24-05-10

Afrikaanse landen moeten contracten multinationals herzien

Afrikaanse staten zouden moeten onderzoeken hoe ongunstige contracten met multinationals opnieuw kunnen worden onderhandeld om ervoor te zorgen dat ze een eerlijk deel van hun natuurlijke rijkdommen zouden krijgen. Dat is de aanbeveling van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de African Development Bank. Er wordt aan toegevoegd dat de groeiende aanwezigheid van bedrijven uit China en andere groeilanden op het Afrikaanse continent de regeringen van Afrikaanse landen eveneens de mogelijkheid biedt om hogere inkomsten af te dwingen uit de productie van mineralen, energie en andere grondstoffen. Om dat te bereiken zouden de betrokken landen hun natuurlijke rijkdommen volgens het rapport openbaar moeten veilen. Equatoriaal Guinea verzamelt gemiddeld 4.865 dollar belastingen per bewoner, maar in Burundi, Congo en Ethiopië is dat amper 11 dollar.

"Indien multinationale bedrijven er niet in slagen om vanuit hun ondernemingscultuur over te stappen op een faire vergoeding, zouden Afrikaanse landen moeten overwegen om de bestaande concessies opnieuw te onderhandelen," aldus het rapport. "Afrikaanse landen hebben het recht op een eerlijk aandeel in de ontginning van hun natuurlijke rijkdommen." Die strategie zou volgens het rapport de Afrikaanse landen in staat moeten stellen om de buitenlandse hulp geleidelijk aan af te bouwen, dankzij de verhoging van belastingen en andere binnenlandse inkomsten. Er wordt aan toegevoegd dat de voorwaarden van deze contracten op dit ogenblik bijzonder veel variëren, te wijten aan een gebrek aan transparantie en het feit dat slechts weinige regeringen ervaring hebben in de herziening van bestaande contracten. Ook wordt aanbevolen op rijkere bewoners meer te belasten, al wordt toegegeven dat dit wellicht op verzet zal stuiten bij de invloedrijke elites.

In het rapport wordt opgemerkt dat een aantal Afrikaanse regeringen terughoudend zijn in herzieningen van ongunstige contracten en belastingvoordelen omdat ze vrezen dat daardoor investeerders zouden kunnen worden afgeschrikt. Er wordt echter aan toegevoegd dat er weinig kans is dat investeerders afhaken. "Het rapport merkt op dat multinationals misschien wel dreigen om te vertrekken, maar in praktijk niet snel geneigd zullen zijn om tot dergelijke drastische maatregelen over te gaan indien de belastingen en royalties op een redelijke manier worden verhoogd," aldus het persbureau Reuters. Een aantal Afrikaanse landen hebben al duidelijk gemaakt dat ze meer inkomsten wensen te verwerven uit hun grondstoffen. Onder meer wil Congo betere voorwaarden voor de exploitatie van de kopermijnen van Tenke Fungurume, die worden uitgebaat door het Amerikaanse Freeport-McMoRan. Ook Ghana en Guinea hebben al gelijkaardige geluiden laten horen.

15:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, grondstoffen, multinational |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.