30-09-13

Moeilijke economische omstandigheden leidt tot fraude met kwalificaties

In moeilijke economische omstandigheden wordt een grotere fraude met kwalificaties opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Graduate Prospects bij bijna zeshonderd Britse studenten en gediplomeerden. De onderzoekers stelden vast dat 61 procent van de respondenten van mening is dat een verhoging van het schoolgeld een groter aantal kandidaten doet afzien om universitaire studies te volgen en op hun curriculum vitae over hun kwalificaties te liegen om zich van een baan te kunnen verzekeren. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover vorig jaar. Onder meer blijken vele studenten diploma’s te kopen bij malafide onderwijsinstellingen.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kwalificatie, onderwijs |  Facebook |

Sociale klasse blijft cruciaal in bestuurskamer

In Groot-Brittannië blijven de private schools de bestuurskamers van de grote ondernemingen domineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Equal Approach. De onderzoekers stelden vast dat bijna de helft van de executives van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven aan private schools hebben gestudeerd, tegenover slechts 7 procent van de totale Britse bevolking. Opgemerkt wordt dat 28 procent van de executives aan Oxford of Cambridge heeft gestudeerd, terwijl 52 procent les heeft gevolgd aan instellingen uit de Russell Group, het samenwerkingsverband tussen de twintig meest prestigieuze Britse universiteiten.

“De resultaten van de studie zijn ontgoochelend,” merkt Dawn Milman-Hurst, chief executive van Equal Approach, op. “Er is de voorbije jaren heel wat aandacht besteed aan het glazen plafond en een gebrek aan vrouwelijke aanwezigheid in de hoogste bedrijfskaders, maar in werkelijkheid blijken er ook grote barrières te blijven voor talentvolle krachten die niet de opportuniteit hebben gehad om aan prestigieuze Britse onderwijsinstellingen les te volgen. Er is in Groot-Brittannië dan ook duidelijk sprake van een class seiling. Het is voor de Britse economie nochtans cruciaal dat elk beschikbaar talent, ongeacht de persoonlijke achtergrond, de kans krijgt om de top van het bedrijfsleven te bereiken.”

“Diversiteit creëert talloze commerciële voordelen,” waarschuwt Milman-Hurst. “Als de meest zichtbare vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de sturende kracht van de bestuurskamer en het management, moeten voorzitters en chief executives dat belang aan diversiteit uitstralen.” Uit het onderzoek blijkt dat de impact van private schools zich het meest laat voelen in de sector van olie en gas, waar 60 procent van de topmanagers elitair onderwijs heeft genoten. Ook in de media heeft 57 procent van de chief executives en voorzitters een achtergrond van private schools. Opmerkelijk is echter dan geen enkele topman van de grootste Britse banken uit de private schools afkomstig is.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

Telefoongesprek blijft belangrijk marketing-kanaal

Het telefoongesprek blijft een belangrijk marketing-kanaal. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Ipsos en het internetbedrijf Google bij drieduizend gebruikers van mobiele zoekopdrachten die recent een aankoop hebben verricht. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 70 procent van de respondenten gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vanuit de zoekopdracht telefonisch contact op te nemen met de verkoper. De functie bleek het belangrijkste te zijn bij consumenten die op het punt stonden om een aankoop te verrichten (61 procent) of zich in de fase van productonderzoek bevonden (52 procent).

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telefoon, marketing |  Facebook |

Reclame in sociale netwerken creëert toegang tot nieuwe producten

Reclame is voor gebruikers van sociale netwerken een belangrijk platform om nieuwe merken, producten of diensten te ontdekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester bij bijna zeventienhonderd volgelingen van bedrijven in sociale media. De onderzoekers stelden vast dat 41 procent van de respondenten door reclames nieuwe producten, merken of diensten ontdekken. Reclame is daarmee volgens de onderzoekers een efficiënter platform dan zoekmachines (34 procent), email-reclame (31 procent) en online video (22 procent). Er wordt aan toegevoegd dat sociale media voor deze groep respondenten ook een belangrijk kanaal vormt om onderzoek te verrichten naar producten die men eventueel wil aankopen.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, sociale netwerken |  Facebook |

Kunst heeft grote impact op leven van jongeren

Een betrokkenheid bij kunst heeft een belangrijke impact op jongeren. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Sydney. De onderzoekers merken op dat de invloed van deze betrokkenheid veel verder reikt dan het onderwijs. De wetenschappers kwamen immers tot de vaststelling dat een artistiek engagement niet alleen kan worden gelinkt aan een grotere schoolmotivatie en een groter engagement in de klas, maar ook tot een grotere levenstevredenheid en een beter zelfbeeld. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat kunst een centrale rol moet worden toegemeten in het onderwijs en niet als een randgebeuren mag worden benaderd.

“Uit de studie bleek dat studenten die actief zijn in dans, theater, muziek en beeldende kunsten betere academische resultaten laten optekenen dan generatiegenoten die kunst grotendeels aan zich voorbij laten gaan,” merkt onderzoeksleider Andrew Martin, professor vorming en sociaal werk aan de University of Sydney, op. “Onder meer bleken studenten met een groter artistiek engagement zich meer gemotiveerd te voelen, terwijl ze ook meer geneigd bleken om opgelegde projecten af te werken en vaker in de les aanwezig waren. Bovendien bleken ze ook een groter plezier te hebben in de lessen en academisch hogere aspiraties te koesteren.”

“Bovendien bleken studenten met een grotere interesse in kunst ook in hun persoonlijke leven van een groter welzijn te getuigen,” zegt professor Martin nog. “Daarbij werden onder meer een beter zelfbeeld en een grotere levenstevredenheid opgetekend. Bovendien bleken de studenten ook een grotere zingeving in het leven te ervaren.” De onderzoekers merken op dat de sterkste positieve effecten werden ervaren bij jongeren die op een actieve manier bij kunstprojecten op school waren betrokken. Daarnaast bleek echter ook de interesse en het engagement van de ouders in de artistieke sector een stimulerende rol te spelen.

“Het onderzoek toont aan dat kunst een positieve impact kan hebben op vele aspecten van het leven,” voert Andrew Martin nog aan. “In het onderwijsprogramma dient dan ook een volwaardige ruimte worden geboden aan artistieke projecten.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, onderwijs |  Facebook |

Wereld wordt geconfronteerd met brede talentcrisis

De wereld wordt geconfronteerd met een brede talentcrisis. In achttien van de dertig belangrijkste economieën van de wereld moet, ondanks de uiteenlopende economische omstandigheden, een tekort aan vaardigheden worden geregistreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hays. Binnen de Europese Unie worden Spanje, Portugal, Ierland en Groot-Brittannië volgens het rapport met de grootste tekorten aan vaardigheden geconfronteerd. De onderzoekers merken op dat niet de economische omstandigheden, maar wel een gericht beleid op gebied van onderwijs en tewerkstelling de belangrijkste voorwaarden zijn om het tekort aan talent aan te pakken.

“De wereld wordt met een stijgende werkloosheid geconfronteerd, maar tegelijkertijd blijft ook het aantal moeilijk invulbare vacatures toenemen, aangezien een groot gedeelte van de beschikbare arbeidskrachten onvoldoende is gekwalificeerd voor de aangeboden betrekkingen,” voeren de onderzoekers aan. “Hetzelfde probleem wordt in veel nationale arbeidsmarkten aangetroffen.” Er wordt aan toegevoegd dat in weinig landen het onderwijs optimaal is afgesteld op de behoeftes van de bedrijfswereld. In de meeste landen is de situatie het voorbije jaar nog verscherpt. Alleen in Australië, Brazilië, China, Chili en Zwitserland zou een lichte verbetering zijn opgetekend.

De onderzoekers stelden ook vast dat er geen verband kan worden vastgesteld tussen de prestaties van een nationale economie en de efficiëntie van de arbeidsmarkt van het land. “De diepte van de recessie vormt geen verklaring voor de werkloosheid of de problemen van de arbeidsmarkt om het bedrijfsleven met het nodige talent te bevoorraden,” aldus Hays. “In een land met een ondermaats presterende economie en een grote werkloosheid, zoals Spanje, blijkt het niet minder moeilijk te zijn om arbeidskrachten met de geschikte kwalificaties te vinden voor een aantal vacatures dan in naties met gunstiger economische omstandigheden.”

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, talent |  Facebook |

Reggae biedt weinig meerwaarde voor economie Jamaica

Ondanks de grote populariteit die reggaemuziek in de hele wereld geniet, draagt de sector in werkelijkheid weinig bij tot de economie van Jamaica, de bakermat van het genre. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Nieuw-Zeeland bij een zestigtal Jamaïcaanse muzikanten. De onderzoekers merken op dat de meeste rechten op reggaemuziek in het buitenland zijn geregistreerd, terwijl ook de singer-songwriters zelf een tekort aan inzicht in hun copyright zouden hebben, waardoor ze een groter risico lopen om door andere partijen uit de muziekwereld uitgebuit te worden. Er wordt anderzijds wel benadrukt dat reggae cultureel een grote waarde blijft behouden voor Jamaica. “Muziek is historisch door leden van verschillende etnische groepen vaak gehanteerd om in het buitenland de band met hun gebied van herkomst te koesteren,” merkt onderzoeker Sharma Taylor, juriste aan de Victoria University, op. “De muziek van het Jamaicaanse thuisland moet bijdragen tot een gevoel van identiteit en menselijke waardigheid en het dagelijkse leven draagbaar helpen maken. Vandaag blijft de culturele waarde van muziek in Jamaica bijzonder belangrijk. De muziek vormt een onderdeel van de nationale en culturele identiteit en wordt zelfs gebruikt als een instrument op criminaliteit onder controle te houden.”

“Anderzijds blijkt dat de Jamaicaanse wetgeving weliswaar in belangrijke mate beantwoordt aan de internationale auteursrechten, maar geen stimulans biedt om reggae een belangrijke bijdrage laten leveren tot de nationale economie,” zegt Sharma Taylor nog. “Tussen de jaren vijftig en zeventig van de voorbije eeuw bestond er in Jamaica in praktijk eigenlijk geen copyright, terwijl die periode binnen de muziekindustrie een belangrijke periode was van creativiteit en innovatie. Het gebruik van het werk van andere componisten om nieuwe en andere muziek werd gestimuleerd door een gebrek aan toepassing van de copyright-wetten. Dat is van groot belang geweest voor de reggae-muziek.”

Tegelijkertijd bleken de componisten echter geen inkomsten te kunnen verwerven uit hun originele creaties. Sharma Taylor zegt dat Jamaica er belang bij heeft om zowel de sociale voordelen als inkomsten uit de reggae-muziek te genereren. “Er moet in Jamaica echter een tekort aan inzicht in de mogelijkheden van een commercialisering van het copyright worden vastgesteld,” voert de onderzoekster aan. “Een gebrek aan inzicht is weliswaar geen strikt copyright-gebeuren, maar vormt wel een belangrijk gegeven waarmee het beleid moet rekening houden bij het ontwikkelen van een politiek.”

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reggae, muziek, jamaica |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende