30-09-11

Europees biomedisch onderzoek wil grotere budgetten

Het Europees biomedisch onderzoek kent belangrijke vorderingen in vergelijking met de relatief beperkte budgetten die ter beschikking worden gesteld. Indien de sector een grotere financiële ondersteuning zou genieten, zouden de prestaties nog gevoelig kunnen worden opgedreven. Dat is de conclusie van een rapport van de European Medical Research Councils (EMRC). Er wordt aan toegevoegd dat biomedisch onderzoek de levenskwaliteit van de bevolking in Europa en de rest van de wereld ten goede komt.

"Investeringen in biomedisch onderzoek levert een rendement op van 40 procent per jaar," merkt onderzoeksleider Thierry Damerval, vice-directeur van de Franse onderzoeksinstelling Inserm, op. "Een afdoende investeringsbudget voor biomedische research is niet alleen essentieel om de gezondheid en welvaart in Europa en de rest van de wereld te helpen garanderen, maar vormt daarnaast ook economisch een zinvolle strategie."

In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat burgers en patiënten nauw bij het biomedisch onderzoek moeten worden betrokken. Er wordt aan toegevoegd dat de resultaten van biomedisch onderzoek snel en efficiënt tot bij de patiënt moeten worden gebracht. Er wordt wel opgemerkt dat biomedisch onderzoek moet worden uitgevoerd met een hoge kwaliteitsnorm en moet gebeuren in een open, eerlijke en transparante benadering. Ook wordt aangevoerd dat de Europese biomedische research moet worden uitgevoerd binnen een wereldwijde context.

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biotechnologie, gezondheid, onderzoek |  Facebook |

China wordt grootste verpakkingsproducent ter wereld

Tegen het einde van volgend jaar zal China de grootste producent van verpakkingen ter wereld zijn geworden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Catalysts Corporate Finance. Er wordt opgemerkt dat China volgend jaar zijn aandeel in de wereldwijde verpakkingsmarkt agressief wil uitbreiden. Dat streven zal volgens het rapport de concurrentie in de sector verscherpen en de dynamiek van de wereldwijde markt in belangrijke mate veranderen.

Op dit ogenblik heeft China de tweede grootste verpakkingsmarkt van de wereld. Op de eerste plaats staan voorlopig nog altijd de Verenigde Staten. Het voorbije jaar realiseerde de Chinese verpakkingsmarkt een omzet van 183,9 miljard dollar. In het rapport wordt opgemerkt dat ook Turkije, Brazilië, India en Rusland belangrijke investeringen in de verpakkingsmarkt hebben laten optekenen. Die evoluties zouden een belangrijke impact hebben op de Europese verpakkingssector.

"De verpakkingsmarkt is in belangrijke mate gelinkt aan het bruto binnenlandse product," voert onderzoeker Richard Sanders aan. "Economieën die een belangrijke economische groei laten optekenen, worden ook gekenmerkt door een toenemende verpakkingsmarkt. In de Europese regio blijven de consumentenbestedingen relatief beperkt, zodat de verpakkingsmarkt niet langer groeit. De sector investeert dan ook steeds meer in andere regio's."

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verpakking |  Facebook |

Transportnetwerk belangrijk in verspreiding resistente ziektes

Het transportnetwerk speelt een belangrijke rol in de verspreiding van bacteriën die resistent zijn aan antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Onderzoeksleider Joe Eisenberg, professor aan de School of Public Health van de University of Michigan, stelt dat niet alleen het gebruik van antibiotica de verspreiding van resistente organismes mogelijk maakt. Het fenomeen moet volgens hem in een bredere context worden bekeken.

"De resistentie E.coli-bacterie werd veel meer opgemerkt in dorpen langsheen verbindingswegen dan in afgelegen, landelijke gemeenschappen," merkt Joe Eisenberg op. "Dat geeft aan dat wegen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van resistente bacteriën. Niet alleen het individuele gebruik van antibiotica speelt een rol in de verspreiding van de ziektes, maar ook de verplaatsingen in en uit een gebied, samen met de waterkwaliteit en hygiëne. Maar ook die twee laatste factoren worden beïnvloed door de aanwezigheid van wegeninfrastructuur."

Resistente bacteriën kunnen onder meer worden doorgegeven wanneer een besmette persoon voedingsproducten verwerkt of in contact komt met water. "Wegeninfrastructuur beïnvloedt de gezondheid niet alleen door een grotere toegang te verschaffen tot antibiotica, maar ook door het creëren van een ander niveau van hygiëne en waterkwaliteit," voert Eisenberg nog aan. "Wanneer er een beleid rond antibiotica moet worden opgezet, mag dan ook niet alleen gekeken worden naar het voorschrijfgedrag van artsen, maar ook aan bredere omgevingsinvloeden."

Eerder was ook al aangetoond dat verbindingswegen een cruciale rol speelden in de verspreiding van infectieziektes.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bacterie, gezondheid, resistentie |  Facebook |

Journalist mentaal even kwetsbaar als reddingswerker

Journalisten zijn bij de verslaggeving over grote catastrofes even gevoelig voor depressies en posttraumatische stress dan hulpverleners. Dat is de conclusie van het boek 'Trauma Journalism' van Mark Massé, professor journalistiek aan de Ball State University. Massé stelt dat de maatschappij bijzonder bezorgd is om de mentale gezondheid van soldaten, brandweerlui, politiemannen en andere reddingswerkers die bij grote catastrofen met grote trauma's worden geconfronteerd, terwijl pas recent ook de aandacht is gevestigd op de verslaggevers.

"Journalisten die de verslaggeving hebben gedaan over aanslagen van nine-eleven of Oklahoma City, werden rechtstreeks geconfronteerd met een ongelooflijke tragedie," merkt Mark Massé op. "Niet alle journalisten die met dergelijke situaties worden geconfronteerd, zullen met emotionele problemen te kampen krijgen, maar er is bewijs dat ze een verhoogd risico lopen. Ongeveer een kwart van de oorlogscorrespondenten blijkt aan een even zware posttraumatische stress te lijden als militairen."

Massé wijt een groot gedeelte van de problemen aan de journalistieke cultuur van onafhankelijke en afstandelijke verslaggeving. "Voor politiemensen, soldaten en reddingswerkers zijn debriefings en opvang voorzien, maar dat is bij de journalisten nagenoeg nooit het geval," merkt hij op. "Meestal krijgen de journalisten de raad in een café eventjes het probleem weg te drinken en de zorgen met ander werk te vergeten. Journalisten hebben meestal een grote weerstand. Dat is de aard van het beroep. Maar journalisten zijn geen superhelden. Ook zij hebben recht op bijstand."

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: catastrofe, gezondheid, journalistiek |  Facebook |

Nieuw record voor Amerikaanse online reclamesector

De online reclamesector heeft tijdens de eerste helft van dit jaar in de Verenigde Staten een omzet gerealiseerd van 14,9 miljard dollar. Daarmee laat de sector een nieuw record optekenen. Tegenover de eerste helft van vorig jaar werd een groei met 23,2 procent opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Interactive Advertising Bureau (IAB) en consulent PricewaterhouseCoopers. Er wordt aan toegevoegd dat het groeiritme tegenover de eerste helft van vorig jaar, toen gewag werd gemaakt van een stijging met 11,3 procent, is verdubbeld.

Er wordt aan toegevoegd dat ook de cijfers voor het tweede kwartaal, waarbij een groei met 24,1 procent tot 7,7 miljard dollar werd geregistreerd, een nieuwe record hebben laten optekenen. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar werd een stijging met 13,9 procent tot 6,2 miljard dollar genoteerd. Het Interactive Advertising Bureau merkt op dat de reclame-inkomsten voor de eerste helft van het jaar het voorbije anderhalf decennium een constante groei hebben laten optekenen, op uitzondering van de dotcom-crisis tien en negen jaar geleden en de economische crisis twee jaar geleden.

Twee jaar geleden werd tijdens de eerste zes maanden een terugval met 5 procent opgetekend, nadat zes jaar op rij sterke groeicijfers waren geregistreerd. Drie jaar geleden werd nog een groei met 15 procent opgetekend. De grootste groei werd echter zeven jaar geleden geregistreerd, toen tijdens de eerste zes maanden een stijging met 40 procent werd opgetekend. De onderzoekers merken verder nog op dat de eerste jaarhelften het voorbije anderhalve decennium in totaal 94,6 miljoen dollar aan inkomsten werden geregistreerd.

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame |  Facebook |

Opleidingsniveau belangrijk in het rookgedrag

Bouwvakkers, mijnwerkers en werknemers uit de voedingsservices zijn de meest verstokte rokers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Office on Smoking and Health van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers stellen echter dat de resultaten mogelijk niet zozeer te maken hebben met het beroep zelf, maar wel met het lage opleidingsniveau dat de meeste werknemers in die sectoren hebben genoten.

De hogere rookniveaus in de betrokken sectoren worden gelinkt met een jongere leeftijd, een lagere opleiding en een lager inkomensniveau. "Bovendien werkt in een aantal van de betrokken sectoren een groter aantal medewerkers in open lucht, waar niet dezelfde wettelijke beperkingen op het rookgedrag gelden," voert Tim McAfee, directeur van het Office on Smoking and Health, op. Uit het onderzoek blijkt dat 19,6 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking roker is.

In de mijnsector, bouwindustrie en voedingsservices ligt het aandeel van de rokers echter op 30 procent. Het laagste cijfer werd opgetekend bij leerkrachten en bibliothecarissen, waar minder dan 9 procent roker is. De onderzoekers merken op dat rokende bouwvakkers een belangrijk gezondheidsrisico lopen, vooral wanneer ze ook worden blootgesteld aan asbest. De combinatie zou het risico op longkanker gevoelig verhogen. In de mijnsector lopen rokers volgens de onderzoekers bij het ontsteken van een sigaret ook methaangas te laten ontploffen.

Sinds de tweede helft van de jaren zeventig zouden vier grote mijnexplosies in de Verenigde Staten veroorzaakt zijn door rokende werknemers. In totaal kwamen bij de explosies vierentwintig mensen om het leven.

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken |  Facebook |

China pakt illegale exploratie zeldzame grondstoffen aan

China heeft een interprovinciaal initiatief op het getouw gezet om de productie van lichte zeldzame aardmetalen beter te reguleren. Daarmee wil de Chinese overheid de illegale exploratie van zeldzame aardmetalen bestrijden. Dat heeft het Chinese ministerie van grondstoffen bekend gemaakt. De samenwerking geldt voor de regio's Baotou (Mongolië), Jining (Shandong) en Liangzhou (Sichuan), waar het grootste gedeelte van de Chinese voorraden lichte zeldzame aardmetalen worden teruggevonden.

"De operatie moet de bescherming van de rationele ontwikkeling van de voorraden zeldzame aardmetalen van China stimuleren," merkte het ministerie op. "Bovendien moet de maatregel leiden tot een verdere regulering van de productie van de zeldzame aardmetalen." De lokale overheden zouden ook een samenwerking opzetten om een betere planning op de zetten voor de ontwikkeling van de zeldzame aardmetalen. Ook wordt gewag gemaakt van het opzetten van een strategische reserve en handelsplatformen voor zeldzame aardmetalen.

China produceert op dit ogenblik meer dan 90 procent van de wereldwijde voorraden zeldzame aardmetalen. Daarentegen vertegenwoordigt China slechts één derde van de wereldwijde reserves. Ondanks een striktere overheidscontrole, blijft het land geconfronteerd met een actieve illegale productie. Zeldzame aardmetalen vormen cruciale onderdelen voor een reeks gesofisticeerde producten zoals mobiele telefoons, windturbines, batterijen voor elektrische wagens en raketten.

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, grondstoffen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende