31-03-10

McDonald's opent Chinese Hamburger University

De Amerikaanse restaurantketen McDonald's opent in de Chinese stad Shanghai een Hamburger University. Bedoeling van het initiatief is het opleiden van een nieuwe generatie van managers. McDonald's wil daarmee inpikken op de trend waarbij steeds meer bedrijven inspanningen doen om Chinees talent op te leiden en te behouden. De Hamburger University wil daarbij een marktleider zijn in de hogere opleiding van ambitieuze Chinese managers. De Chinese vestiging is wereldwijd de zevende Hamburger University van McDonald's. In het Chinese project is een bedrag van 250 miljoen dollar geïnvesteerd. McDonald's vereist dat regionale afdelingen worden geleid door managers die een opleiding hebben genoten aan een Hamburger University. Er was al een Hamburger University in Hong Kong, maar die wordt overgeheveld naar Shanghai.

"China vormt wereldwijd de snelst groeiende markt voor McDonald's," aldus het persbureau Associated Press. "Tim Fenton - president Asia-Pacific, Midden-Oosten en Afrika bij McDonald's - stelt dat de informele restaurant-markt in China op dit ogenblik een waarde heeft van ongeveer 300 miljard dollar, maar elke jaar met 10 procent groeit. In de Verenigde Staten wordt die groei geraamd op amper 2 procent op 3 procent. Fenton voegt er aan toe dat het strategische belang van China voor McDonald's de restaurantketen ertoe gebracht heeft om zijn nieuwe Hamburger University in Shanghai te openen." Er wordt aan toegevoegd dat steeds meer buitenlandse bedrijven zich erop toeleggen om lokale managers op te leiden. Het grote probleem daarbij is om die medewerkers ook te behouden, want jong en ambitieus personeel zoekt snel elders naar betere opportuniteiten.

Joni Bessler, consulent bij het adviesbedrijf Booz, stelt dat bedrijven betere opportuniteiten moeten bieden om getalenteerde werknemers aan zich te binden. "Er is absoluut innovatie nodig om mensen langer dan twee jaar te doen blijven," merkt Bessler op tegenover Associated Prees. Uit een onderzoek van de American Chamber of Commerce blijkt dat multinationals hun strategieën aan het veranderen zijn om zich te kunnen aanpassen aan de stijgende kosten en het hogere personeelsverloop. McDonald's is twintig jaar actief in China. De keten heeft er op dit ogenblik meer dan 60.000 werknemers in meer dan 1.100 restaurants. Over twee tot drie jaar wil McDonald's op het Chinese vasteland 2.000 vestigingen hebben. De nieuwe Hamburger University wil de volgende vijf jaar ongeveer 5.000 managers opleiden.

10:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, mcdonald, hamburger university |  Facebook |

Smartphones op weg naar absolute marktmeerderheid

Tegen het einde van volgend jaar zullen er in de Verenigde Staten meer smartphones operationeel zijn dan de zwakkere feature phones. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Eind vorig jaar had de smartphone in de Verenigde Staten een marktaandeel van 21 procent in de mobiele telefonie. Twaalf maanden voordien bedroeg het marktaandeel 14 procent. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar was dat al gestegen tot 19 procent. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zou dat verder uitgroeien tot 24 procent. Tegen het einde van dit jaar zou dat verder uitgebouwd zijn tot 33 procent. Begin volgend jaar zal dat volgens Nielsen verder stijgen tot 40 procent, om in de loop van het vierde kwartaal de kaap van de 50 procent te ronden.Bovendien blijkt 81 procent van de bezitters van een smartphone tevreden is met zijn toestel. Bij bezitters van een feature phone is dat slechts 66 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat een groot gedeelte van de gebruikers trouw blijven aan hun aanbieder. "Tijdens de voorbije zes maanden bleef 77 procent van de gebruikers bij het overschakelen naar een nieuwe smartphone trouw aan zijn oorspronkelijke aanbieder," aldus het magazine Computerworld. "Slechts 18 procent schakelde over naar een alternatieve provider. Het resterende percentage bestond uit gebruikers die hun eerste smartphone kochten. Bovendien bleek dat het percentage dat bij de aanschaf van een smartphone overschakelt naar een andere provider even hoog dat het gemiddelde bij de algemene mobiele telefonie. Daaruit kan afgeleid worden dat de portfolio van de aanbieders in het algemeen groot genoeg is om een grote vlucht naar concurrenten te vermijden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 14 procent van de gebruikers van feature phones met hun apparaat uitsluitend gesprekken voeren. Bij smartphones is dat slechts 3 procent. Verder blijkt dat 5 procent van de bezitters van feature phones een draadloze internettoegang hebben. Bij bezitters van smartphones is dat 50 procent. Ook stelt Nielsen dat het publiek van de smartphone voor 53 procent uit mannen bestaat. Daarnaast wordt opgemerkt dat twee op drie eigenaars van een smartphone het toestel hebben aangekocht voor persoonlijk gebruik. Slechts één op drie heeft de smartphone gekocht voor zakelijke doeleinden. Nielsen voegt er tenslotte aan toe dat de penetratie van de smartphone bij de Latino-Amerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse bevolkingsgroep iets hoger ligt dan in de andere bevolkingsgroepen. Dat is volgens Nielsen ook het geval in de adoptie van andere mobiele diensten.

10:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, smartphone |  Facebook |

Airbus mag toch bod doen voor Amerikaanse tankvliegtuigen

Mogelijk gaat de Europese vliegtuigconstructeur Airbus toch nog bieden op een contract voor de levering van tankvliegtuigen aan het Amerikaanse leger. Het bedrijf heeft aangekondigd dat volgende maand een bod zal gedaan worden. Eerder dit jaar hadden Airbus en zijn Amerikaanse partner Northrop Grumman zich nog uit de bieding teruggetrokken omdat ze van mening waren dat concurrent Boeing werd bevoordeeld. Airbus en Northrop Grumman stelde dat de gestelde voorwaarden specifiek waren aangepast aan de mogelijkheden van Boeing. Met het contract is de bouw van 179 tankvliegtuigen gemoeid. Daarmee is een bedrag gemoeid van 25 miljard pond sterling. De Europese vliegtuigbouwer heeft enkele weken bedenktijd gevraagd om te beslissen of al dan niet een nieuw bod zal ingediend worden.

European Aeronautic Defence and Space (EADS), het moederbedrijf van Airbus, had samen met Northrop Grumman in februari twee jaar geleden het contract voor de bouw van de tankvliegtuigen toegewezen gekregen. Het contract werd echter opgeschort nadat Boeing een klacht had neergelegd bij de Amerikaanse Congres. Er werd een nieuwe offerte opgesteld, waarbij de voorwaarden beter pasten bij de toestellen van Boeing dan bij het grotere Airbus-ontwerp, dat volgens Amerikaanse generaals nochtans superieur was. Daarop besliste Northrop Grumman niet langer mee te dingen naar het contract. Het Amerikaanse leger heeft Airbus nu echter uitgenodigd om zelfstandig mee te dingen naar het contract. Thomas Enders, topman van Airbus, stelde dat de situatie nu totaal anders is dan met Northrop Grumman.

"Dit keer zou Airbus de hoofdaannemer zijn," aldus Enders tegenover het persbureau Reuters. "Het zal echter bijzonder moeilijk zijn om een concurrentieel bod te doen. Er zal altijd een betrouwbare Amerikaanse partner nodig zijn om het project te kunnen realiseren." Oorspronkelijk was de deadline voor het indienen van de biedingen gesteld op de eerste helft van de maand mei, maar het Europees bedrijf heeft een verlenging van negentig dagen gevraagd. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van landsverdediging heeft gezegd dat Airbus duidelijk moet aangeven dat er ernstig wordt nagedacht over de uitnodiging vooraleer over een verlenging van de biedingsperiode kan worden gedacht. Het order zou Airbus echter toelaten om in een aantal van zijn vestigingen pieken en dalen in de productie op te vangen.

10:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, airbus |  Facebook |

Gevoelige terugslag bij verkoop sportdranken

De sportdranken hebben een gevoelige terugslag gekregen door de economische crisis. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Beverage Marketing Corporation (BMC). Het voorbije jaar werd op de Amerikaanse markt volgens de sectororganisatie een grote terugval gekend. Daarbij wordt gewag gemaakt van een daling met 12,3 procent, terwijl de totale Amerikaanse frisdranken-markt een achteruitgang met slechts 3,1 procent kende. Alleen de verkoop van waters met supplementen kende nog een grotere daling. Daar werd een terugval met 12,5 procent genoteerd. De verkoop van klant-en-klare koffieproducten kende eveneens een daling met 12,3 procent. De sectororganisatie voegt er aan toe dat het functionele imago van kant-en-klare theeproducten en energiedranken nog een groei heeft kunnen bezorgen, maar bij de sportdranken is dat niet gelukt.

De Amerikaanse markt van de sportdranken wordt gedomineerd door het merk Gatorade van Pepsico. Gatorade heeft een marktaandeel van 75 procent. Op de tweede plaats volgt Powerade van concurrent Coca-Cola met een marktaandeel van ongeveer 20 procent. Er wordt echter opgemerkt dat Gatorade het voorbije jaar ook het grootste slachtoffer was van de terugval in de sector. Het merk werd geconfronteerd met een daling van 15,5 procent tot 895,8 miljoen gallon. "Volgens Gary Hemphill, managing director van de Beverage Marketing Corporation, had de zwakkere economie een grote impact op de verkoop van Gatorade," aldus het magazine Beverage Daily. "Vooral occasionele drinkers zouden niet langer meer naar het merk gegrepen hebben. Ook ondervond Gatorade de impact van zijn merkherpositionering. Dat is volgens Hemphill mogelijk een verklaring voor het feit dat Gatorade zwaarder werd getroffen dan concurrent Powerade."

Onlangs kondigde Pepsico nog de lancering aan van een merkuitbreiding om de omzet van Gatorade nieuw leven in te blazen. "Daarbij werden een aantal nieuwe producten en lijnuitbreidingen aangekondigd," stipt Beverage Daily nog aan. "Onder meer wordt daarbij gewag gemaakt van een nieuwe natuurlijke Gatorade-lijn met stevia en de uitbreiding van de verkoop van de meer gespecialiseerde versies op een bredere markt. Hemphill zegt te verwachten dat deze maatregelen dit jaar zullen leiden tot betere resultaten voor Gatorade. Er wordt daarbij opgemerkt dat Gatorade een belangrijke productie vormt voor moederbedrijf Pepsico." Ondanks de terugval vorig jaar is Gatorade nog altijd het vijfde grootste frisdrankenmerk van de Verenigde Staten. De andere vier zijn Coca-Cola, Pepsi Cola, Mountain Dew en Dr Pepper.

10:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, sportdrank |  Facebook |

Onsmakelijke reclame kan één op drie consumenten wegjagen

Meer dan één op drie consumenten weigert om een merk te kopen omwille van een smakeloze reclame. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Uit het onderzoek blijkt dat 35 procent van de consumenten door een smakeloze reclame besloten heeft om het betrokken product niet te kopen. Nog eens 22 procent zegt eraan gedacht te hebben, maar uiteindelijk zijn bezwaren toch opzij geschoven te hebben. Daarentegen heeft 43 procent zich door een onsmakelijke reclame nog nooit laten weerhouden om een product te kopen. Verder zegt 28 procent een merk niet gekocht hebben omdat de gebruikte woordvoerder hen niet aanstond. Ook hier heeft 22 procent daar wel aan gedacht, maar uiteindelijk zich toch over zijn bezwaren heen gezet te hebben. De helft heeft zich nog nooit omwille van het boegbeeld van het merk ervan te laten weerhouden hebben om een merk te kopen. Daarnaast zegt 27 procent een product niet gekocht te hebben uit protest tegen een programma of evenement dat werd gesponsord. Eén op vijf heeft daar wel eens aan gedacht, maar 52 procent heeft zich daardoor nooit laten beïnvloeden.

"Harris voegt er aan toe dat het geslacht en de leeftijd van de consument een variërende impact heeft op de beslissing om een product niet te kopen omwille van een weerzin tegen de reclame, het boegbeeld of de sponsoring," aldus het magazine Adweek. Een smakeloze reclame zet 36 procent van de vrouwen aan om een product niet te kopen, tegenover 35 procent bij de mannen. Een weerzin tegen het boegbeeld zet daarentegen 32 procent van de mannen aan om een product niet te kopen, tegenover 25 procent bij de vrouwen. Ook kan een verkeerde sponsoring 29 procent van de mannen ervan weerhouden om een product te kopen, tegenover 22 procent bij de vrouwen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar zegt 37 procent een product omwille van zijn reclame te hebben genegeerd. Datzelfde percentage wordt aangetroffen bij vijfenvijftigplussers. In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig ligt dat slechts op 32 procent.

Verder blijkt dat 37 procent van de vijfenvijftigplussers een product heeft afgewezen omwille van zijn boegbeeld, gevolgd door de categorie tussen achttien en vierendertig jaar (29 procent) en lagere percentages in de tussenliggende groep. Een sponsoring kan 26 procent in alle leeftijdscategorieën ervan weerhouden om een product te kopen. Uitzondering daarop vormen vijfenvijftigplussers. Daar ligt het percentage op 30 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat een hogere opleiding en een hogere inkomensklasse tot een grotere weerstand lijken te leiden. Een wansmakelijke reclame kan 43 procent van de universitairen weerhouden een product te kopen, tegenover 37 procent met een onafgewerkte hogere opleiding en 29 procent met een lager diploma. Ook het boegbeeld van een merk kan 33 procent van de universitairen weerhouden een product te kopen, tegenover 31 procent bij een onafgewerkte hogere opleiding en 23 procent bij een lagere opleiding. Sponsoring kan 33 procent van de universitairen beïnvloeden, tegenover 27 procent bij een onafgewerkte hogere opleiding en 24 procent bij een lager diploma.

10:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Mannen ontkennen ziektesymptomen

Vrouwen zijn sneller geneigd dan mannen om te klagen over hun gezondheid, hoewel ze integendeel gemiddeld een veel betere lichamelijke conditie hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Men's Health Forum. De onderzoekers stellen daarbij dat vrouwen sneller geneigd zijn om zich zorgen te maken over hun gezondheid, maar minder risico lopen om de volgende vijf jaar te overlijden. De onderzoekers stellen dat mannen duidelijk veel minder aandacht hebben voor hun gezondheid. Dat is volgens de onderzoekers een zorgwekkende vaststelling. Peter Baker, chief executive van het Men's Health Forum, stelt dat mannen zich minder bewust zijn van ziektesymptomen en ook minder snel geneigd zijn om deskundige hulp te zoeken. Voor een aantal ziektes zullen vrouwen volgens de onderzoekers een groter geneespercentage hebben dan mannen.

"Uit het onderzoek bleek dat er in het algemeen een duidelijk verband is tussen de melding van gezondheidsproblemen en de mortaliteit," merken de onderzoekers op tegenover BBC News. "Vrouwen bleken echter meer te klagen over een slechte gezondheidstoestand, maar dat weerspiegelt zich niet in de mortaliteitscijfers." Mannen zijn zich minder bewust van symptomen en ook meer aarzelend om hulp te zoeken dan vrouwen. Omdat mannen minder snel geneeskundige hulp zoeken, zijn de symptomen echter ook meestal verder gevorderd en moeilijker te behandelen. Dat is volgens de onderzoekers bijzonder verontrustend. Daarbij wordt opgemerkt dat 40 procent van de mannen sterft voor hij vijfenzeventig jaar oud is. Indien mannen zich zorgen maken over hun gezondheid, zouden ze volgens Peter Baker er zelf van overtuigd zijn een arts te raadplegen.

Steve Field, voorzitter van het Britse Royal College of General Practitioners, is van mening dat vrouwen beter in staat zijn om uit te drukken hoe ze zich op het gebied van gezondheid voelen. Er moeten volgens hem dan ook initiatieven genomen worden om mannen aan te moedigen gezondheidsproblemen sneller te melden. De gezondheidszorg moet ervoor zorgen gemakkelijker toegang te bieden voor mannen, zoals meer flexibele openingsuren en consultaties per telefoon of computer. Baker voegt er aan toe dat de resultaten van het onderzoek overeenkomt met eerdere research, waaruit bleek dat mannen minder snel dan vrouwen geneigd zijn om gezondheidsproblemen te erkennen, zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen. Ook bij ziektes zoals diabetes of kanker blijken mannen later gediagnostiseerd te worden dan vrouwen.

10:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

China strenger rond Google dan rond politiek delicate content

Op de dag dat het zoekmachinebedrijf Google de filtering van de Chinese zoekactiviteiten stopzette, bleken de zoekopdrachten naar politiek gevoelige onderwerpen een plotselinge piek te bereiken. Zoekopdrachten naar onderwerpen zoals Tiananmen, Falun Gong en corruptie kenden een vertienvoudiging. Maar de zoekopdrachten naar dergelijke gevoelige onderwerpen kenden de volgende dagen al opnieuw een grote daling. Dat was onder meer te wijten aan het feit dat de meeste Chinezen niet echt geïnteresseerd bleken in politiek gevoelige zoektermen. Anderzijds werden de zoektermen op de ongecensureerde site van Google in Hong Kong op het vasteland van China toch gecensureerd. Opvallend is wel dat China ook de informatie over Google bijzonder streng probeert te beteugelen, zelfs meer dan bij de verslaggeving over delicate onderwerpen.

"De ongecensureerde versie van Google bleek op het Chinese vasteland geregeld ontoegankelijk te zijn wanneer naar gevoelige onderwerpen werd gevraagd," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "De Chinese zoekmachine Baidu, die gecensureerd blijft, was echter ten allen tijde toegankelijk, ook bij het intikken van gevoelige terminologie. Vele Chinezen tillen er niet zwaar aan dat Google zich uit China heeft teruggetrokken. Voor hen is er immers nog altijd Baidu. Bovendien blijft eigenlijk ook Google gewoon toegankelijk, zolang men niet begint te zoeken naar gevoelige onderwerpen. De Chinese regering is bovendien begonnen met een georchestreerde campagne om de online steun voor Google te ondermijnen. Specialisten merken op dat onder meer positieve commentaren over Google op sociale netwerksites na enkele seconden zijn verwijderd."

Toch bleek een grote groep Chinezen op de eerste dag van de ongecensureerde versie van Google gebruik te maken om naar gevoelige onderwerpen te zoeken. Er waren 2,5 miljoen zoekopdrachten rond Tiananmen en ongeveer 4,7 miljoen zoekactiviteiten rond de verboden religieuze groep Falun Gong. "Dat zijn echter relatief kleine cijfers wanneer dat vergeleken wordt met het feit dat er in China ongeveer 400 miljoen internetgebruikers actief zijn," aldus nog The New York Times. "Bovendien viel de zoekactiviteit na enkele dagen opnieuw terug naar het gemiddelde niveau. Daarentegen werden 20 miljoen zoekopdrachten geteld naar Google zelf. Dat is mogelijk een aanwijzing dat de gebruikers veel meer bezorgd waren over de toegang tot de zoekmachine dan over hun mogelijkheden om gevoelige informatie te kunnen opzoeken."

10:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, censuur, google |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende