28-01-13

Japanse grootindustrie schroeft uitstoot met bijna 15 procent terug

De Japanse grootindustrie heeft het voorbije halve decennium de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld met 14,9 procent teruggeschroefd tegenover het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Japanse zakenkrant Nikkei. Opgemerkt wordt dat de industrie met die prestaties in belangrijke mate het land heeft geholpen om de doelstellingen van het Kyoto Protocol tegen klimaatverandering te halen. Japan had daarbij aangegeven de uitstoot van broeikasgassen tegen eind vorig jaar met 6 procent terug te schroeven tegenover het begin van de jaren negentig.

Hoewel geen officiële mededelingen zijn gedaan, wordt verondersteld dat Japan ruimschoots zijn doelstellingen op het gebied van klimaatverandering heeft gehaald. Tijdens de twee laatste jaren van het voorbije decennium liet Japan bij de totale uitstoot een daling met 10,9 procent optekenen, indien de emissiehandel met ontwikkelingslanden en bosaanplantingen in rekening worden gebracht. Omdat bossen meer broeikasgassen opvangen dan produceren, kunnen bijkomende emissierechten worden verkregen door bosbescherming en boomaanplantingen.

Wel wordt opgemerkt dat de studie van de zakenkrant werd afgerond vooraleer huidig premier Shinzo Abe, die een grotere prioriteit wil verlenen aan de industrie, aan de macht kwam en een aantal hervormingen heeft aangekondigd. Onder meer wil Abe de belofte van gewezen premier Yukio Hatoyama over de uitstoot van broeikasgassen opnieuw evalueren. Hatoyama had drie jaar geleden beloofd dat Japan de uitstoot tegen het einde van het decennium met 25 procent zou terugschroeven, op voorwaarde dat ook China en de Verenigde Staten gelijkaardige inspanningen zouden doen.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, industrie, uitstoot |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.