31-07-11

Inkomsten mobile gaming zullen meer dan verdubbelen

De inkomsten uit mobiel gaming zullen dit jaar wereldwijd een omzet van 5 miljard dollar laten optekenen, maar over vijf jaar zal dat meer dan verdubbeld zijn tot 16 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau ABI Research. De groei zal volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden gestimuleerd door de explosieve groei van touchscreen-smartphones als gaming platform, gekoppeld aan de innovatie bij ontwikkelaars om games te creëren die eenvoudig begrepen en gespeeld kunnen worden. Volgens ABI Research zijn de omzetramingen nog heel conservatief gehouden.

"Er is een grote groep potentiële gebruikers van mobiel gaming," merkt Aapo Markkanen, analist bij ABI Research, op tegenover het webmagazine Marketing Daily. "Bovendien hebben de ontwikkelaars inmiddels de contouren van een goed mobiel game uitgetekend. Ze hebben ervaren dat een mobiel game onder meer gemakkelijk toegankelijk moet zijn en de gebruiker een goede beleving in korte tijdsspannes moet kunnen bieden."

Er wordt wel opgemerkt dat het gros van de omzetgroei niet afkomstig zal zijn van de verkoop van mobiele games, maar wel van de zogenaamde in-game transacties, zoals het aankopen van een toegangsrecht tot hogere spelniveaus. "Dit jaar zullen in-games ongeveer één derde van de inkomsten vertegenwoordigen, maar over vijf jaar zal die sector al de helft van de omzet betekenen," merkt Markkanen op. "Naarmate adverteerders de waarde van het medium zullen ontdekken, zal ook het belang van in-game reclame toenemen. Daar moet met een verdubbeling rekening worden gehouden."

Markkanen merkt wel op dat video een belangrijke bedreiging zou kunnen beginnen te vormen voor games als mobiel entertainment.

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, games |  Facebook |

Atmosfeer efficiënter in energiebeheer dan gedacht?

De atmosfeer rond de aarde lijkt efficiënter met het doorgeven van energie aan de ruimte dan algemeen wordt verondersteld. Dat blijkt uit resultaten uit onderzoek van de satelliet Terra van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA). Klimaatmodellen lijken volgens Roy Spencer, onderzoeker aan het Earth System Science Center van de University of Alabama, dan ook een snellere opwarming van de aarde aan te geven dan de atmosfeer aantoont.

"Er worden al meer dan twee decennia controverses gevoerd rond de klimaatmodellen die een snelle opwarming van de aarde voorspellen en meteorologische data die tragere toenames aangeven," aldus het webmagazine ScienceDaily. "Roy Spencer zegt echter dat de atmosfeer blijkbaar wellicht meer warmte aan de ruimte afgeeft dan uit de theoretische modellen kan worden afgeleid." De onderzoeker merkt op dat bij warme periodes niet alleen meer energie in de kosmos wordt afgestoten, maar het proces zou bij een opwarming ook sneller opstarten.

"De satellieten geven bij een warmtepiek aan dat er al energie wordt afgestoten terwijl de modellen nog altijd gewag maken van een opslag," stipt Spencer aan. Op lange termijn zou dit gegeven volgens ScienceDaily mogelijk kunnen aangeven dat het klimaat door de opbouw van koolstofdioxide minder gevoelig is voor opwarming dan klimaatmodellen aangeven. Spencer stelt echter dat er teveel variabelen zijn om op dit ogenblik correcte inschattingen te kunnen maken.

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Mobiel entertainment groei met 20 procent per jaar

Mobiel entertainment zal over drie jaar wereldwijd een waarde hebben van 54 miljard dollar. Dat betekent een gemiddelde groei met ongeveer 20 procent per jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Companies & Markets. Opgemerkt wordt dat niet video, maar wel muziek de belangrijkste groeipijler van de sector zal worden. Mobiele muziek zou volgens het rapport over drie jaar een omzet realiseren van 21 miljard dollar.

Drie jaar geleden had mobiel entertainment een waarde van 19 miljard dollar. Daarvan was 10 miljard dollar afkomstig uit de muzieksector. "Hoewel muziek de grootste bijdrage tot de totale omzet zal blijven leveren, zal de groei van de sector iets lager liggen dan het gemiddelde van de hele industrie," aldus de onderzoekers tegenover het webmagazine Marketing Daily. "De totale mobiele entertainmentsector zal een jaarlijkse groei van gemiddeld 18,8 procent kennen, maar bij mobiele muziek zal de groei beperkt blijven tot 13,2 procent."

"Vooral mobiele video kent een snelle groei," merken de onderzoekers nog op. "Drie jaar geleden vertegenwoordigde die sector slechts 2 miljard dollar, maar over drie jaar zal dat gestegen zijn tot 14 miljard dollar." Er wordt aan toegevoegd dat Asia-Pacific op dit ogenblik met een aandeel van 57 procent de grootste markt voor mobiel entertainment vormt, gevolgd door West-Europa (21 procent) en Noord-Amerika (13 procent). De groei zal volgens het rapport vooral worden gedragen door smartphones, breedband, mobiele applicaties en de opkomende markten.

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, entertainment |  Facebook |

Smelten permafrost bedreigt infrastructuur Siberië

Het Russische permafrost-gebied zou door de klimaatverandering tegen het midden van het decennium met één derde kunnen inkrimpen. Daardoor zou de infrastructuur in het noordpoolgebied in gevaar kunnen worden gebracht. Dat heeft Andrei Bolov, hoofd van de divisie die binnen het Russisch ministerie van noodsituaties het rampenrisico moet opvolgen, gezegd. Volgens de berekeningen zou de temperatuur van de bevroren gebieden in het westen van Siberië met twee graden kunnen stijgen, waardoor nog slechts een niveau van drie tot vier graden onder nul zou worden opgetekend.

"De volgende vijfentwintig tot dertig jaar zou het permafrost-gebied in Rusland met 10 procent tot 18 procent kunnen inkrimpen," merkt Bolov op tegenover het Russische persbureau RIA Novosti. "Tegen het midden van het decennium zou het gebied al met 15 procent tot 30 procent zijn ingekrompen. Bovendien zou de grens van het permafrost-gebied met honderdvijftig tot tweehonderd kilometers naar het noorden kunnen zijn opgeschoven." Permafrost bedekt ongeveer 63 procent van het Russische grondgebied, maar is de voorbije decennia zwaar getroffen door de klimaatverandering.

"De voortdurende dooi van de permafrost dreigt de infrastructuur voor transport, gebouwen en energiewinning in de koudere Russische regio's de destabiliseren," voert Bolov nog aan. Onder meer de wegeninfrastructuur in de permafrost-gebieden zou door de dooi compleet kunnen worden vernield. Wetenschappers hebben ook al aangevoerd dat het smelten van de permafrost ook grote hoeveelheden koolstofdioxide, die op dit ogenblik in de bevroren grond gevangen zit, zou kunnen vrijmaken, waardoor de klimaatverandering nog zou kunnen versnellen.

Elke leeftijdscategorie heeft eigen mobiele voorkeuren

Elke leeftijdsgroep heeft zijn mobiele voorkeuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Affinity. Daarbij wordt opgemerkt dat het groeiend aantal mobiele apparaten op de markt elk een specifiek publiek lijkt aan te trekken. Volgens Affinity tonen babyboomers een duidelijke voorkeur voor e-readers, terwijl tablets aan Generation X worden gekoppeld en millennials met smartphones zouden kunnen worden vereenzelvigd.

De onderzoekers merken op dat op dit ogenblik 12 procent van de Amerikaanse bevolking een e-reader beschikt. Bij de babyboomers ligt dat aandeel echter op ruim 14 procent. Daarentegen heeft 8 procent van de Amerikaanse bevolking een tablet-computer. Bij Generation X stijgt dat aandeel echter tot meer dan 9 procent. De onderzoekers stelden ook vast dat de populatie van e-readers voor 54 procent bestaat uit vrouwelijke gebruikers, maar bij tablets hebben mannen met een aandeel van 52 procent de meerderheid.

Daarnaast blijkt dat 54 procent van de Amerikaanse millennials een smartphone beschikt. Dat aandeel ligt 28 procent hoger dan bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Er wordt aan toegevoegd dat de penetratie van de smartphone bij de millennials met een universitaire opleiding nog 23 procent hoger ligt dan het gemiddelde van hun leeftijdscategorie. Tom Robinson, managing director van Affinity, stelt vooral verbaasd te zijn dat de Amerikaanse bevolking massaal aangeeft van plan te zijn om zich die toestellen op korte termijn aan te kopen.

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile |  Facebook |

Amerikaanse migratie tot dieptepunt teruggevallen

De interne migratie in de Verenigde Staten is tot het laagste niveau in drie decennia teruggevallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Abigail Wozniak, econoom aan de University of Notre Dame, in samenwerking met Raven Molloy en Christopher Smith, analisten bij de Amerikaanse Federal Reserve. Er wordt opgemerkt dat de trend geen verband blijkt te houden met de recente economische problemen, maar een langdurige evolutie vertegenwoordigen die wijzen op structurele veranderingen in de Amerikaanse economie.

"Vaak wordt aangegeven dat de vastgoedcrisis en de recessie een remmend effect hebben gehad op de interne migratie, die als een rode draad door de Amerikaanse geschiedenis loopt," voert Abigail Wozniak op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Daarbij wordt opgemerkt dat werknemers niet kunnen ingaan op interessante aanbiedingen op andere locaties omdat ze daardoor hun huidige woning met verlies zouden moeten van de hand doen. Er wordt aan toegevoegd dat de teruggevallen migratie het economisch herstel vertraagt. Die theorieën blijken echter niet te kloppen."

Uit het onderzoek blijkt immers dat in Amerikaanse staten met hoge concentraties aan hypotheek-problemen geen grotere terugval in de emigratie-beweging laten optekenen dan in regio's waar de immobiliënmarkt een betere gezondheid laat optekenen. Ook heeft de achteruitgang in de migratie volgens Wozniak geen band met de veranderende demografie, zoals de toenemende deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en het veranderende huiseigendom.

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie |  Facebook |

Amerikaanse autosport opnieuw aan de beterhand

In de Verenigde Staten is er opnieuw meer belangstelling voor de wedstrijden van de National Association for Stock Car Auto Racing (Nascar). Dat is volgens waarnemers te wijten aan een aantal strategische verandering die in Amerikaanse autosport werden doorgevoerd. Onder meer wordt er meer gemikt op een jonger publiek. Daardoor is de Nascar volgens de waarnemers opnieuw beter geplaatst om over de nieuwe televisierechten, die over drie jaar aflopen, te onderhandelen.

De voorbije vier werd de Nascar geconfronteerd met een voortdurende afkalving van zijn populariteit. "Een aantal koerswijzigingen vielen bij de trouwe fans niet in goede aarde," stipt het magazine Advertising Age aan. "Het latere startuur, om kijkers aan de westkust te te trekken, viel niet in goede aarde. Nieuwe regels maakten de wedstrijden weliswaar veiliger, maar minder opwindend. Ook de vorm van het kampioenschap werd niet gesmaakt. Daarbij kwamen ook nog de slechte economische situatie, de stijgende ticketprijzen en de duurdere benzine."

Die problemen leiden ertoe dat zowel het televisie-publiek als het aantal toeschouwers op de wedstrijden steeds verder daalde. Analyses van de situatie leidden tot een aantal veranderingen. Daarbij werd een nieuw geïntegreerd marketing-opgesteld, waarbij onder meer meer aandacht wordt besteed aan het jongere publiek, met onder meer de inzet van een speciale jongerensite en sociale media en de promotie van jonge piloten zoals Trevor Bayne en Joey Logano. Bovendien worden er extra inspanningen gedaan voor televisie, film en muziek. Er kwam ook meer aandacht voor de Latino-markt.

Sinds de start van het nieuwe seizoen werden de wedstrijden van de Nascar gemiddeld door 7,5 miljoen televisiekijkers gevolgd. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover vorig seizoen. In de belangrijke categorie van achttien tot vierendertig jaar werd een stijging met 26 procent opgetekend. Dat is echter nog niet voldoende om de terugval met 29 procent van het jaar voordien te recupereren. Bovendien zijn voor het seizoen ook al minstens 4.700 commercials gegarandeerd. Het voorbije jaar was nog een terugval met bijna 6 procent tot 4.426 commercials opgetekend.

Die evoluties zorgen er volgens de analisten voor dat de Nascar sterker staat voor de onderhandelingen rond de nieuwe televisierechten. Op dit ogenblik ontvangt Nascar 4,5 miljard dollar televisierechten per jaar. Het huidige contract heeft een looptijd van acht jaar, maar de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst gaan volgend jaar van start. Het huidige contract loopt over drie jaar af.

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nascar, televisie, sponsoring, autosport |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse president Barack Obama heeft met dertien autoconstructeurs bepaald dat het brandstofverbruik van nieuwe wagens over vijftien jaar nog maximaal iets meer dan vier liter per honderd kilometer mag bedragen. De overeenkomst met de constructeurs is volgens Obama één van de belangrijkste stappen voor de Verenigde Staten om minder afhankelijk te worden van buitenlandse olie. De ingreep zouden de Verenigde Staten in totaal 1,7 biljoen dollar besparingen op benzinekosten kunnen opleveren. De Amerikaanse had twee jaar geleden al ambitieuze doelstellingen voor het brandstofverbruik van wagens in de Verenigde Staten. Het maximale verbruik voor nieuwe wagens bedraagt volgend jaar nog 8,6 liter. Over vijf jaar moet dat verder zijn teruggebracht tot 6,6 liter.

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 747 miljoen euro. Dat is een stijging met 40,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 0,8 procent tot 9,252 miljard euro. Bij de medische divisie BayerHealthcare werd een omzetdaling met 2,3 procent tot 4,2 miljard euro geboekt, te wijten aan regelgevende hervormingen in verscheidene landen. De landbouwdivisie BayerCropScience liet daarentegen een groei met 3,1 procent optekenen tot 1,9 miljard euro, terwijl de materialendivisie BayerMaterialScience een groei met 3,5 procent tot 2,8 miljard euro registreerde. Marijn Dekkers, topman van Bayer, maakte ook gewag van een significante vooruitgang bij producten in onderzoek en ontwikkeling.

De Britse televisiezender BSkyB, gedeeltelijk eigendom van mediatycoon Rupert Murdoch, heeft tijdens het voorbije gebroken boekjaar een winst gerealiseerd van 1,073 miljard pond. Dat is weliswaar een daling met 4 procent tegenover het jaar voordien, maar toen kon de zender wel profiteren van een eenmalige bate van meer dan 400 miljoen pond. De omzet steeg met 16 procent tot 6,6 miljard pond. Het bedrijf merkt op nog groeimogelijkheden te zien in alle sectoren. De televisiezender maakte ook bekend in totaal 1 miljard pond te zullen uitbetalen aan zijn aandeelhouders. Driekwart van dat bedrag zal worden uitgekeerd onder de vorm van een kapitaalvermindering. Het saldo wordt als dividend toegekend.

De Amerikaanse hamburgerketen McDonald's gaat aan zijn Franse klanten voortaan baguettes aanbieden. De Amerikaanse keten is sinds het einde van de jaren zeventig actief op de Franse markt. In de beginperiode bestond het aanbod uit hamburgers, milkshakes en frieten. Daarna werd het assortiment uitgebreid met salades, maar nu wil de keten met de baguettes inspelen op de Franse lokale gewoontes. Een woordvoerder van de Amerikaanse keten zegt dat McDonald's de eerste vijftien jaar aan het Franse publiek vooral een stuk van de Amerikaanse cultuur had aan te bieden, maar dat is volgens hem nu stilaan ingeburgerd. Daarom is het volgens de keten nu tijd om aandacht te besteden aan de Franse stempel.

Het grootste gedeelte van de gezondheidsclaims op voedselverpakkingen heeft geen enkele grond. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Uit een onderzoek van de European Food Safety Authority (EFSA) is immers gebleken dat slechts 20 procent van alle claims terecht naar voor wordt gebracht. Onder meer de gepropageerde voordelen van actieve melkzuurbacterieën, bètacaroteen en taurine konden volgens de voedselautoriteit door de producenten niet worden aangetoond. Begin volgend jaar zal de Europese Commissie een lijst publiceren met claims die voortaan nog wel zijn toegelaten. Experts zeggen dat vele bedrijven daardoor in moeilijkheden zullen komen, aangezien ze heel hun productielijn op dergelijke producten hebben afgesteld.

Rusland is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de vliegtuigcrash van vorig jaar waarbij de Poolse president Lech Kaczynski omkwam. Dat staat in een Pools rapport over het ongeval. Opgemerkt wordt dat verkeerde instructies van de Russische luchtverkeersleiders mee hebben geleid tot de crash van de Tupolev nabij de luchthaven van Smolensk, waarbij bijna honderd mensen om het leven kwamen. Ook wordt gezegd dat de landingsbaan van de luchthaven onvoldoende was verlicht. Er wordt echter ook aangestipt dat de Poolse piloten onvoldoende waren opgeleid en dat alleen de relatief onervaren hoofdpiloot de Russische taal machtig was. Eerder had een Russisch rapport de schuld bij de Poolse piloten gelegd.

De Britse financiële groep HSBC Holdings schrapt volgens een aantal bronnen mogelijk meer dan 10.000 banen. De maatregel zou een onderdeel vormen van een reorganisatie, die op jaarbasis ongeveer 3,5 miljard dollar besparingen zou moeten opleveren. Stuart Gulliver, chief executive van HSBC Holdings, had het besparingsprogramma al in mei aangekondigd. Daarbij was onder meer opgemerkt dat de groep zijn activiteiten in een grote reeks landen zou stopzetten. In een aantal groeimarkten zou het aanwervingsprogramma daarentegen worden versneld. Het besparingsplan zou echter nog niet definitief zijn. HSBC Holdings onthield zich van commentaar op het bericht.

Het Duitse concern BASF, de grootste chemiegroep van de wereld, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 18,5 miljard euro. Dat betekent een stijging met 13,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 2,21 miljard euro naar 2,24 miljard euro. Kurt Bock, chief executive van BASF, merkte op ongerust te blijven over de ontwikkeling van de euro en de schuldsituatie in de Europese landen en de Verenigde Staten. Ook waarschuwde hij dat de hoge olieprijzen wegen op de marges en ertoe leiden dat klanten voorzichtiger zijn bij het plaatsen van orders. Toch bevestigt BASF de vooruitzichten voor het volledige jaar. Het bedrijf voorspelt dat dit een aanzienlijke verkoopgroei zal worden gerealiseerd.

Nog voor het einde van de maand augustus zal de Boeing Dreamliner de goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA). Dat heeft Jim McNerney, chief executive van de Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing, gezegd. De Dreamliner moet tot 290 personen kunnen vervoeren. McNerney voegde er aan toe dat tijdens het derde kwartaal van dit jaar nog het eerste exemplaar van de Dreamliner zal worden geleverd aan de Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways. Het toestel zal bij die eerste levering een vertraging van drie jaar hebben opgelopen. Dat heeft ook gevolgen voor de nieuwe Boeing 747, die door de problemen met de Dreamliner werd uitgesteld.

Het Duitse technologieconcern Siemens werkt aan de ontwikkeling van een systeem dat het werk van verschillende spoordiensten beter op elkaar moet helpen afstemmen. Bedoeling is dat het systeem de communicatie tussen onderhoudspersoneel, spoorbeheerders en vervoerder vlotter zou kunnen verlopen. Bij storingen op meerdere sporen, krijgen reizigers volgens Siemens nog te vaak af te rekenen met fikse vertragingen. Met het nieuwe systeem zouden alle medewerkers sneller met elkaar in contact kunnen komen, waardoor gezamenlijke problemen beter zouden kunnen aangepakt worden. Dat moet uiteindelijk leiden tot minder vertragingen. Het project bevindt zich nog volop in de ontwikkelingsfase. Het is dan ook nog onduidelijk wanneer het systeem op de markt zou komen.

Kredietbeoordelaar Moody's heeft gesteld dat de Verenigde Staten waarschijnlijk hun hoogste kredietwaardering zullen behouden. Het bedrijf zegt er immers op te rekenen dat de Verenigde Staten de rente en aflossingen op de staatsleningen zullen blijven betalen, ook als er op de deadline voor de verhoging van het schuldplafond geen akkoord zou komen over de schuldencrisis. Moody's verwacht dat de Amerikaanse overheid in dat geval andere betalingen zal schrappen, zoals uitkeringen. Indien het toch tot een wanbetaling van een staatslening zou komen, volgt er volgens het ratingbureau echter vrijwel zeker een lagere waardering.

De Europese Unie wordt een belangrijker handelspartner voor Turkije. In juni nam de Turkse handel met de Europese Unie sterker toe dan die met de rest van de wereld. Dit blijkt uit cijfers van het Turkse instituut voor statistiek. De Turkse export naar de Europese Unie steeg tijdens de maand juni in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 31,6 procent tot 5,5 miljard dollar. De import uit de Europese Unie nam met 52,6 procent toe tot 8,7 miljard dollar. Duitsland, de grootste handelspartner van Turkije, is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de toename van de handel. De export van Duitsland naar Turkije groeide met 48,3 procent, terwijl in omgekeerde richting een toename met 58,7 procent werd genoteerd.

De Japanse autofabrikant Toyota heeft tijdens de eerste helft van dit jaar de binnenlandse productie met 38 procent zien afnemen. De verkoop op de thuismarkt daalde tijdens diezelfde periode met 41 procent tot 500.683 exemplaren. De afname werd veroorzaakt door de gevolgen van de aardbeving en de tsunami in maart. Daardoor moest Toyota zowel op zijn thuismarkt als in het buitenland tijdelijk enkele fabrieken sluiten wegens een tekort aan onderdelen. De productie is zich op dit ogenblik opnieuw aan het herstellen. Toyota produceerde tijdens de maand juni 249.660 wagens. Dat is ongeveer 81,4 procent van het niveau van dezelfde maand vorig jaar. In april werd slechts een niveau van 21,6 procent gehaald. In mei was dat echter al gestegen tot 70 procent.

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft tijdens het tweede kwartaal een winst gerealiseerd van 742 miljoen dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd een winst geboekt van 714 miljoen dollar. De groei is te danken aan de orders voor de F-35 Joint Strike Fighter. De omzet steeg met 2 procent tot 11,6 miljard dollar. De divisie gevechtstoestellen liet een groei met bijna 10 procent optekenen door testorders voor de Joint Strike Fighter en werkzaamheden aan militaire transportvliegtuigen. Ook bij de divisie afweerraketten, producent van onder meer de Patriot, nam de omzet toe. Lockheed Martin moest het voorbije kwartaal wel lasten nemen voor het verlies van bijna vierduizend banen. Die ingreep was nodig om de lagere Amerikaanse defensie-uitgaven op te vangen.

Nederlandse mosselen mogen voortaan het keurmerk voor duurzame visserij dragen. Dat heeft de Marine Stewardship Council (MSC), de organisatie achter het keurmerk, bekend gemaakt. De mosselkwekers zeggen verheugd te zijn over de toekenning van het label. Een woordvoerder van de Producentenorganisatie Mosselcultuur merkt op dat de sector de voorbije jaren hard gewerkt heeft aan verduurzaming en voor die inspanningen nu wordt beloond. Het zaad voor de Nederlandse mosselen wordt door vijfenzestig schepen opgevist in de Waddenzee. Vervolgens wordt het zaad overgebracht naar Zeeland, waar de mosselen verder groeien. Drie jaar geleden raakten de mosselvissers hun vergunning kwijt omdat ze mogelijk voor natuurschade zouden zorgen.

Meer Nieuws

05:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-07-11

Collectief trauma heeft grote impact op gezondheid

De terroristische aanslagen van nine-eleven nagenoeg tien jaar geleden hebben een belangrijke impact gehad op de Amerikaanse gezondheidssector. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of California. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers aan dat collectieve stress een grote impact kan hebben op de gezondheid. De onderzoekers merken daarbij op dat dergelijke dramatische gebeurtenissen een hele reeks stresserende gevolgen kunnen hebben die uiteindelijk ten koste gaan van de gezondheid.

"In de eerste drie jaar na de aanvallen, werden door geneesheren 18 procent meer ziekte-diagnoses gesteld," merkt Alison Holman, professor gezondheidspsychologie aan de University of California, op. "De toename was het grootste bij patiënten die al een medisch verleden hadden, maar ook bij populatie die tot dan toe geen enkel ziektebeeld vertoonde, werd een stijging opgetekend. Ook het gebruik van gezondheidsdiensten bleek een gevoelige stijging te kennen."

"Het onderzoek maakt duidelijk welke gevolgen collectieve trauma's - zoals natuurrampen, de moord op een president of een terroristische aanslag - kunnen hebben," stipt Holman aan. "In geval van nine-eleven bleken burgers die de tragedie thuis op televisie gevolgd hadden, een groter risico te lopen op een stress-gerelateerde ziekte dan personen die pas achteraf van de aanslagen op de hoogte waren gebracht. Bij de televisie-getuigen bleek het aantal aandoeningen tijdens de volgende drie jaar met 28 procent toe te nemen."

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, terrorisme |  Facebook |

Amerikaanse ecommerce realiseert meer buitenlandse omzet

Omdat de groei van ecommerce in de Verenigde Staten begint af te vlakken, zoeken vele Amerikaanse retailers mogelijkheden op buitenlandse markten. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. De onderzoekers stellen dat de Amerikaanse ecommerce inmiddels 7,1 procent van zijn omzet op buitenlandse markten realiseert. Er wordt aan toegevoegd dat de buitenlandse verkopen op twee jaar tijd met 20 procent zijn gestegen.

Die evolutie werd volgens ComScore in de hand gewerkt door voordelige wisselkoersen en het aanbieden van gerichte diensten voor buitenlandse kopers, zoals voordelige transportvoorwaarden en het afhandelen van heffingen en aanverwante verplichtingen. De buitenlandse klanten voor de Amerikaanse ecommerce komen vooral uit Canada (37 procent), Australië (8 procent) en Groot-Brittannië. Daarbij wordt opgemerkt dat de taal blijkbaar een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van buitenlandse markten. Voor Canada komt daar ook de geografische nabijheid bij.

Ook de Amerikaanse online retailers zien Canada als de belangrijkste buitenlandse markt (49,3 procent), gevolgd door Groot-Brittannië (38,8 procent) en Australië (26,9 procent). Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 70 procent van de Amerikaanse online retailers aan buitenlandse klanten leveren. Volgens het rapport genereert inmiddels 40,5 procent van de Amerikaanse retailers meer dan 10 procent van zijn inkomsten uit buitenlandse klanten.

Klantendienst en terugname worden als de belangrijkste problemen bestempeld voor buitenlandse transacties (31,3 procent), gevolgd door betaalprocedures (29,9 procent). De complexe regelgeving is de belangrijkste reden voor online retailers om buitenlandse verkopen uit te sluiten (13,4 procent). Er wordt echter opgemerkt dat slechts 12,5 procent van de retailers geen plannen heeft om in de toekomst op de buitenlandse markt actief te worden.

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

Volkswagen stelt automatische copiloot voor

De Duitse autoconstructeur Volkswagen heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om de autobestuurder bij te staan en bij ogenblikken van onaandachtzaamheid in te grijpen. Met de Temporary Auto Pilot (TAP), die gebruik maakt van bestaande technologieën, hoopt de Duitse constructeur het aantal ongevallen gevoelig terug te kunnen schroeven. Volkswagen zegt dat het nieuwe systeem bedoeld is om de bestuurder op cruciale ogenblikken, zoals grote verkeersdrukte of lange en monotone ritten, bij te staan.

"De tijdelijke autopiloot heeft onder meer de mogelijkheid te beletten dat de auto van zijn rijbaan afwijkt en de voorziene snelheid te handhaven," merkt het webmagazine Physorg.com op. "Bovendien vertraagt de tijdelijke piloot ook automatisch bij wegwerkzaamheden en hij belet belet eveneens dat rechts wordt ingehaald. Ook een noodstop bij onverwacht opduikende obstakels en automatisch afremmen bij het naderen van een bocht, behoren tot de vaardigheden van het systeem, dat tevens een alarmsignaal geeft wanneer aangevoeld wordt dat de bestuurder verstrooid is geraakt."

De ontwikkeling van de Temporary Auto Pilot vormt een onderdeel van een project dat drie jaar geleden door de Europese Unie werd gelanceerd rond het ontwikkelen van automatische verkeerssystemen die zouden moeten leiden tot het terugschroeven van het aantal verkeersongevallen. "Volkswagen benadrukt dat zijn systeem bedoeld is om de bestuurder bij te staan en de chauffeur niet vervangt," merkt Physorg.com nog op. Het systeem maakt gebruik van radar, camera's, ultrasonische sensoren, een laser-scanner en een elektronische horizon.

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, volkswagen |  Facebook |

Onderzoekscommissie verbijsterd over Britse informatica-factuur

De Britse overheid is door een kartel van grote informatica-bedrijven systematisch bestolen. Dat is de conclusie van een rapport van een Britse parlementscommissie over de informatica-uitgaven van de Britse overheid. De onderzoekers zouden onder meer hebben vastgesteld dat sommige overheidsdiensten voor informatica-aankopen tot tien keer de commerciële prijs hadden betaald. Bovendien zou voor de levering van één enkele desktop een bedrag van 3.500 pond zijn aangerekend.

"Er is volgens het rapport een obsceen hoeveelheid belastinggeld verspild aan informatica," aldus BBC News. De Britse regering merkte in een reactie op dat het aankoopproces voor informatica inmiddels werd bijgestuurd. De Britse premier David Cameron kondigde aan dat er een einde zou gemaakt worden aan het tijdperk van de gigantische informatica-projecten van de overheid, die volgens hem symptomatisch waren voor de voorbije Britse labour-regeringen.

In het rapport wordt onder meer aanbevolen dat de Britse overheidsdiensten vooral beroep zouden doen op kleinere informatica-leveranciers, waardoor de concurrentie zou worden opgedreven en het prijsniveau zou kunnen worden verlaagd. Het gebrek aan informatica-expertise in de Britse overheidsdiensten en de steun op externe partijen vormt volgens het rapport een fundamenteel probleem dat als een uitnodiging tot oplichting moet worden bestempeld. Ook wordt gewag gemaakt van achterhaalde en overgebudgetteerde projecten die ongeschikt waren voor de gestelde doelstellingen.

De jongste labour-regering besteedde twee jaar geleden 16 miljard pond aan informatica-projecten.

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica |  Facebook |

Koeien mogelijk sleutel volgende generatie biobrandstoffen

Een koeienmaag kan mogelijk een cruciale rol spelen in de verdere ontwikkeling van biobrandstoffen. Dat zegt onderzoeker John Wallace, professor aan het Rowett Institute in de Schotse stad Aberdeen. Wallace merkt op dat de enzymes in de maag van koeien en andere herkauwers de potentie zouden kunnen hebben om industriële producten zoals biobrandstoffen te creëren op basis van plantaardig afval. Het dupliceren van die processen op industriële schaal zou volgens de onderzoekers een belangrijke mijlpaal kunnen worden voor de volgende generatie van biobrandstoffen.

"In tegenstelling tot de mens is het spijsverteringsstelsel van herkauwers in staat om materiaal van planten en bomen af te breken," benadrukte John Wallace. "Wanneer kan achterhaald worden welke enzymes verantwoordelijk zijn voor dat afbraakproces, zou een mogelijkheid kunnen worden ontwikkeld om een grootschalige productie op te zetten. Met grote voorraden enzymes zou het mogelijk zijn om massaal plantaardig afval te af te breken en om te vormen tot hernieuwbare energiebronnen, zoals biodiesel en een aantal aanverwante producten."

Indien de wetenschappers erin zouden lukken om de verantwoordelijke enzymes te identificeren, zou het biotechnologiebedrijf Ingenza van plan zijn om zijn bestaande technologie beschikbaar te stellen voor massaproductie. "De wetenschap onderzoekt verschillende manieren om in te kunnen spelen de energie-potentie van planten en bomen," voert Ian Fotheringham, president van Ingenza, aan. "Het is wellicht efficiënter om te onderzoeken op welke manier de natuur dat proces organiseert. Het dupliceren van die processen zou mogelijk de oplossing kunnen zijn waar al lang naar wordt uitgekeken."

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biobrandstof, enzymes, herkauwer |  Facebook |

Voetbalclubs dreigen opnieuw met eigen Europese competitie

Het idee van de oprichting van een afzonderlijke European Super League, onafhankelijk van de Europese en internationale voetbalfederaties, is opnieuw opgedoken. De European Club Association (ECA), vertegenwoordiger van de Europese professionele voetbalclubs, verzet zich immers tegen de voorstellen voor kalenders en inkomstenverdeling die door de voetbalfederaties naar voor worden gebracht. Er wordt een oplossing geëist voor het principe-akkoord van de clubs met de voetbalfederaties over drie jaar afloopt.

Bij het aflopen van het akkoord zouden de clubs niet langer wettelijk verplicht kunnen worden om aan de Champions League deel te nemen en spelers af te staan voor wedstrijden van de nationale teams. "Indien er met de opmerkingen van de clubs geen rekening wordt gehouden, zouden er wel eens drastische maatregelen genomen kunnen worden," aldus Umbrto Gandini, bestuurslid van AC Milan en de European Club Association, tegenover het persbureau Bloomberg. Dat wordt door insiders bestempeld als een teken dat er opnieuw gedacht wordt aan een European Super League.

"De clubs investeren geld en zorgen voor de opleiding en betaling van de spelers," benadrukt Gandini. "Zonder clubs hebben de federaties weinig bestaansreden." Ook drie jaar geleden werd al het idee van een European Super League naar voor geschoven, maar die plannen werden door het principe-akkoord met de federaties weer opgeborgen. De clubs zijn vooral verontwaardigd over het toenemend aantal wedstrijden met nationale teams en de terughoudendheid van de internationale voetbalfederatie op het gebied van verzekeringen en de verdeling van inkomsten uit televisierechten en sponsoring.

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, sponsoring, televisierechten |  Facebook |

Engelse Stilton-producent vindt geen overnemer

De curator van het Britse zuivelbedrijf Quenby Hall Dairy is er niet in geslaagd om een koper te vinden voor de activiteiten van de onderneming. Quenby Hall Dairy was onder meer producent van de beroemde Stilton-kaas. De vestiging zou één van de vroegste locaties zijn geweest waar de productie van de kaassoort meer dan tweeënhalve eeuw geleden werd opgestart. Quenby Hall Dairy stopte eerder dit jaar met de productie en legde midden april de boeken neer.

Quenby Hall Dairy realiseerde een jaaromzet van 1,8 miljoen pond en stelde een veertigtal mensen tewerk. Het bedrijf zou volgens de curator tenonder zijn gegaan aan een tekort van 250.000 pond bij de uitbreiding van zijn productie-infrastructuur. Eigenaar Freddie de Lisle had opgemerkt dat het bedrijf met bijzonder moeilijke marktomstandigheden werd geconfronteerd, te wijten aan de algemene economische vooruitzicht en de scherp stijgende melkprijzen. Die problemen werden volgens de Lisle nog verscherpt door een over-expansie.

De curator was oorspronkelijk bijzonder optimistisch over de reddingskansen van het bedrijf. Hij maakte daarbij gewag van een bedrijf met een erfgoed en prestige. Quenby Hall Dairy was één van de zes bedrijven die door de Europese regelgeving de toelating hebben om Stilton-kaas te produceren. Ook een woordvoerder van de Stilton Cheesemaker's Association stelde verbaasd te zijn dat er geen geïnteresseerde kon worden gevonden voor het bedrijf, dat een rijke geschiedenis heeft en heel wat prijzen in de wacht sleepte.

De sectororganisatie zich dat niemand met zekerheid kan bepalen waar de eerste Engelse Stilton-kaas werd geproduceerd. De kaas wordt vervaardigd in de counties counties Derbyshire, Leicestershire en Nottinghamshire. Bepaalde historici verwijzen naar kaasmaker Frances Pawlett uit Leicestershire, die in de eerste helft van de achttiende eeuw met de productie zou zijn gestart, maar volgens de sectororganisatie is het niet zeker of die kaas wel tot de Stilton-soort behoorde.

Quenby Hall claimt dat de eerste gespecialiseerde kaasmakerij van Engeland op zijn site in Hungarton in de tweede helft van de achttiende eeuw werd opgestart. De Lisle startte de huidige kaasmakerij in het midden van het voorbije decennium om de traditie van zijn voorouders verder te zetten. De oorspronkelijke productie in Hungarton was in het midden van de negentiende eeuw stopgezet.

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kaas, stilton, quenby hall |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Finse bedrijf Nokia is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar op de markt van de smartphones voorbijgestoken door zowel Apple als Samsung. Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau Strategy Analytics. Nokia was ruim twaalf jaar lang onafgebroken wereldwijd marktleider op het gebied van mobiele telefoons. Het Finse bedrijf stond lange tijd sterk met zijn goedkope telefoons, maar krijgt nu klappen door de toenemende populariteit van de meer geavanceerde smartphones. In het tweede kwartaal werd er wereldwijd een record van 110 miljoen smartphones verkocht. Dat is ruim 75 procent meer dan het jaar voordien. De iPhone van Apple is met een aandeel van 18,5 procent marktleider geworden, gevolgd door Samsung (17,5 procent) en Nokia (15,2 procent).

De Amerikaanse economie heeft zich de voorbije maanden zwakker ontwikkeld dan eerder werd gedacht. Dat bleek uit nieuwe schattingen van het Amerikaanse ministerie van handel. In het tweede kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 1,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee was de groei aanzienlijk zwakker dan het percentage van 1,8 waar economen gemiddeld op rekenden. Er bleek echter ook dat de Amerikaanse economie tijdens het eerste kwartaal van dit jaar slechts een groei met 0,4 procent heeft gekend, terwijl eerder nog een toename met 1,9 procent was gemeld. Bovendien werd de groei van het laatste kwartaal van vorig jaar van 3,1 procent naar 2,1 procent bijgesteld.

De Amerikaanse oliemaatschappij Chevron heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 7,7 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 42 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 30 procent tot 69 miljard dollar. De omzet ging met 30 procent omhoog naar 69 miljard dollar. Net zoals zijn sectorgenoten heeft Chevron, de tweede grootste oliemaatschappij van de Verenigde Staten geprofiteerd van de gevoelig hogere olieprijzen. Ook was er sprake van hogere winstmarges bij de raffinage van olie. Chevron liet tijdens het tweede kwartaal een dagproductie van 2,69 miljoen vaten optekenen. Tijdens dezelfde periode jaar bedroeg het productieniveau 2,75 miljoen vaten per dag.

De Britse premier David Cameron heeft een onderzoekscommissie geïnstalleerd om de verantwoordelijkheden in het afluisterschandaal rond de tabloid News of the World vast te leggen. De commissie moet volgens Cameron echter ook een onderzoek voeren naar naar de cultuur, de praktijken en de ethiek van de pers. De onderzoekscommissie zal worden geleid door de bekende rechter Brian Leveson. Die wil naar eigen zeggen de duur, omvang en diepte van het probleem in kaart brengen. Leveson wees er op dat ook andere Britse media verdacht worden van bedenkelijke praktijken, zoals het ongeremd inschakelen van privé-detectives en acteurs, het gebruik van aliassen en het installeren van verborgen camera’s. De commissie zou in september volgend jaar een rapport moeten voorleggen.

Het Amerikaanse farmabedrijf Merck gaat een groot aantal banen schrappen om extra kosten te besparen. Het bedrijf wil de activiteiten verder stroomlijnen na de overname van rivaal Schering-Plough twee jaar geleden ter waarde van 41 miljard dollar. De volgende vier jaar moet 12 procent tot 13 procent van de werkgelegenheid geschrapt worden. Exacte cijfers over het banenverlies werden niet bekendgemaakt, maar Merck telde aan het einde van juni wereldwijd 91.000 werknemers. De ingreep moet een besparing opleveren van 4 miljard dollar tot 4,6 miljard dollar per jaar. Merck boekte tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst van 2 miljard dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst 752 miljoen dollar. De omzet steeg met 7 procent tot 12,2 miljard dollar.

De Europese Commissie heeft bekend gemaakt een diepgaand onderzoek te starten naar staatssteun voor het Britse postbedrijf Royal Mail. Het onderzoek draait om de geplande overname van de pensioenverplichtingen van Royal Mail en de aanpassing van de schuldenlast van het postbedrijf. De Europese Commissie betwijfelt of daarbij voldoende maatregelen zijn genomen om concurrentievervalsing te voorkomen. De Britse regering wil Royal Mail op termijn privatiseren, maar moet daarvoor naar eigen zeggen eerst de financiële situatie van het bedrijf op orde brengen. De overheid wil daarom circa 8 miljard pond aan pensioenverplichtingen overnemen van Royal Mail. Daarnaast worden schulden ter waarde van 1,7 miljard pond herschikt.

In de Verenigde Staten hebben veertien toplui uit de financiële wereld de politici opgeroepen om alsnog tot een akkoord te komen over een verhoging van het schuldplafond in de Verenigde Staten. Ze waarschuwen voor gevolgen als de Verenigde Staten hun topkredietrating zouden verliezen, wat volgens analisten steeds waarschijnlijker wordt. Bij de ondertekenaars zijn onder meer Lloyd Blankfein en Jamie Dimon, respectievelijk toplui van Goldman Sachs en JP Morgan. Een ratingverlaging zou volgens de bankiers zware klap zijn voor het vertrouwen van ondernemers en investeerders. Daardoor zouden volgens de bankiers de intresten oplopen, waardoor de waarde van de dollar onder druk zou komen en de effectenmarkten zwaar getroffen zouden kunnen worden.

De Duitse autofabrikant Audi heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 21,5 miljard euro. Dat betekent een stijging met 22,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg met 91 procent tot 2,5 miljard euro. Rupert Stadler, topman van Audi, merkte op dat de autofabrikant de positieve trend van vorig jaar tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met groot succes te hebben kunnen verder zetten. In totaal verkocht Audi tijdens de eerste helft van dit jaar 653.000 exemplaren. Dat betekende een groei met 18 procent tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar. Vooral China speelde een belangrijke rol in de toenemende verkoop.

Het Europese defensieconcern EADS, het moederbedrijf van onder meer Airbus en Eurocopter, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van 109 miljoen euro. Dat betekent een daling met 41 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 8 procent tot 21,9 miljard euro. De lagere winst was vooral het gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Airbus leverde tijdens de eerste helft van dit jaar 258 toestellen af. Bij Eurocopter was er sprake van 205 exemplaren. Bij raketbouwer Ariane werd één exemplaar opgeleverd. Het aantal nieuwe orders steeg met 89 procent tot 58,1 miljard euro. Daarmee kwam het totale orderboek uit op een bedrag van 453 miljard euro.

In Italië hebben opnieuw geruchten de ronde gedaan over een mogelijk ontslag van minister van economie Giulio Tremonti. Aanleiding waren de oproep in de media en vanuit de linkse oppositie aan Tremonti om meer duidelijkheid te scheppen over een corruptieschandaal waarin zijn gewezen adviseur Marco Milanese betrokken is geraakt. Milanese had opgemerkt dat hij wekelijks 1.000 euro van Tremonti had gekregen voor de huur van een appartement in Rome. Tremonti ontkent de geruchten. Hij benadrukt dat hij het huurcontract voor de bewuste woning heeft opgezegd. Tremonti is nog de enige Italiaanse minister die het vertrouwen van de financiële markten geniet.

Het kredietratingbureau Moody's heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 189 miljoen dollar. Dat betekent een stijging met 56 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten van het ratingbureau stegen met 27 procent tot 605,2 miljoen dollar. Raymond McDaniel, chief executive van Moody's, gaf aan dat het tweede kwartaal in alle sectoren een groei heeft opgeleverd. Vooral de bedrijfsobligaties hebben volgens McDaniel goede prestaties laten optekenen. Ook de analyse-divisie blijft volgens hem sterk presteren. McDaniel gaf wel aan te verwachten dat de tweede helft van het jaar een minder sterke groei zal laten optekenen.

De Duitse autobouwer Volkswagen bekijkt de mogelijkheid om toe te treden tot de Formule Eén. Een dergelijke stap zal eventueel pas over zeven jaar worden gezet. Op dat ogenblik wil Volkswagen de grootste autobouwer van de wereld geworden zijn. Wolfgang Dürheimer, topman van Volkswagen, stelde dat de Duitse autogroep in ieder geval voldoende merken heeft die een stap naar de Formule Eén zouden kunnen overwegen. Tot de Volkswagen-groep behoren onder meer Audi, Lamborghini, Porsche, Skoda, Bugatti en Seat. Vorig jaar nog merkte Volkswagen op dat de Formule Eén eerst meer stabiliteit zou moeten vertonen en een beter imago zou moeten opbouwen vooraleer een eventuele instap zou worden overwogen.

Het Italiaanse energieconcern Eni heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,25 miljard euro. Dat betekent een daling met 31 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is naar eigen te wijten aan de politieke onrust in Libië, die de bevoorrading met olie en gas heeft verstoord. Die problemen hebben volgens Paolo Scaroni, chief executive van Eni, alle divisies van het Italiaanse energieconcern geraakt. De productie viel tijdens het tweede kwartaal van 15 procent terug. De Italiaanse maatschappij haalde in maart al het personeel terug uit Libië. De productie blijft beperkt tot één veld dat produceert voor elektriciteit in Libië zelf, maar de export via pijpleidingen ligt stil.

De Franse oliemaatschappij Total heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,73 miljard euro. Dat betekent een daling met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf werd naar eigen zeggen geconfronteerd door ongunstige wisselkoerseffecten, het wegvallen van een gedeelte van de productie in Libië en de Noordzee en zwakte bij de raffinage-activiteiten. De omzet nam echter met 9 procent toe naar 45 miljard euro. Dat was te danken aan de hogere olieprijzen. Christophe de Margerie, chief executive van Total, toonde zich naar eigen omstandigheden tevreden met de prestaties die onder moeilijke omstandigheden werden neergezet.

Het ratingbureau Moody's verwacht de kredietwaardigheid van Spanje met één niveau te verlagen. Het bureau zegt dat een lagere waardering gerechtvaardigd is door de grotere kwetsbaarheid van de financiën van het land. Spanje loopt volgens Moody's risico's door de aanhoudende stijging van financieringskosten. Vooral de afspraken over nieuwe financiële steun aan Griekenland leggen volgens Moody's een grotere druk de Spaanse regering. Moody's dreigde ook de rating van vier Spaanse banken te verlagen, waaronder de grootste bank in de eurozone Santander. De drie andere banken zijn BBVA, CaixaBank en La Caixa. Volgens Moody's vloeit dit voort uit het plan om Spanje een lagere rating voor zijn kredietwaardigheid te geven.

Meer Nieuws

06:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-07-11

Elektronica populairste product in mobiele commerce

Consumentenelektronica is de productcategorie die het vaakst op een mobiel platform wordt aangekocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Millennial Media en ComScore. Opgemerkt wordt dat 31 procent van de shoppers in m-commerce consumentenelektronica heeft gekocht. Met een score van 29 procent staan kleding en accessoires op de tweede plaats, gevolgd door voeding (26 procent), entertainment-tickets (21 procent) en vliegtuigtickets (21 procent).

De onderzoekers merken op dat er gelijklopende trends kunnen worden opgetekend tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Meer dan 10 procent van de ondervraagden in beide regio's maakt nagenoeg dagelijks gebruik van retailcontent. Er kan ook een evenwicht worden opgetekend bij een wekelijks en maandelijks bezoek. Ook in beide regio's bezoekt 62 procent retailcontent met een smartphone, terwijl 63 procent van de Amerikaanse mobiele consumenten en 59 procent van hun Europese collega's beroep doen op een browser.

Er wordt aan opgemerkt dat slechts 2 procent van de Japanse mobiele gebruikers dagelijks contact heeft met retailcontent. Daar wordt vooral gewag gemaakt van enkele keren per maand. Ook blijkt dat slechts 11 procent van de Japanse mobiele consumenten een smartphone gebruiken, terwijl 91 procent beroep doet op een browser. Er wordt wel opgemerkt dat Japanners in het algemeen iets meer gebruik lijken te maken van online content dan hun Amerikaanse of Europese collega's.

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, retail |  Facebook |

Time voortrekker met uitbouw digitale aanwezigheid

Bij de Engelstalige magazines maakt Time het meest intelligent gebruik van digitale platforms. Dat is de conclusie van een rapport van de digitale innovatie-denktank L2 over het digitale aanpassingsvermogen en de reclame-inkomsten van zevenentachtig magazine-merken. Er wordt aan toegevoegd dat Time het enige magazine is dat er in slaagt op een uitmuntende wijze gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Nog eens zevenendertig magazines weten volgens L2 op een goede manier in te spelen op de digitale mogelijkheden.

Time beweert met 2,7 miljoen volgelingen ook het grootste magazine-merk op de microbloggingsite Twitter te zijn. "Time zet sterke prestaties neer over een brede waaier van platformen in sociale media en de mobiele ruimte," aldus onderzoeksleider Colin Gilbert. "Vele magazines hebben gefragmenteerde projecten uitgewerkt op één sociaal mediaplatform of één mobiel apparaat, maar Time slaagt er daarentegen in een consistente en omvangrijke aanwezigheid uit te bouwen op verschillende contactpunten."

In de top tien staan verder de magazines People, Self, Men's Health and Sports Illustrated, New York, GQ, Glamour, Entertainment Weekly en Cosmopolitan. De denktank wijst erop dat uitgaven die deel uitmaken van grotere mediabedrijven in het algemeen een betere score laten optekenen. Verondersteld wordt dat voordelen van schaalgrootte ook in de digitale ruimte overeind blijven. Er wordt echter ook opgemerkt dat merken met de grootste gedrukte oplages niet noodzakelijk ook de grootste online communities hebben.

Opgemerkt wordt dat de meeste magazinemerken zich bij hun mobiele strategieën toespitsen op de iPad en de iPhone. Slechts 13 procent van de magazines hebben een aanwezigheid op platformen zoals tablets, Android of e-readers.

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magazine, digitaal |  Facebook |

Boeken en kledij belangrijkste online aankopen

Boeken en kledij zijn de producten die consumenten de volgende zes maanden het meest van plan zijn om te kopen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het bureau Nielsen. Daarbij geeft 44 procent van de wereldwijde online consumenten van plan te zijn om het volgende half jaar op het internet een boek te kopen, terwijl 36 procent gewag maakt van de aankoop van kleding. Andere belangrijke aankopen zijn vliegtuigtickets (32 procent), elektronische apparaten (27 procent) en vliegtuigboekingen (26 procent).

De onderzoekers merken op dat consumenten uit het oostelijk halfrond een groter gedeelte van hun maandelijks shoppingbudget online besteden dan het westerse publiek. Opgemerkt wordt dat 51 procent van de westerse consumenten minder dan 5 procent van hun maandelijks budget besteden aan online aankopen. Bij de oosterse consumenten blijft slechts 40 procent onder die grens. Bovendien besteedt 19 procent van de oosterse consumenten tussen 11 procent en 25 procent van zijn budget aan online aankopen. Bij de westerse consumenten is dat slechts 14 procent.

De kloof wordt volgens Nielsen groter bij het toenemend belang van het internet in de aankopen. Daarbij wordt opgemerkt dat 9 procent van de oosterse consumenten tussen 26 procent en 50 procent van zijn budget online besteedt. Bij de westerse shoppers is dat slechts 5 procent. Er wordt wel opgemerkt dat dit niveau van online spenderen over de hele wereld relatief zeldzaam blijft. Er wordt ook opgemerkt dat 87 procent van de consumenten in de regio Asia-Pacific al ooit online aankopen heeft gedaan.

Dat geldt ook voor 85 procent van de Europeanen, 83 procent van de Noord-Amerikanen en 81 procent van de Zuid-Amerikanen. In het Midden-Oosten, Afrika en Pakistan valt dat echter terug tot 53 procent.

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online, retail, ecommerce |  Facebook |

Meer dan helft consumenten raadpleegt online nieuws

Meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking gaat minstens één tot twee keer per dag online om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Dat is de conclusie van een rapport van de online nieuwsdienst Ongo. Daarbij wordt opgemerkt dat 56 procent van de Amerikanen minstens één tot twee keer per jaar online nieuwsbronnen raadpleegt. Ongeveer één op drie logt minstens drie keer per dag bij een online nieuwssite aan.

Volgens Ongo wordt nationaal nieuws door 77 procent van de Amerikanen online geraadpleegd, gevolgd door wereldnieuws (75 procent) en lokale berichtgeving (73 procent). Gezondheid haalt een score van 50 procent. Slechts 49 procent is geïnteresseerd in online politiek nieuws. Alex Kazim, chief executive van Ongo, merkt op dat de meeste respondenten beroep doen op verschillende online nieuwsbronnen. Hij heeft het daarbij over een gefractureerde ervaring.

Volgens de onderzoekers maakt 34 procent van de Amerikanen gebruik van twee nieuwssites, terwijl 26 procent van de respondenten drie websites raadplegen. Een groep van 24 procent maakt minstens van vier websites gebruik. Er wordt aan toegevoegd dat mannen sneller geneigd zijn om meer nieuwssites te gebruiken. Uit het onderzoek bleek dat 32 procent van de mannen op minstens vier websites beroep doen voor hun dagelijkse nieuwsgaring.

Ook wordt opgemerkt dat 37 procent tussen vijftien en dertig minuten per dag besteedt aan online nieuws, terwijl 26 procent tussen dertig minuten en één uur nieuwssites raadpleegt. Een groep van 21 procent besteedt minder dan vijftien minuten aan online nieuwsbronnen.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, nieuws |  Facebook |

Russisch investeringsklimaat toont tekenen van verbetering

Het investeringsklimaat in Rusland vertoont duidelijk tekenen van verbetering. Dat heeft de Russische president Dmitry Medvedev gezegd tijdens een ontmoeting met Russische rechters. Er is volgens Medvedev weliswaar nog altijd ruimte voor verbetering, maar het klimaat is volgens hem duidelijk aan het verbeteren. Bedoeling van de ontmoeting was het bespreken van de rol die de Russische rechtbanken kunnen spelen in het creëren van een beter investeringsklimaat.

Onder meer werden de mogelijkheden besproken van procedures buiten de rechtbank, de oprichting van een financiële arbitrage en een patent-rechtbank. Ook moet volgens Medvedev worden aangestuurd op een functioneler rechtbankklimaat in het algemeen. Vier maanden geleden had de president nog gewaarschuwd dat het investeringsklimaat in Rusland achteruit was gegaan en dat er dringend verbeteringen moesten worden doorgevoerd.

"Hoewel de veroordelingen van gewezen Yukos-eigenaar Mikhail Khodorkovsky en advocaat Sergei Magnitsky, die in gevangenschap overleed, investeerders nog altijd argwanend maken, ligt het niveau van buitenlandse investeringen in Rusland relatief hoog," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn de directe buitenlandse investeringen in de Russische economie met 39 procent gestegen tot meer dan 27 miljard dollar. De Russische premier Vladimir Poetin zegt te hopen dat dit snel zou stijgen tot een bedrag van minstens 60 miljard dollar."

Een aantal analisten staat echter kritisch tegenover de optimistische berichten. "De Russische regering houdt zijn dromen altijd voor waarheid," aldus Alexei Minajev, onderzoeker bij consulent Rye, Man & Gor Securities. "Investeerders moeten duidelijk bewijzen hebben dat de omkaderende wetgeving inderdaad is verbeterd, zoals garanties dat de eigendomsrechten niet worden overtreden. Maar die bewijzen zijn er nog niet."

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, investeringen |  Facebook |

Gezondere vijftigers kunnen Amerikaanse economie veel opleveren

Wanneer de Amerikaanse vijftigjarigen even gezond zouden worden dan hun Europese leeftijdsgenoten, zou de Amerikaanse openbare gezondheidszorg tot het midden van de eeuw een bedrag van 632 miljard dollar kunnen besparen. Dat is de conclusie van een rapport van de University of Southern California, de organisatie Rand Corporation en de Harvard School of Public Health. Uit het onderzoek blijkt dat vooral obesitas en gerelateerde aandoeningen zoals diabetes en hypertentie de grote oorzaak zijn van de gezondheidskloof tussen de Verenigde Staten en Europa.

"Veertig jaar geleden hadden de Amerikanen een iets hogere levensverwachting dan Europeanen," aldus het webmagazine ScienceDaily. "Vandaag is die situatie echter omgekeerd. Hoewel de beide regio's ongeveer dezelfde mate van economische ontwikkeling kennen, leven Amerikanen gemiddeld anderhalf jaar minder lang dan West-Europeanen en ook minder lang dan de inwoners van de meeste andere ontwikkelde landen. Volgens het rapport is vooral de gezondheidstoestand op vijftig jaar daarvan de belangrijkste oorzaak."

"In de eerste helft van de voorbije eeuw steeg de gemiddelde levensverwachting vooral door het terugdringen van de mortaliteit bij baby's," merkt onderzoeksleider Dana Goldman, directeur van het Schaeffer Center for Health Policy and Economics aan de University of Southern California, op. "Op dit ogenblik wordt de levensverwachting echter vooral opgedreven door het verlagen van de mortaliteit bij ouderen. Roken en obesitas zijn de belangrijkste redenen waarom de Amerikaanse levensverwachting de voorbije periode is teruggevallen tegenover andere ontwikkelde landen."

Opgemerkt wordt dat een betere gezondheid op middelbare leeftijd in eerste instantie tot hogere pensioen-uitgaven zou leiden. Dat zou volgens het rapport echter worden gecompenseerd door het terugdringen van de gezondheidskosten. Daarbij wordt gewag gemaakt van een bedrag van minstens 17.791 dollar per persoon. De totale besparingen op de gezondheidsuitgaven zouden tegen het midden van de eeuw kunnen oplopen tot meer dan 1 triljoen dollar.

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, levensverwachting, obesitas |  Facebook |

Exportverbod Laotiaans hout massaal overtreden

Ondanks een exportverbod, halen Vietnamese bedrijven illegale hout uit de bosgebieden van buurland Laos om de meubelindustrie in Europa en de Verenigde Staten te bevoorraden. Dat heeft het Britse Environmental Investigation Agency (EIA) gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat het Vietnamese leger betrokken is bij de omkoping van Laotiaanse ambtenaren en het hout op massale schaal transporteert naar verwerkingsfabrieken in Vietnam. De feiten worden door de Vietnamese regering en de Vietnamese legertop ontkend.

"Laos bezit één van de laatste intacte tropische wouden van de regio," merkt het persbureau Associated Press op. "Op het einde van de jaren negentig voerde het land een exportverbod op hout in. Ook werd aangekondigd dat de beschermde gebieden worden uitgebreid. Anderzijds wordt er geregeld melding gemaakt van massale boskap, die vaak in verband wordt gebracht met grote damprojecten en de aanleg van landbouwgronden."

"Vietnam lijkt wel gebieden van Laos te annexeren om zijn eigen industrie te bevoorraden," aldus het rapport. "De enige winnaars in Laos zijn corrupte ambtenaren en zakenlieden." Het Environmental Investigation Agency onderzoekt wereldwijde milieucriminaliteit. Een woordvoerder van de Vietnamese regering stelt echter dat er van smokkel geen plaats is en het land een grote zorg draagt voor de milieubescherming. De Vietnamese regering heeft in het verleden echter toegegeven dat zijn bosbouw-industrie niet duurzaam is.

Vietnam exporteert ongeveer 4 miljard dollar houtproducten per jaar. De binnenlandse houtkap werd tijdens de tweede helft van de jaren negentig verboden. Vanuit Laos zouden ook de houtindustrie in China en Thailand worden bevoorraad.

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, export, laos, vietnam |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 10,7 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 41 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei was te danken aan de gevoelig gestegen olieprijs. Een vat Brentolie kostte in het afgelopen kwartaal ongeveer 117 dollar, tegenover ongeveer 78 dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Ook de verbeterde resultaten van de raffinage en marketing droegen bij tot de hogere winst. De productie van ExxonMobil steeg met 10 procent tot 4,396 miljoen vaten per dag, onder meer dankzij de overname van XTO Energy vorig jaar. De omzet steeg met 33,5 procent tot 125,49 miljard dollar.

De Russische zakenman Vladimir Antonov mag geen aandeelhouder worden van Swedish Automobile, het moederbedrijf van Saab. Dat heeft de Europese Investeringsbank (EIB) beslist. Een woordvoerder van Antonov zegt dat de Russische zakenman al enkele weken wist dat hij geen toelating zou krijgen voor een instap. De weigering zou gebeurd zijn onder druk van de Zweedse overheid. Antonov is een vriend van Victor Muller, topman van Swedish Automobile. De Russische zakenman wilde een belang van 30 procent nemen in Swedish Automobile, het vroegere Spyker Cars. Eerder gaf het Zweedse National Debt Office wel toestemming voor de komst van Antonov en ook General Motors, voormalig eigenaar van het Zweedse Saab, had zich akkoord verklaard.

Tijdens de maand juni van dit jaar hebben de luchtvaartmaatschappijen 4,4 procent meer passagiers vervoerd dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van de International Air Transport Association (IATA). Opgemerkt wordt dat het aantal reizigers nog steeds blijft stijgen, maar wel aan een langzamer tempo dan tijdens de heropleving na de economische crisis, toen groeicijfers met 10 procent werden opgetekend. De groeivertraging vindt volgens het rapport zijn oorzaak in een langzamer economisch herstel, gestegen brandstofkosten en in sommige landen hogere belastingtarieven. In mei vervoerden de luchtvaartmaatschappijen nog 7 procent meer passagiers dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Het mediaconcern RTL Group koopt John de Mol uit. Dat heeft het mediaconcern bekend gemaakt. Daarbij zullen de aandelen van De Mol in RTL Nederland worden overgenomen. In ruil krijgt De Mol de aandelen van Radio 538, Radio 10 Gold en Slam FM terug. Die belangen had hij in het verleden aan RTL Group verkocht. Talpa, het mediabedrijf van De Mol, heeft onlangs samen met de Finse uitgever Sanoma de Nederlandse televisiezenders van SBS overgenomen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stemde in met de overname, op voorwaarde dat De Mol zijn minderheidsbelang in RTL Nederland zou verkopen. Talpa had een belang van 26,3 procent in RTL Nederland. RTL Group wil naar eigen zeggen wel blijven samenwerken met de Creative Unit van John de Mol.

Telecomproducent Alcatel-Lucent heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,9 miljard euro. Dat betekent een stijging met 2,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De telecomgroep liet tijdens het tweede kwartaal een nettowinst van 43 miljoen euro optekenen. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een verlies van 184 miljoen euro geleden. Ben Verwaayen, topman van Alcatel-Lucent, stelt dat het bedrijf op koers ligt om de eerder gestelde doelen te bereiken. Volgens Verwaayen moet Alcatel-Lucent sneller groeien dan de markt als geheel en een operationele marge van meer dan 5 procent laten optekenen.

Het Brits-Nederlandse olieconcern Shell heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 8,7 miljard dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar bedroeg de nettowinst nog 4,4 miljard dollar. De groei is vooral te danken aan de hogere olieprijzen. De stijging van de prijs van een vat Brentolie van 78 dollar naar 117 dollar compenseerde een lagere productie. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het olieconcern. De omzet steeg met bijna 34 procent tot 121,3 miljard dollar. De productie bedrijf daalde met 2 procent tot 3,046 miljoen vaten olie-equivalent per dag. De daling werd onder meer veroorzaakt door de verkoop van velden en een lagere vraag naar gas vanwege het warme voorjaar.

De kredietbeoordelaar Moody's heeft de rating van Cyprus met twee niveaus verlaagd. Daarmee neemt de vrees toe dat Cyprus na Griekenland, Ierland en Portugal het vierde land wordt dat Europese noodhulp nodig zal hebben. Door de afwaardering steeg de rente die Cyprus op leningen moet betalen. Daarmee neemt de kans toe dat het land bij de Europese Unie moet aankloppen voor steun. Cruciaal in de Cypriotische zorgen staan de banken. De Cypriotische banksector heeft de voorbije jaren relatief goede prestaties laten optekenen, maar zijn teveel verworven met de Griekse economie. De Cypriotische banken hebben veel leningen uitstaan bij Griekse klanten. De Cypriotische regering heeft inmiddels ontslag genomen.

Telecomgroep France Telecom heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van 1,9 miljard euro. Dat betekent een daling met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 1,9 procent tot 22,6 miljard euro. De omzetgroei is vooral te danken aan de goede prestaties in Frankrijk en Spanje en de groeimarkten. Het Franse bedrijf maakte ook bekend zijn Zwitserse activiteiten te willen verkopen. Gesteld wordt dat een definitieve beslissing zal genomen worden op basis van de kwaliteit van de ontvangen biedingen. Volgens waarnemers zou de verkoop France Telecom een bedrag van 1,5 miljard euro zou kunnen opleveren. De eventuele verkoop is het gevolg van een evaluatie van de buitenlandse activiteiten van France Telecom.

De Franse groep Danone, producent van voedingsmiddelen, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,7 miljard euro. Dat betekent een groei met 16,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 2,7 procent tot 861 miljoen euro. De groei is naar eigen zeggen in belangrijke mate te danken aan het uitstekende lenteweer. Daardoor kende onder meer de verkoop van water een gevoelige stijging. De zuiveldivisie, de grootste tak van het bedrijf, boekte een omzetgroei met 6 procent tot 5,67 miljard euro. Daarnaast groeide de omzet van water, met onder meer het merk Evian, met 16,6 procent tot 1,67 miljard euro.

De Amerikaanse autobouwer Ford investeert 906 miljoen dollar in de bouw van een tweede fabriek in India. De nieuwe fabriek, die wordt gevestigd in de westelijke Indiase staat Gujarat, moet werk bieden aan 5.000 mensen. De nieuwe vestiging, die het noorden van het land makkelijker moet kunnen bevoorraden, krijgt een capaciteit van 240.000 wagens en 270.000 motoren per jaar. De productie zou over drie jaar moeten kunnen worden opgestart. Ford heeft al een Indiase fabriek in de zuidelijke regio rond Chennai. Op dit ogenblik duurt het nog tien dagen om auto's vanuit het zuiden van het land naar de noordelijke staat Punjab te vervoeren.

Volkswagen, de grootste autobouwer van Europa, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een winst gemaakt van 6,5 miljard euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst 1,9 miljard euro. De omzet steeg met 25,8 procent tot 77,8 miljard euro. De productie steeg met 14,3 procent tot meer dan vier miljoen exemplaren. Voor het hele jaar verwacht Volkswagen dat de omzet en de winst duidelijk hoger zullen uitvallen dan vorig jaar. Maar Martin Winterkorn, topman van de Duitse autobouwer, waarschuwde dat de ontwikkeling tijdens het tweede halfjaar zwakker dreigt uit te vallen als gevolg van onder meer wisselkoerseffecten en duurdere grondstoffen.

De Europese Commissie heeft de steun voor tuinders wegens de EHEC-crisis verhoogd tot 227 miljoen euro om aan alle aanvragen van lidstaten te kunnen voldoen. Oorspronkelijk was 210 miljoen euro uitgetrokken als compensatie voor de verliezen die telers leden wegens de EHEC-uitbraak. Het gaat om vergoedingen van verliezen in de periode van de laatste week van de maand mei tot eind juni. Door de crisis stortten de prijzen van komkommers, tomaten, paprika's, sla en courgettes kelderden in omdat consumenten de producten niet meer kocht. Volgens de Europese Commissie blijken de financiële gevolgen van de crisis iets groter dan verwacht. De verhoging van de steun wordt gepast geacht, gezien de ernstige verstoring van de markt en de schade voor de sector.

De Zwitserse bank Crédit Suisse heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een winst geboekt van 768 miljoen Zwitserse frank. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst gerealiseerd van 1,59 miljard Zwitserse frank. De terugval was vooral te wijten aan de prestaties van de zakendivisie, die door het ongunstige beursklimaat zijn winst met 71 procent zag dalen. Ook de sterke Zwitserse frank, die tegenover de euro en vooral de dollar op recordhoogte noteert, had een negatieve impact op de resultaten. De bankgroep stipt aan dat de dure Zwitserse munt de winst voor belastingen in het tweede kwartaal met 348 miljoen Zwitserse frank heeft afgeroomd. Er werden ook saneringen voor 1 miljard Zwitserse frank aangekondigd. Daardoor zullen tweeduizend banen worden geschrapt.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 941 miljoen dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd een nettowinst geboekt van 787 miljoen dollar. De omzet steeg met 6 procent tot 16,5 miljard dollar. De betere resultaten zijn onder meer te wijten aan een toename van de leveringen van vliegtuigen. Tijdens het voorbije kwartaal werden 118 toestellen geleverd. Dat is een stijging met vier eenheden tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook de inkomsten uit de dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen kenden een toename. De waarde van het orderboek bedraagt naar eigen zeggen 323 miljard dollar. Voor het hele jaar mikt Boeing op een omzet van 68 miljard dollar tot 71 miljard dollar.

De Spaanse financiële groep Banco Santander heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,23 miljard euro. Dat betekent een daling met 38 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is te wijten aan het aanleggen van een reserve van 620 miljoen euro voor mogelijke claims van Britse verzekeringsklanten. Een aantal banken wordt in Groot-Brittannië beticht van een koppelverkoop van dure kredietverzekeringen. De Spaanse bank kondigde ook aan de beursgang van zijn Britse en Argentijnse dochters voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dat heeft onder meer te maken met het ongunstige beursklimaat en onzekerheid over de financiële regelgeving in de Verenigde Staten.

Meer Nieuws

03:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-11

Snelheidscamera's leveren economie grote besparing op

Het plaatsen van snelheidscamera's in stedelijke agglomeraties redt niet alleen talloze levens, maar zorgt ook voor belangrijke financiële besparingen. Dat is de conclusie van een financiële analyse van cijfers over verkeersongevallen op de belangrijke toegangswegen tot de Spaanse metropool Barcelona. De onderzoekers stelden dat de installatie van de camera's op twee jaar tijd het aantal verkeersongevallen met 364 eenheden heeft doen dalen. Bovendien daalde het aantal gewonden met 507 eenheden.

"Verwondingen vormen in de leeftijdscategorie tot vijfenveertig jaar wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak," merken de onderzoekers van het Agència de Salut Pública de Barcelona op. "Verkeersongevallen veroorzaken meer vroegtijdige overlijdens dan hartziekten of kanker. Jaarlijks komen wereldwijd 1,3 miljoen mensen bij verkeersongevallen om het leven. Daarnaast worden tussen twintig en vijftig miljoen mensen geconfronteerd met een blijvende invaliditeit."

Volgens de onderzoekers leidde het installeren van de snelheidscamera's op twee jaar tijd tot een netto besparing van 6,8 miljoen euro. Het grootste gedeelte daarvan was afkomstig door het vermijden van medische onkosten en schade aan eigendommen. "Het gaat om een zeer conservatieve berekening," merken de onderzoekers op. "In werkelijkheid moet wellicht rekening gehouden worden met een besparing van mogelijk 23 miljoen euro." De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten eerder onderzoek in Canada en Groot-Brittannië bevestigen.

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, gezondheid, ongeval |  Facebook |

Maleisische boeren protesteren tegen Australische palmolie-wet

Kleine Maleisische boeren reageren verbolgen op een nieuwe wet rond palmolie die in Australië werd ingevoerd. De Maleisische National Association of Smallholders, die ongeveer 240.000 kleine boeren vertegenwoordigt, heeft in een open brief geklaagd dat de Australische wetgeving is gebaseerd op verkeerde claims over de gezondheidsimpact en de duurzaamheid van palmolie. In de open brief wordt opgemerkt dat de initiatiefnemers van de wet nagelaten hebben om de palmolie-industrie objectief te bekijken in het juiste socio-economische kader en weigeren de waarheid te aanvaarden.

De Australische wet is een initiatief van de onafhankelijke senator Nick Xenophon en is gebaseerd op een aantal milieuproblemen, zoals de ontbossing in Indonesië en Maleisië door de palmolie-productie. De wet is inmiddels door de Australische senaat goedgekeurd, maar moet nog wel door de kamer van volksvertegenwoordigers worden behandeld. In de open brief wordt echter opgemerkt dat palmolie ongeveer 20 miljard dollar bijdraagt tot de Maleisische export en cruciaal is voor de socio-economische vooruitgang van het land.

Ook wordt opgemerkt dat de sector een half miljoen werkplaatsen creëert, waarvan bijna de helft kleine zelfstandigen met plantages tussen twee en vier hectaren. Er wordt in de open brief dan ook gewaarschuwd dat de Australische wet desastreuze gevolgen zou kunnen hebben voor de Maleisische economie. Er wordt daarbij opgemerkt dat de palmolie-industrie zowel milieuvriendelijk als duurzaam is en aan de internationale landbouwnormen beantwoordt. Bovendien wordt er gewezen op de steun aan biodiversiteit, met inbegrip van de ondersteuning van opvangcentra voor orang-oetans.

De Australische wet eist onder meer een duurzaam label voor palmolie-producten, maar dat zou volgens critici miljoenen dollars extra kosten met zich meebrengen. Ook de Australian Food and Grocery Council (AFGC) heeft al zware kritiek geuit op de wet en kreeg daarbij de steun van de New Zealand Food and Grocery Council.

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maleisië, palmolie, label |  Facebook |

Vrouwelijke shopper steeds belangrijker in India

Vrouwelijke shoppers worden in India een steeds belangrijker doelgroep voor merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau IMRB International. Daarbij wordt opgemerkt dat Indiase vrouwen steeds onafhankelijker worden en over een groeiende bestedingskracht beschikken. Vrouwen verdienen in India op dit ogenblik gemiddeld 9.457 roepies per maand. Dat komt overeen met een bedrag van 148 euro. Tien jaar geleden bedroeg het gemiddelde maandloon voor Indiase vrouwen 4.492 roepies.

Het gemiddelde Indiase gezinsinkomen steeg tijdens die periode van 8.242 roepies tot 16.509 roepies per maand. Er wordt aan toegevoegd dat op dit ogenblik 10 procent van de Indiase vrouwen over een kredietkaart beschikt. Tien jaar geleden was dat slechts 4 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat bovendien het aantal Indiase vrouwen met een eigen bankrekening tijdens die periode met één derde is gestegen. Het aantal Indiase vrouwen dat rechtstreeks bij een aankoopbeslissing is betrokken is op tien jaar gestegen van 34 procent naar 43 procent.

Tegelijkertijd is nog slechts 71 procent van de Indiase vrouwen alleen verantwoordelijk voor het huishouden. Tien jaar geleden was dat nog 91 procent. Die trends hebben er volgens de onderzoekers voor gezorgd dat de bereidheid tot bestedingen de voorbije periode in India gevoelig is toegenomen. "De Indiase shopper wordt gekenmerkt door een streven naar waarde, maar de neiging om zoveel mogelijk inkomen om te zetten in spaargelden, is stilaan aan het verdwijnen."

Uit ramingen blijkt dat ongeveer één derde van de 480 miljoen Indiase banen worden ingenomen door vrouwen.

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, consumptie |  Facebook |

Illegale dierenhandel steeds meer gesofisticeerd

De massale en steeds meer gesofisticeerde internationale illegale handel in flora en fauna door de georganiseerde misdaad, gekoppeld aan verouderde opsporingsperiode van de gerechtelijke autoriteiten, zorgen voor een decimering van een aantal bijzonder kostbare diersoorten, zoals neushoorns, tijgers en olifanten. De stroperij heeft voor een aantal soorten een historisch hoog niveau bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van Elizabeth Bennett, natuurbeschermer bij de Amerikaanse Wildlife Conservation Society (WCS).

"Een groot gedeelte van de illegale handel wordt gedreven door rijke Oost-Aziatische markten, die blijkbaar een onverzadigbare appetijt voor wilde dieren hebben," merkt Bennett op in het webmagazine ScienceDaily. "Georganiseerde misdaadbendes zijn er volgens haar bovendien in geslaagd met gesofisticeerde smokkelmethodes door te dringen tot dierenpopulaties die tot nu toe relatief beveiligd waren. Onder meer wordt er gebruik gemaakt van verborgen compartimenten in containers, snel wijzigende smokkelroutes en het gebruik van e-commerce, die moeilijk opgespoord kan worden."

In het rapport wordt opgemerkt dat in Zuid-Afrika tussen januari en oktober van vorig jaar bijna 230 neushoorns het slachtoffer werden van stropers. Ook wordt er opgemerkt dat er in het wild nog amper 3.500 tijgers leven. Dat is minder dan 7 procent van hun historische populatie. Bennett merkt op dat niet alleen de natuur het slachtoffer is van die praktijken, maar vaak verliezen ook lokale gemeenschappen daardoor een belangrijke bron van inkomsten.

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dierenhandel, natuurbehoud |  Facebook |

Europese luchtvervuiling verder afgenomen

De luchtvervuiling is in Europa twee jaar geleden verder afgenomen. Dat heeft vooral te maken met de lagere vraag naar energie, waardoor de emissies van krachtcentrales in landen zoals Bulgarije, Polen, Roemenië en Spanje zijn teruggevallen. Dat blijkt uit een rapport van het European Environment Agency (EEA). Er wordt opgemerkt dat de grootste daling werd opgetekend bij de uitstoot van zwaveloxyde, waar een daling met 21 procent werd opgetekend. Maar ook bij stikstofoxide en stofpartikels werd een daling met ongeveer 10 procent opgetekend.

"Hoge concentraties van stilstofoxyde kunnen ontstekingen van de luchtwegen en een verminderde longfunctie veroorzaken," aldus het webmagazine Euractiv. "Stofpartikels zijn eveneens schadelijk voor het ademhalingssysteem." In het rapport wordt echter opgemerkt dat de Europese luchtkwaliteit nog altijd laag kan blijven, vooral in stedelijke gebieden, al wordt opgemerkt dat de cijfers een bevestiging lijken te zijn van een duurzame daling bij de meeste vormen van luchtvervuiling.

Daarbij wordt opgemerkt dat de emissie van zwaveloxyde in de Europese Unie sinds het begin van de jaren negentig met 80 procent is gedaald. Ook bij koolstofmonoxide werden een achteruitgang met 55 procent opgetekend, terwijl de uitstoot van stikstofoxyde met 44 procent is teruggevallen. Er wordt aan toegevoegd dat de uitstoot van stikstofoxyde door het Europese verkeer met 42 procent is gedaald. Toch blijft het verkeer de belangrijkste bron van stikstofoxide en koolstofmonoxyde.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, europese unie |  Facebook |

Chinese luxeleven op vijf jaar meer dan een kwart duurder

Het luxeleven wordt in China gevoelig duurder. Dat is de conclusie van een rapport van het Hurun Research Institute. Daarbij wordt opgemerkt dat de kostprijs van exclusieve producten en diensten tijdens de voorbije twaalf maanden met 7,7 procent duurder is geworden. Dat is weliswaar een vertraging tegenover de twaalf maanden voordien, toen een stijging met 11,3 procent werd opgetekend, maar toch worden de luxegoederen sneller duurder dan de algemene consumptieproducten, die het voorbije jaar een prijsverhoging met 6,4 procent lieten optekenen.

"China blijft rijkdom creëren, waardoor er steeds meer wordt besteed aan luxeproducten," merkt Rupert Hoogewerf, voorzitter van het Hurun Research Institute, op. "De hogere prijzen worden gedreven door de groeiende vraag en de veranderende wisselkoersen en tarieven. Onder meer de sterkere positie van de euro en het pond tegenover de yuan hebben bijgedragen tot de prijsverhogingen." Het rapport voegt er aan toe dat de luxeproducten in China de voorbije vijf jaar met meer dan een kwart duurder zijn geworden.

Hoogerwerf voegt er aan toe dat de groeiende vraag naar superspeelgoed bij de rijkere Chinese klasse eveneens een bijdrage heeft geleverd. "Een vliegtuigreis van Peking naar Shanghai met een Gulfstream, die zestien passagiers kan meenemen, kost nu 276.500 yuan," merkt hij op. "Dat betekent een stijging met ongeveer 15,6 procent." Maar ook kleinere luxeproducten, zoals juwelen en schoonheidsproducten, zijn het voorbije jaar gevoelig duurder geworden.

China telt op dit ogenblik naar schatting 960.000 miljonairs. Dat betekent een stijging met 9,7 procent tegenover vorig jaar. Daarnaast werden ook ongeveer 60.000 miljardairs geteld. Dat vertegenwoordigt een groei met 9,1 procent.

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxe |  Facebook |