31-01-11

Interactieve reclameplatform tablets spreekt magazinelezer aan

Interactieve reclame op digitale magazine-platformen hebben een grotere weerslag bij de lezers en creëren een langere aankoopintentie dan dezelfde advertenties in gedrukte vorm. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van Adobe. Onderzoeksleider Alex Wang, specialist geïntegreerde marketing-communicatie, stelt dat lezers meer geneigd zijn om te reageren op een digitale reclame reclame met interactieve elementen dan op een statische gedrukte reclame.

"Tablets bieden een unieke leeservaring met een boeiende layout en interactieve elementen," voeren de onderzoekers aan. "Ook voor adverteerders zijn de mogelijkheden enorm, met onder meer platformen zoals video, audio, slideshows en online interactie." Adobe zegt dat het onderzoek dan ook belangrijke implicaties heeft voor adverteerders. Daarbij wordt opgemerkt dat interactieve media lezers kunnen engageren en een positieve houding tegenover merken kunnen creëren.

"Eens een lezer geëngageerd is geraakt, is hij meer geneigd tot interactie met de reclame, wat de kans doet stijgen dat er uiteindelijk wordt overgegaan tot de aangeboden producten of diensten," merkt Adobe op. Er wordt aan toegevoegd dat de groei van het aantal digitale magazines en interactieve media een belangrijk keerpunt vormen voor adverteerders. Adobe zegt dat de relatief statische digitale reclame-vormen tot nu toe niet beantwoordden aan de noden van de adverteerders, maar door het nieuwe aanbod worden volgens de onderzoekers context en interactiviteit gecombineerd.

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: interactiviteit, reclame, tablet |  Facebook |

Londen verwacht 1,1 miljoen bezoekers bij huwelijk William

Verwacht wordt dat het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton eind april ongeveer 1,1 miljoen bezoekers naar Londen zal lokken. Dat blijkt uit cijfers van Visit London, het toeristische bureau van de Britse hoofdstad. Die bezoekers zouden de bestedingen in Londen met ongeveer 50 miljoen pond doen opdrijven, terwijl volgens Visit London ook de prijzen van de hotelkamers zullen stijgen en sommige inwoners tijdelijk overnachtingsruimte zullen verhuren aan bezoekers.

De toeristische markt van Londen zet jaarlijks een bedrag van 115 miljard pond om. Wellicht wordt het huwelijk van prins William het meest bekeken koninklijke evenement sinds het huwelijk van zijn vader prins Charles met Diana Spencer dertig jaar geleden. "Het huwelijk komt op het meest geschikte ogenblik voor Groot-Brittannië, waar het bruto binnenlandse product tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar is gedaald en de budgetbeperkingen van de Britse overheid een bedreiging vormen voor het herstel uit de economische crisis.

Het persbureau Bloomberg merkt op dat koninklijke huwelijken eerder al periodes van een economische heropleving hebben ingeluid. Volgens het onderzoeksbureau Verdict Research zullen de festiviteiten van de Britse bevolking ter gelegenheid van het huwelijk in totaal mogelijk 620 miljoen pond zouden kunnen bijbrengen aan de Britse economie. Er wordt aan toegevoegd dat Londen gemiddeld 500.000 bezoekers per dag ontvangt, met een gemiddelde besteding van 67 pond per dag. Met het huwelijk van prins Charles kwamen daar nog eens 600.000 bezoekers bij. Vermoed wordt dat dit cijfer dit keer nog hoger zal liggen.

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, prins william, toerisme |  Facebook |

Oorlogsstress verandert hersenactiviteit soldaten

Een voortdurende blootstelling aan stress veroorzaakt veranderingen in de activiteiten in delen van de menselijke hersenen die angst, waakzaamheid en emoties controleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit uit Nijmegen op basis van hersenscans van soldaten die in Afghanistan werden ingezet. Onderzoeksleider Guido van Wingen benadrukt dat het onderzoek duidelijk aantoont dat ervaringen op het slagveld een effect hebben op de menselijke hersenen.

De onderzoekers stelden vast dat de ingezette soldaten na de terugkeer van hun missie in Afghanistan een gewijzigde activiteit vertoonden in de hersengebieden die angst en waakzaamheid controleren. De verhoogde activiteit duurde minstens twee maanden na de demobilisatie. Bovendien merkten de onderzoekers op dat de activiteit in het hersengedeelte dat de emoties controleert, tussen de verschillende soldaten een verschil vertoonde. Dat bleek afhankelijk te zijn van de percepties van de betrokken rond de ervaringen waaraan ze waren blootgesteld.

Onderzoeker Van Wingen stelt dat de perceptie over de dreiging bepalender is dan de feitelijke gebeurtenis. Hij voegt er aan toe dat de onderzochte groep na zijn terugkeer geen last kreeg van posttraumatische stress, maar wel was veranderen. Er moet nog verder worden onderzocht hoe lang de veranderingen in het brein aanwezig blijven en tot welke gevolgen dat zou kunnen leiden. Ook zal verder worden onderzocht of hoge stressniveaus ook leiden tot een hoger risico op posttramautische stressstoornis.

Wetenschappers vragen meer interesse voor laboratorium-vlees

Wetenschappers aan de Medical University of South-Carolina werken aan een kunstmatige productie van vlees. De onderzoekers, die al ruim tien jaar met hun onderzoek naar gecultiveerd vlees bezig zijn, stellen ervan overtuigd te zijn dat deze technologie in de toekomst kan helpen om een oplossing te bieden aan potentiële wereldwijde voedselcrisissen, te wijten aan een daling van de beschikbare landbouwgronden. Indien het publiek het principe van gecultiveerd vlees aanvaard, heeft de sector volgens de onderzoekers dan ook grote toekomstmogelijkheden.

Onderzoeker Vladimir Mironov merkt op dat ook in onder meer Nederland onderzoek wordt verricht naar in-vitro vleesproductie, maar in de Verenigde Staten wordt de research volgens hem geconfronteerd met belangrijke problemen. Onder meer het Amerikaanse National Institute of Food and Agriculture en de National Institutes of Health weigeren ondersteuning te verlenen aan het onderzoek, dat alleen een beperkt budget ontving van de ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Mironov stelt dat de marktintroductie van een nieuwe technologie minstens 1 miljard dollar kost, terwijl het budget van de onderzoekers kleiner is dan 1 miljoen dollar. Er wordt echter aan toegevoegd dat het publiek een afwijzende reactie heeft tegenover vlees dat in laboratoria zou worden geproduceerd. Er is een grote tegenstand om voeding met technologie te associëren. De onderzoekers stellen echter dat gecultiveerde voeding uiteindelijk goedkoper zou kunnen worden dan traditioneel vlees van de boerderij. Bovendien kan gecultiveerde voeding een oplossing betekenen voor de ruimtevaart.

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, vlees, voeding |  Facebook |

Europese groeimarkten krijgen opnieuw meer leningen

Westerse banken hebben tijdens het derde kwartaal van vorig jaar 595 miljard dollar leningen uitstaan aan Europese groeimarkten. Dat is een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Bank for International Settlements. Daarmee is de kredietverstrekking aan het voormalige Oostblok en Turkije voor het eerst opnieuw toegenomen sinds het instorten van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers.

Leningen aan Rusland, Polen en Turkije kenden de grootste groei, terwijl de kredietverstrekking aan Kroatië, Hongarije en Oekraïne verder bleef inkrimpen. Bankleningen vormen een belangrijk kanaal voor de kapitaalstromen naar Europese groeimarkten, waar westerse banken zoals UniCredit, Erste Group Bank en Société Générale de financiële sector domineren. Die leningen droogden echter op nadat de banken de geldmarkten na het instorten van Lehman Brothers bijna tweeënhalf jaar geleden bevroren.

Uit cijfers van het Institute of International Finance blijkt dat de totale kapitaalstromen naar Europese groeimarkten het voorbije jaar meer dan verdubbeld zijn tot 173 miljard dollar. Die toename werd volgens de instelling gedragen door een ommekeer in de bankleningen, die 18 miljard dollar in de markten pompten, terwijl daar het jaar voordien nog voor 69 miljard dollar uit teruggetrokken was. Voor dit jaar wordt een stijging met 38 procent in het vooruitzicht gesteld.

Brits fraudeverlies met meer dan 25 procent gestegen

Fraude heeft de Britse economie het voorbije jaar meer dan 38 miljard pond gekost. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse National Fraud Authority. Het fraudecijfer ligt meer dan 25 procent hoger dan het jaar voordien. In de openbare sector loopt de fraude op tot 21,2 miljard pond, terwijl de privésector voor 12 miljard pond is getroffen. De fraude tegen individuele burgers haalde een niveau van 4 miljard pond. Experts zeggen dat de fraude in de toekomst wellicht nog zal blijven toenemen.

Een gedeelte van de stijging is volgens de National Fraud Authority ongetwijfeld te wijten aan een betere rapportering. Onder meer werd er voor de eerste keer ook aandacht besteed voor fraude in de voorraadketen (2,4 miljard pond) en donaties (515 miljoen pond). De financiële dienstenindustrie vertegenwoordigt met een fraudebedrag van 3,6 miljard pond de grootste fraudepost uit de privésector. Er werd daarbij wel een lichte daling opgetekend tegenover het jaar voordien, toen een fraudebedrag van 3,8 miljard pond werd opgetekend.

Daarbij wordt opgemerkt een daling van de verliezen door fraude met bankkaarten (440 miljoen pond) en cheques (30 miljoen pond) werden gecompenseerd door een toename in de online bankfraude, waar een stijging met 14 procent werd opgetekend tot 60 miljoen pond. Er wordt aan toegevoegd dat hypotheekfraude (1 miljard pond) en verzekeringsfraude (2,1 miljard pond) hoge scores blijven halen. Experts zeggen dat er traditioneel een stijging van de fraude kan worden opgetekend aan het einde van een recessie, omdat de malafide praktijken vaak pas dan aan het licht komen en men in moeilijke economische tijden ook strikter controleert.

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, groot-brittannië |  Facebook |

Verenigde Staten starten dienst voor ruimte-weersvoorspelling

De Amerikaanse National Weather Service, de National Science Foundation en het Center for Integrated Space Weather Monitoring (CISM) hebben een model uitgewerkt om het ruimteweer te kunnen opvolgen en voorspellen. Het nieuwe model moet wetenschappers de mogelijkheid bieden om één tot vier dagen vooraf een waarschuwing te geven over extra activiteiten van de zon, die mogelijk communicatie-systemen op de aarde of in de ruimte zouden kunnen verstoren en satellietoperaties zouden kunnen bedreigen.

Het Center for Integrated Space Weather Modeling werd negen jaar geleden opgericht om fenomenen rond het ruimteweer te onderzoeken. Nu wordt echter een stap gezet van een onderzoeksfase naar een operationele activiteit. CISM-directeur Jeffey Hughes noemt het nieuwe project bijzonder belangrijk. "Er is in het verleden immers al duidelijk geworden dat de wereldwijde communicatie-infrastructuur en andere gevoelige technologieën moeten worden beschermd tegen ruimteweer-fenomenen."

Onder meer wordt gesteld dat zonnestormen potentieel een dreiging kunnen vormen. De onderzoekers noemen de oprichting van het instituut een belangrijke mijlpaal in de vooruitgang van de ruimtewetenschap. Het is volgens hen ook een bewijs dat ruimteresearch ook kan toegepast worden voor daadwerkelijke problemen in het dagelijkse leven. Er wordt aan toegevoegd dat de CISM-modellen een belangrijke bijdrage leveren tot de kennis over het complexe ruimtemilieu.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende