlandse openbare aanklager. Die had immers onvoorwaardelijke celstraffen geëist tegen de voormalige Ahold-bestuurders. In 2006 hadden de bestuurders ook al ontsnapt aan een celstraf. Gewezen commissaris Roland Fahlin werd opnieuw vrijgesproken. In februari 2003 bracht Ahold malversaties in de boekhouding naar buiten. Cees Van der Hoeven en Michiel Meurs stapten toen onmiddellijk op.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing wil 10.000 banen schrappen. Daarvan waren 4.500 ontslagen bij de divisie commerciële luchtvaart eerder al bekend gemaakt. Het bedrijf zegt alleen op die manier concurrentieel te kunnen blijven. Boeing leed tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettoverlies van 56 miljoen dollar. Dat was te wijten aan een wekenlange staking en een productievertraging bij het Dreamliner-model. Het jaar voordien werd in dezelfde periode een nettowinst geboekt van 1,03 miljard dollar. De omzet daalde met 27 procent tot 12,7 miljard dollar. De omzetdaling is vooral te wijten aan de staking, waardoor het aantal afgeleverde vliegtuigen in het vierde kwartaal met 70 eenheden afnam. De jaaromzet daalde van 66,4 miljard dollar tot 60,9 miljard dollar. Het orderboek vertegenwoordigt op dit ogenblik 352 miljard dollar.

Yahoo, het tweede grootste zoekmachinebedrijf van de Verenigde Staten, heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies van 303 miljoen dollar geboekt. Dat is vooral te wijten aan eenmalige kosten. Een toename van de inkomsten in de Verenigde Staten met 2 procent deed de totale omzet uitkomen op 1,8 miljard dollar. Voor het eerste kwartaal van dit jaar zijn de vooruitzichten niet echt positief. Het bedrijf schat dat de inkomsten tussen 1,53 miljard dollar en 1,73 miljard dollar zullen uitkomen. Yahoo doet evenwel geen voorspellingen over het hele boekjaar. Carol Bartz, de nieuwe chief executive van Yahoo in opvolging van Jerry Yang, zei dat een mogelijk overnamebod zeker in overweging zou genomen worden, maar ze voegde er aan toe dat ze niet naar Yahoo is gekomen om het bedrijf te verkopen.

Het Japanse elektronicaconcern Toshiba heeft aangekondigd dat omwille van de economische crisis tegen eind maart 4.500 banen geschrapt zullen worden. De maatregel kadert in een plan waarmee het Japanse elektronicabedrijf 300 miljard yen (2,5 miljard euro) kosten wil besparen. Ook worden de investeringen van het bedrijf dit jaar met 50 procent teruggeschroefd. Bedoeling is om in het nieuwe boekjaar opnieuw winstcijfers te realiseren. De crisis heeft een zware impact gehad op de resultaten van de eerste negen maanden van het boekjaar, waarbij de wereldwijde markt voor geheugenchips is ingezakt. Daarin boekte Toshiba een verlies van 159,6 miljard yen. Voor het hele boekjaar verwacht het Japanse bedrijf een nettoverlies van 280 miljard yen. Dat zou het eerste verlies zijn in zeven jaar tijd.

Suez Environnement, de tweede grootste afvalwaterverwerker van Europa, heeft over het vierde kwartaal van vorig jaar een omzetgroei geboekt van 2,4 procent. Dat is een duidelijke vertraging ten opzichte van de groei van 5,1 procent tijdens het derde kwartaal. Het bedrijf gaat dan ook de investeringen terugschroeven. De groeivertraging is vooral toe te schrijven aan lagere volumes in de verwerking van afval. Dat heeft rechtstreeks te maken met de economische crisis. Omdat bedrijven hun productie terugschroeven, wordt er ook minder water verbruikt en afval geproduceerd. Suez Environnement handhaaft volgens gedelegeerde bestuurder Jean-Louis Chaussade zijn verwachtingen voor het lopende jaar en wijkt ook niet af van zijn dividenddoel. Chaussade voegde er aan toe dat de financiële situatie van Suez Environnement solide blijft.

De Amerikaanse koffieketen Starbucks schrapt dit jaar opnieuw banen. Het concern sluit wereldwijd 300 zaken. De maatregel komt boven op de 600 sluitingen in de Verenigde Staten en de 61 sluitingen in Australië, die Starbucks eerder al aankondigde. Met de sluitingen kunnen dit jaar tot 6.000 banen verloren gaan. Verder schroeft het concern het aantal kantoor-medewerkers terug. Daardoor zouden 700 banen kunnen worden geschrapt. Het merendeel van de ontslagen zal vallen in de Verenigde Staten, waar Starbucks drie kwart van zijn omzet behaalt. De besparingen zouden Starbucks, de grootste koffieketen ter wereld, 500 miljoen dollar moeten opleveren. In het laatste kwartaal van vorig jaar liep de winst van Starbucks met 70 procent terug tot 64 miljoen dollar. De omzet daalde met 6 procent tot 2,6 miljard dollar.

Royal Dutch Shell heeft over het vierde kwartaal van vorig jaar een nettoverlies geboekt van 2,81 miljard dollar. Het concern had last van de scherpe daling van de olieprijs en de waardering van olie in de voorraden. In het vierde kwartaal van het jaar voordien werd nog een nettowinst geboekt van 8,47 miljard dollar. De winst bedroeg in het laatste kwartaal van dit jaar 4,8 miljard dollar, tegenover 10,9 miljard dollar in de vergelijkbare periode vorig jaar. Jeroen van der Veer, chief executive van Shell, zei tevreden te zijn met de performance van het bedrijf tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar, gegeven de teruglopende vraag naar olie en gas vanwege een zwakkere wereldeconomie. De strategie van het concern blijft volgens hem een concurrerend, toenemend dividend te betalen en substantiele investeringen in de onderneming te doen.

Het Japanse bedrijf Nintendo, fabrikant van spelcomputers, heeft zijn winstverwachting voor dit boekjaar verlaagd. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen last van de dure yen, die de verkopen in het buitenland onder druk zet. Nintendo haalt driekwart van zijn omzet buiten Japan. Nintendo boekte in het afgelopen kwartaal, waarin ook de cruciale feestdagenperiode viel, wel solide resultaten. De Wii en de zakspelcomputer DS bleken relatief goed bestand tegen de wereldwijde economische terugval. De operationele winst in het derde kwartaal steeg met ruim één vijfde tot 249,2 miljard yen (2,1 miljard euro). Voor het gehele jaar rekent Nintendo op een operationele winst van 530 miljard yen. Dat is 16 procent minder dan in de oorspronkelijke winstverwachting. Het is al de tweede keer dit boekjaar dat Nintendo het mes zet in de prognoses.

De Amerikaanse bankgroep Citigroup heeft na vele protesten van de Amerikaanse overheid besloten dan toch maar af te zien van de aankoop van zijn bedrijfsvliegtuig. Citibank had plannen bekend gemaakt om een nieuwe Dassault Falcon 7X te kopen voor een bedrag van 50 miljoen euro. Eerder ontving Citigroup een steunpakket van 45 miljard dollar aan belastinggeld om het bedrijf door de kredietcrisis te loodsen. Het Amerikaanse ministerie van financiën zou daarop contact hebben opgenomen met Citigroup, waarbij gesteld werd dat de Amerikaanse overheid teleurgesteld was over het voornemen van Citigroup om de aankoop van het vliegtuig door te zetten. Een woordvoerder van de Amerikaanse president Barack Obama stelde van mening te zijn dat een bedrijfsvliegtuig niet de juiste manier was om overheidsgeld uit te geven.

Meer Nieuws

12:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-09

Televisiespots niet langer alleenstaand reclamemoment

Adverteerders bestempelen een televisiespot niet langer als een alleenstaand project, maar vooral als een onderdeel van een veel bredere campagne. Dat blijkt duidelijk uit de televisiespots die dit jaar voorzien zijn voor de SuperBowl, het belangrijkste televisiemoment van het jaar. De televisiespots kosten 100.000 dollar per seconde, maar de meeste van de zeventien adverteerders gebruiken de reclame als de start van een promotiecampagne die weken of maanden kan uitgesmeerd worden met onder meer online wedstrijden, sociale netwerken en iPhone-toepassingen. Er wordt dan ook gesteld dat de economische crisis bedrijven niet tegenhoudt om te adverteren, maar hen wel aanzet om meer uit hun campagnes te kunnen halen.

"Men mag de SuperBowl dan ook niet bestempelen als een gewoon reclamemoment," aldus een woordvoerder van de bandenfabrikant Bridgestone tegenover het magazine Forbes. "Het gaat om alle ruchtbaarheid die de twee weken voorafgaand aan het evenement en de maanden daarna kan worden opgebouwd. Deze campagnes hebben meer pijlers dan alleen maar de dag van de SuperBowl." Merken zoals Pedigree (Mars) willen de spots gebruiken om bezoekers aan te trekken naar hun website, waar verder op het gegeven wordt gebouwd. In het geval van Mars worden daarbij video's getoond die gerelateerd zijn aan de reclamespot van de SuperBowl en waarbij bezoekers de gelegenheid krijgen om een foto van hun hond te downloaden op hun mobiele telefoon.

Ook de recruteringssite Monster.com breidt zijn campagne voor de SuperBowl uit naar de mobiele telefoon. Daar kunnen bezoekers aan een wedstrijd deelnemen met een hoofdprijs van 100.000 dollar en seizoensabonnementen voor diverse Amerikaanse football-teams of toegangstickets voor de openingswedstrijden van het volgendse seizoen. Concurrent CareerBuilder geeft bezoekers de mogelijkheid bieden om zelf video's te uploaden. Een gelijkaardig initiatief vorig jaar zou de trafiek naar de website van CareerBuilder de drie maanden na het evenement met 10 procent hebben doen stijgen. Het aantal meldingen van werkzoekenden steeg met 68 procent. Adverteerders zoals General Motors, Fedex en Garmin hebben dit jaar echter afgehaakt.

17:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, televisie, super bowl |  Facebook |

Uitkijken naar nieuwe overnames in luchtvaart

ryanairDe luchtvaartsector krijgt zware klappen van de economische crisis. Het vrachtverkeer en zakenvluchten kennen een gevoelige terugslag. Giovani Bisignani, directeur van de International Air Transport Association (IATA) verwacht dat de sector dit jaar een verlies van ongeveer 4 miljard euro zal lijden, maar dat cijfer zou nog hoger kunnen oplopen. Het aantal reizigers zou tot 3 procent lager kunnen liggen dan vorig jaar. Dat zou de eerste daling zijn sinds de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten in 2001. De Europese luchtvaartmaatschappijen zouden 1 miljard euro verliezen. Bisignani heeft het dan ook over de slechtste markt van de voorbije halve eeuw. Vermoed wordt dat deze evolutie tot nieuwe samenwerkingsverbanden en overnames zullen leiden.

"Verwacht wordt dat Europese budgetmaatschappijen, zoals Ryanair, Easyjet of Air Berlin, als overwinnaar uit de economische crisis zullen komen, net zoals de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die jarenlang verlies hebben geleden," aldus de Duitse krant Die Welt. "Deze Amerikaanse maatschappijen hebben zich met de bescherming van de overheid de voorbije jaren op kosten van de belastingbetaler kunnen saneren. Ze hebben de prijzen verhoogd en oude, brandstofverslindende vliegtuigen afgeschreven. De IATA denkt dan ook dat deze maatschappijen, ondanks alle problemen, dit jaar tot de overwinnaars zullen behoren. Ook Ryanair behoort tot de mogelijke overwinnaars. Ryanair-topman Michael O'Leary heeft al gezegd dat zijn maatschappij klaar staat om de markt van verdwijnende maatschappijen in te vullen."

Vele bedrijven beslissen uit besparingsoverwegen om hun manager niet meer in de duurdere klassen van grote maatschappijen zoals Lufthansa, Air-France/KLM of British Airways te laten vliegen, maar wel met het goedkopere aanbod van budgetvliegers zoals Air Berlin, Ryanair of Easyjet. Een gedeelte van het succes zal volgens Die Welt afhankelijk zijn van de gevolgde aankooppolitiek van brandstof. Ryanair heeft zich slechts al van een gedeelte van zijn brandstofvoorraad verzekerd. Luchtvaartmaatschappijen die hun voorraad nog niet hebben verzekerd, kunnen van die afwachtende houding profiteren als de prijs van de brandstof niet verder stijgt. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen genieten dan weer van het voordeel dat de kerosineprijzen in dollar worden betaald.

Daarnaast wordt gesteld dat Arabische maatschappijen, zoals Emirates, Qatar en Etihad, in Europa naar overnameprooien zoeken. "Daarvoor zijn er gelegenheden genoeg," aldus de Duitse krant. "Vooral kleinere luchtvaartmaatschappijen zoals het Spaanse Iberia, het Scandinavische SAS of het Poolse Lot en andere Oost-Europese maatschappijen, staan open voor overnames. Verscheidene maatschappijen hebben al zware klappen gekregen van de hoge brandstofprijzen. Wie in deze crisis zijn positie door consolidaties kan verstevigen, kan zijn marktaandeel door een gunstige kostenstructuur en een breed netwerk uitbouwen." Er wordt ook verwacht dat Arabische maatschappijen zich in een grote Europese luchtvaartondernemingen willen inkopen.

16:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

Vervanging mobiele telefoon wordt uitgesteld

fitness-girl-videosDe economische crisis heeft een gematigde impact op de groei van de mobiele telefonie, waardoor er een groot regionaal verschil kan opgemerkt worden. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Informa Telecoms & Media. Daarbij wordt onder meer gesteld dat het aantal nieuwe gebruikers in Afrikaanse en Aziatische groeimarkten blijft stijgen, terwijl ook de verkoop van mobiele toestellen in die regio's een groei blijft vertonen, maar de onderzoekers wijzen erop dat de consument daar meestal naar goedkope en eenvoudige basistoestellen grijpt. Tot nu toe zijn mobiele operatoren volgens de onderzoekers in grote mate kunnen ontsnappen aan de gevolgen van de economische crisis, maar werden er tijdens de tweede helft toch tekenen van vertraging opgemerkt.

Het voorbije jaar is de wereldwijde markt van de mobiele telefonie met 18,5 procent gegroeid. Het jaar voordien was er echter nog een groei met 22,5 procent en voor dit jaar wordt nog een stijging met amper 12,5 procent in het vooruitzicht gesteld. "Maar die groeivertraging is het gevolg van een natuurlijke marktontwikkeling, vooral in West-Europa en de Verenigde Staten," stipt Informa aan. "Meer verontrustend is echter een verwachte daling met 7 procent in de vervangingsmarkt. De vervanging van oude mobiele telefoons zou dit jaar met zes tot acht maand kunnen worden uitgesteld. Daardoor zou de totale verkoop met 5 procent kunnen terugvallen tot 1,16 miljard exemplaren. Indien de economie nog verder verslechterd zou de levensduur van mobiele telefoons zelfs met twaalf maanden gerekt kunnen wordne, wat de verkoop met 10 procent zou kunnen doen dalen."

De totale verkoop van mobiele telefonie zal in West-Europa dit jaar vermoedelijk terugvallen met 13 procent. Het zou volgens het rapport drie jaar kunnen duren vooraleer de verkoop terug op het niveau van vorig jaar zou terugkeren. Het voorbije markt is India wereldwijd de belangrijkste groeimarkt geworden voor de mobiele telefonie. Op één jaar tijd werden er 102 miljoen nieuwe mobiele abonnees geworven. Daarmee is India erin geslaagd India achter zich te houden als belangrijkste groeimarkt voor mobiele telefonie. In het rapport van Informa wordt er gesteld dat deze markten voor vele investeerders interessant lijken om te ontsnappen aan de saturatie op de meer mature markten, maar er wordt gewaarschuwd dat door de steeds scherper wordende concurrentie op die nieuwe markten moeilijker wordt om winstgevend te blijven.

16:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie |  Facebook |

Minder werkverzuim bij fietsende werknemers

bikenewyorkWerknemers die regelmatig de fiets nemen, zijn minder vaak ziek dan collega's die met een ander vervoermiddel naar hun werk gaan. Fietsers verzuimen gemiddeld een dag per jaar minder dan niet-fietsers. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse bureau TNO. Uit het onderzoek blijkt dat hoe vaker er wordt gefietst en hoe groter de afstand die wordt afgelegd, hoe lager het ziekteverzuim ligt. Daarbij wordt gesteld dat Nederlandse werknemers ongeveer 27 miljoen euro per jaar kunnen besparen als ze één procent meer werknemers ertoe kunnen bewegen om de fiets te nemen. De onderzoekers stellen dat gezondheid voor werknemers ook de belangrijkste reden is om de fiets te nemen.

De grote afstand, de lange reistijd, het slechte weer en het bezweet arriveren op het werk zijn voor werknemers de belangrijkste reden om de fiets op stal te laten staan. De onderzoekers stellen dat de overheid meer stimulerende maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat werkgevers zich inspannen om het fietsen bij hun werknemers populairder te maken. "Werkgevers zijn evenzeer geïnteresseerd in de kosten en baten van fietsende werknemers," aldus de onderzoekers. "Het onderzoek toont aan dat werknemers die regelmatig de fiets nemen om naar het werk te komen, zich minder vaak ziek melden en dus voor de werkgever goedkoper zijn dan hun collega's."

De Nederlandse sectororganisatie Bovag wil dat de fiets tegen 2020 een aandeel van één derde heeft in de totale Nederlandse mobiliteit. Op dit moment fietst een kwart van de Nederlandse werknemers van of naar het werk. Die groep kan volgens Bovag echter gevoelig worden uitgebreid. Eerdere TNO-studies toonden al aan dat regelmatig sporten niet alleen gezondheidsvoordelen oplevert. Van de ondervraagde medewerkers meldde 48 procent dat zijn bedrijf het gebruik van de fiets stimuleert. De Nederlandse regering heeft bekend gemaakt om 50 miljoen euro uit te zullen trekken om het fietsen te stimuleren. Daarbij zal een experiment opgezet worden met bedrijven om het fietsen financieel interessanter te maken voor het personeel.

15:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, fiets, verkeer, vervoer |  Facebook |

Calorie-arm dieet bevordert het geheugen

Diet AppleHet beperken van het aantal calorieën dat opgeslagen wordt, kan het geheugen ten goede komen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Munster. Eerder al werd bij dieren aangetoond dat een gezonder dieet de levensverwachting verhoogt en ouderdomsziektes kan uitstellen. Volgens de Duitse onderzoekers kan een dieet met een verlaagd calorieniveau van 30 procent leiden tot een beter functioneren van het geheugen en dus bijdragen tot het behoud van de mentale gezondheid van oudere personen. Voedingsspecialisten waarschuwen echter dat daarbij de nodige voorzichtigheid moet gehanteerd worden, omdat een al te strikt dieet schade kan berokkenen aan de gezondheid.

Uit het onderzoek bleek dat in een groep van proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van zestig jaar het geheugen na drie maanden beter presteerde bij deelnemers die een caloriearm dieet hadden gevolgd dan bij proefpersonen die een normaal of een dieet met onverzadigde vetzuren, die onder meer aangetroffen worden in vetzuren en bepaalde vissoorten, hadden voorgeschoteld gekregen. Tussen de proefpersonen met een normaal dieet en die met onverzadigde vetzuren, werd er geen verschil aangetroffen. De proefpersonen met het caloriearme dieet vertoonden volgens de onderzoekers ook een betere fysieke conditie, zoals een verlaagd insuline-gehalte en minder tekenen van ontstekingen.

De fysiek betere conditie zou volgens de onderzoekers een verklaringen kunnen zijn voor de betere geheugenprestaties, omdat bij een goede gezondheid ook de hersencellen in betere conditie blijven. Daarbij wordt opgemerkt dat dit onderzoek voor de eerste keer aantoont dat het beperken van het calorieverbruik het geheugen van oudere personen kan verbeteren en dus kunnen leiden tot een preventie en effciënte behandelingen om de cognitieve gezondheid tot op hogere leeftijd in stand te houden. Er wordt daarbij opgemerkt dat er wel moet voor gezorgd worden dat men er wel moet voor zorgen dat een voldoende hoeveelheid vitaminen en andere voedingsstoffen worden opgenomen.

Volgens Leigh Gibson, profesoor aan de Roehampton University, zou de daling van het insuline-niveau verantwoordelijk kunnen zijn voor de betere geheugenprestaties. "Er is eerder al aangetoond dat hogere insuline-niveaus bij mensen met een slecht opgevolgde diabetes-problematiek kunnen leiden tot een slechter geheugen en verlaagde cognitieve functies," voert hij aan. De British Dietetic Association waarschuwt echter dat mensen met een normaal of laag gewicht bijzonder voorzichtig moeten zijn met een calorie-arm dieet. Ook een tekort aan voedingsstoffen kan volgens de organisatie het geheugen en de hersenfuncties schade toebrengen. Een vermindering van het aantal calorieën met 30 procent kan immers een grote impact hebben.

14:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, voeding, dieet |  Facebook |

Flauwe moppen kunnen leiden tot sociale schade

jokingHet vertellen van slechte grappen kan de moppentapper gevoelige sociale schade doen oplopen. Dat zegt Nancy Bell, taalkundige aan de Washington State University. Het onderzoek toonde aan dat vele toehoorders nauwelijks moeite doen om hun afkeer van de flauwe humor te verbergen. De reacties gaan volgens Bell van een milde afkeur tot agressief weerwerk, waarbij ook grover taalgebruik niet wordt geschuwd. Bell stelt dat de meest agressieve reacties veelal afkomstig zijn van goede vrienden of nauwe verwanten van de verteller. Nancy Bell stelt dat er al veel onderzoek is gebeurd rond humor, maar dat daarbij nagenoeg nooit aandacht wordt besteed aan mislukkingen, die nochtans eveneens een wezenlijk onderdeel vormen van de sociale interactie.

Nancy Bell zegt verbaasd te zijn over de agressiviteit van de reacties op slechte moppen. "We gingen ervan uit dat iedereen al eens de ervaring heeft gehad niet grappig te zijn," vertelt ze aan het magazine LiveScience. "We hadden niet verwacht dat de toehoorders het mes nog eens dieper in de wonde zouden draaien en de verteller zich nog ellendiger laten voelen. De reacties variëren echter van beledigingen en sarcasme tot een valse lach en een aantal andere afkeurende houdingen. De ruwe reacties kunnen mogelijk worden verklaard omdat ze meestal een breuk vormen in de normale conversaties. Wanneer een grappige mop wordt verteld, wordt dit beschouwd als een verademing in het gesprek, maar zonder de humor wordt het bestempeld als een storend moment."

Het is volgens Nancy Bell ook mogelijk dat deze reacties verklaard kunnen worden door het feit dat een flauwe mop beledigend overkomt, alsof de verteller echt verwachtte dat de toehoorder idioot genoeg was om een slechte grap te appreciëren. Dat vooral goede vrienden en nauwe verwanten het felst reageren, heeft volgens de onderzoekster wellicht te maken met zelfverdediging. "Men mag niet vergeten dat het hier om lange vriendschapsbanden gaat en met zijn felle reactie wil de toehoorder wellicht vermijden dat hij in de toekomst nog dergelijke flauwe moppen moet aanhoren," voert ze aan. Toch zegt Nancy Bell dat flauwe moppen niet altijd negatief zijn. Ze meent dat flauwe moppen de verteller kunnen voorstellen als iemand die gemakkelijk toegankelijk is en vertrouwen heeft en niet eenzaam op een autoritaire hoogte staat."

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalkunde, grap, interactie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende