31-07-11

Inkomsten mobile gaming zullen meer dan verdubbelen

De inkomsten uit mobiel gaming zullen dit jaar wereldwijd een omzet van 5 miljard dollar laten optekenen, maar over vijf jaar zal dat meer dan verdubbeld zijn tot 16 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau ABI Research. De groei zal volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden gestimuleerd door de explosieve groei van touchscreen-smartphones als gaming platform, gekoppeld aan de innovatie bij ontwikkelaars om games te creëren die eenvoudig begrepen en gespeeld kunnen worden. Volgens ABI Research zijn de omzetramingen nog heel conservatief gehouden.

"Er is een grote groep potentiële gebruikers van mobiel gaming," merkt Aapo Markkanen, analist bij ABI Research, op tegenover het webmagazine Marketing Daily. "Bovendien hebben de ontwikkelaars inmiddels de contouren van een goed mobiel game uitgetekend. Ze hebben ervaren dat een mobiel game onder meer gemakkelijk toegankelijk moet zijn en de gebruiker een goede beleving in korte tijdsspannes moet kunnen bieden."

Er wordt wel opgemerkt dat het gros van de omzetgroei niet afkomstig zal zijn van de verkoop van mobiele games, maar wel van de zogenaamde in-game transacties, zoals het aankopen van een toegangsrecht tot hogere spelniveaus. "Dit jaar zullen in-games ongeveer één derde van de inkomsten vertegenwoordigen, maar over vijf jaar zal die sector al de helft van de omzet betekenen," merkt Markkanen op. "Naarmate adverteerders de waarde van het medium zullen ontdekken, zal ook het belang van in-game reclame toenemen. Daar moet met een verdubbeling rekening worden gehouden."

Markkanen merkt wel op dat video een belangrijke bedreiging zou kunnen beginnen te vormen voor games als mobiel entertainment.

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, games |  Facebook |

Atmosfeer efficiënter in energiebeheer dan gedacht?

De atmosfeer rond de aarde lijkt efficiënter met het doorgeven van energie aan de ruimte dan algemeen wordt verondersteld. Dat blijkt uit resultaten uit onderzoek van de satelliet Terra van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA). Klimaatmodellen lijken volgens Roy Spencer, onderzoeker aan het Earth System Science Center van de University of Alabama, dan ook een snellere opwarming van de aarde aan te geven dan de atmosfeer aantoont.

"Er worden al meer dan twee decennia controverses gevoerd rond de klimaatmodellen die een snelle opwarming van de aarde voorspellen en meteorologische data die tragere toenames aangeven," aldus het webmagazine ScienceDaily. "Roy Spencer zegt echter dat de atmosfeer blijkbaar wellicht meer warmte aan de ruimte afgeeft dan uit de theoretische modellen kan worden afgeleid." De onderzoeker merkt op dat bij warme periodes niet alleen meer energie in de kosmos wordt afgestoten, maar het proces zou bij een opwarming ook sneller opstarten.

"De satellieten geven bij een warmtepiek aan dat er al energie wordt afgestoten terwijl de modellen nog altijd gewag maken van een opslag," stipt Spencer aan. Op lange termijn zou dit gegeven volgens ScienceDaily mogelijk kunnen aangeven dat het klimaat door de opbouw van koolstofdioxide minder gevoelig is voor opwarming dan klimaatmodellen aangeven. Spencer stelt echter dat er teveel variabelen zijn om op dit ogenblik correcte inschattingen te kunnen maken.

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Mobiel entertainment groei met 20 procent per jaar

Mobiel entertainment zal over drie jaar wereldwijd een waarde hebben van 54 miljard dollar. Dat betekent een gemiddelde groei met ongeveer 20 procent per jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Companies & Markets. Opgemerkt wordt dat niet video, maar wel muziek de belangrijkste groeipijler van de sector zal worden. Mobiele muziek zou volgens het rapport over drie jaar een omzet realiseren van 21 miljard dollar.

Drie jaar geleden had mobiel entertainment een waarde van 19 miljard dollar. Daarvan was 10 miljard dollar afkomstig uit de muzieksector. "Hoewel muziek de grootste bijdrage tot de totale omzet zal blijven leveren, zal de groei van de sector iets lager liggen dan het gemiddelde van de hele industrie," aldus de onderzoekers tegenover het webmagazine Marketing Daily. "De totale mobiele entertainmentsector zal een jaarlijkse groei van gemiddeld 18,8 procent kennen, maar bij mobiele muziek zal de groei beperkt blijven tot 13,2 procent."

"Vooral mobiele video kent een snelle groei," merken de onderzoekers nog op. "Drie jaar geleden vertegenwoordigde die sector slechts 2 miljard dollar, maar over drie jaar zal dat gestegen zijn tot 14 miljard dollar." Er wordt aan toegevoegd dat Asia-Pacific op dit ogenblik met een aandeel van 57 procent de grootste markt voor mobiel entertainment vormt, gevolgd door West-Europa (21 procent) en Noord-Amerika (13 procent). De groei zal volgens het rapport vooral worden gedragen door smartphones, breedband, mobiele applicaties en de opkomende markten.

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, entertainment |  Facebook |

Smelten permafrost bedreigt infrastructuur Siberië

Het Russische permafrost-gebied zou door de klimaatverandering tegen het midden van het decennium met één derde kunnen inkrimpen. Daardoor zou de infrastructuur in het noordpoolgebied in gevaar kunnen worden gebracht. Dat heeft Andrei Bolov, hoofd van de divisie die binnen het Russisch ministerie van noodsituaties het rampenrisico moet opvolgen, gezegd. Volgens de berekeningen zou de temperatuur van de bevroren gebieden in het westen van Siberië met twee graden kunnen stijgen, waardoor nog slechts een niveau van drie tot vier graden onder nul zou worden opgetekend.

"De volgende vijfentwintig tot dertig jaar zou het permafrost-gebied in Rusland met 10 procent tot 18 procent kunnen inkrimpen," merkt Bolov op tegenover het Russische persbureau RIA Novosti. "Tegen het midden van het decennium zou het gebied al met 15 procent tot 30 procent zijn ingekrompen. Bovendien zou de grens van het permafrost-gebied met honderdvijftig tot tweehonderd kilometers naar het noorden kunnen zijn opgeschoven." Permafrost bedekt ongeveer 63 procent van het Russische grondgebied, maar is de voorbije decennia zwaar getroffen door de klimaatverandering.

"De voortdurende dooi van de permafrost dreigt de infrastructuur voor transport, gebouwen en energiewinning in de koudere Russische regio's de destabiliseren," voert Bolov nog aan. Onder meer de wegeninfrastructuur in de permafrost-gebieden zou door de dooi compleet kunnen worden vernield. Wetenschappers hebben ook al aangevoerd dat het smelten van de permafrost ook grote hoeveelheden koolstofdioxide, die op dit ogenblik in de bevroren grond gevangen zit, zou kunnen vrijmaken, waardoor de klimaatverandering nog zou kunnen versnellen.

Elke leeftijdscategorie heeft eigen mobiele voorkeuren

Elke leeftijdsgroep heeft zijn mobiele voorkeuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Affinity. Daarbij wordt opgemerkt dat het groeiend aantal mobiele apparaten op de markt elk een specifiek publiek lijkt aan te trekken. Volgens Affinity tonen babyboomers een duidelijke voorkeur voor e-readers, terwijl tablets aan Generation X worden gekoppeld en millennials met smartphones zouden kunnen worden vereenzelvigd.

De onderzoekers merken op dat op dit ogenblik 12 procent van de Amerikaanse bevolking een e-reader beschikt. Bij de babyboomers ligt dat aandeel echter op ruim 14 procent. Daarentegen heeft 8 procent van de Amerikaanse bevolking een tablet-computer. Bij Generation X stijgt dat aandeel echter tot meer dan 9 procent. De onderzoekers stelden ook vast dat de populatie van e-readers voor 54 procent bestaat uit vrouwelijke gebruikers, maar bij tablets hebben mannen met een aandeel van 52 procent de meerderheid.

Daarnaast blijkt dat 54 procent van de Amerikaanse millennials een smartphone beschikt. Dat aandeel ligt 28 procent hoger dan bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Er wordt aan toegevoegd dat de penetratie van de smartphone bij de millennials met een universitaire opleiding nog 23 procent hoger ligt dan het gemiddelde van hun leeftijdscategorie. Tom Robinson, managing director van Affinity, stelt vooral verbaasd te zijn dat de Amerikaanse bevolking massaal aangeeft van plan te zijn om zich die toestellen op korte termijn aan te kopen.

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile |  Facebook |

Amerikaanse migratie tot dieptepunt teruggevallen

De interne migratie in de Verenigde Staten is tot het laagste niveau in drie decennia teruggevallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Abigail Wozniak, econoom aan de University of Notre Dame, in samenwerking met Raven Molloy en Christopher Smith, analisten bij de Amerikaanse Federal Reserve. Er wordt opgemerkt dat de trend geen verband blijkt te houden met de recente economische problemen, maar een langdurige evolutie vertegenwoordigen die wijzen op structurele veranderingen in de Amerikaanse economie.

"Vaak wordt aangegeven dat de vastgoedcrisis en de recessie een remmend effect hebben gehad op de interne migratie, die als een rode draad door de Amerikaanse geschiedenis loopt," voert Abigail Wozniak op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Daarbij wordt opgemerkt dat werknemers niet kunnen ingaan op interessante aanbiedingen op andere locaties omdat ze daardoor hun huidige woning met verlies zouden moeten van de hand doen. Er wordt aan toegevoegd dat de teruggevallen migratie het economisch herstel vertraagt. Die theorieën blijken echter niet te kloppen."

Uit het onderzoek blijkt immers dat in Amerikaanse staten met hoge concentraties aan hypotheek-problemen geen grotere terugval in de emigratie-beweging laten optekenen dan in regio's waar de immobiliënmarkt een betere gezondheid laat optekenen. Ook heeft de achteruitgang in de migratie volgens Wozniak geen band met de veranderende demografie, zoals de toenemende deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en het veranderende huiseigendom.

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie |  Facebook |

Amerikaanse autosport opnieuw aan de beterhand

In de Verenigde Staten is er opnieuw meer belangstelling voor de wedstrijden van de National Association for Stock Car Auto Racing (Nascar). Dat is volgens waarnemers te wijten aan een aantal strategische verandering die in Amerikaanse autosport werden doorgevoerd. Onder meer wordt er meer gemikt op een jonger publiek. Daardoor is de Nascar volgens de waarnemers opnieuw beter geplaatst om over de nieuwe televisierechten, die over drie jaar aflopen, te onderhandelen.

De voorbije vier werd de Nascar geconfronteerd met een voortdurende afkalving van zijn populariteit. "Een aantal koerswijzigingen vielen bij de trouwe fans niet in goede aarde," stipt het magazine Advertising Age aan. "Het latere startuur, om kijkers aan de westkust te te trekken, viel niet in goede aarde. Nieuwe regels maakten de wedstrijden weliswaar veiliger, maar minder opwindend. Ook de vorm van het kampioenschap werd niet gesmaakt. Daarbij kwamen ook nog de slechte economische situatie, de stijgende ticketprijzen en de duurdere benzine."

Die problemen leiden ertoe dat zowel het televisie-publiek als het aantal toeschouwers op de wedstrijden steeds verder daalde. Analyses van de situatie leidden tot een aantal veranderingen. Daarbij werd een nieuw geïntegreerd marketing-opgesteld, waarbij onder meer meer aandacht wordt besteed aan het jongere publiek, met onder meer de inzet van een speciale jongerensite en sociale media en de promotie van jonge piloten zoals Trevor Bayne en Joey Logano. Bovendien worden er extra inspanningen gedaan voor televisie, film en muziek. Er kwam ook meer aandacht voor de Latino-markt.

Sinds de start van het nieuwe seizoen werden de wedstrijden van de Nascar gemiddeld door 7,5 miljoen televisiekijkers gevolgd. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover vorig seizoen. In de belangrijke categorie van achttien tot vierendertig jaar werd een stijging met 26 procent opgetekend. Dat is echter nog niet voldoende om de terugval met 29 procent van het jaar voordien te recupereren. Bovendien zijn voor het seizoen ook al minstens 4.700 commercials gegarandeerd. Het voorbije jaar was nog een terugval met bijna 6 procent tot 4.426 commercials opgetekend.

Die evoluties zorgen er volgens de analisten voor dat de Nascar sterker staat voor de onderhandelingen rond de nieuwe televisierechten. Op dit ogenblik ontvangt Nascar 4,5 miljard dollar televisierechten per jaar. Het huidige contract heeft een looptijd van acht jaar, maar de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst gaan volgend jaar van start. Het huidige contract loopt over drie jaar af.

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nascar, televisie, sponsoring, autosport |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende