31-08-13

Romeinen hadden al vroeg inzicht in nanotechnologie

De Romeinen lijken zestienhonderd jaar geleden al gebruik gemaakt te hebben van nanotechnologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London naar de constructie van Romeinse Lycurgus-beker, die onder afwijkende lichtomstandigheden ook andere kleuren kon aannemen. Opgemerkt wordt dat metalen bestanddelen voor het glas wellicht eindeloos werd gemalen tot er duizenden partikels nodig waren om overeen te komen met één zandkorrel. Maar bovendien bleken de scheppers van de beker volgens de onderzoekers ook te beseffen dat een verschillende dikte van het glas ook tot variaties in de kleur konden leiden.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: romeinen, nanotechnologie |  Facebook |

Zachte research leidt vaker tot overdreven resultaten

Onderzoekers die betrokken zijn bij zogenaamde zachte research zijn vaker geneigd om de resultaten van hun studies te overdrijven dan collega’s in andere sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. De onderzoekers merken op dat onderzoekers bij zachte research een grotere vrijheid genieten om experimenten te creëren die hun theorieën bevestigen. Die studies zijn volgens de Schotse wetenschappers eerder gericht op het invullen van verwachtingen dan op het bereiken van een duidelijk omschreven doel of de ontdekking van nieuwe elementen. De wetenschappers voegen er aan toe dat vooral in de Verenigde Staten resultaten worden overdreven.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research |  Facebook |

Digitale media zullen grootste reclamebudgetten krijgen

Slechts één kwart van de marketeers is van mening dat adverteerders voor traditionele media grotere budgetten zullen blijven reserveren dan voor digitale projecten. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Strata bij honderd bureaus die verantwoordelijk zijn voor de mediaaankopen van de adverteerders. Vorig jaar was nog 45 procent van de ondervraagden ervan overtuigd dat traditionele media altijd grotere budgetten zullen krijgen dan digitale platformen, maar dat aantal is dit jaar teruggevallen tot een laagterecord van 27 procent. Vooral de kloof tussen televisie en digitale media is volgens de onderzoekers op één jaar tijd fel afgezwakt.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media |  Facebook |

Gebruik smartphones en tablets vertoont aantal parallellen

Smartphones en tablets vertonen opmerkelijke gelijkenissen in de gebruikspatronen gedurende het verloop van de dag. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Flurry. De onderzoekers stellen daarbij dat de gelijkenissen wellicht het resultaat zijn van de gevarieerde levensstijl van de huidige generatie. Opgemerkt wordt dat het gebruik van applicaties voor iPhones en iPads gedurende het verloop van de dag een geleidelijke stijging kent om tijdens de avonduren een piek te bereiken. Flurry voegt er aan toe dat gelijkaardige tendensen ook kunnen worden vastgesteld bij smartphones en tablets die met het Android-besturingssysteem werken.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, tablet |  Facebook |

Stages bieden aan alle partijen een meerwaarde

Stages worden zowel door de stagiairs zelf als door de werkgever bijzonder positief geëvalueerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse ministerie van ondernemen en innovatie. De onderzoekers stelden vast dat 83 procent van de stagiairs van mening is dat de stage hun beroepsvaardigheid heeft verbeterd en een positieve invloed heeft op hun carrièrevooruitzichten. Maar ook bleek dat 72 procent van de werkgevers aangaf door de stageplaatsen de kwaliteit van hun producten en diensten te hebben kunnen verbeteren, terwijl 68 procent ook gewag maakte van een verbeterde productiviteit.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stage |  Facebook |

Dagdromers laten zich ook gemakkelijker afleiden

Dagdromers worden ook afgeleid door irrelevante externe gebeurtenissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sussex. De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen bij het vervullen van een opdracht op een computerscherm steevast tragere reactietijden laten optekenen indien ze met een externe afleiding worden geconfronteerd. Bij dagdromers bleek de afleiding echter een veel grotere impact te hebben op de prestaties dan op de rest van de proefpersonen. De wetenschappers stellen dat deze dagdromers dan ook duidelijk gevoeliger zijn voor zowel externe als interne irrelevante elementen.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dagdromer, concentratie |  Facebook |

Banken trekken zich vooral terug uit armere wijken

Banken sluiten vooral kantoren in buurten met een hoge werkloosheid en maatschappelijke achterstand. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham naar banksluitingen in Groot-Brittannië sinds het einde van de jaren tachtig. De onderzoekers stelden daarbij vast dat twee derde van de sluitingen sinds het midden van de jaren negentig dienden te worden opgemerkt in gebieden waar het armste derde van de Britse bevolking woont. Vooral de armere stadswijken, multiculturele gebieden in de grote metropolen en traditionele industriële buurten zouden het grootste aantal sluitingen zijn geconfronteerd.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, sluitingen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende