31-10-11

Internationale conventie tegen namaak geneesmiddelen

In Moskou hebben een reeks landen de Medicrime Convention ondertekend. Met de nieuwe overeenkomst, ondersteund door de Raad van Europa, verplicht de ondertekenende landen om de namaak van geneesmiddelen te bestraffen. Volgens de World Health Organization vertegenwoordigen namaakgeneesmiddelen in ontwikkelingslanden vaak meer dan 50 procent van de totale farmaceutische markt. Ook in een aantal Europese landen varieert hun marktaandeel tussen 6 procent en 20 procent. In ontwikkelde landen met een efficiënte bestrijding bedraagt dat minder dan 1 procent.

De Medicrime Convention is het eerste internationale verdrag om de industrie van namaakgeneesmiddelen te bestrijden. "Deze activiteiten brengen schade toe aan de patiënten en ontzeggen inkomsten aan de legale geneesmiddelenindustrie," aldus een woordvoerder van de Raad van Europa, die zich al langer zorgen maakt over de afwezigheid van een internationale wetgeving terzake en de beperkte sancties die tegen inbreuken worden voorzien. Bovendien vormt ook de betrokkenheid van de internationale georganiseerde misdaad een bedreiging.

"Vaak worden deze inbreuken niet ernstig genoeg bestempeld om strafmaatregelen te nemen," merkt de woordvoerder nog op. "In een aantal landen werden al sancties genomen, maar andere regeringen zullen nieuwe maatregelen moeten invoeren." Naast een grote groep Europese landen, ondertekende onder meer ook Rusland de conventie. Rusland stelde de straffen op inbreuken te zullen opdrijven om aan de doelstellingen van de conventie tegemoet te komen.

Er wordt opgemerkt dat namaakgeneesmiddelen meestal onvoldoende actieve bestanddelen bevatten, wat mogelijk fatale gevolgen zou kunnen hebben voor de behandelde patiënt.

 

Grootste Britse bedrijven betalen één derde minder belastingen

De honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven hebben dit jaar 26 procent belastingen betaald. Twee jaar geleden bedroeg dat niveau nog 35,8 procent. Dat is de conclusie van een rapport van accountant UHY Hacker Young. Er wordt opgemerkt dat deze resultaten onder meer het gevolg zijn van een aantal fiscale maatregelen door de Britse regering, maar ook blijkt een belangrijk aantal ondernemingen een groter gedeelte van zijn inkomsten te hebben gerealiseerd in het buitenland, waar belastingssysteem vaak soepeler is.

"Een aantal bedrijven heeft zijn verliezen van de voorbije jaren meegedragen om later belastingvoordelen te kunnen genieten," merkt UHY Hacker Young nog op. "Meer dan één derde van de honderd grootste Britse bedrijven heeft het voorbije jaar helemaal geen belastingen betaald." Er wordt aan toegevoegd dat de bedrijven een groter gedeelte van hun inkomsten uit buitenlandse activiteiten realiseren, zodat ze hun fiscale structuur volgens de meest gunstige voorwaarden opbouwen.

Er wordt wel benadrukt dat de bedrijven geen enkele wet overtreden. "Een onderneming is aan zijn aandeelhouders verplicht om de belastingen onder controle te houden," wordt er aangevoerd. "Het is dan ook normaal dat de activiteiten in regimes met een hoge fiscale last worden afgebouwd of efficiënter worden georganiseerd." In het rapport wordt opgemerkt dat mogelijke emigratie van bedrijven de Britse regering heeft aangezet om meer aantrekkelijke fiscale maatregelen uit te werken.

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, onderneming, winst |  Facebook |

Goud moet nieuwe inkomstenbron worden voor Soedan

De Soedanese regering heeft vijftig licenties voor goudwinning uitgereikt. Gehoopt wordt dat die exploraties voor een nieuwe inkomstenbron kunnen zorgen, nadat het land het grootste gedeelte van zijn bestaande oliereserves heeft verloren aan de nieuw opgerichte staat Zuid-Soedan. Inmiddels zijn volgens de Soedanese regering al zeven bedrijven begonnen met de goudproductie. Gehoopt wordt dat de productie dit jaar ongeveer 70 ton goud zou opleveren.

"Geraamd wordt dat Soedan door de afscheuring van Zuid-Soedan ongeveer 35 procent van zijn jaarlijks inkomen heeft verloren," aldus het persbureau Reuters. "Steeds meer wordt gehoopt dat de opbrengsten van goudproductie dat verlies zal kunnen compenseren." Abdelbaqi al-Jaylani, Soedanees minister van mijnbouw, stelt dat het verlies van inkomsten uit de oliesector in het staatsbudget een tekort van ongeveer 4 miljard dollar heeft gecreëerd. Wanneer smokkel kan worden vermeden, zou de goudsector die kloof volgens hem moeten kunnen overbruggen.

De productie van grote mijnen zou beperkt blijven tot ongeveer 7 ton. Het saldo zou moeten komen van meer dan 200.000 Soedanezen die in het land een nieuwe goldrush op gang hebben gebracht in de hoop snelle rijkdom te kunnen vinden. Vele Soedanezen zijn naar het afgelegen noordoosten van het land getrokken, waar volgens experts nog belangrijke onaangeroerde voorraden zouden kunnen worden gevonden. Het Britse mijnbedrijf Toro Gold merkt op dat Soedan één van de laatste Afrikaanse landen is waar de vermoede goudvoorraden nog niet grotendeels worden geëxploiteerd.

Begin volgend jaar hoopt de Soedanese regering een raffinaderij te kunnen bouwen die tot 150 ton goud en 30 ton zilver zou kunnen verwerken.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, soedan |  Facebook |

Duurzaamheidsprogramma levert Hilton 74 miljoen dollar op

De hotelgroep Hilton heeft het voorbije jaar wereldwijd met zijn duurzaamheidsprogramma LightStay een bedrag van 74 miljoen dollar bespaard. Bovendien werd het energieverbruik met 6,6 procent teruggeschroefd. De uitstoot van koolstofdioxide werd met 7,8 procent teruggedrongen, terwijl de afvalproductie met 19 procent werd beperkt. Het waterverbruik van de internationale keten kende een reductie met 3,8 procent. Er wordt aan toegevoegd dat LightStay tegen het einde van dit jaar in alle 3.750 vestigingen van de groep zal moeten zijn doorgevoerd.

De besparing komt naar eigen zeggen gelijk aan de buitendienststelling van meer dan vijftigduizend wagens, een waterbesparing van meer dan duizend zwembaden en de energievoorziening van ruim twintigduizend woningen. Er wordt aan toegevoegd dat LightStay op dit ogenblik meer dan 1.200 projecten omvat. Dat aantal zou volgend jaar worden verdubbeld. Hilton Worldwide is naar eigen zeggen de eerste groep van hotelmerken die de controle van duurzaamheidsmaatregelen tot een standaardnorm heeft gemaakt.

De volgende drie jaar zal Hilton Worldwide naar eigen zeggen verder blijven investeren in de duurzaamheid van zijn eigendommen, waarbij gemikt wordt op besparingen op energie en kosten op lange termijn. Onder meer wordt er geïnvesteerd in waterrecuperatie, efficiënte ramen en witte daken. Onder meer krijgt het Hilton New York een eigen systeem om energie te genereren. Dat zou 54 procent van de elektriciteitsbehoefte en 33 procent van de waterconsumptie moeten dekken.

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, hilton, hotel, toerisme |  Facebook |

Europa wil meer transparantie in mijnbouw en bosontginning

De Europese Commissie wil dat de mijnbouw en bosontginning een grotere transparantie hanteren over hun betalingen aan landen en projecten. Die grotere transparantie moet volgens de Europese Commissie corruptie helpen bestrijden. Indien het voorstel door het Europees Parlement en de individuele lidstaten wordt goedgekeurd, zou een Europees equivalent van de Dodd-Frank Act in de Verenigde Staten worden ingevoerd. Het Europese initiatief zou echter verder gaan dan de Amerikaanse regelgeving.

"De overheid moet weten hoeveel deze bedrijven betalen en naar wie deze gelden gaan," merkt Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, op. "Bovendien moet ook worden aangegeven waarom die betalingen gebeuren." De nieuwe regelgeving zou een impact hebben op ongeveer zeshonderd bedrijven. Bedoeling is dat de regeringen hun inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke rijkdommen verduidelijken. De Amerikaanse regelgeving geldt enkel voor beursgenoteerde bedrijven en heeft geen betrekking op de bosontginning.

In de nieuwe transparantie-regelgeving moet ook meer informatie verstrekt worden over het gebruik van financiële instrumenten om aandelen in een bedrijf te verwerven. Daarbij wordt het voorbeeld genoemd van het luxebedrijf Louis Vuitton Moet Hennessy, dat in oktober bekend maakte een belang van 17,1 procent in concurrent opgebouwd te hebben door het gebruik van financiële instrumenten, die een korting van 50 procent zouden hebben opgeleverd.

"Op dit manier kon een belangrijk aandeel worden opgebouwd in Hermes, zonder dat deze laatste of de markt zich daarvan bewust was," wordt er opgemerkt. "Bovendien zou dat kunnen leiden tot een onjuiste marktprijs van de Hermes-aandelen."

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosontginning, mijnbouw |  Facebook |

Chinese televisie moet excessief entertainment weren

China heeft aangekondigd een beperking te zullen instellen op het aantal televisieprogramma's met excessief entertainment die door satellietstations worden uitgezonden. De Chinese State Administration of Radio, Film, and Television stede dat er een limiet zal worden geplaatst op programma's die onvoldoende van goede smaak getuigen. Het gaat onder meer om talentwedstrijden, spelprogramma's, talkshows en uitzendingen rond dating of huwelijksproblemen. Experts vrezen dat de beslissing de Chinese tarieven voor televisiereclame gevoelig zal opdrijven.

De vierendertig satellietkanalen op het Chinese televisienet mikken vooral op populair entertainment. Begin volgend jaar zullen echter nog slechts negen programma's uit die categorieën kunnen worden geprogrammeerd tussen halfacht en tien uur 's avonds. Op dit ogenblik worden tijdens die uren gemiddeld zeventien entertainment-programma's uitgezonden. Individuele zenders zullen nog maximaal twee programma's per avond kunnen uitzenden met een maximale gezamenlijke duur van negentig minuten. Jaarlijks zullen nog maximaal tien talentwedstrijden worden toegelaten.

De Chinese regulator merkt op dat publieksbevragingen en ratings niet langer de belangrijkste reden mogen zijn om een specifiek programma in het zendschema op te nemen. "De satellietkanalen moeten meer aandacht besteden aan nieuws, economie, cultuur, wetenschap, opvoeding, kinderen en documentaires," aldus de Chinese regulator. Analisten stellen dat de maatregel zal leiden tot een grotere strijd om populaire programma's, terwijl een aantal mediabedrijven ook hun reclame-inkomsten gevoelig zouden zien dalen.

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, entertainment, reclame, televisie |  Facebook |

Intraveneuze behandelingen zware kost voor gezondheidszorg

De gezondheidssector zou miljoenen dollars kunnen besparen indien in de ziekenhuizen orale toediening als alternatief voor intraveneuze therapieën kon worden gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers van het Johns Hopkins Hospital in de Amerikaanse staat Baltimore. De Amerikaanse onderzoekers stelden onder meer dat bepaalde geneesmiddelen in intraveneuze vorm ruim tweehonderd keer meer kosten dan de orale versie. Voor sommige patiënten zouden besparingen tot 680 dollar per dag kunnen worden gerealiseerd.

"In het onderzoek werd gekeken naar slechts één departement in één ziekenhuis gedurende één jaar," merkt Brandyn Lau, specialist medische informatica aan de School of Medicine van de Johns Hopkins University. "Daar werd een mogelijke besparing van meer dan 1,1 miljoen dollar geregistreerd. Indien elk Amerikaans ziekenhuis het gebruik van orale geneesmiddelen als alternatief voor intraveneuze behandelingen zou bekijken, kan er gewag gemaakt worden van een gigantische financiële impact, zonder gevaar voor de betrokken patiënten."

Volgens Lau heeft zou een overschakeling naar orale therapieën niet alleen tot een belangrijke kostenbesparing kunnen leiden, maar bovendien voor de patiënten ook een lager risico op infecties wordt gerealiseerd. Daardoor zou ook het gemiddeld verblijf in het ziekenhuis kunnen worden beperkt. Alleen al een eenvoudige herinnering aan artsen dat hun patiënten in aanmerking zouden kunnen komen voor een ander medicatie-type zou volgens de onderzoekers al belangrijke besparingen kunnen opleveren.

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, intraveneus |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende