29-02-12

Nieuwsoverzicht

De Italiaanse autofabrikant Fiat investeert in de productie en distributie van zijn Amerikaanse zustermerken Jeep en Chrysler in Rusland. Nabij Sint Petersburg komt een fabriek waar in de toekomst jaarlijks tot 120.000 wagens zouden kunnen worden geproduceerd. Het Italiaanse bedrijf slaat daarvoor de handen ineen met de Russische staatsbank Sberbank. De twee partijen investeren 850 miljoen euro in het project, dat de Italiaanse autobouwer moet helpen de wereldwijde verkoop over twee jaar op te voeren tot minstens 6 miljoen exemplaren. De Russische bank neemt een belang van 20 procent in de gezamenlijke onderneming.

Het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar de omzet op jaarbasis zien dalen met 31 procent tot 357 miljoen euro. De nettowinst daalde met 67 procent tot 17 miljoen euro. Over het hele jaar werd een omzetdaling met 16 procent opgetekend tot 1,27 miljard euro. De jaarwinst daalde met 36 procent tot 68 miljoen euro. Het vierde kwartaal is door de feestdagen de belangrijkste periode voor het navigatiebedrijf. Voor het lopende jaar verwacht TomTom een verdere omzetdaling tot ongeveer 1,1 miljard euro. De winst zal naar eigen zeggen waarschijnlijk wel toenemen. Het bedrijf kondigde in december een grote reorganisatie aan, waarbij ongeveer 450 banen zouden worden geschrapt.

Het Spaanse begrotingstekort is het voorbije jaar uitgekomen op 8,51 procent van het bruto binnenlands product. Dat is hoger dan een eerdere raming van 8,2 procent en veel hoger dan de doelstelling van 6 procent. Dit heeft de Spaanse minister van financiën Cristobal Montoro gezegd. Het jaar voordien bedroeg het tekort nog 9,3 procent van het bruto binnenlandse product. Het tekort is vooral toegenomen doordat regionale overheden te veel uitgaven. Met het missen van de doelstelling wordt het moeilijker voor Spanje om dit jaar het tekort terug te dringen naar de beoogde 4,4 procent. Om dat doel te halen, zou het land meer dan 40 miljard euro moeten bezuinigen. Het doel van 6 procent werd opgesteld door de vorige regering van Spanje in samenspraak met de Europese Commissie.

Het totale budget van de professionele wielerploegen is sinds drie jaar geleden met 36,5 procent gestegen tot 321 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young. Die stijging komt er haast uitsluitend door de sponsors, die steeds meer investeren. Het afhaken van belangrijke sponsors als HTC-Highroad of Geox vorig jaar geeft volgens de Internationale Wielerunie (UCI) dan ook een vertekend beeld. Ondanks de economische crisis blijft de financiële situatie van het wielrennen volgens de organisatie gezond. Drie jaar geleden werden er 39 proffesionele wielerploegen geteld. Dat aantal is dit jaar met één eenheid aangegroeid. Het gemiddelde jaarloon van een wielrenner is de voorbije drie jaar van 190.000 euro tot 264.000 euro euro gestegen.

Het voltallige Duitse parlement moet inspraak krijgen in de bestedingen van het Europees Financieel Stabilisatiefonds (EFSF). Dat heeft het Duits grondwettelijk hof gezegd, waarmee de politieke manoeuvreerruimte van de Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt beperkt. Op dit ogenblik beslist een kleine commissie van negen leden van het Duitse parlement over veranderingen aan de Europese noodfondsen. Voor het Duitse grondwettelijk hof is die democratische basis te smal. Merkel kreeg echter ook steun van haar voorganger Helmut Kohl. In de populaire krant Bild, die al een tijd actie voert tegen elke steun aan Griekenland, hield Kohl een pleidooi voor solidariteit en voor een verenigd Europa.

De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben ingestemd met de vierde schijf noodhulp voor Portugal. Het gaat om 14,6 miljard euro uit het noodhulppakket van 78 miljard euro. De trojka van de Europese Unie, het Internationale Monetair Fonds (IMF) en Europese Centrale Bank heeft volgens de Portugese minister van financiën Vitor Gaspar bevestigd dat het land met zijn hervormingsprogramma op de goede weg is. Hij voegde er meteen aan toe dat zijn land geen verdere steun meer gaat vragen. Portugal kreeg al circa 49 miljard euro internationale noodhulp. Het steunpakket geldt tot september volgend jaar. In de tweede helft van volgend jaar zou Portugal in principe in staat moeten zijn om opnieuw geld op de internationale markten op te halen.

De Europese auto-industrie heeft dringend een grote herstructurering nodig en de autosector wil daarover initiatieven nemen, maar botst constant op tegenwerking van nationale politici. Dat heeft Sergio Marchionne, topman van autobouwer Fiat en voorzitter van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA), gezegd. Marchionne roept de Europese Unie op zijn verantwoordelijkheid te nemen en een gezamenlijk gecoördineerde actie te ondernemen. Er is volgens hem in Europa 20 procent structurele overcapaciteit en de kortingenslag die fabrikanten voeren om wagens te kunnen blijven slijten, blijft volgens hem niet houdbaar. Onder meer vindt hij de halsstarrige houding van de vakbonden tegen een grotere flexibiliteit niet meer van deze tijd.

De mogelijke overname van het failliete Zweedse automerk Saab, eigendom van het Nederlandse Swedish Automobile, door de Turkse investeerder Brightwell Holdings is gestrand op een vete van het Amerikaanse General Motors. Dat heeft de Zweedse zakenkrant Dagens Industri op gezag van een woordvoerder van Brightwell gezegd. De Turkse investeerder zou van plan zijn geweest Saab zo veel mogelijk in originele staat terug te brengen en met enkele duizenden werknemers over twee jaar 200.000 voertuigen te produceren. General Motors is eigenaar van de technologie van de huidige Saab-modellen. Zonder de toestemming van de Amerikaanse groep kunnen overnamekandidaten de Saab-knowhow niet gebruiken om snel door te starten met de autoproductie.

Ierland houdt een referendum over het nieuwe begrotingsverdrag dat op de Europese top wordt ondertekend. Dat heeft de Ierse premier Enda Kenny bekendgemaakt in het Ierse parlement. Hij zette daarmee een punt achter maandenlange speculaties over het al dan niet houden van een referendum. Het begrotingspact eist dat een schuldenrem in de grondwet wordt ingeschreven en verplicht de deelnemers om een begrotingsevenwicht na te streven. Groot-Brittannië en Tsjechië hebben al bekend gemaakt niet tot het pact te zullen toetreden. Premier Kenny ziet in het referendum een kans voor de Ierse bevolking om haar engagement als lid van de eurozone te bevestigen.

Als het van de Franse socialistische presidentskandidaat François Hollande afhangt, zullen grootverdieners in de toekomst 75 procent belasting betalen. De nieuwe regeling zou gelden voor inkomens van meer dan 1 miljoen euro per jaar. Hollande wil met de belasting naar eigen zeggen een beroep doen op het patriottisme van de grootverdieners. Het is volgens hem patriottisch te aanvaarden een bijkomende belasting te betalen om het land te helpen herstellen. In de peilingen voor de verkiezingen ligt Hollande voor op zetelend president Nicolas Sarkozy. Tegenstanders van Hollande zeggen dat de maatregel zou leiden tot een kapitaalvlucht naar fiscaal gunstiger locaties.

Het Franse parlement heeft ingestemd met de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het permanent reddingsorgaan voor eurolanden in moeilijkheden. Het mechanisme moet op termijn het huidige Europese Financiële Stabiliteitsfonds (EFSF) vervangen. De Franse assemblée nationale had het nieuwe systeem eerder al goedgekeurd. Nu heeft ook de Franse senaat er mee ingestemd. De socialistische partij onthielden zich bij de stemming over het mechanisme en willen heronderhandelingen over het project. Jean Leonetti, Frans minister van Europese zaken, bekritiseerde de socialistische partij voor die houding, erop wijzend dat discipline de garantie is dat alle Europese staten de nodige inspanningen zullen doen. De communistische partij stemde tegen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een nieuwe schijf noodhulp van 3,2 miljard euro vrijgemaakt voor Ierland. Het gaat om steun die beloofd was bij het internationaal akkoord van twee jaar geleden. Met deze zesde schijf die vrijgemaakt wordt komt de kredietlijn van Ierland bij het Internationaal Monetair Fonds op ongeveer 16,05 miljard euro. De financiële instelling engageerde zich ertoe om Ierland in totaal 22,6 miljard euro beschikbaar te stellen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds boekt Ierland vooruitgang in het doorvoeren van zijn besparingsprogramma. De Ierse autoriteiten blijven volgens de instelling alles in het werk stellen om hervormingen door te voeren op grote schaal en zo het financiële systeem van het land terug te brengen naar een gezonde situatie.

Elk Europees land moet bindende doelstellingen opgelegd krijgen om het energieverbruik te minderen. Dat eist de commissie energie van het Europees Parlement met de steun van de grote politieke fracties. Enkel met een dwingend korset voor energiebesparingen kan Europa het verbruik tegen het einde van het decennium volgens de commissie met 20 procent verminderen. Energie-efficiëntie zal volgens haar investeringen en banen creëren en de energiefactuur voor gezinnen verminderen. Voor het energiesparen komen er strikte maatregelen per sector. Zo moeten alle overheden tegen over twee jaar 2,5 procent van de gebouwen hebben gerenoveerd. Grote ondernemingen moeten elke vier jaar een energie-audit laten uitvoeren.

In India hebben miljoenen actievoerders geprotesteerd tegen de gestegen prijzen van levensgeneesmiddelen. Tot de nationale staking was opgeroepen door de elf grote Indiase vakbonden. Door de acties bleven fabrieken, winkels en bankkantoren gesloten. De impact in de hoofdstad Delhi en in de financiële hoofdstad Mumbai bleef beperkt. Vooral in de deelstaten West-Bengalen, Tripura en Kerala, waar de communistische partij het sterkst staat, was de staking het meest voelbaar. India worstelde vorig jaar met een inflatie van meer dan 9 procent. Dat holt de koopkracht van de Indiase consumenten uit. De Indiase premier Manmohan Singh had de ambtenaren en werknemers nog tevergeefs opgeroepen om af te zien van de staking.

De Japanse regering heeft tijdens de ramp in de kerncentrale in Fukushima de bevolking niet goed geïnformeerd over de ernst van de situatie. De crisis was veel erger dan werd voorgesteld en er werd zelfs overwogen om Tokio te evacueren. Ook bevriende landen als de Verenigde Staten werden niet op de hoogte gesteld van de werkelijke problemen bij de kerncentrale. Dat is de conclusie van een Japans onafhankelijk onderzoek naar de zeebeving en de kernramp in Fukushima. In het rapport wordt ook opgemerkt dat de bestrijding van de ramp ernstig bemoeilijkt werd door een gebrek aan vertrouwen tussen de Japanse premier, de bestuursvoorzitter van energiebedrijf Tepco en de manager van de kerncentrale.

Meer Nieuws

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale messaging kost mobiele operatoren 14 miljard dollar inkomsten

Sociale messaging-applicaties hebben de operatoren van mobiele netwerken het voorbije jaar 13,9 miljard dollar sms-inkomsten gekost. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Ovum naar het gebruik van populaire diensten zoals Whatsapp, Blackberry Messenger en Facebook Chat. De onderzoekers merken op dat de mobiele operatoren tot een samenwerking moeten overgaan om de bedreiging van de grote internet-aanbieders het hoofd te bieden.

De onderzoekers merken op dat de mobiele operatoren de verliezen zouden kunnen vermijden door het opstellen van efficiënte kostenplannen voor de mobiele netwerken. Sociale messaging-boodschappen maken gebruik van de internet-verbinding van de smartphone om boodschappen te versturen als alternatief voor het gevoelig duurdere sms-systeem van de mobiele operatoren. Er wordt wel opgemerkt dat bij de inkomsten van de operatoren geen rekening is gehouden met het extra internet-verkeer dat door de sociale messaging-applicaties wordt gegenereerd.

De onderzoekers merken op dat de mobiele operatoren een hechte samenwerking moeten zoeken met de grote partijen uit de sociale messaging-sector en nauw moeten samenwerken met de ontwikkelaars van applicaties en de verkopers van smartphones. Analist James Barford merkt wel op dat sociale messaging nog altijd niet meer dan een marginaal aandeel heeft in de totale mobiele communicatie-sector. In veel gevallen gaat het volgens Barford om internationale boodschappen en zou die communicatie zonder applicaties niet zijn gebeurd, zodat niet echt van een verlies kan worden gesproken.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale messaging |  Facebook |

Europese luxeconsument behoudt voorzichtige instelling

Een groot aan Europese luxeconsumenten blijven hun budget voor aankopen aan producten uit het hogere marktsegment beperkt houden. Minder dan 5 procent van de betrokken klanten heeft zijn bestedingen aan die categorie het voorbije jaar opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McKinsey. Er wordt aan toegevoegd dat Europa op dit ogenblik nog altijd 36 procent van de wereldwijde luxemarkt vertegenwoordigt en met een gemiddelde groei van 2 procent de voorbije vijf jaar ook de meest stabiele regio vormde.

De voorbije twee jaar werd in Europa nog een groei van 9 procent opgetekend. "Europa was weliswaar de enige mature regio die het voorbije jaar nog een groei liet optekenen, maar dat had een bijzondere reden," merkt McKinsey op. "Die groei werd immers gedragen door de buitenlandse toeristen." Het aantal Chinese, Japanse en Russische bezoekers aan Europa kende de voorbije jaar een stijging met 19 procent. Bij de Chinese toeristen alleen was er sprake van een stijging met 35 procent.

Daarentegen blijkt 49 procent van de lokale consumenten zijn aankopen aan luxeproducten met 49 procent te hebben teruggeschroefd. Slechts 3 procent bleek zijn uitgaven te hebben opgedreven. "Ook op dit ogenblik overweegt 39 procent geen luxeproducten aan te kopen, terwijl 25 procent een aankoop heeft uitgesteld en 20 procent recent een aanschaf heeft gedaan," wordt er opgemerkt. "Slechts 16 procent zegt de aankoop van een luxeproduct te overwegen." Slechts 20 procent wil daarbij ook de volle prijs betalen.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

Computermodellen moeten risico massasamenkomsten inschatten

Computermodellen die accurate simulaties kunnen bieden van het massagedrag kunnen worden gebruikt om problemen rond gezondheid en veiligheid op verzamelpunten van grote groepen mensen. Die modellen zouden kunnen worden aangepast om de verspreiding van infecties te simuleren en de mogelijkheden van de gezondheidsdiensten om een uitbraak van een ziekte te voorkomen of te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Department of Civil Engineering aan de University of Bristol.

De onderzoekers stellen dat massa-evenementen erop gericht zijn om mensen samen te brengen, maar het beheer van die groepen moet er volgens hen op gericht zijn om die groep in tijd en ruimte gescheiden te houden. "Om die paradox op te lossen, is er een omgevings-management nodig om de verhoopte beweging en emotie van de massa te sturen," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat aan de hand van gegevens zoals video, satellietnavigatie en mobiele telefoon punten van congestie en overbevolking kunnen ontwaren die nuttig zijn voor massamanagement.

De wetenschappers voeren aan dat dergelijke modellen werden gehanteerd tijdens het Notting Hill Carnival, waarbij simulaties werden gemaakt over het gedrag van de massa onder verschillende omstandigheden van beweging van congestie en voor het uitwerken van alternatieve routes om het aantal ongevallen, vertragingen in de behandeling en inbreuken tegen de openbare orde tegen te gaan. De onderzoekers stellen dat een onvoldoende massa-controle en een slechte infrastructuur-inrichting twee jaar geleden op een Love Parade in Duitsland tot een stampede leidde die aan eenentwintig mensen het leven kostte.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, gezondheid |  Facebook |

Oude verbindingswegen nog altijd bron van lood-contaminatie in Amerikaanse steden

Stof langs de wegen is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de aanwezigheid van lood in de oude stadscentra. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Colorado State University in de Amerikaanse steden Chicago, Detroit, Pittsburgh and Birmingham. De onderzoekers merken op dat de betrokken terreinen de voorbije decennia zwaar werden gecontamineerd door het gebruik van lood in benzine.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de turbulentie van het autoverkeer een belangrijke rol speelt in de verspreiding van deze gecontamineerde stofpartikels in de atmosfeer en daardoor de luchtkwaliteit in de steden beïnvloeden. "Tijdens de weekdagen werden drie keer hogere niveaus opgetekend dan tijdens de weekends en feestdagen," voeren de Amerikaanse onderzoekers aan. Er wordt opgemerkt dat de resultaten van het onderzoek belangrijke implicaties hebben voor de bewoners, vooral voor kinderen die in risico-gebieden wonen.

"Een sanering van oude verbindingswegen in de stadscentra zou dan ook een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om de blootstelling aan lood gevoelig terug te drijven," merken de onderzoekers nog op. "Velen denken dat het loodprobleem tot het verleden behoort, maar het onderzoek toont aan dat de contaminatie nog altijd aanwezig is en niet stabiel is, maar door het verkeer opnieuw wordt verspreid en opnieuw de volksgezondheid in het gedrang kan brengen."

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lood, contaminatie |  Facebook |

Klimaatverandering verantwoordelijk voor cruciale periodes geschiedenis

Klimaatverandering heeft een belangrijke impact gehad op een groot gedeelte van de geschiedenis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hongkong over belangrijke gebeurtenissen in de Europese geschiedenis tussen de vijftiende en negentiende eeuw. De Chinese onderzoekers merken op dat koudeperiodes doorheen de geschiedenis geleid hebben tot een gereduceerde landbouwproductie, wat onvermijdelijk leidde tot hongersnood, ziektes en oorlogen.

De Chinese onderzoekers verwijzen onder meer naar de Dertigjarige Oorlog, waarbij uiteindelijk de meeste landen van het toenmalige Europa betrokken raakte. Dat conflict was volgens de onderzoekers het gevolg van een terugval in de landbouwproductie door de dalende temperaturen tussen het midden van de zestiende en het midden van de zeventiende eeuw. De koudere temperaturen en de vernieling van landbouwgronden door de oorlogvoerende partijen leidden volgens hen tot een hongersnood die de gemiddelde lichaamsgrootte deed inkrimpen.

Er wordt opgemerkt dat geschiedkundigen tot nu toe geen echte specifieke aanleiding hebben kunnen geven voor het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog. Volgens de Chinese onderzoekers kan ook bij andere conflicten een gelijkaardige correlatie worden opgemerkt. "Een goed klimaat ging nagenoeg altijd gepaard met een goede periode voor de bevolking," aldus onderzoeksleider David Zhang. "De Renaissance was daarvan een uitstekend voorbeeld."

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Hersenstructuur bepaalt prestaties op geheugentests

Een structurele variatie in een gedeelte van het menselijk brein kan verklaren waarom sommige personen gemakkelijker in staat zijn om reële gebeurtenissen te onderscheiden van gehoorde verhalen of verbeelding. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. Deze variatie, die aanwezig is bij ongeveer de helft van de populatie, is volgens de onderzoekers één van de laatste structuren die voor de geboorte in de hersenen is ontwikkeld en daarom in belangrijke mate in grootte kan variëren.

Uit hersenscans bleek volgens de onderzoekers dat individuen met een weinig ontwikkelde paracingulate sulcus minder goed presteerden op geheugentests. "Nochtans waren alle deelnemers van mening over een goed geheugen te beschikken, ook al bleek in realiteit dat de herinnering bij sommige respondenten duidelijk minder betrouwbaar was," voert onderzoeker Jon Simons aan. "Geen van de deelnemers aan het onderzoek had een geschiedenis van cognitieve problemen, maar de verschillen waren bijzonder opvallend."

De onderzoekers merken op dat de resultaten van het onderzoek zouden kunnen leiden tot een groter inzicht in schizofrenie, waar vaak sprake is van hallucinaties en de patiënten stemmen blijken te horen terwijl er niemand aanwezig is. "Moeilijkheden om de realiteit te onderscheiden van ingebeelde informatie zou een verklaring kunnen vormen voor die hallucinaties," merkt professor Simons op. "Die patiënten zouden zich kunnen inbeelden stemmen te horen en die verkeerd als realiteit inschatten."

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, geheugen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende