31-05-13

Wereldwijde emissiehandel met 4 procent toegenomen

Het voorbije jaar zijn wereldwijd voor 101 miljoen ton emissierechten verhandeld. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ecosystem Marketplace. Opgemerkt wordt dat pas de tweede keer in de geschiedenis de grens van 100 miljoen ton kan worden overschreden. De gemiddelde prijs voor een emissierecht bedroeg het voorbije jaar 5,90 dollar per ton, tegenover 6,20 dollar vorig jaar. De privésector vertegenwoordigde vorig jaar 90 procent van de totale emissiehandel.

Ook drie jaar geleden werd meer dan 100 miljoen ton koolstofdioxide verhandeld, maar dat was volgens Ecosystem Marketplace vooral te danken aan de activiteiten van de Chicago Climate Exchange, die datzelfde jaar echter zijn operaties stopzette. Het jaar daarop viel de emissiehandel terug tot 97 miljoen ton. De waarde van de totale handel bedroeg het voorbije jaar 523 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 11 procent tegenover het jaar voordien. Die daling was te wijten aan het instorten van de marktprijs voor emissierechten.

Europa had met 43 procent van de totale volumes het voorbije jaar het grootste aandeel in de wereldwijde emissiehandel, gevolgd door de Verenigde Staten. Er wordt nog opgemerkt dat hernieuwbare energie 34 procent van alle emissierechten vertegenwoordigde, gevolgd door bosbouw (32 procent) en lokale projecten voor de opvang van koolstofdioxide, zoals investeringen in zuivere kachels en waterfiltering (9 procent). Multinationals kochten het voorbije jaar 27 miljoen ton emissierechten.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissiehandel |  Facebook |

Afrika kan economische kloof met westerse wereld snel overbruggen

Afrika heeft de mogelijkheden om de economische kloof met het westen snel te overbruggen. Dat zegt de Nederlandse professor Ewout Frankema, docent agrarische geschiedenis aan de Universiteit Wageningen. De wetenschapper merkt op dat er immers een einde lijkt te komen aan een aantal historische factoren die een snelle agrarische evolutie tot nu toe hebben geblokkeerd. De onderzoeker wijst daarbij op de ontwikkelingen op het gebied van transport en vervoer, de verstedelijking en politieke veranderingen.

"Tot dusver is de Sub-Sahara achtergebleven bij de economische ontwikkeling van het westen en Azië," zegt professor Frankema. "In veel Afrikaanse landen is de voedselproductie per hoofd van de bevolking in vergelijking met de jaren zestig zelfs gedaald. Door de ecologische omstandigheden is de landbouw in grote delen van Afrika noodgedwongen extensief, die minder geschikt zijn om een agrarische revolutie te realiseren. De Afrikaanse landbouw is echter allerminst primitief en heel wel in staat de eigen bevolking te voeden. De jongste twintig jaar is er een enorme potentie aan industriële technologie beschikbaar gekomen."

"Door vooruitgang op het gebied van transport en communicatie zijn afstanden bovendien veel minder belangrijk geworden en door de verbeterde communicatie krijgen commercieel ingestelde boeren gemakkelijker toegang tot nuttige informatie," stipt Ewout Frankema nog aan. "Ook is het duidelijk dat de bevolkingsgroei en urbanisatie zullen leiden tot een toenemende vraag naar voedsel, waarbij de groeiende middenklasse in staat zal zijn hogere prijzen te betalen. Ook macro-economisch zijn de vooruitzichten voor vele Afrikaanse landen veel verbeterd, terwijl de politieke structuur eveneens verschuift, waarbij politieke leiders steeds meer rekening dienen te houden met de wil van de kiezer."

De Nederlandse wetenschapper ziet echter wel grote contrasten tussen de verschillende Afrikaanse landen. Frankema zegt relatief optimistisch te zijn over de Westafrikaanse kuststrook en relatief compacte landen met een intensief landgebruik, zoals Rwanda, Burundi en Oeganda. Minder positief zijn volgens hem echter de vooruitzichten van landen in het binnenland, zoals Niger en Tsjaad, of voor grote koloniale constructies zoals Congo, Soedan of Nigeria. Die evoluties dreigen volgens Frankema de ongelijkheid binnen het continent nog te verscherpen en de migratiestromen tussen de verschillende landen te doen toenemen.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

Europa moet meer werk maken van mensenrechten voor migranten

De Europese Unie moet dringend werk maken van de fundamentele mensenrechten voor migranten, in plaats van zich uitsluitend te baseren op veiligheidsaspecten. Dat is de conclusie van een rapport van de Human Rights Council van de Verenigde Naties. Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor binnenlandse zaken, benadrukte in een reactie dat er moet bekeken worden op welke manier de legale toegang tot Europa kan worden uitgebreid en op welke manier de legale arbeidsmigratie kan worden gestimuleerd.

François Crépeau, auteur van het rapport, zei tevreden te zijn over de aandacht voor mensenrechten in het beleid van de Europese Unie, maar hij merkte op dat de bescherming van de mensenrechten van migranten in de praktijk nog veel te wensen overlaat. Hij stelde dat de landen met Europese buitengrenzen met een groot migratie-probleem worden geconfronteerd, wat een belangrijke impact heeft op de mensenrechten van inwijkelingen die langs die landen de Europese Unie binnenkomen.

"Een land zoals Griekenland kan onmogelijk de zorg dragen voor al die immigranten, waardoor een sociaal en politiek probleem wordt gecreëerd dat de verantwoordelijkheid zou moeten zijn voor de hele Europese Unie," zegt Crépeau. Cecilia Malmström merkte op dat mensenrechten van migranten en vluchtelingen voor de Europese Unie een belangrijke prioriteit vormen, maar voegde er aan toe dat onder meer de hoge Europese werkloosheid het probleem niet vergemakkelijkt en dat het niet eenvoudig is om een geschikte oplossing te vinden.

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migranten, europese unie |  Facebook |

Tesla bouwt Noord-Amerikaans netwerk van elektrische herlaadstations

De Amerikaanse autobouwer Tesla, producent van elektrische wagens, wil tegen volgend jaar een sluitend netwerk van herlaadstations in de Verenigde Staten en Canada uitbouwen. Daardoor hoopt het bedrijf de verkoop van elektrische wagens te kunnen stimuleren. Op dit ogenblik beschikt Tesla over acht herlaadstations, maar in de loop van volgend jaar moeten honderd locaties operationeel zijn. Daardoor zouden de stations voor nagenoeg de hele Noord-Amerikaanse bevolking bereikbaar moeten worden.

De herlaadstations van Tesla bieden de mogelijkheid om de batterijen van elektrische wagens op twintig tot dertig minuten tot 50 procent van hun volledige capaciteit op te laden. "Daardoor moeten automobilisten slechts een korte stop inlassen vooraleer ze hun weg kunnen vervolgen," wordt er opgemerkt. "De technologie van Tesla is ongeveer tien keer sneller dan de gemiddelde openbare herlaadstations." Het bedrijf merkt op dat de implementering van herlaadstations noodzakelijk is om de elektrische wagen bij een groter publiek aantrekkelijk te maken.

Tegen de herfst wil Tesla in de meeste Amerikaanse metropolen een herlaadstation in dienst heeft. Tegen de volgende winter zou een verplaatsing van de oostkust naar de westkust van de Verenigde Staten volledig elektrisch georganiseerd moeten kunnen worden. Volgend jaar zou 80 procent van de Amerikaanse en Canadese bevolking toegang moeten kunnen hebben tot een herlaadstation. Het jaar daarop zou de bereikbaarheid tot 95 procent moeten zijn opgelopen. Binnenkort zal ook een volledige herlaadbeurt binnen twintig minuten mogelijk worden.

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tesla, elektrische auto |  Facebook |

Desertec begraaft plannen voor export zonnekracht uit Sahara

Het Desertec Industrial Initiative (DII) is teruggekomen op zijn plannen om zonnekracht uit de Sahara naar Europa te exporteren. Dat heeft Paul van Son, chief executive van Desertec, bevestigd. Daarmee wordt een belangrijke slag toegebracht aan de Europese ambities om zijn markt voor hernieuwbare energie te voeden met goedkope externe voorraden. In november vorig jaar had het Duitse concern Siemens zich al uit het project teruggetrokken. Volgens critici is het project financieel nooit haalbaar geweest. Desertec zegt te werken aan een aantal andere strategieën.

Desertec had gehoopt met zijn project een belangrijke pijler van de wereldwijde hernieuwbare energie te kunnen worden. Het consortium wou tegen het midden van de eeuw met grote parken zonnepanelen in de Sahara een capaciteit van honderd gigawatt te kunnen uitbouwen. Bovendien werd opgemerkt dat het initiatief ook in andere regio's gedupliceerd zou kunnen worden. Daarbij werd erop gewezen dat 90 procent van de wereldbevolking binnen een afstand van 1.800 mijl van een woestijn woont.

Gehoopt werd dat Desertec ongeveer 20 procent van de Europese energiebehoeften zou kunnen dekken. Met het initiatief was een investering van 400 miljard dollar voorzien. Ook de Marokkaanse regering heeft zich echter al teruggetrokken uit het project en een eigen nationaal alternatief aangekondigd. Het project heeft nu nog achttien partners. Dat betekent een halvering tegenover de opstart van het initiatief. Bedoeling was de opgewekte energie met een onderzeese kabel vanuit Marokko naar Europa te transporteren.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desertec, sahara, zonnekracht |  Facebook |

Vrienden van Vladimir Poetin verrijken zich met Olympische winterspelen

Ambtenaren en zakenlui uit de directe omgeving van de Russische president Vladimir Poetin hebben ongeveer 30 miljard dollar verduisterd uit fondsen die bestemd waren voor de organisatie van de Olympische winterspelen in Sochi volgend jaar. Dat moet blijken uit een rapport van oppositieleider Boris Nemtsov, topman van de Republican Party of Russia. De cijfers tonen volgens Nemtsov aan dat de grootste constructieprojecten voor het evenement werden voorbehouden voor vrienden van Vladimir Poetin, die hun prijzen probleemloos konden opdrijven.

"De betrokken contracten werden niet aan een openbare aanbesteding onderworpen," zegt Boris Nemtsov nog. "De organisatie van het evenement is één grote fraude." Hij voegde er aan toe er bij het Russische gerecht te zullen aandringen op een diepgaand onderzoek. Nemtsov heeft ook gevraagd alle informatie over de organisatie van het evenement openbaar te maken. Hij voegde er aan toe dat de Olympische fraudeurs voor de rechtbank moeten worden gebracht.

Met een budget van 51 miljard dollar wordt Sochi de duurste Olympische Spelen uit de geschiedenis. De vorige editie van de winterspelen in Canada kostten 6 miljard dollar en de Olympische zomerspelen in Peking en Londen bleken uiteindelijk een kostprijs van respectievelijk 45 miljard dollar en 30 miljard dollar te hebben. Oorspronkelijk was voor Sochi een budget van 12 miljard dollar voorzien. Het grootste gedeelte van de uitgaven is naar de aanleg van transportinfrastructuur, waarvoor een bedrag van 20,9 miljard dollar is gebudgetteerd, gegaan.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, corruptie, sochi, olympische spelen |  Facebook |

Amerikaanse politiemannen vaak met eigen dienstwapen vermoord

Het beroep van politieman loopt in de Verenigde Staten het grootste risico om het slachtoffer te worden van moord. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. De onderzoekers stelden daarbij vast dat bij 93 procent van de moorden op politiemannen gebruik gemaakt wordt van vuurwapens. In 10 procent van de moorden werd zelfs gebruik gemaakt van het eigen dienstwapen van het slachtoffer.

Van het midden van de jaren negentig tot het einde van het volgende decennium werden in de Verenigde Staten 796 politiemannen vermoord. Daarbij werd geen rekening gehouden met de 72 slachtoffers van de terroristische aanslagen van nine-eleven in New York. Er wordt nog opgemerkt dat in 43 procent van de moorden de politieman zich alleen bevond tegenover zijn belagers. Ook bleek dat het slachtoffer bij 58 procent van de feiten beschermende kledij droeg.

Bij de meeste incidenten was het slachtoffer volgens onderzoeker David Swedler opgeroepen voor een verstoring van de orde. In 29 procent van de gevallen lagen de daders in een hinderlaag op de politieman te wachten. Ook wordt opgemerkt dat de aanslagen op politiemannen zich vooral concentreren in de zuidoostelijke staten van het land. In Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont en Rhode Island werden het minste aantal aanslagen op politiemensen geregistreerd.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politie, criminaliteit, moord |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende