31-01-11

Interactieve reclameplatform tablets spreekt magazinelezer aan

Interactieve reclame op digitale magazine-platformen hebben een grotere weerslag bij de lezers en creëren een langere aankoopintentie dan dezelfde advertenties in gedrukte vorm. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Adobe. Onderzoeksleider Alex Wang, specialist geïntegreerde marketing-communicatie, stelt dat lezers meer geneigd zijn om te reageren op een digitale reclame reclame met interactieve elementen dan op een statische gedrukte reclame.

"Tablets bieden een unieke leeservaring met een boeiende layout en interactieve elementen," voeren de onderzoekers aan. "Ook voor adverteerders zijn de mogelijkheden enorm, met onder meer platformen zoals video, audio, slideshows en online interactie." Adobe zegt dat het onderzoek dan ook belangrijke implicaties heeft voor adverteerders. Daarbij wordt opgemerkt dat interactieve media lezers kunnen engageren en een positieve houding tegenover merken kunnen creëren.

"Eens een lezer geëngageerd is geraakt, is hij meer geneigd tot interactie met de reclame, wat de kans doet stijgen dat er uiteindelijk wordt overgegaan tot de aangeboden producten of diensten," merkt Adobe op. Er wordt aan toegevoegd dat de groei van het aantal digitale magazines en interactieve media een belangrijk keerpunt vormen voor adverteerders. Adobe zegt dat de relatief statische digitale reclame-vormen tot nu toe niet beantwoordden aan de noden van de adverteerders, maar door het nieuwe aanbod worden volgens de onderzoekers context en interactiviteit gecombineerd.

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interactiviteit, reclame, tablet |  Facebook |

Londen verwacht 1,1 miljoen bezoekers bij huwelijk William

Verwacht wordt dat het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton eind april ongeveer 1,1 miljoen bezoekers naar Londen zal lokken. Dat blijkt uit cijfers van Visit London, het toeristische bureau van de Britse hoofdstad. Die bezoekers zouden de bestedingen in Londen met ongeveer 50 miljoen pond doen opdrijven, terwijl volgens Visit London ook de prijzen van de hotelkamers zullen stijgen en sommige inwoners tijdelijk overnachtingsruimte zullen verhuren aan bezoekers.

De toeristische markt van Londen zet jaarlijks een bedrag van 115 miljard pond om. Wellicht wordt het huwelijk van prins William het meest bekeken koninklijke evenement sinds het huwelijk van zijn vader prins Charles met Diana Spencer dertig jaar geleden. "Het huwelijk komt op het meest geschikte ogenblik voor Groot-Brittannië, waar het bruto binnenlandse product tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar is gedaald en de budgetbeperkingen van de Britse overheid een bedreiging vormen voor het herstel uit de economische crisis.

Het persbureau Bloomberg merkt op dat koninklijke huwelijken eerder al periodes van een economische heropleving hebben ingeluid. Volgens het onderzoeksbureau Verdict Research zullen de festiviteiten van de Britse bevolking ter gelegenheid van het huwelijk in totaal mogelijk 620 miljoen pond zouden kunnen bijbrengen aan de Britse economie. Er wordt aan toegevoegd dat Londen gemiddeld 500.000 bezoekers per dag ontvangt, met een gemiddelde besteding van 67 pond per dag. Met het huwelijk van prins Charles kwamen daar nog eens 600.000 bezoekers bij. Vermoed wordt dat dit cijfer dit keer nog hoger zal liggen.

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, prins william, toerisme |  Facebook |

Oorlogsstress verandert hersenactiviteit soldaten

Een voortdurende blootstelling aan stress veroorzaakt veranderingen in de activiteiten in delen van de menselijke hersenen die angst, waakzaamheid en emoties controleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit uit Nijmegen op basis van hersenscans van soldaten die in Afghanistan werden ingezet. Onderzoeksleider Guido van Wingen benadrukt dat het onderzoek duidelijk aantoont dat ervaringen op het slagveld een effect hebben op de menselijke hersenen.

De onderzoekers stelden vast dat de ingezette soldaten na de terugkeer van hun missie in Afghanistan een gewijzigde activiteit vertoonden in de hersengebieden die angst en waakzaamheid controleren. De verhoogde activiteit duurde minstens twee maanden na de demobilisatie. Bovendien merkten de onderzoekers op dat de activiteit in het hersengedeelte dat de emoties controleert, tussen de verschillende soldaten een verschil vertoonde. Dat bleek afhankelijk te zijn van de percepties van de betrokken rond de ervaringen waaraan ze waren blootgesteld.

Onderzoeker Van Wingen stelt dat de perceptie over de dreiging bepalender is dan de feitelijke gebeurtenis. Hij voegt er aan toe dat de onderzochte groep na zijn terugkeer geen last kreeg van posttraumatische stress, maar wel was veranderen. Er moet nog verder worden onderzocht hoe lang de veranderingen in het brein aanwezig blijven en tot welke gevolgen dat zou kunnen leiden. Ook zal verder worden onderzocht of hoge stressniveaus ook leiden tot een hoger risico op posttramautische stressstoornis.

Wetenschappers vragen meer interesse voor laboratorium-vlees

Wetenschappers aan de Medical University of South-Carolina werken aan een kunstmatige productie van vlees. De onderzoekers, die al ruim tien jaar met hun onderzoek naar gecultiveerd vlees bezig zijn, stellen ervan overtuigd te zijn dat deze technologie in de toekomst kan helpen om een oplossing te bieden aan potentiële wereldwijde voedselcrisissen, te wijten aan een daling van de beschikbare landbouwgronden. Indien het publiek het principe van gecultiveerd vlees aanvaard, heeft de sector volgens de onderzoekers dan ook grote toekomstmogelijkheden.

Onderzoeker Vladimir Mironov merkt op dat ook in onder meer Nederland onderzoek wordt verricht naar in-vitro vleesproductie, maar in de Verenigde Staten wordt de research volgens hem geconfronteerd met belangrijke problemen. Onder meer het Amerikaanse National Institute of Food and Agriculture en de National Institutes of Health weigeren ondersteuning te verlenen aan het onderzoek, dat alleen een beperkt budget ontving van de ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Mironov stelt dat de marktintroductie van een nieuwe technologie minstens 1 miljard dollar kost, terwijl het budget van de onderzoekers kleiner is dan 1 miljoen dollar. Er wordt echter aan toegevoegd dat het publiek een afwijzende reactie heeft tegenover vlees dat in laboratoria zou worden geproduceerd. Er is een grote tegenstand om voeding met technologie te associëren. De onderzoekers stellen echter dat gecultiveerde voeding uiteindelijk goedkoper zou kunnen worden dan traditioneel vlees van de boerderij. Bovendien kan gecultiveerde voeding een oplossing betekenen voor de ruimtevaart.

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, vlees, voeding |  Facebook |

Europese groeimarkten krijgen opnieuw meer leningen

Westerse banken hebben tijdens het derde kwartaal van vorig jaar 595 miljard dollar leningen uitstaan aan Europese groeimarkten. Dat is een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Bank for International Settlements. Daarmee is de kredietverstrekking aan het voormalige Oostblok en Turkije voor het eerst opnieuw toegenomen sinds het instorten van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers.

Leningen aan Rusland, Polen en Turkije kenden de grootste groei, terwijl de kredietverstrekking aan Kroatië, Hongarije en Oekraïne verder bleef inkrimpen. Bankleningen vormen een belangrijk kanaal voor de kapitaalstromen naar Europese groeimarkten, waar westerse banken zoals UniCredit, Erste Group Bank en Société Générale de financiële sector domineren. Die leningen droogden echter op nadat de banken de geldmarkten na het instorten van Lehman Brothers bijna tweeënhalf jaar geleden bevroren.

Uit cijfers van het Institute of International Finance blijkt dat de totale kapitaalstromen naar Europese groeimarkten het voorbije jaar meer dan verdubbeld zijn tot 173 miljard dollar. Die toename werd volgens de instelling gedragen door een ommekeer in de bankleningen, die 18 miljard dollar in de markten pompten, terwijl daar het jaar voordien nog voor 69 miljard dollar uit teruggetrokken was. Voor dit jaar wordt een stijging met 38 procent in het vooruitzicht gesteld.

Brits fraudeverlies met meer dan 25 procent gestegen

Fraude heeft de Britse economie het voorbije jaar meer dan 38 miljard pond gekost. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse National Fraud Authority. Het fraudecijfer ligt meer dan 25 procent hoger dan het jaar voordien. In de openbare sector loopt de fraude op tot 21,2 miljard pond, terwijl de privésector voor 12 miljard pond is getroffen. De fraude tegen individuele burgers haalde een niveau van 4 miljard pond. Experts zeggen dat de fraude in de toekomst wellicht nog zal blijven toenemen.

Een gedeelte van de stijging is volgens de National Fraud Authority ongetwijfeld te wijten aan een betere rapportering. Onder meer werd er voor de eerste keer ook aandacht besteed voor fraude in de voorraadketen (2,4 miljard pond) en donaties (515 miljoen pond). De financiële dienstenindustrie vertegenwoordigt met een fraudebedrag van 3,6 miljard pond de grootste fraudepost uit de privésector. Er werd daarbij wel een lichte daling opgetekend tegenover het jaar voordien, toen een fraudebedrag van 3,8 miljard pond werd opgetekend.

Daarbij wordt opgemerkt een daling van de verliezen door fraude met bankkaarten (440 miljoen pond) en cheques (30 miljoen pond) werden gecompenseerd door een toename in de online bankfraude, waar een stijging met 14 procent werd opgetekend tot 60 miljoen pond. Er wordt aan toegevoegd dat hypotheekfraude (1 miljard pond) en verzekeringsfraude (2,1 miljard pond) hoge scores blijven halen. Experts zeggen dat er traditioneel een stijging van de fraude kan worden opgetekend aan het einde van een recessie, omdat de malafide praktijken vaak pas dan aan het licht komen en men in moeilijke economische tijden ook strikter controleert.

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, groot-brittannië |  Facebook |

Verenigde Staten starten dienst voor ruimte-weersvoorspelling

De Amerikaanse National Weather Service, de National Science Foundation en het Center for Integrated Space Weather Monitoring (CISM) hebben een model uitgewerkt om het ruimteweer te kunnen opvolgen en voorspellen. Het nieuwe model moet wetenschappers de mogelijkheid bieden om één tot vier dagen vooraf een waarschuwing te geven over extra activiteiten van de zon, die mogelijk communicatie-systemen op de aarde of in de ruimte zouden kunnen verstoren en satellietoperaties zouden kunnen bedreigen.

Het Center for Integrated Space Weather Modeling werd negen jaar geleden opgericht om fenomenen rond het ruimteweer te onderzoeken. Nu wordt echter een stap gezet van een onderzoeksfase naar een operationele activiteit. CISM-directeur Jeffey Hughes noemt het nieuwe project bijzonder belangrijk. "Er is in het verleden immers al duidelijk geworden dat de wereldwijde communicatie-infrastructuur en andere gevoelige technologieën moeten worden beschermd tegen ruimteweer-fenomenen."

Onder meer wordt gesteld dat zonnestormen potentieel een dreiging kunnen vormen. De onderzoekers noemen de oprichting van het instituut een belangrijke mijlpaal in de vooruitgang van de ruimtewetenschap. Het is volgens hen ook een bewijs dat ruimteresearch ook kan toegepast worden voor daadwerkelijke problemen in het dagelijkse leven. Er wordt aan toegevoegd dat de CISM-modellen een belangrijke bijdrage leveren tot de kennis over het complexe ruimtemilieu.

Nieuwsoverzicht

De Franse wijnkelders vrezen tegen april dit jaar zonder champagnevoorraden te zullen zitten. Oorzaak is de plots gestegen verkoop van de drank, terwijl klanten de vorige jaren een goedkoper alternatief zochten. Twee jaar geleden moesten zelfs op dure flessen promotieacties geplakt werden, omdat de voorraad anders niet uit de winkelrekken geraakte. Daarop beslisten de producenten van champagne om minder flessen op de markt te brengen, opdat de waarde van het drank niet in elkaar zou storten. De consumptie is echter opnieuw gestegen, zodat er een tekort dreigt. Het Comité Interprofession du Vin de Champagne (CIVC) merkt echter op dat de stijging wijst op een optimistische sfeer bij de consument. De champagne-producenten stellen dat hun product immers een belangrijke graadmeter is voor de stemming bij de consument.

Het voorbije jaar zijn in de Verenigde Staten 190,7 miljoen kratten van negen liter sterke drank verkocht. Dat is een stijging met 2 procent tegenover dezelfde het jaar voordien. Dat heeft de Amerikaanse Distilled Spirits Council bekend gemaakt. De omzet steeg met 2,3 procent tot 19,1 miljard dollar. De situatie is volgens de sector vorig jaar verbeterd tegenover het jaar voordien, maar er wordt aan toegevoegd dat het herstel bijzonder kwetsbaar blijft. In de hoogste prijscategorieën werd een omzetstijging met bijna 11 procent opgetekend. In de goedkopere categorieën werd echter een status-quo opgetekend. Het aandeel van sterke dranken in de totale drankensector groeide van 32,9 procent naar 33,3 procent. Dat ging voor een deel ten koste van bier, dat van 50,5 procent terugviel op 49,8 procent. Volgens de sectororganisatie is het voor het eerst in minstens twaalf jaar dat het aandeel van bier onder de 50 procent is teruggevallen.

Gerard Kleisterlee, de scheidend topman van het Nederlandse elektronicaconcern Philips, maakt volgens een aantal bronnen grote kans om bestuursvoorzitter te worden bij het Britse telecombedrijf Vodafone. Het Britse bedrijf zou een lijst met drie potentiële kandidaten hebben opgesteld om John Bond als chief executive op te volgen. De bronnen melden dat Kleisterlee de favoriet van Vodafone zelf is. John Bond, afkomstig van de financiële groep HSBC Holdings, zou het veld moeten ruimen na een aandeelhoudersopstand in juli vorig jaar. Kleisterlee had bij de presentatie van de jaarcijfers van Philips gezegd nog een afweging te moeten maken over zijn toekomst na Philips. Eind maart neemt Kleisterlee na tien jaar dienstverband afscheid van Philips. Vier jaar geleden werd hij door het Amerikaanse zakenblad Fortune uitgeroepen tot Europees zakenman van het jaar. Zijn opvolger bij Philips is Frans van Houten.

De Amerikaanse groep McDonald's, de grootste restaurantketen ter wereld, gaat op bepaalde locaties de prijzen van een gedeelte zijn aanbod verhogen om tegenwicht te bieden aan sterk oplopende voedselprijzen. Dat heeft Pete Bensen, de financiële topman van het concern, gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers van het concern. McDonald's verwacht dat tien producten die goed zijn voor 75 procent van zijn inkoopkosten dit jaar duurder zullen worden. De fastfoodketen denkt dat de prijzen in de Verenigde Staten met 2 procent tot 2,5 procent omhoog zullen gaan en in Europa met 3,5 procent tot 4,5 procent. McDonald's zegt te prijzen te zullen verhogen in regio's waar daarvoor een logische reden kan worden voor aangegeven. McDonald's zegt echter slechts een gedeelte van de kostenstijgingen, te zullen doorverrekenen aan de klant.

De Deense regering wil op termijn naar een pensioenleeftijd van 71 jaar. Het brugpensioen zal dan komen te vervallen. De Deense minister-president Lars Lokke Rasmussen wil met dergelijke radicale maatregelen de volgende decennia een dreigend tekort aan arbeidskrachten bestrijden. Rasmussen zei dat de levensvatbaarheid van de Deense economie in het geding is. Het in de jaren negentig ingevoerde recht op vervroegde uittreding op zestigjarige leeftijd zal voor werknemers onder de vijfenveertig jaar worden afgeschaft. Voor oudere werknemers zal dit gefaseerd gebeuren. Het huidige pensioenstelsel is volgens Rasmussen te duur voor de staatskas. Denemarken kampt sinds de economische crisis met toenemende tekorten op de begroting. Het is echter de vraag of de plannen van Rasmussen door het parlement komen. De oppositie noemde de hervormingsplannen al barbaars en onaanvaardbaar.

De Duitse autofabrikant Volkswagen brengt een nieuwe plug-in dieselhybride op de markt die slechts een liter diesel op 111 kilometer verbruikt. Naar eigen zeggen gaat het om de zuinigste auto met verbrandingsmotor uit de geschiedenis. Martin Winterkorn en Ferdinand Piëch, de toplui van Volkswagen, stelden het project voor tijdens de Autoshow van Qatar. Volgens Winterkorn zal het nieuwe model over twee jaar in productie komen. Het extreem lage brandstofverbruik is volgens Volkswagen mogelijk door een combinatie van nieuwe hybridetechniek, een lichtgewicht constructie en een optimale stroomlijn. De elektromotor kan een tweecilinder dieselmotor ondersteunen, maar hij kan ook afzonderlijk de aandrijving verzorgen. Volgens Volkswagen is het koetswerk grotendeels gemaakt van kunststof die met koolstofvezel is versterkt.

Ondanks de problemen die Shell te verduren krijgt in Nigeria, wil de Brits-Nederlandse oliemaatschappij zich niet uit het Afrikaanse land terugtrekken. Dat heeft Ian Craig, een bestuurder van Shell in Afrika, gezegd tijdens een openbare hoorzitting in het Nederlandse parement. Craig merkte op dat het bedrijf al vijftig jaar in Nigeria aanwezig is en daar nog veel langer aanwezig zal blijven. Een vertrek zou volgens hem mogelijk zijn als het in Nigeria niet langer veilig was voor de medewerkers van het bedrijf. Maar anderzijds bestaat 90 procent van het lokale personeel uit Nigerianen, die dan ook geen alternatief hebben. Critici vinden dat Shell zich bij de oliewinning schuldig maakt aan het schenden van mensenrechten. Peter de Wit, topman van Shell Nederland, merkte echter op dat het bedrijf goed werk doet in West-Afrika, onder moeilijke omstandigheden.

Het Amerikaanse farmabedrijf Eli Lilly heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 6,2 miljard dollar. Dat is een stijging met 28 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De operationele winst steeg met 15 procent tot 1,53 miljard dollar. Over het hele jaar steeg de omzet met 6 procent tot 23,1 miljard dollar. Er wordt echter aan toegevoegd dat de omzet dit jaar onder druk zou kunnen staan door de generische concurrentie voor een aantal producten waarvan het patent vervalt. In oktober vervalt ook het patent van zijn succesproduct Zyprexa, dat vorig jaar een omzet realiseerde van meer dan 5 miljard dollar. Over twee jaar verliest het Amerikaanse farmabedrijf ook de patenten op Cymbalta en Humalog. Eli Lilly telde het voorbije jaar acht producten met een omzet van meer dan 1 miljard dollar.

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies van 46,8 miljoen dollar geleden. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien bedroeg het verlies 218,7 miljoen dollar. Het Amerikaanse concern heeft de kosten kunnen beperken door met de vakbonden nieuwe arbeidsvoorwaarden af te spreken in zijn fabrieken in Pennsylvania and Wisconsin. Er wordt aan toegevoegd dat er ook een aantal modellen werden gelanceerd om nieuwe klanten aan te trekken. Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwen, jonge motorliefhebbers en minderheden twee derde van het publiek uitmaken van het nieuwe Superlow-model, dat in juli vorig jaar werd gelanceerd. Keith Wandell, chief executive van Harley-Davidson, merkt op dat het model daarmee perfect zijn doelpubliek heeft bereikt. De omzet tijdens het vierde kwartaal steeg met 21 procent tot 1,08 miljard dollar.

De Europese Commissie heeft zijn toestemming gegeven voor de overname van het beveiligingsbedrijf McAfee door chipfabrikant Intel. Met de transactie is een bedrag van bijna 8 miljard dollar gemoeid. Aan de goedkeuring van de overname zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Onder meer mag Intel geen oneerlijk concurrentievoordeel halen uit de bundeling van zijn hardware met de beveiligingsproducten van McAfee. De Europese Unie is vooral bezorgd dat McAfee voortaan beveiligingssoftware kan maken die rechtstreeks gelinkt is met de hardware. Concurrentie die dergelijke interoperabiliteit niet zouden krijgen, zouden volgens de Europese Commissie dan ook worden benadeeld. Intel heeft echter beloofd om concurrerende beveiligingsbedrijven ook toegang te verstrekken tot de noodzakelijke informatie, zodat dezelfde functies zouden kunnen worden gebruikt als McAfee.

De Duitse softwareleverancier SAP heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van ruim 1,8 miljard euro. Dat is een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien, ondanks de miljardenboete die het bedrijf moet betalen aan Oracle. De omzet van de Duitse groep steeg met 17 procent tot 12,5 miljard euro. Daarvan is ruim driekwart afkomstig uit de verkoop van software en softwaregerelateerde diensten. In het laatste kwartaal van het voorbije jaar werd een recordomzet van 4,06 miljard euro geboekt. Dat betekende een groei met 27 procent. Omwille van de boete werd tijdens het vierde kwartaal echter een last ingeschreven van 933 miljoen euro, waardoor de nettowinst met meer dan een derde daalde tot 437 miljoen euro. SAP werd vorig jaar in de Verenigde Staten veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1,3 miljard dollar aan Oracle.

De Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments heeft tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 942 miljoen dollar. Dat is een stijging met 44 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Texas Instruments profiteerde naar eigen zeggen van een sterke vraag naar chips voor smartphones en tabletcomputers. De omzet steeg met 17 procent tot 3,5 miljard dollar. Het bedrijf geeft wel toe dat het aantal nieuwe orders met 4 procent is gedaald tot 3,13 miljard dollar. Tegenover het derde kwartaal werd een daling met 9 procent opgetekend. Texas Instruments stelt daarbij dat de klanten minder snel bestellen omdat de producent zijn voorraden heeft opgedreven en er dus minder risico is op een tekort. Texas Instruments is de grootste producent van analoge chips, die worden in gebruikt in een brede waaier van toepassingen, gaande van geleidingssystemen voor wapens tot machines voor nierdialyses.

Ericsson, de grootste fabrikant van telecomapparatuur ter wereld, heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 4,32 miljard Zweedse kroon. Dat komt overeen met een bedrag van 659 miljoen dollar. Tijdens het vierde kwartaal van het jaar voordien bedroeg de nettowinst 314 miljoen kroon, maar toen werden de resultaten sterk beïnvloed door reorganisatielasten. De groei was vooral te danken aan de sterke verkopen van mobiel breedband. Ook wordt opgemerkt dat het tekort aan onderdelen aan het afnemen is. De omzet steeg met 8 procent tot 68,3 miljard kroon. Het bedrijf merkt op dat de omzetgroei tijdens de tweede helft van het jaar is teruggekeerd. De voorbije jaren kampte Ericsson met een teruglopende omzet omdat telecombedrijven in veel landen terugdeinsden voor grote investeringen.

Spanje is erin geslaagd om het begrotingstekort over het voorbije jaar sterk terug te brengen. Het tekort van de centrale overheid kwam uit op 53,4 miljard euro. Dat is 5,07 procent van het bruto binnenlands product. Het jaar voordien bedroeg het begrotingstekort nog 99,8 miljard euro. De Spaanse overheid had gemikt om het tekort terug te brengen tot 5,9 procent. De meevaller komt volgens de Spaanse minister van financiën Elena Salgado door hogere opbrengsten uit omzetbelasting en de drastische bezuinigingsmaatregelen die de Spaanse regering heeft genomen. De inkomsten uit omzetbelasting stegen vorig jaar met 10,9 procent ten opzichte van het jaar voordien. Het tekort van de centrale overheid houdt geen rekening met onder meer uitgaven aan sociale zekerheid en de inkomsten en uitgaven van regionale overheden. Het totale Spaanse overheidstekort komt volgens Salgado naar verwachting uit op 9,2 procent, tegenover 11,1 procent het jaar voordien.

Duitsland telde tijdens de tweede helft van vorig jaar bijna 8,2 miljoen beleggers en aandeelhouders. Dat is een daling met 425.000 eenheden tegenover de eerste zes maanden van het jaar en het laagste niveau in ruim tien jaar. Dat blijkt uit een studie van het beleggingsinstituut Deutsches Aktieninstitut. Er wordt aan toegevoegd dat er tijdens de tweede helft van vorig jaar 3,42 miljoen directe aandeelhouders werden geteld. Dat cijfers komt dicht in de buurt van de 3,39 miljoen aandeelhouders die tijdens de financiële crisis twee jaar geleden werden geteld. Tijdens de eerste helft van vorig jaar werden in Duitsland 3,89 miljoen aandeelhouders geteld. De grootste groep Duitse beleggers en aandeelhouders werden tien jaar geleden geteld. Toen werden bijna 13 miljoen beleggers geteld. Op het einde van de jaren tachtig werden 5,6 miljoen beleggers en aandeelhouders geteld.

Meer Nieuws

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-11

Midden-Oosten en Afrika snelstgroeiende markt betaaltelevisie

Het Midden-Oosten en Afrika hebben de snelstgroeiende markten voor betaaltelevisie. Tot het midden van het decennium moet in die gebieden rekening gehouden met een verdrievoudiging van het aantal abonnementen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Pyramid Research. Er wordt aan toegevoegd dat de inkomsten van de sector tijdens die periode zullen verdubbelen. Tegen het midden van het decennium zouden in het Midden-Oosten en Afrika 16 procent van de gezinnen gebruik maken van betaaltelevisie.

Er wordt wel opgemerkt dat er nog een grotere groei mogelijk zou zijn indien een aantal barrières zouden kunnen worden weggewerkt. Daarbij wordt onder meer gewezen aan de gebrekkige infrastructuur, vooral bij de aansluiting van de consument op de netwerken. Ook het gebrek aan concurrentie en content is volgens Pyramid Research een hinderpaal voor een snellere groei. Op dit ogenblik heeft betaaltelevisie in het Midden-Oosten en Afrika een hoge kost en een gelimiteerd bereik.

Pyramid Research voegt er wel aan toe dat infrastructuur-problemen kunnen worden opgelost door het aanleggen van mobiele netwerken. "Het gebrek aan vaste lijnen en de dominantie van mobiele netwerken in de meeste Afrikaanse landen, bieden mobiele operatoren de mogelijkheden om in Afrika op lange termijn de belangrijkste aanbieders van betaaltelevisie te worden," merkt Pyramid Research op. De penetratie van betaaltelevisie bedraagt in de regio op dit ogenblik slechts 5 procent, terwijl de bestedingen slechts 0,14 procent van het bruto binnenlandse product bedragen, tegenover een gemiddelde van 2 procent in de andere groeimarkten.

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, betaaltelevisie, media, midden-oosten |  Facebook |

Europa denkt aan logo voor lokale producten

Een nieuw Europees logo voor lokale voedingsproducten zou consumenten moeten kunnen helpen om artikelen te kopen die in de eigen regio zijn geproduceerd. Dat is de conclusie van een rapport van het Committee of the Regions op vraag van Dacius Ciolos, Europees Commissaris voor landbouw. Het initiatief zou een onderdeel moeten vormen van een strategie om de lokale voedselproductie te stimuleren, zodat regionale economieën zouden kunnen ondersteund worden en het machtsevenwicht in de voedselketen zou kunnen worden hersteld.

In het rapport wordt erop gewezen dat wereldwijd 80 procent van het voedsel lokaal wordt verkocht. In Europa ligt dat cijfer echter slechts op 20 procent, te wijten aan de grootschalige, geïndustrialiseerde voedselproductie. Het rapport merkt op dat het voor de consumenten gemakkelijker moet worden gemaakt om lokale producten te identificeren. Consumenten moeten volgens het rapport voldoende worden geïnformeerd over geïmporteerde producten en hun lokale alternatieven. Er wordt wel benadrukt dat het niet de bedoeling is om de industriële productie te vervangen.

In het rapport wordt opgemerkt dat een regionaal label de lokale economie ten goede zou komen, maar er wordt ook op andere voordelen gewezen. "Er is een grotere interactie mogelijk tussen producent en verbruiker, zodat er gemakkelijk kan ingespeeld worden op vragen van de consumenten," wordt er opgemerkt. "Bovendien wordt ook de afstand tussen producent en verbruiker teruggebracht, wat het aantal voedselkilometers en de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen worden teruggeschroefd."

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, logo, voeding |  Facebook |

Moskou wil afrekenen met illegale taxi-vloot

Het stadsbestuur van Moskou heeft plannen om paal en perk te stellen aan de vloot officieuze taxi's in de Russische hoofdstad. Daarbij wil Sergei Sobyanin, burgemeester van Moskou, werken met speciale vergunningen en quota's, maar ook met zware boetes voor illegale taxibestuurders. Moskou telt op dit ogenblik ongeveer negenduizend legale taxichauffeurs, in dienst van officiële vervoerbedrijven of op zelfstandige basis, maar daar tegenover staat een leger van naar schatting veertigduizend illegalen.

In eerste instantie wil Sobyanin kartels van illegale taxichauffeurs wegdrijven uit de belangrijkste locaties, zoals luchthavens en spoorwegstations. Bovendien wil de burgemeester opnieuw met vergunningen werken en de legale operatoren voldoende voordelen te bieden, zodat de officieuze taxi's definitief verbannen zouden kunnen worden. Voor een aantal ingrijpende maatregelen is er echter een federale wetgeving nodig. Het is niet de eerste keer dat er pogingen worden ondernomen om de illegale taxichauffeurs te verbannen.

Gewezen burgemeester Yury Luzhkov probeerde drie jaar geleden de legale ondernemingen samen te brengen onder het kwaliteitsmerk Moscow City Taxi, die zouden kunnen profiteren van belastingvermindering en parkeervoordelen in ruil voor garanties dat de chauffeurs voldoende kennis hadden van de Russische taal, het stadsplan van Moskou en de verkeerswetgeving. Het plan van Luzhkov werd echter nooit gerealiseerd. Onlangs werden in Moskou een groep Oezbeekse taxichauffeurs gearresteerd voor de moord op vier jonge vrouwen.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskou, rusland, taxi, vervoer |  Facebook |

Amerikaanse media boeken 3,1 procent reclamegroei

De reclame-inkomsten van de Amerikaanse media, zonder rekening te houden met de impact van de voorbije politieke en Olympische budgetten, zullen dit jaar met 3,1 procent stijgen tot 173 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau MagnaGlobal. Opgemerkt wordt dat daarmee het groeiritme van vorig jaar wordt verder gezet. De reclame-bestedingen blijven echter nog altijd onder het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis werd bereikt.

Indien de impact van de politieke en Olympische budgetten wordt meegerekend, wordt echter slechts een groei met 1,9 procent gerealiseerd. De omzet wordt volgens MagnaGlobal vooral afgeremd door de structurele zwakte van de gedrukte media, die volgens het bureau met elk kwartaal verder verzwakken. MagnaGlobal voorspelt dat de reclame-omzet van kranten, magazines en direct mail dit jaar met 2,9 procent zullen dalen. Digitale en audiovisuele media en blijven volgens het bureau daarentegen een snelle groei vertonen, net zoals buitenreclame.

Daar wordt een groei voorzien van 6,9 procent. "Er zijn echter een aantal nieuwe platformen die zelfs nog een grotere groei zullen laten optekenen," merkt MagnaGlobal op. "Verwacht mag worden dat mobiele reclame dit jaar een groei van 60,1 procent zal laten optekenen. Ook online media zullen een toename met 26,8 procent laten optekenen, terwijl bij nieuwe vormen van buitenreclame rekening moet worden gehouden met een groei van 17,4 procent." Digitale displays zouden een groei met 11,6 procent kennen. Bij betaalde zoekopdrachten wordt een stijging met 11,1 procent verwacht.

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, reclame, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaans ijshockey op weg naar omzetrecord

De Amerikaanse National Hockey League (NHL) zit goed op koers om een absoluut omzetrecord te realiseren. Dat heeft Gary Bettman, commissioner van de Amerikaanse ijshockey-competitie, gezegd. Tijdens de eerste helft van het seizoen werden er volgens Bettman 2,9 miljard dollar inkomsten opgetekend. Hij voorspelt over het hele seizoen een stijging met ongeveer 4 procent tot 5 procent. Rekening houdend met de economische crisis kan er volgens Bettman duidelijk van een succes worden gesproken.

Een aantal critici wijzen er wel op dat zestien van de dertig teams van de National Hockey League tijdens het voorbije seizoen verlies hebben geleden. Gary Bettman stelt echter dat de groeistrategie, gebaseerd op het organiseren van grote evenementen en digitale media, zijn vruchten afwerpt. Die initiatieven hebben er volgens hem voor gezorgd dat reclame en sponsoring een dubbelcijferige groei hebben laten optekenen.

Bettman wijst erop dat de Winter Classic nieuwe records heeft laten optekenen en dat ook de televisie-uitzendingen een groter publiek aantrekken. Hij voegt er aan toe dat zowel de website als de mobiele platformen van de ijshockey-sport een stijgende trafiek laten optekenen. Bovendien kent ook de verkoop van merchandising een groei. De cruciale signalen voor het succes van de sport stemmen volgens Bettman tot optimisme en wordt bewezen dat ook het bedrijfsleven de sport als een interessant platform bestempelt om het publiek te kunnen bereiken.

Atlantische oceaan is opnieuw aan het afkoelen

De watertemperaturen in de subtropische Atlantische Oceaan is de voorbije twaalf jaar gedaald. Sinds het midden van de jaren vijftig werd een stijging met meer dan een kwart van een graad opgetekend, maar de voorbije twaalf jaar is die opwarming gestopt en werd een daling met 0,15 graden celsius opgetekend. Pedro Joaquin Velez Belchi, wetenschapper aan het Spaanse Canarian Oceanography Centre, stelt dat de natuurlijke variabele mechanismen van de oceanen groter zijn dan werd verondersteld.

De daling van de oceaantemperaturen - opgetekend op een hoogte van 24,5 nooderbreedte tussen de Afrikaanse kust en de Caraïben - kan volgens Belchi moeilijk worden verklaard door de klimaatverandering. "Het is moeilijk aanneembaar dat het smeltwater van gletsjers of de ijskap de oorzaak zouden zijn van de daling," voert hij aan. "Indien dat het geval zou zijn geweest, zou er een belangrijke daling moeten zijn opgetekend in de buurt van de noordpool. Dat is echter niet het geval geweest."

"De temperatuurdaling is volgens de onderzoekers wellicht te wijten aan de veranderingen in de stromingen, veroorzaakt door de wind," merkt het magazine The Register op. "Veranderingen in de wereldwijde windstructuur in het noordelijke Atlantische gebied zorgen volgens de Spaanse wetenschappers voor schommelingen in de oppervlaktelagen van de oceanen die tot op een diepte van tweeduizend meter kunnen worden opgetekend."

Saudi-Arabië bouwt grootste goudfabriek ter wereld

In de Saudi-Arabische stad Jeddah wordt tegen het einde van het jaar de grootste goudfabriek van de wereld geopend. De fabriek zal volgens initiatiefnemer Taiba for Gold and Jewels een oppervlakte krijgen van 22.000 vierkante meter. Essam Aziz Sultani Al Ashrafi, chief executive van het bedrijf, voegt er aan toe dat het project op termijn ongeveer achthonderd banen zal bieden. Tabia is al vijfentwintig jaar actief en heeft in Saudi-Arabië meer dan 2.500 winkels.

Saudi-Arabië is één van de grootste consumenten van goud ter wereld. In juni vorig jaar meldde de World Gold Council dat de centrale bank van Saudi-Arabië zijn goudvoorraad meer dan verdubbeld had van 143 ton tot 322,9 ton. Wereldwijd heeft Saudi-Arabië wereldwijd de zestiende grootste goudvoorraad, voor Groot-Brittannië, Spanje, Oostenrijk, België, Singapore en Zweden. Alleen dertien andere nationale banken, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank hebben een grotere reserve.

Uit cijfers van de World Gold Council blijkt dat de vraag naar gouden juwelen in Saudi-Arabië tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar met 2 procent is gestegen. De goudvoorraad van de Saudische centrale bank vertegenwoordigt 3,1 procent van de reserves aan buitenlandse deviezen. Tijdens de eerste negen maanden steeg de goudconsumptie in India wel met 73 procent, terwijl in Rusland een groei met 19 procent werd opgetekend. In China werd een stijging met 8 procent opgetekend. In de Verenigde Arabische Emiraten, Japan en Turkije daalde de consumptie.

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, saudi-arabië, taiba gold |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De gegevens die WikiLeaks bekend zal maken over een grote Amerikaanse financiële instelling, zal waarschijnlijk leiden tot een onderzoek naar de praktijken van de betreffende bank. Dat zegt Julian Assange, de initiatiefnemer van WikiLeaks, in een Amerikaans televisie-interview. Assange zegt het fantastisch te vinden dat alle grote Amerikaanse banken doodsbenauwd zijn dat de informatie over hen zou gaan. De klokkenluider kondigde eerder al aan begin dit jaar tienduizenden interne documenten van een grote Amerikaanse bank te verspreiden. Waarnemers wijzen erop dat de vrees voor WikiLeaks ook grote gevolgen kan hebben op de beurs. Daarbij wordt verwezen naar begin november vorig jaar, toen de koers van Bank of America met 3 procent daalde omdat investeerders vreesden dat interne informatie aan de buitenwereld bekend zou raken.

De waarde van de overnamemarkt zou dit jaar een bedrag van 2,9 biljoen dollar kunnen vertegenwoordigen. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse bank Citigroup. Dat er dit jaar weer meer fusies en overnames komen, heeft volgens de analisten van Citigroup alles te maken met bedrijven die opvallend goed presteren en verder willen groeien. Ook is er veel geld beschikbaar, dat ergens aan uitgegeven moet worden. De bedrijven hebben volgens Citigroup inmiddels een cashreserve van 4 biljoen dollar opgebouwd. Bedrijven zullen volgens Citigroup moeten beslissen om die middelen te besteden aan overnames, organische groei, dividenden voor aandeelhouders of het versterken van de balans. De markt voor fusies en overnames zou opnieuw op het niveau van drie jaar geleden uitkomen. Het recordbedrag van 4,2 biljoen euro van vier jaar geleden wordt voorlopig echter nog lang niet benaderd.

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 346,6 miljoen dollar. Dat is ruim 100 miljoen dollar meer dan tijdens dezelfde periode vorig boekjaar. De omzet steeg met 8 procent tot 3 miljard dollar. Dat is de hoogste kwartaalomzet uit de veertigjarige geschiedenis van het bedrijf. Het eerste kwartaal, waarin ook de feestdagen in november en december vallen, is voor de omzet van Starbucks de belangrijkste periode van het jaar. Howard Schultz, topman van Starbucks, verwacht wel dat de hogere koffieprijzen de volgende periodes op de winst van het bedrijf zullen drukken. Starbucks heeft wereldwijd 17.000 filialen, waarvan het merendeel in de Verenigde Staten is gesitueerd. De volgende periode wil de groep volgens Schultz echter vooral in het buitenland groeien.

De Amerikaanse miljardair Allen Stanford kan voorlopig niet worden berecht. Volgens de rechter is hij onvoldoende in staat zijn verdediging te helpen voorbereiden. De rechter besliste de rechtszaak voor onbepaalde tijd uit te stellen. Drie psychiaters waren immers tot het besluit gekomen dat Stanford medisch gezien niet in staat is om aan een proces te beginnen. Zijn toestand is volgens de artsen te wijten aan een verslaving aan antidepressiva en aan geneesmiddelen tegen angst of aan de hoofdwonde die hij twee jaar geleden opliep toen hij in de gevangenis in elkaar werd geslagen. De miljardair moet voor de rechtbank verschijnen omdat hij via Stanford International Bank, gevestigd in Antigua, cliënten voor meer dan 5 miljard euro zou hebben opgelicht. Stanford, die de beschuldigingen ontkent, prijkte drie jaar geleden nog op de zestigste plaats in de rangschikking van rijkste mensen ter wereld.

In het Nederlandse Eemshaven is het Duitse concern Siemens gestart met een experiment rond elektronische dijkbewaking. Het Livedijk-systeem van Siemens moet aan de hand van sensoren de stabiliteit van de dijk tot op de meter nauwkeurig kunnen opmeten. De computer kan vervolgens op basis van deze metingen voorspellen of er risico's zijn en of er dus maatregelen moeten worden getroffen. De techniek werd ontwikkeld in Rusland, in samenwerking met een aantal partners uit het Europese onderzoeksproject Urban Flood. Wereldwijd moeten 136 miljoenensteden aan de kust door dijken worden beschermd. Door de klimaatverandering dreigt een stijging van de zeespiegel en daarmee overstromingen. Naast het verbreden of verhogen van dijken is ook daarbij ook het opsporen van zwakke plekken van belang. De test zal twee jaar duren.

De verzekeringsgroep American International Group (AIG) heeft als entiteit op langere termijn geen noodzaak meer. Dat heeft Harvey Golub, gewezen voorzitter van de verzekeringsgroep, gezegd in een interview met het persbureau Bloomberg. Volgens Golub is er geen enkele strategische logica om schadeverzekeraar Chartis en levensverzekeraar SunAmerica Financial, de twee grote divisies van American International Group, samen te houden. Afzonderlijk hebben de entiteiten volgens Golub een grotere waarde. Er zal volgens hem uiteindelijk ook een opsplitsing komen. Golub werd twee jaar geleden tot voorzitter van de Amerikaanse verzekeringsgroep aangesteld. Hij moest er toezien op de afslanking en vereenvoudiging van de verzekeringsgroep. Na elf maanden stapte Golub echter op na een confrontatie met gedelegeerd bestuurder Robert Benmosche over de verkoop van de Aziatische activiteiten van de groep. Golub was voordien actief bij American Express.

De Amerikaanse groep Halliburton, wereldwijd de tweede grootste dienstverlener voor de producenten van olie en gas, heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 605 miljoen dollar, tegenover 243 miljoen dollar tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De omzet steeg met 40 procent tot 5,16 miljard dollar. De groei is naar eigen zeggen vooral te danken aan de stijgende vraag in Noord-Amerika. Dave Lesar, chief executive van Halliburton, merkte daarbij op dat de groei in de shalegas-activiteiten het verlies van activiteiten in de Golf van Mexico, na de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon van British Petroleum, ruimschoots konden compenseren. Lesar merkte op niet te verwachten dat de activiteit in de Golf van Mexico tijdens de eerste helft van het nieuwe jaar opnieuw zou kunnen worden opgedreven.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald's heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst geboekt van 1,2 miljard dollar. Dat is een stijging met 2,1 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De omzet steeg met 4 procent tot 6,21 miljard dollar. Jim Skinner, chief executive van McDonald's, benadrukt dat de keten erin geslaagd is om zijn marktaandeel verder uit te breiden, met vooral een sterke groei in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. De keten voegt er aan toe dat de verkoop op de Amerikaanse markt tijdens de maand december de impact heeft ondervonden van het strenge winterweer. Over het hele jaar realiseerde McDonald's een winstgroei van 9 procent tot 4,95 miljard dollar. De omzet steeg van 22,74 miljard dollar tot 24,07 miljard dollar. Het concern wil dit jaar 2,5 miljard dollar investeren in de opening van 1.100 nieuwe restaurants en de renovatie van bestaande locaties.

Het Italiaanse industriële conglomeraat Fiat heeft het voorbije jaar een winst geboekt van 600 miljoen euro. Het jaar voordien werd nog een verlies geleden van 848 miljoen. De omzet steeg met 12,3 procent tot 56,26 miljard euro. In totaal verkocht het Italiaanse bedrijf het voorbije jaar 2,08 miljoen auto's. Dat is een daling met 3,2 procent tegenover het jaar voordien. Tijdens het vierde kwartaal werd een winst geboekt van 318 miljoen euro, tegenover een verlies van 283 miljoen euro tijdens dezelfde periode voordien. De omzet steeg van 13,6 miljard euro naar 15 miljard euro. De stijging is vooral toe te schrijven aan de verkoop van trucks, landbouwvoertuigen en bussen. Fiat Industrial verhoogde zijn omzet met 18,8 procent tot 21,3 miljard euro. De autodivisie boekte een omzetgroei van 10 procent tot 35,8 miljard euro. Fiat liet uitstekende prestaties optekenen in Brazilië, na Italië de tweede markt van de autobouwer. Daarmee werden de Europese verliezen gecompenseerd.

De redacties van de dagbladen van de Nederlandse uitgeverijgroep Wegener hebben met verontwaardiging gereageerd op het afboeken van een bedrag van 63 miljoen euro. Die afboeking gebeurt om de verliezen van de gratis krant De Pers te dekken. In een brief aan Truls Velgaard, bestuursvoorzitter van Wegener, wordt door de redactieraden van de betrokken regionale kranten gesteld dat er door het verlies geen financiële middelen meer beschikbaar zijn voor investeringen in de regionale dagbladen en voor het ontplooien van online-activiteiten. Er wordt aan toegevoegd dat de regionale redacties al jaren gebukt gaan onder onophoudelijke bezuinigingen. Wegener werkt sinds twee jaar samen met De Pers en verzorgt onder meer de advertentieverkoop, druk en distributie van de gratis krant. Wegener had eerder toegegeven door de afboeking over het voorbije jaar een verlies geleden te hebben.

Het microbloggingbedrijf Twitter gaat dit jaar mogelijk 150 miljoen dollar aan advertentie-inkomsten binnenhalen. Volgend jaar moet dat bedrag verdubbeld zijn naar 250 miljoen dollar. Dat heeft het onderzoeksbureau eMarketer berekend. Twitter probeert al langere tijd geld te verdienen aan de ruim 175 miljoen gebruikers van het sociale netwerk. Vooralsnog kreeg het bedrijf weinig inkomsten binnen. Het voorbije jaar verkocht het bedrijf voor de eerste keer advertenties. Dat leverde een omzet van 45 miljoen dollar op. Het voorbije jaar werden nieuwe manieren van adverteren geïntroduceerd en die zullen volgens eMarketer dit jaar hun vruchten afwerpen. Twitter werd vijf jaar geleden opgericht en zou nu 3,7 miljard dollar waard. Twee jaar geleden werd de waarde van het bedrijf nog geschat op 1 miljard dollar. Twitter zelf is altijd erg terughoudend geweest rond zijn inkomsten.

Het Amerikaanse bedrijf Colgate-Palmolive, fabrikant van huishoudelijke artikelen, heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 624 miljoen dollar, tegenover 631 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 2,5 procent tot 3,98 miljard dollar. De resultaten werden vooral gedrukt door zwakke verkopen in de Verenigde Staten en West-Europa. In volumes werd een groei met 1 procent opgetekend, maar het prijsniveau bleef ongewijzigd en de wisselkoersen hadden een negatieve impact van 3,5 procent. Ian Cook, chief executive van Colgate-Palmolive, merkt op dat het marktaandeel van het bedrijf op het gebied van tandpasta en tandenborstels wereldwijd een recordhoogte heeft bereikt. Bij tandpasta is dat belang gestegen tot 44,2 procent, dankzij een groei in Brazilië, China, India, Venezuela, Frankrijk, Griekenland en Groot-Brittannië. Bij tandenborstels bedraagt het marktaandeel 31,6 procent.

Het Amerikaanse concern Procter & Gamble heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 3,3 miljard dollar. Dat is een daling met 28 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 2 procent tot 21,3 miljard dollar. De winstdaling is enigszins vertekend door een eenmalige bate van 1,5 miljard dollar in de cijfers over het tweede kwartaal van vorig boekjaar. Als dat cijfer uit de vergelijking wordt gehaald, zou de winst met 6 procent zijn gestegen. Het Amerikaans concern mikt voor het derde kwartaal op een omzetgroei van 5 procent tot 7 procent. De Amerikaanse onderneming liet weten dat de resultaten werden gedrukt door hogere inkoopkosten en een stijging van de marktetinguitgaven. Procter & Gamble realiseerde wel een stijging van het marktaandeel in alle regio's.

De Nederlandse private-equitygroep Alpinvest wordt door de Nederlandse pensioenfondsen APG en PGGM verkocht aan het Amerikaanse Carlyle, één van de grootste investeringsfondsen ter wereld. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Met een portefeuille ter waarde van 32 miljard euro is Alpinvest één van de grootste private-equitygroepen in Europa. Het grootste deel is afkomstig uit de beleggingspotten van de Nederlandse pensioenfondsen. Carlyle neemt een belang van 60 procent in Alpinvest. De overige 40 procent komt in handen van het management van Alpinvest. De Nederlandse firma zal binnen de Carlyle-groep een grote autonomie behouden en onafhankelijk over zijn investeringen kunnen beslissen. De voormalige eigenaars hebben toegezegd tot het midden van het decennium 10 miljard euro extra via Alpinvest te zullen investeren.

Meer Nieuws

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-11

Mogelijk nieuw topjaar voor islamitische beleggingen

De verkoop van islamitische effecten zou dit jaar een omzet kunnen realiseren van 31 miljard dollar. Dat zegt Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, chief executive van Maybank Investment. Daarmee zouden de recordniveaus van vier jaar geleden kunnen worden geëvenaard. Er wordt aan toegevoegd dat veel beleggers omwille van de lage instapkosten snel zullen willen investeren in deze sukuk, vooraleer de economische groei de prijzen weer zou opdrijven.

Tijdens de tweede helft van vorig jaar werden voor 10,6 miljard sukuk verkocht. Dat is een stijging met 62 procent tegenover het jaar voordien. Badlisyah Abdul Ghani, chief executive bij CIMB Islamic in Kuala Lumpur, merkt op dat er een grote reeks infrastructuurwerken zijn voorzien, zowel in Maleisië als in de Golfregio, waardoor er volgens hem een grote vraag is naar financiering. Een woordvoerder van Dow Jones voegt er aan toe dat het publiek weliswaar beseft dat de economische situatie nog heel onzeker blijft, maar even goed weet dat de intrestvoeten moeilijk nog lager kunnen gaan.

Het voorbije jaar haalde de verkoop van islamitische effecten een omzet van 17,1 miljard dollar. Abdul Aziz voegt er aan toe dat de pijplijn minstens even sterk is als tijdens de laatste zes maanden van vorig jaar. Onder meer zijn er grote projecten gepland in Saudi-Arabië, waar een budget van 384 miljard dollar voorzien in onderwijs, immobiliën en transport. In Maleisië zijn eveneens een reeks projecten aangekondigd, met onder meer de bouw van een kerncentrale en een ondergronds spoorwegnet. Dergelijke initiatieven zouden de sukuk-markt moeten stimuleren.

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: effecten, financiën, islam, obligaties, sukuk |  Facebook |

Chinese gasconsumptie stijgt dit jaar met 50 procent

China zal dit jaar 130 miljard kubieke meter gas nodig hebben. Dat is een stijging met 20 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Chinese National Energy Adminstration. Ook vorig jaar werd een groei met 20 procent opgetekend. De Chinese gasproductie zal volgens het rapport dit jaar met 16 procent stijgen tot 110 miljard kubieke meter. Het voorbije jaar werd de Chinese gasproductie met 12 procent opgedreven. Het voorbije jaar importeerde China 9,3 miljoen ton gas. Dat was een stijging met 75 procent tegenover het jaar voordien.

"De verdere uitbreiding van de Chinese gasnetwerken zal ervoor zorgen dat de consumptie de volgende jaren snel blijft stijgen," merkt Wang Siqiang, vice-directeur van de National Energy Administration, op tegenover China Daily. "De economische ontwikkeling van gebieden zoals Bohai Bay, en de delta-regio's van de Yangtze River en Pearl River, zal ook daar het gasverbruik gevoelig opdrijven." Analisten waarschuwen wel dat gas een prijsnadeel heeft tegenover steenkool en wellicht in de toekomst nog duurder zal worden.

Aangezien China op dit ogenblik een piek kent in de verstedelijking en industrialisatie, zal de gasconsumptie volgens Lin Boqiang, directeur van het China Center for Energy Economics Research aan de Xiamen University, de volgende tien jaar meer dan 20 procent stijgen. Xu Bo, analist bij China National Petroleum Corporation, berekende dat China het voorbije jaar 9 miljoen ton gas heeft geproduceerd. Die productie zou volgens hem dit jaar een productieniveau van 19 miljoen ton bereiken.

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, gas |  Facebook |

Saudi-Arabië moet vijf miljoen banen creëren

Saudi-Arabië moet de volgende twintig jaar vijf miljoen banen creëren indien de regering wil tegemoetkomen aan de jonge Saudische mannen die tijdens die periode de arbeidsmarkt zullen betreden. Dat heeft Adel Fakieh, Saudisch minister van arbeid, gezegd. Tenzij er niet snel maatregelen worden genomen, dreigt het land volgens Fakieh met een zware werkloosheid geconfronteerd te worden. Hij voert bovendien aan dat ook de lonen dreigen te dalen, aangezien er een grote groep kandidaten zou beschikbaar zijn voor relatief weinig werkplaatsen.

Fakieh stelde dat de Saudische autoriteiten naar een brede waaier van mogelijkheden kijkt om meer banen te creëren. Onder meer wordt daarbij een minimumloon voor binnenlandse werknemers overwogen. Hij voegde er aan toe dat de privésector een contingent van 3 miljoen nieuw banen zou moeten leveren. Volgens Fakieh moet er bij die maatregelen ook voor gezorgd worden dat er vooral gemikt wordt op banen met hogere loonschalen.

Ook riep Fakieh op om de loonkloof tussen binnenlandse werknemers en immigranten te verkleinen. Er moet volgens hem een evenwichtige basis worden gecreëerd. Indien men daar niet in slaagt, zullen werkgevers volgens de Saudische minister de voorkeur blijven geven aan buitenlandse arbeidskrachten. Om dat te bereiken zal Saudi-Arabië volgens de minister het niveau van zijn onderwijs moeten verbeteren, terwijl ook de bestaande regelgeving grondig zou moeten herzien worden.

National Trust bereid om Britse bossen te kopen

De Britse National Trust zal zijn verantwoordelijkheid nemen indien de Britse overheid zijn plannen doorvoert om historische bosgebieden te verkopen. Door die verkoop zouden ongeveer 2.500 vierkante kilometer bosgebied in privébezit kunnen komen. Critici werpen echter op dat een dergelijke verkoop een bedreiging voor de natuur zou betekenen en de toegankelijkheid van openbare gebieden voor het publiek zou uithollen. De National Trust zegt echter verscheidene opties te overwegen, waarbij mogelijk de meest kwetsbare gebieden aangekocht zouden worden.

In de plannen van de Britse overheid is onder meer voorzien dat commercieel interessante bosgebieden op lange termijn zouden kunnen worden toegewezen aan houtbedrijven, terwijl gemeenschappen, organisaties en lokale autoriteiten de kans zouden krijgen andere gebieden te kopen of te huren. De Britse regering benadrukte echter dat historisch waardevolle gebieden, zoals New Forest en het Forest of Dean, buiten het commerciële circuit gehouden zouden worden en door organisaties zouden worden beheerd.

"De plannen van de regering betekenen een keerpunt in de Engelse geschiedenis," stelt een woordvoerder van de National Trust tegenover BBC News. "Indien de regering die strategie doorzet, is de National Trust bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen en die gebieden een zekere toekomst te garanderen." Om de kosten van dergelijke operaties te financieren, wordt er echter gezocht naar mogelijke partners. De openbare consultatie rond de plannen van de Britse regering loopt tot half april.

Voedingsinformatie bereikt vooral gezonde consumenten

In de Verenigde Staten wil 45 procent van de consumenten dat op de verpakking van voedingsproducten duidelijk het niveau aan calorieën, vetten en zouten wordt aangegeven, zodat ze hulp zouden krijgen bij het vermijden van ongezonde producten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau HealthFocus International. In oktober vorig jaar had het Amerikaanse Institute of Medicine al aanbevolen dat calorieën en een aantal andere ingrediënten op de verpakkingen zouden worden vermeld.

Een dergelijke vermelding zou volgens het Institute of Medicine kunnen helpen om problemen zoals obesitas en aanverwante aandoeningen, zoals hartziektes en diabetes, te bestrijden. Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten in de eerste plaats een vermelding van het aantal calorieën op de verpakking willen zien. Er wordt echter opgemerkt dat obesitas-patiënten het minst geneigd bleken te zijn om aandacht te besteden aan de vermeldingen op de verpakking.

Daarbij wordt opgemerkt dat slechts 36 procent van de obesitas-patiënten de voedingsinformatie op verpakkingen leest. In de algemene bevolking bedraagt dat gemiddelde 55 procent. Ook gaf 66 procent van de obesitas-patiënten aan op zijn dieet te letten. Bij de algemene bevolking was dat 87 procent. De onderzoekers voeren dan ook aan dat dergelijke vermeldingen op de verpakkingen het minste effect zouden hebben op de bevolkingscategorie die met een gewichtsprobleem wordt geconfronteerd.

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, marketing, obesitas, voeding |  Facebook |

China voert eerste onroerende heffingen in

China heeft een eerste onroerende belastingen ingevoerd, in een poging om de recordprijzen voor woningen binnen de perken te houden en de inflatie af te remmen. De belasting wordt ingevoerd voor bezitters van tweede woningen in Shanghai en Chongqing. De belasting, die jaarlijks moet worden betaald, bedraagt tussen 0,4 procent en 1,2 procent van de aankoopwaarde van het pand, afhankelijk van de verhouding van de prijs met de marktgemiddelden. De vastgoedprijzen vormen één van de grote pijlers van de Chinese inflatie.

"De onroerende belastingen zullen een groot psychologisch effect hebben op potentiële kopers," voorspelt Ge Haifeng, onderzoeksdirecteur bij China Real Estate Index System, tegenover BBC News. "Het zou de volgende maanden dan ook bijzonder rustig kunnen blijven op de Chinese vastgoedmarkt." Huang Qifan, burgemeester van Chongqing, stelt dat de heffingen de vastgoedprijzen weliswaar niet onmiddellijk zullen kunnen doen kelderen, maar wel de speculatie op de immobiliënmarkt kunnen tegengaan.

De Chinese vastgoedgroep Shui On Group had onlangs nog ontkend dat er in China sprake was van een vastgoedzeepbel en voegde er aan toe dat de overheidslimieten op de bankkredieten het financieel moeilijker maakte voor de sector. Michael Kibaner, China-specialist bij de vastgoedgroep Jones Lang LaSalle, merkt echter op dat de heffing niet zozeer gericht is op de woningprijzen, maar wel tegen het speculeren met woningen. Het zal volgens Kibaner voortaan immers geld kosten om een woning ongebruikt in bezit te hebben.

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, onroerende heffing, vastgoed |  Facebook |

Eén op vijf Amerikaanse internetgebruikers volgt online politiek

Ongeveer 21 procent van de Amerikaanse internetgebruikers heeft in de maanden voor de midterm-verkiezingen in de Verenigde Staten gebruik gemaakt van sociale netwerksites zoals Facebook of MySpace voor electorale doeleinden. Ook maakte 2 procent gebruik van Twitter. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze politiek actieve sociale mediagebruikers ook meer technologie-gericht zijn dan andere internetgebruikers en ook gemiddeld jonger en hoger opgeleid zijn.

De onderzoekers merken op dat 11 procent van de Amerikaanse internetgebruikers op een sociale netwerksite achterhaalde op welke kandidaat vrienden zouden stemmen. Daarnaast ontving 9 procent op de sociale netwerksites informatie over kandidaten of campagnes, terwijl 8 procent zelf politieke content plaatste. Ook bleek 7 procent zich aan te melden als volgeling van een politieke kandidaat en een even grote groep startte met een politieke groep op een sociale netwerksite.

De resultaten van de verkiezingen werden door 1 procent van de gebruikers op Twitter gevolgd. Er wordt aan toegevoegd dat bij de presidentsverkiezingen de republikeinen op het gebied van internetgebruik nog duidelijk een achterstand hadden op de democraten, maar die kloof inmiddels helemaal hebben gedicht. Er wordt aan toegevoegd dat aanhangers van de Tea Party sneller geneigd waren dan republikeinen of democraten om volgeling te worden van een politieke kandidaat of een politieke groep op te richten.

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, politiek, verenigde staten |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse concern Sara Lee, producent van onder meer Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee, heeft beslist om het bedrijf in twee te splitsen. Er kon geen akkoord bereikt worden over een overnamebod. Sara Lee maakte bekend dat de Amerikaanse vleesactiviteiten tegen begin volgend jaar in een nieuwe vennootschap zullen ondergebracht worden. Van het bedrijf blijven dus enkel de internationale drankactiviteiten over, waar merken als Pickwick en Douwe Egberts deel van uitmaken. Voor de drankactiviteiten moet nog een nieuwe naam verzonnen worden. De divisie vlees en voeding zal onder de bestaande naam worden verder gezet. De opsplitsing komt er nadat een bod van het Braziliaanse vleesverwerkende bedrijf JBS afgewezen werd. Ook een bod van een overnamegroep onder leiding van Apollo Global Management werd geweigerd.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft gemeld dat het jaarsalaris van topman Lloyd Blankfein van 600.000 dollar opgetrokken wordt naar 2 miljoen dollar. Uitvoerend directeur Gary Cohn, financieel directeur David Viniar en de twee vicevoorzitters Michael Evans en John Weinberg zullen dit jaar een loon van 1,85 miljoen dollar uitbetaald krijgen. Ook dat is een verdrievoudiging van de verloning. Die bedragen houden bovendien geen rekening met de bonussen die de toplui bovenop hun loon opstrijken. Een reden voor de verhoging werd niet gegeven. Nochtans zag Goldman Sachs de winst het voorbije jaar met 37 procent afnemen tot 7,7 miljard dollar. De omzet daalde met 13 procent tot 39,2 miljard dollar. Goldman Sachs betaalde het voorbije jaar in totaal 15,38 miljard dollar uit aan salarissen en bonussen. Dat is een daling met 5 procent tegenover het jaar voordien.

De zakelijke netwerksite LinkedIn heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang. Dat is gebleken uit een melding bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Hiermee komt een einde aan de geruchtenstroom over de beursgang van het Amerikaanse bedrijf. LinkedIn zou andere grote technologiebedrijven voor willen zijn. Het aantal aandelen en een prijsindicatie zijn nog niet bepaald, wat een waardering van de website moeilijk maakt. In de aanvraag staat een vrijblijvende proforma doelstelling van 175 miljoen dollar. Dat zou een financieel succes betekenen voor oprichter Reid Hoffman, die 21 procent van de aandelen in handen heeft. Sinds de oprichting acht jaar geleden hebben 90 miljoen mensen een profiel aangemaakt op LinkedIn in tweehonderd verschillende landen. De groei van het ledenaantal bedraagt jaarlijks rond de 70 procent. De website wordt maandelijks door 65 miljoen leden bezocht.

De Amerikaanse softwareproducent Microsoft heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst geboekt van 6,63 miljard dollar. Dat is een daling met 0,03 miljard dollar tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winstdaling was volgens Microsoft te wijten aan het aarzelende herstel in de verkoop van computers. De omzet steeg met 5 procent tot een kwartaalrecord van 19,95 miljard dollar. Het bedrijf voert aan dat er een sterke verkoop van Office-softwarepakketten en software voor servers werd opgetekend, wat volgens het bedrijf een bewijs is dat bedrijven opnieuw durven investeren in software. Ook de bewegingssensor Kinet realiseert volgens Microsoft goede verkoopcijfer. Sinds de lancering van de Kinect in november vorig jaar, werden er meer dan 8 miljoen exemplaren van het apparaat verkocht.

De Amerikaanse autobouwer Ford heeft het voorbije jaar een winst gerealiseerd van 6,6 miljard dollar. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Daarmee boekt Ford ook zijn beste resultaat in tien jaar tijd. Alan Mulally, topman van Ford, gaf toe dat de winstcijfers de eigen verwachtingen hebben overtroffen. De omzet steeg met 4 procent naar 120,9 miljard dollar. Ford kon vooral profiteren van de stijgende vraag in eigen land en een sneller groei in Azië. In Europa werd evenwel tijdens de laatste drie maanden van het jaar onverwacht een verlies geboekt van 51 miljoen euro. Over het hele jaar boekte Ford in Europa echter wel een winst van 182 miljoen dollar. Ford wijt de verliezen van het laatste kwartaal aan een dalende verkoop, de hogere grondstofkosten en de hogere aanloopkosten voor nieuwe modellen.

De Amerikaanse oliemaatschappij Chevron heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 5,3 miljard dollar. Dat is een stijging met 71 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De groei is naar eigen zeggen te danken aan de hogere olieprijzen en de verbeterde winstmarges bij de divisie raffinage. De omzet steeg van 48 miljard dollar tot 54,03 miljard dollar. De winst uit de upstream-activiteiten, bestaande uit exploratie en productie, steeg van 4,16 miljard dollar naar 4,85 miljard dollar. De downstream-activiteiten bestaande uit raffinage, marketing en transport, leverden een winst op van 742 miljoen dollar. Het jaar voordien hadden die activiteiten nog een verlies van 673 miljoen dollar laten optekenen. Over het hele jaar boekte Chevron een winst van 19 miljard dollar. Dat is een stijging met 81 procent tegenover het jaar voordien.

Het Amerikaanse conglomeraat Honeywell heeft tijdens het vierde kwartaal een winst gerealiseerd van 369 miljoen dollar. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de winst van 163 miljoen tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De omzet steeg met 12 procent tot 9,04 miljard dollar. Over het hele jaar werd een omzetgroei met 8 procent tot 33,4 miljard dollar opgetekend. De nettowinst steeg van 1,5 miljard dollar tot 2,02 miljard dollar. Dave Cote, chief executive van Honeywell, benadrukte dat de marktomstandigheden tijdens het hele jaar en ook het vierde kwartaal verder zijn verbeterd, waarbij investeringen tot een groei hebben geleid, samen met nieuwe consumenten en nieuwe producten. Honeywell maakte tevens bekend een onderdeel dat onderhoudsproducten maakt voor auto's te verkopen aan het Nieuw-Zeelandse Rank Group. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 950 miljoen dollar.

De Nederlandse luchthaven Eindhoven Airport heeft een investeringsproject van 26 miljoen euro aangekondigd. De investeringen zijn nodig om het gestegen aantal passagiers beter te kunnen verwerken. Het investeringsbudget zal worden gebruikt voor de uitbreiding van de vertrekhal, de herinrichting van de terminal en de bouw van een hotel. De huidige terminal dateert van zes jaar geleden maar kan de stijgende passagiersstroom niet meer verwerken. Het voorbije jaar maakten ruim 2,14 miljoen reizigers gebruik van de terminal. Toen de terminal in gebruik werd genomen, werden er 900.000 passagiers gesteld. Dit jaar wordt nog eens een groei verwacht van 15 procent. Onder meer Ryanair vliegt op Eindhoven. Gehoopt wordt dat tijdens de tweede helft van dit jaar met de werken zal kunnen worden gestart. Over anderhalf jaar zou de vernieuwde infrastructuur in gebruik genomen moeten kunnen worden.

De Finse biodieselproducent Neste Oil en het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf AngloGold-Ashanti zijn onderscheiden als meest onverantwoordelijke ondernemingen. Dat hebben de organisaties Greenpeace en Berne Declaration bekend gemaakt in de marge van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Het publiek bestempelde Neste Oil, producent van biobrandstoffen uit palmolie, als meest onverantwoorde onderneming. Volgens de milieuorganisaties schendt het bedrijf de rechten van de lokale bevolking in Maleisië en Indonesië, waar voor zijn palmolieplantages grote stukken oerwoud worden gekapt. De prijs van de jury ging naar AngloGold-Ashanti, dat goud delft in Ghana. Het bedrijf wordt onder meer beticht van martelpraktijken van mensen die protesteren tegen de activiteiten van de groep. Andere genomineerden waren British Petroleum, Foxconn, Philip Morris en Axpo.

De Amerikaanse economie heeft het voorbije jaar een verdere opleving gekend. Het Amerikaanse bruto binnenlands product kende het voorbije jaar een stijging met 2,9 procent. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van handel. Het Amerikaanse bruto binnenlandse product heeft nu opnieuw het peil bereikt dat werd opgetekend voor het uitbreken van de economische en financiële crisis. Tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar werd een groei met 3,2 procent opgetekend. De Verenigde Staten slagen er op die manier in om als eerste de verliezen van de economische crisis te verteren. De Amerikaanse economie is nu 0,1 procent groter dan aan de vooravond van de recessie. De groei werd onder meer gedragen door de grotere consumptie, die het voorbije jaar een toename heeft gekend met 4,4 procent. Door de resultaten mag er volgens het ministerie van handel ook met optimisme naar het nieuwe jaar worden gekeken.

De Amerikaanse Financial Crisis Inquiry Commission is er niet in geslaagd om een duidelijke oorzaak aan te stippen voor de financiële crisis van drie jaar geleden. Het oordeel van de zes democraten in de parlementaire commissie is opvallend hard. De democraten leggen de schuld vooral bij het te machtige Wall Street en het gebrek aan regulering. Maar de vier republikeinse commissieleden weigerden hun handtekening te zetten, waardoor het politieke belang van het rapport ondergraven werd. Zij houden de banken uit de wind en leggen de schuld eerder bij een samenloop van omstandigheden. Eén commissielid kwam zelfs met een eigen rapport dat de schuld vooral bij het huizenbeleid van de overheid legt. In het dossier staat wel vermeld dat Ben Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve, tegenover de commissie getuigd heeft dat op het hoogtepunt van de crisis twaalf van de dertien grote Amerikaanse financiële instellingen op instorten stonden.

Nippon Steel en JFE Holdings, de twee grootste staalfabrikanten van Japan, hebben hun winstverwachtingen voor het lopende jaar, dat eind maart eindigt, scherp naar beneden bijgesteld. De bedrijven hebben naar eigen zeggen last van de sterk gestegen prijzen van ijzererts en steenkool. De voorbije twee jaar zijn de prijzen van ijzererts meer dan verdubbeld. De staalfabrikanten kunnen deze hogere kosten moeilijk doorrekenen aan hun afnemers. Nippon Steel rekent nu voor het gebroken boekjaar op een nettowinst van 95 miljard yen. Dat komt overeen met een bedrag van 837 miljoen euro. In oktober was nog uitgegaan van een winst van 130 miljard yen. JFE Holdings verlaagde zijn winstverwachting van 110 miljard yen tot 70 miljard yen. Nippon en JFE Holdings zijn respectievelijk de vierde en vijfde staalfabrikant ter wereld. Analisten verwachten dat de prijs van steenkool met mogelijk 78 procent kan stijgen. Door de overstromingen in Queensland is de productie grotendeels stilgevallen.

De werkloosheid in Spanje is in het laatste kwartaal van vorig jaar opgelopen tot 20,3 procent van de beroepsbevolking. Dat is het hoogste niveau in dertien jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse bureau voor de statistiek. In het derde kwartaal van vorig jaar kende de werkloosheid in Spanje nog een lichte daling tot 19,8 procent. In het laatste kwartaal van het jaar voordien was 18,8 procent van de Spanjaarden werkloos. Spanje heeft veruit het hoogste werkloosheidspercentage in de eurozone, waar in november vorig jaar gemiddeld 10,1 procent van de beroepsbevolking geen baan had. In de afgelopen decennia lag de werkloosheid in Spanje nooit lager dan 8 procent. De Spaanse economie kwam in een zware crisis, nadat de Spaanse vastgoedmarkt onder de druk van de financiële crisis was ingestort. Ook het voorbije jaar vertoonde de Spaanse economie nog maar nauwelijks tekenen van groei.

Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern Samsung Electronics heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst behaald van 3,42 biljoen won. Dat komt overeen met een bedrag van 2,2 miljard euro. De winst steeg met 13 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Samsung heeft de winststijging vooral te danken aan de sterke vraag naar smartphones. De omzet klom met 6,7 procent naar bijna 41,9 biljoen won. Samsung is de grootste producent van geheugenchips en lcd-schermen ter wereld. Op de markt van de mobiele telefonie staat het Koreaanse concern op een tweede plaats, na het Finse Nokia. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar zijn de winstmarges van Samsung teruggelopen. De sterke concurrentie in de sector zet de prijzen voor computerchips en lcd-beeldschermen sterk onder druk.

De Griekse minister van financiën George Papaconstantinou heeft het idee geopperd om het geld van het Europees Stabilisatiefonds (EFSF) aan te wenden om een deel van de Griekse schuld op te kopen. Op die schuld rusten zware intrestvoeten. Het idee ligt volgens de Griekse minister op tafel, maar maakt geen deel uit van officiële besprekingen binnen de eurozone. De Franse minister van economie Christine Lagarde bevestigde de gesprekken, maar voegde er aan toe dat er daarover nog geen algemene consensus bestond. Griekse waardepapieren worden door de Griekse obligaties worden momenteel door de drie grote kredietbeoordelaars beschouwd als rommelobligaties. Dat betekent dat elke obligatie-uitgifte gepaard gaat met hoge intrestvoeten om de investeerders over de brug te halen. Het Europees stabilisatiefonds daarentegen krijgt van de ratingbureaus de hoogste waardering 'en kan tegen heel gunstige voorwaarden geld ophalen.

a href="http://www.express.be">Meer Nieuws

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-11

In Russische onderwijs is patriottisme belangrijker dan wiskunde

Er is grote kritiek op de hervormingsplannen in het Russische onderwijs. Daarbij wordt opgemerkt dat de plannen van het Russische ministerie van onderwijs en onderzoek zullen leiden tot opleidingsinstituten voor zombies. In de plannen van de Russische overheid zijn onder meer lessen in patriottische opvoeding voorzien. De tegenstanders merken op dat het nieuwe programma tieners niet zal opleiden, maar een hersenspoeling vormt om generaties trouwe dienaars voor de overheid te vormen. Volgens hen zal de geschiedenis worden vervalst om het patriottisme te dienen.

Eén van de initiatiefnemers van de wet noemde patriottisme belangrijker dan wiskunde of natuurkunde. Het nieuwe systeem zou dit najaar worden ingevoerd. Het bestaande Russische schoolsysteem was compleet verouderd. Het lespakket bestaat uit vijftien onderwerpen, waarvan de meeste verplichte leerstof zijn. Alleen in een aantal gespecialiseerde scholen kunnen studenten zich toeleggen op specifieke materies. Dat oude schoolsysteem werd echter als te strikt bestempeld, terwijl de overvloed aan onderwerpen de studenten met een overlast aan werk zou opzadelen.

Na de hervorming blijven nog drie verplichte vakgebieden over. Daarbij wordt de nadruk gelegd op fysieke opvoeding, algemene veiligheid en het nieuwe pakket Rusland in de wereld. Daarnaast kan er gekozen worden tussen zes andere vakgebieden. Daarbij kan gekozen worden tussen Russische literatuur, buitenlandse talen, sociale wetenschappen, wiskunde, natuurwetenschappen en cultuur of een andere specialisatie die de school heeft uitgekozen. Voorstanders stellen dat Rusland door de hervorming dichter bij het westerse onderwijs komt.

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, rusland |  Facebook |

Ontwikkelaars applicaties kijken steeds meer naar Android

Het besturingssysteem Android van Google geniet bij ontwikkelaars van applicaties een groeiende populariteit. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau IDC en het applicatiebedrijf Appcelerator. Daarbij wordt opgemerkt dat de applicaties voor Android zoals bij smartphones als tablets de kloof met Apple aan het verkleinen zijn. Verder gaven de respondenten aan dat ze verwachten dit jaar drie keer zoveel applicaties te ontwikkelen voor in totaal vier verschillende apparaten.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 74 procent van de ontwikkelaars geïnteresseerd zegt te zijn in het ontwikkelen van een applicatie voor Android-tablets. Dat is een stijging met 12 procentpunt tegenover drie maanden voordien. Bij de iPad wordt een stijging met 3 procentpunt opgetekend, maar Apple blijft met een score van 87 procent nog wel duidelijk koploper. De grootste stijger is de PlayBook van Research In Motion (RIM), de producent van Blackberry. Inmiddels zegt 28 procent van de ontwikkelaars geïnteresseerd te zijn in Playbook. Dat is een stijging met 16 procentpunten.

Ook op het gebied van smartphones loopt Android zijn achterstand in. Hier zegt 87 procent van de respondenten een applicatie te willen maken voor het besturingssysteem van Google. Dat is een stijging met 5 procentpunten. De iPhone van Apple trekt echter nog altijd de belangstelling van 92 procent. Windows Phone 7 scoort beduidend minder, maar kent wel een gevoelige groei. Daar werd een stijging met 8 procentpunt tot 36 procent opgetekend. De stijging is volgens de ontwikkelaars vooral te danken aan het feit dat de lancering een groter succes kende dan werd verwacht.

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: android, apple, applicatie, iphone |  Facebook |

Flexibel werken bespaart uitstoot met 25 procent

Nieuwe arbeidsvormen reduceren de uitstoot van koolstofdioxide met gemiddeld 25 procent per medewerker. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Vodafone Nederland. Jaarlijks kan er op die manier per medewerker een uitstoot van 750 kilogram koolstofdioxide worden vermeden. Sinds twee jaar biedt Vodafone Nederland 1.200 medewerkers de kans om mobiel te werken, waarbij de betrokkenen zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken.

"Ook stimuleert het bedrijf met zijn beleid het openbaar vervoer," meldt het webmagazine hrpraktijk.nl. "Onder meer bevinden de kantoren zich vlakbij stations, is de leasevloot met de helft gereduceerd en moeten medewerkers en bezoekers vaak betalen om te parkeren bij de kantoren." De helft van de medewerkers heeft een woon-werkafstand van meer dan vijfendertig kilometer. De meerderheid van de medewerkers komt met de auto naar het werk. Het woon-werkverkeer vertegenwoordigt 77 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide door medewerkers.

Door thuis te werken of op een ander tijdstip te reizen, kunnen medewerkers veel koolstofdioxide besparen en bijdragen aan de vermindering van files. Naast een beperking van het woon-werkverkeer is er ook besparing van de uitstoot mogelijk door minder kantoorruimte. Dat compenseert volgens het rapport ruimschoots de uitstoot door het thuiswerken en het gebruik van snelle mobiele internetverbindingen. Vodafone wijst erop dat mobiel werken ook bedrijfseconomisch en sociaal voordelen oplevert.

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, milieu, mobiel werken |  Facebook |

Marketing heeft cruciale invloed op smaakpalet van kinderen

De kennis en consumptie van fastfood door kinderen heeft een belangrijke impact op hun smaakpalet en de voorkeur voor voedingsproducten die hoge niveaus aan suikers, zout en vetten omvatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Oregon. De onderzoekers voegen er aan toe dat kinderen met een gedetailleerd mentaal beeld van merken van fastfood en frisdranken, ontwikkeld door reclame en ervaring, in hun palet een grotere voorkeur voor suiker, vet en zout hebben.

"Wanneer men de obesitas-epidemie wil aanpakken, moet men ook de voorkeuren van de consument veranderen," merkt onderzoeksleider Bettina Cornwell op tegenover het webmagazine Foodnavigator.com. "Het onderzoek geeft aan dat er daarbij in belangrijke mate aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van het palet. Om daarop echter een wezenlijke impact hebben, moet er gestart worden met jonge kinderen. Een vroeg ingrijpen kan de vorming van hun palet in een gezondere richting sturen."

"Uit het onderzoek blijkt dat marketing niet alleen tot een merkvoorkeur leidt, maar ook fundamenteel het smaakpalet kan kinderen kan veranderen om de voorkeur van minder gezonde voeding te stimuleren," voert Cornwell nog aan. "De marketing moet dan ook zijn rol in de vorming van merkvoorkeuren in de voedingssector kritisch onder de loep nemen. Indien men resultaat wil bereiken, moet er vroeger worden ingegrepen. Daarin zou het politieke beleid een belangrijke rol moeten spelen."

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, marketing, voeding |  Facebook |

Londens theater kijkt terug op verrassend succesvol jaar

De theatersector van het Londense West-End heeft een uitstekend jaar achter de rug, ondanks de economisch moeilijke omstandigheden. Dat blijkt uit cijfers van de Society of London Theatre (Solt). Daarbij blijkt dat de ticketverkoop van de sector het voorbije jaar met 1,5 procent tot 512,3 miljoen pond is gestegen. Er werden het voorbije jaar echter wel 600.000 bezoekers minder geteld dan het jaar voordien. In totaal verkochten de Londense theaters 14,2 miljoen tickets. De terugval is volgens Solt uitsluitend te wijten aan de slechte weersomstandigheden.

Solt merkt op dat de inkomsten van de Londense theatersector voor het zevende jaar op een rij een stijging kennen. "De sterke resultaten zijn te danken aan de aantrekkingskracht van de unieke Londense mix van commercieel en gesubsideerd theater, maar ook aan de blijvende investering van de sector in nieuwe mensen en materiaal," merkt Nico Burns, voorzitter van Solt, op tegenover BBC News. "Een lange reeks uitstekende producties heeft ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van het publiek zich gedwongen voldoende om naar theater te gaan."

Nica Burns voegt er aan toe dat de resultaten een complete verrassing waren, rekening houdend met de wereldwijde economische crisis en het rampzalige gebrek aan transportmogelijkheden in Londen tijdens de sneeuwperiode rond kerstmis. "De mensen werden niet tegen gehouden door de sneeuw, maar door een gebrek aan transport," merkte ze op. Het voorbije jaar werden in Londen in totaal 18.615 theatervoorstellingen gestegen. Dat is een nieuw record. Het aantal toeschouwers steeg met 2 procent. Bij de musicals werd echter een terugval met 3 procent opgetekend.

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, theater |  Facebook |

Verkoop Porsche Midden-Oosten met 20 procent gestegen

De Duitse sportwagenbouwer Porsche heeft het voorbije jaar 6.842 auto's verkocht in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (Mena). Dat is een stijging met 20 procent tegenover het jaar voordien. Een woordvoerder van Porsche Middle East and Africa stelt dat die cijfers aantonen dat de sportwagenconstructeur in de regio opnieuw met zijn snelle groei heeft aangeknoopt. De Porsche Cayenne vertegenwoordigde meer dan de helft van de totale verkopen. Het model heeft sinds zijn introductie op de Mena-markt acht jaar geleden al meer dan 24.000 exemplaren verkocht.

De grootste groei werd het voorbije jaar opgetekend in Qatar, waar een toename met 70 procent werd opgetekend. Porsche heeft op de Qatar Motor Show dan ook een specifiek Panamera-model gelanceerd dat exclusief in het Midden-Oosten zal worden verkocht en dat ook met een specifiek lakwerk en interieur speciaal gericht is op Arabische klanten. Qatar heeft ook een belang van 10 procent in de Duitse autoconstructeur. Het emiraat is dan ook een betrokken partij in de fusie tussen Porsche en Volkswagen.

De fusie tussen beide Duitse groepen wordt op dit ogenblik in de Verenigde Staten geblokkeerd, nadat investeerders hadden opgeworpen dat Porsche hen had misleid met een poging drie jaar geleden om Volkswagen over te nemen. Die klachten zijn door een Amerikaanse rechter verworpen, zodat verwacht wordt dat de fusie tegen het einde van het jaar zal kunnen worden afgerond. Een woordvoerder van Qatar Holding merkte op dat de fusie voordelen zal opleveren voor alle betrokken partijen.

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, midden-oosten, porsche |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende