31-03-10

McDonald's opent Chinese Hamburger University

De Amerikaanse restaurantketen McDonald's opent in de Chinese stad Shanghai een Hamburger University. Bedoeling van het initiatief is het opleiden van een nieuwe generatie van managers. McDonald's wil daarmee inpikken op de trend waarbij steeds meer bedrijven inspanningen doen om Chinees talent op te leiden en te behouden. De Hamburger University wil daarbij een marktleider zijn in de hogere opleiding van ambitieuze Chinese managers. De Chinese vestiging is wereldwijd de zevende Hamburger University van McDonald's. In het Chinese project is een bedrag van 250 miljoen dollar geïnvesteerd. McDonald's vereist dat regionale afdelingen worden geleid door managers die een opleiding hebben genoten aan een Hamburger University. Er was al een Hamburger University in Hong Kong, maar die wordt overgeheveld naar Shanghai.

"China vormt wereldwijd de snelst groeiende markt voor McDonald's," aldus het persbureau Associated Press. "Tim Fenton - president Asia-Pacific, Midden-Oosten en Afrika bij McDonald's - stelt dat de informele restaurant-markt in China op dit ogenblik een waarde heeft van ongeveer 300 miljard dollar, maar elke jaar met 10 procent groeit. In de Verenigde Staten wordt die groei geraamd op amper 2 procent op 3 procent. Fenton voegt er aan toe dat het strategische belang van China voor McDonald's de restaurantketen ertoe gebracht heeft om zijn nieuwe Hamburger University in Shanghai te openen." Er wordt aan toegevoegd dat steeds meer buitenlandse bedrijven zich erop toeleggen om lokale managers op te leiden. Het grote probleem daarbij is om die medewerkers ook te behouden, want jong en ambitieus personeel zoekt snel elders naar betere opportuniteiten.

Joni Bessler, consulent bij het adviesbedrijf Booz, stelt dat bedrijven betere opportuniteiten moeten bieden om getalenteerde werknemers aan zich te binden. "Er is absoluut innovatie nodig om mensen langer dan twee jaar te doen blijven," merkt Bessler op tegenover Associated Prees. Uit een onderzoek van de American Chamber of Commerce blijkt dat multinationals hun strategieën aan het veranderen zijn om zich te kunnen aanpassen aan de stijgende kosten en het hogere personeelsverloop. McDonald's is twintig jaar actief in China. De keten heeft er op dit ogenblik meer dan 60.000 werknemers in meer dan 1.100 restaurants. Over twee tot drie jaar wil McDonald's op het Chinese vasteland 2.000 vestigingen hebben. De nieuwe Hamburger University wil de volgende vijf jaar ongeveer 5.000 managers opleiden.

10:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, mcdonald, hamburger university |  Facebook |

Smartphones op weg naar absolute marktmeerderheid

Tegen het einde van volgend jaar zullen er in de Verenigde Staten meer smartphones operationeel zijn dan de zwakkere feature phones. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Eind vorig jaar had de smartphone in de Verenigde Staten een marktaandeel van 21 procent in de mobiele telefonie. Twaalf maanden voordien bedroeg het marktaandeel 14 procent. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar was dat al gestegen tot 19 procent. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zou dat verder uitgroeien tot 24 procent. Tegen het einde van dit jaar zou dat verder uitgebouwd zijn tot 33 procent. Begin volgend jaar zal dat volgens Nielsen verder stijgen tot 40 procent, om in de loop van het vierde kwartaal de kaap van de 50 procent te ronden.Bovendien blijkt 81 procent van de bezitters van een smartphone tevreden is met zijn toestel. Bij bezitters van een feature phone is dat slechts 66 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat een groot gedeelte van de gebruikers trouw blijven aan hun aanbieder. "Tijdens de voorbije zes maanden bleef 77 procent van de gebruikers bij het overschakelen naar een nieuwe smartphone trouw aan zijn oorspronkelijke aanbieder," aldus het magazine Computerworld. "Slechts 18 procent schakelde over naar een alternatieve provider. Het resterende percentage bestond uit gebruikers die hun eerste smartphone kochten. Bovendien bleek dat het percentage dat bij de aanschaf van een smartphone overschakelt naar een andere provider even hoog dat het gemiddelde bij de algemene mobiele telefonie. Daaruit kan afgeleid worden dat de portfolio van de aanbieders in het algemeen groot genoeg is om een grote vlucht naar concurrenten te vermijden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 14 procent van de gebruikers van feature phones met hun apparaat uitsluitend gesprekken voeren. Bij smartphones is dat slechts 3 procent. Verder blijkt dat 5 procent van de bezitters van feature phones een draadloze internettoegang hebben. Bij bezitters van smartphones is dat 50 procent. Ook stelt Nielsen dat het publiek van de smartphone voor 53 procent uit mannen bestaat. Daarnaast wordt opgemerkt dat twee op drie eigenaars van een smartphone het toestel hebben aangekocht voor persoonlijk gebruik. Slechts één op drie heeft de smartphone gekocht voor zakelijke doeleinden. Nielsen voegt er tenslotte aan toe dat de penetratie van de smartphone bij de Latino-Amerikaanse en Aziatisch-Amerikaanse bevolkingsgroep iets hoger ligt dan in de andere bevolkingsgroepen. Dat is volgens Nielsen ook het geval in de adoptie van andere mobiele diensten.

10:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, smartphone |  Facebook |

Airbus mag toch bod doen voor Amerikaanse tankvliegtuigen

Mogelijk gaat de Europese vliegtuigconstructeur Airbus toch nog bieden op een contract voor de levering van tankvliegtuigen aan het Amerikaanse leger. Het bedrijf heeft aangekondigd dat volgende maand een bod zal gedaan worden. Eerder dit jaar hadden Airbus en zijn Amerikaanse partner Northrop Grumman zich nog uit de bieding teruggetrokken omdat ze van mening waren dat concurrent Boeing werd bevoordeeld. Airbus en Northrop Grumman stelde dat de gestelde voorwaarden specifiek waren aangepast aan de mogelijkheden van Boeing. Met het contract is de bouw van 179 tankvliegtuigen gemoeid. Daarmee is een bedrag gemoeid van 25 miljard pond sterling. De Europese vliegtuigbouwer heeft enkele weken bedenktijd gevraagd om te beslissen of al dan niet een nieuw bod zal ingediend worden.

European Aeronautic Defence and Space (EADS), het moederbedrijf van Airbus, had samen met Northrop Grumman in februari twee jaar geleden het contract voor de bouw van de tankvliegtuigen toegewezen gekregen. Het contract werd echter opgeschort nadat Boeing een klacht had neergelegd bij de Amerikaanse Congres. Er werd een nieuwe offerte opgesteld, waarbij de voorwaarden beter pasten bij de toestellen van Boeing dan bij het grotere Airbus-ontwerp, dat volgens Amerikaanse generaals nochtans superieur was. Daarop besliste Northrop Grumman niet langer mee te dingen naar het contract. Het Amerikaanse leger heeft Airbus nu echter uitgenodigd om zelfstandig mee te dingen naar het contract. Thomas Enders, topman van Airbus, stelde dat de situatie nu totaal anders is dan met Northrop Grumman.

"Dit keer zou Airbus de hoofdaannemer zijn," aldus Enders tegenover het persbureau Reuters. "Het zal echter bijzonder moeilijk zijn om een concurrentieel bod te doen. Er zal altijd een betrouwbare Amerikaanse partner nodig zijn om het project te kunnen realiseren." Oorspronkelijk was de deadline voor het indienen van de biedingen gesteld op de eerste helft van de maand mei, maar het Europees bedrijf heeft een verlenging van negentig dagen gevraagd. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van landsverdediging heeft gezegd dat Airbus duidelijk moet aangeven dat er ernstig wordt nagedacht over de uitnodiging vooraleer over een verlenging van de biedingsperiode kan worden gedacht. Het order zou Airbus echter toelaten om in een aantal van zijn vestigingen pieken en dalen in de productie op te vangen.

10:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, airbus |  Facebook |

Gevoelige terugslag bij verkoop sportdranken

De sportdranken hebben een gevoelige terugslag gekregen door de economische crisis. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Beverage Marketing Corporation (BMC). Het voorbije jaar werd op de Amerikaanse markt volgens de sectororganisatie een grote terugval gekend. Daarbij wordt gewag gemaakt van een daling met 12,3 procent, terwijl de totale Amerikaanse frisdranken-markt een achteruitgang met slechts 3,1 procent kende. Alleen de verkoop van waters met supplementen kende nog een grotere daling. Daar werd een terugval met 12,5 procent genoteerd. De verkoop van klant-en-klare koffieproducten kende eveneens een daling met 12,3 procent. De sectororganisatie voegt er aan toe dat het functionele imago van kant-en-klare theeproducten en energiedranken nog een groei heeft kunnen bezorgen, maar bij de sportdranken is dat niet gelukt.

De Amerikaanse markt van de sportdranken wordt gedomineerd door het merk Gatorade van Pepsico. Gatorade heeft een marktaandeel van 75 procent. Op de tweede plaats volgt Powerade van concurrent Coca-Cola met een marktaandeel van ongeveer 20 procent. Er wordt echter opgemerkt dat Gatorade het voorbije jaar ook het grootste slachtoffer was van de terugval in de sector. Het merk werd geconfronteerd met een daling van 15,5 procent tot 895,8 miljoen gallon. "Volgens Gary Hemphill, managing director van de Beverage Marketing Corporation, had de zwakkere economie een grote impact op de verkoop van Gatorade," aldus het magazine Beverage Daily. "Vooral occasionele drinkers zouden niet langer meer naar het merk gegrepen hebben. Ook ondervond Gatorade de impact van zijn merkherpositionering. Dat is volgens Hemphill mogelijk een verklaring voor het feit dat Gatorade zwaarder werd getroffen dan concurrent Powerade."

Onlangs kondigde Pepsico nog de lancering aan van een merkuitbreiding om de omzet van Gatorade nieuw leven in te blazen. "Daarbij werden een aantal nieuwe producten en lijnuitbreidingen aangekondigd," stipt Beverage Daily nog aan. "Onder meer wordt daarbij gewag gemaakt van een nieuwe natuurlijke Gatorade-lijn met stevia en de uitbreiding van de verkoop van de meer gespecialiseerde versies op een bredere markt. Hemphill zegt te verwachten dat deze maatregelen dit jaar zullen leiden tot betere resultaten voor Gatorade. Er wordt daarbij opgemerkt dat Gatorade een belangrijke productie vormt voor moederbedrijf Pepsico." Ondanks de terugval vorig jaar is Gatorade nog altijd het vijfde grootste frisdrankenmerk van de Verenigde Staten. De andere vier zijn Coca-Cola, Pepsi Cola, Mountain Dew en Dr Pepper.

10:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, sportdrank |  Facebook |

Onsmakelijke reclame kan één op drie consumenten wegjagen

Meer dan één op drie consumenten weigert om een merk te kopen omwille van een smakeloze reclame. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Uit het onderzoek blijkt dat 35 procent van de consumenten door een smakeloze reclame besloten heeft om het betrokken product niet te kopen. Nog eens 22 procent zegt eraan gedacht te hebben, maar uiteindelijk zijn bezwaren toch opzij geschoven te hebben. Daarentegen heeft 43 procent zich door een onsmakelijke reclame nog nooit laten weerhouden om een product te kopen. Verder zegt 28 procent een merk niet gekocht hebben omdat de gebruikte woordvoerder hen niet aanstond. Ook hier heeft 22 procent daar wel aan gedacht, maar uiteindelijk zich toch over zijn bezwaren heen gezet te hebben. De helft heeft zich nog nooit omwille van het boegbeeld van het merk ervan te laten weerhouden hebben om een merk te kopen. Daarnaast zegt 27 procent een product niet gekocht te hebben uit protest tegen een programma of evenement dat werd gesponsord. Eén op vijf heeft daar wel eens aan gedacht, maar 52 procent heeft zich daardoor nooit laten beïnvloeden.

"Harris voegt er aan toe dat het geslacht en de leeftijd van de consument een variërende impact heeft op de beslissing om een product niet te kopen omwille van een weerzin tegen de reclame, het boegbeeld of de sponsoring," aldus het magazine Adweek. Een smakeloze reclame zet 36 procent van de vrouwen aan om een product niet te kopen, tegenover 35 procent bij de mannen. Een weerzin tegen het boegbeeld zet daarentegen 32 procent van de mannen aan om een product niet te kopen, tegenover 25 procent bij de vrouwen. Ook kan een verkeerde sponsoring 29 procent van de mannen ervan weerhouden om een product te kopen, tegenover 22 procent bij de vrouwen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar zegt 37 procent een product omwille van zijn reclame te hebben genegeerd. Datzelfde percentage wordt aangetroffen bij vijfenvijftigplussers. In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig ligt dat slechts op 32 procent.

Verder blijkt dat 37 procent van de vijfenvijftigplussers een product heeft afgewezen omwille van zijn boegbeeld, gevolgd door de categorie tussen achttien en vierendertig jaar (29 procent) en lagere percentages in de tussenliggende groep. Een sponsoring kan 26 procent in alle leeftijdscategorieën ervan weerhouden om een product te kopen. Uitzondering daarop vormen vijfenvijftigplussers. Daar ligt het percentage op 30 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat een hogere opleiding en een hogere inkomensklasse tot een grotere weerstand lijken te leiden. Een wansmakelijke reclame kan 43 procent van de universitairen weerhouden een product te kopen, tegenover 37 procent met een onafgewerkte hogere opleiding en 29 procent met een lager diploma. Ook het boegbeeld van een merk kan 33 procent van de universitairen weerhouden een product te kopen, tegenover 31 procent bij een onafgewerkte hogere opleiding en 23 procent bij een lagere opleiding. Sponsoring kan 33 procent van de universitairen beïnvloeden, tegenover 27 procent bij een onafgewerkte hogere opleiding en 24 procent bij een lager diploma.

10:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Mannen ontkennen ziektesymptomen

Vrouwen zijn sneller geneigd dan mannen om te klagen over hun gezondheid, hoewel ze integendeel gemiddeld een veel betere lichamelijke conditie hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Men's Health Forum. De onderzoekers stellen daarbij dat vrouwen sneller geneigd zijn om zich zorgen te maken over hun gezondheid, maar minder risico lopen om de volgende vijf jaar te overlijden. De onderzoekers stellen dat mannen duidelijk veel minder aandacht hebben voor hun gezondheid. Dat is volgens de onderzoekers een zorgwekkende vaststelling. Peter Baker, chief executive van het Men's Health Forum, stelt dat mannen zich minder bewust zijn van ziektesymptomen en ook minder snel geneigd zijn om deskundige hulp te zoeken. Voor een aantal ziektes zullen vrouwen volgens de onderzoekers een groter geneespercentage hebben dan mannen.

"Uit het onderzoek bleek dat er in het algemeen een duidelijk verband is tussen de melding van gezondheidsproblemen en de mortaliteit," merken de onderzoekers op tegenover BBC News. "Vrouwen bleken echter meer te klagen over een slechte gezondheidstoestand, maar dat weerspiegelt zich niet in de mortaliteitscijfers." Mannen zijn zich minder bewust van symptomen en ook meer aarzelend om hulp te zoeken dan vrouwen. Omdat mannen minder snel geneeskundige hulp zoeken, zijn de symptomen echter ook meestal verder gevorderd en moeilijker te behandelen. Dat is volgens de onderzoekers bijzonder verontrustend. Daarbij wordt opgemerkt dat 40 procent van de mannen sterft voor hij vijfenzeventig jaar oud is. Indien mannen zich zorgen maken over hun gezondheid, zouden ze volgens Peter Baker er zelf van overtuigd zijn een arts te raadplegen.

Steve Field, voorzitter van het Britse Royal College of General Practitioners, is van mening dat vrouwen beter in staat zijn om uit te drukken hoe ze zich op het gebied van gezondheid voelen. Er moeten volgens hem dan ook initiatieven genomen worden om mannen aan te moedigen gezondheidsproblemen sneller te melden. De gezondheidszorg moet ervoor zorgen gemakkelijker toegang te bieden voor mannen, zoals meer flexibele openingsuren en consultaties per telefoon of computer. Baker voegt er aan toe dat de resultaten van het onderzoek overeenkomt met eerdere research, waaruit bleek dat mannen minder snel dan vrouwen geneigd zijn om gezondheidsproblemen te erkennen, zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen. Ook bij ziektes zoals diabetes of kanker blijken mannen later gediagnostiseerd te worden dan vrouwen.

10:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

China strenger rond Google dan rond politiek delicate content

Op de dag dat het zoekmachinebedrijf Google de filtering van de Chinese zoekactiviteiten stopzette, bleken de zoekopdrachten naar politiek gevoelige onderwerpen een plotselinge piek te bereiken. Zoekopdrachten naar onderwerpen zoals Tiananmen, Falun Gong en corruptie kenden een vertienvoudiging. Maar de zoekopdrachten naar dergelijke gevoelige onderwerpen kenden de volgende dagen al opnieuw een grote daling. Dat was onder meer te wijten aan het feit dat de meeste Chinezen niet echt geïnteresseerd bleken in politiek gevoelige zoektermen. Anderzijds werden de zoektermen op de ongecensureerde site van Google in Hong Kong op het vasteland van China toch gecensureerd. Opvallend is wel dat China ook de informatie over Google bijzonder streng probeert te beteugelen, zelfs meer dan bij de verslaggeving over delicate onderwerpen.

"De ongecensureerde versie van Google bleek op het Chinese vasteland geregeld ontoegankelijk te zijn wanneer naar gevoelige onderwerpen werd gevraagd," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "De Chinese zoekmachine Baidu, die gecensureerd blijft, was echter ten allen tijde toegankelijk, ook bij het intikken van gevoelige terminologie. Vele Chinezen tillen er niet zwaar aan dat Google zich uit China heeft teruggetrokken. Voor hen is er immers nog altijd Baidu. Bovendien blijft eigenlijk ook Google gewoon toegankelijk, zolang men niet begint te zoeken naar gevoelige onderwerpen. De Chinese regering is bovendien begonnen met een georchestreerde campagne om de online steun voor Google te ondermijnen. Specialisten merken op dat onder meer positieve commentaren over Google op sociale netwerksites na enkele seconden zijn verwijderd."

Toch bleek een grote groep Chinezen op de eerste dag van de ongecensureerde versie van Google gebruik te maken om naar gevoelige onderwerpen te zoeken. Er waren 2,5 miljoen zoekopdrachten rond Tiananmen en ongeveer 4,7 miljoen zoekactiviteiten rond de verboden religieuze groep Falun Gong. "Dat zijn echter relatief kleine cijfers wanneer dat vergeleken wordt met het feit dat er in China ongeveer 400 miljoen internetgebruikers actief zijn," aldus nog The New York Times. "Bovendien viel de zoekactiviteit na enkele dagen opnieuw terug naar het gemiddelde niveau. Daarentegen werden 20 miljoen zoekopdrachten geteld naar Google zelf. Dat is mogelijk een aanwijzing dat de gebruikers veel meer bezorgd waren over de toegang tot de zoekmachine dan over hun mogelijkheden om gevoelige informatie te kunnen opzoeken."

10:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, censuur, google |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse ministerie van financiën gaat in de loop van dit jaar zijn aandelen in de Amerikaanse bank Citigroup van de hand doen. Dat heeft Timothy Geithner, de Amerikaanse minister van financiën, bekendgemaakt. In totaal heeft het ministerie voor 7,7 miljard dollar aan aandelen in Citigroup verworven toen de bank ruim één jaar geleden gered moest worden. Geithner stelt dat de manier, de hoeveelheid en de timing van de aandelenverkoop afhankelijk is van een aantal factoren. Geithner zegt dat hij de aandelen van Citigroup met mate op de markt wil brengen om te voorkomen dat de koers onderuit zou gaan door de grootschaligheid van de verkoop. In totaal bezit de Amerikaanse overheid 27 procent van de aandelen van Citigroup. Het Amerikaanse ministerie van financiën wil in elk geval geen verlies maken op de verkoop. Geithner heeft zakenbank Morgan Stanley gevraagd de verkoop van de aandelen te regelen.

De Brits-Australische mijnbouwer Rio Tinto heeft de vier werknemers die gisteren door een Chinese rechter zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens bedrijfsspionage en het aannemen van steekpenningen. Rio Tinto zei vrijwel onmiddellijk na de uitspraak aan het einde van het omstreden proces afstand te doen van hun verwerpelijke gedrag. De vier werknemers van de mijnbouwer werden in Shanghai veroordeeld tot celstraffen van zeven tot veertien jaar, na een proces dat grotendeels achter gesloten deuren plaatsvond. De betrokkenen bekenden betrokkenheid bij omkoping, maar zeiden onschuldig te zijn aan andere aanklachten. Enkele uren na het vonnis al liet Tom Albanese, de topman van Rio Tinto, weten dat de zaak de verhoudingen van de multinational met China niet zou beïnvloeden. China is de grootste klant van Rio Tinto. Volgens de Australische premier Kevin Rudd roept het geheime proces vragen op over het Chinese rechtsstelsel.

Ierland introduceert lanceert een bank voor slechte leningen. De regering heeft die opgezet om banken te helpen bij het overbruggen van de crisis. In eerste instantie zal de zogeheten National Asset Management Agency zich ontfermen over leningen ter waarde van 81 miljard euro. Het merendeel van die leningen betreft hypotheken voor de aankoop van woningen en grond, die in veel gevallen sterk in waarde zijn gedaald. De Ierse economie belandde twee jaar geleden in een diepe recessie, mede doordat de sterk overspannen woningmarkt in elkaar zakte. In tegenstelling tot de Britse en veel andere Europese regeringen, die onder druk van de crisis een direct aandeel in noodlijdende banken namen, besloten de Ieren een speciale nieuwe faciliteit te creëren, waar banken slecht renderende leningen konden onderbrengen. De Europese Commissie heeft ingestemd met deze aanpak.

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta verkeert in ernstige financiële problemen. Het is de vraag of het bedrijf een geplande tweede kerncentrale in Borssele wel kan bouwen. Dat blijkt uit een rapport van het Amsterdamse adviesbureau Spring Associates. Het rapport stelt dat Delta door zijn verzwakte financiële positie zelf weinig meer kan bijdragen aan de bouw van de nieuwe kerncentrale. Het bedrijf heeft volgens het rapport nu twee opties. Daarbij wordt vooropgesteld dat Delta het project het project zou verkopen of zichzelf te koop zal plaatsen. Als mogelijke partner voor de bouw van een nieuwe kerncentrale wordt onder meer het Duitse energiebedrijf RWE genoemd. Een woordvoerder van het Nederlandse Essent, dat vorig jaar door RWE is overgenomen, bevestigt dat het Duitse energiebedrijf geïnteresseerd is in de bouw van een extra kerncentrale in Nederland. Ook Electricité de Franse wordt gezien als een kandidaat.

Vrachtwagenbouwer DAF Trucks heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 1,9 miljard euro. Het jaar voordien bedroeg de omzet van DAF Trucks 4,8 miljard euro. Er werd echter een nettowinst gerealiseerd van 1 miljoen euro. Het jaar voordien bedroeg de nettowinst 502 miljoen euro. In totaal werden ruim 16.000 zware trucks opgeleverd. Het jaar voordien werden echter 52.000 exemplaren geproduceerd. Maar daarmee deed DAF Trucks het nog relatief goed tegenover de concurrentie. Het marktaandeel in het segment steeg van 14,1 procent naar 14,8 procent op de Europese markt. Daar is DAF Trucks marktleider. Door de dalende productie werden 2.300 banen geschrapt. Er werken nu nog 6.533 mensen bij de vrachtwagenbouwer, dochter van het Amerikaanse concern Paccar. Nu de voorraden bij de dealers weer afnemen, wordt aangenomen dat DAF Trucks dit jaar wat meer gaat produceren.

De Nederlandse Spoorwegen bieden aan de reizigers in de treinen voortaan draadloos internet aan. Daarvoor werd een samenwerkingsverband opgezet met T-Mobile. Volgens de Nederlandse spoorwegmaatschappij gaat het om een investering van tientallen miljoenen euro's. Dankzij een bijdrage van 15 miljoen euro van het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat kan het aanbod gedurende drie jaar gratis aan de reizigers aangeboden worden. De treinen worden geleidelijk aan uitgerust met de draadloze technologie. Over drie jaar moeten alle Nederlandse intercity-treinen met het draadloze internet zijn uitgerust. Het systeem wordt bij reguliere onderhoudsbeurten ingebouwd, zodat er wekelijks treinen met internet bijkomen. De uitgeruste treinen zijn te herkennen aan het WiFi-logo op de deuren.

Rockmuzikant Bono is de slechtste investeerder van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de rangschikking van de Amerikaanse zakensite 24/7 Wall Street. Bono stak onder meer geld in telecombedrijf Palm, dat probeerde marktaandeel van de iPhone af te snoepen. Dat mislukte, waarna de koers van de aandelen instortte. De Ierse rocker investeerde daarnaast in het Amerikaanse zakenblad Forbes. Ook op die investering is veel verlies gemaakt. De zakensite zegt dat Bono via het bedrijf Elevation - vernoemd naar een nummer van Bono - 300 miljoen dollar investeerde in Forbes. Sindsdien is de waarde van het bedrijf vele honderden miljoenen gekelderd. Ook andere investeringen van Elevation liepen volgens de zakensite uit op fiasco's. Onlangs investeerde Elevation ook nog 100 miljoen dollar in een internetbedrijf, dat wegens verschillende rechtszaken in zware moeilijkheden is gekomen.

De Japanse autoconstructeurs Toyota en Mazda hebben een samenwerkingsakkoord gesloten rond hybride technologie. Daardoor zal Toyota de hybride technologie van zijn Prius-model ter beschikking stellen van Mazda, dat over drie jaar een eigen hybride model wil bouwen. Mazda wil daarvoor hybride-onderdelen van Toyota combineren met zijn motor. Toyota leverde ook reeds zijn hybride technologie en onderdelen aan Nissan en het Amerikaanse Ford. Toyota en Fuji Heavy Industries, de fabrikant van het automerk Subaru, ontwikkelen ook gezamenlijk hybride wagens.Mazda zou door de overeenkomst toegang krijgen tot Toyota’s belangrijkste hybride onderdelen, zoals de batterijen, een elektrische motor en de controle-unit, terwijl Toyota door de samenwerking de kosten van belangrijke componenten door massaproductie hoopt terug te dringen.

Het Chinese PetroChina wil het volgende decennium minstens 60 miljard dollar uitgeven aan buitenlandse groei en overnames. PetroChina wil daarmee andere energiegiganten, zoals Exxon Mobil en British Petroleum, naar de kroon steken in de controle over olievelden. Met het bedrag evenaart of overstijgt PetroChina de uitgaven van verschillende sectorgenoten. Jiang Jiemin, voorzitter van PetroChina, wees erop dat het bedrijf tien jaar geleden volledig in staatshanden was, maar nu tot doel heeft om een internationaal geïntegreerd energiebedrijf te worden. PetroChina is naar marktwaarde het grootste bedrijf van de wereld. Tegen het einde van het decennium wil het concern de helft van zijn olie en gas uit het buitenland halen. Momentaal is slechts 10 procent afkomstig uit het buitenland. Vorig jaar spendeerde PetroChina bijna 7 miljard dollar in Canada, Australië en Centraal Azië.

Er is in Duitsland heel wat controverse ontstaan rond een nieuw ingevoerde belasting op prostitutie. De belasting is één van de maatregelen die de Duitse regering heeft genomen om de financiële crisis het hoofd te bieden. De prostitués noemen de sekstaks discriminatie en eisen dat de belasting wordt ingetrokken. Daarbij wordt opgemerkt dat in geen enkel ander beroep een dergelijke belasting bestaat. In de deelstaat Nordrhein-Westfalen gaan de prostitués in verzet tegen de maatregel. Zes jaar geleden al had de stad Keulen als eerste de omstreden sekstaks ingevoerd, met één miljoen inkomsten per jaar als resultaat. Andere steden volgden het Keulense voorbeeld, zoals Oberhausen en Dorsten en ook steden als Duisburg, Essen en Dortmund willen op de kar springen. De prostitués zeggen dat de steden hun schulden via de seksindustrie willen aflossen. Nordrhein)Westfalen moet de belasting nog definitief goedkeuren.

De Britse minister van defensie Bob Ainsworth heeft aangekondigd dat Groot-Brittannië zijn bestelling voor militaire transportvliegtuigen van het type Airbus A400M met maximum drie exemplaren zal verminderen. Aanvankelijk had Groot-Brittannië vijfentwintig exemplaren besteld. Ainsworth preciseerde dat de vermindering kadert in het herziene akkoord over de financiering van het transportvliegtuig, dat Airbus en de landen-klanten eerder dit jaar zijn overeengekomen. Het akkoord moet tegen juni afgerond worden. De landen-klanten, zullen een bijkomende 3,5 miljard euro opbrengen voor het toestel. Het terugschroeven van de bestelling is volgens Ainsworth een mogelijkheid om binnen het oorspronkelijke bestedingsbudget voor de Royal Air Force te blijven. Op dit ogenblik hebben naast Groot-Brittannië ook België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Turkije bestellingen geplaatst voor het transportvliegtuig.

In de Verenigde Staten is autofiguur Donald Frey (86) gestorven. Donald Frey was constructieleider van de legendarische Amerikaanse sportwagen Ford Mustang. Donald Frey ontwikkelde, samen met Hal Sperlich en Lee Iacocca, de sportwagen zesenveertig jaar geleden. De ontwikkeling duurde amper achttien maanden, gedeeltelijk omdat ook onderdelen van andere wagens werden gebruikt. Ford hoopte het eerste jaar 90.000 exemplaren te kunnen verkopen. Uiteindelijk bleken er dat eerste jaar 400.000 gegadigden te zijn. De Ford Mustang maakte ook geschiedenis in de filmwereld. De wagen maakte zijn filmdebuut in één van de Gendarme-films van Louis de Funes. Nadien verscheen de wagen echter ook in de James Bond-films en in Bullitt met Steve McQueen. In 'Gone in 60 Seconds' maakte de Mustang ook deel uit van de langste carchase uit de filmgeschiedenis.

De Nederlandse baggergroep Boskalis Westminster kan het maritieme bedrijf Smit Internationale bijna van de beurs halen. Boskalis heeft inmiddels immers een belang van 94 procent opgebouwd in Smit Internationale, nadat een aantal aandeelhouders het bod op Smit heeft aanvaard. Na de eerste aanmeldingstermijn had Boskalis 90 procent van de aandelen in bezit. Daarna kon onder meer het belang van de groep Van Herk nog overgenomen worden. Van Herk bezat een belang van 2,8 procent in Smit Internationale. Eerder had Van Herk het overnamebod nog afgewezen omdat de biedpremie naar eigen zeggen buitengewoon mager was. Als Boskalis 95 procent van de aandelen van Smit in handen heeft, kan het maritieme bedrijf van de beurs worden gehaald. Aandeelhouders van Smit kunnen zich nog tot half april aanmelden.

Het Franse olieconcern Total is in beroep schuldig bevonden aan onachtzaamheid bij de ramp met de olietanker Erika in elf jaar geleden. Een rechtbank in Parijs bevestigde de boete van 375.000 euro, die een lagere rechtbank twee jaar geleden aan Total had opgelegd. De olietanker brak in een decemberstorm voor de kust van Bretagne doormidden en zonk. Meer dan 20.000 ton zware olie kwam in de zee terecht. Total had het schip gecharterd van de Italiaanse eigenaar Giuseppe Savarese. De Franse rechtbank oordeelde dat Total er onvoldoende rekening mee had gehouden dat de olietanker al een kwarteeuw oud was. Ook had het olieconcern moeten weten dat de tanker niet goed was onderhouden. Eerder was Total samen met de eigenaar en de manager van de tanker en het Italiaanse bedrijf dat de tanker zeewaardig verklaarde tot het betalen van 192 miljoen euro schadevergoeding. Dat bedrag is nu tot 200 miljoen verhoogd.

Het Amerikaanse bedrijf CKX Incorporated, eigenaar van de rechten op de naam Elvis Presley en van het televisieprogramma American Idol, staat te koop. Eén van de kandidaat-kopers is de investeringsmaatschappij One Equity Partners. Ook JPMorgan Chase zou interesse hebben laten blijken. Het bedrijf beheert ook Graceland, het domein van Elvis Presley. Daarnaast heeft het bedrijf ook de rechten van bokser Mohammed Ali in handen. De kandidaten zouden ongeveer 558 miljoen dollar hebben geboden voor het bedrijf. Volgens CKX Incorporated is het echter niet zeker dat er een transactie zal plaatsvinden en is er evenmin een garantie dat er een verkoop zou gebeuren aan de prijs en de voorwaarden die op dit ogenblik overal naar voor worden geschoven. Topman Robert Sillerman zou zijn belang van 21 procent aanhouden in het bedrijf.

Meer Nieuws

10:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-03-10

Feargal Sharkey wil Amerikaanse muziekindustrie het nakijken geven

Groot-Brittannië kan het volgende decennium de Verenigde Staten inhalen als grootste muziekproducent van de wereld, maar om die ambities te kunnen realiseren is er steun nodig van de overheid. Dat zegt Feargal Sharkey, chief executive van UK Music, de organisatie die de Britse muzieklabels, artiesten en managers overkoepelt. UK Music vraagt daarbij een centrale aanpak van een creatief kernkabinet, waarbij de verschillende ministeries die samenwerken met de Britse creatieve sectoren, zouden worden samengebracht met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Dat creatieve kernkabinet zou volgens Feargal Sharkey, de gewezen topman van de rockgroep The Undertones, rechtstreeks moeten kunnen rapporteren aan de Britse eerste minister. Sharkey wijst er daarbij op dat de bijdrage van de creatieve industrie tot de economie bijzonder groot is.

"UK Music vraagt in zijn manifesto Liberating Creativity voor een vlottere toegang tot financieringen, de ratificering van de voorziene Europese uitbreiding van het copyright van vijftig tot zeventig jaar en een tolerantere licentie-regeling, zodat pubs en kleine clubs de volgende generatie artiesten een kans kunnen bieden op om te treden," aldus de Britse krant The Guardian. "UK Music argumenteert dat het succes van projecten zoals het O2 en Glastonbury - die ongeveer 35 miljoen pond sterling zouden bijdragen aan de Britse economie - alleen maar kan volgehouden worden indien er ook aan de basis een bloeiende live muziekscene kan worden gegarandeerd. Feargal Sharkey voegt er aan toe dat de muzieksector en andere sectoren van de creatieve industrieën een cruciale rol spelen in het economisch herstel en door de overheid ernstig moeten genomen worden.

"Groot-Britannië staat bijzonder sterk op het gebied van muziek," aldus Feargal Sharkey tegenover The Guardian. "Ik ben ervan overtuigd dat Groot-Brittannië op dat gebied daadwerkelijk kan domineren. Het is perfect mogelijk om de Amerikaanse muziekindustrie het nakijken te geven, maar daarvoor hebben we de hulp van de regering nodig. Vele mensen beschouwen de muziek echter nog altijd niet als een volwassen beroep, maar daar moet dringend verandering in gebracht worden. In de financiële wereld beschouwen wellicht velen muziek als niets meer dan een vrijblijvende bezigheid op een vrijdagavond in een achterzaal van een pub, maar men vergeet dat deze mensen als volwassenen later een minstens even grote impact en bijdrage tot de gemeenschap leveren dan een bankier die zijn opleiding heeft genoten in Cambridge en later in de City of Londen voor een zakenbank gaat werken."

Voetbalstadions wereldkampioenschap voetbal klaar

De tien stadions voor het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika zijn afgewerkt. De stadions werden na een inspectie van de Fédération Internationale de Football Association (Fifa) definitief goedgekeurd. Danny Jordaan, chief executive van het organiserend comité van het wereldtornooi, benadrukt dat Zuid-Afrika daarmee zijn beloftes heeft vervuld en tien stadions maanden voor het begin van het evenement heeft opgeleverd. De Zuid-Afrikaanse plannen voorzagen zes nieuwe voetbalstadions en vier renovatieprojecten. Waarnemers stellen echter dat het nu een race tegen de tijd wordt om de wegeninfrastructuur en treinverbindingen in orde te krijgen tegen het begin van het tornooi. Ook blijft het een grote vraag of er voldoende hotelaccommodatie ter beschikking zal zijn om alle bezoekers te kunnen opvangen.

"Met de bouw van de tien stadions is Zuid-Afrika zijn beloftes nagekomen, ondanks problemen rond de arbeidsvoorwaarden en het stilleggen van verscheidene werven" aldus het persbureau Associated Press. "Er staat voor Zuid-Afrika bijzonder veel op het spel, want het land is immers de eerste Afrikaanse natie die een wereldkampioenschap voetbal of Olympische Spelen mag organiseren. Met het afwerken van de stadions heeft Zuid-Afrika tenminste al iets om trots op te zijn. Chief executive Danny Jordaan stelt dan ook dat de goedkeuring van de bouwwerken een speciaal moment is voor het land, dat wil bereiken door de rest van de wereld door een andere bril bekeken te worden." Er wordt aan toegevoegd dat Jordaan de voorbije maanden zware kritiek heeft moeten counteren op het gebied van vertragingen, transportproblemen en het alarmerende misdaadniveau van het land.

Het persbureau voegt er aan toe dat er de volgende maanden echter nog heel wat gerealiseerd zal moeten worden. Onder meer in Port Elizabeth zijn de overnachtingsmogelijkheden zo beperkt, dat zelfs accommodatie honderdvijftig kilometer verder moet worden gezocht. Roy Whelan, Fifa-consulent voor accommodatie, zegt te vrezen dat de bezoekers zullen moeten gewoon worden aan verre reizen. Ook de criminaliteit blijft een probleem, maar Jordaan voegt er aan toe dat Zuid-Afrika op veiligheidsgebied bij het organiseren van grote evenementen bijzonder goede scores haalt. Hij wijst erop dat Zuid-Afrika op zestien jaar tijd honderdveertig evenementen van wereldniveau heeft georganiseerd - waaronder de Confederations Cup en de wereldkampioenschappen rugby en cricket - zonder dat er noemenswaardige incidenten werden genoteerd.

12:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, zuid-afrika, fifa |  Facebook |

Amerikaanse online reclame sluit jaar positief af

Na drie opeenvolgende kwartalen van achteruitgang, is de omzet van de online reclame in de Verenigde Staten tijdens de drie laatste maanden van vorig jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau IDC. Daarbij werd volgens het onderzoeksbureau bovendien een absoluut record gerealiseerd van 7,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 4,5 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Over het hele jaar viel de omzet van de online reclame met 2,4 procent teruggevallen tot 26,4 miljard dollar. In het rapport wordt benadrukt dat een groot gedeelte van het succes tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar moet toegeweten worden aan de veilingsite eBay. Het sterke jaareinde van de veilingsite heeft de categorie van de annonces volgens IDC tot een nieuwe recordhoogte doen stijgen.

"De veilingsite eBay was volgens IDC het succesverhaal van eind vorig jaar," aldus het magazine Internetnews.com. "De omzet van de veilingsite kende een opmerkelijke groei, wat aangeeft dat de herstructuring bij eBay eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. De veilingsite liet tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst van 1,4 miljard dollar optekenen. Op de markt van de zoekmachines was Google volgens het rapport de grote winnaar. Google vertegenwoordigde tijdens het vierde kwartaal 54,6 procent van de totale omzet aan betalende zoekreclame. Tijdens het kwartaal voordien bedroeg het marktaandeel 53,8 procent. Hoewel Bing, de nieuwe zoekmachine van Microsoft, steeds meer opdrachten te verwerken krijgt, bleven de inkomsten tijdens het vierde kwartaal nagenoeg ongewijzigd. Wellicht gaat Google financieel efficiënter om met de zoekopdrachten."

"Microsoft heeft heel wat marketing-inspanningen gedaan voor zijn zoekmachine en dat heeft ook geleid tot een groter marktaandeel in het aantal zoekopdrachten, maar die vooruitgang vertaalt zich niet in stijgende inkomsten," merkt IDC op. Het onderzoeksbureau voegt er aan toe dat de rol van Yahoo in de zoekmarkt bijzonder onduidelijk blijft. De vooruitgang van Bing zou voor het grootste gedeelte ten koste zijn gegaan van Yahoo. Daardoor zou Yahoo eind vorig jaar nog slechts 9,1 procent van de totale omzet aan zoekreclame vertegenwoordigen. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar bedroeg dat aandeel nog 9,8 procent. In het rapport wordt verder gesteld dat online reclame het voorbije jaar 11,1 procent van de totale reclame-uitgaven vertegenwoordigde. Het is de eerste keer dat de grens van de 10 procent wordt doorbroken. Voor dit jaar wordt een groei met 12,6 procent in het vooruitzicht gesteld.

12:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, verenigde staten |  Facebook |

Kredietwaardigheid Engelse voetbalclubs in vraag

De kredietratings van het grootste gedeelte van de voetbalclubs uit de Premier League moeten gevoelig worden teruggeschroefd. Dat zegt het ratingbureau Riskdisk. Daarbij wordt opgemerkt dat de ratings niet overeenstemmen met de werkelijke kredietwaardigheid van de betrokken clubs. Daarom heeft Riskdisk de kredietratings van Aston Villa, Birmingham City, Bolton Wanderers, Burnley, Chelsea, Everton, Fulham, Hull City, Liverpool, Manchester City, Portsmouth, Stoke City, Wigan Athletic en Wolverhampton Wanderers geschorst. Dat betekent dat 70 procent van de clubs uit de hoogste Engelse voetbalcompetitie op de zwarte lijst van Riskdisk staan. Het concurrerende ratingbureau Experian heeft echter slechts vijf clubs op zijn kritieke lijst zijn. Daar werden echter geen namen vrijgegeven. Manchester United en Arsenal zijn volgens Riskdisk wel kredietwaardig.

"Door de zwarte lijst wordt aan bedrijven die met de betrokken clubs zakendoen de raad gegeven om geen krediet meer te verstrekken," aldus de Britse krant The Times. "De berekening van de kredietwaardigheid is gebaseerd op een aantal financiële gegevens, zoals de betalingsgeschiedenis, rechtbankdossiers en informatie uit de balansen. Er wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke rijkdom van de eigenaar of een mecenas of het feit dat de clubs eigendom zijn van financieel krachtige holdings. Daardoor omvat de lijst van Riskdisk een aantal verrassende namen, zoals Chelsea en Wolverhampton Wanderers. Rob McLaughlin, directeur van Riskdisk, benadrukt dat de ratings ook niet willen voorspellen wat een rijke steunpilaar van de clubs zou doen." De krant merkt echter op dat de blacklist een aanwijzing is van de bijzonder moeilijke financiële positie waarin vele Engelse voetbalclubs zich bevinden.

The Times voegt er aan toe dat vele clubs aanvoeren zich niet bewust te zijn van hun kredietratings, die volgens hen ook geen impact hebben op hun dagelijkse operaties. Een woordvoerder van Everton voegde er aan toe dat het hier om commercieel gevoelige informatie betreft waarover geen meldingen worden gedaan tegenover de media. Een woordvoerder van Tottenham Hotspurs, dat omwille van een aantal boekhoudkundige princiepes niet werd opgevolgd, merkte op bijzonder goede relaties te onderhouden met alle toeleveranciers en zakelijke partners en nooit verplicht te worden om voor diensten vooraf te betalen. Manchester United, Arsenal en Blackburn Rovers worden door Riskdisk bestempeld als kredietwaardige bedrijven. Sunderland zou een normaal risico opleveren, terwijl voor West Ham United enige voorzichtigheid wordt aangemoedigd.

12:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, krediet, engeland |  Facebook |

Falklands-olie levert opnieuw ontgoocheling op

De optimistische vooruitzichten van gigantische olievondsten voor de kust van de Falkland Eilanden heeft een zware deuk gekregen door een rapport van het bedrijf Desire Petroleum. In het rapport wordt aangevoerd dat uit exploraties in de regio is gebleken dat er wel degelijk olievoorraden aangetroffen worden, maar ook zou gebleven zijn dat er van een rendabele productie mogelijk geen sprake zal kunnen zijn. Desire Petroleum was het eerste bedrijf dat het olieplatform Ocean Guardian gebruikte om tests uit te voeren in het Falkland-gebied. Met Ocean Guardian werd tot op een diepte van meer dan 3.500 meter geboord en op ongeveer 2.550 meter zouden sporen van olievoorraden zijn aangetroffen. Uit de eerste resultaten blijkt echter dat die olie weliswaar met kleine intervallen zou kunnen opgeslagen zijn, maar dat de kwaliteit van de reservoirs relatief mager zou kunnen zijn.

Desire Petroleum waarschuwde dat verdere analyses zullen moeten uitmaken of er nog dieper moet gegraven worden, of de activiteiten moeten worden opgeschort in afwachting van verdere tests of helemaal opgegeven zullen moeten worden. Eerder dit jaar werd Ocean Guardian vanuit Schotland naar het Falkland-gebied overgebracht. Ook een aantal andere bedrijven hopen in het noordelijk Falkland-bassin belangrijke olievondsten te kunnen doen. De exploratieplannen van de Britse bedrijven heeft opnieuw tot diplomatische spanningen geleid tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Vorige maand vaardigde de Argentijnse regering nog een decreet uit waarbij schepen in een Argentijnse haven een vergunning moesten halen wanneer zij de Britse Falkland-wateren zouden betreden of verlaten. Argentinië en Groot-Brittannië betwisten elkaar het eigendom van het Falklands-gebied. Dat leidde bijna dertig jaar geleden tot de Falklands-oorlog.

Alan Sinclair, analist bij makelaar Seymour Pierce, benadrukt echter dat uiteindelijk misschien toch nog positieve resultaten worden geboekt. "Men mag niet vergeten dat het hier slechts om een eerste van zes potentiële bronnen van Desire Petroleum gaat," benadrukte hij tegenover de Britse krant The Guardian. "Het is in ieder geval bemoedigend dat er tekenen zijn gevonden voor de aanwezigheid van olie." Indien de volgende exploraties echter even ontgoochelend zijn dan de eerste tests van Desire, zal het volgens de krant echter de tweede keer in dertien jaar zijn dat de oliehoop van de Falklands de grond wordt ingeboord. Ook op het einde van de jaren negentig hadden tests van Desire Petroleum uitgewezen dat er weliswaar olie kon worden aangetroffen, maar dat de exploratie commercieel niet haalbaar was.

12:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: falklands, olie, desire petroleum |  Facebook |

Moskou wil Stalin huldigen tijdens Overwinningsdag

Op de viering van Overwinningsdag op 9 mei zal in het straatbeeld van Moskou voor het eerst in vele decennia opnieuw de beeltenis van gewezen dictator Josef Stalin verschijnen. Met Overwinningsdag wordt in Rusland de 65ste verjaardag van de nederlaag van Nazi-Duitsland herdacht. Yury Luzhkov, de burgemeester van Moskou, is van mening van Josef Stalin als opperbevelhebber van het Russische leger zijn plaats heeft in die viering. Luzhkov voegt er aan toe dat Stalin bijzonder belangrijk was in de strijd tegen Nazi-Duitsland. Ook de Moscow Public Veterans Organization steunt het initiatief van de burgemeester van Moskou. Vladimir Dolgikh, hoofd van de veteranenorganisatie, zegt dat de leden van zijn vereniging elke repressie afwijzen, maar tegelijkertijd de militaire resultaten erkennen die onder het militaire commando van Stalin werden bereikt.

"Het stadsbestuur van Moskou is van plan om naar aanleiding van Overwinningsdag posters met het beeld van Josef Stalin te verspreiden," aldus The Moscow Times. "Dat is niet meer gebeurd sinds de misdaden van het Stalin-regime meer dan vijftig jaar geleden officieel werden aangeklaagd. De posters dreigen dan ook de nooit geheelde wonden van het Sovjet-tijdperk in Rusland opnieuw open te halen. Er is dan ook al heel wat protest gerezen tegen de plannen van het stadsbestuur." Het wordt volgens The Moscow Times nog gevoeliger omdat er ook een contingent Amerikaanse troepen aan de parade op het Rode Plein, als teken van de verdere ontdooiing tussen de Verenigde Staten en Rusland, zal deelnemen. Het stadsbestuur heeft echter gezegd dat slechts enkele posters van Stalin zouden worden verspreid en die zeker niet in de buurt van de Amerikaanse troepen zouden worden aangebracht.

Het verzet tegen de plannen van het stadsbestuur komen uit heel uiteenlopende hoeken. Een aantal mensenrechtenorganisaties heeft al opgeroepen om de plannen op te bergen en ook in kringen van de Russische regering zou zijn gezegd dat het stadsbestuur van Moskou de raad zou krijgen om de posters niet te verspreiden. Boris Gryzlov, fractieleider van de partij United Russia van eerste minister Vladimir Putin, verzet zich sterk tegen de plannen van het stadsbestuur. "Er is hier geen ruimte voor argumenten," aldus Gryzlov. "Stalin was schuldig aan de dood van miljoenen mensen." Gennady Zyuganov, leider van de Russische communistische partij, zei te vrezen dat burgemeester Luzhkov zal toegeven aan de druk van hogerhand. Hij stelde dat de authoriteiten van Moskou wellicht niet de moed zullen hebben om het idee door te drijven.

12:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskou, josef stalin |  Facebook |

29-03-10

Engels voetbal moet opnieuw in handen supporters

De Britse regering wil de voetbalfans de eerste kans geven om een bod te doen op hun club, wanneer die te koop wordt gezet. Bovendien zou minstens een belang van 25 procent in de voetbalclubs in handen moeten zijn van de supportersclub. Die maatregelen vormen een onderdeel van de plannen van de huidige Britse labour-regering indien die ook na de volgende verkiezingen aan de macht zou blijven. In de plannen is ook een deadline voorzien voor een hervorming van de Football Association, de Engelse voetbalfederatie. In die hervorming zou de macht van de raad van bestuur van de Football Association gevoelig worden ingeperkt door een aantal beleidsmaatregelen op te leggen, gaande van clubeigendom tot jongerenontwikkeling. Bovendien zouden de professionele federaties en de Football Association een grotere zeggingskracht krijgen bij de overname van voetbalclubs.

"De nieuwe regeling, die tijdens het eerste jaar van de nieuwe nieuwe regeringsperiode zou moeten worden doorgevoerd, moet de voetbalfans een grotere inspraak bezorgen in het beleid van hun club en zou een grondige herstructurering van het Engelse voetbal betekenen," aldus de Britse krant The Guardian. "Daarmee wil de Britse regering een antwoord bieden aan het groeiend protest van de Engelse voetbalsupporter tegen de zware schuldenlasten en de eigendomsstructuren van een aantal clubs en de weinig efficiënte structuur van de Football Association. Met die plannen dreigt de Britse premier Gordon Brown recht tegenover de Premier League, de organisatie van het Engelse topvoetbal, te komen staan. De Premier League is een fel voorstander van het vrijemarkt-model, maar Brown zal wellicht aanvoeren dat de maatregelen noodzakelijk zijn voor de toekomst van het Engelse voetbal."

De krant wijst erop dat de plannen van de Britse regering veel elementen inhouden van de plannen bij topclub Manchester United. Daar willen de zogenaamde Red Knights de club overnemen met een kapitaal dat voor 74,9 procent is samengebracht door rijke fans. De supporters zouden echter een zogenaamd gouden aandeel van iets meer dan 25 procent krijgen toegewezen, waarmee ze bij elke eigenaarswissel over een blokkeringsminderheid van de stemmen zouden beschikken. Bovendien zouden de supporters met dat belang ook een belangrijke aanwezigheid hebben in de raad van bestuur van de club. The Guardian zegt echter dat gevreesd moet worden dat de Britse regering zich mogelijk zou mogen verwachten aan juridische procedures van een aantal huidige clubeigenaars, die door de maatregelen de waarde van hun belang in de club zouden kunnen zien dalen.

14:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, engeland |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Vier medewerkers van de Engels-Australische mijngigant Rio Tinto zijn in Shanghai schuldig bevonden aan corruptie en industriële spionage. De betrokkenen werden veroordeeld tot celstraffen van zeven tot veertien jaar. De Australiër Stern Hu, voormalig topman van Rio Tinto in Shanghai, kreeg tien jaar cel. Drie Chinese medewerkers kregen celstraffen van respectievelijk veertien, acht en zeven jaar. Hu en zijn drie Chinese collega’s werden in juli van vorig jaar gearresteerd. In eerste instantie werden ze ervan beschuldigd staatsgeheimen te hebben gestolen, met een crisis tussen de Chinese en Australische regeringen tot gevolg. Waarnemers stellen dat het proces een politiek manoeuvre is van de Chinese regering. Rio Tinto had in de loop van vorig jaar immers een samenwerking met het Chinese bedrijf Chinalco afgewezen en had in plaats daarvan een samenwerkingsverband aangegaan met historische aartsvijand BHP Billiton.

Het Britse Man Group zou een overnamebod overwegen op hefboomfondsbeheerder GLG Partners. Man Group zou ook gesprekken voeren over een mogelijke participatie in sectorgenoot SAC Capital. Maar het is nog lang niet zeker of het daadwerkelijk tot een samenwerking komt tussen Man Group en SAC Capital of GLG Partners. De onderhandelingen zouden zich nog een een heel vroeg stadium bevinden. Een overname of een nieuwe participatie kan er voorzorgen dat Man Group voor zijn inkomsten minder afhankelijk wordt van zijn AHL-dochter. Die vertegenwoordigt ongeveer de helft van het eigen vermogen van Man Group, maar zette de voorbije maanden een zwakke prestatie neer. Met ongeveer 42,4 miljard dollar onder beheer en een marktwaarde van ruim 6 miljard dollar is Man Group de grootste beursgenoteerde hefboomfondsbeheerder ter wereld. GLG Partners heeft ongeveer 22,2 miljard dollar aan fondsen onder beheer.

NXP, de voormalige chipsdivisie van Philips, wil minstens 1 miljard dollar ophalen via een beursgang. Als het zover komt, wordt de operatie meteen de grootste beursgang van het jaar. De Amerikaanse private-equitygroep Kohlberg Kravis Roberts (KKR) nam vier jaar geleden, samen met onder meer Bain Capital, een belang van 80 procent in de halfgeleiderdivisie van Philips. Het opkoopfonds telde daarvoor 11,1 miljard dollar neer. Met de beursgang zou Kohlberg een deel van de schulden van de chipfabrikant willen aflossen. Die stegen in het begin van vorig jaar tot 6,4 miljard dollar. Een zesde daarvan is intussen terugbetaald. Wereldwijd heeft NXP, dat levert aan concerns zoals Nokia en Sony, ongeveer 29.000 werknemers. Philips heeft nog steeds een belang van 20 procent in zijn voormalige dochter en zou dat zo willen houden.

In de Verenigde Staten hebben opnieuw vier kleine banken de deuren moeten sluiten. Daarmee hebben dit jaar al eenenveertig banken de deuren moeten sluiten. Als dit tempo aanhoudt, stevenen de Verenigde Staten af op een nieuw record. Dit keer ging het om kleine banken in Georgia, Florida en Arizona. Ruim twee jaar geleden begon de huidige faillissementsgolf. Veel kleine Amerikaanse banken raken in de problemen omdat veel van hun schuldenaars hun werk verliezen en hun leningen niet meer kunnen terugbetalen. Het voorbije jaar gingen honderdveertig Amerikaanse banken failliet. Kleine en middelgrote banken in de Verenigde Staten zijn de grote verliezers van de kredietcrisis. Ze hebben veel blootstelling aan commercieel vastgoed, dat nog altijd in een grote crisis verkeert. De grote banken - met uitzondering van investeringsbank Lehman Brothers - werden door de Amerikaanse overheid overeind gehouden met miljarden belastinggeld.

Het Britse ministerie van Financiën is volop bezig een plan uit te werken om na de verkiezingen in juni het overheidsbelang in de bankgroepen Lloyds en Royal Bank of Scotland af te bouwen. Sinds de regering-Brown in Lloyds en Royal Bank of Scotland in volle kredietcrisis ter hulp moest schieten om te vermijden dat ze over de kop zouden gaan, worden de financiële instellingen door de Britse overheid gecontroleerd. Lloyds is voor ongeveer 41 procent in staatshanden, Royal Bank of Scotland zelfs voor 83 procent. Maar nu de aandelenkoersen van Loyds en Royal Bank of Scotland door het beursherstel stilaan zijn gestegen tot de gemiddelde prijs die de Britse overheid ervoor betaald heeft, neemt de speculatie op een exit toe. Volgens een aantal bronnen zou het Britse ministerie van Financiën nu verschillende opties onderzoeken om het staatsbelang in de banken af te bouwen na de verkiezingen van juni.

Andrea Orcel, het Italiaans-Franse hoofd zakenbankieren bij Bank of America Merrill Lynch en de bedenker van de mislukte overnamedeal voor ABN Amro, zal binnenkort een minder grote rol spelen bij de Amerikaanse groep. Orcel slaagde erin om Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander ertoe te brengen om samen een bod uit te brengen op de Nederlandse bankgroep ABN Amro. Zonder het initiatief van Orcel zou wellicht geen sprake geweest zijn van dit gezamenlijke project, dat al snel desastreus bleek uit te draaien. Het nieuws dat Orcel waarschijnlijk een minder grote rol krijgt bij Bank of America Merrill Lynch, komt enkele dagen na het vertrek van Matthew Greenburgh, hoofd global financial institutions bij de zakenbank. Greenburgh is bij het grote publiek bekend als de belangrijkste adviseur van Fred Goodwin, de voormalige topman van Royal Bank of Scotland.

Het Zweedse Volvo is officieel verkocht aan Geely. De Chinese autoproducent heeft zijn handtekening gezet onder het verkoopsakkoord met Ford, de vorige eigenaar van Volvo Cars. Geely betaalt 1,8 miljard dollar voor het Zweedse merk. De deal wordt afgesloten in het derde kwartaal. Volvo Cars blijft een apart bedrijf met een eigen management in Zweden. Na de verkoop zal Ford een reeks onderdelen blijven leveren aan Volvo en ook nog technologische ondersteuning bieden. Ford kocht Volvo in 1999 voor 6,5 miljard dollar. De verkoop aan Geely kwam in oktober vorig jaar in een beslissende fase. Toen stelde Ford Geely aan als zijn exclusieve gesprekspartner bij de onderhandelingen rond de verkoop. Door de transactie maakt de groeiende Chinese auto-industrie een gigantische sprong voorwaarts. Voor China gaat het om de grootste buitenlandse overname in de auto-sector. Geely is momenteel het nummer tien in China.

Frankrijk werkt aan de oprichting van een bedrijvenconsortium dat een netwerk van elektriciteitskabels moet uitbouwen onder de Middellandse Zee. Daarmee zou in Afrika geproduceerde zonne-energie naar Europa vervoerd kunnen worden. Dat hebben een aantal bronnen nabij het dossier gemeld. Binnen het project Transgreen zouden onder meer elektriciteitsleveranciers en netwerkbeheerders verenigd worden onder de voogdij van Electricité de France (EDF). Het project zou officieel aangekondigd worden tijdens een vergadering van de ministers van energie van de lidstaten van de Union Pour la Méditerranée (UPM), die eind mei in Kaïro zal worden gehouden. De Union Pour la Méditerranée wil tegen het einde van het decennium twintig gigawatt productie-capaciteit aan duurzame energie hebben. Een kwart ervan zou bestemd zijn voor export naar Europa.

De Japanse autobouwer Toyota heeft in februari 13 procent meer wagens verkocht dan vorig jaar. Dat is een opvallende prestatie, aangezien Toyota flink wat imagoschade leed door een reeks technische problemen met zijn wagens, vooral in de Verenigde Staten. Toyota verkocht in februari van dit jaar wereldwijd 613.845 auto's. Die cijfers worden wel wat vertekend door de forse terugval die de automarkt begin vorig jaar kende als gevolg van de economische crisis. Vooral in thuismarkt Japan beleefde Toyota een erg sterke maand, al zit daar een effect bij van de steunmaatregelen die de overheid heeft ingevoerd om de auto-industrie te ondersteunen. Vooral aangedreven door de populariteit van het hybride Prius-model, stegen de verkopen van Toyota op zijn thuismarkt met 32,1 procent. Analisten wijzen erop dat het effect van de terugroepacties zich pas later zal doen gevoelen.

De Europese Commissie wil alle lidstaten van de Europese Unie verplichten om de toegang tot websites met kinderporno te blokkeren. De maatregel maakt deel uit van een richtlijn rond kinderbescherming, waarvan een ontwerp werd uitgewerkt. De richtlijn zal volgens Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor binnenlandse zaken, komaf maken met de donkere hoeken van het internet en met de criminele beelden van kindermisbruik. Beelden die kindermisbruik tonen, kunnen volgens Malmström in geen enkel geval gelden als vrije meningsuiting. Als er geen actie wordt ondernemen, kunnen internetgebruikers volgens haar het bekijken van dergelijke beelden op termijn als normaal gaan beschouwen. Het ontwerp van richtlijn bevat tweeëntwintig strafbare handelingen die de lidstaten zouden moeten omzetten in nationale wetgeving. In de toekomst zou ook het gericht zoeken en het bekijken van kinderporno strafbaar worden.

De Nederlandse Volkskrant is voor het eerst op compact formaat verschenen. De krant verpakt naar eigen zeggen het nieuws voortaan zes dagen per week in een handzame krant en zou daarmee tegemoetkomen aan de wens van veel lezers. Sinds april vorig jaar verscheen het tweede katern van de Volkskrant al op tabloid. Lezers hebben daardoor al kunnen wennen aan het half-formaat. Op zaterdag worden alleen de drie katernen met nieuws, economie en sport op het gehalveerde formaat gedrukt. De weekendbijlagen verschijnen op het luxueuzere en iets grotere berliner-formaat. De Volkskrant is één van de drie Nederlandse kranten die dit jaar afscheid neemt van het grote traditionele formaat. Ook het Dagblad van het Noorden en het Nederlands Dagblad stappen later over op berliner-formaat. Alleen De Telegraaf, NRC Handelsblad, het Reformatorisch Dagblad, De Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad blijven op het grote formaat.

Het personeel van luchtvaartmaatschappij British Airways gaat verder met staken zolang er geen acceptabel bod van de directie op tafel komt. Dat heeft een woordvoerster van Britse vakbond Unite gezegd halverwege de vierdaagse werkonderbreking. Net als bij de eerdere staking claimden beide partijen succes. Volgens de vakbond, die twaalfduizend cabinemedewerkers van British Airways vertegenwoordigt, moest de luchtvaartmaatschappij tijdens het weekeinde door de stakingen de helft van haar vluchten schrappen. De Britse nationale luchtvaartmaatschappij stelt echter zeker driekwart van de passagiers op de plaats van bestemming te hebben gebracht. British Airways en Unite liggen overhoop over een aangekondigde bezuinigingsoperatie, waarbij vooral het cabinepersoneel het moet ontgelden.

De Griekse regering heeft 5 miljard euro opgehaald met de uitgifte van een obligatielening met een looptijd van zeven jaar. Dat werd bekend gemaakt door het agentschap dat de Griekse overheidsschuld beheert. Griekenland een rente van 5,9 procent op de lening. De rente op schuldpapieren voor Griekenland is dit jaar sterk opgelopen door zorgen over de financiële positie van het land. Het ging om de eerste plaatsing van Griekse staatsobligaties na het akkoord dat regeringsleiders in de eurozone eerder bereikten over eventuele steun aan Griekenland. Het land kampt met een enorme staatsschuld en een groot begrotingstekort. Als de overheid er door die problemen niet meer in slaagt kredieten aan te trekken op de financiële markten, kan men terugvallen op hulp van het Internationaal Monetair Fonds en de vijftien andere landen van de eurozone.

De Fransman Michel Platini is kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van de Union Européenne de Football Association (UEFA). Dat heeft hij bekend gemaakt tijdens het congres van de Europese voetbalfederatie in Tel Aviv. Verwacht wordt dat zich geen tegenkandidaat zal aanbieden. Platini werd drie jaar geleden voorzitter van de Europese voetbalfederatie en stelde dat de organisatie sindsdien heel wat heeft gedaan, maar hij voegde er aan toe dat er ook in de toekomst nog heel wat werk voor de boeg staat. Vooral op het vlak van de transfers van jeugdspelers moet er volgens hem nog heel wat vooruitgang worden geboekt. Ook spoorde hij Oekraïne en Polen, de organisatoren van het Europees voetbalkampioenschap over twee jaar, aan met versnelde inspanningen te werken aan de voorbereiding van het evenement. Er is onder meer sprake van een gebrek aan financiering en politieke moeilijkheden in Oekraine.

De Turkse politie heeft zesenveertig mensen, waaronder een aantal professionele voetballers en coaches, gearresteerd op verdenking van omkoping. De arrestaties kaderen in een groot Europees onderzoek. Vermoed wordt dat in Turkije ongeveer dertig wedstrijden werden geregeld. Er werden invallen gedaan in zesentwintig Turkse steden en dorpen. Tussen de arrestanten bevindt zich onder meer Arif Erdem, gewezen Turks internationaal en assistent-coach van Istanbul Buyuksehir Belediyespor. Ook Recep Ozturk, doelman van Konyaspor, werd aangehouden. De Turkse autoriteiten baseerden zich bij hun onderzoek op informatie van het parket van het Duitse Bochum. Daar ging het onderzoek al enkele maanden geleden opgestart. Sindsdien werden al meer dan tweehonderd wedstrijden in elf verschillende landen onderzocht.

Meer Nieuws

14:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duurzame economie bereikt stilaan saturatiepunt

Hoewel de economische recessie de duurzame idealen bij een aantal consumenten heeft afgezwakt, is het publiek in belangrijke mate nog altijd bereid om milieuvriendelijke producten te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Mintel. Daarbij wordt opgemerkt dat het leefmilieu voor de meerderheid van de bevolking een belangrijke problematiek blijft. Uit het onderzoek van Mintel blijkt dat 35 procent van de consumenten aangeeft nog altijd meer te willen betalen voor milieuvriendelijke producten, ondanks de evoluties in de economische omgeving. Ongeveer de helft van de meest toegewijde shoppers zegt nog altijd minstens evenveel of meer organische voedingsproducten te kopen dan voor de economische crisis. Er werd volgens Mintel het voorbije jaar echter wel een afvlakking gezien in de duurzame beweging.

"De voorbije zes jaar werd constant een groei opgetekend," aldus analist Chris Haack tegenover het magazine Marketing Daily. "Er lijkt nu echter een plateau te zijn bereikt. Bovendien zou die afvlakking wellicht ook zonder de economische crisis zijn opgetreden. De beweging lijkt een verzadigingspunt bereikt te hebben." Haack wijst erop dat de groei van organische producten in de sectoren van voeding en drank het voorbije jaar nog met amper 1,8 procent is gestegen. De drie jaar voordien werd daar een stijging met 24 procent opgetekend. Haack voegt er aan toe dat de consument door de economische crisis goedkopere producten wil kopen, maar het gaat volgens hem niet zo ver dat duurzame producten helemaal zouden worden genegeerd. Samen met voeding en drank vormt lichaamsverzorging volgens Haack de meest mature markt in de duurzame economie.

Ongeveer 21 procent van de ondervraagden geeft toe zijn bestedingen in organische producten teruggeschroefd of geëlimineerd te hebben. Daarnaast geeft 20 procent toe minder dure organische producten gekocht te hebben. Rekening houdend met de houding tegenover duurzame producten en het economische herstel, meent Mintel dat de bestedingen in duurzame voeding en dranken de volgende twee jaar een groei zullen kennen van 20 procent. Bij de lichaamsverzorging was er vorig jaar nog een groei van 1,2 procent, tegenover een stijging met 18 procent de twee jaar voordien. Wanneer het economische herstel zich doorzet, zal volgens Mintel echter ook hier opnieuw een sneller groei kunnen worden opgetekend. Eén op drie consumenten heeft nog nooit een duurzaam lichaamsverzorgingsproduct gekocht, waardoor er volgens Mintel nog bijzonder veel groeiruimte is.

Volgens Haack is de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierenveertig jaar het meest geïnteresseerd in duurzame producten. "Naarmate het aanbod groeit, komt er echter ook meer verwarring over duurzame claims en greenwashing," merkt hij op. Ook verwacht Haack steeds meer duurzame claims en producten in de technologiesector. Hij wijst er daarbij op dat de levenscyclus van technologieproducten zo kort is, dat het marketeers de mogelijkheid biedt om zich met duurzame claims van de concurrentie te differentiëren.

12:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid |  Facebook |

Limiet aan bestedingsruimte Spaanse voetbalclubs

De Spaanse voetbalbond overweegt om een limiet op te leggen aan de bedragen die door voetbalclubs worden betaald aan transfers en spelerslonen. Dat heeft Jose Luis Astiazaran, president van de Spaanse topklasse La Liga, gezegd. Volgens de nieuwe regels zouden de lonen, transferbedragen en makelaarslonen in de toekomst niet hoger mogen liggen dan 70 procent van de clubinkomsten. Astiazaran merkte daarbij op dat deze stap niet gemakkelijk zal zijn, maar hij voegde er aan toe dat de maatregel er uiteindelijk zal toe leiden dat de Spaanse clubs op termijn opnieuw een financieel evenwicht zouden kunnen vinden. Astiazaran zegt dat de beperkingen over drie jaar zouden worden ingevoerd, zodat de clubs de tijd hebben om zich op de nieuwe regels voor te bereiden. Uit officiële cijfers blijkt dat de Spaanse club gemiddeld 72 miljoen euro inkomsten realiseert, maar tegelijkertijd een nettoschuld heeft van 860 miljoen euro.

Het grootste gedeelte van de schulden van de Spaanse voetbalclubs berusten bij de banken. Volgens de Union Européenne de Football Association (UEFA) zijn de transferverplichtingen van de Spaanse voetbalclubs inmiddels opgelopen tot 49 procent van de totale inkomsten. "De problemen van het Spaanse voetbal zijn sinds de start van het jaar nog gevoelig toegenomen door het intrekken van de zogenaamde Beckham-wet, waarbij belastingsvoordelen werden toegestaan om buitenlandse topwerknemers te kunnen aantrekken," aldus de Britse zakenkrant Financial Times. "Astiazaran stelde dat het nieuwe systeem kadert in de financiële fairplay-regels van de Europese voetbalfederatie, die volgend seizoen van kracht worden. Hij voegde er aan toe dat La Liga in gesprek is met de Spaanse overheid om het systeem in een nieuwe professionele sportwetgeving te gieten."

"We bevinden ons op een bijzonder belangrijk keerpunt," aldus Jose Luis Astiazaran. "Deze nieuwe maatregelen zullen de toekomst van het Spaanse voetbal bepalen." De Financial Times merkt echter op dat Astiazaran de financiële gezondheid van noodlijdende voetbalclubs moet verbeteren, zonder Barcelona en Real Madrid, de twee basispijlers van het Spaanse voetbal, tegen het hoofd te stoten. Nadat Italië volgend seizoen overstapt op een collectieve verkoop van de televisierechten, zal Spanje nog de laatste grote Europese voetbalnatie zijn die de individuele clubs toelaat om hun rechten individueel te verkopen. Die rechten vormen de hoofdcomponent van de inkomsten van de twee topclubs. La Liga is inmiddels gestart met onderhandelingen om over te stappen op het collectieve model, maar Astiazaran geeft toe dat het moeilijk is om een systeem uit te bouwen waar iedereen zich akkoord mee kan verklaren.

12:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, spanje, la liga |  Facebook |

Gezonde menukeuzes bijzonder belangrijk voor fastfood-sector

Het uitpakken met gezondere opties levert fastfood restaurants resultaten op. Dat blijkt uit een onderzoek over consumententrouw van het bureau Brand Keys. Robert Passikoff, topman van Brand Keys, stelt daarbij dat het naar voor schuiven van gezondere opties inmiddels het tweede belangrijkste element is geworden bij de keuze van de consument voor een bepaalde fastfood-keten. In de eerste plaats staat nog altijd de merkwaarde en variëteit, maar de consument vindt volgens Passikoff het gezondheidselement inmiddels belangrijker dan het serviceniveau en de entertainment-waarde en het decorum. Bij de pizzaketens en de traditionele restaurants komt het gezondheidsaspect volgens de onderzoekers echter pas op de vierde plaats. Subway wordt door de Amerikaanse consument naar voor geschoven als de keten met de meest gezonde menukeuze.

"Fastfood-ketens die in hun reclame uitsluitend mikken op het prijsniveau, vinden bij de consument minder gehoor dan in het verleden," merkt Brand Keys op. "Het is gemakkelijk om te stellen dat de consument bij een economische crisis vooral naar de prijs kijkt, maar een recessie betekent niet dat het publiek zijn verwachtingen naar beneden bijstelt. De consument wil nog altijd extra voordelen, wat betekent dat hij waarde wil voor zijn geld." In de fastfood-sector wordt Subway door de Amerikaanse consument bestempeld als de keten met de meest gezonde menukeuze, gevolgd door McDonald's, Kentucky Fright Chicken, Domino's, Burger King en Quiznos. In de algemene waardering blijft McDonald's echter op de eerste plaats gerangschikt, gevolgd door Subway, Burger King, Quiznos en Yum Brands.

In de nieuwe gezondheidswet van de Amerikaanse president Barack Obama is voorzien dat de restaurantketens vanaf volgend jaar zullen moeten aangeven hoeveel calorieën een maaltijd omvat. De maatregel geldt voor alle grote Amerikaanse restaurantketens met meer dan twintig vestigingen. "Gehoopt wordt dat de consument zich meer bewust zal worden van zijn eetgedrag wanneer hij geconfronteerd wordt met het aantal calorieën dat hij daarbij opneemt," aldus de Amerikaanse diëtiste Nicole Fasules. Een groot aantal grote Amerikaanse ketens zet nu al informatie over de voedingswaarde van hun maaltijden op het internet, maar zal dat nu ook in de vestigingen zelf duidelijk moeten aangeven. Een aantal waarnemers zegt dat het publiek wel eens versteld zou kunnen zijn over het verschil in de verschillende fastfood-menu's. Anderen stellen echter dat die kennis niet zal leiden tot gezondere voedingskeuzes.

12:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, horeca, fastfood |  Facebook |

Archeologie in strijd tegen Olympische plannen Greenwich

Het stadsbestuur van Greenwich heeft zijn goedkeuring gehecht aan de plannen om het paardrijden-concours tijdens de Olympische zomerspelen over twee jaar te laten plaatsgrijpen in Greenwich Park, ondanks het protest van honderden residenten. Beslist werd om in Greenwich Park een tijdelijke arena met 23.000 zitplaatsen te bouwen. Tegenstanders hadden opgemerkt dat het Olympisch gebeuren de lokale gemeenschap zal storen en onherroepelijke schade zal toebrengen aan het park, dat zich bevindt in een site die tot het Werelderfgoed van de Unesco behoort. Het organiserend comité deed de belofte dat het park na afloop van het Olympische evenement in zijn oorspronkelijke toestand zal hersteld worden. Tegenstanders hopen echter dat een archeologisch project alsnog zal kunnen beletten dat de Olympische plannen worden doorgevoerd.

"De boodschap is heel duidelijk," aldus Sebastian Coe, voorzitter van het organiserend comité van de Olympische zomerspelen in Londen. "Het London Organising Committee of the Olympic Games krijgt tijdelijk de beschikking over de site, die echter nadien in zijn oorspronkelijke toestand aan de lokale bevolking zal moeten worden teruggegeven." De organisatoren zeggen met alle elementen rekening gehouden te hebben om de schade tot een absoluut minimum te beperken. Met het Greenwich-project is een investering gemoeid van 42 miljoen pond sterling. Greenwich is van bij het begin één van de meest controversiële sites geweest die overwogen werden voor de Olympische Spelen in de Britse hoofdstad. Greenwich werd echter gekozen voor zijn visuele troeven en de nabijheid van het gros van de andere Olympische sites op de andere oever van de Theems.

De lokale bevolking zegt echter dat het evenement onherroepelijke natuurschade zou aanrichten en hen bovendien tijdelijk de toegang tot het park zou ontzeggen. De belangengroep No Greenwich Equestrian Events (NoGoe) blijft zich echter verzetten tegen het evenement. Daarbij hoopt men te kunnen gebruik maken van aanwijzingen dat de site archeologische getuigenissen omvat van het Tudor-tijdperk. Door de zware regens van de voorbije periode zijn in het park een aantal fundamenten naar boven gekomen, waarbij archeologen vermoeden dat het mogelijk resten betreft van een uitkijkplatform dat door Queen Elizabeth I en haar aanbidders werd gebruikt. Queen Elizabeth I werd in het nabijgelegen Greenwich Palace geboren. Een woordvoerder van het London Organising Committee stelt echter dat de Tudor-band volkomen speculatief is en ontkent het waardevolle karakter van de fundamenten.

12:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, olympische spelen, greenwich |  Facebook |

Incentives belangrijkste pijler Amerikaanse autoverkoop

In de Verenigde Staten zullen tijdens de maand maart ongeveer 1,1 miljoen auto's worden verkocht. Dat blijkt uit ramingen van het online shoppingbedrijf Edmunds.com. Dat is een stijging met 43,9 procent tegenover de maand voordien en 40 procent meer dan tijdens de maand maart van vorig jaar. Geëxtrapoleerd zou de Amerikaanse autoverkoop daarmee dit jaar aan 12,4 miljoen exemplaren komen. De extrapolatie van de maand februari kwam nog aan 10,3 miljoen exemplaren. Maar Jeremy Anwyl, chief executive van Edmunds.com, waarschuwt dat het nog te vroeg is om te juichen. Een groot gedeelte van de huidige groei is immers te wijten aan een historische recordhoogte aan incentives en kortingen. Edmunds.com voegt er aan toe dat Ford deze maand de belangrijkste binnenlandse autoverkoper wordt, ten koste van General Motors.

"Voor de eerste keer in zijn geschiedenis pakt de Japanse autoconstructeur Toyota in de Verenigde Staten uit met grote incentives," stipt Jeremy Anwyl aan tegenover het magazine Marketing Daily. "Daarmee probeert Toyota opnieuw de klanten gunstig te stemmen na de schandalen van de massale terugroepacties van de voorbije maanden. Bovendien doen ook de concurrenten grote toegevingen om de nodige cash te kunnen verzamelen." Toyota heeft volgens Edmunds.com deze maand voor gemiddeld ongeveer 2.424 dollar per exemplaar aan incentives voorzien. De maand voordien werd bij Toyota een niveau van 1.881 dollar aan incentives voorzien. Tijdens de maand maart van vorig jaar bedroeg het bedrag 1.565 dollar. Bij General Motors bedraagt het gemiddelde incentives-bedrag op dit ogenblik 3.497 dollar, gevolgd door Ford (3.301 dollar) en Nissan (2.406 dollar).

Jeremy Anwyl benadrukt echter dat het hier louter om defensieve taktieken van Toyota gaat. "Dat zal dan ook niet blijven duren," aldus Anwyl. "Er is geen enkele reden om dat op lange termijn te verantwoorden." Door de extra incentives en het wegsterven van het negatieve nieuws, zijn de verkopen van Toyota volgens Edmunds.com sinds februari met 80 procent gestegen. Toyota zou deze maand aan een verkoop van 182.100 exemplaren komen. Dat is een stijging met 37,1 procent tegenover de maand maart van vorig jaar. Daardoor heeft Toyota tijdens de maand maart een aandeel van 16,3 procent op de Amerikaanse automarkt, tegenover 12,9 procent tijdens de maand februari. De binnenlandse autoproducenten hebben een marktaandeel van 44 procent, tegenover 47,1 procent de maand voordien en 45,1 procent tijdens de maand maart van vorig jaar.

Daarbij wordt opgemerkt dat Chrysler een marktaandeel van 8,4 procent zal realiseren. General Motors komt aan een marktaandeel van 17,6 procent, maar zou daarmee de leiding bij de binnenlandse autoproducenten moeten afstaan aan Ford, dat aan den marktaandeel van 18 procent zou komen. Hyundai zou zijn marktaandeel van 7,7 procent naar 8,2 procent uitbreiden.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verenigde staten |  Facebook |

Circassiaanse diaspora eist opschorting Olympische Spelen Sochi

De Circassiaanse diaspora, een groep van moslims uit het noordwesten van de Kaukasus, heeft bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een oproep gedaan om de Olympische winterspelen in de Russische stad Sochi over vier jaar te schrappen, tenzij Rusland zich openlijk verontschuldigt voor de dood van driehonderdduizend Circassiaanse moslims in de Sochi-regio tijdens de negentiende eeuw. De actiegroep 'No Sochi 2014' - die bestaat uit ongeveer dertig Circassiaanse organisaties en tijdens de voorbije Olympische winterspelen in het Canadese Vancouver protestacties organiseerde - zegt nog geen antwoord ontvangen te hebben van het Internationaal Olympisch Comité. De actiegroep voert aan dat het organiseren van de Olympische winterspelen in Sochi even gevoelig ligt als het houden van de sportcompetitie in het Nazi-dodenkamp Auschwitz.

"De dood van de Circassiaanse moslims werden door de Russische keizerlijke historici in het midden van de negentiende eeuw opgetekend, maar de gebeurtenissen zijn door geen enkel land ooit als een genocide erkend," aldus het persbureau Reuters. "De Olympische Spelen vormen volgens Lisa Jarkasi, mede-oprichtster van No Sochi, een onderdeel van de Russische politiek om de Circassiaanse geschiedenis uit te wissen. Volgens Jarkasi wordt er gebouwd op een massagraf, waar volgens haar een halt toe moet geroepen worden." De Circassiaanse diaspora is niet de enige tegenstander van de Olympische winterspelen in Sochi. Eerder hebben ook al de milieuvereniging Greenpeace en de mensenrechtenorganisatie Amnesty International zich tegen de organisatie van het evenement verzet.

De Olympische winterspelen in Sochi zouden samenvallen met de honderdvijftigste verjaardag van de moord op de Circassiaanse moslims tijdens een tsaristische militaire campagne. Door de onderdrukking ontvluchtten vele Circassiaanse moslims Rusland. Een groot gedeelte kwam terecht in Turkije, maar week ook uit naar andere landen. Op dit ogenblik zouden ongeveer zeven miljoen Circassiaanse moslims over de hele wereld zijn verspreid. In het noordwesten van de Kaukasus zijn nog ongeveer zevenhonderdduizend Circassiaanse moslims overgebleven. De organisatoren van de Olympische winterspelen zeggen echter dat het hun verantwoordelijkheid niet is om commentaar te bieden op historische of politieke gebeurtenissen of activiteiten. Rusland heeft zich nooit verontschuldigd voor de moord. Gewezen Russisch president Boris Yeltsin verklaarde zestien jaar geleden wel dat het verzet van de Circassiaanse gemeenschap tegen het tsaristische geweld legitiem was.

Shopper gebruikt verschillende verkoopskanalen

Een groot gedeelte van de consumenten gebruikt verschillende kanalen om te shoppen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Envirosell. Uit het onderzoek kwam naar voor dat 88 procent van de bezoekers aan een aantal belangrijke retaillocaties in New York dezelfde winkels ook online had bezocht. Daarbij gaf 75 procent van de ondervraagden aan dat de website hen op de fysieke winkellocatie helpt. Bovendien zei 85 procent van de consumenten online prijsvergelijkingen gemaakt te hebben. Ook benadrukte 44 procent een bezoek gebracht te hebben aan de websites van concurrenten. Tenslotte gaf 26 procent van de ondervraagden aan om na het winkelbezoek ook verder op de website van de retailer te shoppen. De retailers moeten volgens de onderzoekers dan ook aandacht besteden aan het geheel van hun verkoopskanalen.

"Consumenten gebruiken steeds meer kanalen om te shoppen en prijzen en producten te vergelijken, maar ook om uit te zoeken waar een gratis levering wordt aangeboden," aldus David Selinger, chief executive van RichRelevance, tegenover het magazine Online Media Daily. "Bovendien kan online shoppen een belangrijke tijdswinst betekenen. Cruciaal in de retail staat de uiteindelijke verkoop en niet het kanaal waarop het shoppen is gebeurd. Zelfs bij merktrouwe consumenten legt het cross-channel shoppen door de verhoogde verwachtingen van het publiek de lat gevoelig hoger. De reden daarvoor is het feit dat de consument er niet vanuit gaat om met een kanaal, maar met een winkel te communiceren." De verkoopskanalen moeten volgens de onderzoekers dan ook op een holistische manier worden benaderd.

Cruciaal daarbij is volgens Envirosell de zogenaamde shopper conversion rate, waarbij berekend wordt hoeveel prospects en internetgebruikers uiteindelijk een aankoop doen. "Een brede waaier van factoren kan die shopper conversion rate bevorderen of doen dalen, maar de belangrijkste factoren daarbij zijn het tijdsverbruik, de navigatie en de aantrekkingspunten die worden opgezet," wordt opgemerkt. "Uit het onderzoek is gebleken dat de tijdsbesteding in de winkel rechtstreeks verband houdt met de frequentie van het aantal bezoeken en het totaal bedrag dat per bezoek wordt besteed. Op het internet is de tijdsbesteding wellicht nog meer cruciaal dan in fysieke winkels, want het is voor de online shopper heel gemakkelijk om met één muisklik naar de concurrentie te gaan. Gemiddeld breekt 40 procent van de online shoppers vroegtijdig de internetwinkel."

12:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, marketing |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Topman Gerrit Zalm van ABN Amro zal een eventuele bonus die hij opstrijkt na de verkoop van ABN Amro en Fortis niet in eigen zak steken. Dit heeft hij zelf bekend gemaakt. Zalm verklaarde de bonus aan zijn favoriete goede doel te zullen besteden. Hij bedoelde daarmee de Nederlandse staat, die het geld kan gebruiken voor aflossing van de staatsschuld. Over de bonusafspraken met Zalm ontstond vorig najaar commotie in het Nederlandse parlement. De voormalige VVD-leider zou over een periode van vier jaar 1,5 miljoen euro kunnen verdienen met de verkoop van de onderdelen van ABN Amro en Fortis die in oktober twee jaar geleden in handen van de Nederlandse staat waren gekomen. Toenmalig minister van financiën Wouter Bos nuanceerde de bonusafspraken door te verklaren dat Zalm dan wel 15 miljard euro moest terugverdienen voor de Nederlandse staat. Het afgelopen jaar verdiende de topman van ABN Amro een salaris van 750.000 euro.

China heeft vorig jaar Duitsland ingehaald als grootste exporteur ter wereld. Dat blijkt uit cijfers van de World Trade Organization (WTO). China exporteerde het voorbije jaar voor 1,2 triljoen dollar aan goederen en passeerde daarmee Duitsland. De waarde van de Duitse exporten bedroeg 1,12 triljoen dollar. China exporteert vooral elektronische goederen en kleding, terwijl de Duitse uitvoer vooral gebaseerd is op auto's en chemische producten. De Verenigde Staten volgen op de derde plaats met 1,06 triljoen dollar aan exporten. De Verenigde Staten blijven wel de grootste importeur van de wereld. China krijgt steeds meer kritiek omdat het de waarde van zijn munteenheid kunstmatig laag houdt. Door die lage koers heeft de Chinese export een belangrijk concurrentievoordeel. Ook het buitenlandse economische beleid komt steeds meer onder vuur te liggen, onder meer door conflicten met Google en Rio Tinto.

Het Duitse technologieconcern Siemens kampt nog steeds met de gevolgen van de economische crisis. Vooral bij de industriële en energie-activiteiten gaan de zaken nog moeizaam. Dat heeft het bedrijf tijdens een investeerdersdag duidelijk gemaakt. Siemens verwacht in het lopende tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lagere ontvangst van nieuwe orders dan in het eerste kwartaal. Vooral bij de energie-activiteiten - zoals de bouw van energiecentrales - zijn de marktomstandigheden nog lastig. Bij andere activiteiten, zoals de lichtdivisie Osram, trekken de zaken volgens het concern sneller aan dan verwacht. Bij de gezondheidstak blijft de orderontvangst positief. Siemens liet verder weten zijn aanwezigheid in opkomende markten zoals Brazilië, China en India verder uit te willen breiden. Volgens Siemens herstellen de zaken in ontwikkelde landen door een overcapaciteit langzamer dan verwacht.

De veerdienst Stena Line heeft op de Noordzeediensten het voorbije jaar verlies geleden. Dat is te wijten aan de lage tarieven voor het vrachtvervoer. Stena-directeur Pim de Lange stelt dat de tarieven voor het vrachtvervoer zo laag zijn dat die niet meer rendabel zijn. De veerdienst vervoert naast passagiers onder meer groente, fruit, bloemen en planten over de Noordzee. Het vervoer van vracht is daarbij goed voor ongeveer 70 procent van de omzet. Door de crisis stortte echter het vervoer van bloemen en planten in. Dat heeft onder andere te maken met devaluatie van de pond. Daardoor werd onder meer Hollandse rozen ineens een stuk duurder voor de Britten. Stena Line haalt ongeveer een vijfde tot een kwart van zijn omzet uit de diensten op de Noordzee tussen Nederlandse en Britse havens. De Lange verwacht dit jaar ongeveer 500.000 passagiers te kunnen vervoeren. Details over het verlies wou hij niet bekend maken.

Salzgitter, het tweede grootste staalconcern van Duitsland, heeft tijdens het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 386,9 miljoen euro. Het jaar voordien werd nog een winst geboekt van 677 miljoen euro. De omzet daalde met een derde tot 7,8 miljard euro. Het was de eerste keer in zestien jaar tijd dat Salzgitter verlies heeft geleden. Staalproducenten worstelen momenteel met een zwakke vraag en stijgende kosten. Het bedrijf geeft aan dat ook het nieuwe jaar teleurstellend is begonnen, maar verwacht wordt dat er vanaf het tweede kwartaal een lichte verbetering zal optreden. Het concern hoopt dit jaar echter wel opnieuw winst te zullen maken. Daarbij wordt wel opgemerkt dat men niet ver boven break-even zal draaien. Ook ThyssenKrupp, de grootste staalproducent van Duitsland, had eerder al gewag gemaakt van een beperkt herstel in de loop van het jaar.

De Nederlandse groep Kruidvat heeft aangekondigd de markt van de mobiele telefonie te zullen betreden. Kruidvat kondigde daarbij aan dat het volgende week begint met een aanbod waarbij voor 14 eurocent per minuut kan worden gebeld naar andere nummers. Bellen naar andere Kruidvat-klanten is nog goedkoper. De drogisterijketen claimt de goedkoopste aanbieder te worden voor prepaidtelefonie. Vorig jaar zomer dook supermarktketen Aldi al op de Nederlandse markt. Kruidvat en Aldi maken beide gebruik van het KPN-netwerk. Ze bieden alleen sim-kaarten en een bedrag aan beltegoeden aan. De gebruikers moeten zelf voor een telefoon zorgen. Nederland telt tientallen aanbieders van mobiele telefonie die gebruikmaken van de netwerken van KPN, Vodafone of T-Mobile. De netwerkeigenaren geven zelf echter de toon aan op de Nederlandse markt.

De Duitse autobouwer Porsche heeft de meest betrouwbare technologie. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau JD Power. Amerikaanse bezitters van Porsches meldden over een periode van drie jaar in totaal 110 technische defecten voor 100 wagens. Op de tweede plaats staat Lincoln met 114 pannes. De derde plaats wordt gedeeld door Buick en Lexus met 115 defecten. Verder volgen Mercury, Toyota, Honda, Ford, Mercedes, Acura, Hyundai, Cadillac, Infiniti en Subaru. Al die modellen blijven onder het gemiddelde van 155 pannes. De slechtste score wordt gemeld bij Land Rover, waar 255 pannes worden geteld. Land Rover wordt nog net vooraf gegaan door Mini (203 pannes), Jeep (222 pannes), Volkswagen (225 pannes) en Suzuki (253 pannes). Het jaar voordien werd de eerste plaats gedeeld door Jaguar en Buick.

De Russische president Dmitri Medvedev gaat in Skolkovo, in de buurt van Moskou, een centrum oprichten voor de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe technologieën. Het wordt volgens Medvedev de basis voor vooraanstaande wetenschappers, ingenieurs, ontwerpers, programmeurs, managers, financiers en voor nieuwe competitieve technologieën op de wereldmarkt. Skolkovo moet volgens Medvedev de Russische versie worden van Silicon Valley. Het gebied krijgt volgens Medvedev ook een speciaal regime op het gebied van administratie en fiscaliteit. De Russische president kondigde ook aan dat Skolkovo niet bestuurd zal worden door een technocraat of een ambtenaar, maar wel door een bedrijfsleider. Miljardair Viktor Vekselberg, die via zijn holding Renova Group onder meer actief is in de energiesector en de grondstoffenindustrie, kreeg de opdracht om het innovatie-centrum uit te bouwen.

Het Amerikaanse frisdrankenconcern Pepsico wil over acht jaar de helft van zijn flessen op de Amerikaanse markt recycleren. Onder meer worden daarbij flessencontainers geplaatst. Het project vormt een onderdeel van een breder milieuplan dat het bedrijf heeft ontwikkeld. Pepsico zegt met bottelaars, toeleveranciers en communities te zullen samenwerken om de recyclage te bevorderen. Bovendien zal het bedrijf naar eigen zeggen helpen om het publiek te informeren over recyclage en zullen gerecycleerde materialen gebruikt worden voor de verpakking. Tegen het midden van het decennium wil Pepsico bovendien de efficiënte van het gebruik van water en energie per productie-eenheid met 20 procent verbeteren, terwijl het brandstofverbruik met 25 procent zou teruggeschroefd worden. Er zouden ook geen producten van Pepsico meer op een vuilnisbelt terecht mogen komen.

Amsterdam is het voorbije jaar opgeklommen tot de vierde grootste haven van Europa. Dat heeft het gemeentebestuur van Amsterdam bekend gemaakt. Voordien stond Amsterdam op een vijfde plaats, maar inmiddels is de Nederlandse haven erin geslaagd om het Franse Marseille voorbij te steken. Amsterdam profiteerde naar eigen zeggen het voorbije jaar vooral van investeringen in de sector van de geraffineerde olieproducten. De totale overslag in Amsterdam daalde het voorbije jaar wel met 8,6 procent tot 86,7 miljoen ton. Rotterdam blijft de grootste haven van Europa, gevolgd door Antwerpen en Hamburg. Marseille kreeg de voorbije vier jaar te maken met dalende overslagcijfers en moet inmiddels ook de Russische oliehaven Novorossiysk, die een bijzonder snelle groei kent, laten voorgaan. Amsterdam heeft in de activiteiten in het gebied Hamburg-Le Havre een marktaandeel van 8,1 procent, tegenover 7,7 procent het jaar voordien.

Bij het Koreaanse elektrocinabedrijf Samsung heeft Lee Kun-hee zijn functie als voorzitter weer opgenomen. Kun-hee (68) werd eerder door de Zuid-Koreaanse regering veroordeeld wegens belastingfraude, maar kreeg een presidentieel pardon. Lee Kun-hee, zoon van de oprichter van Samsung, leidde het bedrijf twee decennia lang. Twee jaar geleden kondigde hij zijn vertrek aan, nadat hij was aangeklaagd voor onder meer belastingontduiking. Hij kreeg hiervoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar, maar ontving in december vorig jaar een presidentieel pardon. Dat maakt voor hem de weg vrij om terug te keren als voorzitter van Samsung Electronics. De regering verleende hem het pardon zodat hij zou helpen met het binnenhalen van de Olympische Spelen over acht jaar, waarvoor Zuid-Korea kandidaat is. Lee is sinds veertien jaar lid van het Internationaal Olympisch Commitée, maar kon dat lidmaatschap door zijn veroordeling.

De overheid van Dubai investeert 9,5 miljard dollar in het investeringsfonds Dubai World. De investering vormt een onderdeel van een reddingsplan met een waarde van 23,5 miljard dollar, waardoor Dubai World zijn schulden zou moeten kunnen herfinancieren. Als onderdeel van de financiële injectie worden aflopende obligaties van vastgoedmaatschappij Nakheel, een dochterbedrijf van Dubai World, geheel opnieuw gefinancierd. Er komt geen nieuwe hulp van buurstaat Abu Dhabi. In november vorig jaar had Dubai World de financiële wereld geschokt door zes maanden uitstel van betaling te vragen. Het conglomeraat, dat volledig staatseigendom is, zei meer tijd nodig te hebben om 26 miljard dollar aan schulden terug te betalen. Die schulden waren vooral te wijten aan de vastgoeddochters Nakheel en Limitless World. Het rijkere Abu Dhabi heeft eerder 10 miljard dollar aan hulp toegezegd.

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft aangekondigd aan zijn aandeelhouders een dividend te zullen uitkeren. Het is de eerste keer sinds de beursgang van de koffieketen, achttien jaar geleden, dat een dividend wordt uitgekeerd. Het bedrijf is van plan 35 procent tot 40 procent van de nettowinst als dividend uit te keren, wat in lijn ligt met andere ketens zoals Kentucky Fright Chicken, Taco Bell en Yum Brands. Daarnaast werd aangekondigd dat 15 miljoen aandelen zullen worden teruggekocht. Dat is ongeveer 2 procent van het totaal aan uitstaande aandelen. Starbucks had in januari al aangegeven te bestuderen hoe de winsten zouden besteed worden. Het bedrijf doet het opnieuw beter nadat oprichter Howard Schultz twee jaar geleden werd teruggehaald en een aantal zware reorganisaties werden doorgevoerd.

In Indiase staat Kerala eist een schadevergoeding van 47 miljoen dollar voor het veroorzaken van milieuschade. Volgens de staat was Hindustan Coca-Cola Beverages, de Indiase dochter van het Amerikaanse frisdrankenconcern, tijdens de eerste helft van het voorbije decennium verantwoordelijk voor het uitputten van het grondwater en het storten van giftig afval rond zijn fabriek in Palakkad. Na zware protesten van lokale landbouwers, die de vervuiling aanklaagden, werd de fabriek vijf jaar geleden gesloten. Het Amerikaanse concern ontkent de aantijgingen. Coca-Cola heeft tweeënvijftig bottelarijen in India. De schadevergoeding zou dan ook een voorgaande kunnen zijn. Ook in Varanasi in de staat Uttar Pradesh en in Rajasthan in Noord-West India wordt geprotesteerd tegen de negatieve impact van de fabrieken van het Amerikaanse concern.

De Nederlandse groep Van Lanschot Bankiers heeft het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 15,7 miljoen euro. Floris Deckers, topman van de groep, gaf toe dat Van Lanschot een verschrikkelijk rotjaar achter de rug heeft. Belangrijkste oorzaken waren de financiële crisis en de economische recessie. In de eerste helft van vorig jaar boekte Van Lanschot Bankiers een verlies van 46,3 miljoen euro. De bank kreeg geen financiële steun van de overheid. Het rampzalige verlies kon de bank met een winst van 31,5 miljoen in de tweede helft van het jaar niet meer rechttrekken. Daarnaast moest ook een provisie genomen worden 7,6 miljoen euro voor het faillissement van de Nederlandse DSB Bank en werd een bedrag van 39,4 miljoen euro afgeschreven op de onwikkeling van het softwaresysteem. Voor dit jaar wordt wel een winstherstel verwacht.

Meer Nieuws

12:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-10

Gemiddelde Russische steekpenning dubbel zo duur geworden

In Rusland is de gemiddelde kost van een steekpenning het voorbije jaar meer dan verdubbeld. Dat hebben woordvoerders van het veiligheidsdepartement van het Russische ministerie van binnenlandse zaken gezegd. Het gemiddelde bedrag zou nu opgelopen zijn tot meer dan 23.000 roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 780 dollar. Het jaar voordien kostte een gemiddelde steekpenning 9.000 roebel. Experts zeggen echter dat de bedragen in realiteit nog gevoelig hoger liggen dan het veiligheidsdepartement aangeeft. Het ministerie van binnenlandse zaken zegt het voorbije jaar 7.856 gevallen van omkoperij met staatsinstellingen opgetekend te hebben. Dat is een stijging met 10,2 procent tegenover het jaar voordien. In totaal werden 2.351 mensen vervolgd wegens corruptie. Dat is een stijging met 14,9 procent tegenover het jaar voordien.

"Het ministerie stelt echter dat de omkoperij dit jaar wellicht zal afvlakken," aldus The Moscow Times. "Sinds januari zou immers een daling van het aantal corruptie-dossiers zijn opgetekend. Daarbij wordt gewag gemaakt van een daling met 7 procent. Een woordvoerder van het ministerie geeft toe dat er nog een lange weg moet afgelegd worden, maar voegt er aan toe dat een aantal genomen maatregelen duidelijk hun effect hebben." De Russische president Dmitry Medvedev had bij zijn aantreden twee jaar geleden aangekondigd de strijd tegen de corruptie te zullen aanbinden. Onder meer werd bepaald dat ambtenaren geen geschenken met een waarde van meer dan 3.000 roebel mochten aannemen. Bovendien moesten de ambtenaren de overheid verwittigen indien ze betrokken waren bij projecten met bedrijven waar ze persoonlijke belangen in hadden.

"In de statistieken van het ministerie van binnenlandse zaken werden echter alleen kleine misdrijven opgenomen," merkt Yelena Panfilova, hoofd van Transparency International Russia, tegenover The Moscow Times op. "De statistieken van het ministerie zijn zeker niet van aard om een duidelijk beeld te schetsen van de totale omvang van de corruptie in Rusland. "Het zou dan ook beter zijn dat ook de procureur-generaal cijfers zou vrijmaken over de corruptie bij de hogere ambtenaren." Ook Kirill Kabanov, voorzitter van het National Anti-Corruption Committee, merkt op dat het gemiddelde bedrag van de steekpenningen veel hoger zou liggen indien ook rekening zou gehouden worden met de corruptie bij de hogere kaders. In de corruptiestatistieken van Transparency International stond Rusland vorig jaar op een 146ste plaats. Dat is één plaats hoger dan het jaar voordien.

10:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, rusland |  Facebook |

China grootste investeerder in hernieuwbare energie

China is het voorbije jaar de grootste investeerder geworden in hernieuwbare energietechnologieën. Dat is de conclusie van een rapport van de Pew Charitable Trusts. Daarmee verdrijft China volgens de onderzoekers de Verenigde Staten naar de tweede plaats. Volgens het rapport investeerde China het voorbije jaar 34,6 miljard dollar in hernieuwbare energie. Dat is bijna het dubbele van de Verenigde Staten, waar een investeringsniveau van 18,6 miljard dollar zou zijn bereikt. Op de derde plaats volgens Groot-Brittannië met een investering van 11,2 miljard dollar. De top vijf wordt rondgemaakt door Spanje met 10 miljard dollar en Brazilië met 7,4 miljard dollar. De grootste groei werd echter gerealiseerd in Zuid-Korea, waar de geïnstalleerde capaciteit de voorbije vijf jaar met 250 procent is gestegen. Wereldwijd werden de investeringen de voorbije vijf jaar meer dan verdubbeld.

"De recente economische crisis heeft slechts voor een kleine terugval in de investeringen in hernieuwbare energietechnologieën veroorzaakt," merken de onderzoekers op. "Zelfs midden in de wereldwijde recessie, kende de zuivere energiemarkt nog een indrukwekkende groei. Vele landen proberen een pionier te zijn op het gebied van hernieuwbare energie. Men beseft immers dat investeringen in zuivere energie voor een nieuwe industriële basis kan zorgen en exportmogelijkheden, tewerkstelling en economische bedrijvigheid kan creëren. Op het gebied van totale geïnstalleerde capaciteit hebben de Verenigde Staten nog een marginale voorsprong, maar zullen ook op dat vlak in de loop van dit jaar door China worden voorbijgestoken indien de huidige trends zich verder blijven doorzetten."

China had zich eerder tot doel gesteld om tegen het einde van het decennium 30 gigawatt aan hernieuwbare energie geïnstalleerd te hebben. Maar die doelstelling zal alleen al met windenergie veel vlugger worden gehaald en verwacht wordt dat de Chinese regering snel nieuwe doelstellingen naar voor zal schuiven. De diversifiëring van de energiebevoorrading is één van de prioriteiten van de Chinese regering geworden. China is nu al wereldwijd marktleider in de productie van fotovoltaïsche panelen. Bovendien worden in China meer windturbines geproduceerd dan elders in de wereld. Maar ook het Chinese verbruik van fossiele brandstoffen kent een bijzonder snelle uitbreiding. Hernieuwbare energie vormt dan ook slechts een klein aandeel van de totale Chinese energie-productie, hoewel tegen het einde van het decennium een aandeel van 15 procent in het vooruitzicht wordt gesteld.

10:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, hernieuwbare energie |  Facebook |

Egypte verbiedt mobiele internettelefonie

De Egyptische regering heeft een verbod ingesteld op mobiele telefoongesprekken met behulp van dienstverleners zoals Skype. Deze operatoren bieden online telefonie aan, waardoor de klassieke telefoonnetwerken worden ontweken en telefoongesprekken gratis op het internet kunnen gebeuren. De Egyptische wetgeving stipuleert dat alle internationale gesprekken moeten gebeuren via de platformen van het staatsbedrijf Egypt Telecom. Het verbod geldt echter niet voor online telefoongesprekken over het vaste internet. Het verbod geldt voor Vodafone, Mobinil en Etisalat, de drie mobiele operatoren die op de Egyptische markt actief zijn. Egypte is niet het eerste land dat mobiele telefoongesprekken over het internet verbiedt. Eerder al maakten ook de Verenigde Arabische Emiraten bekend geen online telefoonlicenties te zullen geven aan internationale bedrijven zoals Skype.

"In het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië heeft het gebruik van mobiele telefonie een explosieve groei gekend," aldus het magazine ZDNet. "Dat biedt de betrokken regeringen een extra bron van belastinginkomsten. Maar door de technologie van Skype en aanverwante dienstverleners kan ook gratis getelefoneerd worden over het mobiele internet. Daardoor vallen die extra inkomsten voor de overheden weg." Een woordvoerder van Skype Egypt zei verbaasd te zijn over de maatregel van de Egyptische overheid en een verklaring te eisen van de Egyptische National Telecommunication Regulatory. De woordvoerder voegde er aan toe ervan uit te gaan dat het niet aan een regulerende overheid, maar aan de consument is om te bepalen welke technologieën in de communicatiesector uiteindelijk de bovenhand zullen halen.

De Egyptische telecomregulator heeft in het verleden mobiele internettelefonie toegelaten, tot er een zware terugval in het traditionele internationale telefoonverkeer werd opgetekend. Dat zou één van de grote oorzaken zijn van de verliezen die Egypt Telecom de voorbije periodes heeft moeten melden. Volgens een aantal waarnemers zit er echter niet alleen een financiële motivatie achter het verbod op mobiele internettelefonie. "De telecommunicatie in het Midden-Oosten komt steeds onder grotere politieke druk te staan om een controle uit te oefenen op de informatiestromen die de regio binnenkomen en weer verlaten," merkt ZDNet op. "Door een verbod op mobiele internettelefonie kan men garanderen dat elk gesprek op een smartphone kan worden opgevolgd." In september vorig jaar deden ook de Indiase veiligheidsdiensten al een oproep om internationale internettelefonie te verbieden tot een systeem is ontwikkeld om de gesprekken te kunnen traceren.

10:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: egypte, internettelefonie |  Facebook |

Koreaanse ruzie over vakantiecentrum Mount Kumgang

De Noord-Koreaanse regering heeft gedreigd met strenge maatregelen, tenzij Zuid-Korea zijn verbod op het gebruik van het vakantiepark Mount Kumgang opheft. Dat heeft de Noord-Koreaanse regering gezegd aan een aantal Zuid-Koreaanse zakenlui, die door de Noord-Koreaanse regering waren verplicht om naar Mount Kumgang te komen. Indien de zakenlui aan die eis niet tegemoet zouden gekomen zijn, zouden hun bezittingen in Mount Kumgang volgens de Noord-Koreaanse regering in beslag genomen worden. Mount Kumgang werd met Zuid-Koreaans geld gebouwd en moest Noord-Korea jaarlijks tientallen miljoenen dollars opleveren. Het vakantiepark moest het uithangbord worden van de toenadering tussen de twee aartsvijanden, maar wordt volgens waarnemers steeds meer een symbool van een blijvend wederzijds wantrouwen.

Zuid-Korea besliste om de samenwerking met Mount Kumgang op te schorten nadat een Zuid-Koreaanse toeriste bijna twee jaar geleden op een strand in de buurt van het vakantiepark door Noord-Koreaanse soldaten was doodgeschoten. Vermoed wordt dat de vrouw zich ongewild in een verboden militair gebied had begeven. De Zuid-Koreaanse regering zegt dat de samenwerking met Mount Kumgang pas weer kan opgestart worden wanneer het onderzoek naar de dood van de toeriste is afgerond. De Zuid-Koreaanse zakenlui werden door Noord-Korea gesommeerd om naar Mount Kumgang te komen omdat hun eigendommen in het vakantiepark aan een controle moesten worden onderworpen. Daar kregen de zakenlui te horen dat uitzonderlijke maatregelen zouden worden genomen indien de Zuid-Koreaanse regering niet binnen de week zijn grensoverschrijdende toeristische activiteiten niet binnen de week zou heropstarten.

Indien de activiteiten op Mount Kumgang niet zouden worden heropgestart, dreigde Noord-Korea eerder al om alle overeenkomsten en contracten op te zeggen en een nieuwe partner te zoeken. Zuid-Korea heeft tegen de controles gecontroleerd, die niet wettelijk zouden zijn omdat Mount Kumgang een bilateraal humanitair project is in plaats van een toeristisch initiatief. Een groot gedeelte van Mount Kumgang wordt voor de Zuid-Koreaanse regering beheerd door Hyundai Asan Corporation. "Volgens een aantal waarnemers is Noord-Korea steeds wanhopiger op zoek naar bronnen van buitenlandse inkomsten," aldus BBC News. "Het land gaat immers gebukt onder strikte buitenlandse sancties en ondervindt nog altijd de zware gevolgen van de totaal mislukte Noord-Koreaanse munthervorming van vorig jaar."

10:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: korea, mount kumgang |  Facebook |

China bedreigd door een echte diabetes-epidemie

China wordt bedreigd door een echte diabetes-epidemie. Dat blijkt uit een rapport van het China-Japan Friendship Hospital uit de Chinese hoofdstad Peking. De onderzoekers stellen dat diabetes in China endemischer is dan eerder werd verondersteld. Volgens het rapport zou één op tien Chinese volwassenen aan diabetes lijden, maar zou in de meeste gevallen geen diagnose zijn gesteld. Volgens de ramingen van het China-Japan Friendship Hospital zouden ongeveer 90 miljoen Chinezen aan diabetes lijden. Dat is veel meer dan in India. Opgemerkt wordt dat de snelle economische groei de grote oorzaak is van het probleem. De economische vooruitgang heeft volgens de onderzoekers immers een zware impact gehad op de Chinese volksgezondheid. Daarbij wordt gewezen naar de urbanisatie, de veranderde diëten en een meer sedentaire levenswijze.

De onderzoekers stellen dat 92 miljoen Chinezen aan diabetes lijden, terwijl bovendien bijna 150 miljoen anderen de vroege symptomen van de ziekte vertonen. "Dat betekent een grote uitdaging voor de Chinese overheid, aangezien diabetes een belangrijke oorzaak is van ziektes zoals hartaandoeningen, beroertes en nierziektes," aldus BBC News. "De onderzoekers stellen daarbij dat de Chinese economie de voorbije tien jaar bijzonder snel is gegroeid, waarbij de levensstandaard van de bevolking gevoelig is gestegen en de levensstijl is veranderd. Tien jaar geleden leefde een belangrijk gedeelte van de Chinese bevolking in armoede en kreeg onvoldoende voeding, maar nu heeft men voldoende voeding en warme kleding, maar krijgt de gemiddelde Chinees ook veel minder lichaamsbeweging."

Opgemerkt wordt dat de Chinese economie de snelste groei van de wereld kent, maar daarmee ook geconfronteerd wordt met een stijging van het aantal gezondheidsproblemen dat met een groeiende welvaart gepaard gaat. Sinds de Chinese economie in de jaren tachtig spectaculair begon te groeien, hebben miljoenen mensen het Chinese platteland verlaten voor een baan in de steden. Daarbij werden onder meer fietsen ingeruild voor auto's en werd ook al vlug overgeschakeld naar de westerse traditie van de fastfood. De Verenigde Staten hebben een even hoog percentage diabetici, maar China heeft door zijn massale populatie meer patiënten dan eender welk ander land. Het voorbije jaar waarschuwde een Amerikaanse studie dat diabetes een wereldwijd probleem aan het worden was, waarbij meer dan 60 procent van alle patiënten in Azië zouden wonen.

In het begin van deze eeuw leed volgens de American Diabetes Association 2,8 procent van de wereldbevolking aan diabetes. Over twintig jaar zou dat echter gestegen zijn tot 4,4 procent. Dat betekent dat over twintig jaar wereldwijd 366 miljoen mensen aan diabetes zouden lijden.

10:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, china, diabetes |  Facebook |

Britse muziekverkoop doorstaat economische crisis

De verkoop van video's, gamessoftware en muziek is tijdens de economische recessie van vorig jaar teruggevallen, maar de muziekverkoop heeft nog relatief goed stand gehouden. Dat is de conclusie van een rapport van de Engelse Entertainment Retailers Association. Daarbij wordt opgemerkt dat de videosector het voorbije jaar een terugval heeft gekend van 10,6 procent. Bij de gamessoftware werd een achteruitgang met 11 procent opgetekend. De muziekverkoop kende daarentegen slechts een daling met 0,8 procent. Dat is de traagste achteruitgang van de voorbije vijf jaar. In het rapport wordt opgemerkt dat de stijgende downloadverkoop en het grote succes van artiesten zoals Susan Boyle en Lady Gaga aantonen dat het publiek zich nog altijd in belangrijke mate door muziek voelt aangesproken.

"Het is uiteraard nog te vroeg om te kunnen aankondigen dat de achteruitgang van de muziekverkoop is gestopt," aldus Kim Bayley, directeur-generaal van de Entertainment Retailers Association. Onder meer de lagere cd-prijzen zouden volgens de organisatie een rol hebben gespeeld in deze evolutie. Daarbij wordt opgemerkt dat de gemiddelde cd-prijs op de Britse markt het voorbije jaar 7,99 pond sterling bedroeg. Volgens analisten van het magazine New Musical Express was het de eerste keer dat de cd-prijs tot beneden het niveau van 8 pond sterling is teruggezakt. Waarnemers stellen dat internetpiraterij de belangrijkste oorzaak is van de blijvende daling in de cd-verkopen, maar een aantal anderen stellen dat door de stijgende ticketprijzen en inkomsten uit merchandising en licenties de budgetten van de consument van de cd-verkoop naar andere muziekgerelateerde sectoren heeft overgeheveld.

Hoewel de verkoop van videogames gevoelig is teruggevallen, werd het voorbije jaar het grootste Britse succes in de sector opgetekend. Van 'Call of Duty: Modern Warfare 2' werden op de Britse markt immers 2,92 miljoen exemplaren verkocht. Er wordt aan toegevoegd dat de verkoop van games voor computers met bijna 25 procent is teruggevallen tot 6,4 miljoen exemplaren. Dat is nog amper de helft van het niveau van twee jaar voordien. De Entertainment Retailers Association merkt op dat het voorbije jaar ook een opmerkelijke groei werd opgetekend in de videosector. Het voorbije jaar werden immers 95.201 videocassettes verkocht. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien, toen 44.377 exemplaren werden verkocht. Het overgrote deel van de verkopen ging naar 'Leonard Part 6' van Bill Cosby, die tweeëntwintig jaar geleden daarvoor nog een Razzie Award kreeg als slechtste film en acteur.

10:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, groot-brittannie |  Facebook |