30-06-11

Overschakeling op landbouw heeft de mens kleiner gemaakt

De uitvinding van landbouw heeft er mogelijk voor gezorgd dat de gemiddelde lichaamsgrootte van mensen is afgenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Cambridge. De onderzoekers stellen dat uit studies van menselijke botten en schedels is gebleken dat het gemiddelde lichaamsgewicht van de mens tienduizend jaar geleden tussen 80 kilogram en 85 kilogram bedroeg. Het gemiddelde hersenvolume zou tijdens dezelfde periode zijn gedaald van 1.500 kubieke centimeter naar 1.350 kubieke centimeter.

"Onderzoeksleider Marta Lahr voert aan dat de afname van het lichaamsgewicht kan worden gekoppeld aan het verdwijnen van de jager-verzamelaar en de opkomst van de landbouwer," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Uit het onderzoek is gebleken dat de afname van het gemiddeld gewicht ongeveer gelijk bleek te lopen met de opkomst van de landbouw ongeveer negenduizend jaar geleden." Lahr noemt de afname een logisch gevolg van de overschakeling naar een sedentaire levensstijl.

"Het verbouwen van gewassen leidde tot een overvloed aan bepaalde soorten voedsel, maar bracht ook tekorten aan vitaminen en mineralen met zich mee," voert Lahr aan. "Door de overschakeling naar landbouw werd bijvoorbeeld in China overgeschakeld naar een rijstmenu. Die voeding omvat echter slechts een geringe hoeveelheid vitamine b, die essentieel is voor de groei." De inkrimping van de menselijke hersenen kan volgens Lahr echter niet door de opkomst van de landbouw worden verklaard.

Volgens de onderzoekster heeft de evolutie van het menselijk lichaam er echter voor gezorgd dat de hersenen efficiënter werken en minder energie verbruiken. "Daardoor is het formaat waarschijnlijk iets afgenomen," veronderstelt Marta Lahr.

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, gezondheid, voeding |  Facebook |

Meer vertrouwen in collega dan in levenspartner

Vele werknemers nemen sneller hun collega's in vertrouwen dan hun levenspartner. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het ecommerce-bedrijf StinkyInk.com. De onderzoekers merken daarbij op dat collega's op de werkvloer lange tijd met elkaar doorbrengen en dus elkaar in veel gevallen ook bijzonder goed leren kennen. Dat zou ertoe leiden dat werknemers vaker elkaar in vertrouwen nemen en ook een diepere band opbouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 20 procent van de Britse werknemers zijn geheimen liever vertelt aan collega's op de werkvloer dan aan zijn partner. Bovendien geeft 22 procent van de respondenten aan meer toegewijd te zijn aan zijn collega's dan aan zijn levenspartner. Bijna een kwart stelde dagelijks beter over te kunnen met zijn collega's dan met zijn partner. Eén op tien zou zelfs liever met vrienden op vakantie gaan dan met zijn partner.

De onderzoekers merken op dat collega's minstens geheimen van elkaar kennen die voor de partner verborgen zijn gebleven. "De onderzoekers merken op dat een goede relatie met de collega's positief moet worden benaderd," aldus het webmagazine Newslite.tv. "Het is uiteraard veel aangenamer om te werken met mensen die men tot zijn vriendenkring rekent. Anderzijds lijkt het niet altijd verstandig om collega's in plaats van de partner in vertrouwen te nemen."

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Frequentie gewapende conflicten blijft toenemen

De frequentie van militaire incidenten en oorlogen is tussen de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw jaarlijks gemiddeld met 2 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Warwick en de Humboldt University. De onderzoekers merken op dat gewapende conflicten worden gestimuleerd door economische groei en het trekken van nieuwe grenzen en de oprichting van nieuwe staten.

"Er wordt vaak vanuit gegaan dat de wereld een periode van relatieve vrede doormaakt, maar uit het onderzoek van de University of Warwick en de Humboldt University, toont aan dat het aantal conflicten tussen staten constant is toegenomen. Tussen de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste wereldoorlog werden gemiddeld zes conflicten per jaar opgetekend. De periode van de twee wereldoorlogen telde zeventien conflicten per jaar. Tijdens de Koude Oorlog steeg dat verder naar eenendertig conflicten per jaar en in de jaren negentig naar zesendertig conflicten per jaar."

De onderzoekers merken op dat tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw 47 staten werden gesteld. Tien jaar geleden werden daarentegen 187 naties geregistreerd. "Wanneer nieuwe staten worden opgericht, verhoogt ook het risico op conflicten," voert onderzoeksleider Mark Harrison aan. Volgens Harrison heeft de economische groei de oorlogsvoering relatief goedkoper gemaakt, waardoor één rem voor het starten van een militaire conflicten gedeeltelijk is weggevallen.

"Productiviteitsgroei, democratie en handelsmogelijkheden zouden politici moeten aanzetten om zoveel mogelijk naar vrede te streven," merkt Harrison nog op. "Maar diezelfde elementen hebben de oorlog ook goedkoper gemaakt. Er worden niet meer gewapende conflicten opgezet omdat de betrokken partijen dat willen, maar omdat ze dat kunnen."

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog |  Facebook |

Workaholics moeten zich op sportactiviteiten gooien

Alleen sociale en sportieve activiteiten zorgen ervoor dat werknemers herstellen van een dagelijkse werkdag. Televisie en huishoudelijk werk zouden het tegenovergestelde effect bereiken. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers merken op dat 80 procent van de Nederlanders zijn vrije tijd besteedt aan activiteiten die geen herstelpotentie hebben. Ook sociale en fysieke activiteiten zorgen volgens de onderzoekers alleen voor een herstel wanneer de werknemer daar echt plezier in vindt.

De onderzoekers merken op dat bij sociale activiteiten ook een onderscheid moet worden gemaakt tussen werk en privé. Daarbij wordt opgemerkt dat het voor de werknemer beter is om 's avonds helemaal los te komen van het werk en het dus beter is om met vrienden en bekenden af te spreken dan met collega's. Er wordt aan toegevoegd dat ook een goed telefoongesprek ertoe kan bijdragen om met een beter gevoel te gaan slapen en de volgende dag meer energie te hebben.

Er wordt gewaarschuwd dat passiviteit geen enkele bijdrage levert aan het herstel, ook wanneer men het bijzonder leuk zou vinden om bijvoorbeeld naar een televisieprogramma of een film te krijgen. Die passtiviteit zorgt volgens de onderzoekers niet voor de nodige ontstressing en levert ook geen bijdrage aan een gelukkiger gevoel. Ook wordt opgemerkt dat bij de invulling van de vrije tijd de persoonlijkheid een belangrijke rol speelt.

Voor workaholics is volgens de onderzoekers sport aangewezen, terwijl sociale activiteiten meer geschikt zijn voor extraverten dan voor introverten. Die laatste categorie zou immers moeite moeten investeren in sociale activiteiten.

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Lidstaten Europese Unie voeren duurzaam bosbeleid

Het voorbije jaar vertegenwoordigden bossen ongeveer 40 procent van de totale landoppervlakte in de Europese Unie. Daarmee vertegenwoordigde de Europese ongeveer 4 procent van de wereldwijde bosgebieden. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Driekwart van de Europese bosgebieden is volgens Eurostat beschikbaar voor de houtproductie. Er wordt aan toegevoegd dat de houtaangroei in Europa de houtkap met meer dan één derde overstijgt.

Uit het onderzoek van Eurostat blijkt dat de Europese Unie het voorbije jaar 178 miljoen euro bosgebieden telde. Finland, Zweden en Slovenië tellen proportioneel de grootste bosoppervlakte, gevolgd door Letland, Spanje en Estland. De grondoppervlakte van deze top zes lidstaten wordt voor meer dan de helft ingenomen door bos. Malta, Nederland, Ierland en Groot-Brittannië hebben daarentegen proportioneel de kleinste bosoppervlaktes.

Er wordt aan toegevoegd dat in Denemarken en Luxemburg 98 procent van de bosoppervlakte beschikbaar is voor houtkap. In Portugal is 50 procent van de bosoppervlakte beschikbaar voor commerciële doeleinden, maar in Cyprus is dat gedaald tot 11 procent. Uit het feit dat bosgebieden met commerciële mogelijkheden een grotere aanplant dan houtkap kennen, betekent volgens Eurostat dat de lidstaten van de Europese Unie een duurzaam bosbeleid voeren. Alleen in Nederland zijn de aanplant en houtkap even groot.

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbeleid, europese unie, houtkap |  Facebook |

Generatiekloof op werkvloer wordt overdreven

De generatiekloof op de werkvloer is minder groot dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers de Nyenrode Business Universiteit. De onderzoekers voeren aan dat de verschillende generaties op de werkvloer dezelfde waarden belangrijk vinden en bovendien ook een voorkeur vertonen voor hetzelfde type manager. Wel blijkt er een verschil in het belang dat deze verschillende generaties hechten aan die waarden en de manier van leiderschap. Jongere generaties hebben zouden hogere verwachtingen in het werk en de manager koesteren.

De onderzoekers stellen dat alle generaties een goede balans tussen werk en privé als de belangrijkste prioriteit naar voor schuiven. Daarnaast wil men een betekenisvolle activiteit met een impact op lange termijn. Op de derde plaats staat een goede werksfeer. De onderzoekers voegen er aan toe dat vooral de jonge millennial-generatie een groot belang hecht aan een goede werksfeer. Ook willen de millennials meer zekerheid dan de babyboomers, die de oudste generatie op de werkvloer vormen.

Er wordt aan toegevoegd dat de babyboomers opvallend veel belang hechten aan hun loopbaanontwikkeling. Ook blijkt deze groep de mogelijkheid te willen krijgen om al zijn capaciteiten te gebruiken en wil zich ook niet laten begrenzen door een werkomschrijving. "De babyboomers willen zelf realisaties opzetten waar de werkgever baat bij heeft en die zij als een erfenis voor het bedrijf achter kunnen laten," stippen de onderzoekers aan. Als manager willen alle generaties een leider die inspireert, stimuleert, uitdaagt en coacht.

09:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Amerikaanse consument heeft opnieuw meer vertrouwen in media

Het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het nieuws in de kranten en televisie is het voorbije jaar opnieuw licht gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de media bereikte vier jaar geleden een absoluut dieptepunt, maar heeft zich sindsdien stelselmatig gedeeltelijk hersteld. Het vertrouwen blijft echter nog beduidend onder het niveau van de jaren negentig en het begin van deze eeuw.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de Amerikaanse bevolking relatief veel vertrouwen heeft in het krantennieuws. Dat is een stijging met 3 procentpunten tegenover het jaar voordien. Daarnaast zegt 27 procent relatief veel vertrouwen te hebben in het televisienieuws. Dat betekent een toename met 5 procentpunten op tegenover vorig jaar. Vier jaar geleden was het vertrouwen in het krantennieuws gedaald tot amper 22 procent, terwijl het televisienieuws toen een score van 23 procent bereikte.

In het midden van de jaren negentig stond het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten in het televisienieuws nog op 46 procent en bleef tot zeven jaar geleden op ongeveer 35 procent staan. Ook het vertrouwen in de kranten bleef tijdens die periode rond datzelfde niveau variëren. Er wordt aan toegevoegd dat het herstel van het vertrouwen in het nieuws in alle bevolkingscategorieën wordt opgemerkt. De grootste vooruitgang werd opgemerkt bij mannen tussen dertig en vijftig jaar.

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, nieuws |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende