31-07-09

Ontwikkelaars Constellation-ruimteprogramma weerleggen kritiek

De ontwikkelaars van Constellation, het nieuwe bemande ruimtevaartproject van de National Aeronautics and Space Administration (NASA), ontkennen dat het programma te duur is en teveel risico's inhoudt en bovendien de terugkeer naar de bemande ruimtevaart zou vertragen. Steve Cook, hoofd van het Ares-project aan het Marshall Space Flight Center van de NASA, heeft voor een Amerikaanse ruimtevaartcommissie benadrukt dat het huidig ontwerp de veiligste en snelste manier is om de Verenigde Staten op koers te houden in de bemande ruimtevaart. De Amerikaanse president Barack Obama installeerde de ruimtevaartcommissie in mei van dit jaar om uit te zoeken hoe de Verenigde Staten op de beste manier terug zouden kunnen keren naar de bemande ruimtevaart.

"Steve Cook benadrukte dat de ontwikkelaars hun gedane beloftes zijn nagekomen en op schema zitten om de eerste testvluchten uit te voeren," aldus het persbureau Associated Press. "Cook verwierp daarmee de kritiek dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie met de ontwikkeling van de Ares-draagraket van het voorziene schema aan het afwijken is. Hij benadrukte dat er al diverse externe controles zijn uitgevoerd op het nieuwe programma." Een aantal andere ontwikkelaars wees erop dat er op dit ogenblik gewerkt wordt aan een aantal technische problemen met de draagraket. Volgens sommige critici zou die bij de lancering schokgolven kunnen veroorzaken waardoor de astronauten risico zouden lopen om letsels op te lopen of niet bij machte zouden zijn om basisopdrachten uit te voeren.

Ruimtevaartspecialist Norman Augustine, voorzitter van de ruimtevaartcommissie, stelde dat aan de Amerikaanse president Barack Obama een brede waaier van opties zou voorgelegd worden. Het gaat daarbij onder meer over de mogelijkheid om de levensduur van de huidige Spaceshuttles te verlengen, tot het doorvoeren van het Constellation-project zonder dat bijsturingen zouden worden doorgevoerd. Volgens het plan van voormalig president George W. Bush zouden de Spaceshuttles eind volgend jaar uit roulatie worden genomen en zou met Ares pas in 2015 teruggekeerd worden naar de bemande ruimtevaart. Eind volgende maand zal de ruimtevaartcommissie zijn rapport voorstellen.

Eind oktober van dit jaar zou een eerste testversie van de Ares-raket worden gelanceerd. Niet lang daarna zou gestart worden met de bouw van een zwaardere versie, die een zware lading naar de maan zou moeten kunnen brengen en uiteindelijk ook moeten kunnen gebruikt worden voor een eventuele reis naar de planeet Mars. Ook Michael Griffin, de gewezen topman van de NASA, heeft opgeroepen om het Constellation-programma verder te zetten en zich niet te laten leiden door onterechte kritiek.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, nasa, constellation |  Facebook |

Marketeer moet zich voorbereiden op compleet andere markt

De vergrijzende populatie, een lager geboortecijfer en een stijgende etnische diversiteit zal de aankooppatronen van de consument veranderen. Dat betekent dat marketeers de verschillende en meer gefragmenteerde bevolkingscategorieën op een efficiëntere manier zullen moeten benaderen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nielsen Company. Daarbij wordt opgemerkt dat marketeers zullen moeten afstappen van een steeds groeiende markt en zich erop moeten voorbereiden dat groei alleen nog maar verwezenlijkt zal kunnen worden door het veroveren van marktaandeel op de concurrenten. Daarbij zullen marketeers zich volgens de onderzoekers moeten richten op doelgroepen die ze vandaag grotendeels negeren, zoals ouderen en etnische consumenten. Dat vergt een andere focus, een andere taktiek en andere producten.

"De economische recessie heeft een grote druk gelegd op producenten en marketeers," aldus Nielsen. "Prijs en waarde zijn veel belangrijker geworden, waardoor marketeers producten en distributie hebben moeten bijsturen. Iedereen verwacht echter dat de vroegere situatie na de heropleving van de economie zal terugkeren, maar de geïndustrialiseerde wereld staat voor problemen op langere termijn. Die toekomstige problemen worden niet veroorzaakt door het misbruik van financiële instrumenten, maar wel door de demografische cijfers. De nieuwe markt zal totaal anders zijn dan vandaag en nieuwe uitdagingen opwerpen als gevolg van de vergrijzende populatie, een lager geboortecijfer en de stijgende etnische diversiteit."

De ouder wordende bevolking draagt niet bij tot de economische productie, maar gaat er volgens Nielsen op wegen, onder meer door de impact op de sociale zekerheid en een verlies aan koopkracht. Deze oudere consumenten eisen ook andere producten. Bovendien stelt Nielsen dat de gemiddelde koopkracht van het Amerikaanse gezin zal dalen omdat de bevolkingsgroep van de minder bemiddelde huishoudens zal blijven aangroeien, ten koste van de meer begoede bevolkingscategorieën. Daarnaast zal ook de etnische samenstelling van de maatschappij volgens het onderzoeksbureau gevoelig veranderen. Marketeers zullen zich ook aan dat gegeven moeten aanpassen.

16:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, demografie |  Facebook |

Facebook meest populaire merk op Facebook

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft drankenproducent Coca-Cola verdrongen als het meest populaire merk op de sociale netwerksite Facebook. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke blog Inside Facebook. Daarbij wordt opgemerkt dat Starbucks er door een aantal populaire promoties in slaagde om op amper één wijk tijd 200.000 volgelingen te verzamelen. Daarbij wordt opgemerkt dat Starbucks erin slaagde om een boeiende Facebook-pagina te creëren met interessante reclames, in combinatie met promoties die bij het publiek bijzonder goed in de smaak vielen. Starbucks blijkt zich ook het zwaarst te engageren in sociale media, gevolgd door Dell, eBay, Google en Microsoft.

"In mei van dit jaar had Starbucks in zes Amerikaanse steden nieuwe reclameposters laten plaatsen," aldus Inside Facebook. "Aan het publiek werd gevraagd om de posters te zoeken, er foto's van te nemen en ze op de microbloggingsite Twitter te plaatsen. Begin juli begon de koffieketen op zijn Facebook-toepassing gratis ijsroom weg te geven. Later op de maand werden gratis gebakjes weggegeven. Fans die een kortingsbon uitprintten, konden bij de aankoop van een drank een gratis gebak kiezen. Dat leidde op Facebook tot verschillende pieken in het aantal nieuwe volgelingen van Starbucks." De campagne was een vervolg op een promotiecampagne op de Amerikaanse verkiezingsdag, waarbij aan de kiezers gratis koffie werd aangeboden.

Uit een recent onderzoek van de technologiebedrijven Wetpaint en Altimeter Group bleek dat Starbucks het merk is dat zich het meest in sociale netwerken engageert en werd geopperd dat dergelijk inspanningen leiden tot betere financiële resultaten. Er wordt aan toegevoegd dat voedingcoupons bijzonder populair zijn, zeker in een periode van economische recessie. Een studie van RetailMeNot toonde aan dat voeding de meeste coupon-downloads vertegenwoordigen. Uit een ander onderzoek is gebleken dat gebruikers van mobiele telefoons graag meer coupons voor snacks zouden aangeboden krijgen. Inside Facebook voegt er aan toe dat Starbucks bijzonder populair is bij de consument, maar dat velen de producten door de recessie te duur vinden. Daarom ook zouden de coupons van de koffieketen bijzonder veel bijval kennen.

15:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: starbucks, sociale media, facebook |  Facebook |

Economische terugval houdt offshoring op peil

Weinig bedrijven geven graag toe aan offshore outsourcing te doen. Er wordt geopperd dat er daarmee kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden, maar er wordt aan toegevoegd dat vele bedrijven en consumenten een negatieve perceptie hebben over deze praktijken. Dat zou echter kunnen veranderen, aangezien uit een enquête blijkt dat 42 procent van de bedrijven toegeeft dat offshore outsourcing dezelfde kwaliteit kan leveren als de dienstverlening in het thuisland. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bedrijf HyperQuality, gespecialiseerd in de evaluatie van callcenters. Bovendien zegt 31 procent van de ondervraagden dat een lichte daling in kwaliteit door offshoring meer dan gecompenseerd wordt door de kostenbesparingen die worden gerealiseerd.

"Offshoring en outsourcing vindt steeds meer bijval," aldus een woordvoerder van HyperQuality. "Er zijn weliswaar nog altijd vraagtekens bij de kwaliteit die wordt geleverd, maar bedrijven doen heel wat inspanningen om die dienstverlening te verbeteren, wat ook de locatie is van het callcenter. Offshore locaties worden op dezelfde manier opgevolgd als andere investeringen." Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de ondervraagde bedrijven overweegt in de toekomst meer functies te zullen outsourcen. Daarbij zegt 17 procent dit jaar voor de eerste keer tot outsourcing te zullen overgaan. Slechts 10 procent zegt van plan te zijn outsourcing terug te schroeven.

HyperQuality stelde verder vast dat 34 procent een groter gedeelte van zijn contactcenters offshore te zullen plaatsen. Daarvan zegt 20 procent voor het eerste aan offshoring te doen. Daarnaast zegt 47 procent de huidige situatie te zullen handhaven. Slechts 18 procent zegt alleen callcenters in zijn thuisland te hebben. Van de bedrijven die offshoring afwijzen, zegt 48 procent dat deze praktijken schade zouden kunnen toebrengen aan het merkimago. Daarnaast zegt 21 procent dat de kosten van offshoring niet concurrentieel zijn met interne kosten. Tenslotte zegt 23 procent dat offshoring van contactcenters niet vaderlandslievend aanvoelt. Verder stelden de onderzoeks vast dat 20 procent van alle ondervraagde bedrijven toegeeft op dit ogenblik vooral kostengericht te zijn en de merkperceptie bij de klant geen belangrijke factor is in een beslissing om offshore te gaan.

De onderzoekers stellen dat 67 procent van de ondervraagde bedrijven door de economische crisis kostenbesparingen doorvoeren in hun contactcenters en dat meer bedrijven daarbij de overweging maken om tot outsourcing en offshoring over te gaan. Uit een bijhorend webinar kwam HyperQuality tot de vaststelling dat de locatie van het contactcenter geen invloed heeft op de geleverde kwaliteit, die vooral bepaald wordt door de opleiding en het gedrag van de personeelsleden. "Een goede ervaring kan de terughoudendheid van de consument tegen offshore contactcenters dan ook wegnemen," wordt daarbij opgemerkt. "Hoewel de klant geen voorstander is van outsourcing, heeft dat geen impact op het koopgedrag, op voorwaarde dat de kwaliteit van de dienstverlening voldoet."

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: human resources, outsourcing, offshoring |  Facebook |

Tachtig procent verkeer kan elektrisch

Over twintig jaar zouden elektrische wagens tussen 64 procent en 86 procent van de kleine personenwagens op de Amerikaanse markt kunnen vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de consumenten zelf geen dure batterijen moeten kopen en dat er een infrastructuur kan gebouwd worden om elektrische auto's te onderhouden en beheren. Dat blijkt uit een studie van het Center for Entrepereneurship and Technology aan de University of California. De totale gebruikskost van een elektrische wagen met een verwisselbare batterij zal volgens de studie 10 procent tot 13 procent lager uitkomen dan de traditionele auto's met benzinemotoren, afhankelijk van de evoluties van de olieprijs.

Om de volgende decennia een infrastructuur voor het opladen en verwisselen van batterijen uit te bouwen, moet een investering van ruim 320 miljard dollar worden voorzien," stippen de onderzoekers aan. "Maar die uitgaven zouden kunnen worden gecompenseerd door een bedrag van 205 miljard dollar aan opbrengsten in de sociale gezondheidszorg, aangezien de teruggeschroefde vervuiling door de uitstoot van de voertuigen het aantal gevallen van astma en andere aandoeningen aan de luchtwegen zou verminderen." De uitstoot van het autoverkeer zou volgens de onderzoekers met 62 procent kunnen worden teruggebracht, op voorwaarde dat de elektrische wagens zouden worden opgeladen met energie uit duurzame bronnen.

Daarnaast wijst het onderzoek erop dat de overschakeling op elektrisch vervoer de import van olie met 3,7 miljoen vaten per dag zou kunnen verminderen. Dat is ongeveer het aantal dat de Verenigde Staten op dit ogenblik uit de Perzische Golf en Venezuela invoert. Door de omschakeling naar elektrische auto's zouden in de Verenigde Staten ook netto 350.000 banen kunnen worden gecreëerd. In de studie wordt uitgegaan van een systeem van rekeningrijden, waarbij de kosten voor de bestuurder worden berekend op de afstand die hij aflegt. Hij zou daarbij niet moeten betalen voor de aanschaf van de batterijen, die duurder zouden kunnen zijn dan de elektrische wagen zelf. Autoconstructeur bouwt in de Verenigde Staten in een aantal regio's een herlaadinfrastructuur uit. Datzelfde gebeurt ook in Japan, Israël, Denemarken, Portugal, Monaco, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Ierland, China en Hong Kong. Mitsubishi werkt in Nieuw-Zeeland aan een eigen pilootproject

Meer informatie over elektrisch vervoer

14:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, automotive |  Facebook |

Videogames zijn goede indicator voor gezondheid economie

De resultaten van de sector van de videogames vormen een goede indicator van de gezondheid van de economie, die nu in zijn negentiende maand recessie zit. Dat zegt Frank Ahrens, mediaspecialist van de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarbij merkt Ahrens op dat de recente slechte resultaten in de sector van de videogames dan ook aantonen dat het met de economie bijzonder slecht is gesteld. Eerder maakte ook het onderzoeksbureau NDP Group bekend dat de Amerikaanse verkoop van videogames tijdens de maand juni sneller was gedaald dan vooraf was berekend. Het was de vierde maand op rij dat een daling werd opgetekend. Zowel Nintento, Sony als Microsoft maakten zopas gewag van een gevoelige neerwaartse trend in de sector van de videogames.

"Videogames en consoles zijn een typisch voorbeeld van een discretionair bestedingsgedrag," aldus Ahrens. "Het zijn dure aankopen, die bovendien een luxe vormen. In een recessie zou dit dan ook één van de eerste sectoren moeten zijn die door de economische crisis zijn omzet ziet teruglopen. Maar tot voor enkele maanden was dat vreemd genoeg niet het geval. Gamers waren nog altijd bereid om geld te investeren in hun hobby en het aanschaffen van nieuwe games. Maar daar is plots een einde aan gekomen. Potentiële gamers stellen de aankoop van de dure consoles uit en actieve spelers weigeren om nieuwere versies van de apparaten te kopen. Dat zijn twee signalen dat het bijzonder erg gesteld is met de economie."

Frank Ahrens wijst erop dat de meeste economen ervan overtuigd dat de recessie niet snel zal gevolgd worden door een snelle heropbloei. "Het is dus te begrijpen dat de consument terughoudend blijft met uitgaven en niet snel zal beslissen om 250 dollar uit te geven aan een nieuwe Wii-console," benadrukt hij. Volgens het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis lag het spaargedrag van de Amerikaanse consument tijdens het eerste kwartaal het hoogste van het hele decennium. Het onderzoeksbureau Nielsen merkte onlangs op dat liefhebbers meer tijd dan ooit besteden aan hun videogames, maar dat is volgens Ahrens een logisch gevolg van de hoge werkloosheidsgraad.

12:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames |  Facebook |

Mexicaanse griep nefast voor winst Royal Caribbean

De cruiserederij Royal Caribbean heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 35,1 miljoen dollar. De omzet daalde met 15 procent tot 1,35 miljard dollar. Daarmee presteert de cruiserederij slechter dan ze zelf had voorzien. De slechte prestaties zijn volgens Richard D. Fain, chief executive van Royal Caribbean, te wijten aan de economische crisis en de vrees bij de consument voor de Mexicaanse griep. De rederij heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar dan ook naar beneden bijgesteld. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar realiseerde Royal Caribbean, de tweede grootste cruiserederij van de wereld, nog een winst van 84,7 miljoen dollar.

"De economische crisis blijft een probleem en de impact van de publiciteit rond de Mexicaanse griep is heel frustrerend," aldus Richard D. Fain tegenover de Amerikaanse krant Miami Herald. De rederij biedt zware kortingen aan om alsnog voldoende toeristen te kunnen aantrekken. Vooral cruises naar Alaska, die meestal bijzonder winstgevend waren, kregen zware klappen. Royal Caribbean zegt zich dan ook gelukkig te prijzen dat het aanbod op Alaska voor volgend jaar eerder al was teruggeschroefd. Royal Caribbean zag wel één lichtpunt. De rederij bleek wel meer Europese passagiers aan te trekken, vooral op Europese cruises, waar zij ongeveer 56 procent van alle deelnemers vertegenwoordigen.

De Mexicaanse griep zou een negatieve impact van ongeveer 5 procent hebben gehad op de resultaten van Royal Caribbean, te wijten aan afgeschafte reizen en het omleggen van routes om Mexico te vermijden. De schommelingen op de wisselmarkten en verkeerde ingeschatte voorraadvoorzieningen zouden nog eens een negatieve impact van 11 procent hebben gehad. De zware recessie in Spanje, waar Royal Caribbean de Pullmantur-lijn uitbaat, had eveneens een zware impact op de resultaten. Bovendien wachten toeristen veel langer met het vastleggen van hun reizen, wat het voor de rederij naar eigen zeggen moeilijker maakte om onder meer al dan niet kortingen te voorzien.

Royal Caribbean zegt wel dat de introductie van de meest moderne schepen het enthousiasme van de consument voor cruises weet vast te houden. De rederij heeft zopas het cruiseschip Equinox voor Celebrity Cruises in dienst genomen. In december van dit jaar volgt de Oasis of the Seas, dat veruit het grootste cruiseschip ter wereld zal worden. De rederij voegt er aan toe dat de vraag zich op dit ogenblik lijkt te stabiliseren en voor volgend jaar wordt opnieuw een verbetering in het vooruitzicht gesteld. Om de negatieve impact op te vangen, heeft Royal Caribbean maatregelen genomen om zijn operationele kosten terug te schroeven.

11:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, cruise, royal caribbean |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Vinci, het grootste bouwbedrijf van de wereld, heeft een contract voor 2 miljard dollar getekend om een eerste gedeelte van de eerste Russische tolweg tussen Moskou en Sint-Petersburg te bouwen. Volgend jaar zou een eerste traject van 43 kilometer worden aangelegd. In totaal wil de Russische overheid het project met ongeveer 700 miljoen dollar subsidiëren. De werken zouden drie jaar duren. Volgens Igor Levitin, Russisch minister van transport, verliest de regio van Moskou jaarlijks ongeveer 15 miljard dollar aan transportkosten en vertragingen. Dat is 6 procent van het regionale bruto binnenlandse product. De tolweg krijgt uiteindelijk een lengte van 626 kilometer. Het volledige traject zou tegen 2015 in gebruik genomen worden. Het project krijgt ook financiële steun van de Russische ontwikkelingsbank Vnesheconombank en de Wereldbank.

De Iraanse autobouwer Iran Khodro (IKCO) krijgt voor 1 miljard dollar steun vanwege de overheid. Het bedrijf heeft een schuld van verschillende miljarden dollar wordt met een faillissement bedreigd. Nochtans beschikt Khodro in Iran over een marktaandeel van 60 procent. Een eerste schijf van de overheidssteun zou onmiddellijk worden ter beschikking gesteld, terwijl de rest zou overgedragen worden na de verkoop van het belang van de autoconstructeur in de bank Parsian. De waarde van die participatie wordt geraamd op 200 miljoen dollar. Een gedeelte van de schuld van Iran Khodro zou ook herschikt worden, waarbij een afbetalingstermijn van drie tot vijf jaar gehanteerd zou worden. Khodro zou ook andere participaties van de hande willen doen. Khodro produceert jaarlijks ongeveer 680.000 auto's. De wagens worden ook geëxporteerd.

Dominique Strauss-Kahn, de Franse directeur van het Internationale Monetaire Fonds, zegt geschokt te zijn dat de banken, ondanks de economische crisis, herbegonnen zijn met het uitbetalen van bonussen. Indien daar geen rem op wordt gezet, dreigen er volgens Strauss-Kahn opnieuw financiële dramas. Strauss-Kahn noemt het bonussysteem de lokroep van de winst en het gemakkelijke geld. Het is volgens hem een manier om onverantwoorde risico's te nemen om geld te winnen. Strauss-Kahn zegt zich te ergeren dat dit systeem, één van de oorzaken van de economische crisis, toch terugkomt. Hij zegt te betreuren dat er nog steeds geen regelgeving is ingevoerd om te verhinderen dat een kleine elite van mannen en vrouwen gelokt door de winst de hele globale economie naar de catastrofe zou kunnen leiden.

Kredietkaartenmaatschappij Visa heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 729 miljoen dollar. Dat is een stijging met 73 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, onder meer dankzij de verkoop van de Braziliaanse afdeling. De omzet steeg met 2 procent tot 1,3 miljard dollar. Het bedrijf wijst erop dat steeds meer mensen met kredietkaarten betalen in plaats van met cash. Daarnaast zegt de kredietkaartenmaatschappij met succes enkele kostenbesparingen heeft doorgevoerd. Daardoor konden de uitgaven met 9 procent worden beperkt. Visa maakte bekend dat ook de kapitaaluitgaven zullen teruggeschroefd worden. Voor de ontwikkeling of levering van producten en systemen wordt gewag gemaakt van 300 miljard dollar. Eerder was daarbij sprake van een maximum van 350 miljard dollar.

Voor het eerst sinds zijn lancering drie jaar geleden is de verkoop van de Wii-console van de Japanse producent Nintendo gedaald. Vooral dat heeft ervoor gezorgd dat de omzet van Nintendo tijdens het voorbije kwartaal met 40 procent is gedaald tot 1,9 miljard euro. De nettowinst daalde met 60 procent tot 316 miljoen euro. Dankzij het succes van de Wii-spelcomputer en de draagbare Nintendo DS kon het Japanse bedrijf zijn winst en omzet drie jaar lang gevoelig blijven opdrijven. Naast de dalende vraag werd Nintendo ook geconfronteerd met een sterke koers van de yen, maar het Japanse bedrijf moest ook optornen tegen een sterkere concurrentie, onder meer van de iPhone van Apple. Nintendo verwacht zijn lopende boekjaar met een winstdaling af te sluiten.

De Duitse industriële groep Siemens heeft tijdens het derde kwartaal van het lopende boekjaar een winst gerealiseerd van 1,26 miljard euro. Dat is een daling met 8 procent tegenover dezelfde periode van vorig jaar. De operationele winst van de drie kernsegmenten - industrie, energie en gezondheidszorg - zakte met 21 procent tot 1,67 miljard euro. De orderinname daalde met 28 procent tot 17,16 miljard euro. De omzet zakte met 4 procent tot 18,35 miljard euro. De Duitse groep zegt de verwachting voor het hele boekjaar te handhaven. Daarbij wordt er binnen de drie kernsegmenten gestreefd naar een operationele winst die hoger zou moeten liggen dan vorig jaar. Toen werd er operationele winst gerealiseerd van 6,6 miljard euro. Siemens verwacht veel van de economische stimuleringsmaatregelen die wereldwijd worden genomen.

Het Franse farmaconcern Sanofi-Aventis heeft een definitieve overeenkomst bereikt over de overname van het belang van 50 procent dat partner Merck heeft in de gezamelijke joint venture Merial, gespecialiseerd in dierenfarmacie. Met de overname is een bedrag gemoeid van 4 miljard dollar. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese mededingingsautoriteiten. Merial werd twaalf jaar geleden door de twee farmaceutische bedrijven opgericht. Merial behoort tot de drie grootste producenten van diergeneesmiddelen van de wereld. Verder werd bekend gemaakt dat Sanofi-Aventis de optie krijgt om Merial te combineren met sectorgenoot Intervet van Schering-Plough, dat in maart van dit jaar door Merck werd overgenomen. Merial en Intervet zouden elk een belang van 50 procent krijgen in de nieuwe joint venture.

Het Frans-Amerikaanse telecombedrijf Alcatel-Lucent heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 14 miljoen euro. Het was de eerste keer in drie jaar tijd dat Alcatel-Lucent positieve kwartaalresultaten laat optekenen. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een verlies geleden van 1,1 miljard euro. De winststijging was voor een belangrijk gedeelte te wijten aan een eenmalige bate van 255 miljoen euro op de verkoop van het belang in het Franse defensiebedrijf Thales. De omzet daalde met 4,8 procent tot 3,9 miljard euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet met 8,5 procent. Alcatel nam drie jaar jaar Lucent Technologies over. Sindsdien heeft het concern echter al 8,5 miljard euro verloren. Inmiddels is een besparingsplan ingevoerd om 2 miljard euro te besparen.

Royal Dutch Shell heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 3,82 miljard dollar. Dat is een daling met 67 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De totale productie van olie en gasproductie, inclusief de productie uit oliezanden, bedroeg 2,960 miljoen vaten per dag. Peter Voser, chief executive van Shell, stelt daarbij dat de resultaten over het tweede kwartaal werden beïnvloed door de zwakke wereleconomie, die in de hele productieketen moeilijke marktomstandigheden tot gevolg heeft. De vraag naar energie is zwak, er is overcapaciteit in de markt en de kosten in de industrie blijven hoog. Volgens Voser zullen deze omstandigheden naar verwachting nog enige tijd voortduren en zal Shell dan ook niet inzetten op een snel herstel. Aanzienlijke verdere personeelsreducties worden waarschijnlijk genoemd.

Het Amerikaanse farmaconcern Pfizer heeft met de staat Kano, in het noorden van Nigeria, een akkoord ondertekend voor de betaling van 75 miljoen dollar schadevergoeding nadat bij medische testen elf kinderen gestorven zouden zijn. De autoriteiten van Kano beschuldigden de Amerikaanse groep ervan het geneesmiddel Trovan tegen meningitis illegaal getest te hebben op tweehonderd kinderen. Dat zou in april 1996 gebeurd zijn, tijdens een epidemie van meningitis, mazelen en cholera. Naast de fatale afloop voor elf kinderen, zouden 189 anderen lichamelijk letsel hebben opgelopen, waaronder blindheid, doofheid, hersenschade en verlamming. De Nigeriaanse federale regering heeft ook nog een schadeclaim van 6 miljard dollar lopen tegen Pfizer. In New York worden ook nog twee klachten rond de Trova-experimenten voorbereid.

De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, één van de hoofdrolspelers van de recente economische crisis, gaat tijdens de herfst bij het veilinghuis Freeman's in Philadelphia zijn kunstcollectie verkopen. In totaal zullen 650 kunstwerken te koop worden aangeboden, onder meer van de Amerikaanse pop-artkunstenaar Roy Lichtenstein en de Frans-Amerikaanse surrealiste Louise Bourgeois. Lehman Brothers heeft een schuldenberg van 250 miljard dollar opgebouwd. Vele schuldeisers zijn nog altijd niet betaald, waardoor de Amerikaanse zakenbank zich verplicht ziet om een belangrijk deel van zijn kunstcollectie te verkopen. Door de economische recessie wordt niet verwacht dat Lehman goede prijzen zal krijgen voor de werken. Lehman Brothers hoopt dat de kunstveiling één miljard dollar zal opleveren.

Negen grote Amerikaanse banken hebben vorig jaar miljarden dollars aan bonussen uitgekeerd. Nochtans konden een aantal van de betrokken instellingen de economische crisis alleen maar overleven dankzij een financiële tussenkomst van de Amerikaanse overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Andre Cuomo, de openbare aanklager van de staat New York. Volgens Cuomo hebben de negen banken vorig jaar gezamenlijk 175 miljard dollar aan overheidssteun ontvangen. Toch betaalden de betrokken instellingen aan ongeveer vijfduizend bankiers een bonus uit van meer dan één miljoen dollar per persoon. Aangezien de banken vorig jaar zware verliezen noteerden, vermoedt Cuomo dat de bonussen werden betaald met belastinggeld. Sommige instellingen betaalden volgens hem meer bonussen uit dan het netto inkomen van de bank.

De internationale luchtvaartsector heeft tijdens de maand juni van dit jaar 7,2 procent minder passagiers ontvangen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit berekeningen van de International Air Transport Association (IATA). De organisatie wijst erop dat er een lichte verbetering merkbaar is tegenover de maand mei, maar er wordt aan toegevoegd dat de doorgevoerde capaciteitsreducties er niet in slagen om de dalende vraag bij te houden. De cargovolumes kenden vorige maand een daling met 16,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het is al de dertiende maand op rij dat het cargovervoer klappen krijgt. Volgens de organisatie wordt de terugval in alle wereldregio's opgemerkt. Alleen luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten vormen een uitzondering op die algemene tendens.

Het Brits-Nederlandse uitgeversconcern Reed Elsevier heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,427 miljard euro. Tijdens dezelfde periode werd een omzet geboekt van 3,165 miljard euro. De stijging is te wijten aan de aankoop van ChoicePoint in de tweede helft van vorig jaar. De prestaties van het uitgeversconcern werden ook beïnvloed door wisselkoerseffecten. De operationele winst over de eerste helft van dit jaar bedraagt 876 miljoen euro. Vorig jaar werd daar een cijfer van 798 miljoen euro opgetekend. Het bedrijf maakte ook bekend 109,2 miljoen nieuwe aandelen uit te geven om de balans te versterken. Dat komt overeen met 9,9 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal. De verkoopsplannen van de tak Reed Business Information werden afgevoerd.

Het Nederlandse diervoedingsconcern Nutreco heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,13 miljard euro. Dat is een daling met 8,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er wordt wel op gewezen dat vorig jaar een eenmalige bate van 20 miljoen euro kon worden opgetekend, terwijl dit jaar rekening moest worden gehouden met een eenmalig verlies van 20 miljoen euro in de mengvoer-divisie. Nutreco wijst erop dat de vraag naar vlees, zuivel en vis door de wereldwijde recessie licht afgenomen, waardoor ook de vraag naar de producten van het Nederlandse concern is afgenomen. Wout Dekker, topman van Nutreco, verwacht echter dat de vraag zich zal herstellen wanneer de wereldeconomie heropleeft. Nutreco maakte ook bekend overnames in Spanje en Portugal gerealiseerd te hebben.

Meer Nieuws

11:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-07-09

Angela Merkel op ramkoers met General Motors

De Duitse kanselier Angela Merkel en de Amerikaanse autoconstructeur General Motors dreigen op een ramkoers af te stevenen in het dossier rond de overname van de Duitse autoconstructeur Opel. De regering van Angela Merkel heeft zich duidelijk uitgesproken voor de Canadees-Oostenrijkse autotoeleverancier Magna International, terwijl General Motors volhoudt dat het bod van het investeringsfonds RHJ International de eenvoudigste oplossing is. Een woordvoerder van Angela Merkel wijst erop dat er voor Opel geen oplossing kan bereikt worden zonder de goedkeuring van de Duitse regering, maar General Motors voert aan dat het voorstel van Magna International praktisch niet haalbaar is.

"Het is duidelijk dat General Motors de kandidatuur van Magna International probeert te dwarsbomen," aldus Ferdinand Dudenhoeffer, hoofd van het Center for Automotive Research aan de Universiteit van Duisburg-Essen, tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "De Amerikaanse autoconstructeur zendt duidelijke signalen uit met RHJ International rond de tafel te willen gaan zitten. Maar dat is niet zo eenvoudig. Duitsland vertegewoordigt ongeveer de helft van de banen die met de overname van Opel zijn gemoeid. Duitsland heeft dan ook een belangrijke inbreng in het dossier en bondskanseliers Angela Merkel zou dat aan de Amerikaanse regering duidelijk moeten maken."

Bloomberg benadrukt dat Angela Merkel op Magna International rekent om de Duitse tewerkstelling te beschermen. In september van dit jaar staan er in Duitsland immers verkiezingen op het programma. "Ook de sociaal-democratische rivalen van Merkel hebben hun voorkeur voor Magna International benadrukt, net zoals de regeringen van de deelstaten," stipt de nieuwsdienst aan. De overname van Opel moet ook nog goedgekeurd worden door het Amerikaanse ministerie van financiën, dat na het faillissement van het oude General Motors een meerderheidsbelang heeft in de Amerikaanse constructeur. Een woordvoerder van General Motors zegt met niemand op een ramkoers te zitten, maar voegt er aan toe dat de huidige plannen van Magna International praktisch onrealiseerbaar zijn. General Motors ontkent een voorkeur te hebben.

19:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: general motors, opel, automotive, angela merkel |  Facebook |

Spammers hebben nieuwe talen ontdekt

Het spamniveau heeft een absoluut hoogtepunt bereikt, maar een overgroot gedeelte is gewoon een doorslag, alleen maar vertaald naar andere landen. Dat blijkt uit een rapport van internetbeveiliger Symantec. Drie tot vier jaar geleden vertegenwoordigde niet-Engelstalige spam slechts één tot twee procent van alle ongewenste berichtgeving, maar dat steeg vervolgens naar zes tot zeven procent, wat als een bijzonder hoog niveau werd bestempeld. Op dit ogenblik vertegenwoordigt spam in lokale taal in Duitsland inmiddels al 46 procent van alle ongewenste berichten, 53 procnt in Frankrijk, 25 procent in Nederland, 62,3 procent in Japan en 54,7 procent in China.

"Volgens het onderzoek van Symantec bestaat 95 procent van alle email-verkeer uit spam," aldus het magazine Internetnews. "De meeste van deze spamberichten zijn echter identiek, met uitzondering dat ze in diverse talen worden omgezet. Bij het creëren van hun campagnes zijn spammers door automatische programma's in staat om bedrijfnamen, domeinnamen en andere referenties aan te passen aan de lokale situatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landen-extentie in het email-adres van de bestemmeling. De onderzoekers stellen daarbij dat deze maand slechts 0,7 procent van alle malware nieuw was, tegenover 588 procent tijdens de maand juni. Er wordt daarbij opgemerkt dat spammers zich niet langer inspannen om innovatief te zijn of niet meer in staat zijn nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

De spamniveaus zijn het hoogste in Frankrijk, Duitsland en Nederland, waar de ongewenste email nu meer dan 95 procent van alle berichtgeving vertegenwoordigt. In de Verenigde Staten wordt een spamniveau van 86 procent opgetekend. De onderzoekers stellen dat de kwaal zo erg is geworden omdat spammers gebruik maken van automatische vertaaldiensten om hun berichten in verschillende talen om te zetten. Een andere nieuwe tendens is volgens Symantec het gebruik van URL-shortening, vooral te wijten aan de populariteit van de microblogginsite Twitter. Die praktijk zou inmiddels al 6,2 procent van alle spamberichten ter wereld vertegenwoordigen. Dat komt overeen met meer dan 9 miljard spamberichten per dag.

17:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet, spam |  Facebook |

Telewerker wil vlotter en sneller kunnen presteren

Een meerderheid van de werknemers zeggen dat ze zich op verplaatsing beter kunnen concentreren dan binnen hun bedrijf, maar anderzijds zeggen vele ondervraagden dat het opladen van bestanden en software vanop afstand hen afremt en een negatieve impact heeft op hun productiviteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse technologiebedrijf Riverbed Technology. Het bedrijf merkt daarbij op dat bedrijven er dan ook goed aan doen om te investeren in technologie die de productiviteit en de arbeidstevredenheid van de medewerkers op verplaatsing verbetert. Riverbed Technology is zelf producent van software die de snelheid van toepassingen kan opdrijven.

"Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde werknemers zegt nu meer op verplaatsing te werken dan twee jaar geleden," aldus PC Magazine. "Bovendien zegt 40 procent nog meer op verplaatsing te werken indien bestanden of software sneller geladen konden worden. De onderzoekers stelden vast dat twee op drie werknemers vaker buitenshuis zouden willen werken dan ze op dit ogenblik doen. Volgens 54 procent kunnen ze zich op verplaatsing beter concentreren dan op kantoor. Maar 33 procent zegt dat het laden van bestanden en software hun productiviteit buitenshuis gevoelig afremt. Het werken buitenshuis kan thuiswerk omvatten, maar ook op hotel, een andere bedrijfslocatie, een café of een andere locatie.

Volgens een woordvoerder van Riverbed worden ook medewerkers binnen kleine en middelgrote bedrijven steeds meer mobiel, maar vragen ze daarbij dezelfde votte toegang tot toepassingen als op kantoor. Uit statistieken van Yankee Group blijkt dat 50 procent van de medewerkers zegt zakelijke kansen gemist te hebben omwille van trage communicaties. Er bestaan toepassingen om het probleem van deze trage communicaties op te lossen. Het probleem is echter vaak dat de kostprijs van deze technologie quasi onbetaalbaar is voor kleine of middelgrote ondernemingen. Riverbed zegt echter een technologie te hebben waardoor die kostprijs gevoelig kan teruggeschroefd worden.

16:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie, telewerk |  Facebook |

Organische producten hebben geen extra voedingswaarde

Zogenaamde organische voedingsproducten hebben geen grotere voedingswaarde en bieden ook geen gezondheidsvoordelen tegenover traditioneel voedsel. Dat blijkt uit een rapport van de London School of Hygiëne & Tropical Medicine. De onderzoekers stellen daarbij dat consumenten hogere prijzen betalen voor organische voeding omwille van diens veronderstelde gezondheidswaarde, waardoor twee jaar geleden een wereldwijde markt werd gecreëerd van ongeveer 48 miljard dollar. Een overzicht van Britse wetenschappelijke publicaties over de voorbije vijftig jaar heeft volgens de onderzoekers echter geen wezenlijke verschillen aan het licht gebracht tegenover traditionele voeding.

"Er werden slechts een beperkt aantal verschillen in voedingswaarde opgetekend tussen organische en conventionele voedingsproducten, maar die hebben geen enkele relevantie voor de openbare gezondheid," zegt Alan Dangour, één van de auteurs van het rapport, tegenover het persbureau Reuters. Organische teelten zouden meer fosfor bevatten, terwijl in conventionele producten meer stikstof werd aangetroffen. Bij dierlijke producten werd geen enkel verschil aangetroffen. Een gelijkaardig onderzoek van het Amerikaanse Organic Center bracht weliswaar overeenkomstige resultaten aan het licht, maar daar werden in organische voedingsproducten ook meer antioxidanten en polyphenol aangetroffen. Bovendien wordt daar opgemerkt dat conventionele producten ook pesticiden kunnen omvatten.

Door de economische crisis is de verkoop van organische producten de voorbije periode in een aantal markten teruggevallen. Het voorbije jaar heeft de verkoop van organische producten in Groot-Brittannië nog een groei gekend van 1,7 procent. Op het einde van het jaar stortte de verkoop helemaal in. Het voorbije decennium daarentegen werd een gemiddelde groei van 26 procent per jaar opgetekend. "Het rapport toont aan dat consumenten met de aankoop van organische voeding of conventionele producten op dezelfde voedingswaarde kunnen rekenen," merkt Connie Diekman, voedingsdeskundige aan de Amerikaanse Washington University, op. "Daarmee wordt bevestigd wat al langer werd verondersteld."

16:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, voeding, organisch |  Facebook |

Sao Tome koppelt munt aan euro

De Afrikaanse eilandenstaat Sao Tome en Principe heeft een leenovereenkomst gesloten met Portugal, met de bedoeling om zijn nationale munt te koppelen aan de euro. Vertegenwoordigers van de twee landen hebben één jaar gewerkt aan de overeenkomst, die zou moeten zorgen voor een economische stabiliteit van de archipel, een voormalige kolonie van Portugal. Volgens de regering van Sao Tome is het koppelen van de dobra, de nationale munt van de eilandenstaat, aan de euro een garantie van stabiliteit voor buitenlandse investeerders en een sleutelelement in de economische strategie van het Afrikaanse land. Er wordt toegegeven dat de maatregel geen wondermiddel is, maar wel een steunpilaar kan betekenen voor de ontwikkeling van het land.

Sao Tome is één van de armste landen van Afrika, maar het land heeft wel belangrijke oliereserves, die tot nu toe nog niet zijn geëxploiteerd. Vele inwoners van de eilandenstaat emigreren naar Portugal. In ruil voor de overeenkomst, die een aantal fiscale en monetaire verplichtingen inhouden voor het Afrikaanse land, heeft Portugal zich bereid verklaard leningen toe te kennen aan de regering van Sao Tome. Een tiental jaar geleden sloot Portugal een gelijkaardige overeenkomst met Capo Verde, eveneens een voormalige kolonie. Die overeenkomst liet Capo Verde toe om zijn status als één van de minst ontwikkelde landen ter wereld af te werpen en later een speciaal partnership met de Europese Unie.

"Sao Tome is veel armer dan Capo Verde, maar inmiddels is begonnen met de exploratie van de oliereserves in zijn territoriale wateren," aldus BBC News. "Op dit ogenblik wordt de economie van het Afrikaanse land gedomineerd door de cacaoteelt en de geldtransfers van emigranten." De landbouw van het eiland produceert ook kokosnoten, koffie en palmolie. De munteenheid van Sao Tome zal vanaf begin volgend jaar aan de euro worden gekoppeld. De kredietlijn van 25 miljoen euro vanwege de Portugese regering heeft de goedkeuring gekregen van de Europese Commissie. Sao Tome en Principe bestaat uit zes eilanden voor de Afrikaanse westkust, waarvan Sao Tomé het grootste is. Daarna volgen Principe en de vier kleine eilanden Pedras, Tinosas, Rolas en Caroço.

16:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: portugal, euro, sao tome, dobra |  Facebook |

VoloMedia krijgt Amerikaans patentrecht op podcasts

Het bedrijf VoloMedia uit Californië heeft een Amerikaans patent gekregen op podcasting, waarbij de technologie wordt omschreven als een methode om episodische media te leveren. Volgens het bedrijf, dat in november 2003 een aanvraag indiende voor het patent, hebben de toegekende rechten betrekking op alle episodische media-downloads en niet enkel op de RSS-downloads waar podcasts vandaag mee werken. Murgesh Navar, chief executive van VoloMedia, kondigde aan het patent niet te laten zullen laten gelden tegenover individuele podcasters, maar stelde wel een samenwerking na te streven met een aantal sleutelspelers uit de sector. Navar zegt dat het bedrijf nog meer patenten in de pijplijn heeft zitten.

VoloMedia, gespecialiseerd in mobiele reclametoepassingen, maakte bekend inmiddels al met Apple gesprekken te voeren. Vele gebruikers halen hun podcasts immers van het iTunes-platform van Apple. Bovendien zou VoloMedia in gesprekken zijn met een aantal televisie-netwerken. Ook werd Hulu genoemd als een voorbeeld van een content platform dat ooit episodische downloadbare content zou kunnen leveren. Het podcasting-fenomeen brak definitief door in de loop van 2004, toen het overhevelen van downloadbestanden naar iPods en andere mp3-spelers gemakkelijker werd. Op vraag van het magazine ReadWriteWeb of VoloMedia van plan was om stappen te ondernemen tegen overtredingen op zijn patentrecht, stelde Navar niet te willen spreken over inbreuken of overtredingen.

"Hoewel de patentaanvraag werd ingediend in november 2003, geeft VoloMedia geen duidelijkheid wanneer het bedrijf de podcasts zou uitgevonden hebben," aldus ReadWriteWeb. "Op zijn blog voert Nadar aan dat VoloMedia de technologie ontwikkeld heeft ongeveer één jaar voordat podcasting van start ging." ReadWriteWeb uit bedenkingen bij die bewering. Daarbij wordt erop gewezen dat internetspecialist Dave Winer al in januari 2001 verwees naar een technologie die bijzonder veel gelijkenissen vertoont met het patent van VoloMedia. Dave Winer zelf zou tegenover ReadWriteWeb verwezen hebben naar een vroege podcast door Chris Lydon in juli 2003. Het magazine merkt wel op dat het patent op een bijzonder geschikt ogenblik komt voor VoloMedia. Het patent maakt het bedrijf, dat vorige maand zijn complete verkoopsteam ontsloeg, immers interessant voor overnames of licenties.

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Onvoldoende middelen voor ontmanteling Amerikaanse kerncentrales

threemilesislandDe operatoren van de Amerikaanse kerncentrales zetten niet voldoende geld opzij voor de ontmanteling van afgeschreven reactoren. Bovendien dreigen stilgelegde centrales decennia aan hun lot overgelaten te worden. Dat kan zware gevolgen hebben voor de veiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press. De financiële tekorten zijn volgens het rapport te wijten aan de aandelenbeurzen andere investeringen, die het voorbije jaar met zware verliezen zijn geconfronteerd en de financiële reserves van de kerncentrales gevoelig hebben uitgehold. Bovendien zijn ook de ontmantelingskosten volgens Associated Press gevoelig gestegen.

"Negentien kerncentrales hebben de toelating om afgeschreven reactoren gedurende een periode van zestig jaar ongemoeid te laten," aldus Associated Press. "Daarmee hoopt men voldoende tijd te kunnen creëren voor het herstel van investeringen en de uiteindelijke financiering van de ontmanteling en het verwijderen van het radioactieve materiaal te dekken. Maar het ongemoeid laten van oude reactoren of het onzorgvuldig stopzetten kan bijzonder zware risico's veroorzaken. Radioactief afval zou in het grondwater kunnen sijpelen of in de atmosfeer kunnen ontsnappen. Bovendien zou gebruikte nucleaire brandstof door terroristen kunnen worden gestolen."

De voorbije twee jaar zouden de kosten voor de ontmanteling van Amerikaanse kerncentrales met meer dan 4,6 miljard dollar zijn gestolen. Dat is te wijten aan de gestegen energieprijzen en arbeidskosten. De investeringsfondsen die de ontmanteling moeten financieren hebben tegelijkertijd op de aandelenbeurzen 4,4 miljard dollar verloren. "Volgens critici hebben de eigenaars van kerncentrales ook voor de financiële crisis onvoldoende middelen opzij gezet voor de ontmanteling," merkt Associated Press nog op. "Bovendien heeft de Amerikaanse overheid aan de sector onvoldoend strenge maatregelen opgelegd. In dertig van de ruim honderd Amerikaanse kerncentrales zouden tekortkomingen zouden zijn vastgesteld en werden door de federale overheid details gevraagd over mogelijke oplossingen van de problemen."

De operatoren van de kerncentrales zeggen dat er verschillende manieren zijn om het probleem aan te pakken. "Daarbij wordt opgemerkt dat de overheid onder meer zou kunnen besluiten om de kerncentrales langer open te houden," stipt Associated Press aan. "Bovendien wordt opgemerkt dat de investeringen de volgende jaren opnieuw meer opbrengsten zouden kunnen genereren. Daarbij wordt opgemerkt dat een jaarlijkse opbrengst van 6 procent een aanvaardbare lange termijndoelstelling is." Volgens critici gaan die plannen echter niet ver genoeg. Daarbij wordt gezegd dat de sector onder meer geen rekening houdt met een volgende economische crisis, politieke weerstand tegen het verlengen van vergunningen en onvoorziene veiligheidsproblemen.

De ontmantelingskosten van een kernreactor worden geraamd op 450 miljoen dollar. De gemiddelde operator heeft daarvoor echter slechts 300 miljoen dollar voorzien. Milieugroepering Greenpeace vreest bovendien dat de operatoren na het stopzetten van een kerncentrale zullen worden opgedoekt en de installaties aan hun lot zullen worden overgelaten.

14:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, verenigde staten, kerncentrale |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Duitse chemieconcern BASF heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 343 miljoen euro. Dat is een daling met 74 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 23,3 procent tot 12,5 miljard euro. Voor het hele jaar verwacht BASF geen blijvende verbetering te zien en zegt er dan ook rekening mee te houden dat de omzet en de winst gevoelig zullen dalen. Dat is niet alleen te wijten aan de economische crisis, maar ook aan de kosten van de integratie van het Zwitserse bedrijf Ciba. Met belangrijke afnemers zoals de autosector en de bouwindustrie is BASF bijzonder gevoelig voor de economische crisis, maar financieel directeur Kurt Bock zegt wel te geloven dat die recessie zijn dieptepunt achter de rug heeft. De landbouwtak van BASF presteerde beter dan de rest van de groep.

Spanje verwacht dit jaar 10 procent minder toeristen te zullen ontvangen dan vorig jaar. De daling is voor een belangrijk deel te wijten aan het wegblijven van Britten. Deze groep is normaal goed voor ongeveer een kwart van het aantal toeristen in Spanje. Door de daling van de Britse munt ten opzichte van de euro is een bezoek aan de eurozone echter extra duur geworden. Daarbij is Groot-Brittannië ook één van de landen waar de wereldwijde recessie het hardst toeslaat. De toerismesector is goed voor ongeveer 11 procent van de economie van Spanje . Door de terugloop van het aantal bezoekers krijgt de zwakke Spaanse economie een extra tik mee. Spanje kampt met een werkloosheid van meer dan 20 procent. Onlangs kondigde de Spaanse daarom een stimuleringspakket van 1 miljard euro aan om de sector te helpen.

In de Verenigde Staten wedijveren de uitgeverijen Portfolio, Harper en John Wiley & Sons om het eerste boek over de veroordeelde mega-oplichter Bernard Madoff te publiceren. Onder druk van de concurrentie zijn de verschijningsdata verschoven naar midden augustus. De drie boeken waren oorspronkelijk voor september en oktober voorzien. Tot volgend jaar biedt de ophefmakende zaak stof voor literatuur. Zo zal uitgeverij Random House pas komend jaar het verhaal belichten. De grootste oplichtingszaak uit de financiële geschiedenis eindigde voor de makelaar in juni in een maximumstraf van 150 jaar cel. Duizenden beleggers, banken en fondsen verloren aan het wereldwijde piramidespel ongeveer 65 miljard dollar (46 miljard euro). Madoff zit sinds half juni in een gevangenis in de staat Noord-Carolina.

Banco Santander, de grootste bank van de eurozone, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,42 miljard euro. Dat is een daling met 4,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is grotendeels te wijten aan de extra voorzieningen die de financiële groep moest aanleggen voor kredietverliezen. De zware economische crisis die Spanje momenteel treft laat duidelijk zijn sporen na. Van het totaal aantal uitstaande kredieten werd in het tweede kwartaal 2,82 procent niet terugbetaald. Eind maart was dat nog 2,49 procent, een jaar geleden zelfs maar 1,43 procent. Toch blijft Banco Santander bij zijn verwachtingen om het jaar af te sluiten met een winst van 8,88 miljard euro. Dat zou een status-quo betekenen tegenover vorig jaar. Dochter Banco Santander Brasil zou daarvoor naar de beurs gaan.

De Franse autobouwer PSA Peugeot Citroën heeft tijdens de eerste helft van dit jaar nettoverlies geleden van 962 miljoen euro. Het resultaat wordt toegeschreven aan de economische crisis, die de autosector zwaar heeft getroffen. Het nettoverlies is voor een aanzienlijk deel te wijten aan herstructureringslasten en aan afwaarderingen van activa. In de eerste helft van vorig jaar werd nog een winst gemaakt van 733 miljoen euro. Op het einde van het jaar werd wel een verlies van 343 miljoen opgetekend. De omzet daalde met 21,8 procent tot 23,497 miljard euro. De Franse constructeur verwacht dat de Europese automarkt dit jaar met 12 procent zal krimpen. In de tweede jaarhelft zou de terugval nog 7 procent bedragen. Pas tegen eind volgend jaar ziet de Franse autobouwer een begin van herstel. De groep mikt op een Europees marktaandeel van 14 procent.

De Duitse softwarespecialist SAP heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 423 miljoen euro. Dat is een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is grotendeels te danken aan kostenbesparingen. De omzet daalde met 10 procent tot 2,58 miljard euro. De omzet uit softwaregerelateerde diensten daalde van 2,06 miljard euro naar 1,95 miljard euro. De omzet uit software daalde van 898 miljoen euro naar 543 miljoen euro. SAP nam tijdens de eerste helft van dit jaar een herstructureringslast van 165 miljoen euro. Daarmee wil het bedrijf een reductie van 2.800 banen financieren. Voor het hele jaar wordt een totale herstructeringslast van 200 miljoen euro voorzien. Leo Apotheker, topman van SAP, verwacht voor de rest van het jaar een verbetering van de markt.

De Franse farmaceutische groep Sanofi-Aventis heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 7,43 miljard euro. Dat is een stijging met 11,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Volgens Christopher A. Viehbacher, chief executive van Sanofi-Aventis, moet de sterke prestatie toegeschreven worden aan de stevige groei van belangrijke producten en vaccins, aan een sterke verkoop in opkomende markten en aan recente overnames. Sanofi-Aventis heeft ook een besparingsplan aangekondigd. Tegen 2013 wil de groep voor 2 miljard euro kosten besparen. Volgens topman Viehbacher moet telkens een kwart daarvan worden aangebracht door onderzoek, productie, ondersteunende diensten en commerciële activiteiten. De besparingen moeten Sanofi-Aventis wapenen tegen het aflopen van belangrijke patenten.

Het Franse Atos Origin, de groep boven onder meer betaalsysteembeheerder Banksys, heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 14 miljoen euro. Dat is een daling met 89 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De forse terugval van de nettowinst was te wijten aan hogere herstructureringskosten. De omzet daalde met 2,3 procent tot 2,59 miljard euro. De resultaten variëren sterk per regio. In Duitsland en Centraal-Europa werd een terugval met 5,2 procent opgetekend. Ook de Benelux-activiteiten stonden zwaar onder druk. Daar werd voor de eerste helft van het jaar een omzetdaling met 11,6 procent opgetekend, nadat ook al tijdens het eerste kwartaal een terugval met 8,5 procent werd opgetekend. In Groot-Brittannië werd daarentegen een groei met 6 procent genoteerd.

De staalgroep ArcelorMittal heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 792 miljoen dollar. Het verlies wordt voor een deel veroorzaakt door buitengewone lasten van 1,2 miljard dollar voor belastingen. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar werd nog een nettowinst gerealiseerd van 5,84 miljard dollar. Het verlies is wel afgenomen tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar, toen het bedrijf een negatief resultaat van 1,1 miljard dollar liet noteren. De omzet van het tweede kwartaal kwam uit op 15,18 miljard dollar, tegenover 37,84 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Volgens bestuursvoorzitter Lakshmi Mittal was de eerste helft van dit jaar één van de meest uitdagende periodes ooit in de staalindustrie. Hij stelt in de afgelopen weken wel enige signalen te hebben waargenomen van een herstel.

De noodlijdende Amerikaanse verzekeringsgroep American International Group (AIG) heeft afdeling voor levensverzekeringen aan rijke klanten verkocht aan Wintrust Financial. American International Group strijkt daarvoor 697,5 miljoen dollar op. Wintrust verwerft nu al een meerderheid in de betrokken afdeling en koopt mogelijk later de rest nog op voor 61,2 miljoen extra. American International Group wordt in een ijltempo ontmanteld, nadat de Amerikaanse overheid de verzekeringsgigant ter hulp moest schieten. De Amerikaanse regering investeerde 182,5 miljard dolar in het bedrijf, opdat het niet overkop zou gaan. De verzekeringsgroep kwam zwaar in de problemen omdat het via zijn onderdeel AIG Financial Products zwaar was blootgesteld aan slechte huizenleningen. Sindsdien verkocht AIG al ruim twintig onderdelen.

De Amerikaanse groep Office Depot heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 82 miljoen dollar, als gevolg van de lagere uitgaven door consumenten en kleine bedrijven. Office Depot, handelaar in kantoorartikelen, leed in dezelfde periode een jaar eerder een verlies van 2 miljoen dollar. Volgens financieel bestuurder Mike Newman waren de tweedekwartaalresultaten gezien de uitdagende economische omstandigheden en het normale seizoenspatroon in lijn met de verwachtingen van het bedrijf. De totale omzet daalde met 22 procent tot 2,8 miljard dollar. De omzet van de Noord-Amerikaanse retaildivisie zakte met 21 procent. De omzet van de divisie voor zakelijke oplossingen liep met 18 procent terug en bij de internationale divisie zakte de omzet met 25 procent.

Het Europese lucht- en ruimtevaartconcern EADS heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar nettowinst gerealiseerd van 208 miljoen euro. Dat is een stijging met 76 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste zes maanden van dit jaar daalde de nettowinst echter met 6 procent tot 378 miljoen euro. De omzet in het tweede kwartaal steeg met 19 procent tot 11,73 miljard euro. Over het eerste halfjaar wordt er een stijging met 2 procent tot 20,2 miljard euro opgetekend. Het concern zegt voorzichtig te blijven over de toekomst, gezien de vertragingen met het programma van de Airbus A400M en de bijkomende kosten die voor het tweede semester voorzien worden. De kosten voor de Airbus A380, het grootste verkeersvliegtuig ter wereld, liggen volgens EADS nog steeds hoger dan verwacht.

OpenSkies, de enige luchtvaartmaatschappij die uitsluitend met business class-stoelen vloog tussen Amsterdam en New York, houdt half augustus op met deze dienst. Volgens OpenSkies, dochterbedrijf van British Airways, gaat het om een tijdelijke opschorting van de dienst omdat de economische crisis geleid heeft tot een gevoelige daling in de vraag naar business clas. OpenSkies begon negen maanden geleden met zijn activiteiten in Amsterdam en kondigde toen aan om onder meer ook in Brussel dergelijke diensten op te zullen zetten. Het is niet duidelijk in hoeverre die plannen blijven bestaan. Het is ook niet zeker wanneer de dienst in Amsterdam wordt hervat, want dat is volgens Dale Moss, topman van OpenSkies, afhankelijk van de markt. De route tussen Parijs en New York die inmiddels twee jaar bestaat, blijft wel behouden.

De Duitse sportautofabrikant Porsche verwacht dat het verlies voor het lopende boekjaar mogelijk oploopt tot 5 miljard euro. Het verlies is te wijten aan een enorm boekverlies op de verkoop van aandelen Volkswagen. Porsche probeerde eerder Volkswagen over te nemen. Daartoe had het de sportwagenbouwer meer dan de helft van de aandelen Volkswagen gekocht, met een optie om nog eens een belang van 20 procent in te lijven. De overname is echter mislukt en Porsche staat nu zelf op het punt om te worden overgenomen door Volkswagen. Porsche is naar eigen zeggen vergevorderd om het optiepakket op Volkswagen te verkopen aan één of meerdere investeerders. Eerder werd al bekend dat Volkswagen hulp krijgt van de rijke Golfstaat Qatar bij de overname van Porsche.

De Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakond, legt de praktijk van naked short selling permanent aan banden. Bij het short-selling verkopen speculanten geleende aandelen in de hoop ze later goedkoper terug te kunnen kopen om ze dan aan de eigenaars terug te geven. Bij naked short-selling verkopen speculanten echter aandelen die ze niet hebben en ook niet hebben geleend. De vloedgolf verkooporders van short-sellers zou de daling van de aandelenkoersen versnellen. De beurswaakhond had al een tijdelijk verbod op naked short-selling ingevoerd. Dat loopt echter eind deze maand af. Volgens de beurswaakhond zijn de problemen met aandelen sinds de invoering van de tijdelijke maatregel werd ingevoerd al met 57 procent gedaald. De beurswaakhond wil ook het hele short selling transparanter maken.

Meer Nieuws

12:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-07-09

Mobiele reclame pikt steeds vaker in op andere media

Ongeveer tweederde van de consumenten van mobiele content gebruiken hun mobiele telefoon om te reageren op reclame in andere media, zoals buitenreclame en digitale video's. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Starcom USA. Vooral onderweg wordt dat gedrag volgens de onderzoekers vaak opgemerkt. De mobiele telefoon wordt volgens Starcom voor de consument dan ook een platform om zich verder te verdiepen in een merk en reclame om meer informatie te verkrijgen over producten die worden gepromoot. Starcom voegt er aan toe dat adverteerders ondanks de economische crisis steeds meer budgetten vrijmaken voor mobiele marketing en het platform als een belangrijk onderdeel van een complete campagne beginnen te beschouwen.

"Uit het onderzoek van Starcom blijkt dat 63 procent van de consumenten hun mobiele telefoon gebruikt als een manier om toegang te krijgen tot reclame of aanbiedingen die in andere media aan bod zijn gekomen," aldus het magazine Online Media Daily. "Dat kan variëren van billboard-reclame met korte mobiele codes tot promoties op de winkelvloer, gedrukte media en televisiereclame." Een onderzoek van de Amerikaanse Mobiele Marketing Association eerder dit jaar toonde aan dat adverteerders vooral mobiele campagnes integreren met het internet (70 procent). Daarna volgens beurzen en andere promotionele evenementen (36 procent). Uit het onderzoek van Starcom blijkt dat vooral gereageerd wordt op producten uit de hogere prijsklasse, zoals automotive, elektronica en computers.

Dat is volgens de onderzoekers niet verwonderlijk, aangezien de gebruikers van mobiele data meer onderlegd zijn op het vlak van technologie en ook meer bestedingskracht hebben dan de gemiddelde consument. Ook blijken adverteerders uit de autosector en de technologiewereld meer te investeren dan fabrikanten van consumptiegoederen en financiële dienstverleners. Aangezien mobiele telefonie naadloos past in de dagelijkse activiteiten van de consument, moeten adverteerders volgens Starcom reclamestrategieën ontwikkelen die aangepast zijn aan het dagelijkse gedrag van de consument, vooral wanneer het over een lokaal dienstenaanbod gaat. "Dergelijke strategie is veel efficiënter en biedt veel meer mogelijkheden dan de gewone sms-tekstreclames, die bij de consument storend overkomen."

Starcom verwijst daarbij naar een campagne met het bedrijf Research in Motion, producent van de BlackBerry. Een bezitter van den BlackBerry zou daarbij een reclame krijgen over de nieuwe versie van het toestel, met de nabije retaillocaties, terwijl een bezitter van een Palm een reclame kreeg waarin hij aangemoedigd werd om over te stappen.

16:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, mobiele telefonie |  Facebook |

Spaarder en verspiller vaak een koppel

Grote spaarders zijn geneigd om een koppel te vormen met grote verspillers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Wharton School of Finance en de Northwestern University. De onderzoekers merken daarbij op dat onderzoek bij gehuwde paren laat veronderstellen dat tegengestelden elkaar opzoeken waar het gaat om emotionele reacties op het uitgeven van geld. Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat mensen die meestal minder uitgeven dan ze eigenlijk graag zouden doen, geneigd zijn om te huwen met partners die de gewoonte hebben om meer uit te geven dan ze eigenlijk zouden willen, ook al leidt dat vaak tot grote financiële conflicten in het huwelijk.

"Bij een eerder onderzoek stelde George Loewenstein, professor economie en psychologie aan de Carnegie Mellon University, vast dat de graad van pijn die mensen voelen bij het uitgeven van geld bepaalt of ze geneigd zijn om sneller te sparen of sneller te besteden," meldt het persbureau Reuters. "Het onderzoek van Loewenstein toonde aan dat de graad van pijn die mensen over hun financiële gewoonten voelden, hun spaargedrag en de hoogte van de schuld op hun kredietkaart kon voorspellen, maar geen enkel verband hield met hun inkomen. Dat zou volgens de onderzoekers van de Wharton School en de Northwestern University een verklaring kunnen zijn waarom deze tegengestelden elkaar aantrekken."

De onderzoekers merken daarbij op dat spaarders weinig opgezet zijn met hun karaktertrek en zich dus aangetrokken voelen tot mensen die op dat vlak veel losser zijn. Nochtans zeggen de meeste vrijgezellen dat ze het liefst zouden huwen met een partner die dezelfde bestedingsgewoonten heeft dan zijzelf. "Maar er is helaas een groot verschil tussen de ideale partner en de partner waar men zich toe aangetrokken voelt," stippen de onderzoekers aan. Ze voegen er aan toe dat het verschil in bestedingsgedrag vaak ook leidt tot grote financiële conflicten in een huwelijk. Loewenstein voerde ook al aan dat het heel onwaarschijnlijk is dat een verspiller kan veranderen in een grote spaarder. Dat geldt volgens hem ook voor het omgekeerde en die eigenschap is volgens hem misschien dan ook genetisch bepaald.

16:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, geld, sparen |  Facebook |

Groei Indiase outsourcingsector blijft vertragen

De omzet van de Indiase outsourcingsector zal dit fiscale jaar met 4 procent tot 7 procent stijgen tot maximaal 50 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van de Indiase National Association of Software and Service Companies (Nasscom). Tijdens het voorbije fiscaal jaar werd nog een groei met 16,3 procent tot 46,3 miljard dollar gerealiseerd. Dat ligt echter al gevoelig lager dan de voorbije jaren. De oorzaak van de daling moet volgens Nasscom gezocht worden bij de economische crisis, die klanten in sleutelmarkten zoals de Verenigde Staten hebben verplicht om beslissingen over nieuwe projecten uit te stellen. Op de binnenlandse markt van outsourcing zou nog wel een belangrijke groei worden genoteerd.

"De voorbije jaren werden op de Indiase outsourcingmarkt groeicijfers van meer dan 28 procent opgetekend," aldus het magazine PC World. "Die sneller groei was volgens experts echter in belangrijke mate te wijten aan het feit dat vele klanten voor het eerst met outsourcing naar India begonnen. Een aantal analisten is dan ook van mening dat die hoge groei niet meer zal terugkeren, ook niet wanneer de wereldwijde economie opnieuw begint aan te trekken." Som Mittal, president van Nasscom, stelt dat klanten de prijzen voor outsourcing proberen te verlagen, terwijl een aantal opdrachtgevers ook een systeem van winstdeling heeft ingevoerd, waardoor de inkomsten voor de outsourcing-partners worden beperkt.

Daarnaast ziet Som Mittal ook een trend dat outsourcing-partners in India zelf actief zijn en niet langer als een contractueel in de vestigingen van de opdrachtgever. Ook dat heeft volgens hem een negatieve impact op de inkomsten van de outsourcing-sector. PC World voegt er aan toe dat grote Indiase outsourcing-bedrijven zoals Tata Consultancy Services, Infosys Technologies en Wipro eerder al een inkomstendaling hadden bekend gemaakt. Op de kleinere thuismarkt realiseert de Indiase outsourcing-sector volgens Nascomm echter nog wel een sterke groei. Daarbij wordt voor dit jaar een groei met 15 procent tot 18 procent tot 14 miljard dollar voorspeld. Vorig jaar werd daar nog een stijging met 21 procent opgetekend.

16:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, outsourcing |  Facebook |

Vastgoedprijzen Moskou blijven van week tot week dalen

De vastgoedprijzen in de Russische hoofdstad Moskou blijven in snel tempo dalen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksportal Irn.ru. De prijzen dalen volgens het onderzoeksportal van week tot week en hebben nu een niveau bereikt van 3.930 dollar per vierkante meter. Daarmee zijn vastgoedprijzen in Moskou opnieuw onder het niveau van twee jaar geleden gezakt, toen de gemiddelde prijs 4.000 dollar per vierkante meter bedroeg. In oktober van vorig jaar werd een piekprijs van 6.122 dollar per vierkante meter bereikt. Daarna begon de vastgoedmarkt in de Russische hoofdstad de gevolgen voelen van de economische crisis. Volgens het onderzoeksportal is het onzeker in welke richting de markt op korte termijn verder zal evolueren.

"De prijsdaling is gedeeltelijk het gevolg van de hogere koers van de roebel tegenover de dollar," zegt Oleg Repchenko, topman van Irn.ru, tegenover The Moscow Times. "Maar de grote oorzaak moet gezocht worden in de beperkte budgetten van de consument en de opgedroogde hypotheekmarkt. In eerste instantie werd het goedkopere vastgoed getroffen, maar sinds het begin van dit jaar is de impact ook te voelen in het hogere marktsegment. De grens van 4.000 dollar is psychologisch bijzonder belangrijk, aangezien de daling van de vastgoedprijzen op dat niveau bleef geblokkeerd tijdens de tijdelijke correctie van twee jaar geleden. Repchenko zegt tijdens de rest van de zomer geen grote fluctuaties meer te verwachten, maar economische veranderingen in september of oktober zouden daar volgens hem snel verandering in kunnen brengen.

Uit cijfers van de vastgoedgroep Doki Realty zou blijken dat de vastgoedprijzen in het lagere marktsegment inmiddels tot 3.800 dollar per vierkante meter zijn gedaald. In het hogere marktsegment wordt door Doki gesproken over een prijs van 6.000 dollar per vierkante meter, terwijl voor elite-vastgoed gerekend moet worden met een prijs van 12.000 dollar per vierkante meter. Volgens Doki ligt de gemiddelde vastgoedprijs in Moskou dan ook op 7.266 dollar per vierkante meter, maar volgens Repchenko is een dergelijke berekening een scheeftrekken van de situatie. "Dat zou hetzelfde zijn als de rijkdom van de oligarchen meetellen bij het gemiddelde inkomen van de Moskoviet," voert hij aan.

15:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, moskou, vastgoed |  Facebook |

British Airways snoeit in catering op korte vluchten

Luchtvaartmaatschappij British Airways gaat op zijn vluchten van minder dan tweeënhalf uur vanaf de Londense luchthaven Heathrow alle gratis maaltijden afschaffen, op uitzondering van het ontbijt. Passagiers die na tien uur 's ochtends een vlucht nemen zullen aan boord alleen nog drank en snacks kunnen verkrijgen. Er zal ook geen mogelijkheid zijn om aan boord voeding te kopen. Op langere vluchten zullen de gratis flessen water voor passagiers in economy class vervangen worden door bekertjes, terwijl in business class de tweede maaltijd in omvang zal beperkt worden. Met de maatregel hoopt British Airways jaarlijks 22 miljoen pond sterling te kunnen besparen. Een gelijkaardige maatregel was ook al ingevoerd op de vluchten vanop de Londense luchthaven Gatwick.

"De catering bij British Airways is altijd van de hoogste kwaliteit geweest en werd steeds, in tegenstelling tot sommige andere luchtvaartmaatschappijen, gratis aangeboden," aldus een woordvoerder van de Britse luchtvaartmaatschappij tegenover de krant The Telegraph. "Het is niet abnormaal dat er lichte wijzigingen worden doorgevoerd om afval te vermijden en geld te besparen waar dat zinvol is en tegemoet komt aan de veranderende wensen van de consument." De woordvoerder voegt er aan toe dat passagiers pas bij vluchten van meer dan tweeënhalf uur meer substantiële verfrissing nodig hebben. Budgetvliegers hebben altijd al voeding en drank als een extra, betalende optie aangeboden.

Willie Walsh, topman van British Airways, voerde gelijkaardige maatregelen ook al door bij luchtvaartmaatschappij Aer Lingus, toen hij daar de leiding in handen had. De vakbonden zeggen echter dat de maatregelen de populariteit van British Airways zullen aantasten en passagiers naar andere luchtvaartmaatschappijen zullen doen overstappen. De British Airlines Stewards and Stewardesses Association heeft het daarbij over een sabotage van binnenuit. British Airways heeft de voorbije periode al herhaalde aanvaringen gehad met de vakbonden, onder meer rond looninleveringen. De piloten hebben al een looninlevering van 2,6 procent aanvaard, maar bij het cabinepersoneel en de grondploegen is nog altijd geen overeenkomst gesloten. Daar is een staking niet uitgesloten.

14:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, british airways, catering |  Facebook |

Amerikaan wil best in Chinese of Indiase auto

Meer dan één kwart van de Amerikaanse autobestuurders zegt te overwegen in de toekomst een Chinese of een Indiase auto te kopen. Dat blijkt uit een enquête van het Amerikaanse bedrijf AutoPacific. De geïnteresseerden zouden vooral moeten gezocht worden bij jongeren met een hogere opleiding en een relatief hoog inkomen voor hun leeftijd. Bovendien zou het vooral gaan om bestuurders die nu met een Japanse of Koreaanse auto rijden. AutoPacific stelt dan ook dat de Chinese en Indiase auto's eerder concurrentie dreigen te worden voor andere importmerken zoals Toyota, Hyundai en Honda dan voor de Amerikaanse autoconstructeurs Ford, Chrysler en General Motors.

"Uit het onderzoek van Autopacific blijkt dat 15 procent van de Amerikaanse consumenten zegt te overwegen om een Chinese auto te kopen," aldus het magazine Marketing Daily. "Bovendien zou 11 procent eraan denken om een Indiase auto te kopen. In geen van beide gevallen speelt daarbij het kennen van een bepaald merk of model een rol." AutoPacific voegt er aan toe dat Chinese en Indiase wagens daarmee bijna even populair zijn dan Koreaanse marken zoals Hyundai, die nochtans al twee decennia op de Amerikaanse markt aanwezig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 16 procent van de Amerikanen zou overwegen om een Koreaanse wagen te kopen.

"We hadden niet verwacht dat er zoveel Amerikanen zouden openstaan voor Chinese en Indiase merken," stippen de onderzoekers aan. "Wellicht heeft dit te maken met het feit dat men in het dagelijkse leven al gewend is aan een groot aantal consumptiegoederen die afkomstig zijn uit China. Dat heeft ervoor gezorgd dat vele consumenten zich heel comfortabel voelen met Chinese producten." Respondenten die interesse tonen in een Chinese of Indiase auto zouden vooral geïnteresseerd zijn in de betrouwbaarheid en levensduur van de wagen en veel minder in de prestaties. De Indiase constructeur Mahindra lanceert binnenkort zijn pickup Appalachian op de Amerikaanse markt. De goedkope Indiase Tata Nano komt over drie jaar op de Amerikaanse markt.

14:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, india, automotive, verenigde staten |  Facebook |

Eenvormige DNA-barcode voor wereldwijde flora

Een internationaal team van wetenschappers heeft een akkoord bereikt over een eenvormige DNA-barcode voor planten, wat botanisten zou moeten toelaten om soorten snel en gemakkelijk te identificeren. De wetenschappers hopen dat deze overeenkomst uiteindelijk zal leiden tot een wereldwijde DNA-bibliotheek voor planten, die door de hele wetenschappelijke gemeenschap zou kunnen geraadpleegd worden. Een gelijkaardige DNA-code bestaat al verscheidene jaar voor de fauna, maar volgens de wetenschappers is het DNA-gedrag in planten heel anders dan bij dieren, zodat een totaal ander identificatiesysteem moest ontwikkeld worden.

Volgens Robyn Cowen, genetica aan de Britse Royal Kew Botanic Gardens, moest de barcode aan specifieke vereisten voldoen. "De code moet technologisch gemakkelijk hanteerbaar zijn," verduidelijkt ze tegenover BBC News. "Bovendien moeten de gegevens ook verzameld kunnen worden uit gedegradeerd materiaal, zoals heel oude stalen of fragmenten. Ook moet de barcode variabel genoeg zijn om de verschillende soorten te kunnen onderscheiden, maar niet overdreven variabel, zodat er binnen soorten geen onduidelijkheid zou kunnen ontstaan." Aan de ontwikkeling van barcode werd vier jaar lang gewerkt door het Consortium for the Barcode of Life (CBOL), waarbij 52 wetenschappers uit tien landen waren betrokken.

"De identificatie van planten is bijzonder belangrijk," aldus Peter Hollingsworth, hoofd genetica en conservatie van de Royal Botanic Garden in de Schotse stad Edinburgh. "Identificatie is de link tussen een bepaalde plant en de verzamelde informatie die over die soort beschikbaar is. Het is het niet mogelijk om te weten of een plan al dan niet zeldzaam, al dan niet giftig of al dan niet legaal verhandelbaar is zonder dat er een identificatie is gebeurd." De nieuwe ontwikkeling zal volgens de wetenschappers het onderzoek sneller laten vorderen. Robyn Cowen wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan botanici. Dankzij de DNA-code zullen volgens haar onder meer stalen naar laboratoria kunnen worden gezonden, zodat gespecialiseerde botanici niet altijd ter plaatse hoeven te zijn. De nieuwe methode zal volgens haar ook toelaten om sneller beschermingsmaatregelen door te voeren, zodat er meer kans is om bedreigde soorten te redden.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, milieu, flora, dna |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 532 miljoen euro. Dat is een daling met 7,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is in belangrijke mate te wijten aan de zwakke prestaties van de kunststoffendivisie, die onder meer levert aan de autosector en waar een omzetdaling met 30 procent werd opgetekend. De omzet van de hele groep daalde met 5,9 procent tot 8 miljard euro. Het bedrijf maakte bekend zijn herstructureringsplannen te versnellen. Tegen het einde van het jaar zullen een aantal productielijnen voor polyurethaan, coatings, adhesieven en basischemicaliën definitief worden stilgelegd. De gezondheidsdivisie kende een omzetstijging met 8,3 procent, terwijl in de gewasbescherming een stijging met 2,7 procent werd opgetekend.

De Duitse autoconstructeur BMW stapt aan het eind van dit seizoen uit de Formule Eén. De prestigieuse, maar peperdure klasse past niet meer in de strategie van de Duitse autofabrikant. BMW wil zich meer gaan richten op duurzame en milieuvriendelijke auto's. Ook de tegenvallende resultaten liggen ten grondslag aan het besluit. BMW-Sauber is sinds drie jaar actief in de Formule Eén, maar heeft nooit de absolute top kunnen bereiken. Dit jaar heeft het team met coureurs Nick Heidfeld en Robert Kubica tot nu toe slechts acht punten behaald, waarmee het team in de onderste regionen van de ranglijst bungelt. In totaal behaalde BMW slechts één grand prix-overwinning. Het team heeft ongeveer 730 medewerkers. Over hun toekomst is nog geen duidelijkheid.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zegt dicht bij een akkoord te staan met de Europese Commissie rond de overname van het noodlijdende Austrian Airlines. Omdat eerst was vastgelegd dat Lufthansa tegen eind juli aan alle overnamevoorwaarden voldaan moest hebben, heeft het de Oostenrijkse concurrentieautoriteiten verzocht om een maand uitstel te krijgen. Dat moet het bedrijf de tijd geven de laatste details rond de overname af te handelen. Begin juli opende de Europese Commissie een onderzoek naar de overname van Austrian Airlines wegens mogelijke tariefverhogingen voor de passagiers of een vermindering van het aanbod op een aantal verbindingen. De Europese Commissie wil dat Austrian Airlines een aantal belangrijke slots van de hand doet op onder meer Frankfurt, München, Stuttgart, Keulen, Zürich, Genève en Brussel.

Dagelijks gaan in Europa 10.000 stukken bagage van vliegtuigpassagiers verloren. Dat betekent dat dertien passagiers op de duizend hun bagage verliezen, waarvan bovendien 15 procent die niet binnen de 48 uur terug krijgt. Die cijfers staan in een onderzoek van de Europese Commissie. Tussen januari en oktober vorig jaar gingen in de luchthavens van de Europese Unie 4,6 miljoen stukken bagage verloren. Wereldwijd ging het vorig jaar om 32,8 miljoen stukken. Dat is een daling met ongeveer 20 procent tegenover het jaar voordien. Ook al is er na vijf jaar sprake van een verbetering, maar toch noemt de Europese Commissie de cijfers nog steeds aastronomisch en onaanvaardbaar. Volgend jaar wil de Europese Commissie een concreet plan voorstellen om het problemen van de verloren bagage aan te pakken.

De Russische autobouwer Avtovaz, producent van Lada, ontkent berichten in de media als zou ze een sanering van meer dan 27.000 werknemers overwegen. Dat zou neerkomen op een kwart van het personeel. Volgens Boris Alyoshin, voorzitter van Avtovaz, hebben de berichten geen enkele grond. Er is volgens hem nooit sprake geweest van een ontslagronde. In de eerste helft van dit jaar is de autoproductie bij Avtovaz tot een derde teruggevallen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste zes maanden van dit jaar liepen er bij Avtovaz 139.500 wagens van de band. Dit jaar wil de Russische producent in totaal nog 332.000 wagens bouwen, tegenover 943.000 exemplaren vorig jaar. Rusland behoorde tot het uitbreken van de crisis tot de meest lucratieve automarkten in Europa.

Het informatieconcern IBM wil de Amerikaanse softwarespecialist SPSS overnemen. Daarmee zou een bedrag van 1,2 miljard dollar zijn gemoeid. Met de overname krijgt IBM statistische software in handen waarmee bedrijven trends kunnen analyseren en voorspellen. De aandeelhouders van SPSS en de mededingingsautoriteiten moeten nog het licht op groen zetten voor de overname. De bedoeling is om ze nog dit jaar af te ronden. IBM zet alsmaar meer in op software, want daar liggen de winstmarges hoger dan in de diensten en hardware. Topman Sam Palmisano pleit ervoor om dit jaar ondanks de recessie een offensief te lanceren, via overnames en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. SPSS heeft zijn hoofdzetel in Chicago. Het bedrijf boekte het afgelopen jaar een omzet van 303 miljoen dollar en een winst van 36 miljoen dollar.

Het internetbedrijf Google verkoopt zijn belang van 5 procent in sectorgenoot AOL weer aan Time Warner voor een bedrag van 283 miljoen dollar. Google verliest op de operatie een bedrag van 700 miljoen dollar, want het internetbedrijf betaalde vier jaar geleden 1 miljard dollar voor AOL aan Time Warner. Time Warner koopt het belang van Google nu weer terug om AOL af te kunnen stoten. Eerst werd er nog gezocht naar een koper, maar die kon niet worden gevonden. Eigenaar Time Warner was oorspronkelijk gekocht door AOL tijdens de hoogtijdagen van de dotcom-zeepbel, maar die rollen zijn omgedraaid. Het uiteenspatten van de bubble, maar ook mismanagement bij AOL hebben miljarden aan waarde in rook doen opgaan. Google schreef vorig jaar al 726 miljoen dollar af op zijn belang in AOL.

Het Amerikaanse telecomconcern Sprint Nextel neemt de kleinere prepaid-aanbieder Virgin Mobile USA over. Sprint Nextel koopt het belang in Virgin Mobile USA dat het nog niet in handen had voor ongeveer 420 miljoen dollar in aandelen. Daarmee wordt Virgin Mobile USA in totaal op 483 miljoen dollar gewaardeerd. Sprint Nextel had al 13,1 procent van Virgin Mobile in handen. Sprint Nextel is momenteel met vijftig miljoen klanten de derde grootste speler op de Amerikaanse markt van de mobiele telefonie. Virgin Mobile USA zou vijf miljoen gebruikers hebben in de Verenigde Staten. De gsm-operator is een onderdeel van de Britse Virgin-groep van miljardair Richard Branson. Sprint Nextel zal ook de schuld overnemen die Virgin Mobile USA uitstaan heeft. Die zou maximaal 205 miljoen dollar bedragen.

Zeven huidige en voormalige managers van de European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), onder wie voormalig topman Noël Forgeard, hangen zware boetes boven het hoofd in het kader van de vermoedelijke handel met voorkennis bij het luchtvaartconcern. Dat blijkt uit conclusies van de rapporteur van het sanctiecomité van de Franse beurswaakhond. Toplui van het luchtvaartconcern hadden ruim drie jaar geleden grote pakketten aandelen verkocht terwijl ze op de hoogte waren van problemen met de productie van de Airbus A380. Toen het nieuws over de problemen bekendraakte, stortte de koers van het aandeel in elkaar. Thomas Enders, de huidige topman van Airbus, werd behuiten verdenking gesteld. Ook zijn voorganger Gustav Humbert gaat vrijheid. Forgeard riskeert een boete van 5,45 miljoen euro.

Bank of America wil zijn kantorennetwerk in de Verenigde Staten inkrimpen. Na twee decennia van expansie zou 10 procent van de Amerikaanse filialen worden gesloten. Op dit ogenblik heeft de bank ongeveer 6.100 kantoren in de Verenigde Staten. Topman Kenneth Lewis zou die plannen onlangs besproken hebben op een treffen met investeerders. Volgens Bank of America evolueert de vraag van de consument steeds meer naar online banken en telefonisch bankieren. Daardoor zal er volgens een woordvoerder van Bank of America in de toekomst gewerkt worden met minder filialen die meer diensten aanbieden. Het staat volgens de woordvoerder niet vast hoeveel filialen er uiteindelijk bij Bank of America zullen uitblijven. Er zijn volgens de bank geen directe plannen om 10 procent van de filialen te sluiten, maar was dat slechts een indicatie.

De International Gay and Lesbian Chamber of Commerce (IGLCC) heeft British Telecom (BT) uitgeroepen tot meest homovriendelijke multinational. Tweede werd IBM, gevolgd door Dow Chemical. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de onderzochte multinationals geen personeelsmanagers in dienst heeft die werk maken van het opnemen van deze minderheden in het personeelsbestand. Minder dan tien procent van de bedrijven heeft in meer dan één land homo's of lesbo's in dienst als manager. Pascal Lépine, secretaris van de organisatie, merkte bij de voorstelling van het rapport op dat volledige gelijkheid nog jaren of zelfs tientallen jaren ver weg is. Nog al te vaak hoort men volgens hem van homo of lesbische professionals dat zij worden uitgesloten van elementaire werknemersrechten en voordelen, vanwege hun seksuele geaardheid.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakt gebruik van de leningen die zijn toegekend door Japan, Canada en Noorwegen. Het is volgens het Internationaal Monetair Fonds de eerste keer dat gebruik gemaakt wordt van de middelen die via bilaterale leenakkoorden door zijn lidstaten ter beschikking zijn gesteld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt tot deze ongewone stap te moeten overgaan omdat steeds meer landen financiële steun vragen om de gevolgen van de financiële crisis te helpen opvangen. Ook een aantal andere lidstaten hebben beloofd om geld ter beschikking te stellen, zodat de leencapaciteit van het Internationaal Monetair Fonds met 250 miljard dollar zou kunnen opgedreven worden. Japan heeft 2 miljard dollar ter beschikking gesteld. Canada maakte 200 miljoen dollar vrij en Noorwegen 92,7 miljard dollar.

De Franse groep Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), het grootste luxeconcern van de wereld, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 7,8 miljard euro. Dat is een stijging met 0,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De resultaten over het eerste halfjaar tonen volgens Bernard Arnault, topman van het luxeconcern, eens te meer de uitzonderlijke aantrekkingskracht van de producten van de Franse groep, evenals de effectiviteit van de strategie van het concern. Dat is volgens Arnault bijzonder opmerkelijk, gezien de wereldwijde economische crisis. Alle merken van de Franse groep wisten marktaandeel te winnen. LVMH deed het vooral goed op de groeimarkten, die inmiddels 30 procent van de totale omzet van het bedrijf uitmaken. De nettowinst daalde echter met 23 procent tot 687 miljoen euro.

De Nederlandse uitzendgroep Randstad heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,99 miljard euro. Dat is een daling met 31 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 88 procent tot 11,6 miljoen euro. Door de economische crisis hebben bedrijven minder tijdelijk personeel nodig. De kloof met vorig jaar blijft echter van maand tot maand ongeveer gelijk, waardoor Randstad meent gewag te maken van een stabiliteit in de sector. Wel vindt Randstad het te vroeg om te spreken van een bodem in de uitzendarbeid. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Spanje en België is er volgens Randstad een verbetering merkbaar. In Nederland zijn daar echter nog geen tekenen van. Ook de vraag naar hoger opgeleiden blijft volgens Randstad van maand op maand dalen.

Arnold Schwarzenegger, gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, heeft financiële steun beloofd voor de filmindustrie van Hollywood. Daarmee wil de voormalige filmster naar eigen zeggen het wegtrekken van producties uit Californië stoppen. De gouverneur maakte een lijst van vijfentwintig geplande film- en televisieproducties die als eerste geld zullen ontvangen als ze in Californië geproduceerd worden. Volgens Schwarzenegger moet alles gedaan worden om de economie van de staat te stimuleren en de burgers van Californië werk te verschaffen. Sinds 2003 is het aantal filmproducties in Hollywood met de helft verminderd. Met belastingverlagingen en andere voordelen proberen andere Amerikaanse staten, zoals Louisiana, New Mexico en Arizona, de producties uit Hollywood weg te lokken.

Meer Nieuws

12:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-09

Rusland wil fraude in wisselkantoren bestrijden

roebelDe Russische Centrale Bank zou volgens bepaalde bronnen overwegen om een wetsvoorstel in te dienen om wisselkantoren buiten bankgebouwen te verbieden. Dat zou ertoe leiden dat over heel Rusland duizenden kleine kantoren hun deuren zouden moeten sluiten. De nieuwe wet zou vereisen dat wisselactiviteiten binnen een bankgebouw zou gebeuren en niet onafhankelijke kantoren die een samenwerkingsverband hebben met financiële instellingen. Met deze maatregel zou de Centrale Bank de fraude bij wisselactiviteiten willen beperken. Vele consumenten zouden geklaagd hebben om in deze onafhankelijke wisselkantoren het slachtoffer te zijn geweest van bedrieglijke praktijken.

"Indien een bank een extern wisselpunt wil opzetten buiten zijn hoofdkantoor of een bijfiliaal, zoals dat nu het geval is, moet ze maar een nieuw kantoor openen," aldus een bron binnen de Russische Centrale Bank tegenover The Moscow Times. Het is niet de eerste keer dat de aandacht wordt gevestigd op fraude bij Russische wisselkantoren. "In december vorig jaar stuurde het Russische parlementslid Valery Draganov een brief naar de Russische minister van binnenlandse zaken Rashid Nurgaliyev, waarin gevraagd werd om maatregelen te nemen tegen fraudepraktijken in wisselkantoren," aldus The Moscow Times. "De fraude zou sinds het uitbreken van de economische crisis gevoelig zijn toegenomen."

Er wordt echter aan toegevoegd dat de maatregel ook economische achtergronden heeft. Volgens Stanlislav Belkovsky, analist bij het Russische National Strategy Institute, wil de Centrale Bank de financiële sector decriminaliseren, terwijl men ook het aantal banktransacties zou willen opdrijven en de wisselactiviteiten onder zijn controle willen brengen. Volgens Belkovsky zou de maatregel de banken extra financiële middelen bezorgen, voor het geval tijdens de herfst een tweede golf van de economische crisis zou toeslaan. De banken vrezen echter dat de maatregel kredieten voor ontleners zou stimuleren. Bovendien hebben de grote banken volgens Dmitry Shatalov, vice-president van de Promsvyazbank, weinig interesse in de wisselactiviteiten, die slechts kleine marges opleveren.

De sector van de wisselkantoren ontkennen dat er sprake is van een systematische fraude.

20:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, wissel, valuta, roebel |  Facebook |

Vauxhall verliest belangrijk Brits leveringscontract

bsmDe Britse autoconstructeur Vauxhall heeft een zware klap te verduren gekregen. Vauxhall, het zustermerk van de Duitse constructeur Opel, heeft immers een leveringscontract met de British School of Motoring (BSM), de grootste autorijschool van Groot-Brittannië, kwijt geraakt. De rijschool heeft een contract voor vier jaar getekend met Fiat, waarbij de Italiaanse autoconstructeur 14.000 auto's mag leveren. In de meeste gevallen zal de Fiat Cinquecento geleverd worden ter vervanging van de Vauxhall Corsa. Daarmee verliest Vauxhall niet alleen een belangrijke klant, maar ook een interessant verkoopskanaal, aangezien 70 procent van de leerlingen volgens de BSM hetzelfde model kopen als dat waar ze hebben leren mee rijden.

"Uit een onderzoek zou volgens de British School of Monitoring gebleken zijn dat de Vauxhall Corsa de belangrijkste klantengroep - vrouwen van rond de twintig jaar - niet langer meer aanspreekt," aldus de Britse krant The Independent. "Deze vrouwen willen met een meer trendy auto rijden. Abu Shafi, managing director van de British School of Motoring, stelt dat de modellen van Fiat een moderne look en uitstraling hebben, wat volgens hem meer leerlingen zou aantrekken." De Cinquecento zou iets duurder in aankoop zijn dan de Corsa, maar beter presteren op het gebied van energieverbruik, veiligheid en uitstoot. De British School of Monitoring heeft ongeveer 3.000 instructeurs, die jaarlijks meer dan 130.000 leerlingen begeleiden. Onder meer Queen Elisabeth volgde aan de school rijlessen.

De British School of Monitoring heeft zestien jaar samengewerkt met Vauxhall. Daarbij werd gebruik gemaakt van de Corsa en Astra modellen. De eerste modellen van Fiat zullen nog deze zomer worden geleverd en de hele vloot zou tegen het einde van dit jaar zijn veranderd. Fiat biedt de leerlingen na hun geslaagde rijtest een korting van 500 pond sterling aan op de aankoop van een Cinquecento, naast mogelijke tegemoetkomingen die door een dealer wordt aangeboden. De Vauxhall Corsa wordt geassembleerd in Spanje, maar de Vauxhall Astra wordt geproduceerd in de Engelse fabriek van Ellesmere Port, waar door de verkoop van Opel-Vauxhall door General Motors al honderden banen worden bedreigd.

20:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, fiat, vauxhall |  Facebook |

Nokia meest gewaardeerde merk in Arabische wereld

nokiaHet mobiele telefoniebedrijf Nokia is in de Verenigde Arabische Emiraten het best presterende merk. Luchtvaartmaatschappij Emirates werd bekroond als het beste binnenlandse merk. Dat blijkt uit een rapport van de onderzoeksorganisatie YouGov. In de toptien is opmerkelijke genoeg geen enkel spoor terug te vinden van de financiële wereld. Dubai Islamic Bank is de eerste financiële instelling die in de rangschikking wordt teruggevonden. De bankinstelling haalt een score van 19,7 procent, terwijl het tiende meest gewaardeerde merk een totaal van 43,4 procent verzamelde. Het is de eerste keer dat YouGov in de Arabische regio een merkenindex heeft gelanceerd.

Uit een enquête bij inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië blijkt dat Nokia in de regio het meest gewaardeerde merk is. De Finse gsm-fabrikant kreeg een quotering van 75,9 procent en wordt gevolgd door het internetbedrijf Google (68,8 procent) en Sony (67,2 procent). Luchtvaartmaatschappij staat met een score van 62,8 procent op een vierde plaats en is daarmee het meest gewaardeerde binnenlandse merk. De toptien wordt verder volgemaakt door Toyota (56,2 procent), Mercedes (53,8 procent), Microsoft (53,1 procent), Mall of the Emirates (51,9 procent), BMW (50,1 procent) en City Centre (43,4 procent). In de autosector werden er de minste negatief bestempelde merken opgetekend.

"De toppositie van Nokia getuigt van een cultuur die zwaar met de mobiele telefoon is verweven," merkt YouGov op. "Het Finse bedrijf slaagt er immers in om de bovenhand te halen op Google, dat in gelijkaardige onderzoeken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten steevast de eerste plaats bekleedt." In een afzonderlijke autocategorie staat Mercedes op de eerste plaats, gevolgd door Toyota, BMW, Lexus, Honda, Porsche, Nissan, Audi, LandRover en Infiniti. Bij de restaurants was de eerste plaats voor Baskin Robbins, gevolgd door Chilis en Subway. Bij de luchtvaartmaatschappijen wordt Emirates gevolgd door Etihad en Qatar. Op het vlak van elektronica wordt Google gevolgd door Sony en Microsoft. Bij projectontwikkelaars werd Emaar als eerste gerangschikt, gevolgd door Aldar en Dubai Properties. In de telecomsector tenslotte gaat de eerste plaats naar Nokia, gevolgd door Blackberry en Sony Ericcson.

20:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nokia, merk, arabie, yougov |  Facebook |

Kritiek op superzwaar bier Schotse brouwerij

tokioDe Schotse brouwerij BrewDog heeft heel wat kritiek gekregen na de lancering van zijn Tokyo-biermerk. Het bier heeft een alcoholgehalte van 18,2 procent. Daarmee is Tokyo het sterkste bier van Groot-Brittannië. Een fles van 33 centiliter Tokyo omvat daarmee zes eenheden alcohol. Dat is twee keer zoveel als de aanbevolen maximum dosis. Volgens de organisatie Alcohol Focus Scotland maakt BrewDog zich met het nieuwe bier schuldig aan onverantwoord gedrag. Volgens de brouwerij zelf zal het bier daarentegen een hulpmiddel kunnen worden in de strijd tegen de zogenaamde binge-drinking cultuur. BrewDog kreeg vorig jaar al heel wat kritiek toen het een Tokyo-versie van 12 procent op de markt bracht.

Bij de productie van Tokyo wordt gebruik gemaakt van jasmijn, veenbessen, malt en Amerikaanse hop, waarbij champagne-gist wordt aan toegevoegd om het hoge alcoholgehalte te bereiken. Voor één fles Tokyo zal 9,99 pond sterling moeten betaald worden. "Het bier is zo sterk en smaakvol dat de consument er minder van drinkt," aldus James Watt, oprichter van BrewDog, tegenover de Britse krant The Telegraph. "Op die manier wordt het bier een middel om het binge-drinking tegen te gaan en leveren wij een bijdrage tot het promoten van verantwoord drankgebruik. Massabieren hebben zo weinig smaak dat men ertoe verleid wordt om er grote hoeveelheden van te drinken."

Jack Law, chief executive van Alcohol Focus Scotland, wijst er echter op dat zware bieren evenveel schade kunnen toebrengen aan de gezondheid als overmatig drinken. "BrewDog zit er compleet naast wanneer ze denken dat hun zware bier de Schotse alcoholproblemen zal helpen oplossen," benadrukte hij. Law wijst er daarbij op dat Schotland met nog nooit eerder geziene sociale problemen en gezondheidszorgen wordt geconfronteerd die te maken hebben met alcoholgebruik. Woordvoerders van de British Liver Trust benadrukken dat binge-drinkers zo snel mogelijk dronken willen worden en dat Tokyo daarbij alvast een stevige basis vormt om vanuit te starten. BrewDog heeft een gelimiteerde voorraad van drieduizend flessen op de markt gebracht.

19:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, tokyo, brewdog |  Facebook |

Zuid-Afrika wil ook Olympische Spelen binnenhalen

olympicZuid-Afrika overweegt zijn kandidatuur te stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen in het jaar 2020. Dat heeft Makhenkesi Stofile, Zuid-Afrikaans minister van sport en recreatie, bekend gemaakt na een voorbereidende vergadering over de volgende editie van het Wereldkampioenschap Voetbal, dat volgend jaar eveneens in Zuid-Afrika wordt georganiseerd. De aanloop naar het voetbalevenement heeft Zuid-Afrika volgens minister Stofile voldoende zelfvertrouwen gegeven om zich ook kandidaat te stellen voor het meest prestigieuse internationale sportgebeuren van de wereld. Zuid-Afrika was ook kandidaat om in 2004 de Olympische Spelen te organiseren, maar verloor in de laatste ronde van Athene.

Voor de Olympische Spelen van 2004 was Kaapstad kandidaat, maar nu zou Durban geïnteresseerd zijn om het Olympisch evenement te ontvangen. Daarbij wordt opgemerkt dat het Moses Mabhida sportstadion, dat op dit ogenblik wordt gebouwd voor het Wereldkampioenschap Voetbal, tegen 2020 perfect zou kunnen uitgebreid worden tot 85.000 plaatsen. De Olympische plannen zijn echter nog niet aan het Zuid-Afrikaanse kabinet voorgelegd. De bieding voor de Olympische Spelen van 2020 worden immers tijdens de Olympische Spelen in Londen over drie jaar geopend. Het project zou echter al wel besproken zijn door de South African Sport Confederation en het South African Olympic Committee.

De Olympische Spelen zijn nog nooit toegewezen aan een Afrikaanse stad. Tenminste 40 procent van de benodigde infrastructuur moet klaar zijn voor een stad zijn Olympische kandidatuur kan indienen. Durban zegt echter verder te kijken dan het Wereldkampioenschap Voetbal van volgend jaar en een sportstrategie op langere termijn uit te werken, hoewel de uiteindelijke beslissing over een eventuele kandidatuur-stelling een nationale beslissing is. Durban krijgt echter alvast concurrentie van de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Gábor Demszky, burgemeester van Boedapest, heeft in dat kader zopas een bezoek gebracht aan Peking, de jongste Olympische stad. Volgens Demszky is een Olympisch evenement één van de belangrijkste steunpijlers voor de ontwikkeling van de stad.

18:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-afrika, sport, olympische spelen |  Facebook |

Europees Marsproject nog eens met twee jaar uitgesteld

exomarsDe lancering van ExoMars, de Europese Marsrobot, is opnieuw met twee jaar uitgesteld. De lancering zou nu voorzien zijn voor 2018, twee jaar later dan recent werd gemeld. Het is al het derde uitstel voor ExoMars, die eigenlijk in 2011 al naar de planeet Mars had moeten vertrekken. Volgens de betrokkenen zal het uitstel aan de ruimtevaartdeskundigen echter toelaten om een groter programma voor de exploratie van de planeet uit te werken. Het European Space Agency (ESA) zou voor het ExoMars-project samenwerken met de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA). Men gaat er vanuit dat een combinatie van de wederzijdse expertise en budgetten meer resultaten zal opleveren.

Volgens de huidige plannen zou in 2016 een Europese kunstmaan naar Mars worden gestuurd. Die zou verder op zoek moeten gaan naar sporen van methaan op de planeet, zoals dat onlangs werd ontdekt. De aanwezigheid van methaan is belangwekkend, aangezien het zou kunnen wijzen op organisch leven of geologische activiteit," aldus Jonathan Amos en Paul Rincon, wetenschappelijk journalist bij de Britse openbare omroep BBC. "Indien één van beide activiteiten zou bevestigd kunnen worden, zou dat een grote wetenschappelijke ontdekking zijn." De kunstmaan zou gelanceerd worden met de Amerikaanse Atlas-raket, die voldoende capaciteit zou hebben om een statisch landingstuig op Mars neer te zetten. De Europese kunstmaan zou dan als tussenstation kunnen dienen om gegevens naar de aarde door te sturen.

In 2018 zou een Atlas-raket dan uiteindelijk de robot ExoMars lanceren. "Het lanceervenster dat jaar is ideaal door de opstelling van de planeten, waardoor het mogelijk wordt om een zeer zware lading naar Mars te sturen," merken Amos en Rincon op. "Er wordt daarbij overwogen om ExoMars te laten bijstaan door een kleinere robot, zoals de Amerikaanse Spirit en Opportunity, die op die ogenblik al op het oppervlak van de planeet actief zijn. In 2020 zouden vervolgens nog een netwerk van statische landingstuigen naar Mars worden gestuurd." Omwille van de lanceervensters kunnen missies naar Mars slechts om de twee jaar op het programma worden gezet.

Jean-Jacques Dordain, directeur-generaal van het European Space Agency, zou tijdens de herfst het aangepaste exploratie-programma voor Mars aan de lidstaten van de ruimtevaartorganisatie voorstellen. Ook zal er met de Europese industrie worden gepraat over de bouw van de ruimtetuigen. "Indien de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Mars-programma drastisch zouden wijzigen, zouden er misschien ook nieuwe industriële productiequota per land moeten worden toegewezen," stellen de Britse ruimtevaartjournalisten. Elke lidstaat krijgt een gedeelte van de productie voor het Mars-programma toegewezen, op basis van zijn financiële bijdrage aan het project. Er gaan echter ook stemmen op om de aanbestedingen op concurrentiële basis te laten gebeuren.

18:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: esa, ruimtevaart, nasa, mars, exomars |  Facebook |