16-09-10

Water cruciaal voor behalen millenniumdoelstellingen

Water wordt cruciaal om de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties te helpen verwezenlijken. Dat is één van de conclusies van de recente World Water Week in Stockholm. De Verenigde Naties wil armoede en honger tegen het midden van het decennium gevoelig terugschroeven. In een Stockholm-statement werd opgeroepen om een sterkere focus op de waterproblematiek tijdens de verdere besprekingen rond de millenniumdoelstellingen. Deze doelstellingen werden bij de eeuwwisseling opgesteld en bepaalden dat op vijftien jaar een halvering moest gerealiseerd worden van het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot drinkwater en basishygiëne.

In de Stockholm-statement wordt opgemerkt dat de millenniumdoelstellingen specifieke kernopdrachten hebben uitgewerkt voor water, maar er wordt opgemerkt dat water een cruciale rol heeft in alle andere doelstellingen die naar voor zijn geschoven. Daarbij wordt opgemerkt dat toegang tot water en hygiëne een absolute voorwaarde is om een einde te maken aan armoede en honger, gender-gelijkheid te realiseren en om een grotere duurzaamheid te creëren op het gebied van gezondheid en leefmilieu. Daarom moet water volgens de Stockholm-statement een hogere plaats krijgen op de agenda van de millenniumdoelstellingen.

In het Stockholm-statement wordt opgeroepen voor een verbeterd watermanagement om drastische verhogingen van de honger-problematiek, te wijten aan een grotere frequentie van overstromingen en droogtes, aan te pakken. Er wordt aan toegevoegd dat de beschikbaarheid van water en hygiëne voor vrouwen noodzakelijk is om hun mogelijkheden op werk en participatie aan de maatschappij te verhogen. Er wordt echter vooral op aangedrongen dat de internationale beloftes op de voorziening van water en hygiëne voor alle wereldburgers, worden opgedreven. Er wordt daarbij gewaarschuwd dat er een zware achterstand is opgelopen tegenover de gesteld doelstellingen.

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennium, verenigde naties, water |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.