30-06-13

Daglicht op werkvloer belangrijk voor levenskwaliteit van werknemer

De aanwezigheid van natuurlijk daglicht op de werkvloer heeft een belangrijke impact op de slaap, de activiteit en de levenskwaliteit van werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University in Chicago. De onderzoekers stelden vast dat werknemers in kantoren met ramen 173 procent meer daglicht krijgen tijdens de werkuren en tijdens de nacht zesenveertig extra slaap genieten. Werknemers die van daglicht kunnen profiteren, blijken ook meer fysieke activiteit te vertonen.

"Werknemers zonder toegang tot daglicht, laten op het gebied van levenskwaliteit lagere scores optekenen dan collega's die werken in ruimtes die wel voorzien zijn van ramen," merkt onderzoeker Ivy Cheung, neurowetenschapper aan de Northwestern University, op. "Werkruimtes zonder daglicht leiden tot fysieke problemen en een gebrek aan vitaliteit, maar ook slechtere scores op het gebied van slaapkwaliteit, slaapefficiëntie, slaapstoornissen en dysfuncties in de loop van de dag."

"Toegang tot daglicht heeft een opmerkelijke impact op werknemers," voert Cheung nog aan. "Het architectonisch design van werkruimtes moet dan ook rekening houden met de impact van het daglicht op het welzijn van de werknemers. De kwaliteit van het leven en de arbeid kan in belangrijke mate worden verbeterd door aan werknemers een optimale toegang tot daglicht te bieden. Daarbij moet zeker bij het ontwerp van nieuwe kantoorgebouwen rekening worden gehouden, maar ook bij bestaande ruimtes moet bekeken worden hoe eventuele problemen kunnen worden aangepakt."

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |

Empathie cruciaal onderdeel van moreel oordeel

Empathie vormt een belangrijk element in morele oordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College in de Verenigde Staten en de Favaloro University in Argentinië naar het gedrag van ruim 2.700 personen. Respondenten die het aanvaardbaar vinden om één individu op te offeren om een grotere groep te redden, blijken volgens de onderzoekers niet alleen louter cognitief te handelen, maar ook een specifieke type empathie te ontberen.

"Morele oordelen worden vaak gebaseerd op automatische emotionele en gecontroleerde cognitieve processen," voeren de onderzoekers Liane Young en Ezequiel Gleichgerrcht, respectievelijk psychologe aan het Boston College en neuroloog aan de Favalaro University, aan. "Emotionele processen zullen meestal de neiging ondersteunen om het individueel belang te benadrukken, terwijl cognitieve overwegingen ertoe leiden dat het individu zou kunnen worden opgeofferd aan het grotere algemeen belang."

"Uit het onderzoek blijkt dat er een cruciale band kan worden gevonden tussen een moreel oordeel en een empatische instelling, vooral door gevoelens van warmte en medevoelen tegenover mensen met problemen," zeggen de onderzoekers. "Een pragmatische keuze is niet alleen ingegeven door een versterkte cognitieve controle, maar ook door een verminderde emotionele inleving en een gereduceerde empathie. Een pragmatisch moreel oordeel is ook niet te wijten aan egocentrisme, maar aan een verlaagde empatische instelling."

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie, gedrag |  Facebook |

Vrouwelijke innovatoren blijven achter in commercialisering onderzoek

Vrouwen zijn in wetenschap even productief als mannen, maar zijn veel minder geneigd om hun onderzoek te commercialiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de activiteiten van vrouwelijke innovatoren tussen het midden van de jaren zestig en het midden van de jaren negentig. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers veel minder snel geneigd zijn om patenten aan te vragen dan hun mannelijke collega's.

Onderzoeker Fiona Murray, professor management aan het Massachusetts Institute of Technology, kwam tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers 60 procent minder snel patenten aanvragen op hun ontwikkelingen dan mannen. "Er is de jongste tijd wel een positieve evolutie merkbaar, waardoor de kloof lijkt te verkleinen," geef de onderzoekster toe. "Het fenomeen kan echter grotendeels worden verklaard door het feit dat vrouwen minder commercieel uitgebouwde netwerken hebben, maar ook vragen stellen rond eventueel negatieve aspecten van patenten."

"Er moet echter ook rekening gehouden met het feit dat vrouwelijke topwetenschappers in het algemeen minder goed vertegenwoordigd zijn wetenschappelijke adviesraden," zegt Murray. "Dat is geen bewuste keuze van deze topwetenschappers. Wel blijkt dat deze vrouwen minder snel uitgenodigd worden om in adviesraden te zetelen. Een aantal vrouwelijke wetenschappers geven toe dat ze maar aandacht zouden moeten besteden aan de promotie van hun expertise en de commerciële potentie van hun verwezenlijkingen."

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, patent |  Facebook |

Marketeers en consumenten niet even enthousiast over online reclame

Marketeers tonen zich over online reclame enthousiaster dan consumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Adobe en consulent Edelman Berland bij meer dan tienduizend consumenten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De onderzoekers stelden vast dat consumenten een grotere voorkeur vertonen voor kranten en televisie en familie, vrienden en collega's, terwijl marketeers een groter belang blijken te hechten aan bedrijvensites, sociale media en blogs.

"Marketeers en consumenten zijn het in het algemeen eens dat traditionele media betere reclame-platformen zijn en ook meer geloofwaardige bronnen zijn dan online alternatieven, maar toch blijken marketeers in internet-gebonden projecten meer mogelijkheden te zien dan consumenten," zeggen de onderzoekers. Onder meer bleek dat 47 procent van de consumenten kranten en televisie de beste reclamemedia vormen, terwijl slechts 41 procent van de marketeers het met die mening eens is.

Ook blijkt 31 procent van de consumenten familie, vrienden en collega's als invloedrijke informatie-bronnen te bestempelen, terwijl marketeers een score van 22 procent laten optekenen. Anderzijds geven 24 procent van de marketeers websites een belangrijke rol in de reclamesector, tegenover 18 procent bij de consumenten. Ook bij sociale media worden daarbij verschillen tussen 13 procent en 9 procent, terwijl bij de blogs resultaten van respectievelijk 11 procent en 8 procent werden gemeld.

Bovendien blijkt 32 procent van de consumenten van mening te zijn dat online reclame niet efficiënt is, tegenover 21 procent bij marketeers. Ook zegt ongeveer 50 procent van de consumenten dat online banners niet werken, tegenover 36 procent bij marketeers.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, internet |  Facebook |

Cloud kan belangrijk platform voor energiebesparing zijn

Een overheveling van een aantal computer-services naar een cloud-omgeving kan tot belangrijke energie-besparingen opleveren. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Lawrence Berkeley National Laboratory, de Northwestern University en internetbedrijf Google. De onderzoekers merken daarbij op dat een overheveling van courante software-applicaties van 86 miljoen Amerikaanse werknemers naar de cloud-omgeving een energie-besparing zou kunnen opleveren die voldoende zou zijn om Los Angeles een heel jaar van elektriciteit te voorzien.

"Het verschuiven van courante zakelijke applicaties - zoals email, klantenrelaties en programma's voor onder meer tekstverwerking - van een lokale computer naar gecentraliseerde clouddiensten zou de energie-consumptie met 87 procent kunnen afbouwen," merkt onderzoeksleider Eric Masanet. "Voor de Verenigde Staten zou dit een besparing betekenen van ongeveer 23 miljard kilowattuur. Dat komt overeen met de totale elektriciteit die nodig is om alle woningen en industrie van Los Angeles van energie te voorzien."

"Cloud computing kan een belangrijke impact hebben op het energieverbruik van een economie," zeggen de onderzoekers dan ook. Er is later ook een onderzoek voor Europa voorzien. Urs Hoelzle, vice-president technische infrastructuur bij Google, wijst erop dat al langer geweten is dat grote datacenters door een gebrek aan efficiëntie worden gekenmerkt. Er is volgens hem geen reden om te verwachten dat die situatie nu nog zal verbeteren, zodat het stopzetten van die activiteiten en een overstap naar clouddiensten een logische strategie lijkt.

Urs Hoelzle geeft daarbij aan dat al verschillende startups in Silicon Valley exclusief op clouddiensten en online diensten steunen en daarmee ook vermijden een uitgebreid informatica-team moeten onderhouden.

Lees Verder

10:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, energie |  Facebook |

Online fraudeurs richten hun pijlen op kleine beleggers

Fraudeurs proberen met bedrieglijke emails en sociale media kleine investeerders tot bijzonder risicovolle transacties aan te zetten. Dat hebben de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Authority (FIRA) gezegd op basis van een studie van veiligheidsexpert McAfee, die een opmerkelijke toename heeft opgemerkt in grootschalige email-campagnes die aandelen-investeringen bij kleine investeerders promoten.

"De fraudeurs proberen beleggers aan te zetten om aandelen te kopen in kleine ondernemingen door het aanbieden van inside informatie die verondersteld wordt de prijs op te drijven wanneer de gegevens in de openbaarheid zullen worden gebracht," wordt er opgemerkt. "De titels van de emails zijn samengesteld uit elementen die erop gericht zijn om snel interesse te wekken in goedkope aandelen. Investeerders moeten echter bijzonder voorzichtig zijn met deze informatie, die vaak malafide bedoelingen hebben."

De verzenders van deze boodschappen zijn volgens het rapport vaak tussenpersonen die in wezen betaalde promotoren of insiders zijn die grote winsten op het oog hebben door de prijzen kunstmatig op te drijven door de opwinding die wordt gecreëerd door de massale verspreiding van berichtgeving. "Wanneer de verzenders hun winsten hebben genomen, wordt de promotie stopgezet en storten de prijzen vaak opnieuw in, waardoor goedgelovige beleggers met grote verliezen achterblijven;"

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, aandelen, fraude |  Facebook |

Films en songs bouwen op een evolutionaire basis

Culturele producten hebben een belangrijke evolutionaire basis. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Concordia University. De Canadese onderzoekers dat er weinig in het consumptie-gedrag volledig kan worden doorgrond zonder naar evolutionaire factoren te kijken. De wetenschappers verwijzen daarbij naar de cruciale basisbeginselen van overlevingsdrang, reproductie, partnerselectie en wederzijds altruïsme. Die vier elementen vormen volgens de onderzoekers de basis van het merendeel van de filmproducties en songs.

"Hollywood brengt steeds opnieuw films rond oorlogen, romantiek, familieruzies en heroïsche daden op de markt," merkt onderzoeksleider Gad Saad, professor marketing aan de Concordia University, op. "Dat is echter geen aanwijzing van creatieve luiheid, maar wel het gevolg van een evolutionair bestel. Hetzelfde fenomeen kan men terugvinden in de popmuziek, waar thema's vaak draaien rond het tonen van materiële weelde en het vinden van de geschikte partner."

"Romans, popsongs en films komen altijd terug op de Darwiniaanse thema's van overlevingsdrang, reproductie, partnerkeuze en altruïsme," voert professor Saad nog aan. "Romans, popsongs, films en talloze andere culturele producten vormen een rechtstreeks venster op de biologische menselijke natuur. Om commercieel succes te hebben, moeten culturele producten dan ook content proberen te bieden die kan worden gekaderd in de evolutie van de menselijke natuur."

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, evolutie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende