29-02-12

Nieuwsoverzicht

De Italiaanse autofabrikant Fiat investeert in de productie en distributie van zijn Amerikaanse zustermerken Jeep en Chrysler in Rusland. Nabij Sint Petersburg komt een fabriek waar in de toekomst jaarlijks tot 120.000 wagens zouden kunnen worden geproduceerd. Het Italiaanse bedrijf slaat daarvoor de handen ineen met de Russische staatsbank Sberbank. De twee partijen investeren 850 miljoen euro in het project, dat de Italiaanse autobouwer moet helpen de wereldwijde verkoop over twee jaar op te voeren tot minstens 6 miljoen exemplaren. De Russische bank neemt een belang van 20 procent in de gezamenlijke onderneming.

Het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar de omzet op jaarbasis zien dalen met 31 procent tot 357 miljoen euro. De nettowinst daalde met 67 procent tot 17 miljoen euro. Over het hele jaar werd een omzetdaling met 16 procent opgetekend tot 1,27 miljard euro. De jaarwinst daalde met 36 procent tot 68 miljoen euro. Het vierde kwartaal is door de feestdagen de belangrijkste periode voor het navigatiebedrijf. Voor het lopende jaar verwacht TomTom een verdere omzetdaling tot ongeveer 1,1 miljard euro. De winst zal naar eigen zeggen waarschijnlijk wel toenemen. Het bedrijf kondigde in december een grote reorganisatie aan, waarbij ongeveer 450 banen zouden worden geschrapt.

Het Spaanse begrotingstekort is het voorbije jaar uitgekomen op 8,51 procent van het bruto binnenlands product. Dat is hoger dan een eerdere raming van 8,2 procent en veel hoger dan de doelstelling van 6 procent. Dit heeft de Spaanse minister van financiën Cristobal Montoro gezegd. Het jaar voordien bedroeg het tekort nog 9,3 procent van het bruto binnenlandse product. Het tekort is vooral toegenomen doordat regionale overheden te veel uitgaven. Met het missen van de doelstelling wordt het moeilijker voor Spanje om dit jaar het tekort terug te dringen naar de beoogde 4,4 procent. Om dat doel te halen, zou het land meer dan 40 miljard euro moeten bezuinigen. Het doel van 6 procent werd opgesteld door de vorige regering van Spanje in samenspraak met de Europese Commissie.

Het totale budget van de professionele wielerploegen is sinds drie jaar geleden met 36,5 procent gestegen tot 321 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young. Die stijging komt er haast uitsluitend door de sponsors, die steeds meer investeren. Het afhaken van belangrijke sponsors als HTC-Highroad of Geox vorig jaar geeft volgens de Internationale Wielerunie (UCI) dan ook een vertekend beeld. Ondanks de economische crisis blijft de financiële situatie van het wielrennen volgens de organisatie gezond. Drie jaar geleden werden er 39 proffesionele wielerploegen geteld. Dat aantal is dit jaar met één eenheid aangegroeid. Het gemiddelde jaarloon van een wielrenner is de voorbije drie jaar van 190.000 euro tot 264.000 euro euro gestegen.

Het voltallige Duitse parlement moet inspraak krijgen in de bestedingen van het Europees Financieel Stabilisatiefonds (EFSF). Dat heeft het Duits grondwettelijk hof gezegd, waarmee de politieke manoeuvreerruimte van de Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt beperkt. Op dit ogenblik beslist een kleine commissie van negen leden van het Duitse parlement over veranderingen aan de Europese noodfondsen. Voor het Duitse grondwettelijk hof is die democratische basis te smal. Merkel kreeg echter ook steun van haar voorganger Helmut Kohl. In de populaire krant Bild, die al een tijd actie voert tegen elke steun aan Griekenland, hield Kohl een pleidooi voor solidariteit en voor een verenigd Europa.

De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben ingestemd met de vierde schijf noodhulp voor Portugal. Het gaat om 14,6 miljard euro uit het noodhulppakket van 78 miljard euro. De trojka van de Europese Unie, het Internationale Monetair Fonds (IMF) en Europese Centrale Bank heeft volgens de Portugese minister van financiën Vitor Gaspar bevestigd dat het land met zijn hervormingsprogramma op de goede weg is. Hij voegde er meteen aan toe dat zijn land geen verdere steun meer gaat vragen. Portugal kreeg al circa 49 miljard euro internationale noodhulp. Het steunpakket geldt tot september volgend jaar. In de tweede helft van volgend jaar zou Portugal in principe in staat moeten zijn om opnieuw geld op de internationale markten op te halen.

De Europese auto-industrie heeft dringend een grote herstructurering nodig en de autosector wil daarover initiatieven nemen, maar botst constant op tegenwerking van nationale politici. Dat heeft Sergio Marchionne, topman van autobouwer Fiat en voorzitter van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA), gezegd. Marchionne roept de Europese Unie op zijn verantwoordelijkheid te nemen en een gezamenlijk gecoördineerde actie te ondernemen. Er is volgens hem in Europa 20 procent structurele overcapaciteit en de kortingenslag die fabrikanten voeren om wagens te kunnen blijven slijten, blijft volgens hem niet houdbaar. Onder meer vindt hij de halsstarrige houding van de vakbonden tegen een grotere flexibiliteit niet meer van deze tijd.

De mogelijke overname van het failliete Zweedse automerk Saab, eigendom van het Nederlandse Swedish Automobile, door de Turkse investeerder Brightwell Holdings is gestrand op een vete van het Amerikaanse General Motors. Dat heeft de Zweedse zakenkrant Dagens Industri op gezag van een woordvoerder van Brightwell gezegd. De Turkse investeerder zou van plan zijn geweest Saab zo veel mogelijk in originele staat terug te brengen en met enkele duizenden werknemers over twee jaar 200.000 voertuigen te produceren. General Motors is eigenaar van de technologie van de huidige Saab-modellen. Zonder de toestemming van de Amerikaanse groep kunnen overnamekandidaten de Saab-knowhow niet gebruiken om snel door te starten met de autoproductie.

Ierland houdt een referendum over het nieuwe begrotingsverdrag dat op de Europese top wordt ondertekend. Dat heeft de Ierse premier Enda Kenny bekendgemaakt in het Ierse parlement. Hij zette daarmee een punt achter maandenlange speculaties over het al dan niet houden van een referendum. Het begrotingspact eist dat een schuldenrem in de grondwet wordt ingeschreven en verplicht de deelnemers om een begrotingsevenwicht na te streven. Groot-Brittannië en Tsjechië hebben al bekend gemaakt niet tot het pact te zullen toetreden. Premier Kenny ziet in het referendum een kans voor de Ierse bevolking om haar engagement als lid van de eurozone te bevestigen.

Als het van de Franse socialistische presidentskandidaat François Hollande afhangt, zullen grootverdieners in de toekomst 75 procent belasting betalen. De nieuwe regeling zou gelden voor inkomens van meer dan 1 miljoen euro per jaar. Hollande wil met de belasting naar eigen zeggen een beroep doen op het patriottisme van de grootverdieners. Het is volgens hem patriottisch te aanvaarden een bijkomende belasting te betalen om het land te helpen herstellen. In de peilingen voor de verkiezingen ligt Hollande voor op zetelend president Nicolas Sarkozy. Tegenstanders van Hollande zeggen dat de maatregel zou leiden tot een kapitaalvlucht naar fiscaal gunstiger locaties.

Het Franse parlement heeft ingestemd met de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het permanent reddingsorgaan voor eurolanden in moeilijkheden. Het mechanisme moet op termijn het huidige Europese Financiële Stabiliteitsfonds (EFSF) vervangen. De Franse assemblée nationale had het nieuwe systeem eerder al goedgekeurd. Nu heeft ook de Franse senaat er mee ingestemd. De socialistische partij onthielden zich bij de stemming over het mechanisme en willen heronderhandelingen over het project. Jean Leonetti, Frans minister van Europese zaken, bekritiseerde de socialistische partij voor die houding, erop wijzend dat discipline de garantie is dat alle Europese staten de nodige inspanningen zullen doen. De communistische partij stemde tegen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een nieuwe schijf noodhulp van 3,2 miljard euro vrijgemaakt voor Ierland. Het gaat om steun die beloofd was bij het internationaal akkoord van twee jaar geleden. Met deze zesde schijf die vrijgemaakt wordt komt de kredietlijn van Ierland bij het Internationaal Monetair Fonds op ongeveer 16,05 miljard euro. De financiële instelling engageerde zich ertoe om Ierland in totaal 22,6 miljard euro beschikbaar te stellen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds boekt Ierland vooruitgang in het doorvoeren van zijn besparingsprogramma. De Ierse autoriteiten blijven volgens de instelling alles in het werk stellen om hervormingen door te voeren op grote schaal en zo het financiële systeem van het land terug te brengen naar een gezonde situatie.

Elk Europees land moet bindende doelstellingen opgelegd krijgen om het energieverbruik te minderen. Dat eist de commissie energie van het Europees Parlement met de steun van de grote politieke fracties. Enkel met een dwingend korset voor energiebesparingen kan Europa het verbruik tegen het einde van het decennium volgens de commissie met 20 procent verminderen. Energie-efficiëntie zal volgens haar investeringen en banen creëren en de energiefactuur voor gezinnen verminderen. Voor het energiesparen komen er strikte maatregelen per sector. Zo moeten alle overheden tegen over twee jaar 2,5 procent van de gebouwen hebben gerenoveerd. Grote ondernemingen moeten elke vier jaar een energie-audit laten uitvoeren.

In India hebben miljoenen actievoerders geprotesteerd tegen de gestegen prijzen van levensgeneesmiddelen. Tot de nationale staking was opgeroepen door de elf grote Indiase vakbonden. Door de acties bleven fabrieken, winkels en bankkantoren gesloten. De impact in de hoofdstad Delhi en in de financiële hoofdstad Mumbai bleef beperkt. Vooral in de deelstaten West-Bengalen, Tripura en Kerala, waar de communistische partij het sterkst staat, was de staking het meest voelbaar. India worstelde vorig jaar met een inflatie van meer dan 9 procent. Dat holt de koopkracht van de Indiase consumenten uit. De Indiase premier Manmohan Singh had de ambtenaren en werknemers nog tevergeefs opgeroepen om af te zien van de staking.

De Japanse regering heeft tijdens de ramp in de kerncentrale in Fukushima de bevolking niet goed geïnformeerd over de ernst van de situatie. De crisis was veel erger dan werd voorgesteld en er werd zelfs overwogen om Tokio te evacueren. Ook bevriende landen als de Verenigde Staten werden niet op de hoogte gesteld van de werkelijke problemen bij de kerncentrale. Dat is de conclusie van een Japans onafhankelijk onderzoek naar de zeebeving en de kernramp in Fukushima. In het rapport wordt ook opgemerkt dat de bestrijding van de ramp ernstig bemoeilijkt werd door een gebrek aan vertrouwen tussen de Japanse premier, de bestuursvoorzitter van energiebedrijf Tepco en de manager van de kerncentrale.

Meer Nieuws

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale messaging kost mobiele operatoren 14 miljard dollar inkomsten

Sociale messaging-applicaties hebben de operatoren van mobiele netwerken het voorbije jaar 13,9 miljard dollar sms-inkomsten gekost. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Ovum naar het gebruik van populaire diensten zoals Whatsapp, Blackberry Messenger en Facebook Chat. De onderzoekers merken op dat de mobiele operatoren tot een samenwerking moeten overgaan om de bedreiging van de grote internet-aanbieders het hoofd te bieden.

De onderzoekers merken op dat de mobiele operatoren de verliezen zouden kunnen vermijden door het opstellen van efficiënte kostenplannen voor de mobiele netwerken. Sociale messaging-boodschappen maken gebruik van de internet-verbinding van de smartphone om boodschappen te versturen als alternatief voor het gevoelig duurdere sms-systeem van de mobiele operatoren. Er wordt wel opgemerkt dat bij de inkomsten van de operatoren geen rekening is gehouden met het extra internet-verkeer dat door de sociale messaging-applicaties wordt gegenereerd.

De onderzoekers merken op dat de mobiele operatoren een hechte samenwerking moeten zoeken met de grote partijen uit de sociale messaging-sector en nauw moeten samenwerken met de ontwikkelaars van applicaties en de verkopers van smartphones. Analist James Barford merkt wel op dat sociale messaging nog altijd niet meer dan een marginaal aandeel heeft in de totale mobiele communicatie-sector. In veel gevallen gaat het volgens Barford om internationale boodschappen en zou die communicatie zonder applicaties niet zijn gebeurd, zodat niet echt van een verlies kan worden gesproken.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale messaging |  Facebook |

Europese luxeconsument behoudt voorzichtige instelling

Een groot aan Europese luxeconsumenten blijven hun budget voor aankopen aan producten uit het hogere marktsegment beperkt houden. Minder dan 5 procent van de betrokken klanten heeft zijn bestedingen aan die categorie het voorbije jaar opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McKinsey. Er wordt aan toegevoegd dat Europa op dit ogenblik nog altijd 36 procent van de wereldwijde luxemarkt vertegenwoordigt en met een gemiddelde groei van 2 procent de voorbije vijf jaar ook de meest stabiele regio vormde.

De voorbije twee jaar werd in Europa nog een groei van 9 procent opgetekend. "Europa was weliswaar de enige mature regio die het voorbije jaar nog een groei liet optekenen, maar dat had een bijzondere reden," merkt McKinsey op. "Die groei werd immers gedragen door de buitenlandse toeristen." Het aantal Chinese, Japanse en Russische bezoekers aan Europa kende de voorbije jaar een stijging met 19 procent. Bij de Chinese toeristen alleen was er sprake van een stijging met 35 procent.

Daarentegen blijkt 49 procent van de lokale consumenten zijn aankopen aan luxeproducten met 49 procent te hebben teruggeschroefd. Slechts 3 procent bleek zijn uitgaven te hebben opgedreven. "Ook op dit ogenblik overweegt 39 procent geen luxeproducten aan te kopen, terwijl 25 procent een aankoop heeft uitgesteld en 20 procent recent een aanschaf heeft gedaan," wordt er opgemerkt. "Slechts 16 procent zegt de aankoop van een luxeproduct te overwegen." Slechts 20 procent wil daarbij ook de volle prijs betalen.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

Computermodellen moeten risico massasamenkomsten inschatten

Computermodellen die accurate simulaties kunnen bieden van het massagedrag kunnen worden gebruikt om problemen rond gezondheid en veiligheid op verzamelpunten van grote groepen mensen. Die modellen zouden kunnen worden aangepast om de verspreiding van infecties te simuleren en de mogelijkheden van de gezondheidsdiensten om een uitbraak van een ziekte te voorkomen of te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Department of Civil Engineering aan de University of Bristol.

De onderzoekers stellen dat massa-evenementen erop gericht zijn om mensen samen te brengen, maar het beheer van die groepen moet er volgens hen op gericht zijn om die groep in tijd en ruimte gescheiden te houden. "Om die paradox op te lossen, is er een omgevings-management nodig om de verhoopte beweging en emotie van de massa te sturen," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat aan de hand van gegevens zoals video, satellietnavigatie en mobiele telefoon punten van congestie en overbevolking kunnen ontwaren die nuttig zijn voor massamanagement.

De wetenschappers voeren aan dat dergelijke modellen werden gehanteerd tijdens het Notting Hill Carnival, waarbij simulaties werden gemaakt over het gedrag van de massa onder verschillende omstandigheden van beweging van congestie en voor het uitwerken van alternatieve routes om het aantal ongevallen, vertragingen in de behandeling en inbreuken tegen de openbare orde tegen te gaan. De onderzoekers stellen dat een onvoldoende massa-controle en een slechte infrastructuur-inrichting twee jaar geleden op een Love Parade in Duitsland tot een stampede leidde die aan eenentwintig mensen het leven kostte.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, gezondheid |  Facebook |

Oude verbindingswegen nog altijd bron van lood-contaminatie in Amerikaanse steden

Stof langs de wegen is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de aanwezigheid van lood in de oude stadscentra. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Colorado State University in de Amerikaanse steden Chicago, Detroit, Pittsburgh and Birmingham. De onderzoekers merken op dat de betrokken terreinen de voorbije decennia zwaar werden gecontamineerd door het gebruik van lood in benzine.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de turbulentie van het autoverkeer een belangrijke rol speelt in de verspreiding van deze gecontamineerde stofpartikels in de atmosfeer en daardoor de luchtkwaliteit in de steden beïnvloeden. "Tijdens de weekdagen werden drie keer hogere niveaus opgetekend dan tijdens de weekends en feestdagen," voeren de Amerikaanse onderzoekers aan. Er wordt opgemerkt dat de resultaten van het onderzoek belangrijke implicaties hebben voor de bewoners, vooral voor kinderen die in risico-gebieden wonen.

"Een sanering van oude verbindingswegen in de stadscentra zou dan ook een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om de blootstelling aan lood gevoelig terug te drijven," merken de onderzoekers nog op. "Velen denken dat het loodprobleem tot het verleden behoort, maar het onderzoek toont aan dat de contaminatie nog altijd aanwezig is en niet stabiel is, maar door het verkeer opnieuw wordt verspreid en opnieuw de volksgezondheid in het gedrang kan brengen."

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lood, contaminatie |  Facebook |

Klimaatverandering verantwoordelijk voor cruciale periodes geschiedenis

Klimaatverandering heeft een belangrijke impact gehad op een groot gedeelte van de geschiedenis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hongkong over belangrijke gebeurtenissen in de Europese geschiedenis tussen de vijftiende en negentiende eeuw. De Chinese onderzoekers merken op dat koudeperiodes doorheen de geschiedenis geleid hebben tot een gereduceerde landbouwproductie, wat onvermijdelijk leidde tot hongersnood, ziektes en oorlogen.

De Chinese onderzoekers verwijzen onder meer naar de Dertigjarige Oorlog, waarbij uiteindelijk de meeste landen van het toenmalige Europa betrokken raakte. Dat conflict was volgens de onderzoekers het gevolg van een terugval in de landbouwproductie door de dalende temperaturen tussen het midden van de zestiende en het midden van de zeventiende eeuw. De koudere temperaturen en de vernieling van landbouwgronden door de oorlogvoerende partijen leidden volgens hen tot een hongersnood die de gemiddelde lichaamsgrootte deed inkrimpen.

Er wordt opgemerkt dat geschiedkundigen tot nu toe geen echte specifieke aanleiding hebben kunnen geven voor het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog. Volgens de Chinese onderzoekers kan ook bij andere conflicten een gelijkaardige correlatie worden opgemerkt. "Een goed klimaat ging nagenoeg altijd gepaard met een goede periode voor de bevolking," aldus onderzoeksleider David Zhang. "De Renaissance was daarvan een uitstekend voorbeeld."

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Hersenstructuur bepaalt prestaties op geheugentests

Een structurele variatie in een gedeelte van het menselijk brein kan verklaren waarom sommige personen gemakkelijker in staat zijn om reële gebeurtenissen te onderscheiden van gehoorde verhalen of verbeelding. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. Deze variatie, die aanwezig is bij ongeveer de helft van de populatie, is volgens de onderzoekers één van de laatste structuren die voor de geboorte in de hersenen is ontwikkeld en daarom in belangrijke mate in grootte kan variëren.

Uit hersenscans bleek volgens de onderzoekers dat individuen met een weinig ontwikkelde paracingulate sulcus minder goed presteerden op geheugentests. "Nochtans waren alle deelnemers van mening over een goed geheugen te beschikken, ook al bleek in realiteit dat de herinnering bij sommige respondenten duidelijk minder betrouwbaar was," voert onderzoeker Jon Simons aan. "Geen van de deelnemers aan het onderzoek had een geschiedenis van cognitieve problemen, maar de verschillen waren bijzonder opvallend."

De onderzoekers merken op dat de resultaten van het onderzoek zouden kunnen leiden tot een groter inzicht in schizofrenie, waar vaak sprake is van hallucinaties en de patiënten stemmen blijken te horen terwijl er niemand aanwezig is. "Moeilijkheden om de realiteit te onderscheiden van ingebeelde informatie zou een verklaring kunnen vormen voor die hallucinaties," merkt professor Simons op. "Die patiënten zouden zich kunnen inbeelden stemmen te horen en die verkeerd als realiteit inschatten."

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, geheugen |  Facebook |

Consument wil persoonlijke informatie verstrekken voor persoonlijke ervaring

Een meerderheid van de consumenten zou bereid zijn om informatie over activiteiten zoals hun mediagebruik en levensstijl te verstrekken indien dat zou leiden tot een meer gepersonaliseerde shopping-ervaring. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het bedrijf International Business Machines (IBM). De onderzoekers merken op dat 61 procent van de ondervraagde consumenten zich niet verzet tegen het vertrekken van hun naam en adres aan retailers. Bovendien was 59 procent bereid details over hun leven, zoals het aantal kinderen of het merk van hun wagen, te geven.

Driekwart van de ondervraagden bleek ook bereid om informatie te verstrekken over hun mediaconsumptie. Bovendien zou 73 procent ook bereid zijn demografische gegevens, zoals etniciteit, bekend te maken, wat marketeers volgens de onderzoekers de kans zou bieden om hun consumenten beter te verdelen. "Deze elementen zijn bijzonder interessant voor een retailer," merken de onderzoekers op. "We hadden altijd gedacht dat de consument heel beschermend was over persoonlijke informatie."

De onderzoekers stelden verder dat meer dan de helft van de respondenten ook locatie-betrokken informatie wil verstrekken, op voorwaarde dat hij in ruil persoonlijker en doelgerichter shopping-mogelijkheden aangeboden zou krijgen. "De consument wil echt een persoonlijke ervaring," stippen de onderzoekers nog op. "De consument wil geen reclame in zijn brievenbus of email ontvangen voor producten die hij toch nooit zal kopen."

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

28-02-12

Nieuwsoverzicht

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft aan Griekenland een default-status meegegeven. Daarmee is Griekenland het eerste land dat met een dergelijke status wordt geconfronteerd, dertien jaar nadat de euro werd ingevoerd als een project gericht op versterking van de Europese Unie. Het ratingbureau had eerder al aangegeven tot een verdere verlaging van de Griekse kredietwaardigheid te zullen overgaan. In een reactie gaf de Griekse minister van financien Evangelos Venizelos aan dat de stap geanticipeerd en gepland was door de Europese Raad en de groep van ministers van financien uit de eurozone. Volgens de verklaring is er geen reden bezorgd te zijn dat de Griekse banken door de verlaging geen toegang meer hebben tot financiering.

De Duitse Bondsdag is zoals verwacht akkoord gegaan met het tweede pakket noodhulp voor het onder een schuldenlast lijdende Griekenland. Een overweldigende meerderheid van de Duitse volksvertegenwoordigers stemde voor het pakket van 130 miljard euro dat wordt opgebracht door de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Merkel zei dat Griekenland nog een lange en risicovolle weg naar herstel wacht. Het is volgens haar zelfs de vraag of het land de schuldencrisis ooit te boven komt. Volgens de Duitse bondskanselier kan niemand een 100 procent garantie geven voor succes. De lidstaten van de Europese Unie vergaderen binnenkort nog over het hulppakket voor Griekenland.

Het Japanse bedrijf Elpida Memory, fabrikant van geheugenchips voor computers, heeft het faillissement aangevraagd. Elpida heeft een schuld opgebouwd van bijna 450 miljard yen. Dat komt overeen met een bedrag van ruim 4 miljard euro. Elpida is in problemen geraakt door de dalende prijzen voor geheugenchips. Het bedrijf maakt chips die vooral in gewone computers en laptops worden gebruikt, maar veel minder in tablets, die steeds populairder worden. Tegelijk moest de onderneming zwaar investeren in productiemachines om rijkere concurrenten zoals Samsung bij te kunnen houden. De afgelopen tijd voerde Elpida onderhandelingen met mogelijke geldschieters. Dat heeft echter niets opgeleverd. Ook lukte het niet een branchegenoot tot een fusie of alliantie te verleiden.

Het supermarktconcern Ahold heeft de Nederlandse webwinkel Bol.com overgenomen van de investeringsmaatschappijen Cyrte Investments en NPM Capital. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 350 miljoen euro. Beide bedrijven zijn al twee jaar met elkaar in gesprek. Ahold zocht naar mogelijkheden om online en in de non-foodsectie een groter bereik te krijgen. Bol.com bleek daarvoor de uitgelezen partner te zijn. Bol.com zal als zelfstandig bedrijf binnen Ahold blijven functioneren en wordt het vijfde retailmerk van Ahold, naast Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en albert.nl. Naar eigen zeggen is Bol.com met 3,4 miljoen actieve klanten de grootste webwinkel van Nederland. Vorig jaar werden 17 miljoen artikelen verkocht. Dat leverde een omzet op van 355 miljoen euro.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft de vooruitzichten van de European Financial Stability Facility (EFSG) naar beneden bijgesteld. Er wordt daarbij gewag gemaakt van negatieve verwachtingen voor de kredietwaardigheid omdat bij de ondersteunende landen op geen bijkomende garanties meer wordt gerekend. Dat betekent dat de waardering van het fonds op termijn neerwaarts kan worden bijgesteld. In januari had de kredietbeoordelaar de rating van het Europese noodfonds, dat op dat ogenblik nog de hoogste kredietwaardigheid genoot, al met één stap verlaagd. Die maatregel was het gevolg van eerdere verlagingen van de kredietwaardigheid van onder meer Frankrijk en Oostenrijk, twee landen die aan het fonds bijdragen.

Hiroyuki Sasa is bij het Japanse technologieconcern Olympus aangesteld als nieuwe topman om het bedrijf uit de schandaalsfeer te halen. Sasa komt uit eigen rangen en zit ook al in de raad van bestuur. Externe financiers hadden liever gezien dat de raad van bestuur iemand van buiten het bedrijf had aangetrokken. Sasa is nu marketingdirecteur van de divisie medische systemen. Hij moet na de buitengewone aandeelhoudersvergadering in april de gecontesteerde Tsuyoshi Kikukawa doen vergeten en het blazoen van Olympus oppoetsen. Kikukawa werd opgepakt voor een boekhoudkundige fraude van 1,7 miljard dollar, waarmee hij het bedrijf aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Voorzitter van Olympus wordt Yasuyuki Kimoto, voormalig bestuurder van de Sumitomo Mitsui Banking.

Het Spaanse hooggerechtshof heeft onderzoeksrechter Baltasar Garzón vrijgesproken in verband met zijn onderzoek naar het franquistische verleden van Spanje. De rechters beslisten met zes stemmen tegen één dat Garzón zijn boekje niet te buiten was gegaan toen hij vier jaar geleden een onderzoek opende naar schendingen van de mensenrechten tijdens de Spaanse burgeroorlog en tijdens de daaropvolgende dictatuur van Francisco Franco. Twee extreemrechtse organisaties hadden Garzon voor de rechtbank gedaagd. De organisaties pikten het niet dat hij de verdwijning onderzocht van tienduizenden Spanjaarden tijdens de burgeroorlog en de Franco-dictatuur. Volgens de klagers schond Garzón daarmee een amnestiewet van de tweede helft van de jaren zeventig.

De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, de vroegere Duitse bondskanselier Helmut Kohl en de Europese Unie staan op de kandidatenlijst voor de Nobelprijs voor de vrede. Ook Bradley Manning, de Amerikaanse soldaat die ervan verdacht wordt de mol te zijn die duizenden Amerikaanse diplomatieke berichten naar de klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft laten lekken, staat op de lijst, net zoals de vroegere Oekraïense premier Julia Timosjenko. Voor de prijs zijn 231 individuen en organisaties op de kandidatenlijst opgenomen. Vorig jaar ging de prestigieuze prijs uiteindelijk naar de vrouwen Ellen Johnson Sirleaf en Leymah Gbowee uit Liberia en de Jemenitische Tawakkol Karman.

De verwachte samenwerking tussen de Amerikaanse autobouwer General Motors en het Franse PSA Peugeot-Citroën zou dan toch gepaard gaan met de aankoop van een klein aandelenbelang. Volgens bronnen bij het dossier zijn beide bedrijven daarover in vergevorderde onderhandelingen. Verwacht wordt dat General Motors een belang van minder dan 5 procent in zijn Franse sectorgenoot zou overnemen. De Franse groep wordt beschouwd als de meest kwetsbaarste vertegenwoordigen van de Europese autoproducenten. Een deal met General Motors zal volgens waarnemers met argusogen bekeken worden door het Italiaanse Fiat, dat eerder ook naar samenwerking met beide groepen hengelde.

De Mexicaanse brouwer Grupo Modelo, vooral bekend van het biermerk Corona, heeft Carlsberg geselecteerd als zijn nieuwe distributiepartner voor de Chinese markt. Tot dusver was daarbij een samenwerking met AB InBev, dat een niet-controlerend belang van 50 procent heeft in Grupo Modelo. Jose Pares, de marketingdirecteur van Grupo Modelo, merkte op dat Carlsberg de Mexicaanse groep een goed voorstel heeft gedaan en aantrekkelijke opportuniteiten voor diens merken heeft geboden. Pares stelde dat Grupo Modelo altijd een beslissing op basis van de beste voorstellen voor de merkenportefeuille van de Mexicaanse groep.

De journalisten van de Britse zakenkrant Financial Times hebben een stakingsaanzegging ingediend. Het loonvoorstel van de directie is volgens de Britse journalistenvakbond ronduit beledigend. Het management van de zakenkrant had de journalisten voor dit jaar een loonsverhoging van 2 procent voorgesteld, plus een eventuele bonus op basis van verdiensten. Rekening houdend met de inflatie is dat in reële termen volgens de vakbond een loonsverlaging. De Britse inflatie bedroeg in januari 3,6 procent. Aanleiding voor de stakingsaanzegging was de bekendmaking van de resultaten van moederbedrijf Pearson. Daaruit bleek dat de winst van de Financial Times met 27 procent is gestegen tot 76 miljoen pond. De omzet steeg met 6 procent tot 427 miljoen pond.

Anderhalve maand na de ramp met de Costa Concordia is opnieuw een cruiseschip van de Italiaanse rederij Costa Crociere in moeilijkheden geraakt. In de Indische Oceaan, op 480 kilometer van de Seychellen, raakte nu de Costa Allegra op drift. Dat was volgens een aantal bronnen het gevolg van een brand in een machinekamer, waardoor ook de stroom uitviel. Volgens de kustwacht slaagde men er echter in om de brand onder controle te krijgen. De 636 passagiers en 413 bemanningsleden zouden geen gevaar hebben gelopen. De Costa Allegra kreeg de hulp van toegesnelde schepen. Beslist werd om het cruiseschip naar Victoria, de hoofdstad van de Seychellen te slepen.

Een belangrijke samenwerkingsovereenkomst tussen de haven van Rotterdam en de Roemeense haven Constanta is in het gedrang komen. Reden daarvoor is het Nederlandse veto tegen Roemenië als Schengenlid. Als de Nederlandse houding in de Schengen-kwestie niet verandert, moet de kans op een verlies van het akkoord volgens Robin Martens, algemeen directeur van het European Gateway Platform, op 80 procent worden geraamd. Richard Reese, de directeur van de Nederlands-Roemeense kamer van koophandel, stelde die vrees te delen. Hij verwees ook naar het meldpunt voor overlast van Oost-Europese gastarbeiders van de Nederlandse extreemrechtse partij van politicus Geert Wilders en voerde aan dat Nederland zijn goodwill in Roemenië heeft verspeeld.

De kans bestaat dat de Chinese overheid binnenkort geen buitenlandse auto's meer mag aankopen. Het Chinese ministerie van industrie heeft een ontwerplijst klaar van auto's die nog toegelaten zijn. Daarop staan alleen Chinese merken op vermeld. Op de lijst staan 412 modellen van autobouwers als Dongfeng en Great Wall Motor. Enkel die modellen zouden nog gekocht mogen worden door de centrale en lokale overheden in China. Die markt wordt op 7,5 miljard euro geschat. Een definitieve beslissing over de maatregel is echter nog niet genomen. Het voorstel dreigt echter wel tot een handelsoorlog over overheidsbestellingen te kunnen leiden. Vooral vanuit Europa wordt zwaar verzet verwacht.

De Australische Labor-premier Julia Gillard heeft een vertrouwensstemming in haar eigen sociaaldemocratische fractie overleefd. Gillard versloeg relatief makkelijk Kevin Rudd, die eerder ontslag nam als minister van buitenlandse zaken en leek aan te sturen op een coup. De onpopulaire Rudd moest twee jaar geleden al opstappen als premier toen Gillard in de partij zelf een machtsgreep pleegde. Bij de verkiezingen van twee jaar geleden verloor Labor de meerderheid, waardoor Gillard enkel aan de macht kon blijven dankzij de gedoogsteun van enkele groenen en onafhankelijken. In de peilingen ligt Gillard nog steeds achter op de rechtse oppositieleider Tony Abbott. Hoewel ze een dreigende partijcoup heeft overleefd, blijft Gillard uiterst zwak staan.

Meer Nieuws

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vikings bieden lessen voor aanpassing aan veranderingen

De geschiedenis kan aangeven op welke manier het best gereageerd kan worden op problemen zoals klimaatverandering, economische chaos en culturele oproer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. De Schotse onderzoekers merken op dat archeologische overblijfselen in Groenland en IJsland kunnen aantonen op welke manier de Vikings erin slaagden om in te spelen op veranderingen in de economie, handel, politiek en technologie tegen een achtergrond van een veranderend klimaat.

De onderzoekers stelden vast dat de Viking-communities de beste resultaten boekten door alle opties open te houden bij het management van hun duurzaamheid op lange termijn en daarbij hun handelsverbindingen aanpasten, een aantal economische opties opgaven en voedsel vergaarden uit een combinatie van jacht en landbouw. De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten van de studie aanwijzingen zouden kunnen geven over de manier waarop de moderne maatschappij zou moeten reageren op de wereldwijde uitdagingen.

"In de middeleeuwen adopteerden de IJslanders de economische veranderingen die over Europa spoelden en ontwikkelden onder meer een handel in vis en wol," voeren de onderzoekers aan. "In Groenland daarentegen behielden de gemeenschappen hun traditionele Viking-handel in prestige-producten zoals walrus-ivoor. In hun aanpassing aan het strenge klimaat, werden de Groenlandse communities steeds meer gespecialiseerd. In de vijftiende eeuw leidden veranderingen in handel, klimaat en cultureel contact met de Inuït echter tot het instorten van hun maatschappij."

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, viking |  Facebook |

Rookverbod heeft ook impact op tabaksconsumptie thuis

Door de rookverboden in cafés, restaurants en op het werk zijn veel mensen ook thuis minder gaan roken. Dat blijkt uit een studie in vier Europese landen door het Center for Tobacco Control in Heidelberg. De onderzoekers merken op dat de invoering van het rookverbod in Duitsland 38 procent van de rokers ook heeft aangezet om thuis geen sigaret meer op te steken. Ook in Nederland (28 procent), Ierland (25 procent) en Frankrijk (17 procent) werd een gelijkaardig fenomeen vastgesteld.

"Het rookverbod in de horeca en op de werkvloer blijkt de consument niet aangezet te hebben om thuis hun schade in te halen, zoals vaak werd gevreesd," merkt onderzoeksleider Ute Mons, directeur van het Duitse Cancer Research Institute, op. "De resultaten van het onderzoek lijken aan te tonen dat de rookverboden de rokers stimuleren ook thuis een verbod in te stellen." De cijfers van de vier landen werden vergeleken met Groot-Brittannië, waar geen algemeen rookverbod werd ingesteld en het aantal thuisrokers niet daalde.

Volgens de World Health Organization (WHO) zijn er vorig jaar wereldwijd nagenoeg 6 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van het roken. Eén tiende van de slachtoffers zou vallen bij de passieve rokers. De organisatie zegt te vrezen dat er tegen het einde van het volgend decennium jaarlijks ongeveer 8 miljoen mensen zullen sterven aan de gevolgen van het roken. De onderzoekers merken op dat ook voor het rookverbod de meeste consumenten thuis al een gedeeltelijk rookverbod hadden ingevoerd, hoewel er belangrijke verschillen werden opgetekend tussen de onderscheiden landen.

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, roken |  Facebook |

Luchtvervuiling slecht voor lichamelijke en mentale gezondheid

Bewoners van drukke steden of de omwonenden van autowegen lopen een gevoelig groter risico op beroertes en geheugenverlies. Dat is de conclusie van twee onderzoeken van wetenschappers aan de Brown University en de Rush University. De onderzoekers waarschuwen dat er al belangrijke gezondheidseffecten kunnen worden opgemerkt bij verontreinigings-waarden die door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) nog als veilige niveaus worden bestempeld.

Onderzoekers van de Brown University stelden vast dat in de Amerikaanse stad Boston meer beroertes worden opgetekend na pieken in de luchtvervuiling. "In een periode van vierentwintig uur na een piek in de luchtvervuiling bleek een stijging met 34 procent te moeten worden vastgesteld," merken de onderzoekers op. "Vermoedelijk is het menselijk lichaam door de zwaardere luchtvervuiling minder goed in staat om de bloeddruk op peil te houden, wat tot een beroerte kan leiden."

Uit een onderzoek van wetenschappers aan het Medical Center van de Rush University in Chicago bleek dat de luchtvervuiling leidt tot een snellere veroudering van de hersenen. Het onderzoek toonde aan dat het geheugen en denkvermogen van oudere vrouwen achteruitgaan wanneer de betrokkenen in de onmiddellijke omgeving van luchtvervuiling, zoals een drukke autoweg, woonden. In het ergste geval ging de achteruitgang van de cognitieve vermogens twee jaar sneller dan normaal.

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, luchtvervuiling |  Facebook |

Mexicaanse wetenschappers claimen vaccin tegen heroïne-verslaving

Wetenschappers van het Mexicaanse National Institute of Psychiatry hebben aangekondigd een vaccin tegen heroïneverslaving ontwikkeld te hebben. Het middel zou al succesvol op muizen zijn getest en is volgens de Mexicaanse wetenschappers nu klaar voor proeven op mensen. Het middel zou het lichaam immuun maken voor de effecten van de drugs. Na de toediening van het vaccin zouden verslaafden bij het roken of inspuiten van heroïne geen gevoel van euforie meer krijgen. Hierdoor zouden drugsgebruikers ook de drang verliezen om nog langer heroïne te gebruiken.

"Het geneesmiddel is evenwel alleen bedoeld voor zwaar verslaafden die ook geen succes hebben gehad met andere behandelingen," voert Maria Elena Median, directeur van het National Institute of Psychiatry, aan. De Mexicaanse wetenschappers hebben het vaccin in de Verenigde Staten gepatenteerd. Over de hele wereld wordt al jaren gezocht naar vaccins tegen drugverslavingen, maar nog geen enkel middel is al volledig ontwikkeld en op de markt gebracht.

Mexico wordt met een groeiend drugprobleem geconfronteerd. Het land is niet alleen een belangrijke drugproducent, maar vormt ook een cruciale toegangsweg naar de Verenigde Staten. Volgens Jose Cordoba, Mexicaans minister van gezondheid, heeft het land ongeveer 450.000 harddrug-verslaafden, vooral rond de illegale routes naar de Verenigde Staten. Mexicaanse drugbendes telen opium in de bergen van de Sierra Madre en produceren daarmee de heroïne-soorten Black Tar en Mexican Mud, die over de Rio Grande naar de Verenigde Staten worden gesmokkeld.

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mexico, heroïne, gezondheid |  Facebook |

Vier uur lichaamsbeweging per week houdt werknemer mentaal gezond

Regelmatig lichaamsbeweging zou het humeur op de werkvloer aanzienlijk verbeteren en zelfs een burn-out en depressie kunnen voorkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University. De onderzoekers merkten op dat niet-sporters het vaak met een depressie of een burn-out worstelen. De kans op problemen blijkt volgens de onderzoekers bovendien te verkleinen naarmate de frequentie van het bezoek aan de sportschool wordt opgedreven.

De onderzoekers merken op dat 2,5 uur per week sportactiviteit een als een minimum zou moeten worden bestempeld. "Vanaf die hoeveelheid sportactiviteit kan een positief effect worden opgetekend op het zelfvertrouwen en het arbeidsvermogen," wordt er aan toegevoegd. De Israëlische wetenschappers voegen er aan toe dat minstens vier uur lichaamsbeweging per week ideaal is. Die groep werknemers blijkt nagenoeg geen tekenen van mentale druk te vertonen.

De onderzoekers van de Tel Aviv University merken op dat bedrijven zouden moeten overwegen om een eigen sportschool te openen of om mee te betalen aan een sportschoolabonnement, zodat de werknemers gestimuleerd zouden worden om vaker aan lichaamsbeweging te doen. "Op de langere termijn betaalt deze investering zichzelf terug, omdat het ziekteverzuim daardoor in de toekomst gevoelig zal kunnen worden teruggeschroefd," voeren de onderzoekers aan.

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lichaamsbeweging |  Facebook |

Geen zonnebank meer voor Britse modellen

Diverse modellenbureaus hebben hun modellen verboden onder de zonnebank te gaan voordat ze een modeshow dienden te lopen op de London Fashion Week. Met het verbod ondersteunden de Britse modellenbureaus een initiatief van de Britse organisatie Cancer Research, waarmee men de Britse bevolking voor het risico van het gebruik van een zonnebank wenste te waarschuwen. Algemeen wordt aangenomen dat de gekleurde zonneteint in het begin van de jaren twintig van de voorbije eeuw werd geïntroduceerd door de Franse mode-ontwerpster Coco Chanel.

Elf Britse modellenbureaus - waaronder Elite, Premier Model Management en Next - ondertekenden het zero-tolerantiebeleid voor zonnebanken om nieuwe en gevestigde modellen te beschermen tegen de impact van ultra-violette bestralingen op het gebied van gezondheid en uiterlijk. Cancer Research verwijst naar onderzoek dat uitwijst dat het gebruik van een zonnebank voor de vijfendertigste verjaardag het risico op kwaadaardige huidkanker met 75 procent verhoogt.

"Eén keer per maand gebruik maken van een zonnebank, wat door veel vrouwen als een minimum wordt bestempeld - kan het risico op huidkanker met 50 procent opdrijven," merkt de Britse krant Daily Mail op. "Sarah Doukas, managing director van Storm Model Management, zegt alle steun toe te zeggen aan het initiatief van Cancer Research. Daarbij wordt opgemerkt dat het welzijn van de modellen een prioritaire bekommernis vormt voor het bureau."

De zonneteint werd populair nadat Coco Chanel met een donkere huidskleur terugkeerde van een cruise op de Middellandse Zee met het yacht van de Duke of Westminster. "Voordien was de donkere huidskleur het symbool van de werkende buitenmens, maar door Coco Chanel werd het plots een teken van luxe," aldus nog Daily Mail.

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, modellen, huidkanker |  Facebook |

Consument voorzichtiger met wachtwoord Facebook dan bedrijfsnetwerk

De consument heeft de neiging om veel voorzichtiger om te springen met wachtwoorden voor sociale netwerken zoals Facebook en Twitter dan met wachtwoorden waarmee ze op hun bedrijfsnetwerk kunnen inloggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het beveiligingsbedrijf Ping Security bij een groep internetgebruikers in Groot-Brittannië. Uit een ander onderzoek bleek eerder al dat veel mensen voorstander zijn van een strengere internetbeveiliging, maar desondanks niet bereid zijn om de eigen wachtwoorden aan te passen.

De onderzoekers stelden vast dat 34 procent van de ondervraagden toegeeft hun wachtwoorden voor het bedrijfsnetwerk met anderen te delen. "Anderzijds blijkt echter 80 procent te weigeren om zijn inloggegevens voor het sociale netwerk Facebook aan anderen door te geven," merkt Ping Security op. De onderzoekers voeren aan dat de vereiste om een hele reeks en vaak ingewikkelde paswoorden te onthouden een beveiligingsrisico betekent voor zowel de gebruikers als de bedrijven.

Van de ondervraagden moet meer dan de helft minstens vier verschillende wachtwoorden per dag onthouden. "Bij 22 procent van de respondenten gaat het zelfs om minstens acht wachtwoorden," wordt er aan toegevoegd. "Niet zelden moeten die codes uit veiligheidsoverwegingen uit een moeilijk te onthouden combinatie van letters en cijfers bestaan en ook regelmatig worden gewijzigd. Ruim de helft van de respondenten gaf aan wachtwoorden om die reden ergens op te schrijven. Ook gebruiken veel mensen voor verschillende sites hetzelfde wachtwoord."

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, paswoord, internet |  Facebook |

27-02-12

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse superbelegger en miljardair Warren Buffett heeft duidelijk gemaakt dat zijn opvolger klaarstaat als topman van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway. Dat heeft Warren Buffett (81) in zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief gezegd. De naam van de beoogde opvolger werd echter niet genoemd. Beleggers wachten al jaren op nieuws over de opvolgingskwestie. Buffett is al zevenenveertig jaar topman van het bedrijvenconglomeraat Berkshire Hathaway, dat wereldwijd werkgelegenheid biedt aan 270.000 mensen. De ondernemingen houden zich bezig met een brede waaier producten, van spoorwegen en elektrische apparatuur tot roomijs en lingerie. Al langer wordt de naam van Ajit Jain naar voor geschoven als latere opvolger van Buffett.

De BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China zullen meer middelen vrijmaken voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als Europa zijn firewall versterkt in de eurozonecrisis. Dat heeft de Braziliaanse minister van financiën Guido Mantega verklaard. De Braziliaanse minister erkende dat Europa weliswaar vooruitgang heeft geboekt in de aanpak van de schuldencrisis, maar de verschillende situatie in de verschillende lidstaten van de Europese Unie vergen volgens hem ook een verschillende aanpak. Er is volgens Mantega op dit ogenblik duidelijk een Europa met twee snelheden. Misschien passen volgens Mantega niet alle lidstaten in de Europese Unie. De opkomende landen eisen volgens Mantega ook een grotere beslissingsmacht binnen de financiële instelling.

De Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken heeft een restaurant geopend in Iran. Dat land krijgt momenteel scherpe kritiek omwille van zijn nucleaire programma. De vestiging werd geopend in Karaj, een voorstad van Teheran. Franchisehouder Ami-Hossein Alizadeh merkte op er vijf jaar over gedaan te hebben om een vergunning te krijgen. De Amerikaanse keten had al eerder een filiaal in Iran, maar dat werd gesloten na de Islamitische Revolutie op het einde van de jaren zeventig. Alizadeh zegt dat binnen afzienbare tijd over heel Iran nog vijfhonderd andere vestigingen van de keten zullen worden geopend. De Iraanse vestigingen zouden tweeëndertig extra schotels aanbieden om in te spelen op de lokale smaak.

De stakingsacties op de luchthaven van Frankfurt worden verder gezet. Dat heeft de vakbond Gewerkschaft der Fluglotsen (GdF) bekend gemaakt. Ook de voorbije week werd al vijf dagen gestaakt, waardoor meer dan 1.200 vluchten moesten worden geschrapt. Nieuwe onderhandelingen tussen luchthavenuitbater Fraport en de luchtverkeersleiders hebben geen oplossing kunnen brengen. De verkeersleiders eisen loonsverhogingen van 25 procent tot 50 procent. Volgens de vakbond zijn de huidige lonen niet meer in overeenstemming met de toegenomen complexiteit van het werk, waarbij verwezen wordt naar de vierde landingsbaan die Fraport onlangs in gebruik heeft genomen.

De Amerikaanse bank Citigroup heeft zijn belang van 9,85 procent in de Indiase hypotheekverstrekker Housing Development Finance Corp (HDFC) verkocht. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,1 miljard dollar. Citigroup nam zeven jaar geleden een belang in de Indiase groep. De operatie kadert in een herschikking van de portfolio van Citigroup, waarbij extra financiële middelen moeten worden verzameld, onder meer voor een potentiële afwaardering van zijn minderheidsbelang in makelaar Morgan Stanley Smith Barney en te beantwoorden aan de nieuwe kapitaalnormen die volgend jaar van kracht zullen worden en waardoor de sector grotere buffers zal moeten aanleggen om financiële schokken te kunnen opvangen.

Wetenschappers en vruchtbaarheidsexperts gedragen zich arrogant. Dat heeft paus Benedictus gezegd tijdens een driedaagse conferentie over onvruchtbaarheid in Rome. Koppels zouden volgens Benedictus niet moeten proberen om op een kunstmatige wijze kinderen te krijgen. Seks tussen een man en vrouw die met elkaar getrouwd zijn, is voor Benedictus de enige aanvaardbare manier waarop kinderen verwekt mogen worden. Benedictus waarschuwde de specialisten dat zij hun fascinatie voor de technologie van kunstmatige vruchtbaarheid moesten opzij schuiven. Hij waarschuwde hen ook voor de verleidingen van gemakkelijk geld of het idee dat zij het werk van God zouden kunnen overnemen.

In Engeland verscheen voor het eerst een zondageditie van de boulevardkrant The Sun. Eigenaar en mediamagnaat Rupert Murdoch zegt te hopen dat The Sun on Sunday met een verkochte oplage van meer dan twee miljoen exemplaren het meest gelezen weekblad van Groot-Brittannië wordt. Vorig jaar sloot Murdoch de zondagskrant News of the World, meer dan anderhalve eeuw oud, vanwege afsluiterpraktijken door journalisten. Ruim achthonderd mensen zouden zijn afgeluisterd. De nieuwe krant krijgt een soort ombudsman waar lezers met hun klachten terecht kunnen. De krant belooft in een commentaar dat haar journalisten de ethische grenzen van het vak niet zullen overschrijden.

In Roemenië zijn bij een actie 34 mensen opgepakt die verdacht worden van belastingontwijking en het witwassen van geld voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro. Dat hebben de Roemeense gerechtelijke diensten bekend gemaakt. Volgens het parket hadden de verdachten een netwerk van spookbedrijven gecreëerd die fictieve diensten en leveringen factureerden aan allerlei ondernemingen, die daardoor belastingen konden ontwijken. De Roemeense premier Mihai Ungureanu had onlangs verzocht de strijd tegen belastingontwijking op te voeren. In Roemenië blijft het innen van belastingen problematisch. Volgens Ungureanu vertegenwoordigen overheidsinkomsten in Roemenië ongeveer 33 procent van het bruto binnenlandse product. Het Europese gemiddelde bedraagt 40 procent.

De Pakistaanse veiligheidsdiensten hebben in Abbottabad het huis gesloopt waar Osama Bin Laden door Amerikaanse commandotroepen werd gedood. Het ommuurde gebouw vormde meer dan vijf jaar lang het schuiloord voor Osama Bin Laden, de grootste vijand van de Verenigde Staten. Begin mei vorig jaar bracht een team Navy Seals de gezochte terrorist om het leven na een inval met helikopters. Sinds de dood van Osama Bin Laden werd het terrein door de Pakistaanse overheid afgeschermd voor het publiek. Slechts enkele keren mocht de pers het gebouw langs de buitenzijde bezichtigen. De Pakistaanse regering besloot het complex te slopen om te vermijden dat de locatie een bedevaartsoord zou worden.

Het Amerikaanse verzekeringsconcern American International Group (AIG) heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst gerealiseerd van 19,8 miljard dollar, tegenover 11,2 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon echter wel profiteren van een boekwinst van 17,7 miljard dollar door een belastingontheffing op vele miljarden dollars aan toekomstige winsten vanwege de zware verliezen in het verleden. Het verzekeringsconcern werd vier jaar geleden door de Amerikaanse overheid gered met 180 miljard dollar aan noodleningen, nadat het concern zwaar in de problemen was geraakt door de Amerikaanse hypotheekcrisis. De Amerikaanse overheid is nu bezig zijn belang in het financiële concern in delen te verkopen.

Onderzoekers van het Gurdon Institute van de University of Cambridge hebben voor het eerst belangrijke types menselijke hersencellen gegenereerd door huidweefsel te herprogrammeren. De ontdekking zou de zoektocht naar geneesmiddelen voor onder meer Alzheimer en epilepsie kunnen versnellen. De Britse onderzoekers toonden aan dat het mogelijk is om volwassen huidcellen te bewerken zodat ze zich ontwikkelen tot neuronen die in de hersenschors voorkomen. Voorheen was het alleen mogelijk om hersenweefsel te genereren via embryonale stamcellen, maar door de controverse daaromheen zijn die mogelijkheden beperkt. Mogelijk zouden de cellen gezond weefsel kunnen aanmaken voor patiënten met hersenschade en neurologische aandoeningen

De Noorse reder John Fredriksen zegt met zijn nieuwe bedrijf Frontline 2012 honderden miljoenen dollar te investeren in nieuwe schepen, ondanks de moeilijke situatie op de markt, die geconfronteerd wordt door een zwakke vraag en een belangrijke overcapaciteit. Het nieuwe bedrijf werd opgericht door een herstructurering bij Frontline, de grootste onafhankelijke operator van olietankers ter wereld en zelf in moeilijkheden gekomen door de problemen in de sector. Fredriksen zou werken aan een order voor tien nieuwe tankers. De lagere prijzen voor nieuwbouw en het lagere brandstofverbruik maken dergelijke schepen volgens Fredriksen bijzonder interessant. Volgens waarnemers zou de strategie van Fredriksen na afloop de crisis belangrijke voordelen kunnen opleveren.

Door de zwaar opgevoerde fiscale controles in Italië beslissen steeds meer eigenaars van luxewagens naar een goedkoper alternatief uit te kijken. Door minder opvallende wagens hopen ze volgens de belastingdienst te vermijden dat ze de aandacht van de fiscale speurders op zich zouden trekken. De betrokkenen zeggen volgens de controleurs omwille van de economische crisis voor een soberder vervoermiddel te moeten kiezen, maar willen ze in werkelijkheid hun rijkdom verbergen en een belastingscontrole vermijden. Het voorbije jaar werden in Italië 110.855 luxewagens geregistreerd. Na 2.806 controles van de belastingaangifte van de eigenaars, kon de Italiaanse fiscus al meer dan 68 miljoen euro invorderen.

De Zwitserse bank Crédit Suisse heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geleden van 637 miljoen Zwitserse frank. Dat komt overeen met een bedrag van 530 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst gemaakt van 841 miljoen frank. De problemen zijn in belangrijke mate te wijten aan de moeilijkheden die Crédit Suisse ondervindt in zijn divisie zakenbankieren. De Zwitserse bank levert zware inspanningen om de divisie af te slanken. Daarbij wordt opgemerkt dat die reorganisatie nog complexer wordt gemaakt door de tegenzittende marktomstandigheden. Over het hele jaar daalde de nettowinst met 62 procent tot 1,95 miljard Zwitserse frank.

Het internetbedrijf Google werkt aan een entertainment-systeem waarmee gebruikers thuis draadloos muziek en mogelijk ook andere multimedia naar verschillende apparaten kunnen streamen. Dat heeft The Wall Street Journal gemeld. De hardware is bedacht door het Android-team van Google. Google gaat waarschijnlijk samenwerken met fabrikanten om hardware te maken die werkt met het home entertainment-systeem. Het is nog niet bekend om welke fabrikanten het gaat, maar de hardware zou onder de naam van Google worden uitgebracht. Dat zou een radicale koerswijziging zijn voor het bedrijf, dat normaal nooit de eigen naam op hardware zet.

Meer Nieuws

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online consument heeft grootste vertrouwen in reclame op merkensites

Online consumenten hebben het grootste vertrouwen in advertenties die ze terugvinden op de websites van merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Nielsen en NM Incite. Daarbij wordt opgemerkt dat 52 procent van de online consumenten zegt vertrouwen te hebben in advertenties op merkensites, gevolgd door televisie-reclame (46 procent), product-placement en zoekmachines (36 procent), online videoreclame en sociale netwerken (33 procent) en online banners (30 procent).

De onderzoekers merken op dat de consument het minste vertrouwen heeft in mobiele reclame. Daarbij blijkt dat mobiele display-reclame slechts een score haalt van 27 procent, gevolgd door tekst-reclame op mobiele telefoons (26 procent). Verder wordt opgemerkt dat vrouwen en mannen ongeveer hetzelfde vertrouwen hebben in merkensites, televisie en product-placement, maar daarna hebben vrouwen een gevoelig hoger vertrouwen dan mannen.

Daarbij wordt opgemerkt dat 36 procent van de vrouwen vertrouwen hebben in reclame op sociale netwerken, tegenover slechts 28 procent van de mannen. Ook blijkt dat 34 procent van de vrouwen vertrouwen heeft in online banners, tegenover slechts 24 procent van de mannen. Ook bij mobiele display-reclame en mobiele tekstreclame hebben vrouwen met scores van respectievelijk 31 procent en 29 procent een hoger vertrouwensniveau dan mannen, die daarbij scores van 23 procent en 22 procent laten optekenen.

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, internet |  Facebook |

Milde droogte was voldoende voor doodvonnis Maya-cultuur

In tegenstelling tot wat eerder werd vermoed, bleek er geen extreme droogte nodig om de Mayabeschaving te doen instorten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Yucatan Center for Scientific Research in Mexico en de University of Southampton in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat de negende en tiende eeuw na Christus geconfronteerd werd met een matige droogteperiode, waarbij de neerslag met 40 procent afnam, maar dat was volgens hen voldoende om de Maya-beschaving te doen instorten, wellicht gecombineerd met sociale en politieke factoren.

De Maya's vormden meer dan vijfhonderd jaar lang een de rijkste en meest geavanceerde beschavingen van de wereld. Het imperium van de verschillende Maya-koninkrijken strekte zich uit over het Mexicaanse schiereiland en grote delen van Belize, Guatemala en Honduras. Tijdens de laatste tweehonderd jaar van de Maya-periode raakten de koninkrijken in verval en kende de bevolking een sterke inkrimping. Voor die ineenstorting zijn allerlei verklaringen opgeworpen, waaronder rivaliteit tussen verschillende koningen en sociale opstanden.

Droogte, die volgens sommige onderzoekers tijdens die periode extreem geweest zou zijn, wordt ook al langer als een reden voor het verdwijnen van de Maya-cultuur genoemd. Volgens de nieuwe studie was er inderdaad sprake van een droogteperiode, waarbij er tijdens de zomer minder tropische stormen optraden. Toch was er volgens hen geen sprake van een extreme droogte, want dan zouden er meerdere seizoenen op rij minder regen moeten zijn gevallen.

De milde droogte bleek volgens de onderzoekers samen met andere factoren echter wel voldoende om het Maya-imperium steeds verder te doen afkalven. "Uit eerder onderzoek bleek al dat de Maya's landbouwmethoden hanteerden waarbij ze sterk afhankelijk waren van regen," wordt er opgemerkt. "Er liepen geen rivieren door hun leefgebied en bovendien kapten de Maya's veel bosgebieden, wat de omgeving kwetsbaar maakte voor tijdelijke droogtes."          

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maya, droogte |  Facebook |

Smartphones vertegenwoordigen 68 procent trafiek geconnecteerde apparaten

Smartphones vertegenwoordigden het voorbije jaar 68 procent van alle impressies op geconnecteerde apparaten. Dat blijkt uit een analyse van de trafiek op het mobiele netwerk van Millennial Media. Het jaar voordien bedroeg het aandeel van de smartphones nog 50 procent. De stijging van het aandeel van de smartphones is volgens het rapport vooral te danken aan de tanende populariteit van de feature phones, die hun aandeel van 31 procent tot 17 procent zagen terugvallen. Het aandeel van de andere geconnecteerde apparaten steeg van 14 procent tot 15 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de impressies het voorbije jaar afkomstig was van het Android-besturingssysteem, dat het jaar voordien nog slechts een aandeel had van 30 procent. Android is er volgens ComScore daarbij het voorbije jaar in geslaagd om het iPhone-besturingssysteem van Apple, dat van 41 procent op 33 procent is teruggevallen, voorbij te steken. Op de derde plaats volgt Research In Motion, dat zijn marktaandeel van 18 procent tot 16 procent zag dalen.

De onderzoekers merken verder op dat draadloze apparaten 27 procent van de totale trafieken vertegenwoordigden, tegenover 22 procent het jaar voordien. Die stijging is volgens ComScore te danken aan de grotere capaciteit van de smartphones, waardoor hun gebruik voor grotere bandbreedte-activiteiten - zoals streaming van film en muziek - populairder is geworden. ComScore merkt verder op dat Apple met een aandeel van 26 procent nog altijd marktleider blijft in de productie van geconnecteerde apparaten.

Nomadenstammen cruciaal voor opkomst Euraziatische culturen

Prehistorische nomadenstammen hebben de oudste Europese en Aziatische culturen de kans geboden om zich aan elkaar op te trekken. Op die manier leerden deze culturen brons te vervaardigen en paarden te temmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De stammen gaven volgens de Amerikaanse onderzoekers stapsgewijs nuttige informatie aan elkaar door, zoals technieken voor metaalbewerking of de bouw van rijtuigen.

"De ruitervolkeren van de Euraziatische steppen worden vaak afgeschilderd als agressieve groepen die uit hun mobiliteit voordeel haalden en daardoor gevestigde beschavingen grote schade konden toebrengen," merkt onderzoeker Michael Franchetti, antropoloog aan de University of Washington, op. "Daarmee wordt echter een verkeerd beeld gecreëerd van de impact van deze volkeren. In werkelijkheid waren de prehistorische steppebewoners van Eurazië essentieel voor de ontwikkeling van een hogere beschavingsgraad."

Michael Franchetti voert daarbij aan dat deze volkeren vijfduizend jaar geleden al met paarden over de vlakten van Oekraïne, Kazachstan en Mongolië reisden. "Daarmee verbonden deze nomadenstammen de sedentaire culturen langs zeekusten, zoals prehistorische samenlevingen in China, de Indusvallei, Perzië en Griekenland," merkt hij op. "Deze culturen werden oorspronkelijk niet rechtstreeks met elkaar verbonden, maar sloten wel aan op een doorlopend netwerk van de nomadische stammen. Pas duizenden jaren later kwam er met de zijderoutes ook rechtstreeks contact."

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nomaden, cultuur |  Facebook |

Nieuwe generatie managers zoekt niet naar macht

Topmanagers verlangen minder sterk naar macht dan hun hoogopgeleide collega’s op lagere functies. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Intermediair in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg. Die vaststelling is in tegenspraak met de stelling dat macht verslavend zou werken. Ook wordt opgemerkt dat voor de ondervraagden macht een middel is tot vrijheid en geen manier is om de zelfwaardering op te krikken. Wanneer de autonomie is bereikt, houdt volgens de onderzoekers het streven naar macht op.

"Het machtsverlangen van niet-leidinggevenden en mensen in het lagere en in het middelmanagement blijkt vrijwel even hoog," zegt onderzoeker Joris Lammers, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Die respondenten haalden in de test een score van 65,7 procent. De leidinggevenden aan de absolute top, zoals chief executives of leden van bestuursraden, blijken met een score van 52,8 procent echter een beduidend lager machtsverlangen te hebben. Macht interesseert hen volgens de onderzoekers minder dan anderen.

De onderzoekers noemen de uitkomst van de onderzoekers opmerkelijk, aangezien volgens de huidige stellingen in de psychologie macht verslavend zou werken. Daar wordt verondersteld dat macht een sterker verlangen naar nog meer macht oproept. De onderzoekers geven daarbij aan dat de nieuwe lichting topmanagers wellicht anders is georiënteerd dan de voorgaande generaties en een stijl gebruikt die berust is op communicatie tussen leidinggevende en medewerker.

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Oekraïne wil Europees marktleider worden in zonne-energie

Oekraïne wil dit jaar de productie van zonnecentrales verdubbelen. Daarmee zou Oekraïne de grootste aanbieder van zonne-energie worden in Europa. Dat heeft de Association of Alternative Fuels and Energy Market Participants, de grootste lobbyorganisatie in Oekraïne op het gebied van zonne-installaties, bekend gemaakt. In december vorig jaar werd in Oekraïne al de grootste fotovoltaïsche centrale van Europa in dienst genomen. Bovendien liggen de incentives voor zonne-energie in Oekraïne één derde hoger dan elders in de regio.

Twee jaar geleden kon Oekraïne met zonnepanelen 2,5 megawatt elektriciteit opwekken. Vorig jaar werd echter een capaciteit van ongeveer 200 megawatt geïnstalleerd. Volgens de plannen zou dit jaar nog eens 300 megawatt moeten worden geïnstalleerd. "Oekraïne kent een explosieve groei op het het gebied van zonne-energie," merkt Kaveh Ertefai, chief executive van het Oostenrijkse bedrijf Activ Solar, op tegenover het persbureau Bloomberg. Activ Solar heeft 90 procent van de Oekraïense capaciteit aan zonne-energie geïnstalleerd.

De inspanningen van de Oekraïense president Viktor Yanukovych voor de ontwikkeling van de hernieuwbare energiesector staat volgens Bloomberg in schril contrast met beslissingen in Duitsland, Italië en Spanje, waar de investeringen worden teruggeschroefd, die in het verleden talloze initiatieven namen om de sector te stimuleren. De Oekraïense regering wil tegen het midden van decennium 1.000 megawatt aan zonne-energie hebben geïnstalleerd. Dat betekent 2 procent van de energie-capaciteit die het land aan het begin van het decennium bezat.

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonne-energie, duurzaamheid, oekraïne |  Facebook |

Tata Communication sluit samenwerkingsakkoord met Formule Eén

De Formule Eén heeft het eerste grote sponsorcontract van het nieuwe seizoen afgesloten. Daarbij werd een meerjarig contract gesloten met de Indiase telecomgroep Tata Communications voor de levering van technologie-diensten en sponsoring. Daarbij zal Tata Communications de connectiviteit van de twintig race-locaties garanderen. Bovendien zal de Indiase groep ook de hosting en content-verspreiding van de officiële website van de Formule Eén verzorgen.

"Formule Eén vereist een snelle en veilige connectiviteit, want zelfs een fractie van een seconde onderbreking kan zware gevolgen hebben voor het merk en de reputatie van de organisatie," merkt Vinod Kumar, chief executive van Tata Communications, tegenover het webmagazine Sportbusiness.com. "De samenwerking met de Formule Eén past in de echte kernactiviteit van Tata Communications, dat daardoor bovendien de mogelijkheid krijgt om samen te werken met één van de meest technologisch onderlegde en innovatieve organisaties van de hele wereld."

Het voorbije seizoen organiseerde de Formule Eén voor de eerste keer een wedstrijd op Indiaas grondgebied. Ook Bernie Ecclestone, chief executive van Formule One Group, benadrukte dat connectiviteit en content cruciale activiteiten zijn voor de organisatie. Tata beheert grote onderzeese datakabels die een veel grotere capaciteit hebben dan de satellieten die nu nog gebruikt werden. Daardoor zou een grotere datatrafiek kunnen worden gegenereerd en kunnen nieuwe interactieve mogelijkheden worden aangeboord.

26-02-12

Nieuwsoverzicht

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi ontsnapt opnieuw aan een veroordeling in een corruptiezaak door verjaring. Een rechtbank heeft een einde gemaakt aan een corruptieproces dat bijna vijf jaar heeft aangesleept. Berlusconi zou de Britse advocaat David Mills vijf jaar geleden 600.000 dollar hebben betaald om te zwijgen over het imperium schijnvennootschappen van Berlusconi. Die vennootschappen zouden zijn gebruikt voor het witwassen van geld. Mills legde voor het gerecht een valse getuigenis af in de zaak, waarop hij beschuldigd werd van corruptie en in eerste instantie veroordeeld wel tot 4,5 jaar cel. In beroep werd die straf echter geschrapt omdat de zaak verjaard zou zijn. Berlusconi werd nog wel vervolgd voor het omkopen van de advocaat.

In de Europese Unie zijn tijdens de maand januari 968.769 nieuwe personenwagens verkocht. Dat betekent een daling met 7,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). De grootste terugval werd opgetekend in Portugal, waar een daling met bijna 50 procent werd opgetekend. Ook de Franse en Italiaanse markt werden met een daling van respectievelijk 20,7 procent en 16,9 procent zwaar getroffen. In Duitsland en Groot-Brittannië bleven de verkopen nagenoeg status-quo. Een opvallende groei werd opgetekend in Roemenië, waar de verkoop met 86,4 procent toenam. Ook in Hongarije werd een stijging met 43,9 procent opgetekend.

De Noorse scheepvaartgroep Frontline, operator van één van de grootste vloten olietankers ter wereld, heeft het voorbije jaar een verlies geleden van 530 miljoen dollar. Het jaar voordien was nog een nettowinst gemaakt van 161 miljoen dollar. De omzet daalde met 30 procent tot 810 miljoen euro. Het voorbije jaar wordt, onder meer door de lage huurprijzen voor olietankers, bestempeld als de slechtste periode voor olietankers sinds het midden van de jaren tachtig. Frontline voerde eind vorig jaar een zware herstructurering door, waarbij een groot deel van zijn verplichtingen werden afgesplitst in Frontline 2012, het nieuwe bedrijf van John Fredriksen, de grootste aandeelhouder van de operator.

Zeker drie patiënten hebben aangekondigd een klacht te zullen neerleggen tegen het Amsterdamse ziekenhuis VUmc, de behandelende artsen en het productiehuis Eyeworks omdat ze tegen hun zin gefilmd werden op de spoeddienst van het hospitaal. Een aantal andere patiënten zouden eveneens overwegen een aangifte te doen. Eyeworks had de opnames gedaan een reeks van zender RTL over de spoedgevallendienst van het ziekenhuis. Het programma werd echter na één aflevering geschrapt na een uitzending van het programma Nieuwsuur op de Nederlandse televisie, waar een man getuigde dat zijn dochter pas achter had vernomen dat ze was gefilmd. Onder meer Nederlandse organisaties van patiënten en artsen hadden bezwaren gemaakt tegen de serie.

De zeventien bestuursleden van energieproducent Tepco zullen moeten opstappen. Aanleiding is de manier waarop de betrokkenen de nucleaire ramp in Fukushima hebben aangepakt. Volgens een aantal bronnen zal de Japanse regering hen op de volgende aandeelhoudersvergadering in juni vragen hun ontslag in te dienen. De ontslagen zouden een voorwaarde zijn voor het bedrijf om zicht te krijgen op een geplande kapitaalinjectie van bijna 10 miljard dollar. Tsunehisa Katsumata, voorzitter van Tepco, had eerder al laten verstaan te zullen vertrekken. Hij zou nu ook moeten verzaken aan zijn opzegvergoeding. Het aantal bestuursleden wordt voortaan gehalveerd en in regeringskringen klinkt de roep om jongere bestuurders steeds luider.

De Duitse minister van binnenlandse zaken Hans-Peter Friedrich heeft gepleit voor een Griekse exit uit de eurozone. Volgens de minister zou die stap de kansen van Griekenland vergroten om weer concurrentieel te worden. Volgens Friedrich moet Griekenland niet worden uitgesloten, maar moeten er zoveel prikkels worden gecreëerd dat een vertrek niet langer zou kunnen worden afgeslagen. Buiten de Europese monetaire unie zijn de kansen van Griekenland om weer op eigen benen te staan en opnieuw concurrentieel te worden volgens Friedrich met zekerheid veel groter dan wanneer het land in de eurozone blijft. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verklaarde eerder nog Griekenland in de eurozone te willen houden.

Het Amerikaanse bedrijf Liberty Global heeft plannen om een bod uit te brengen op de Nederlandse kabelmaatschappij Ziggo. Als de verkoop plaats zal vinden, gaat de geplande beursgang van Ziggo niet door. Oorspronkelijk wilden de eigenaren van Ziggo, Warburg Pincus en Cinven, het bedrijf via een beursgang op de markt brengen. Deze manier leek het meest logisch, omdat de kabelaar te duur is voor de meeste strategische kopers. Eerder werd bekend dat er een aantal banken waren benaderd voor de beursgang. Liberty Global, eigendom van miljardair John Malone, heeft echter wel de middelen om Ziggo te betalen. Liberty Global bevestigde de interesse in de Nederlandse kabelmarkt, maar ontkende concrete overnameplannen te hebben.

De productie van hoogverrijkt uranium in Iran is gedurende de afgelopen vier maanden flink opgevoerd. Dat is de conclusie van een rapport van het International Atomic Energy Agency (IAEA). In het rapport staat eveneens dat grote hoeveelheden uranium vermist zijn, maar daarover heeft Iran volgens het agentschap geen overtuigende verklaring kunnen bieden. Het materiaal zou volgens diplomaten kunnen worden gebruikt voor een proef met het vervaardigen van een kernkop. Door het nieuwe rapport groeit international de angst dat Iran kernwapens ontwikkelt. Het agentschap noemt de gesprekken met Iran teleurstellend, onder meer omdat geen bezoek kon worden gebracht aan de militaire installaties van Parchin, waar proeven rond kernkoppen zouden zijn gebeurd.

Kosovo en Servië hebben een overeenstemming bereikt over twee cruciale problemen die de betrekkingen tussen de afgescheiden Servische provincie en zijn voormalige moederland bemoeilijkten. Het akkoord vergroot de kansen van Servië op een status als aspirant-lid van de Europese Unie aanzienlijk. Beide landen kwamen overeen dat de afgescheiden provincie in het diplomatieke verkeer de titel Republiek Kosovo kan dragen. Ook over de controle van de onderlinge grenzen en grensovergangen zijn Servië en Kosovo het eens geraakt. Volgens woordvoerders van de Europese Unie werd met die akkoorden een belangrijke stap vooruit gezet. Servië zegt met het akkoord zich een factor van stabiliteit in Zuidoost-Europa te tonen.

De pornografische website YouPorn.com is het slachtoffer geworden van hackers, die erin slaagden om in te breken op een server van de chatservice van de website. Daardoor zouden de accountgegevens van ongeveer één miljoen bezoekers online zijn geplaatst. YouPorn behoort tot de honderd populairste websites op het internet en telt miljoenen gebruikers. Volgens een woordvoerster van de website zou het beveiligingslek zijn veroorzaakt door een derde partij die de chatdienst verzorgde. De dienst werd na de aanval afgesloten. Experts benadrukken dat het publiceren van de lijst ook een veiligheidsrisico inhoudt, aangezien veel mensen dezelfde wachtwoorden hanteren voor verschillende internetdiensten.

Cherie Blair, de echtgenote van de voormalige Britse premier Tony Blair, is een gerechtelijke procedure begonnen vanwege het afluisteren van het voicemailsysteem van haar telefoon. Volgens een aantal bronnen zou de klacht gericht zijn tegen de mediagroep van Rupert Murdoch. Blair zou News Group Newspapers, uitgever van de krant The Sun en van de opgedoekte News of the World, hebben aangeklaagd. Daarnaast heeft de klacht ook betrekking op privédetective Glenn Mulcaire, die vijf jaar geleden in de gevangenis belandde voor illegale afluisterpraktijken in dienst van News of the World. De Britse politie heeft al meer dan veertig arrestaties verricht in verband met het afluisterschandaal bij News of the World.

De technologiebedrijven Amazon, Apple, Google, Microsoft, Research In Motion en Hewlett-Packard hebben toegestemd om consumenten meer informatie te verstrekken met het gebruik van privégegevens alvorens gebruikers overgaan tot het downloaden van bepaalde toepassingen zoals applicaties. Dat heeft Kamala Harris, procureur-generaal van de Amerikaanse staat California, bekend gemaakt. De overeenkomst verbindt de bedrijven ertoe de persoonlijke gegevens van miljoenen consumenten te beschermen. Volgens Harris hebben tweeëntwintig van de dertig meest gedownloade applicaties op dit ogenblik geen privacy-verklaringen. Een aantal applicaties blijk ook de adressenboeken van gebruikers te downloaden.

De diamant Argyle Pink Jubilee, de roze diamant die in de herfst van vorig jaar in West-Australië, werd gevonden, zal door meesterslijper Richard How Kim Kam worden gepolijst. Dat heeft mijnbouwgroep Rio Tinto bekend gemaakt. De Argyle Pink Jubilee, die een gewicht heeft van 12,76 karaat, is volgens Rio tinto de meest zeldzame diamant die ooit in Australië is gevonden. De waarde van de steen wordt geraamd op minstens 10 miljoen dollar. De diamant is afkomstig uit de Argyle-mijn in het Kimberly-gebied in West-Australië, waar wereldwijd de meeste roze diamanten worden gevonden. Op een veiling van Sotheby's in Genève werd twee jaar geleden een recordbedrag van 46 miljoen dollar betaald voor een roze diamant van 24,78 karaat.

Deutsche Börse heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 2,23 miljard euro. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Deutsche Börse zegt daarmee de beste resultaten gerealiseerd te hebben in vier jaar tijd. De nettowinst steeg met 15 procent tot 833 miljoen euro. De Duitse beursoperator zegt ook voor het nieuwe jaar optimistisch gestemd te zijn, ondanks de mislukte plannen voor een fusie met NYSE Euronext. De mislukte fusie en herstructureringen hebben Deutsche Börse naar eigen zeggen een verlies van 83 miljoen dollar gekost. Het beursbedrijf zegt zijn investeringen in infrastructuur en groei-initiatieven dit jaar van 120 miljoen euro tot 160 miljoen euro te zullen opdrijven. Onder meer zullen nieuwe producten en diensten worden aangeboden.

De Tsjechische autobouwer Skoda wil over zes jaar wereldwijd minstens 1,5 miljoen wagens verkopen. Dat heeft Jürgen Stockmann, directeur marketing bij Skoda, bekend gemaakt. Het voorbije jaar verkocht Skoda ongeveer 800.000 exemplaren. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het jaar voordien. Volgens Stockmann zal bij de toekomstige groei vooral gemikt worden op markten buiten Europa. Op dit ogenblik wordt nog 60 procent van de verkoop gerealiseerd op de Europese markt. Stockmann stelt dat er ook in Europa nog een groeipotentieel aanwezig is, maar mag een grotere stijging worden verwacht in landen zoals China en Rusland. China is op vijf jaar tijd uitgegroeid tot de grootste markt van Skoda. Daar werden vorig jaar 220.000 exemplaren verkocht.

Meer Nieuws

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sterk immuunsysteem bepalend voor aantrekkingskracht mannen

Volwassen mannen met een sterk immuunsysteem maken op vrouwen een aantrekkelijker indruk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Dundee bij Letse mannen en vrouwen. Volgens de Schotse onderzoekers blijkt dat het immuunsysteem een grotere impact op vrouwen te hebben dan het fysieke uiterlijk. De onderzoekers zeggen verder te willen onderzoeken of de resultaten van de studie ook geldt voor andere culturen en leeftijdsgroepen.

Uit het onderzoek bleek dat mannen met een sterk immuunsysteem hogere niveaus van testosteron in hun bloed hadden. De Schotse onderzoekers merken op dat het gezonde immuunsysteem een impact heeft op de aantrekkingskracht van mannen. Ook bleek er een verband te bestaan tussen een laag testosterongehalte en een hoog cortisolniveau. Volgens de onderzoekers remt het stresshormoon cortisol de immuunreactie.

"Waarschijnlijk gebruiken vrouwen volgens de onderzoekers hetzelfde instinct als andere dieren zoals vogels," voert onderzoeksleider Fhionna Moore aan. "Van vogels is bekend dat zij op zoek gaan naar een partner die hun gezond immuunsysteem door zouden kunnen geven aan de volgende generaties." De onderzoekers merken op dat eerdere studies al een link hebben aangetoond tussen testosteron-gehaltes en het immuunsysteem, maar vormt hun onderzoek de eerste aanwijzing van een correlatie tussen aantrekkingskracht en immuunsysteem.
           

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immuunsysteem, aantrekkingskracht |  Facebook |

Europese autobouwers hebben teveel productiecapaciteit

De vraag naar nieuwe auto's in Europa zal in ieder geval nog twee jaar op een zwak niveau blijven. Dat heeft Sergio Marchionne, topman van autobouwer Fiat, in een interview met de Italiaanse krant Il Corriere della Sera gezegd. De Europese autoproducenten hebben volgens Marchionne teveel productiecapaciteit. Marchionne zegt te hopen dat de Amerikaanse consument interesse heeft in de nieuwe modellen die in Europa worden geproduceerd. Indien dat niet het geval is, dreigen volgens hem bij Fiat een aantal fabrieken in het gedrang te komen.

Fiat telt in Italië vijf fabrieken. Het merk is op de thuismarkt al vele jaren niet meer rendabel en volgens Marchionne is het van groot belang om de Italiaanse fabrieken de volgende jaren concurrentieel te maken. Het welslagen van dat plan hangt volgens Marchionne grotendeels af van het succes in de Verenigde Staten. "Als de modellen aanslaan op de Amerikaanse markt, kan de export doorgaan en zullen de fabrieken er wel bij varen," merkt hij op. "In het andere geval zullen zeker twee van de vijf Italiaanse fabrieken moeten worden gesloten."

Marchionne merkte verder op geen plannen te hebben om dochtermerk Alfa-Romeo van de hand te doen en eventueel te verkopen aan Volkswagen. Volgens hem is het merk voor de groep bijzonder belangrijk op de Amerikaanse markt. Marchionne wil Alfa-Romeo volgend jaar opnieuw op de Amerikaanse markt lanceren. Daarnaast stelde Marchionne zich ook optimistisch op over het verdere samengaan van Fiat en diens Amerikaans zustermerk Chrysler. Daarbij zijn er volgens hem verscheidene scenario's mogelijk voor een verdere overname van de Amerikaanse groep.
           

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sergio marchionne, fiat, automotive |  Facebook |

Economische crisis heeft negatieve impact op loopbaan

De economische crisis heeft een negatieve impact gehad op de loopbaan van werkzoekenden. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van de website JobTrack.nl. Daarbij wordt opgemerkt dat ruim 50 procent van de Nederlandse werkzoekenden aangeeft een negatief effect ondervonden te hebben van de economische crisis. Een aantal ondervraagden geeft aan door de economische crisis zijn tewerkstelling kwijtgeraakt te zijn, terwijl anderen vastgeraakt zijn in een baan waar ze niet tevreden mee zijn.

Ook voor dit jaar heeft bijna één derde van de respondenten weinig positieve verwachtingen. Volgens hen zal het nog geruime tijd duren vooraleer de situatie op de arbeidsmarkt verbetert. Wel merkt JobTrack op dat de economische crisis op hoger opgeleide werknemers vaker een positieve invloed heeft dan op lager geschoolden. Daarbij wordt opgemerkt dat 21 procent van de hoger opgeleiden door de crisis drastischer stappen heeft durven zetten in zijn loopbaan.

De onderzoekers stelden verder vast dat bijna de helft van de respondenten door de economische crisis sneller op zoek gaat naar een nieuwe baan. Ook blijkt dat 70 procent van de werknemers bereid is om onder zijn niveau te werken. JobTrack merkt echter op dat 49 procent van de respondenten, ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, zich niet optimaal voorbereidt op een sollicitatiegesprek. Daarbij blijkt dat 7 procent zich helemaal niet heeft voorbereid vooraleer naar een sollicatiegesprek te gaan.
          

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Voetbalclub Ajax boekt halfjaarwinst van 11,8 miljoen euro

De Nederlandse voetbalclub Ajax heeft tijdens de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 11,8 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode van het vorige boekjaar werd een nettowinst gerealiseerd van 2,2 miljoen euro. De gestegen winst is volgens de club te danken aan kostenbesparingen en hogere inkomsten uit transfers. Ook waren er meer televisie-inkomsten uit de Champions League. De omzet steeg met bijna 1 miljoen euro tot 59,3 miljoen euro.

Ajax boekte tijdens de eerste helft van het boekjaar 44,6 miljoen euro kosten. Dat was ruim 4 miljoen euro minder dan het jaar voordien. De inkomsten uit transfers liepen met 8 miljoen euro op tot een totaalbedrag van 9 miljoen euro. Dat is te danken aan de transfers van doelman Maarten Stekelenburg en middenvelder Demy De Zeeuw. Er wordt wel opgemerkt dat er op de transferwaarde van de huidige selectie een afschrijving van 9,2 miljoen euro moest worden geboekt.

Ajax verwacht over het hele boekjaar, ondanks de lagere inkomsten uit Europese competities, een operationele winst te kunnen boeken. Of er ook een nettowinst overblijft, is volgens de club afhankelijk van de inkomsten uit transfers. De Amsterdamse voetbalclub realiseerde tijdens de eerste helft van het boekjaar ruim 30 miljoen euro inkomsten met de ticketverkoop en wedstrijdpremies. Dat betekende een stijging met 4 miljoen euro tegenover vorig jaar.

De inkomsten uit de Europese competities daalden met bijna 4 miljoen euro omdat de club rechtstreeks geplaatst was voor de Champions League. Vorig jaar waren er immers de inkomsten uit twee kwalificatierondes. De Champions League leverde de club wel 4 miljoen euro meer televisie-inkomsten op. Omdat Ajax dit seizoen de enige Nederlandse deelnemer was in de competitie hoefden de inkomsten niet te worden gedeeld.          

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ajax, champions league |  Facebook |

Olieproducenten garanderen ondersteuning wereldeconomie

Olieproducerende leden van de twintig grootste economieën van de wereld (G20) gaan maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de stijging van de olieprijzen de wereldeconomie niet zal schaden. Dat heeft Vittorio Grilli, Italiaans onderminister van economie, tijdens een G20-bijeenkomst in Mexico gezegd. Grilli merkte op dat de ontwikkelingen van de olieprijs één van de mogelijke risico's voor de wereldeconomie betekenen, maar hij voegde er aan toe dat de G20 zich bewust is van het probleem.

"Olieproducerende landen zijn zich ook bewust van deze potentiële risico's en hebben duidelijk gemaakt te zullen handelen op een manier dat de risico’s niet groter worden," voerde Grilli aan. De Italiaanse onderminister benadrukte dat het probleem van de oliesector niet bij het aanbod moet worden gezocht, maar een geopolitiek karakter heeft. De prijs van een vat Brentolie is inmiddels gestegen tot het hoogste niveau in tien maanden tijd.

De stijgende prijzen zijn onder meer het gevolg van financiële sancties tegen Iran. Europese en Aziatische inkopers moeten door de sancties hun olie bij andere producenten aankopen. Ook de oplopende spanningen rond het nucleaire programma van Iran leiden tot groeiende nervositeit op de oliemarkten. Het Iraanse ministerie van olie kondigde eerder deze maand aan geen olie meer te leveren aan Groot-Brittannië en Frankrijk. De exportstop wordt gezien als een waarschuwing aan grotere olie-importeurs zoals Italië en Griekenland.
           

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: g20, olie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende