07-09-10

Europa werkt aan norm voor duurzaam waterbeheer

De organisatie European Water Partnership (EWP) werkt aan de samenstelling van een aantal normen voor duurzaam waterbeheer in industriële productie-processen. In het landbouw en stedelijke gebieden worden daarrond een aantal pilootprojecten opgestart. In de European Water Stewardship Standard worden een aantal voorwaarden voor duurzaam waterbeheer opgenomen en worden een aantal indicatoren voorzien voor verslaggeving en certificatie. In de nieuwe norm wordt onder meer aandacht besteed aan verantwoord gebruik, de chemische kwaliteit en het gebruik van de beschikbare watervoorraden. Cruciaal daarin staan onder meer de efficiëntie van waterrecyclage, bewustwording van de waterproblematiek en de link tussen water en energie-productie.

De normen worden onder meer uitgetest tijdens een aantal pilootprojecten, waarbij de praktische haalbaarheid van een aantal elementen wordt bekeken. Onder meer een chemische productiesite van het concern BASF in Duitsland, een papierfabriek in Madrid en een bottelarij van Coca-Cola zijn bij die experimenten betrokken. Verwacht wordt dat daarover een eerste verslag tijdens de maand oktober zal kunnen worden uitgebracht. Daarnaast worden ook een aantal pilootprojecten voorbereid in de landbouwsector. Die zouden in de maand oktober van start moeten kunnen gaan. Het European Water Partnership hoopt dat in de toekomst ook steden tests zullen uitvoeren rond de nieuwe waternormen.

Die praktische ervaringen zullen gebruikt worden om het originele ontwerp van de regelgeving op het waterbeheer bij te sturen. Het European Water Partnership hoopt dat de regelgeving zou kunnen evolueren tot een cruciaal instrument om de ontwikkeling van een duurzaam waterbeheer in Europa te ondersteunen. Er wordt aan toegevoegd dat er op dit ogenblik hoofdzakelijk gekeken wordt naar Europa, maar zou op termijn wereldwijd van toepassing moeten kunnen worden. Daarbij wil de organisatie naar eigen zeggen een herhaling vermijden van het fiasco met de uitstootrechten. De verschillende landen en sectoren zouden volgens de organisatie dan ook geen afwijkende normen mogen hanteren.

De commentaren zijn gesloten.