28-02-11

Behoud van spelers duwt Arsenal in het verlies

De Engelse voetbalclub Arsenal heeft tijdens de tweede helft van vorig jaar een verlies geleden van 2,5 miljoen pond. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien werd nog een winst opgetekend van 29,2 miljoen pond. Het verschil is in belangrijke mate te wijten aan een gebrek van inkomsten uit spelertransfers. Tijdens de zomerperiode werden immers weinig belangrijke verkopen gerealiseerd, in tegenstelling tot de voorbije jaren, toen telkens spelers met een grote naam werden verkocht.

De voorbije zomer werd er met de verkoop van spelers slechts een bedrag van 4 miljoen pond opgehaald. Het jaar voordien bedroeg die verkoop echter 33,9 miljoen pond, onder meer dankzij de transfers van Kolo Toure en Emmanuel Adebayor aan Manchester City. Ivan Gazidis, chief executiv van Arsenal, benadrukt echter dat de club bewust ervoor gekozen heeft om zijn belangrijkste spelers bij te houden. Gazidis benadrukt dat Arsenal op een duurzaam business model kan terugvallen.

"Dat geeft ons de sterkte om duidelijk te maken dat we geen spelers zoals kapitein Cesc Fabregas hoeven te verkopen om geld op te halen," aldus Gazidis. De operationele winsten uit het voetbal daalden echter van 18 miljoen pond naar 9 miljoen pond. De totale operationele winsten daalden van 29,3 miljoen pond naar 12,6 miljoen pond. Gazidis merkt daarbij op dat er minder inkomsten werden gehaald uit de verkoop van vastgoed en bovendien heeft Arsenal tijdens de tweede helft van vorig jaar minder thuiswedstrijden gespeeld dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien.

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arsenal, voetbal |  Facebook |

Zuid-Afrikaanse regering richt eigen mijnbedrijf op

In Zuid-Afrika is het staatsbedrijf African Exploration Mining and Finance Corporation (AEMFC) opgericht. Waarnemers stellen echter dat deze beslissing onrust zal veroorzaken bij nationale investeerders, die deze maatregel zouden kunnen beschouwen als een stap in de richting van een nationalisatie van de Zuid-Afrikaanse mijnindustrie. De mijnindustrie is één van de belangrijkste economische sectoren van Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma stelt echter dat het nieuwe bedrijf alle mijnbelangen van de staat onder één dak zal brengen.

"De rol van de staat kan volgens Zuma niet uitsluitend beperkt blijven tot een optreden als regulator," merkt BBC News op. "De staat moet volgens hem actief participeren in de mijnindustrie, zodat gegarandeerd kan worden dat de nationale belangen worden beschermd en ondersteund." Zuma voegde er aan toe dat het Zuid-Afrikaans politiek beleid geen nationalisatie van mijnactiviteiten toelaat, maar niet belet dat de overheid in mijnactiviteiten stapt en de concurrentie met andere bedrijven aangaat.

Onlangs nog probeerde Susan Shabangu, Zuid-Afrikaans minister van mijnen, investeerders gerust te stellen met de verzekering dat de nationalisatie van mijnen voor de regering geen optie was. "Binnen de regeringspartij African National Congress is er echter een debat geweest rond de nationalisering van de mijnindustrie," merkt BBC News nog op. "Ook de communistische partij van Zuid-Afrika is voorstander van een nationalisatie. Alison Turner, analist bij Panmure Gordon, stelt dat de stap naar een nationalisatie in ieder geval niet groot is."

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mijnindustrie, zuid-afrika |  Facebook |

Helden moeten niet op meer begrip rekenen

Een verleden van positieve realisaties helpt niet om aan de schande te ontsnappen wanneer men iets verkeerd heeft gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Maryland. Wanneer men daarentegen als een slachtoffer wordt bestempeld, heeft men volgens de onderzoekers meer kans om aan banbliksems van de omgeving te ontsnappen. Men heeft volgens de onderzoekers de neiging om de wereld te verdelen in goede en slechte mensen, waardoor er een kleine afstand is tussen een held en een boef, maar wel een grote kloof tussen een boef en een slachtoffer.

"Bij een verkeerd gedrag - zoals gelddiefstal of geweld tegen een persoon - blijkt dat ongeacht de goede daden die in het verleden werden gedaan, iedereen even hard wordt aangepakt," voert het webmagazine healthdaynews aan. "Mensen met een positief verleden lopen zelfs de kans harder aangepakt te worden dan personen met een minder heldhaftig verleden. Wanneer men in het verleden echter heeft geleden, blijkt men op meer begrip te kunnen rekenen, zelfs wanneer dat lijden niets te maken heeft met de huidige misstap en al lang tot het verleden behoort.

"Het onderzoek toont aan dat moraliteit geen bank is waar goede daden kunnen worden opgeslagen om in te zetten als compensatie voor slechte daden," merkt onderzoeksleider Kurt Gray, professor psychologie aan de University of Maryland, op. "Mensen hebben in tegendeel de neiging om een heroïsch verleden te negeren of zelfs tegen de zondaar te gebruiken wanneer er met een beschuldigende vinger moet worden gewezen. Helden kunnen dan ook gemakkelijk tot een boef worden gedegradeerd, maar het is heel moeilijk om van een slachtoffer een gangster te maken."

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boef, held, psychologie |  Facebook |

Consument heeft voorkeur voor duidelijke merken

Consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor merken zich die simpel en scherp hebben gepositioneerd in het brein van de gebruiker. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Brand Management (NIBAA). Verder is het volgens de onderzoekers gebleken dat het helemaal niet altijd dure merken hoeven te zijn, die het meest worden begeerd. Er wordt aan toegevoegd dat verlangen en prijs minder met elkaar te maken hebben dan tot nu toe werd aangenomen.

"Het maakt voor de consument niet uit te maken te hebben met schoonmaakproducten, toiletpapier of handdoeken," stippen de onderzoekers aan. "Het is vooral belangrijk dat deze producten eenvoudig en duidelijk gepresenteerd worden, zodat men begrijpt wat er wordt aangeboden. Belangrijk hierbij is dat de consument een duidelijke persoonlijkheid in een merk herkent. Uiteindelijk dient er natuurlijk wel gewoon voldaan te worden aan de kwaliteit die men ervan verwacht.

Het is volgens de onderzoekers dan ook niet verrassend dat merken zoals de iphone, Rolls Royce en Nike hoog op de voorkeurlijsten van de consument staan. "Dit komt echter meer voort uit een concept van gebruiksvriendelijkheid en eenvoud, dan uit het feit dat deze producten duur en exclusief zijn," wordt er aan toegevoegd. Robert Huiskamp, managing director bij het onderzoeksinstituut, merkt op dat de resultaten van het onderzoek voor marketeers een reden moeten zijn om zich nog eens goed te bezinnen.

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Bayer MaterialScience verdrievoudigt operationele winst

Bayer MaterialScience heeft zich sneller hersteld van de economische crisis dan eerder werd verwacht. De divisie staat inmiddels opnieuw op het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis werd bereikt. Dat heeft Marijn Dekkers, voorzitter van de bestuursraad van het Duitse chemieconcern Bayer, gezegd naar aanleiding van de voorstelling van de jaarcijfers van het concern. Bayer MaterialScience, dat een vestiging heeft in Antwerpen, werd door de economische crisis zwaar getroffen, maar liet het voorbije jaar opnieuw een omzetgroei met 35 procent optekenen.

Bayer MaterialScience realiseerde het voorbije jaar een omzet van 10,15 miljard euro. "Die groei is in belangrijke mate te danken aan een toenemende vraag in een aantal sleuteleconomieën," benadrukte Marijn Dekkers. "Daarbij werd vooral een groei opgetekend in de auto-industrie, elektronica en in een aantal bouwsectoren." De Bayer-topman merkte wel op dat de omzet van MaterialScience weliswaar opnieuw tot op zijn vroeger peil is gestegen, maar dit geldt volgens Dekkers nog niet voor alle prijsniveaus.

Dekkers voegde er nog aan toe dat de polyurethaan-activiteiten met 27,8 procent stegen, dankzij gevoelig hogere volumes in alle productgroepen en regio's. De grootste groei in absolute cijfers werd opgetekend in Europa en Asia-Pacific. De polycarbonaat-activiteiten lieten een stijging met 42,9 procent noteren, vooral te danken aan de toename van de volumes en prijsstijgingen voor granulaten. Bij de grondstoffen voor coatings, lijmen en speciale producten werd een groei met 27,2 procent gemeld, dankzij een toename in de volumes.

Bayer MaterialScience realiseerde het voorbije jaar een operationele winst van 1,35 miljard euro. Dat is nagenoeg een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien. Die toename is vooral te danken aan de toegenomen volumes, maar ook aan hogere verkoopprijzen, die de negatieve effecten van de duurdere grondstoffen ruimschoots hebben kunnen compenseren. Ook een efficiëntie-verbetering droeg bij tot de verbeterde winstcijfers.

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer materialscience |  Facebook |

Management grotendeels genegeerd bij fusie-operatie

Bij overnames wordt vaak nagelaten om de managers van de twee samengevoegde entiteiten bij het integratieproces te betrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Towers Watson bij Britse managers. De onderzoekers merken op dat een dergelijke nalatigheid niet alleen bijzonder veel geld kan kosten, maar ook bij het management van beide entiteiten tot grote frustraties kan leiden. Bovendien kan dit ook leiden tot een belangrijk personeelsverloop. In 82 procent van de overnames was ook de betrokkenheid van het personeel geen onderdeel van het integratieproces.

"Het is bekend en erkend dat managers bij een overname cruciaal zijn voor het begeleiden van hun werknemers om de fusie-operatie te laten slagen," aldus het webmagazine managersonline.nl. "Toch houden veel bedrijven hier totaal geen rekening mee. Dat leidt er onvermijdelijk toe dat managers onvoldoende voorbereid en uitgerust zijn om hun medewerkers door het integratieproces te helpen of er zelfs niet eens achter staan."

Gevolgen van dergelijke nalatigheid zijn volgens de onderzoekers tweeledigheid en verwarring, een informatievacuüm dat roddels en achterdocht in de hand werkt, een lagere betrokkenheid, het vertrek van goede mensen en verminderde productiviteit. Uit het onderzoek blijkt dat amper een derde van de ondervraagde managers lid was van een integratieteam rond een fusie, terwijl slechts een even grote groep officieel aangewezen was om de communicatie richting medewerkers te verzorgen tijdens de overname. Meer dan een kwart werd zelfs helemaal niet betrokken bij de integratie.

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, management |  Facebook |

Liefst geen bittere drank voor rechtbankjury

Mensen die een bittere drank hebben geproefd, oordelen daarna scherper over de daden van anderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de City University of New York. Na het drinken van een bittere drank bleken proefpersonen volgens de onderzoekers gemiddeld 27 procent harder te oordelen over controversiële daden van anderen, dan wanneer ze geen bittere smaak in hun mond hebben. Daarmee is volgens de wetenschapper voor het eerst een duidelijk verband aangetoond tussen smaak en moraal aangetoond.

Vooral mensen die van zichzelf al conservatieve standpunten hadden, werden volgens de onderzoek sterk beïnvloed door de bittere drank. De moraal van proefpersonen die progressiever waren, leek minder te veranderen onder invloed van de bittere smaak. Hoofdonderzoeker Kendall Eskine geeft toe dat het nog niet duidelijk is welk systeem achter deze band tussen smaak en houding actief is, maar merkt op dat de resultaten van het experiment bijzonder ernstig moeten genomen worden.

Onder meer pleit Eskine voor een verbod op bittere dranken voor juryleden bij rechtszaken in de Verenigde Staten. Ook moet er volgens hem onderzocht worden of de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen een invloed zou kunnen hebben op de politieke standpunten. Eerder onderzoek toonde ook al aan dat mensen die zich oneerlijk behandeld voelen, eenzelfde gevoel van afkeer hebben als wanneer ze een drank moeten consumeren die ze niet lusten.

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drank, voeding |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende