30-06-11

Overschakeling op landbouw heeft de mens kleiner gemaakt

De uitvinding van landbouw heeft er mogelijk voor gezorgd dat de gemiddelde lichaamsgrootte van mensen is afgenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Cambridge. De onderzoekers stellen dat uit studies van menselijke botten en schedels is gebleken dat het gemiddelde lichaamsgewicht van de mens tienduizend jaar geleden tussen 80 kilogram en 85 kilogram bedroeg. Het gemiddelde hersenvolume zou tijdens dezelfde periode zijn gedaald van 1.500 kubieke centimeter naar 1.350 kubieke centimeter.

"Onderzoeksleider Marta Lahr voert aan dat de afname van het lichaamsgewicht kan worden gekoppeld aan het verdwijnen van de jager-verzamelaar en de opkomst van de landbouwer," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Uit het onderzoek is gebleken dat de afname van het gemiddeld gewicht ongeveer gelijk bleek te lopen met de opkomst van de landbouw ongeveer negenduizend jaar geleden." Lahr noemt de afname een logisch gevolg van de overschakeling naar een sedentaire levensstijl.

"Het verbouwen van gewassen leidde tot een overvloed aan bepaalde soorten voedsel, maar bracht ook tekorten aan vitaminen en mineralen met zich mee," voert Lahr aan. "Door de overschakeling naar landbouw werd bijvoorbeeld in China overgeschakeld naar een rijstmenu. Die voeding omvat echter slechts een geringe hoeveelheid vitamine b, die essentieel is voor de groei." De inkrimping van de menselijke hersenen kan volgens Lahr echter niet door de opkomst van de landbouw worden verklaard.

Volgens de onderzoekster heeft de evolutie van het menselijk lichaam er echter voor gezorgd dat de hersenen efficiënter werken en minder energie verbruiken. "Daardoor is het formaat waarschijnlijk iets afgenomen," veronderstelt Marta Lahr.

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, gezondheid, voeding |  Facebook |

Meer vertrouwen in collega dan in levenspartner

Vele werknemers nemen sneller hun collega's in vertrouwen dan hun levenspartner. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het ecommerce-bedrijf StinkyInk.com. De onderzoekers merken daarbij op dat collega's op de werkvloer lange tijd met elkaar doorbrengen en dus elkaar in veel gevallen ook bijzonder goed leren kennen. Dat zou ertoe leiden dat werknemers vaker elkaar in vertrouwen nemen en ook een diepere band opbouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 20 procent van de Britse werknemers zijn geheimen liever vertelt aan collega's op de werkvloer dan aan zijn partner. Bovendien geeft 22 procent van de respondenten aan meer toegewijd te zijn aan zijn collega's dan aan zijn levenspartner. Bijna een kwart stelde dagelijks beter over te kunnen met zijn collega's dan met zijn partner. Eén op tien zou zelfs liever met vrienden op vakantie gaan dan met zijn partner.

De onderzoekers merken op dat collega's minstens geheimen van elkaar kennen die voor de partner verborgen zijn gebleven. "De onderzoekers merken op dat een goede relatie met de collega's positief moet worden benaderd," aldus het webmagazine Newslite.tv. "Het is uiteraard veel aangenamer om te werken met mensen die men tot zijn vriendenkring rekent. Anderzijds lijkt het niet altijd verstandig om collega's in plaats van de partner in vertrouwen te nemen."

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Frequentie gewapende conflicten blijft toenemen

De frequentie van militaire incidenten en oorlogen is tussen de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw jaarlijks gemiddeld met 2 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Warwick en de Humboldt University. De onderzoekers merken op dat gewapende conflicten worden gestimuleerd door economische groei en het trekken van nieuwe grenzen en de oprichting van nieuwe staten.

"Er wordt vaak vanuit gegaan dat de wereld een periode van relatieve vrede doormaakt, maar uit het onderzoek van de University of Warwick en de Humboldt University, toont aan dat het aantal conflicten tussen staten constant is toegenomen. Tussen de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste wereldoorlog werden gemiddeld zes conflicten per jaar opgetekend. De periode van de twee wereldoorlogen telde zeventien conflicten per jaar. Tijdens de Koude Oorlog steeg dat verder naar eenendertig conflicten per jaar en in de jaren negentig naar zesendertig conflicten per jaar."

De onderzoekers merken op dat tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw 47 staten werden gesteld. Tien jaar geleden werden daarentegen 187 naties geregistreerd. "Wanneer nieuwe staten worden opgericht, verhoogt ook het risico op conflicten," voert onderzoeksleider Mark Harrison aan. Volgens Harrison heeft de economische groei de oorlogsvoering relatief goedkoper gemaakt, waardoor één rem voor het starten van een militaire conflicten gedeeltelijk is weggevallen.

"Productiviteitsgroei, democratie en handelsmogelijkheden zouden politici moeten aanzetten om zoveel mogelijk naar vrede te streven," merkt Harrison nog op. "Maar diezelfde elementen hebben de oorlog ook goedkoper gemaakt. Er worden niet meer gewapende conflicten opgezet omdat de betrokken partijen dat willen, maar omdat ze dat kunnen."

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog |  Facebook |

Workaholics moeten zich op sportactiviteiten gooien

Alleen sociale en sportieve activiteiten zorgen ervoor dat werknemers herstellen van een dagelijkse werkdag. Televisie en huishoudelijk werk zouden het tegenovergestelde effect bereiken. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers merken op dat 80 procent van de Nederlanders zijn vrije tijd besteedt aan activiteiten die geen herstelpotentie hebben. Ook sociale en fysieke activiteiten zorgen volgens de onderzoekers alleen voor een herstel wanneer de werknemer daar echt plezier in vindt.

De onderzoekers merken op dat bij sociale activiteiten ook een onderscheid moet worden gemaakt tussen werk en privé. Daarbij wordt opgemerkt dat het voor de werknemer beter is om 's avonds helemaal los te komen van het werk en het dus beter is om met vrienden en bekenden af te spreken dan met collega's. Er wordt aan toegevoegd dat ook een goed telefoongesprek ertoe kan bijdragen om met een beter gevoel te gaan slapen en de volgende dag meer energie te hebben.

Er wordt gewaarschuwd dat passiviteit geen enkele bijdrage levert aan het herstel, ook wanneer men het bijzonder leuk zou vinden om bijvoorbeeld naar een televisieprogramma of een film te krijgen. Die passtiviteit zorgt volgens de onderzoekers niet voor de nodige ontstressing en levert ook geen bijdrage aan een gelukkiger gevoel. Ook wordt opgemerkt dat bij de invulling van de vrije tijd de persoonlijkheid een belangrijke rol speelt.

Voor workaholics is volgens de onderzoekers sport aangewezen, terwijl sociale activiteiten meer geschikt zijn voor extraverten dan voor introverten. Die laatste categorie zou immers moeite moeten investeren in sociale activiteiten.

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Lidstaten Europese Unie voeren duurzaam bosbeleid

Het voorbije jaar vertegenwoordigden bossen ongeveer 40 procent van de totale landoppervlakte in de Europese Unie. Daarmee vertegenwoordigde de Europese ongeveer 4 procent van de wereldwijde bosgebieden. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Driekwart van de Europese bosgebieden is volgens Eurostat beschikbaar voor de houtproductie. Er wordt aan toegevoegd dat de houtaangroei in Europa de houtkap met meer dan één derde overstijgt.

Uit het onderzoek van Eurostat blijkt dat de Europese Unie het voorbije jaar 178 miljoen euro bosgebieden telde. Finland, Zweden en Slovenië tellen proportioneel de grootste bosoppervlakte, gevolgd door Letland, Spanje en Estland. De grondoppervlakte van deze top zes lidstaten wordt voor meer dan de helft ingenomen door bos. Malta, Nederland, Ierland en Groot-Brittannië hebben daarentegen proportioneel de kleinste bosoppervlaktes.

Er wordt aan toegevoegd dat in Denemarken en Luxemburg 98 procent van de bosoppervlakte beschikbaar is voor houtkap. In Portugal is 50 procent van de bosoppervlakte beschikbaar voor commerciële doeleinden, maar in Cyprus is dat gedaald tot 11 procent. Uit het feit dat bosgebieden met commerciële mogelijkheden een grotere aanplant dan houtkap kennen, betekent volgens Eurostat dat de lidstaten van de Europese Unie een duurzaam bosbeleid voeren. Alleen in Nederland zijn de aanplant en houtkap even groot.

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbeleid, europese unie, houtkap |  Facebook |

Generatiekloof op werkvloer wordt overdreven

De generatiekloof op de werkvloer is minder groot dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers de Nyenrode Business Universiteit. De onderzoekers voeren aan dat de verschillende generaties op de werkvloer dezelfde waarden belangrijk vinden en bovendien ook een voorkeur vertonen voor hetzelfde type manager. Wel blijkt er een verschil in het belang dat deze verschillende generaties hechten aan die waarden en de manier van leiderschap. Jongere generaties hebben zouden hogere verwachtingen in het werk en de manager koesteren.

De onderzoekers stellen dat alle generaties een goede balans tussen werk en privé als de belangrijkste prioriteit naar voor schuiven. Daarnaast wil men een betekenisvolle activiteit met een impact op lange termijn. Op de derde plaats staat een goede werksfeer. De onderzoekers voegen er aan toe dat vooral de jonge millennial-generatie een groot belang hecht aan een goede werksfeer. Ook willen de millennials meer zekerheid dan de babyboomers, die de oudste generatie op de werkvloer vormen.

Er wordt aan toegevoegd dat de babyboomers opvallend veel belang hechten aan hun loopbaanontwikkeling. Ook blijkt deze groep de mogelijkheid te willen krijgen om al zijn capaciteiten te gebruiken en wil zich ook niet laten begrenzen door een werkomschrijving. "De babyboomers willen zelf realisaties opzetten waar de werkgever baat bij heeft en die zij als een erfenis voor het bedrijf achter kunnen laten," stippen de onderzoekers aan. Als manager willen alle generaties een leider die inspireert, stimuleert, uitdaagt en coacht.

09:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Amerikaanse consument heeft opnieuw meer vertrouwen in media

Het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het nieuws in de kranten en televisie is het voorbije jaar opnieuw licht gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de media bereikte vier jaar geleden een absoluut dieptepunt, maar heeft zich sindsdien stelselmatig gedeeltelijk hersteld. Het vertrouwen blijft echter nog beduidend onder het niveau van de jaren negentig en het begin van deze eeuw.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de Amerikaanse bevolking relatief veel vertrouwen heeft in het krantennieuws. Dat is een stijging met 3 procentpunten tegenover het jaar voordien. Daarnaast zegt 27 procent relatief veel vertrouwen te hebben in het televisienieuws. Dat betekent een toename met 5 procentpunten op tegenover vorig jaar. Vier jaar geleden was het vertrouwen in het krantennieuws gedaald tot amper 22 procent, terwijl het televisienieuws toen een score van 23 procent bereikte.

In het midden van de jaren negentig stond het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten in het televisienieuws nog op 46 procent en bleef tot zeven jaar geleden op ongeveer 35 procent staan. Ook het vertrouwen in de kranten bleef tijdens die periode rond datzelfde niveau variëren. Er wordt aan toegevoegd dat het herstel van het vertrouwen in het nieuws in alle bevolkingscategorieën wordt opgemerkt. De grootste vooruitgang werd opgemerkt bij mannen tussen dertig en vijftig jaar.

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, nieuws |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Nokia en Siemens zijn er niet in geslaagd om een akkoord te sluiten met kandidaat-overnemers voor hun joint-venture Nokia Siemens Networks, producent van telecomnetwerken. De gesprekken zouden nog niet helemaal zijn afgebroken, maar volgens waarnemers is de kans op een akkoord erg klein geworden. Enkel een consortium van de private-equitygroepen Gores Group en Platinum Equity zou nog mogelijk kandidaat zijn. Nokia en Siemens proberen de joint-venture al langere tijd van de hand te doen. Nokia Siemens Networks heeft wereldwijd 73.000 mensen in dienst en is één van de grootste telecomfabrikanten ter wereld. Mogelijk zullen Nokia en Siemens nu opnieuw extra investeren in de alliantie.

De Amerikaanse baseballclub Los Angeles Dodgers heeft bij de Amerikaanse rechtbank een aanvraag voor een bescherming tegen zijn schuldeisers ingediend. De baseballclub moet nog vele miljoenen dollars betalen aan verschillende oud-spelers. Met een claim van 21 miljoen dollar zou gewezen speler Manny Ramirez de grootste schuldeiser van de club zijn. Juridische adviseurs van vastgoedtycoon Frank McCourt, eigenaar van de Los Angeles Dodgers, stellen dat de beschermingsprocedure nodig is om de club te saneren. De beschermingsprocedure wordt gezien als een laatste poging om te beletten dat de club zou worden overgenomen door de Major League Baseball, die sinds april al de dagelijkse leiding van de Los Angeles Dodgers in handen heeft genomen.

Het Nederlandse bedrijf TomTom, producent van navigatie-appatatuur, heeft zijn verwachtingen voor het lopende jaar gevoelig naar beneden bijgesteld. De inkomsten uit de verkoop van losse navigatietoestellen vallen nog zwaarder tegen dan eerder was voorzien. Het is de tweede keer dit jaar dat TomTom de omzetverwachting naar beneden schroeft. De Europese markt voor de losse navigatieapparatuur zal dit jaar met 10 procent dalen. In de Verenigde Staten is er volgens TomTom zelfs sprake van een verwachte inkrimping met 30 procent. TomTom verwacht dit jaar een omzet tussen 1,225 miljard euro en 1,275 miljard euro te realiseren. Eerder was er sprake van 1,425 miljard euro en 1,475 miljard euro.

Amerikaanse consumenten hebben tijdens de maand mei evenveel uitgegeven als de maand voordien. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van handel bekend gemaakt. Tijdens de maand mei werd nog een groei met 0,3 procent opgetekend. Voor de eerste keer in bijna een jaar kon er geen groei in de Amerikaanse consumentenbestedingen worden opgetekend. Vooral de uitgaven aan nieuwe auto's en motorfietsen daalden, onder meer door de problemen in de Japanse industrie. De zware natuurrampen van de maand maart in Japan blijken nog altijd te zorgen voor verstoringen in de levering van Japanse goederen. De prijzen van de consumptiegoederen stegen tijdens de maand mei met 1,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste groei sinds augustus vorig jaar.

De Britse financiële groep HSBC Holdings gaat zijn Saudische investeringsdivisie fuseren met het Saudisch-Britse SABB Securities. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. De activiteiten zouden worden samengebracht in het nieuw bedrijf HSBC Saudi-Arabia. SABB Securities zou 51 procent van de nieuwe entiteit in handen krijgen, maar HSBC Holdings zou de controle over SABB Securties behouden. De toezichtouders hebben de fusie goedgekeurd en HSBC verwacht dat de deal eind dit jaar rond zal zijn. Saudi-Arabië heeft de grootste economie van de Arabische Golf. Veel regionale en internationale bedrijven worden aangetrokken door de sterk groeiende economie en de olierijkdom.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is in juni onverwacht teruggevallen tot het laagste peil in zeven maanden. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Conference Board. Tijdens de maand mei werd nog een score van 61,7 punten opgetekend, maar dat is tijdens de maand juni teruggevallen tot 58,5 punten. Bij de Amerikaanse hoogconjunctuur werd een score van meer dan 90 punten geregistreerd. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse consumenten tijdens de maand juni zowel de arbeidsmarkt als de economische situatie minder optimistisch inschatten dan de maand voordien. Ook de vooruitzichten voor de volgende zes maanden waren minder gunstig dan tijdens de maand mei.

De Maleisische actrice Michelle Yeoh, die een contract heeft getekend om de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi te vertolken in de film 'The Lady' van de Franse regisseur Luc Besson, is de toegang tot Birma geweigerd. Bij een reis naar Birma bleek ze bij de aankomst in de stad Yangon op de zwarte lijst van de Birmaanse overheid te staan. Nog dezelfde dag zou de Maleisische actrice het land zijn uitgezet. Het is niet de eerste keer dat de regering van Birma bezoekers bij aankomst in het land weigert een visum te verstrekken. Al jarenlang wordt onder meer aan journalisten en critici van het Birmaanse regime de toegang tot het land ontzegd.

Het Franse internetbedrijf 1plusV heeft bij een rechtbank in Parijs het Amerikaanse internetconcern Google aangeklaagd. Google zou op oneerlijke wijze Franse concurrenten uit de markt hebben gedrukt. Het Franse bedrijf eist een schadevergoeding van 419 miljoen dollar. Het Franse bedrijf beheert meer dan dertig gespecialiseerde zoekmachines in Frankrijk. Volgens 1plusV is het voor gebruikers echter onmogelijk om de betrokken websites te vinden via de zoekmachine van Google. Het Franse bedrijf zegt ervan overtuigd te zijn dat achter die vaststelling een gerichte strategie van Google schuil gaat. Door het gebrek aan een hoger ranking loopt het Franse internetbedrijf reclame-inkomsten mis.

De West-Europese Unie houdt op te bestaan. Met een leeftijd van 63 jaar is de West-Europese Unie de oudste economisch-militaire alliantie in het westelijke halfrond. De organisatie met de komst van het Verdrag van Lissabon al zijn bevoegdheden overgaan naar de Europese Unie. De beslissing om de West-Europese Unie te ontbinden dateert al van eind maart vorig jaar. De West-Europese Unie werd in het leven geroepen door het Verdrag van Brussel. Van vijf stichtende leden groeide de organisatie uit tot een alliantie van de tien vaste leden België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Spanje, Griekenland, Italië, Portugal en Groot-Brittannië, aangevuld met achttien partnerlanden en zogenaamde observers.

De Duitse autobouwer Volkswagen kan in de raad van bestuur van vrachtwagenproducent MAN slechts twee zetels krijgen. Dat heeft de Europese Commissie bepaald. Ferdinand Piëch, topman van Volkswagen, had gehoopt vijf van de acht zetels in de raad van bestuur van de vrachtwagenproducent te kunnen innemen. Drie van de kandidaten van Volkswagen zouden ook zetelen in de bestuursraad van Scania, concurrent van MAN. De Europese Commissie vreesde echter dat Volkswagen daardoor te dominant zou kunnen worden op de vrachtwagenmarkt. Volkswagen heeft één derde van de aandelen van MAN in bezit. Volkswagen wil met dochter Scania en MAN één groot vrachtwagenconcern creëren.

Het parket van Parijs is onlangs een onderzoek opgestart naar de rol die hoge functionarissen gespeeld hebben in de afwikkeling van het dossier rond zakenman Bernard Tapie. Daarbij wordt nagegaan of de functionarissen zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik. De geviseerde functionarissen voerden het vonnis uit dat drie arbitragerechters op verzoek van Frans minister van economie Christine Lagarde hadden geveld in een geschil tussen de zakenman Bernard Tapie en de bankgroep Crédit Lyonnais over de verkoop van de sportartikelenfabrikant Adidas. De arbitragerechters kenden Tapie een schadevergoeding van bijna 400 miljoen euro toe. De opening van het onderzoek kwam ongelegen voor de kandidatuur van Lagarde bij het Internationaal Monetair Fonds.

De belastingdienst van de Chinese hoofdstad Peking wil ongeveer 1,3 miljoen euro aan achterstallige belastingen en boetes vorderen van de onlangs vrijgelaten Ai Weiwei. Dat heeft Liu Xiaoyuan, een vriend van de Chinese kunstenaar, gezegd. De belastingdienst heeft Ai Weiwei een bericht gestuurd waarin hem is medegedeeld dat hij voor 540.000 euro aan achterstallige belastingen heeft uitstaan en een boete van 770.000 euro dient te betalen. De kunstenaar en activist kreeg drie dagen om bezwaar aan te tekenen. Ai Weiwei werd onlangs na een detentie van bijna drie maanden vrijgelaten. Volgens de Chinese autoriteiten heeft hij zich schuldig gemaakt aan belastingontduiking, hoewel vermoed wordt dat zijn activisme de echte reden van zijn arrestatie was.

De laatste testfase van de Dreamliner, het jongste vliegtuig van de Amerikaanse constructeur Boeing, is ingegaan. In die fase worden de laatste proeven uitgevoerd voordat het toestel de benodigde certificaten kan krijgen om commercieel ingezet te worden. Boeing zegt ervan uit te gaan dat de certificering snel rond zijn, zodat All Nippon Airways (ANA), de eerste klant voor de Dreamliner, in augustus of september het eerste exemplaar in ontvangst kan nemen. Bij de laatste testen wordt onder andere gekeken naar de reacties van het toestel op buitengewone omstandigheden, zoals een zweefvlucht met uitgeschakelde motor. De serie proeven gebeuren met een Dreamliner met Rolls-Royce motoren. Voor de versies met motoren van General Electric is een apart testprogramma voorzien.

Het Spaanse parlement heeft ingestemd met een verhoging van de pensioenleeftijd van vijfenzestig naar zevenenzestig jaar. De hervorming van het pensioenstelsel is één van de maatregelen van de Spaanse regering om het stelsel van sociale zekerheid voor de langere termijn veilig te stellen. De Spaanse regering presenteerde de plannen voor de pensioensector in januari van dit jaar. De hervorming van het pensioenstelsel maakt deel uit van een reeks economische maatregelen die de Spaanse socialistische partij had voorgesteld om fiscale onevenwichtigheden te verminderen en de concurrentiekracht van het land te vergroten. De pensioenwet moet nu nog langs het Spaanse hogerhuis voor een volledige ratificatie.

Het aantal Amerikaanse gezinnen met een e-reader is op een half jaar tijd gevoelig gestegen. Bij de tablets werd een veel bescheidener groei optekend. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Pew Internet Research, meldt Webwereld. In november vorig jaar beschikte 5 procent van de Amerikaanse gezinnen over een tablet. In de maand mei was dat gestegen naar 8 procent. Het aantal gezinnen met een e-reader steeg daarentegen van 6 procent naar 12 procent. Uit het onderzoek bleek dat 3 procent van de Amerikaanse volwassenen zowel een e-reader als een tablet heeft. Ook blijkt dat tablets vooral populair zijn bij jonge volwassenen, terwijl oudere Amerikanen steeds meer van een desktop naar een laptop overschakelen.

Meer Nieuws

02:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-06-11

Bijna helft durfkapitaal gaat naar sociale media

Tijdens het eerste kwartaal van dit decennium heeft durfkapitaal een bedrag van 2,52 miljard dollar geïnvesteerd in sociale media. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Social Media Influence. Daarbij werd een bedrag van 1,6 miljard dollar geïnvesteerd in sociale netwerken. Het saldo werd geïnvesteerd in sociaal gaming (65,6 miljoen dollar), sociale commerce (420,2 miljoen dollar), sociale business (110 miljoen dollar), sociale data-analyse (62,6 miljoen dollar), sociale marketing (109,2 miljoen dollar) en sociale applicaties en tools (146,1 miljoen dollar).

De onderzoekers merken dat de markt werd gedomineerd door Facebook, dat 1,5 miljard dollar durfkapitaal vergaarde. "Daarmee nam Facebook weliswaar het grootste gedeelte in de categorie sociale netwerken voor zijn rekening, maar toch blijft nog een bedrag van 1 milard dollar over voor andere bedrijven," aldus het webmagazine The Social Graf. "Naast Facebook werden nog vijfenvijftig andere overeenkomsten gesloten, gaande van 377 miljoen dollar voor Groupon tot ongeveer 1 miljoen dollar voor Backtype."

Andere grotere projecten waren Rovio (42 miljoen dollar), Color (41 miljoen dollar) en Hubspot (32 miljoen dollar). Waarnemers noemen de investering van 2,52 miljard dollar durfkapitaal indrukwekkend, aangezien de totale investeringen van durfkapitaal tijdens het eerste kwartaal een niveau behaalden van 5,9 miljard dollar. "Dat betekent dat sociale media tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 43 procent van alle bestedingen aan durfkapitaal vertegenwoordigden."

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, durfkapitaal |  Facebook |

Abu Dhabi heeft ontwikkelingsplan voor twintig jaar

Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een plan voor urbanistische ontwikkeling voor de volgende twintig jaar bekend gemaakt. Het plan is naar eigen zeggen bovendien voldoende flexibel opgevat om te kunnen antwoorden op wereldwijde economische veranderingen. Het plan omvat onder meer investeringen in de renovatie van de bestaande infrastructuur om op de bevolkingsgroei te kunnen inspelen en nieuwe ontwikkelingen zoals de huisvesting van 50.000 mensen, winkelcentra wegen en openbaar vervoer. Financiële details werden niet bekend gemaakt.

"De ontwikkelaars zeggen dat bij het project vooral aandacht werd besteed aan de bewandelbaarheid en de leefbaarheid van de stad, waarin onder meer technologieën zijn voorzien om de residenten te beschermen tegen de zon en temperaturen die boven de 50 graden celsius uitstijgen," merkt Arabian Business op. "In het plan wordt voorzien dat Abu Dhabi tot het midden van het decennium een economische groei met 7 procent zal kennen. De periode daarop wordt rekening gehouden met een groei van 6 procent."

Abu Dhabi, dat ongeveer 7 procent van de wereldwijde olievoorraden vertegenwoordigt, wil de volgende twintig jaar 500 miljard dollar investeren in industrie en toerisme. De vastgoedsector van het emiraat blijft echter, samen met buur Dubai, met belangrijke problemen geconfronteerd worden. Sinds een piekperiode drie jaar geleden, zijn de vastgoedprijzen in Abu Dhabi met 55 procent teruggevallen. Volgens een aantal analisten moet rekening gehouden worden met een verdere terugval tussen 25 procent en 30 procent.

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: abu dhabi |  Facebook |

Nissan streeft naar wereldwijd marktaandeel van 8 procent

De Japanse autobouwer Nissan Motor wil over zes jaar een wereldwijd marktaandeel van 8 procent hebben. Dat heeft Carlos Ghosn, chief executive van Nissan Motor, gezegd tijdens de voorstelling van het nieuwe zesjarenplan van de Japanse autobouwer. Voor die groei wordt onder meer gerekend op markten zoals China, Brazilië, Rusland en India. Eind maart van dit jaar had Nissan Motor een wereldwijd marktaandeel van 5,8 procent.

"Carlos Ghosn merkte op dat Nissan een bijzonder goede uitgangspositie heeft om zijn groeiplannen te realiseren, aangezien de Japanse autobouwer geen enkel probleem heeft op het gebied van cashreserves, marktpenetratie of product-portfolio," aldus de krant Japan Today. "Het toekomstplan van Ghosn steunt gedeeltelijk op de duurzame technologie die de Japanse autobouwer heeft ontwikkeld rond de elektrische Nissan Leaf."

Carlos Ghosn verwacht dat Nissan samen met zijn Franse zustermerk Renault over zes jaar 1,5 miljoen elektrische voertuigen zal verkopen. Er wordt aan toegevoegd dat Nissan volgend jaar in China een productie-capaciteit van 1,2 miljoen auto's zal hebben opgebouwd. Daarmee wordt China wereldwijd de grootste markt voor de Japanse autobouwer. Op dit ogenblik heeft Nissan in China een marktaandeel van 6,2 procent, maar dat zou over zes jaar moeten worden opgetrokken tot 10 procent.

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nissan, automotive |  Facebook |

Filmindustrie start piraterij-geding tegen British Telecom

De Britse Motion Picture Association (MPA) heeft aan een rechtbank gevraagd om het bedrijf British Telecom (BT) te verplichten om de toegang tot de website Newzbin, waar links naar piraten-versies van populair bioscoopfilms worden aangeboden, te blokkeren. Het is de eerste keer dat in Groot-Brittannië geprobeerd wordt om op die manier piraterij te bestrijden. De Britse filmfederatie stelt in eerste instantie British Telecom te viseren omdat het concern de grootste internet-provider is van Groot-Brittannië.

De Britse filmfederatie wil dat British Telecom dezelfde techniek toepast op Newzbin als op pedofielensites. Newzbin is alleen voorbehouden aan leden, maar biedt een grote voorraad illegaal filmmateriaal dat op discussie-forums van Usenet is terug te vinden. British Telecom is met 5,6 miljoen klanten niet alleen de grootste internet-aanbieder op de Britse markt, maar biedt zijn blokkerings-technologie Cleanfeed ook aan een aantal andere grotere Britse providers aan. Een vonnis tegen British Telecom zou dan meteen ook gelden voor die andere providers.

De Britse Motion Pictures Association startte vorig jaar zijn acties tegen Newzbin, waarbij het Britse hooggerechtshof de website uiteindelijk verplichtte om de gecontesteerde content te verwijderen. Newzbin ging daarop in vereffening, maar zijn activa, met inbegrip van de webdomeinen, werden verkocht aan nieuwe eigenaars. Die zetten vanop de Seychellen een nieuwe website op. De Britse filmfederatie merkt op dat Newzbin geen respect heeft voor de Britse wetgeving en op een onaanvaardbare massieve en commerciële schaal zich aan piraterij schuldig blijft maken.

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij, film, newzbin, british telecom |  Facebook |

Biotechnologie wordt grote prioriteit van Chinese economie

China gaat de volgende vijf jaar 2 triljoen yuan investeren in wetenschap en technologie. Dat komt overeen met een bedrag van 308,5 miljard dollar. Daarbij zal biotechnologie als een belangrijke prioriteit naar voor geschoven worden. Dat heeft Liu Yandong, de Chinese minister van financiële zaken, bekend gemaakt. De investeringen zouden één miljoen banen moeten creëren en onder meer de impact van de meest voorkomende vervuilende producten met 10 procent terugschroeven.

"De Chinese regering zal volgens Liu Yandong verder inspanningen blijven doen om biotechnologie te combineren met economische ontwikkeling en de verbetering van de levensomstandigheden van de Chinese bevolking," aldus de Chinese krant China Daily. "Hij voerde daarbij aan dat biotechnologie onder meer gebruikt zal worden om rampen te voorkomen en de gevolgen van die grote incidenten af te zwakken, het leefmilieu te beschermen, de bouwsector duurzamer te maken en de klimaatverandering onder controle te houden."

Yandong voegde er aan toe dat de jongste innovaties in biotechnologie zouden gebruikt worden om te garanderen dat de kwaliteitsnormen voor voeding, hygiëne, gezondheid en geneesmiddelen worden gerespecteerd. Er wordt onder meer opgemerkt dat er 20 miljard yuan zal worden geïnvesteerd in innoverende geneeskunde, de teelt van nieuwe variëteiten van genetisch gemodificieerde organismen en de preventie en controle van virale hepatitis en andere infectieziektes.

Biotechnologie zou onder meer het leven van de gemiddelde Chinees met één jaar moeten verlengen en de kindersterfte tot 12 procent terug te schroeven. De stad Tianjin werpt op een centrum voor de productie van biotechnologie-producten in China geworden te zijn.

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, biotechnologie |  Facebook |

Repressieve online maatregelen bedreigen innovatie

Een Amerikaanse wetsvoorstel om de online piraterij te bestrijden, zou de Amerikaanse innovatie en investeerders een duidelijk nadeel bezorgen in de wereldwijde economie. Dat heeft een groep van meer dan vijftig investeerders en internet-experts - waaronder Marc Andreessen, Esther Dyson en Fred Wilson - opgemerkt in een brief aan het Amerikaanse Congres. De ondertekenaars merken op dat gebruikers de geblokkeerde content immers gewoon beroep zouden doen op buitenlandse diensten, die ongrijpbaar blijven voor de Amerikaanse wet.

"Met het wetsvoorstel wil de Amerikaanse overheid aan rechtenhouders de mogelijkheid bieden om online providers te verplichten de toegang tot bepaalde content te blokkeren," aldus het webmagazine Online Media Daily. "Ook zoekmachines zoals Google en Bing zouden verplicht kunnen worden om bepaalde zoekresultaten te blokkeren. Door het intikken van het numeriek internetadres van de betrokken sites zou de consument de geviseerde content toch nog kunnen bereiken."

Hollywood staat achter het wetsvoorstel, maar digitale rechtengroepen en een aantal andere partijen - waaronder The New York Times en Los Angeles Times - verzetten zich tegen de invoering van de plannen. Het wetsvoorstel wordt op dit ogenblik voorlopig tegengehouden, maar zou theoretisch nog altijd kunnen worden doorgevoerd. Volgens de ondertekenaars van de petitie zouden buitenlandse zoekmachines en sociale media door de wet een voordeel kunnen uitbouwen tegenover hun Amerikaanse collega's.

De investeerders stellen dat internet-bedrijven door de Amerikaanse digitale copyright-wetgeving beschermd moeten blijven. In die wet is voorzien dat deze bedrijven niet verantwoordelijk zijn voor copyright-inbreuken van derde partijen op hun digitale platformen, op voorwaarde dat inbreuken op verzoek van de benadeelden worden verwijderd. Het wegnemen van die bescherming zou volgens de investeerders een bedreiging vormen voor de online innovatie.

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, copyright, piraterij |  Facebook |

Buitenlandse artiesten kunnen Groot-Brittannië niet meer binnen

Een groep artiesten heeft een petitie ondertekend om te protesteren tegen het Britse visa-systeem, dat voor de toelating tot grondgebied van Groot-Brittannië een puntensysteem heeft uitgewerkt op basis van de vaardigheden, kwalificaties en expertise van de betrokkenen. Het systeem moet ervoor zorgen dat de instroom van laaggeschoolde inwijkelingen in Groot-Brittannië wordt afgeremd. De petitie voert echter aan dat artiesten die niet uit Europa afkomstig zijn, door het systeem slecht worden behandeld.

"Het puntensysteem, dat drie jaar geleden werd ingevoerd, is volgens de petitie denigrerend en onnodig bureaucratisch," merkt BBC News op. "Het puntensysteem zou bovendien niet zijn aangepast aan de kortstondige bezoeken van buitenlandse artiesten aan Groot-Brittannië. Aangezien die activiteiten van buitenlandse artiesten geen impact hebben op de immigratie, is het volgens de ondertekenaars dan ook nodig om hen via het puntensysteem te registreren." Tot de ondertekenaars behoren onder meer Philip Pullman, Nicholas Hytner, Salman Rushdie David Hare, Bridget Riley en Nicholas Serota.

De ondertekenaars van de petitie merken op dat onder meer regisseur Abbas Kiarostami en pianist Grigory Sokolov volgens het huidige systeem in de toekomst de toegang tot Groot-Brittannië geweigerd zou worden. "Sponsors die de komst van dergelijke artiesten financieel ondersteunen, kunnen bovendien ook niet de kost van de aanvragen dragen en worden afgeschrikt door de bureaucratie die daarmee gepaard gaat," merken de ondertekenaars op.

08:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, cultuur, migratie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Rusland gaat bijna zijn volledige participatie in luchtvaartmaatschappij Aeroflot van de hand doen. Dat heeft Aleksej Koedrin, minister van financiën van Rusland, bekend gemaakt. De beslissing maakt deel uit van een nationaal programma waarbij de overheid zich terugtrekt uit tal van commerciële bedrijven. De Russische overheid heeft op dit ogenblik een belang van 51 procent in de luchtvaartmaatschappij, maar zegt de controle op Aeroflot te willen opgeven. De uitverkoop zal wellicht echter pas over vijf jaar helemaal rond zijn. Eerst moet immers onder meer de waarde van de activa van de maatschappij worden geraamd. Aeroflot was tijdens het Sovjet-tijdperk de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld.

De autoproducent Saab heeft een deel van zijn gebouwen verkocht aan Zweedse investeerders. Met de transactie is een bedrag gemoeid van voor 28 miljoen euro. De investeerders krijgen een belang van 50,1 procent in Saab Property, dat eigenaar is van 483.000 vierkante meter gebouwen van de Zweedse autoproducent. Binnen de dertig dagen kunnen de investeerders het belang in Saab Property nog vergroten. Het aankoopbedrag zou dan 33 miljoen euro bedragen. Saab zal vervolgens het vastgoed huren voor een periode van vijf jaar. De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door onder meer de Europese Investeringsbank (EIB) en het Zweedse Riksgäldskontoret, het Zweedse nationaal schuldenbureau.

De Franse retailketen Carrefour heeft een fusievoorstel gekregen van het Braziliaanse Gama. De twee entiteiten zouden daardoor hun krachten bundelen in Brazilië en Gama zou bovendien een referentie-aandeelhouder worden van Carrefour. Na thuisland Frankrijk is Brazilië de belangrijkste markt voor Carrefour, dat er een zware concurrentiestrijd voert met het eveneens Franse Casino. Het Braziliaanse Gama wordt gecontroleerd door de Braziliaanse familie en Casino. Door een instap van Gama in Carrefour zou Casino dan ook aandeelhouder van zijn grote concurrent. Volgens de plannen zou Gama een belang van 6 procent kunnen opbouwen in Carrefour. De Braziliaanse groep zou bovendien een aandeelhouderspact ondertekenen met Blue Capital, dat ongeveer 14 procent in Carrefour bezit.

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft bevestigd dat Amerikaanse sigarettenfabrikanten een schadeloosstelling van 270 miljoen dollar moeten betalen aan een half miljoen rokers. De schadeloosstelling moet dienen als financiering van de ontwenningsprogramma's die de rokers hebben gevolgd. Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft met zijn uitspraak een vonnis van het hof van beroep van Louisiana van twee jaar geleden bevestigd. De sigarettenfabrikanten Philip Morris, Reynolds American, Lorillard en Brown & Williamson hadden echter beroep aangetekend tegen de uitspraak in Louisiana. Daarbij werd opgemerkt dat de rechtbank onterecht een gezamenlijke klacht van de rokers had toegestaan.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips breidt zijn medische divisie uit met een productlijn van apparatuur voor digitale mammografie. Het elektronicaconcern koopt de productlijn van het Zweedse Sectra. Philips betaalt 57,5 miljoen euro voor de productlijn waarmee onder meer borstkanker kan worden getraceerd. Afhankelijk van de toekomstige resultaten, betaalt Philips nog maximaal 12,5 miljoen euro extra aan Sectra. Philips heeft al een belangrijke activiteit in de diagnostiek in borstkankeronderzoek, maar nu krijgt het concern ook toegang tot geavanceerde technologie voor het screeningsonderzoek dat in Nederland aan alle vrouwen vanaf vijftig jaar periodiek wordt aangeboden.

Australië heeft de gelukkigste bevolking van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Daarbij wordt opgemerkt dat het gezinsinkomen, de levensverwachting en de algemene levenstevredenheid in Australië hoger ligt dan het gemiddelde van de lidstaten van de organisatie. Ook wordt opgemerkt dat Australische vrouwen een relatief goede balans kunnen vinden tussen werk en gezin. Ook wordt opgemerkt dat de pollutie veel lager ligt dan in de andere lidstaten. Op de tweede plaats staat Canada, gevolgd door Zweden, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Denemarken, de Verenigde Staten, Zwitserland, Finland en Nederland. België staat op een zeventiende plaats.

Luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines zal geen baby's meer toelaten in het first class-gedeelte van hun nieuwe vloot met de Airbus A380 en de Boeing 747-400. De koerswijziging komt er na een hoop klachten van andere passagiers in first class over huilende baby's. Reizigers met een baby worden verwezen naar een zetel in economy of business class. De betrokken vloot staat is voor de verbindingen tussen de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur en de bestemmingen Sydney, Londen en Amsterdam. Tengku Azmil, chief executive van Malaysia Airlines, benadrukte dat veel passagiers zich erover beklaagd hebben dat ze veel hadden betaald voor een ticket first class, maar vervolgens door huilende baby's niet konden slapen.

De IJslandse autoriteiten hebben formeel hun toetredingsgesprekken met de Europese Unie aangeknoopt. Vorige zomer werd gestart met een vergelijking van de overeenkomst van de IJslandse wetgeving met de Europese regels. Die fase van het toetredingsproces is nu afgerond. Volgens waarnemers zou IJsland volgend jaar of het jaar daarop tot de Europese Unie kunnen toetreden. Daarvoor moeten echter nog een aantal belangrijke obstakels worden weggewerkt. De grootste moeilijkheid lijkt de visserijsector te worden, die goed is voor 10 procent van het IJslandse bruto binnenlandse product. De plaatselijke politici zeiden al hun markt voor andere Europese vissersboten te willen blijven afschermen. Ook de IJslandse walvisjacht zal wellicht nog tot menig discussie leiden.

Op een speciale vergadering hebben vijfentwintig lidstaten van de Europese Unie formeel de lancering van het Europese eenheidsoctrooi goedgekeurd. Alleen Spanje en Italië nemen niet deel aan het gemeenschappelijke octrooi. Voor het einde van het jaar willen de lidstaten een akkoord bereiken met het Europees Parlement, zodat het eenheidsoctrooi binnen de twee jaar daadwerkelijk ingang zou kunnen vinden. Er wordt al jaren gepraat over een octrooi dat over de hele Europese Unie zou gelden, maar de talenproblematiek vormde daarbij steeds een struikelblok. Alleen Spanje en Italië konden er zich uiteindelijk niet mee verzoenen dat het eenheidspatent uitsluitend in het Duits, Engels of Frans zou worden verstrekt.

Een eventueel faillissement van autobouwer Saab zou slechts een beperkte impact hebben op de Zweedse economie. Dat blijkt uit een analyse van de Zweedse Nordea Bank. Daarin werd berekend dat het faillissement van Saab de Zweedse industriële productie met 1 procent zou doen dalen. Het inkomen per hoofd van de bevolking zou met ongeveer 0,2 procent terugvallen. Dat betekent een bedrag van ongeveer 50 euro per hoofd van de Zweedse bevolking. Een faillissement van de autobouwer zou volgens Nordea Bank bij Saab en andere bedrijven mogelijk 8.250 banen kosten, vooral in de regio's Göteborg en Trollhättan. Omdat de Zweedse economie op dit ogenblik sterk presteert, zouden de betrokkenen volgens Nordea Bank echter snel opnieuw werk moeten kunnen vinden.

Tien tot vijftien Europese banken zouden niet geslaagd zijn in de nieuwe stresstests die de voorbije weken werden uitgevoerd. Dat zouden een aantal bronnen rond de European Banking Authority (EBA) hebben gemeld. Dat betekent dat ongeveer één op zes Europese banken niet geslaagd is in de tests. De betrokken banken zouden afkomstig zijn uit Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland. De officiële resultaten worden midden juli bekend gemaakt. In totaal werden eenennegentig banken aan de stresstest onderworpen. Die moeten uitmaken in welke mate kapitaalbuffer van de banken in staat is verliezen op te vangen, bijvoorbeeld bij een economische schok of een val van de vastgoedprijzen. Ook werd blootstelling aan staatsobligaties gemeten.

De Amerikaanse regering heeft zich officieel geschaard achter de kandidatuur van Christine Lagarde, huidig Frans minister van financiën, als de nieuwe directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarmee lijkt de benoeming van Lagarde nagenoeg een feit te zijn. Timothy Geithner, de Amerikaanse minister van financiën, stelde dat het buitengewone talent en de brede ervaring van minister Lagarde een onschatbaar leiderschap geven aan de organisatie. Geithner zei ook bemoedigd te zijn door de brede steun die Lagarde ook in groeilanden geniet. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat de Verenigde Staten voor Lagarde zouden kiezen. Ook Rusland heeft zijn steun aan Lagarde toegezegd.

Duitsland en China hebben voor een bedrag van 10,5 miljard euro aan contracten afgesloten. Dat gebeurde naar aanleiding van het bezoek van de Chinese eerste minister Wen Jiabao aan Duitsland. In het pakket overeenkomsten zitten zowel samenwerkingsprojecten tussen de overheden als contracten voor bedrijven. Onder meer bestelde China 88 vliegtuigen bij de Europese luchtvaartgroep Airbus. Met het order zou een bedrag van 5,3 miljard euro zijn gemoeid. Dat is één van de grootste orders uit de geschiedenis van Airbus. Daarnaast waren er ook nog belangrijke Chinese contracten voor onder meer Volkswagen, Daimler en Siemens. Wen Jiabao stelde dat Duitsland voor China de motor van zijn Europese samenwerking is.

De Britse hacker Ryan Cleary is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft een rechtbank in Londen meegedeeld. De negentienjarige Cleary werd ervan verdacht deel uit te maken van de hackersgroep Lulz Security (LulzSec). Ryan Cleary wordt verdacht van aanvallen tegen de Britse belangen, omdat hij onder meer de website van de federatie van de Britse muziekindustrie en die van het Serious Organised Crime Agency binnengedrongen zou zijn. Hij zou echter ook websites in het buitenland gehackt hebben. Cleary kreeg een elektronische enkelband en mag tijdens de nacht niet buitenkomen. Bovendien moet hij altijd vergezeld worden door één van zijn ouders. Het werd hem ook verboden gebruik te maken van het internet.

De Duitse banken hebben een princiepsakkoord bereikt om het Franse voorstel over een gedeeltelijke rollover van de Griekse overheidsobligaties te gebruiken als basis voor verdere onderhandelingen. Bij een rollover beslissen de banken vrijwillig om aflopende investeringen in staatspapier in nieuwe uitgiftes te herinvesteren. Verschillende Europese overheden zijn de voorbije week met de banken onderhandelingen gestart over een vrijwillige bijdrage tot een Grieks reddingsplan. Het Franse voorstel houdt in dat 70 procent van de schulden omgezet wordt in nieuw schuldpapier met een looptijd van dertig jaar. De overige 30 procent wordt uitbetaald aan de investeerders.

Meer Nieuws

02:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-06-11

Chinese merken zullen aanval doen op luxemarkt

Buitenlandse merken zullen de Chinese luxemarkt nog wel een tijd domineren, maar zullen in de toekomst toch steeds meer rekening moeten houden met concurrentie van Chinese merken. Dat zegt Paul Swinand, retailanalist bij consulent Morningstar. Op dit ogenblik zijn de handtassenproducent Powerland, de modegroepen Shanghai Tang en LaVie en juwelenverkoper Chow Tai Fook de belangrijkste binnenlandse concurrenten voor de internationale merken op de Chinese luxemarkt.

"Chinese analisten zijn het er echter over eens dat de volgende groeifase van de luxemarkt zal worden geleid door een nieuwe gold van lokale merken," aldus Swinand tegenover de zakenkrant Financial Times. "Dat heeft te maken met een gevoel van nationale trots of zelfs van regionale trots, zoals ook in de Verenigde Staten bepaalde merken beter aanslaan in Californië dan in New York. Internationale merken hebben misschien het voordeel van hun superieure knowhow en hun gevestigde netwerken, maar de kloof wordt in de toekomst ongetwijfeld kleiner."

"Merken zoals Louis Vuitton, Hermès en Coach kennen in China een sterke groei, maar zij vertrekken van een sterke uitvalsbasis," merkt Swinand nog op. "De boeiendste ontwikkelingen moeten echter verwacht worden van merken die nog niet zijn gekend. Die producenten hebben op dit ogenblik misschien vijf winkels, maar zullen over enkele jaren honderd vestigingen tellen. Het Chinese landschap van de luxemerken toont veel gelijkenis met de Amerikaanse technologiesector voor de dotcom-crisis. Dat betekent dat veel concurrenten snel zijn opgestaan. Uitdaging is het nieuwe Google te vinden."

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, mode, luxe |  Facebook |

Productie Tesla Roadster wordt eind dit jaar stopgezet

Na de zomervakantie zullen geen orders meer worden aanvaard voor de elektrische sportwagen Tesla Roadster. Tegen het einde van het jaar wordt de productie van de sportwagen stopgezet. Elon Musk, topman van fabrikant Tesla, zegt dat het bedrijf zich verder wil toespitsen op de productie van de sedan Model S, die meer zal gericht zijn op het grote publiek en autobestuurders die voor de allereerste keer een elektrische wagen willen kopen. Van de Tesla Roadster, die een aankoopprijs van 109.000 dollar heeft, werden tot nu toe 1.650 exemplaren verkocht.

"De Tesla Roadster, gebaseerd op het chassis van de Lotus Elise, richtte zich vooral op een exclusief voor sportwagens," aldus het webmagazine Greenbeat. "De wagen trekt in 3,7 seconden op tot 60 mijl per uur en heeft een topsnelheid van 125 mijl per uur." Met een aankoopprijs van 57.000 dollar - zonder rekening te houden met overheidssubsidies, richt het Model S zich op een breder publiek. Tot nu toe werden 4.600 orders geplaatst voor het nieuwe model, dat volgende zomer op de Amerikaanse markt zou worden gelanceerd. Eind volgend jaar zou de wagen ook in Europa verkrijgbaar zijn.

De Tesla Roadster heeft een actieradius van 200 mijl vooraleer een herlaadbeurt noodzakelijk is. Het Model S heeft een actieradius die kan oplopen tot 300 mijl. De Nissan Leaf, die met een aankoopprijs van 32.000 dollar weliswaar gevoelig goedkoper is, heeft een actieradius van slechts 100 mijl. Het bedrijf werkt ook aan het nieuwe Model X, dat zich vooral richt op liefhebbers van terreinwagens en minivans. Het nieuwe model zou tegen het eind van dit jaar worden voorgesteld.

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tesla, elektrische auto, duurzaamheid |  Facebook |

Waterbeheer bedrijven heeft nog lange weg af te leggen

Waterschaarste creëert nu al uitdagingen voor de activiteiten van bedrijven uit water-intensieve sectoren. Dat is de conclusie van een rapport van milieuconsulent Eiris. In het rapport wordt opgemerkt dat waterschaarste tegen het midden van het decennium het wereldwijde bruto binnenlandse product met 63 triljoen dollar kunnen bedreigen. Er wordt aan toegevoegd dat de vraag naar water over twintig jaar de bevoorrading met 40 procent zal overstijgen. Op dat ogenblik zal volgens Eiris de helft van de wereldbevolking leven in regio's met een belangrijke waterstress.

"Er zijn volgens Eiris al een aantal alarmsignalen gegeven," meldt het webmagazine Greenbiz.com. "Nestlé Waters moest twee jaar geleden afzien van zijn plannen om in Californië de grootste bottelarij van de Verenigde Staten te bouwen. Bovendien moest in Frankrijk en Brazilië tijdens droogteperiodes belangrijke elektriciteits-rantsoeneringen worden opgelegd. Bovendien verloor Coca-Cola door watergebonden problemen een Indiase licentie. Het ergste moet echter nog komen."

Uit een analyse van de tweeduizend grootste bedrijven van de wereld blijkt volgens Eiris dat 54 procent van de ondernemingen geconfronteerd worden met watergebonden risico's. Daarvan heeft 36 procent erkend dat er sprake is van een waterprobleem, terwijl 22 procent aangeeft de waterconsumptie te monitoren en 9,7 procent consumptiedoelstellingen op korte of lange termijn heeft opgesteld en 9,7 procent doelstellingen voor waterkwaliteit heeft opgesteld.

Toch blijken bedrijven volgens Eiris weinig actie te tonen om de waterproblemen daadwerkelijk aangepakt. "Slechts 0,22 procent heeft daarvoor een goed plan uitgewerkt, maar geen enkele onderneming kan prat gaan op een geavanceerde aanpak," wordt er aangevoerd.

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, water |  Facebook |

Mongolië moet werk maken van grotere energie-onafhankelijkheid

De groeiende afhankelijkheid van Mongolië van zijn buurlanden Rusland en China voor brandstof en energie vormt een belangrijke bedreiging voor de mijnsector van het gebied. Dat zegt consulent Holman Fenwick William. Mongolië - dat de volgende vijf jaar een bedrag van ongeveer 25 miljard dollar hoopt op te halen voor de bouw van wegen, spoorverbindingen en mijnsteden - voert ongeveer 90 procent van zijn petroleumproducten uit Rusland. Het resterende pakket komt uit China.

Mongolië produceert per jaar slechts ongeveer 4 miljard kilowattuur elektriciteit. De huidige consumptie wordt voor 4 procent gedekt door Russische import. Mongolië praat bovendien met China om elektriciteit in te voeren. "De invoer van energie zal in Mongolië een grote groei kennen," aldus Holman Fenwinck William tegenover het persbureau Reuters. "Daarbij maakt Mongolië zich echter bijzonder kwetsbaar voor onder meer voorraadvorming en prijsniveaus." Daarbij wordt verwezen naar het afsluiten van de energievoorziening van Oekraïne door Rusland wegens onenigheid over het prijsniveau.

Er wordt aan toegevoegd dat Mongolië ook dit jaar al zijn kwetsbaarheid op het gebied van energie heeft ondervonden. Tijdens de maand april schorste Rusland de export aan olie en diesel naar Mongolië al op wegens een tekort op de eigen binnenlandse markt. Dat zorgde voor een belangrijke inkrimping van de mijnactiviteit in Mongolië, terwijl de prijzen aan de benzinepompen en voor bustickets moesten worden opgedreven. De Business Council of Mongolia, die buitenlandse bedrijven in Mongolië vertegenwoordigt, zegt dan ook dat het land een eigen raffinaderij nodig heeft.

Wellicht zal de bouw van een eerste raffinaderij in Mongolië over drie jaar van start kunnen gaan. Volgens de huidige plannen zullen de Japanse groepen Marubeni en Toyo Engineering samen met Mongol Sekiyu in de stad Darkhan, een stad op ongeveer 200 kilometer van de Mongoolse hoofdstad Ulan Bator, een raffinaderij bouwen.

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mongolië, energie, raffinaderij |  Facebook |

Amerikaanse politieke televisiereclame naar 3 miljard dollar

De Amerikaanse politieke reclame op televisie zal volgend jaar opnieuw een belangrijke groei kennen en een omzet realiseren van bijna 3 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Moody's Investors Service. Daarbij wordt opgemerkt dat de politieke reclame op de Amerikaanse televisie een groei tussen 9 procent en 18 procent zal kennen tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de reclame-bestedingen zullen worden beïnvloed door de minder strikte reglementering, waarbij ook de mogelijkheid tot steun van bedrijven wordt uitgebreid.

Eerder was opgemerkt dat de herverkiezingscampagne van zetelend president Barack Obama volgend jaar wellicht een recordbedrag van in totaal 1 miljard dollar aan reclame zou kunnen investeren. Een republikeinse tegenkandidaat zou volgens waarnemers wellicht aan eenzelfde bedrag komen. Moody's Investors Service voegt er aan toe dat kleinere en middelgrote televisiestations wellicht de belangrijkste begunstigden zullen zijn van politieke spots.

Daarbij wordt opgemerkt dat de grotere televisiebedrijven een minder grote groei zullen kennen. "Die grote bedrijven hebben een grotere lijst aan televisie-marketeers en halen grotere inkomsten uit een brede waaier van reclame-categorieën," wordt in het rapport opgemerkt. Ook wordt opgemerkt dat de grote politieke strijdgebieden - waaronder Florida, Pennsylvania, Ohio en Missouri - wellicht een grote massa politieke reclamebudgetten zullen zien toevloeien. Moody's merkt op dat vele televisiestations de extra inkomsten zullen besteden om hun schulden af te bouwen.

10:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, verkiezingen, politiek, reclame |  Facebook |

Galileo mag toch meer satellieten inzetten

De kostenbeproblemen van het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo zijn nagenoeg opgelost. Dat betekent dat het systeem nagenoeg volgens de oorspronkelijke plannen zal kunnen worden gerealiseerd. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Door de kostenproblemen was voorzien dat het netwerk van Galileo slechts achttien satellieten zou omvatten, maar uiteindelijk zouden er toch vierentwintig exemplaren, noodzakelijk voor een wereldwijde dekking, worden ingezet.

"De Europese Unie heeft een budget van 4,8 miljard dollar voorzien voor Galileo," merkt het magazine The Register op. "Door vertragingen en budgetoverschrijdingen werd daarbij overwogen om uiteindelijk slechts achttien in plaats van vierentwintig satellieten te lanceren. Voor een optimaal resultaat zouden dertig satellieten operationeel moeten zijn, met inbegrip van drie reserve-exemplaren in de ruimte. Omdat een aantal budgetproblemen kon worden opgelost, zou Galileo nu toch een netwerk van vierentwintig satellieten krijgen zonder bijkomende investeringen."

Voor extra budgetten zou de nodige politieke steun moeten zijn verkregen, wat een bijzonder heikele opdracht zou kunnen blijken, aangezien een aantal Europese lidstaten zich tegen een uitbreiding van de financiële ondersteuning van Galileo heeft verzet. Het Amerikaanse global positioningsysteem werkt met éénendertig satellieten. Rusland werkt aan de uitbouw van zijn Glonass-navigatiesysteem, terwijl ook China ambities in die richting heeft laten uitschijnen.

Amsterdam wil alternatieve applicatie-metropool worden

De Nederlandse hoofdstad Amsterdam wil zich opwerpen als een alternatief voor het Amerikaanse Silicon Valley. Met het project Appsterdam wil de Nederlandse hoofdstad zich ontwikkelen tot een nieuwe draaischijf voor ontwikkelaars van applicaties. Initiatiefnemer Mike Lee merkt op dat Appsterdam een hechte gemeenschap van ontwikkelaars wil creëren op een locatie die gevoelig goedkoper en ook gemakkelijker bereikbaar zou moeten zijn dan Silicon Valley.

"De sector van de applicaties wordt gekenmerkt door samenwerking in plaats van concurrentie," merkt Mike Lee op. "Verschillende ontwikkelaars mogen aan hetzelfde probleem werken, maar ontwikkelen daarbij een eigen applicatie, tenzij ze samengaan. Elke ontwikkelaar heeft zijn eigen visie en de klant wordt aangetrokken door de aantrekkingskracht die een bepaalde applicatie op hem persoonlijk heeft. Bovendien worden in de sector ook heel wat codes gedeeld."

Mike Lee wijst er onder meer op dat het door de Amerikaanse visumpolitiek voor een buitenlander moeilijk en duur is om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan. Amerikanen hebben het in Europa volgens hem veel gemakkelijker om een activiteit op te zetten. Hij voegt er aan toe dat men in Amsterdam ook met minder kapitaal van start kan gaan dan in Silicon Valley. Ook de aanwezigheid van ontwerpers, marketeers en andere ondersteunende activiteiten in Amsterdam is volgens Lee een voordeel voor de Nederlandse hoofdstad.

Rond het initiatief zou ook het investeringsfonds Appsterfund worden opgericht.

07:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amsterdam, technologie, applicatie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Frankrijk investeert 1 miljard euro in de ontwikkeling van veilige methodes om kernenergie op te wekken. Dat heeft de Franse president Nicolas Sarkozy bekend gemaakt. De extra investering staat haaks op het beleid van buurland Duitsland, dat na de kernramp in Japan juist heeft besloten de opwekking van kernenergie af te bouwen. Daarnaast wil Sarkozy duurzame energie, zoals windmolenparken op zee, stimuleren met een investering van 1,3 miljard euro. Sarkozy merkte dat er bij van geen enkele vorm van energieproductie afscheid genomen hoeft te worden. De geldinjecties maken deel uit van een investeringsprogramma dat anderhalf jaar geleden werd aangekondigd en dat in totaal 35 miljard euro omvat.

Swedish Automobile, het moederbedrijf van Saab, heeft van een Chinees bedrijf een order van 582 wagens ontvangen. Met de bestelling is een bedrag van 13 miljoen euro gemoeid. Daardoor krijgt Saab weer enigszins de nodige ademruimte om de salarissen van het personeel te betalen en een gedeelte van de uitstaande schulden bij toeleveranciers af te bouwen. De productie van Saab kon echter nog niet worden herstart, want gesprekken rond een financiering van de heropstart zijn nog niet afgelopen. Het bedrijf benadrukt dat er ook geen garanties kunnen worden gegeven dat de gesprekken tot positieve resultaten zouden leiden. Ook zijn er nog gesprekken gaande over de verkoop van vastgoed van Saab Automobile.

De Franse regering heeft met de banken en verzekeraars in Frankrijk een akkoord gesloten rond plannen om Griekenland te helpen. Dat heeft de Franse president Nicolas Sarkozy bekend gemaakt. De geldschieters zijn bereid 70 procent van de aflopende Griekse leningen opnieuw in de economie van het land te investeren. Het grootste deel daarvan zou voor dertig jaar en niet voor slechts vijf jaar in de Griekse economie worden geïnvesteerd. De Franse regering wil dit plan bespreken met andere landen van de Europese Unie. De Europese ministers van financiën moeten nog een definitieve beslissing nemen over een eventuele extra lening aan Griekenland. Het Griekse parlement moet nog wel akkoord gaan met het zware bezuinigingsplan van de regering van premier Papandreou.

De Europese investeringsstromen zijn het voorbije jaar sterk gekrompen. Dat is gebleken uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Directe buitenlandse investeringen van Europese landen in de rest van de wereld daalden vorig jaar met 62 procent tot 107 miljard euro. De investeringen van het buitenland in de Europese Unie namen met 75 procent af tot 54 miljard euro. Daarmee werd de dalende trend van de jaren voordien doorgezet. Tegenover vier jaar geleden lagen de investeringen van de lidstaten van de Europese Unie in de rest van de wereld vijf keer lager. De investeringen van de rest van de wereld in de Europese Unie lagen acht keer lager dan vier jaar geleden.

Het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel verwacht dat het resultaat tijdens het het tweede kwartaal van dit jaar negatief beïnvloed zal worden door uitdagende handelsomstandigheden en eenmalige factoren. AkzoNobel kampt onder meer met stijgende grondstofprijzen. Ook een zwakke vraag in de mature markten en een langdurig onderhoud bij de divisie speciale chemicaliën drukken eveneens op het resultaat in het tweede kwartaal. AkzoNobel voorziet een bedrijfsresultaat van circa 550 miljoen euro. Over heel het jaar zou het operationeel resultaat naar eigen zeggen in lijn met de prestaties van vorig jaar moeten liggen. Vorig jaar boekte AkzoNobel een operationeel van 1,96 miljard euro.

De Duitse economie zal dit jaar wellicht een groei kennen van 4 procent. Dat heeft het Duitse Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) gezegd. Daarmee schroeft het instituut zijn eerdere vooruitzichten op met 1,3 procentpunt. Het instituut baseert zich voor de nieuwe vooruitzichten vooral op de krachtige groei tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Opgemerkt wordt dat de Duitse economie kan profiteren van de krachtige internationale groei, vooral uit Azië. Voor volgend jaar verwacht het instituut een Duitse groei met 2,3 procent. Het is de eerste keer dat voor de Duitse economie dit jaar een groei met 4 procent wordt voorspeld. Andere onderzoeksinstituten in Duitsland gingen tot nu toe uit van groeicijfers van 3,5 procent tot 3,7 procent.

De Nederlandse investeringsmaatschappij Value8, die eerder deze maand voetbalclub Standard wou inlijven, heeft een bod gedaan op alle aandelen van zadenhandelaar en diervoederspecialist Witte Molen. Het bod waardeert De Witte Molen, het voormalige Alanheri, op een bedrag van 3,85 miljoen euro. Value8 geeft aan Witte Molen te willen inlijven om actief bij te dragen aan de beoogde schaalvergroting. Witte Molen is al jaren hard aan het werk om een herstructurering door te voeren. Nadat het bedrijf de twee jaar voordien gevoelige verliezen had geleden, kon de twee voorbije jaren een break-even worden gerealiseerd. De recente naamswijziging moet de nieuw ingeslagen koers markeren.

Steeds meer Duitsers gaan door de Griekse schuldencrisis twijfelen over de euro. Het vertrouwen in de Europese eenheidsmunt bij de Duitse bevolking kalft steeds verder af. Dat blijkt uit een peiling door de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Van de ondervraagden gaf 71 procent aan minder, nauwelijks of helemaal geen vertrouwen meer te hebben in de euro. Slechts 19 procent had nog een groot of zeer groot vertrouwen in de munt. Bij een vergelijkbare peiling in april was nog 66 procent van ondervraagden sceptisch over de euro. Drie jaar geleden stond minder dan de helft van de Duitsers negatief tegenover de euro. Ook twijfelt twee derde van de ondervraagden over het nut van het noodfonds voor zwakke eurolanden.

Toeristische trips naar het gecontamineerde gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne, waar vijfentwintig jaar geleden een nucleaire ramp de omgeving radioactief maakte, zijn voorlopig opgeschort. Een gerechtelijke instantie wil de toelaatbaarheid van dergelijke reizen eerst onderzoeken. Dat heeft de gespecialiseerde reisorganisatie Arseni Finberg gemeld. De rechterlijke doorlichting komt er na protest tegen het besluit van de Oekraïense regering om de verboden zone van 30 kilometer rond de kerncentrale van Tsjernobyl ook voor het massatoerisme te openen. De nieuwe regeling zou zich vooral willen richten op de bezoekers van het Europees voetbalkampioenschap in Polen en Oekraïne. Over twee maanden zou er meer duidelijkheid moeten zijn gecreëerd.

De werelderfgoedlijst van Unesco wordt met vijf nieuwe locaties in Colombia, Soedan, Jordanië, Italië en Duitsland uitgebreid. De lijst wordt nu onder andere uitgebreid met het koffie-cultuurlandschap in Colombia. Daarnaast komen ook de archeologische locaties op het eiland Meroe (Soedan), Wadi Rum (Jordanië), kloosters, forten en andere gebouwen van de Longobarden (Italië) en de Fagus-fabriek in het Alfeld (Duitsland) op de lijst. Eerder werden al onder meer de Ningaloo Coast in Australië, de Ogasawara-eilanden in Japan en de meren van de Rift Valley in Kenia op de lijst gezet. Op de Werelderfgoedlijst staan 900 opmerkelijke sites uit 151 landen. Op dit ogenblik wordt 37 ingediende projecten geëvalueerd.

De Zweedse vakbond IF Metall eist dat Saab zijn 1.500 werknemers betaalt. Daarvoor werd een aanmaning gestuurd naar de Zweedse autobouwer. Na ontvangst van het schrijven heeft Saab wettelijk nog zeven dagen om te reageren. Indien tegen die deadline geen oplossing wordt bereikt, kan de vakbond het faillissement van Saab aanvragen. De vakbond zei nog niet te weten of er inderdaad een faillissement wordt aangevraagd wanneer er geen reactie komt. De Saab-medewerkers kunnen dankzij een collectieve overeenkomst tussen de bonden en de Zweedse Swedbank tot 20.000 kronen lenen om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 2.100 euro. IF Metall meldde dat er al enkele tientallen getroffenen zijn die daar gebruik van maken.

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM werkt aan een herindeling van de managementstructuur. Volgens een aantal Franse media zou een Franse topambtenaar de aangewezen kandidaat zijn om de leiding te krijgen over de Franse luchtvaartmaatschappij Air France. Air France en KLM zijn zelfstandige luchtvaartmaatschappijen binnen de Nederlands-Franse combinatie. Op dit moment hebben Jean-Cyril Spinetta en Pierre-Henri Gourgeon, de twee toplui van de combinatie, een dubbele rol. Spinetta en Gourgeon zetelen in de bestuursraden van zowel de groep als van Air France. Die situatie zou echter begin volgend jaar veranderen. Gourgeon zou zijn uitvoerende taken bij luchtvaartmaatschappij Air France staken en doorgeven aan topambtenaar Alexandre de Juniac.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gaat de volgende maand dagelijks 2 miljoen vaten olie op de markt brengen om het wegvallen van de olieproductie in Libië te compenseren. Het agentschap raamt dat door de burgeroorlog in Libië 132 miljoen vaten olie minder op de markt zijn gekomen dan normaal. Die krapte op de oliemarkt dreigt volgens het agentschap het fragiele herstel van de economie te ondermijnen. Het bijspringen van het agentschap lijkt volgens waarnemers echter een druppel op een gloeiende plaat. Wereldwijd worden er dagelijks in totaal circa 85 miljoen vaten olie verbruikt. Het agentschap zelf beschikt over een voorraad van 4,1 miljard vaten, waarvan 1,6 miljard worden aangehouden voor noodgevallen.

De Duitse regering heeft een plan uitgewerkt om buitenlandse dokters en ingenieurs aan te trekken om het tekort in die beroepscategorieën in eigen land weg te werken. Duitse ziekenhuizen en bouwbedrijven vinden niet genoeg personeel voor hun minst begeerde banen met lagere lonen, maar waarvoor wel een universiteitsdiploma nodig is. Duitse instanties hebben daarom al rekruteringscampagnes gelanceerd in Spanje, waar een belangrijk gedeelte van de gediplomeerden er niet in slaagt een baan te vinden. De Duitse regering hoopt echter ook buiten de Europese Unie werknemers te kunnen aantrekken. Volgens de vakbonden echter zijn de bedrijven gewoon op zoek naar goedkoop personeel.

De Japanse supercomputer van Fujitsu is de krachtigste machine van de wereld. De K-Computer van Fujitsu klopt een Chinese concurrent die vorig jaar op de eerste plaats stond in de top vijfhonderd van supercomputers. De K-Computer staat in het Riken Advanced Institute for Computational Science in Kobe. De machine heeft een rekencapaciteit van ruim 8 petaflops. Dat komt overeen met meer dan 8.000.000 miljard berekeningen per seconde. De K-Computer is ruim drie keer sneller dan zijn rechtstreekse Chinese concurrent, die als tweede eindigde. De Japanse machine blijkt bovendien krachtiger dan de vijf volgende supercomputers samen. De K-Computer omvat 672 computerrekken, die elk de grootte van een koelkast hebben.

Meer Nieuws

02:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-06-11

Reclamebudget Amerikaanse autodealers één derde online

Amerikaanse autodealers spenderen 32 procent van hun reclamebudgetten aan online media. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Borrell Associates. In het rapport wordt ook voorspeld dat de aankoop van banners door de autosector tegen het midden van het decennium zal verzevenvoudigen tot een bedrag van 1,2 miljard dollar, terwijl de videoreclame tweeënhalve keer zou stijging tot 263 miljoen dollar. Verwacht dat de Amerikaanse autodealers ook de trend naar sociale media en mobiele platformen zullen volgen.

"Een decennium geleden ging het grootste gedeelte van de reclamebudgetten van de Amerikaanse autodealers naar kranten en lokale magazines," merkt Kip Cassino, executive vice-president bij Borrell Associates, op tegenover het webmagazine Online Media Daily. "Online budgetten bestonden toen amper. Inmiddels is een groot aantal lokale magazines echter verdwenen en de inkomsten van kranten uit annonces uit de autosector is op tien jaar tijd van 4,8 miljard dollar naar 1,2 miljard dollar teruggevallen. Een groot gedeelte van die uitval is echter opgevangen door online media."

De autosector is volgens Kip Cassino onder lokale adverteerders het meest actief op het internet. "De sector kopen banners en andere online activiteiten op de websites van lokale kranten, maar ook op online gele pagina's en op websites van radio en televisie," merkt Cassino op. "Slechts 13 procent van de lokale autodealers zegt niet van plan te zijn om dit jaar banners of online listings te kopen van een lokaal mediabedrijf. Dat cijfer ligt gevoelig lager dan bij lokale retailers, vastgoed en medische beroepen."

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, reclame |  Facebook |

Aantal diabetes-patiënten op dertig jaar verdubbeld

Drie jaar geleden telde de wereld 347 miljoen diabetes-patiënten. Dat betekent een verdubbeling tegenover het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Imperial College London en de Harvard School of Public Health. De onderzoekers stellen dat diabetes in nagenoeg elke wereldregio de voorbije dertig jaar is gestegen of minstens status-quo is gebleven. Er wordt aan toegevoegd dat de aandoening elk jaar aan meer dan drie miljoen mensen het leven kost.

De onderzoekers merken op dat 70 procent van de toename te wijten is aan de toename van de bevolking en de vergrijzing van de wereldbevolking. Drie jaar geleden was 9,8 procent van de mannelijke bevolking van de wereld diabetes-patiënt, tegenover 9,2 procent bij de vrouwen. In het begin van de jaren tachtig was dat 8,3 procent van de mannen en 7,5 procent van de vrouwen. Opgemerkt wordt dat diabetes één van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld is en in nagenoeg alle regio's algemener is geworden, terwijl hoge bloeddruk en cholesterol in sommige gebieden zijn afgenomen.

"Diabetes is veel moeilijker te voorkomen of te behandelen dan hoge bloeddruk en cholesterol," merkt onderzoeksleider Majid Ezzati, professor aan de School of Public Health van het Imperial College London. De onderzoekers merken op dat het niveau van diabetes een dramatische groei heeft gekend op de eilanden in de Stille Oceaan. Op de Marshall Islands lijdt inmiddels een kwart van de mannelijke bevolking aan diabetes. Dat geldt ook voor één derde van de vrouwen.

Ook worden hoge niveaus diabetes opgetekend in Zuid-Azië, Latijns-Amerika, de Caraïben, Centraal-Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In de geïndustrialiseerde landen werd een minieme groei opgetekend in West-Europa, maar werd wel een opmerkelijke toename opgetekend in Noord-Amerika. De hoogste niveaus in de geïndustrialiseerde landen werden opgetekend in de Verenigde Staten, Groenland, Malta, Nieuw-Zeeland en Spanje. Anderzijds bleek diabetes het minst geregistreerd te worden in Nederland, Oostenrijk en Frankrijk.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, diabetes |  Facebook |

Norilsk blijft meest vervuilende stad van Rusland

De stad Norilsk in de regio Krasnoyarsk is het meest vervuilde gebied van Rusland. Dat blijkt uit een rapport van het Russische bureau voor de statistiek. Norilsk stond voor het negentiende jaar op rij bovenaan op de lijst van de meest vervuilde steden van Rusland. Uit het onderzoek blijkt dat Rusland het voorbije jaar 19,1 miljoen ton luchtvervuiling heeft geproduceerd. Dat betekent een stijging met 100.000 ton tegenover het jaar voordien. De minst vervuilende grotere stad van Rusland is Stavropol, gevolgd door Vladimir en Kyzyl.

De Russische luchtvervuiling kende vier jaar geleden een piek van 20,6 miljoen ton, maar begon daarna te dalen. Aan die daling kwam vorig jaar echter een einde. Norilsk is een stad met 201.000 inwoners. De stad produceerde vorig jaar 1,92 miljoen ton luchtvervuiling, tegenover 1,96 miljoen ton het jaar voordien. De stad is de thuishaven van het metallurgisch concern Norilsk Nickel. De vervuiling is vooral afkomstig van de nikkelsmelterijen van het concern.

Op de tweede plaats staat Cherepovets, een industriële stad in de regio Vologda, met een luchtvervuiling van 333.300 ton, gevolgd door Novokuznetsk met 301.100 ton en Lipetsk met 299.100 ton. De rest van de top tien bestaat uit Magnitogorsk, Angarsk, Omsk, Krasnoyarsk, Ufa en Chelyabinsk. Moskou staat op een zestiende plaats met 62.900 ton. Dat is een stijging met 1.900 ton tegenover het jaar voordien. Sint-Petersburg volgt op een twintigste plaats met 56.600 ton. Dat betekende een stijging met 6.100 ton.

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, rusland, norilsk |  Facebook |

Nike meest populaire merk bij Chinese microbloggers

In China is 55,7 procent van de consumenten actief op microbloggingsites. Dat is de conclusie van een onderzoek van het adviesbureau R2, waarbij aan toegevoegd wordt dat nog eens 13,9 procent van de Chinese consumenten aangeeft van plan te zijn om in de toekomst gebruik te zullen maken van het microbloggingplatform. Daarnaast zegt 13,2 procent in het verleden microblogging gebruikt te hebben. Slechts 17 procent van de respondenten zegt zich op geen enkele manier aangesproken te voelen door microblogging. Voor 0,3 procent is microblogging een onbekend fenomeen.

Bij de bedrijven blijkt Nike op Chinese microbloggingsites de grootste groep volgelingen te hebben. Het Amerikaanse sportmerk zou door 15,2 procent van de gebruikers van Chinese microbloggingsites gevolgd worden. Sunny Chen, consulent bij R3, merkt op dat Nike bijzonder goed gebruikt maakt van het platform om een aantal van zijn nieuwe producten te promoten en Chinees sportnieuws te brengen om de interesse in de site op peil te houden. Op de tweede staat Apple (13,2 procent), gevolgd door Li-Ning (11 procent), een lokale concurrent van Nike.

Daarna volgen Lenovo (8,6 procent), Nokia (6,4 procent), Haier en Kentucky Fright Chicken (5,1 procent), Coca-Cola en McDonald's (3,6 procent). "Op het gebied van daadwerkelijke participatie staat Apple met een score van 13 procent echter op de eerste plaats," merken de onderzoekers op. "In die rangschikking volgt Nike op een tweede plaats (10 procent), voor Li-Ning en Lenovo (8 procent). Bij de celebrities staat atleet Liu Xiang op een eerste plaats (15,6 miljoen volgelingen), gevolgd door actrice Yao Chen (8 miljoen volgelingen).

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microblogging, china, internet |  Facebook |

Archeologische maken zich zorgen over redding van Ur

Archeologen sturen aan op maatregelen om de archeologische site van Ur, de veronderstelde geboorteplaats van Abraham in het zuiden van Irak, te redden. De onderzoekers stellen dat de archeologische site door de invloed van de natuurelementen verloren dreigt te gaan. Archeologen zijn massaal teruggekeerd naar de regio om nieuwe bewijzen van de oude Mesopotamische cultuur op te graven, maar volgens de Iraakse expert Abdelamir Hamdani is het behoud van de sites op dit ogenblik de belangrijkste opdracht.

Ur was meer dan vierduizend jaar geleden de hoofdstad van het rijke keizerrijk dat over Mesopotamië heerste. "Algemeen wordt verondersteld dat slechts een miniem gedeelte van de stad is opgegraven," voert BBC News aan. "In de jaren twintig en dertig van de voorbije eeuw werden opgravingen gesubsidieerd door het British Museum en de University of Pennsylvania. Daarna zijn er echter geen grote projecten meer opgezet. Algemeen wordt aangenomen dat slechts 10 procent van de totale stad is opgegraven."

Hamdani wijst er echter op dat sinds een halve eeuw geen inspanningen meer zijn gedaan om de site te bewaren. De site ligt in de buitenwijken van de stad Nasiriyah, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van Bagdad. Onder meer door de militaire conflicten is de site de voorbije dertig jaar gesloten gebleven voor buitenlandse archeologen. Bovendien heeft de huidige Iraakse regering andere prioriteiten dan het onderzoek van meer dan 12.000 archeologische sites te financieren.

De site in Ur wordt volgens Hamdani bedreigd door de wind, de extreme zomerhitte en het grote zoutgehalte van de bodem. Bovendien werd ook schade aangericht door bombardementen op een nabijgelegen Iraakse militaire basis tijdens de eerste Golfoorlog twintig jaar geleden. Onder Amerikaanse bescherming is men er volgens Hamdani echter wel in geslaagd om diefstallen en vandalisme te vermijden. Archeologie wordt ook bestempeld als een mogelijke toekomstige bron van inkomsten voor Irak.

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, archeologie, ur |  Facebook |

Eigenaar iPhone meest enthousiast over mobiele geldbeugel

Bezitters van een iPhone zijn enthousiaster over de opties voor een mobiele geldbeugel dan eigenaars van een Android-smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Retrevo. Daarbij wordt opgemerkt dat 40 procent van de bezitters van een iPhone bij hun volgende telefoon uitkijken naar de mogelijkheid om het toestel binnen een omgeving van near field communications als een mobiele geldbeugel te kunnen gebruiken. Bij eigenaars van een Android-smartphone is dat slechts 24 procent.

De onderzoekers merken op dat 25 procent van de iPhone-bezitters zich niet bewust is van het bestaan van een mobiele portefeuille. Bij Android-bezitters loopt dat op tot 32 procent. In overeenstemming met die resultaten blijkt ook dat 35 procent van de iPhone-bezitters niet geïnteresseerd is in een telefoon met een mobiele geldbeugel. Bij eigenaars van een Android-smartphone loopt dat op tot 44 procent. De onderzoekers merken op dat Apple nog geen mobiele portefeuille heeft aangekondigd voor zijn mobiele telefoons.

Toch zegt 61 procent van de bezitters van een iPhone het bedrijf te vertrouwen bij de uitbouw van de betaalmogelijkheid. Bij eigenaars van een Android-smartphone zou 27 procent van de consumenten vertrouwen in een toepassing van Apple. Google heeft al aangekondigd deze zomer proefprojecten met mobiele portefeuilles te zullen opzetten in New York en San Francisco. Wellicht daarom ligt volgens de onderzoekers het vertrouwen van gebruikers van Android (46 procent) en iPhone (45 procent) in Google nagenoeg even hoog.

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: google, apple, iphone, android, mobiele geldbeugel |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende