31-07-09

Ontwikkelaars Constellation-ruimteprogramma weerleggen kritiek

De ontwikkelaars van Constellation, het nieuwe bemande ruimtevaartproject van de National Aeronautics and Space Administration (NASA), ontkennen dat het programma te duur is en teveel risico's inhoudt en bovendien de terugkeer naar de bemande ruimtevaart zou vertragen. Steve Cook, hoofd van het Ares-project aan het Marshall Space Flight Center van de NASA, heeft voor een Amerikaanse ruimtevaartcommissie benadrukt dat het huidig ontwerp de veiligste en snelste manier is om de Verenigde Staten op koers te houden in de bemande ruimtevaart. De Amerikaanse president Barack Obama installeerde de ruimtevaartcommissie in mei van dit jaar om uit te zoeken hoe de Verenigde Staten op de beste manier terug zouden kunnen keren naar de bemande ruimtevaart.

"Steve Cook benadrukte dat de ontwikkelaars hun gedane beloftes zijn nagekomen en op schema zitten om de eerste testvluchten uit te voeren," aldus het persbureau Associated Press. "Cook verwierp daarmee de kritiek dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie met de ontwikkeling van de Ares-draagraket van het voorziene schema aan het afwijken is. Hij benadrukte dat er al diverse externe controles zijn uitgevoerd op het nieuwe programma." Een aantal andere ontwikkelaars wees erop dat er op dit ogenblik gewerkt wordt aan een aantal technische problemen met de draagraket. Volgens sommige critici zou die bij de lancering schokgolven kunnen veroorzaken waardoor de astronauten risico zouden lopen om letsels op te lopen of niet bij machte zouden zijn om basisopdrachten uit te voeren.

Ruimtevaartspecialist Norman Augustine, voorzitter van de ruimtevaartcommissie, stelde dat aan de Amerikaanse president Barack Obama een brede waaier van opties zou voorgelegd worden. Het gaat daarbij onder meer over de mogelijkheid om de levensduur van de huidige Spaceshuttles te verlengen, tot het doorvoeren van het Constellation-project zonder dat bijsturingen zouden worden doorgevoerd. Volgens het plan van voormalig president George W. Bush zouden de Spaceshuttles eind volgend jaar uit roulatie worden genomen en zou met Ares pas in 2015 teruggekeerd worden naar de bemande ruimtevaart. Eind volgende maand zal de ruimtevaartcommissie zijn rapport voorstellen.

Eind oktober van dit jaar zou een eerste testversie van de Ares-raket worden gelanceerd. Niet lang daarna zou gestart worden met de bouw van een zwaardere versie, die een zware lading naar de maan zou moeten kunnen brengen en uiteindelijk ook moeten kunnen gebruikt worden voor een eventuele reis naar de planeet Mars. Ook Michael Griffin, de gewezen topman van de NASA, heeft opgeroepen om het Constellation-programma verder te zetten en zich niet te laten leiden door onterechte kritiek.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, nasa, constellation |  Facebook |

Marketeer moet zich voorbereiden op compleet andere markt

De vergrijzende populatie, een lager geboortecijfer en een stijgende etnische diversiteit zal de aankooppatronen van de consument veranderen. Dat betekent dat marketeers de verschillende en meer gefragmenteerde bevolkingscategorieën op een efficiëntere manier zullen moeten benaderen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nielsen Company. Daarbij wordt opgemerkt dat marketeers zullen moeten afstappen van een steeds groeiende markt en zich erop moeten voorbereiden dat groei alleen nog maar verwezenlijkt zal kunnen worden door het veroveren van marktaandeel op de concurrenten. Daarbij zullen marketeers zich volgens de onderzoekers moeten richten op doelgroepen die ze vandaag grotendeels negeren, zoals ouderen en etnische consumenten. Dat vergt een andere focus, een andere taktiek en andere producten.

"De economische recessie heeft een grote druk gelegd op producenten en marketeers," aldus Nielsen. "Prijs en waarde zijn veel belangrijker geworden, waardoor marketeers producten en distributie hebben moeten bijsturen. Iedereen verwacht echter dat de vroegere situatie na de heropleving van de economie zal terugkeren, maar de geïndustrialiseerde wereld staat voor problemen op langere termijn. Die toekomstige problemen worden niet veroorzaakt door het misbruik van financiële instrumenten, maar wel door de demografische cijfers. De nieuwe markt zal totaal anders zijn dan vandaag en nieuwe uitdagingen opwerpen als gevolg van de vergrijzende populatie, een lager geboortecijfer en de stijgende etnische diversiteit."

De ouder wordende bevolking draagt niet bij tot de economische productie, maar gaat er volgens Nielsen op wegen, onder meer door de impact op de sociale zekerheid en een verlies aan koopkracht. Deze oudere consumenten eisen ook andere producten. Bovendien stelt Nielsen dat de gemiddelde koopkracht van het Amerikaanse gezin zal dalen omdat de bevolkingsgroep van de minder bemiddelde huishoudens zal blijven aangroeien, ten koste van de meer begoede bevolkingscategorieën. Daarnaast zal ook de etnische samenstelling van de maatschappij volgens het onderzoeksbureau gevoelig veranderen. Marketeers zullen zich ook aan dat gegeven moeten aanpassen.

16:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, demografie |  Facebook |

Facebook meest populaire merk op Facebook

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft drankenproducent Coca-Cola verdrongen als het meest populaire merk op de sociale netwerksite Facebook. Dat blijkt uit cijfers van de onafhankelijke blog Inside Facebook. Daarbij wordt opgemerkt dat Starbucks er door een aantal populaire promoties in slaagde om op amper één wijk tijd 200.000 volgelingen te verzamelen. Daarbij wordt opgemerkt dat Starbucks erin slaagde om een boeiende Facebook-pagina te creëren met interessante reclames, in combinatie met promoties die bij het publiek bijzonder goed in de smaak vielen. Starbucks blijkt zich ook het zwaarst te engageren in sociale media, gevolgd door Dell, eBay, Google en Microsoft.

"In mei van dit jaar had Starbucks in zes Amerikaanse steden nieuwe reclameposters laten plaatsen," aldus Inside Facebook. "Aan het publiek werd gevraagd om de posters te zoeken, er foto's van te nemen en ze op de microbloggingsite Twitter te plaatsen. Begin juli begon de koffieketen op zijn Facebook-toepassing gratis ijsroom weg te geven. Later op de maand werden gratis gebakjes weggegeven. Fans die een kortingsbon uitprintten, konden bij de aankoop van een drank een gratis gebak kiezen. Dat leidde op Facebook tot verschillende pieken in het aantal nieuwe volgelingen van Starbucks." De campagne was een vervolg op een promotiecampagne op de Amerikaanse verkiezingsdag, waarbij aan de kiezers gratis koffie werd aangeboden.

Uit een recent onderzoek van de technologiebedrijven Wetpaint en Altimeter Group bleek dat Starbucks het merk is dat zich het meest in sociale netwerken engageert en werd geopperd dat dergelijk inspanningen leiden tot betere financiële resultaten. Er wordt aan toegevoegd dat voedingcoupons bijzonder populair zijn, zeker in een periode van economische recessie. Een studie van RetailMeNot toonde aan dat voeding de meeste coupon-downloads vertegenwoordigen. Uit een ander onderzoek is gebleken dat gebruikers van mobiele telefoons graag meer coupons voor snacks zouden aangeboden krijgen. Inside Facebook voegt er aan toe dat Starbucks bijzonder populair is bij de consument, maar dat velen de producten door de recessie te duur vinden. Daarom ook zouden de coupons van de koffieketen bijzonder veel bijval kennen.

15:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: starbucks, sociale media, facebook |  Facebook |

Economische terugval houdt offshoring op peil

Weinig bedrijven geven graag toe aan offshore outsourcing te doen. Er wordt geopperd dat er daarmee kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden, maar er wordt aan toegevoegd dat vele bedrijven en consumenten een negatieve perceptie hebben over deze praktijken. Dat zou echter kunnen veranderen, aangezien uit een enquête blijkt dat 42 procent van de bedrijven toegeeft dat offshore outsourcing dezelfde kwaliteit kan leveren als de dienstverlening in het thuisland. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bedrijf HyperQuality, gespecialiseerd in de evaluatie van callcenters. Bovendien zegt 31 procent van de ondervraagden dat een lichte daling in kwaliteit door offshoring meer dan gecompenseerd wordt door de kostenbesparingen die worden gerealiseerd.

"Offshoring en outsourcing vindt steeds meer bijval," aldus een woordvoerder van HyperQuality. "Er zijn weliswaar nog altijd vraagtekens bij de kwaliteit die wordt geleverd, maar bedrijven doen heel wat inspanningen om die dienstverlening te verbeteren, wat ook de locatie is van het callcenter. Offshore locaties worden op dezelfde manier opgevolgd als andere investeringen." Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de ondervraagde bedrijven overweegt in de toekomst meer functies te zullen outsourcen. Daarbij zegt 17 procent dit jaar voor de eerste keer tot outsourcing te zullen overgaan. Slechts 10 procent zegt van plan te zijn outsourcing terug te schroeven.

HyperQuality stelde verder vast dat 34 procent een groter gedeelte van zijn contactcenters offshore te zullen plaatsen. Daarvan zegt 20 procent voor het eerste aan offshoring te doen. Daarnaast zegt 47 procent de huidige situatie te zullen handhaven. Slechts 18 procent zegt alleen callcenters in zijn thuisland te hebben. Van de bedrijven die offshoring afwijzen, zegt 48 procent dat deze praktijken schade zouden kunnen toebrengen aan het merkimago. Daarnaast zegt 21 procent dat de kosten van offshoring niet concurrentieel zijn met interne kosten. Tenslotte zegt 23 procent dat offshoring van contactcenters niet vaderlandslievend aanvoelt. Verder stelden de onderzoeks vast dat 20 procent van alle ondervraagde bedrijven toegeeft op dit ogenblik vooral kostengericht te zijn en de merkperceptie bij de klant geen belangrijke factor is in een beslissing om offshore te gaan.

De onderzoekers stellen dat 67 procent van de ondervraagde bedrijven door de economische crisis kostenbesparingen doorvoeren in hun contactcenters en dat meer bedrijven daarbij de overweging maken om tot outsourcing en offshoring over te gaan. Uit een bijhorend webinar kwam HyperQuality tot de vaststelling dat de locatie van het contactcenter geen invloed heeft op de geleverde kwaliteit, die vooral bepaald wordt door de opleiding en het gedrag van de personeelsleden. "Een goede ervaring kan de terughoudendheid van de consument tegen offshore contactcenters dan ook wegnemen," wordt daarbij opgemerkt. "Hoewel de klant geen voorstander is van outsourcing, heeft dat geen impact op het koopgedrag, op voorwaarde dat de kwaliteit van de dienstverlening voldoet."

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: human resources, outsourcing, offshoring |  Facebook |

Tachtig procent verkeer kan elektrisch

Over twintig jaar zouden elektrische wagens tussen 64 procent en 86 procent van de kleine personenwagens op de Amerikaanse markt kunnen vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de consumenten zelf geen dure batterijen moeten kopen en dat er een infrastructuur kan gebouwd worden om elektrische auto's te onderhouden en beheren. Dat blijkt uit een studie van het Center for Entrepereneurship and Technology aan de University of California. De totale gebruikskost van een elektrische wagen met een verwisselbare batterij zal volgens de studie 10 procent tot 13 procent lager uitkomen dan de traditionele auto's met benzinemotoren, afhankelijk van de evoluties van de olieprijs.

Om de volgende decennia een infrastructuur voor het opladen en verwisselen van batterijen uit te bouwen, moet een investering van ruim 320 miljard dollar worden voorzien," stippen de onderzoekers aan. "Maar die uitgaven zouden kunnen worden gecompenseerd door een bedrag van 205 miljard dollar aan opbrengsten in de sociale gezondheidszorg, aangezien de teruggeschroefde vervuiling door de uitstoot van de voertuigen het aantal gevallen van astma en andere aandoeningen aan de luchtwegen zou verminderen." De uitstoot van het autoverkeer zou volgens de onderzoekers met 62 procent kunnen worden teruggebracht, op voorwaarde dat de elektrische wagens zouden worden opgeladen met energie uit duurzame bronnen.

Daarnaast wijst het onderzoek erop dat de overschakeling op elektrisch vervoer de import van olie met 3,7 miljoen vaten per dag zou kunnen verminderen. Dat is ongeveer het aantal dat de Verenigde Staten op dit ogenblik uit de Perzische Golf en Venezuela invoert. Door de omschakeling naar elektrische auto's zouden in de Verenigde Staten ook netto 350.000 banen kunnen worden gecreëerd. In de studie wordt uitgegaan van een systeem van rekeningrijden, waarbij de kosten voor de bestuurder worden berekend op de afstand die hij aflegt. Hij zou daarbij niet moeten betalen voor de aanschaf van de batterijen, die duurder zouden kunnen zijn dan de elektrische wagen zelf. Autoconstructeur bouwt in de Verenigde Staten in een aantal regio's een herlaadinfrastructuur uit. Datzelfde gebeurt ook in Japan, Israël, Denemarken, Portugal, Monaco, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Ierland, China en Hong Kong. Mitsubishi werkt in Nieuw-Zeeland aan een eigen pilootproject

Meer informatie over elektrisch vervoer

14:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, automotive |  Facebook |

Videogames zijn goede indicator voor gezondheid economie

De resultaten van de sector van de videogames vormen een goede indicator van de gezondheid van de economie, die nu in zijn negentiende maand recessie zit. Dat zegt Frank Ahrens, mediaspecialist van de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarbij merkt Ahrens op dat de recente slechte resultaten in de sector van de videogames dan ook aantonen dat het met de economie bijzonder slecht is gesteld. Eerder maakte ook het onderzoeksbureau NDP Group bekend dat de Amerikaanse verkoop van videogames tijdens de maand juni sneller was gedaald dan vooraf was berekend. Het was de vierde maand op rij dat een daling werd opgetekend. Zowel Nintento, Sony als Microsoft maakten zopas gewag van een gevoelige neerwaartse trend in de sector van de videogames.

"Videogames en consoles zijn een typisch voorbeeld van een discretionair bestedingsgedrag," aldus Ahrens. "Het zijn dure aankopen, die bovendien een luxe vormen. In een recessie zou dit dan ook één van de eerste sectoren moeten zijn die door de economische crisis zijn omzet ziet teruglopen. Maar tot voor enkele maanden was dat vreemd genoeg niet het geval. Gamers waren nog altijd bereid om geld te investeren in hun hobby en het aanschaffen van nieuwe games. Maar daar is plots een einde aan gekomen. Potentiële gamers stellen de aankoop van de dure consoles uit en actieve spelers weigeren om nieuwere versies van de apparaten te kopen. Dat zijn twee signalen dat het bijzonder erg gesteld is met de economie."

Frank Ahrens wijst erop dat de meeste economen ervan overtuigd dat de recessie niet snel zal gevolgd worden door een snelle heropbloei. "Het is dus te begrijpen dat de consument terughoudend blijft met uitgaven en niet snel zal beslissen om 250 dollar uit te geven aan een nieuwe Wii-console," benadrukt hij. Volgens het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis lag het spaargedrag van de Amerikaanse consument tijdens het eerste kwartaal het hoogste van het hele decennium. Het onderzoeksbureau Nielsen merkte onlangs op dat liefhebbers meer tijd dan ooit besteden aan hun videogames, maar dat is volgens Ahrens een logisch gevolg van de hoge werkloosheidsgraad.

12:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames |  Facebook |

Mexicaanse griep nefast voor winst Royal Caribbean

De cruiserederij Royal Caribbean heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 35,1 miljoen dollar. De omzet daalde met 15 procent tot 1,35 miljard dollar. Daarmee presteert de cruiserederij slechter dan ze zelf had voorzien. De slechte prestaties zijn volgens Richard D. Fain, chief executive van Royal Caribbean, te wijten aan de economische crisis en de vrees bij de consument voor de Mexicaanse griep. De rederij heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar dan ook naar beneden bijgesteld. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar realiseerde Royal Caribbean, de tweede grootste cruiserederij van de wereld, nog een winst van 84,7 miljoen dollar.

"De economische crisis blijft een probleem en de impact van de publiciteit rond de Mexicaanse griep is heel frustrerend," aldus Richard D. Fain tegenover de Amerikaanse krant Miami Herald. De rederij biedt zware kortingen aan om alsnog voldoende toeristen te kunnen aantrekken. Vooral cruises naar Alaska, die meestal bijzonder winstgevend waren, kregen zware klappen. Royal Caribbean zegt zich dan ook gelukkig te prijzen dat het aanbod op Alaska voor volgend jaar eerder al was teruggeschroefd. Royal Caribbean zag wel één lichtpunt. De rederij bleek wel meer Europese passagiers aan te trekken, vooral op Europese cruises, waar zij ongeveer 56 procent van alle deelnemers vertegenwoordigen.

De Mexicaanse griep zou een negatieve impact van ongeveer 5 procent hebben gehad op de resultaten van Royal Caribbean, te wijten aan afgeschafte reizen en het omleggen van routes om Mexico te vermijden. De schommelingen op de wisselmarkten en verkeerde ingeschatte voorraadvoorzieningen zouden nog eens een negatieve impact van 11 procent hebben gehad. De zware recessie in Spanje, waar Royal Caribbean de Pullmantur-lijn uitbaat, had eveneens een zware impact op de resultaten. Bovendien wachten toeristen veel langer met het vastleggen van hun reizen, wat het voor de rederij naar eigen zeggen moeilijker maakte om onder meer al dan niet kortingen te voorzien.

Royal Caribbean zegt wel dat de introductie van de meest moderne schepen het enthousiasme van de consument voor cruises weet vast te houden. De rederij heeft zopas het cruiseschip Equinox voor Celebrity Cruises in dienst genomen. In december van dit jaar volgt de Oasis of the Seas, dat veruit het grootste cruiseschip ter wereld zal worden. De rederij voegt er aan toe dat de vraag zich op dit ogenblik lijkt te stabiliseren en voor volgend jaar wordt opnieuw een verbetering in het vooruitzicht gesteld. Om de negatieve impact op te vangen, heeft Royal Caribbean maatregelen genomen om zijn operationele kosten terug te schroeven.

11:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, cruise, royal caribbean |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende