30-06-10

Baidu is op zoek naar Amerikaanse software-ontwikkelaars

Het Chinese zoekmachinebedrijf Baidu is op zoek naar Amerikaanse software-ontwikkelaars. De aanwervingen moeten de technologische mogelijkheden van de Chinese zoekmachine uitbreiden en zijn positie op de wereldmarkt versterken. Baidu zou op een jobbeurs in Silicon Valley een dertigtal software-specialisten willen rekruteren om nieuwe technologie-projecten te helpen realiseren. Het is de eerste keer dat Baidu rechtstreeks in de Verenigde Staten personeel wil aanwerven. Het initiatief wordt als een belangrijk signaal gezien dat Baidu, dat traditioneel op zijn thuismarkt was geconcentreerd, zijn positie in het buitenland wil uitbreiden. Baidu, de belangrijkste zoekmachine op de Chinese markt, is de grootste begunstigde van de beslissing van zijn Amerikaanse concurrent Google om zijn Chinese servers naar Hongkong over te hevelen na een bitsige confrontatie met de Chinese overheid over censuur en hacking.

"Baidu is ervan overtuigd dat talent de basis vormt van het succes van het bedrijf," benadrukt Zheng Bin, directeur human resources bij Baidu, tegenover het persbureau Reuters. "Daarom gaan we op zoek waar het beste talent kan dat worden gevonden en dat is zowel in China als in Silicon Valley. Naarmate Baidu steeds meer geavanceerde zoektechnologieën ontwikkelt, zal ook de nood aan talent van absoluut wereldniveau blijven groeien." Baidu is in China een begrip in het dagelijks leven, maar is in het buitenland weinig bekend. Baidu Japan, die een gedeelte van de Japanse zoekmarkt wil inpikken, is sinds zijn oprichting altijd verlieslatend gebleven. Ook andere Chinese internetbedrijven, zoals Tencent Holdings, proberen hun investeringen in het buitenland op te drijven. Volgens analisten zal Baidu wellicht de helft van de Chinese zoek-activiteiten van Google kunnen inwinnen.

De overname van de Chinese activiteiten van Google zou Baidu ongeveer 330 miljoen dollar extra inkomsten per jaar kunnen opleveren. Dat zou de omzet van het Chinese bedrijf met meer dan 50 procent kunnen opdrijven. Het voorbije jaar realiseerde Baidu een omzet van 654,8 miljoen dollar. Het Chinese bedrijf zegt dat ook de overschakeling naar een nieuw zoeksysteem de omzet heeft opgedreven, waardoor er een grotere nood zou zijn aan software-ontwikkelaars. Baidu werd opgericht door Robin Li, die het bedrijf vanuit een hotelkamer in Peking opstartte. Het bedrijf domineert inmiddels de Chinese internetmarkt. Baidu heeft op de Chinese internetmarkt, de grootste van de hele wereld, een aandeel van meer dan 60 procent in omzet en ongeveer 75 in trafiek. De naam van het Chinese internetbedrijf is afkomstig van een oud gedicht.

17:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, zoekmachine, baidu |  Facebook |

Griekse regering overweegt belasting op online reclame

De Griekse regering overweegt om de online reclames op nieuwssites te onderwerpen aan een belasting van 21,5 procent. Het Interactive Bureau of Advertising Europe verzet zich tegen de plannen en waarschuwt dat een invoering van de belasting nefast zou kunnen uitdraaien voor de Griekse online sector. De regeling zou immers enkel gelden voor ondernemingen die in Griekenland gevestigd zijn, waardoor buitenlandse bedrijven een oneerlijk concurrentieel voordeel zouden kunnen krijgen. Door de maatregel dreigen vooral Griekse nieuwsportals getroffen te worden die hun eigen content produceren, waardoor volgens het IAB Europe vooral het kwaliteitsgedeelte van de markt zou worden getroffen. Het IAB Europe onderzoekt of de voorgestelde Griekse belasting in overeenstemming is met de regelgeving van de Europese Commissie. De Griekse regering zoekt volop naar middelen om zijn financiële situatie aan te zuiveren.

"De inkomsten van de online reclame kenden het voorbije jaar in Griekenland een stijging met 50 procent," meldt het magazine ClickZ. "Ondanks het stijgende succes van de online sector binnen een gedecimeerde economie, overweegt de Griekse regering om een belasting te heffen op online reclame die door nieuwssite worden verkocht. De voorgestelde belasting zou gelden voor online nieuwsmedia die politieke, sociale, economische, culturele en sportieve verslaggeving brengen en ook van toepassing zijn op besprekingen, interviews en discussies. Kimon Zorbas, vice-president van IAB Europe, zegt echter te hopen de Griekse regering ertoe te kunnen brengen om het belastingvoorstel te herzien. Zorbas wijst erop dat de opbrengsten van de belasting zouden worden gebruikt om de pensioenfondsen voor journalisten te financieren, maar dat is volgens hem net de beroepscategorie wiens werkgever door de taks zwaar zou worden geraakt."

Omdat alleen bedrijven worden geviseerd die in Griekenland zijn gevestigd, zou de belasting volgens Zorbas buitenlandse concurrenten een voordeel opleveren, waardoor ze goedkopere tarieven zouden kunnen hanteren dan de Griekse online media. Zorbas voegt er aan toe dat de Griekse internetmedia door die concurrentie een belangrijke bron van inkomsten zouden kunnen verliezen. Indien het Griekse voorstel indruist tegen de regelgeving van de Europese Commissie, zal volgens IAB Europe worden overwogen welke acties er zouden kunnen ondernomen worden. Mogelijk zou er een klacht volgen tegen de Griekse overheid, maar Zorbas voegt er aan toe dat de Europese Commissie mogelijk ook uit eigen beweging actie zou kunnen ondernemen. De omzet van de Griekse online reclamesector bedroeg vorig jaar 68,5 miljoen euro, verdeeld over 40 miljoen euro aan zoekreclame en 28,5 miljoen euro aan display-reclame.

17:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, griekenland |  Facebook |

Overstroomd landbouwgebied moet vogels Golf van Mexico redden

De Amerikaanse regering heeft aan boeren in het gebied van de Golf van Mexico gevraagd om hun velden te laten overstromen om nieuwe broedgebieden te creëren voor trekvogels. De Amerikaanse regering wil daarvoor een budget van 20 miljoen dollar vrijmaken. Gehoopt wordt dat de overstromingsgebieden de vogels zal aanzetten om hun klassieke biotopen, die door olie van het lek in de Golf van Mexico zijn gecontamineerd, te vermijden. Het Migratory Bird Habitat Initiative wil ongeveer 75.000 hectaren landbouwgrond laten overstromen. Het gaat daarbij vooral om vroegere moerasgebieden en lager gelegen gronden in de staten Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri en Texas. Milieugroepen hopen dat de gebieden de vogels zullen kunnen lokken naar veilige regio's vooraleer ze zouden neerstrijken op stranden en wetlands die door de olievervuiling zijn aangetast.

"Gehoopt wordt dat de landbouwers hun velden laten overstromen en de groei van vegetatie zullen stimuleren die de voorkeur van de trekvogels genieten of de bestaande wetlands op hun eigendommen voor een periode van drie tot vijf jaar zullen versterken," aldus Chris Coulon, woordvoerder van de Natural Resources Conservation Service (NRCS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw, tegenover de Amerikaanse krant The Los Angeles Times. "Vooral rijstvelden en viskwekerijen zouden bijzonder geschikt zijn voor het initiatief. Daardoor kan een alternatief worden gecreëerd, zodat de kans wordt verkleind dat de trekvogels in vervuilde gebieden terecht komen." Hoeveel geld uiteindelijk zal geïnvesteerd worden in het project, zal volgens Coulon afhankelijk zijn van de reactie van de landbouwers op de oproep.

Coulon merkt echter op te verwachten dat een groot gedeelte van de landbouwers die aan het project willen meewerken, ook nu al met de Natural Resources Conservation Service een samenwerking hebben in projecten rond onder meer de controle van de oppervlakte-erosie, het beheer van plantenziektes, de verbetering van de waterkwaliteit en andere milieu-initiatieven. De ramp met het boorplatform Deepwater Horizon van British Petroleum heeft een groot gedeelte van de moerasgronden en kustgebieden, die een natuurlijke biotoop vormen voor vogels en andere dieren, aangetast. Tot de getroffen gebieden behoren ook de ecologisch bijzonder gevoelige Chandeleur Islands, het tweede oudste natuurreservaat van de Verenigde Staten. Het getroffen gebied behoort tot één van de belangrijkste trajecten van vogelmigratie ter wereld. Jaarlijks zouden er ongeveer één miljard vogels uit meer dan driehonderd verschillende soorten passeren.

17:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, golf van mexico |  Facebook |

Hoorn van Afrika scheurt zich los van continent

In Afrika is een nieuwe oceaan aan het ontstaan. Dat zeggen wetenschappers van de Britse Royal Society. Volgens geologen die actief zijn in de afgelegen Afar-regio in Ethiopië zal de oceaan het Afrikaanse continent uiteindelijk in twee splijten. Dat proces zou echter nog ongeveer 10 miljoen jaren duren. Onderzoeksleider Tim Wright stelt dat de Afar-regio de voorbije vijf verbazende veranderingen heeft ondergaan. Het continent splijt er volgens Wright letterlijk onder de voeten van de wetenschappers open. Vijf jaar geleden scheurde de aarde er over een lengte van 60 kilometer en een breedte van 8 meter over een periode van amper tien dagen helemaal open. Wright stelt dat heet, gesmolten gesteente vanuit de ondergrond naar de oppervlakte wordt gestuwd en daardoor scheuren doet ontstaan.

"De ondergrondse erupties blijven volgens Wright voortduren en hij stelt dat de Hoorn van Afrika uiteindelijk zal worden losgescheurd, waardoor een nieuwe oceaan zal ontstaan," aldus BBC News. "James Hammond, een seismoloog aan de University of Bristol, voegt er aan toe dat bepaalde gebieden in de regio onder het zeeniveau liggen en merkt op dat de oceaan alleen wordt tegengehouden door een dam van 20 meter land in Eritrea. Hammond zegt dat die dam echter uiteindelijk zal verdwijnen, waarna de zee het land kan instromen en een nieuwe oceaan creëren. Het land zal volgens hem steeds dieper wegzinken en uiteindelijk zullen gedeelten van Zuid-Ethiopië en Somalië afdrijven en een nieuw eiland vormen. Dat zal volgens de onderzoekers aanleiding geven tot een kleiner Afrikaans continent en een bijzonder groot eiland dat in de Indische Oceaan zal afdrijven."

De onderzoekers zeggen uitzonderlijk geluk te hebben dat ze getuige kunnen zijn van de geboorte van de nieuwe oceaan, aangezien die processen normaal uitsluitend onder de oppervlakte van de zee worden gesitueerd. Het team hoopt in het gebied een aantal experimenten te kunnen uitvoeren die hen mogelijk in staat zouden moeten kunnen stellen om te achterhalen hoe het oppervlak van de aarde tot stand is gekomen. De onderzoekers voegen er aan toe te geloven dat de informatie die ze verzamelen bij de observaties over de vorming van de aarde de wetenschap uiteindelijk ook zal helpen om een beter doorzicht te krijgen in grote natuurrampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het proces van de afscheiding van de Hoorn van Afrika is volgens de onderzoekers al dertig miljoen jaar aan de gang. In de Afar-regio komen drie breuklijnen in het aardoppervlak samen.

17:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, geologie, royal society |  Facebook |

Theeproducenten moeten aandacht richten op thuismarkt

Theeproducenten moeten hun marketing-inspanningen op hun thuismarkten opdrijven, zodat ze de voordelen van de mogelijkheden in eigen land zouden kunnen profiteren. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Daarbij wordt opgemerkt dat de grote theeproducenten in landen zoals India en China meer aandacht zouden moeten hebben voor het onaangeroerde potentieel naast hun deur. De mogelijkheden voor de uitbreiding van de consumptie in traditionele importmarkten zoals Groot-Brittannië en Rusland zijn volgens het rapport immers relatief beperkt. Kaison Chang, secretaris van de Intergouvernmental Group on Tea van de Food and Agriculture Organisation, stelt dat de consumptie per hoofd in de productielanden veel lager ligt en er dus een groter marktpotentieel aanwezig is.

"Uit het rapport blijkt dat consumenten in theeproducerende landen slechts één tiende van het volume drinken dat in mature markten wordt geconsumeerd," aldus het magazine Foodnavigator. "Dat biedt bijzonder veel ruimte voor groei." De oproep om de vraag naar thee op te drijven volgt na een droogteperiode in de grote theeproducerende regio's in Afrika en Azië, waardoor de prijs het voorbije jaar de hoogte is in geschoten. Uit cijfers van de Food and Agriculture Organisation kende de prijs voor zwarte thee het voorbije jaar een stijging met 12 procent. Nu de weersomstandigheden echter teruggekeerd zijn naar hun normale omstandigheden, waarschuwt de Food and Agriculture Organisation voor een uitbreiding van de omvang van de theeplantages. Initiatieven om het aanbod te verhogen, zouden immers een belangrijke impact kunnen hebben op langere termijn.

Daarbij moet men er volgens de organisatie rekening mee houden dat de markten in de belangrijkste importmarkten nagenoeg zijn verzadigd. De organisatie ziet naar eigen zeggen desondanks wel een aantal groeimogelijkheden in de ontwikkelde markten. Daarbij zouden de producenten volgens de organisatie nog meer de nadrukt moeten leggen op de gezondheidsvoordelen van thee, zodat bij het publiek een grotere belangstelling zou kunnen worden aangekweekt. De Food and Agriculture Organisation voert daarbij aan dat de gezondheidsvoordelen van groene thee de voorbije jaren in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de export. Er wordt aan toegevoegd dat die trend zich het volgende decennium verder zal doorzetten. Verwacht wordt dat de exportmarkt voor groene thee groter zal worden dan de uitvoer van zwarte thee.

17:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, thee |  Facebook |

Hawk-Eye wil gratis demonstreren in Premier League

Het bedrijf Hawk-Eye Innovations, die de technologie heeft ontwikkeld om in sportwedstrijden te controleren of een bal een bepaalde lijn heeft overschreden, wil zijn toepassing volgend voetbalseizoen gratis installeren bij elke ploeg uit de Engelse Premier League, in ruil voor een sponsor-statuut. Dat heeft Paul Hawking, managing director van Hawk-Eye Innovations, gezegd. Hij hoopt dat de demonstraties er uiteindelijk zullen zorgen dat de technologie uiteindelijk zal worden aanvaard. De kostprijs van een installatie bedraagt tussen 125.000 pond sterling en 250.000 pond sterling per speelveld. Hawkins hoopt dat de demonstraties zullen aantonen dat het systeem commercieel leefbaar is en dat de kostprijs geen onoverkomelijk probleem vormt. Hij wijst erop dat Rolex als sponsor in het tennis meer aan de All England Club betaald dan diezelfde All England Club aan Hawk-Eye Innovations betaalt.

Paul Hawkins voert aan dat de technologie voor 100 procent accuraat is. "Hawk-Eye werd onafhankelijk getest door de Engelse profliga en de internationale voetbalfederatie en daarbij werd vastgesteld dat het systeem onder alle omstandigheden werkt," benadrukt hij. Hawk-Eye Innovations werd elf jaar geleden voor het eerst ontwikkeld. Het computersysteem volgt visueel het traject van een bal en toont een beeld van zijn statistisch meest waarschijnlijke pad als een bewegend beeld. Het systeem wordt ondertussen toegepast in onder meer het cricket, tennis en snooker. De technologie staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling nadat de scheidsrechter tijdens de wedstrijd Engeland-Duitsland een geldig doelpunt van de Engelse voetballer Frank Lampard niet had goedgekeurd, terwijl televisiebeelden achteraf duidelijk aangaven dat de bal wel degelijk het doel was ingegaan.

Sepp Blatter, topman van de internationale voetbalfederatie, verzette zich in het verleden altijd tegen de technologie omdat Hawk-Eye zich op camera's baseerde en deze camera's niet alles kunnen zien. Dat wordt door Hawkins echter met klem tegengesproken. Inmiddels heeft Blatter, die zich voor het niet-toegekende doelpunt heeft verontschuldigd bij de English Football Association, gezegd dat de problematiek van de technologie op de volgende vergadering van de internationale voetbalfederatie opnieuw zal worden besproken. Hawkins zegt echter voorzichtig te blijven. Het is volgens hem de vraag of de internationale voetbalfederatie de invoering van de technologie ernstig meent of men de situatie probeert te ontmijnen tot na de afloop van het wereldkampioenschap en daarna de hele problematiek opnieuw te blokkeren.

17:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, hawk-eye |  Facebook |

Unica presenteert e-mailondersteuning voor iPad

Het Amerikaanse bedrijf Unica Corporation, leverancier van marketingsoftware-oplossingen, heeft zijn bestaande e-mailoplossing Pivotal Veracity eDesign Optimizer nu uitgebreid met specifieke versie voor de iPad van Apple. Marketeers kunnen daardoor vooraf exact controleren hoe hun e-mails er op alle gangbare e-mailprogramma’s uitzien, zoals Outlook, maar ook op verschillende mobiele apparaten zoals iPhone, Android, BlackBerry en nu ook de iPad. De uitbreiding van het e-mailplatform moet marketeers volgens Unica Corporation helpen om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor e-mailweergave op de iPad-tablet van Apple. Door de enorme consumentenvraag naar de iPad staan bedrijven te dringen om toepassingen voor de iPad te introduceren als onderdeel van hun mobiele marketingstrategie.

“Veel marketing managers geven aan om gebruik te willen maken van de ruime e-mailmogelijkheden die de iPad-tablet te bieden heeft," voert Marcel Holsheimer, vice-president voor Europa, het Midden Oosten en Afrika (IMEA) bij Unica, aan. "De inbox met video-ondersteuning is bijvoorbeeld ideaal voor effectieve mailcommunicatie, maar nieuwe schermformaten stellen ook nieuwe weergave-eisen en daar moeten marketeers rekening mee houden. Daarom is een optimalisatie van cruciaal belang bij het waarborgen van een consistente merkuitstraling. Voor marketeers is het belangrijk dat hun e-mails op alle apparaten correct worden weergegeven, zowel op computers als op mobiele apparaten zoals de iPad." Apple verkocht in twintig dagen één miljoen iPads, zesenveertig dagen sneller dan de miljoenste iPhone.

Unica Corporation biedt wereldwijd marketingsoftware-oplossingen voor marketingbeheer en on-demandmarketing. "Unica stelt organisaties en individuele gebruikers in staat hun marketinginspanningen te vertalen in waardevolle relaties en lucratieve, meetbare resultaten," zegt het bedrijf in een mededeling. "De oplossingen van Unica verenigen en optimaliseren alle aspecten van online en offline marketing. Het unieke interactieve marketingconcept van Unica maakt gebruik van klantanalyses, webanalyses, centrale besluitvorming, cross-channel uitvoeringsmethodieken en geïntegreerde marketingactiviteiten. Inmiddels hebben meer dan 1.500 ondernemingen over de hele wereld hun marketingmanagement gebaseerd op de oplossingen van Unica." Het concern heeft zijn hoofdkantoor in Waltham in de Amerikaanse staat Massachusetts en heeft vestigingen in verscheidene andere landen in de rest van de wereld.

17:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ipad, unica |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende