07-03-10

Grote bedrijven richten 2,2 triljoen dollar milieuschade aan

De drieduizend grootste bedrijven van de wereld veroorzaken 2,2 triljoen dollar milieuschade. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse adviesbureau Trucost in opdracht van de Verenigde Naties. Indien de bedrijven zouden verplicht worden om het gebruik, verlies of beschadiging van het leefmilieu te betalen, zouden ze volgens het rapport ongeveer één derde van hun winsten verliezen, hoewel sommige bedrijven volgens de onderzoekers zwaarder zouden worden getroffen dan anderen. De milieuschade vertegenwoordigt volgens Trucost ongeveer 6 procent van de omzet van de betrokken bedrijven. Er wordt aan toegevoegd dat op dit ogenblik niemand financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor milieuschade, wat tot een crisis kan leiden op het gebied van zuiver water, visserijbestand en vruchtbare gronden.

"We praten hier over een volledig nieuw paradigma," benadrukte Richard Mattison, chief operating officer van Trucost, tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Deze activiteiten betekenen een aanzienlijk risico voor de wereldwijde economie. Bovendien is de markt zich niet helemaal bewust van deze risico's en men weet ook niet hoe die problematiek zou moeten aangepakt worden." Meer dan de helft van de totale schade wordt volgens Trucost veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden geacht voor de opwarmingen van de andere. Andere belangrijke schade-oorzaken waren lokale luchtvervuiling door onder meer stofdeeltjes en de schade door het overgebruik en de vervuiling van zuiver water. Er wordt aan toegevoegd dat de schade in realiteit hoger ligt, omdat een aantal schade-oorzaken niet worden meegeteld.

Daarbij wordt onder meer gewezen aan de schade die door gezinnen en de overheden veroorzaakt worden door de consumptie van goederen en diensten, zoals de energie voor huishoudelijke toestellen of afvalproducten. Ook wordt gewezen op de migratie van bevolkingsgroepen, die uit aangetaste gebieden wegtrekken. Daarnaast is er ook nog de gevolgen op langere termijn van toxisch afval. Trucost stelt dat het rapport investeerders ertoe zou moeten brengen om bij bedrijven erop aan te dringen hun milieu-impact terug te schroeven vooraleer de overheden ingrijpen met milieubelastingen en regulaties. Trucost voegt er aan toe dat bedrijven een oplossing moeten zoeken om het probleem op te lossen in plaats van te wachten tot het hele economische systeem wordt verplicht om zich aan te passen.

16:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, trucost, milieuw |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.