30-11-11

Eén uur langere café-opening kost 16 procent meer geweld

Zelfs een minieme verschuiving van de sluitingsuren van cafés kan een belangrijke impact hebben op het aantal gewelddadige incidenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De onderzoekers stellen dat het verlaten van de sluitingstijd met één uur het geweld met ongeveer 16 procent zou doen toenemen. Er wordt opgemerkt dat het effect in beide richtingen werkt. Het vervroegen van de sluitingstijd met één uur zou het geweld dan ook met een gelijkaardige proportie doen afnemen.

"Het onderzoek bevestigt eerdere research over de hele wereld, waarbij is aangetoond dat latere sluitingstijden het geweld in de steden opdrijft," merkt onderzoeksleider Ingeborg Rossow op. De Noorse regering stelde vorig jaar vorig om de sluitingstijden voor de cafés te vervroegen om het geweld en de overlast voor de bevolking te beperken. Dat voorstel werd ondersteund door de Noorse politieleiding, maar werd afgewezen door de alcoholproducenten en rechtse partijen, die aanvoerden dat een dergelijke maatregel het geweld niet zou doen afnemen.

Professor Thor Norström, mede-auteur van het onderzoek, stelt dat de resultaten belangrijke implicaties inhouden voor gemeenschappen over de hele wereld die geconfronteerd worden met een zware druk door alcohol-gerelateerde problemen. "Indien de overheid de maatschappelijke schade voor alcohol wil reduceren, kan beperkte openingstijden voor cafés gebruiken als een efficiënte maatregel om het probleem aan te pakken."

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, geweld |  Facebook |

China wordt volgende jaren een vaccin-grootmacht

China bereidt zich voor om de volgende jaren een belangrijke exporteur van vaccins te worden. Daardoor zouden belangrijke geneesmiddelen voor de armere wereldbevolking toegankelijker kunnen worden. Bovendien wordt er ook een nieuwe concurrentie uitgebouwd voor de grote westerse farmabedrijven, die daardoor gedwongen zouden kunnen worden om hun prijzen te verlagen. Dat zeggen woordvoerders van de Gavi Alliance, een organisaties die jaarlijks vaccins voor vijftig miljoen kinderen over de hele wereld koopt.

"Het kan echter nog enkele tijd duren voor de hele wereld bereid is om Chinese producten te aanvaarden, vooral wanneer het om veiligheid gaat," merkt het persbureau Associated Press op. "Schandalen rond voeding, geneesmiddelen en andere producten hebben zware twijfels gecreëerd over de veiligheid van Chinese goederen." Toch zal China volgens Nina Schwalbe, beleidsverantwoordelijke bij de Gavi Alliance, een gigantische impact hebben op de wereldwijde vaccin-markt.

China heeft op dit ogenblik meer dan dertig producenten van vaccins. Die bedrijven hebben samen een productiecapaciteit van nagenoeg één miljard dosissen per jaar. Dat is de grootste capaciteit van de hele wereld. Twee jaar geleden slaagde een Chinees bedrijf erin om in amper 87 dagen het eerste efficiënte vaccin tegen varkensgriep te creëren. In het verleden werden de meeste vaccins ontworpen in de Verenigde Staten en Europa. Eerder dit jaar maakte de World Health Organization bekend dat de Chinese veiligheidsautoriteit voor geneesmiddelen beantwoordt aan de internationale vaccin-normen.

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, geneeskunde, farmaceutica, vaccin |  Facebook |

Hogere brandstofbelasting heeft geen nadeel voor armere bevolking

Een hogere belasting op voertuigbrandstof is een bijzonder efficiënt instrument om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Vaak wordt echter beweerd dat deze maatregel de zwaarste gevolgen zou hebben voor de armste bevolkingscategorieën, maar dat wordt tegengesproken door een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. Daar wordt aangevoerd dat vooral de hogere en middenste inkomenscategorieën de grootste impact van een dergelijke belasting voelen. Dat geldt vooral voor armere landen.

"Lobbyisten wijzen in hun pogingen om dergelijke belastingen tegen te houden onterecht op de impact op de armere bevolkingscategorie," merkt onderzoeksleider Thomas Sterner, professor milieu-economie aan de School of Business, Economics and Law van de Zweedse universiteit, op. "In landen zoals India en China en vele Afrikaanse naties zijn auto's en brandstoffen een luxeproduct. In vele Europese landen is een voertuigbrandstof nagenoeg neutraal."

De onderzoekers geven wel toe dat in een aantal landen met de hoogste inkomens, met de Verenigde Staten op kop, de belasting op brandstoffen mogelijk de grootste impact zou kunnen hebben op de armere bevolkingscategorieën. Ongeveer 25 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is te wijten aan de transportsector. Dat aandeel is de voorbije periode echter toegenomen. In de Europese Unie is dat aandeel op twintig jaar tijd van 20 procent tot 30 procent toegenomen.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, belasting |  Facebook |

Europese Commissie werkt aan arbitrage voor consumenten

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gelanceerd die het aan de consument gemakkelijker moeten maken om klachten rond aankopen neer te leggen, zonder dat daarvoor naar een rechtbank hoeft gestapt te worden. John Dailli, Europees Commissaris voor gezondheid en consumentenbeleid, stelde dat de voorstellen de consument moeten garanderen dat hij zijn rechten overal in de Europese Commissie kan laten gelden. De maatregelen moeten ook het vertrouwen in de online handel verhogen.

"Het lage consumentenvertrouwen vormt een bedreiging voor het economische herstel, dat op dit ogenblik een absolute prioriteit is," merkte John Dalli op. "De nieuwe maatregelen moeten dat vertrouwen opdrijven door de consument een alternatief aan te bieden dat gebruiksvriendelijker, sneller en goedkoper is dan de rechtbank." De nieuwe maatregelen moeten nog wel door het Europees Parlement en de nationale overheden worden bevestigd. Wellicht zullen de nieuwe regels pas over vier jaar kunnen worden ingevoerd.

De nieuwe voorstellen mikken vooral op de installatie van een arbitrage, ombudsman of consumentenraden op nationaal niveau. Daarnaast wil de Europese Commissie een Europees online platform creëren waar klanten in hun eigen taal klachten tegen bedrijven of diensten in andere landen zouden kunnen deponeren. Dalli stelde dat verscheidene lidstaten al individuele maatregelen hebben genomen, maar die zijn niet op Europees vlak op elkaar afgestemd. Hij merkte echter op dat Slovenië en Slovakije nog geen enkel arbitrage-mechanisme hebben geïnstalleerd.

Scandinavië en de Baltische staten hebben volgens de Europees Commissaris de sterkste arbitrage-systemen.

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, arbitrage |  Facebook |

British Library zet historisch krantenarchief online

De British Library heeft een online archief geopend met de edities van Britse kranten uit de achttiende en negentiende eeuw. Het online archief is een samenwerking met het digitale publishingbedrijf Brightsolid, dat sinds vorig jaar achtduizend krantenpagina's uit het archief van de British Library inscant en de volgende tien jaar in totaal veertig miljoen pagina's online wil plaatsen. Woordvoerders van de British Library hopen dat het online archief een belangrijke bron kan worden voor academici en onderzoekers.

De British Library heeft een krantenarchief van 750 miljoen pagina's. Dat is het grootste krantenarchief van de wereld, maar op dit ogenblik kan de content alleen worden geraadpleegd op microfilm of in het grote fysieke archief in het noorden van Londen, waar de kranten in totaal ruim 32 kilometer rekken benemen. Met het online project hoopt de British Library tweehonderd jaar geschiedenis in krantenverslaggeving voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Voor het downloaden van de artikels wordt wel een vergoeding gevraagd. In de leeszalen van de bibliotheek kan de online content echter wel gratis worden geraadpleegd. Het grootste gedeelte van de online bibliotheek is afkomstig uit de negentiende eeuw. Het archief omvat nationale en regionale kranten uit Groot-Brittannië en Ierland en een aantal gespecialiseerde uitgaven. De British Library voegt er aan toe dat de online bibliotheek ook bijzonder nuttig kan zijn voor amateur-genealogen die op zoek zijn naar informatie over hun voorouders.

www.britishnewspaperarchive.co.uk

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: british library, krant, internet |  Facebook |

Omgevingsfactoren hebben belangrijk invloed op zwaarlijvigheid

In de Verenigde Staten bestaan er tussen de verschillende etnische groepen belangrijke afwijkingen in obesitas en andere chronische ziektes. Die verschillen zijn echter in belangrijke mate gebaseerd op de socio-economische status. Dat zeggen onderzoekers van het Johns Hopkins Global Center for Childhood Obesity in Baltimore. Er wordt opgemerkt dat mensen met een lagere socio-economische status een groter risico lopen op zwaarlijvigheid, ongeacht de etnische achtergrond.

Er wordt aan toegevoegd dat kennis over voeding en gezondheid evenmin tot etnische verschillen op het gebied van gewicht en dieet leidt. "De verschillen in obesitas moeten worden toegeschreven aan een bredere sociale omgeving," merkt onderzoeksleider Youfa Wang op. "In achtergestelde buurten blijkt de kwaliteit van de voedingsretail achter te blijven op andere regio's. Bovendien hebben deze bevolkingsgroepen minder financiële mogelijkheden om kwalitatieve voeding te kopen."

De onderzoekers stelden vast dat Afro-Amerikanen vaker met zwaarlijvigheid werden geconfronteerd dan blanken, een lagere score haalden op de gezonde voedingsindex en minder vaak aan lichaamsbeweging deden. Latino-Amerikanen scoorden daarentegen hoger op de gezonde voedingsindex. "Wanneer echter met omgevingsfactoren rekening wordt gehouden, blijken die verschillen in belangrijke mate weg te vallen," voert Youfa Wang aan.

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid, etnische groep |  Facebook |

Volgens China heeft India een minderwaardigheidscomplex

India heeft een minderwaardigheidscomplex tegenover China en is jaloers op de Chinese groei. Dat heeft het Chinese staatspersbureau Xinhua gezegd in een reactie op berichten over een overeenkomst tussen India en Vietnam rond olie-exploraties in de Zuid-Chinese zee. Het Chinese persbureau merkt op dat India beeft voor het groeiende prestige van China in Azië. Volgens Xinhua bestempelt India de toenemende regionale invloed van China een strategische beweging. Bedoeling zou zijn om India te omsingelen en isoleren.

De nationalistische columniste Li Hongmei verwijst in haar artikel voor Xinhua onder meer naar de kortstondige grensoorlog tussen beide landen in de jaren zestig. "India heeft het nooit kunnen verwerken daarbij door het Chinese leger te zijn verslagen," aldus Li Hongmei. "Sindsdien heeft India tegenover China altijd een diepgeworteld wantrouwen gekoesterd. Hoewel India leidinggevend wil worden in de regio, kan het land die ambities niet alleen waarmaken. Daarom heeft India de steun nodig van bondgenoten die onenigheid hebben met China."

"Door dat bondgenootschap hoopt India die kleinere landen te kunnen opzetten tegen China en de Chinese groei in de regio tegen te kunnen houden," gaat Li Hongmei verder. India heeft al benadrukt dat de exploratie-overeenkomst met Vietnam een zuiver commerciële doelstelling heeft. China heeft daarover echter een andere opinie. China legt een claim op de hele Zuid-Chinese zee en wil zijn territoriale zeggenschap in het gebied verder uitbreiden, tegen de zin van onder meer Vietnam en de Filipijnen.

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, china, vietnam |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende