31-07-13

Meerderheid bedrijven gebruikt sociale media voor interne communicatie

Een meerderheid van bedrijven doet beroep op sociale media als platform voor interne communicatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Towers Watson bij bijna driehonderd bedrijven. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 56 procent van de bedrijven diverse sociale media gebruiken om hun interne communicatie te organiseren en communities uit te bouwen. Er wordt echter aan toegevoegd dat er geen consensus is over de sociale instrumenten die het meest efficiënt bij die taken kunnen worden ingeschakeld, maar eveneens wordt opgemerkt dat bedrijven deze platformen moeten inschakelen om een groter engagement te creëren bij de medewerkers.

“Sociale media zijn van nature uit ontwikkeld om communities uit te bouwen en zouden werknemers kunnen aanzetten om zich te engageren rond items zoals productiviteit, samenwerking, cultuur en waarden,” merkt Nicola Cul, directeur communicatie en verandermanagement bij Towers Watson, op. “Naarmate bij bedrijven de noodzaak aan een wereldwijde samenwerking toeneemt, zullen wellicht meer bedrijven naar sociale media grijpen om hun boodschappen op een creatieve manier te communiceren.” Instant messaging is met 73 procent het meest populaire sociale platform dat door de bedrijven wordt gehanteerd, maar minder dan de helft van de gebruikers vindt het systeem efficiënt.

Het onderzoek toonde aan dat geen enkel sociaal mediaplatform door een meerderheid van de respondenten als een efficiënt instrument werd bestempeld. “Toch moeten bedrijven deze instrumenten aanwenden om het engagement bij de werknemers op te drijven,” voert Nicola Cull aan. “De geografische afstand tussen de werknemers wordt door thuiswerk en buitenlandse vestigingen steeds groter. Deze werknemers vragen een duidelijke communicatie en wensen ook vanaf afstand op een degelijke manier gesteund en begeleid te worden. Daarom is een gemakkelijk contact met managers en collega’s noodzakelijk. Sociale media kunnen daarvoor een handig instrument aanbrengen.”.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, communicatie |  Facebook |

Sociale media kunnen mobiliteit op arbeidsmarkt promoten

Sociale media kunnen de mobiliteit op de arbeidsmarkt promoten. Het gebruik van sociale media om zijn creativiteit te demonstreren, kan voor jongeren bovendien een strategie vormen om een profiel uit te bouwen dat hen kan helpen bij het zoeken naar een baan. Dat is gezegd tijdens een congres van de Recruitment Society in Londen. Er werd echter aan toegevoegd dat jongeren tegelijkertijd ook moeten begeleid worden bij het efficiënt gebruik van deze online tools, zodat vermeden kan worden dat hun professionele toekomstmogelijkheden in het gedrang zouden worden gebracht. Er werd echter ook opgemerkt dat sociale media te vaak worden aangewend om kandidaten te elimineren in plaats van te selecteren.

“Sociale media worden vaak tegelijkertijd als een vriend en een vijand van de jonge werkzoekende afgeschilderd,” wordt er opgemerkt. “Het medium biedt talloze mogelijkheden waarmee de jonge werkzoekende zichzelf in een gunstig daglicht kan plaatsen, maar verbergt tegelijkertijd ook vele valkuilen die de tewerkstellingskansen kunnen hypothekeren. Een begeleiding is dan ook noodzakelijk. Het is echter heel onwaarschijnlijk dat het onderwijs binnen zijn overbeladen agenda nog tijd zal willen vrijmaken om het intelligent gebruik van sociale media te helpen garanderen, op uitzondering van vrijwillige initiatieven van individuele leerkrachten.”

“Het onderwijs zal alleen gedwongen kunnen worden om aandacht te besteden aan de problematiek door het onderwerp formeel in het officiële educatief programma op te nemen,” merkte Nathan De Garis, marketing manager bij consulent Quinton Kynaston, op. Copywriter Josh Lee merkte echter op dat ook het bedrijfsleven zijn houding tegenover sociale media moet aanpassen. “Bedrijven zouden moeten aanvaarden dat platformen zoals Facebook behoren tot het strikte privéleven van de gebruiker en zouden er zich dan ook moeten van onthouden om de accounts in het netwerk te gebruiken om kandidaten te weren wegens content die minder gepast wordt beoordeeld.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, mobiliteit, arbeidsmarkt |  Facebook |

Babyboomers worden tijdelijk antwoord op tekort aan vaardigheden

De babyboomers worden mogelijk een cruciale bevolkingsgroep om bij de bedrijven een tijdelijk tekort aan vaardigheden op te vangen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Executives Online. Opgemerkt wordt dat vele bedrijven ervaren interim-managers nodig hebben om tijdelijke tekorten aan vaardigheden in hun management-teams op te vangen. Die leemtes zouden door de babyboomer-generatie volgens Executives Online perfect kunnen worden opgevuld. De bereidheid van werknemers om hun beroepsloopbaan te verlengen en pas later met pensioen te gaan, zal er volgens het rapport voor zorgen dat deze voorraad aan talent verder zal blijven aangroeien.

Deelnemers aan het onderzoek merken op dat babyboomers vaak vaardigheden hebben opgebouwd die jongere collega’s nog niet hebben kunnen verwerven. Er wordt aan toegevoegd dat deze oudere groep werknemers vaak een breder inzicht in de activiteiten van de bedrijven of sectoren hebben opgebouwd en daardoor problemen vanuit een bredere invalshoek en strategisch kunnen benaderen. Ook wordt opgemerkt dat deze oudere werknemers vaak onmiddellijk renderen omdat er niet meer moet worden geïnvesteerd in vorming en opleiding. Verscheidene respondenten gaven dan ook aan van plan te zijn om beroep te willen doen op de expertise van deze oudere werknemers.

Uit het onderzoek bleek dat 70 procent van de onderzochte interim-managers ouder waren dan vijftig jaar, terwijl 18,7 procent een zestigplusser is. Ook bleek dat meer dan een kwart van de ondervraagde bedrijven oudere interim-krachten had aangeworven omdat de gevraagde vaardigheden in het bestaande team niet aanwezig waren. Bovendien gaf 16 procent aan de extra management-capaciteit nodig gehad te hebben om een tijdelijk project te kunnen afwerken. Daarnaast zei 16 procent op zoek was naar een permanente invulling van een vacature, maar niet snel genoeg de gepaste kandidaat te hebben kunnen vinden.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomer, vaardigheden |  Facebook |

Evenementensponsoring platform voor versterking lokale aanwezigheid

Dit jaar zal de evenementensponsoring in de Verenigde Staten een omzet halen van 849 miljoen dollar. Dat betekent een stijging met 2,9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de gespecialiseerde consulent IEG Group. Opgemerkt wordt dat de sector weliswaar minder snel groeit dan de totale sponsoringmarkt, waar een stijging met 5,5 procent zou worden geregistreerd, maar er wordt aan toegevoegd dat festivals door de bedrijven nog altijd worden bestempeld als een uitstekend kanaal om de consument te bereiken. De onderzoekers merken op dat sponsors tijdens deze festivals vooral hun lokale aanwezighid hopen te kunnen versterken.

“Evenementen bieden sponsors de mogelijkheid om tijdens de zomerperiode een publiek te bereiken,” merkt onderzoeker William Chipps op. “Het is voor vele bedrijven moeilijk om tijdens die periode met de traditionele reclamekanalen een voldoende brede doelgroep te bereiken.” Er wordt aan toegevoegd dat vooral banken, autodealers en een aantal andere sectoren van de sponsoring van evenementen gebruik maken om hun positie op de lokale markt te versterken. Er wordt aan toegevoegd dat festivals ook voor drankenproducenten een belangrijk marketingkanaal zijn. PepsiCo, Coca-Cola, AB InBev en MillerCoors zijn dan ook de marktleiders in de Amerikaane evenementensponsoring.

Naast de drankenbedrijven bestaat de top tien van belangrijkste sponsors uit AT&T, Wells Fargo, General Motors, Ford Motor en Toyota. De totale sponsoringmarkt zou in de Verenigde Staten dit jaar een omzet van 19,9 miljard dollar realiseren. Sportsponsoring zou een aandeel van 69 procent hebben in de totale omzet, gevolgd door entertainment (10 procent), goede doelen (9 procent), kunst (5 procent) en festivals en evenementen (4 procent). Sportsponsoring zou daarbij een groei met 6 procent laten optekenen, terwijl entertainment een toename met 5,1 procent zou laten registreren en de investering in goede doelen met 4,8 procent zou toenemen.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evenement, sponsoring |  Facebook |

Tablets verdringen notebooks steeds meer van de markt

Tegen volgend jaar zullen wereldwijd dubbel zoveel tablets worden verkocht dan notebooks en aanverwante toestellen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau NPD DisplaySearch. Voorspeld wordt dat volgend jaar wereldwijd 364 miljoen tablets zullen worden verkocht, vooral door een groeiende populariteit in de opkomende markten, waar de lagere prijzen en kleinere schermen bijzonder aantrekkelijk zijn voor het publiek. Daarentegen zal de verkoop van notebooks en aanverwante toestellen volgens het rapport volgend jaar beperkt blijven tot 177 miljoen exemplaren. Er wordt aan toegevoegd dat producenten ook in hun aanbod steeds meer de nadruk op tablets zullen leggen.

Volgens de onderzoekers moet dan ook worden verwacht dat de verkoop van notebooks de volgende jaren verder zal afkalven. Over vier jaar zouden nog 176 miljoen exemplaren worden verkocht. Op dat ogenblik zou de verkoop van tablets zijn opgelopen tot 589 miljoen exemplaren. “Er zijn dan ook signalen dat verscheidene producenten de geplande productie-niveaus van notebooks naar beneden hebben herzien,” merkt Richard Shim, analist bij NPD DisplaySearch, op. “Daarentegen wordt het assortiment tablets verder uitgebouwd.” Volgens de analist zal de tabletmarkt in de toekomst vooral worden gedomineerd door de exemplaren met kleinere schermen.”

Talbet met een scherm van maximaal acht inch zullen volgens het rapport dit jaar 59 procent van de totale markt vertegenwoordigen. Over twee jaar zou dat aandeel echter zijn opgelopen tot 63 procent. “Kleinere tablets zijn bijzonder belangrijk, omdat ze op een grote populariteit mogen rekenen in de opkomende regio’s,” voert Richard Shim aan. “De kleinere tablets kunnen immers een belangrijk prijsvoordeel inhouden voor de consument. Aangezien het scherm gemiddeld iets meer dan één derde van de totale tablet-kost vertegenwoordigt, zijn de kleinere versies dan ook bijzonder aantrekkelijk op prijsgevoelige markten.”

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablets, notebook |  Facebook |

Bedrijven negeren steeds minder vaak opmerkingen in sociale media

Bedrijven reageren vaker op opmerkingen of vragen die consumenten in sociale media formuleren. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Socialbakers. Opgemerkt wordt dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 62 procent van de gestelde vragen in sociale media werden beantwoord. Tijdens dezelfde periode vorig jaar bleek slechts op 30 procent van de vragen van de consument te worden geantwoord. De onderzoekers voegen er aan toe dat twee jaar geleden amper 5 procent van de vragen werden beantwoord. Socialbakers merkt verder op dat vooral de luchtvaartindustrie een duidelijke verbetering van de klantenservice op sociale platformen heeft laten optekenen.

De onderzoekers merken daarbij op dat inmiddels 79 procent van de luchtvaartbedrijven vragen van consumenten in sociale media beantwoorden, tegenover een score van 55 procent vorig jaar. Op de tweede plaats staat de financiële sector met een score van 78 procent, gevolgd door telecommunicatie (75 procent). “Nu bedrijven de bereidheid tonen om op de vragen van de gebruikers te reageren, wenden steeds meer consumenten zich naar de online platformen van de merken. Vele fans hebben onvoldoende tijd om te wachten op antwoorden langs de traditionele kanelen zoals callcenters en email, zodat ze een onmiddellijk antwoord eisen op sociale platformen.”

“Het aantal vragen van consumenten op Facebook is op één jaar tijd met 85 procent toegenomen,” zegt SocialBakers nog. “Het zou door een aantal merken dan ook overwogen moeten worden om een speciale klantendienst te organiseren die gedurende vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week op vragen en opmerkingen van de klanten zou kunnen antwoorden.” Er wordt nog aan toegevoegd dat bedrijven ook sneller blijken te antwoorden. De beste prestaties werden opgetekend door de Nederlandse Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM), die met een score van meer dan 97 procent niet alleen het vaakst antwoordde, maar met een responstijd van 45 minuten ook het snelste reageerde.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, klantenservice |  Facebook |

Ook Russische mafia actief in de voetbalwereld

De Europese politiedienst Europol heeft een onderzoek aangekondigd naar de activiteiten van de Russische mafia in de voetbalwereld. Dat heeft Rob Wainwright, hoofd van Europol, bekend gemaakt. Europol ontdekte in februari dit jaar een Aziatisch misdaadkartel dat zich met het vervalsen van voetbalwedstrijden over de hele wereld inliet, maar Wainwright zegt dat er ook een aantal aanwijzingen zijn dat de Russische mafia eveneens in de sector actief is. Hij voegde er aan toe dat mogelijk ook in het Balkangebied een aantal criminele groepen illegale winsten halen uit het manipuleren van voetbalwedstrijden.

“Het is geen verrassing dat criminele bendes in het voetbal geïnteresseerd zijn geraakt,” voert Rob Wainwright aan. “Het manipuleren van voetbalwedstrijden kan immers veel winsten opleveren, terwijl de risico’s bijzonder beperkt blijven. We weten bovendien dat Russische misdaadkartels in een brede waaier van sectoren actief zijn, zodat het ook geen verwondering hoef te wekken dat deze criminele groepen zich ook op het voetbal richten.” Wainwright voegde er aan toe dat het team van onderzoekers wordt versterkt om het probleem verder te onderzoeken. Er worden volgens hem voorbereidingen getroffen om twee grote onderzoeken op te starten.

De Russische president Wladimir Poetin heeft eerder deze maand een nieuwe wet goedgekeurd, waardoor het manipuleren van voetbalwedstrijden strenger kan worden aangepakt. De maximumstraf voor het vervalsen van wedstrijden werd daarbij opgedreven tot zeven jaar gevangenisstraf. De wet verbiedt coaches, atleten en verantwoordelijken bovendien om op wedstrijden uit de eigen sporttak te gokken. Inbreuken zouden kunnen worden bestraf met een gevangenisstraf en een maximumboete van 1 miljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 30.000 dollar. Recent werden ook in Hongarije een aantal arrestaties verricht wegens het manipuleren van voetbalwedstrijden.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, voetbal, criminaliteit |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende