30-09-13

Moeilijke economische omstandigheden leidt tot fraude met kwalificaties

In moeilijke economische omstandigheden wordt een grotere fraude met kwalificaties opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Graduate Prospects bij bijna zeshonderd Britse studenten en gediplomeerden. De onderzoekers stelden vast dat 61 procent van de respondenten van mening is dat een verhoging van het schoolgeld een groter aantal kandidaten doet afzien om universitaire studies te volgen en op hun curriculum vitae over hun kwalificaties te liegen om zich van een baan te kunnen verzekeren. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover vorig jaar. Onder meer blijken vele studenten diploma’s te kopen bij malafide onderwijsinstellingen.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kwalificatie, onderwijs |  Facebook |

Sociale klasse blijft cruciaal in bestuurskamer

In Groot-Brittannië blijven de private schools de bestuurskamers van de grote ondernemingen domineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Equal Approach. De onderzoekers stelden vast dat bijna de helft van de executives van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven aan private schools hebben gestudeerd, tegenover slechts 7 procent van de totale Britse bevolking. Opgemerkt wordt dat 28 procent van de executives aan Oxford of Cambridge heeft gestudeerd, terwijl 52 procent les heeft gevolgd aan instellingen uit de Russell Group, het samenwerkingsverband tussen de twintig meest prestigieuze Britse universiteiten.

“De resultaten van de studie zijn ontgoochelend,” merkt Dawn Milman-Hurst, chief executive van Equal Approach, op. “Er is de voorbije jaren heel wat aandacht besteed aan het glazen plafond en een gebrek aan vrouwelijke aanwezigheid in de hoogste bedrijfskaders, maar in werkelijkheid blijken er ook grote barrières te blijven voor talentvolle krachten die niet de opportuniteit hebben gehad om aan prestigieuze Britse onderwijsinstellingen les te volgen. Er is in Groot-Brittannië dan ook duidelijk sprake van een class seiling. Het is voor de Britse economie nochtans cruciaal dat elk beschikbaar talent, ongeacht de persoonlijke achtergrond, de kans krijgt om de top van het bedrijfsleven te bereiken.”

“Diversiteit creëert talloze commerciële voordelen,” waarschuwt Milman-Hurst. “Als de meest zichtbare vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de sturende kracht van de bestuurskamer en het management, moeten voorzitters en chief executives dat belang aan diversiteit uitstralen.” Uit het onderzoek blijkt dat de impact van private schools zich het meest laat voelen in de sector van olie en gas, waar 60 procent van de topmanagers elitair onderwijs heeft genoten. Ook in de media heeft 57 procent van de chief executives en voorzitters een achtergrond van private schools. Opmerkelijk is echter dan geen enkele topman van de grootste Britse banken uit de private schools afkomstig is.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

Telefoongesprek blijft belangrijk marketing-kanaal

Het telefoongesprek blijft een belangrijk marketing-kanaal. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Ipsos en het internetbedrijf Google bij drieduizend gebruikers van mobiele zoekopdrachten die recent een aankoop hebben verricht. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 70 procent van de respondenten gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vanuit de zoekopdracht telefonisch contact op te nemen met de verkoper. De functie bleek het belangrijkste te zijn bij consumenten die op het punt stonden om een aankoop te verrichten (61 procent) of zich in de fase van productonderzoek bevonden (52 procent).

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telefoon, marketing |  Facebook |

Reclame in sociale netwerken creëert toegang tot nieuwe producten

Reclame is voor gebruikers van sociale netwerken een belangrijk platform om nieuwe merken, producten of diensten te ontdekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester bij bijna zeventienhonderd volgelingen van bedrijven in sociale media. De onderzoekers stelden vast dat 41 procent van de respondenten door reclames nieuwe producten, merken of diensten ontdekken. Reclame is daarmee volgens de onderzoekers een efficiënter platform dan zoekmachines (34 procent), email-reclame (31 procent) en online video (22 procent). Er wordt aan toegevoegd dat sociale media voor deze groep respondenten ook een belangrijk kanaal vormt om onderzoek te verrichten naar producten die men eventueel wil aankopen.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, sociale netwerken |  Facebook |

Kunst heeft grote impact op leven van jongeren

Een betrokkenheid bij kunst heeft een belangrijke impact op jongeren. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Sydney. De onderzoekers merken op dat de invloed van deze betrokkenheid veel verder reikt dan het onderwijs. De wetenschappers kwamen immers tot de vaststelling dat een artistiek engagement niet alleen kan worden gelinkt aan een grotere schoolmotivatie en een groter engagement in de klas, maar ook tot een grotere levenstevredenheid en een beter zelfbeeld. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat kunst een centrale rol moet worden toegemeten in het onderwijs en niet als een randgebeuren mag worden benaderd.

“Uit de studie bleek dat studenten die actief zijn in dans, theater, muziek en beeldende kunsten betere academische resultaten laten optekenen dan generatiegenoten die kunst grotendeels aan zich voorbij laten gaan,” merkt onderzoeksleider Andrew Martin, professor vorming en sociaal werk aan de University of Sydney, op. “Onder meer bleken studenten met een groter artistiek engagement zich meer gemotiveerd te voelen, terwijl ze ook meer geneigd bleken om opgelegde projecten af te werken en vaker in de les aanwezig waren. Bovendien bleken ze ook een groter plezier te hebben in de lessen en academisch hogere aspiraties te koesteren.”

“Bovendien bleken studenten met een grotere interesse in kunst ook in hun persoonlijke leven van een groter welzijn te getuigen,” zegt professor Martin nog. “Daarbij werden onder meer een beter zelfbeeld en een grotere levenstevredenheid opgetekend. Bovendien bleken de studenten ook een grotere zingeving in het leven te ervaren.” De onderzoekers merken op dat de sterkste positieve effecten werden ervaren bij jongeren die op een actieve manier bij kunstprojecten op school waren betrokken. Daarnaast bleek echter ook de interesse en het engagement van de ouders in de artistieke sector een stimulerende rol te spelen.

“Het onderzoek toont aan dat kunst een positieve impact kan hebben op vele aspecten van het leven,” voert Andrew Martin nog aan. “In het onderwijsprogramma dient dan ook een volwaardige ruimte worden geboden aan artistieke projecten.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, onderwijs |  Facebook |

Wereld wordt geconfronteerd met brede talentcrisis

De wereld wordt geconfronteerd met een brede talentcrisis. In achttien van de dertig belangrijkste economieën van de wereld moet, ondanks de uiteenlopende economische omstandigheden, een tekort aan vaardigheden worden geregistreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hays. Binnen de Europese Unie worden Spanje, Portugal, Ierland en Groot-Brittannië volgens het rapport met de grootste tekorten aan vaardigheden geconfronteerd. De onderzoekers merken op dat niet de economische omstandigheden, maar wel een gericht beleid op gebied van onderwijs en tewerkstelling de belangrijkste voorwaarden zijn om het tekort aan talent aan te pakken.

“De wereld wordt met een stijgende werkloosheid geconfronteerd, maar tegelijkertijd blijft ook het aantal moeilijk invulbare vacatures toenemen, aangezien een groot gedeelte van de beschikbare arbeidskrachten onvoldoende is gekwalificeerd voor de aangeboden betrekkingen,” voeren de onderzoekers aan. “Hetzelfde probleem wordt in veel nationale arbeidsmarkten aangetroffen.” Er wordt aan toegevoegd dat in weinig landen het onderwijs optimaal is afgesteld op de behoeftes van de bedrijfswereld. In de meeste landen is de situatie het voorbije jaar nog verscherpt. Alleen in Australië, Brazilië, China, Chili en Zwitserland zou een lichte verbetering zijn opgetekend.

De onderzoekers stelden ook vast dat er geen verband kan worden vastgesteld tussen de prestaties van een nationale economie en de efficiëntie van de arbeidsmarkt van het land. “De diepte van de recessie vormt geen verklaring voor de werkloosheid of de problemen van de arbeidsmarkt om het bedrijfsleven met het nodige talent te bevoorraden,” aldus Hays. “In een land met een ondermaats presterende economie en een grote werkloosheid, zoals Spanje, blijkt het niet minder moeilijk te zijn om arbeidskrachten met de geschikte kwalificaties te vinden voor een aantal vacatures dan in naties met gunstiger economische omstandigheden.”

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, talent |  Facebook |

Reggae biedt weinig meerwaarde voor economie Jamaica

Ondanks de grote populariteit die reggaemuziek in de hele wereld geniet, draagt de sector in werkelijkheid weinig bij tot de economie van Jamaica, de bakermat van het genre. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Nieuw-Zeeland bij een zestigtal Jamaïcaanse muzikanten. De onderzoekers merken op dat de meeste rechten op reggaemuziek in het buitenland zijn geregistreerd, terwijl ook de singer-songwriters zelf een tekort aan inzicht in hun copyright zouden hebben, waardoor ze een groter risico lopen om door andere partijen uit de muziekwereld uitgebuit te worden. Er wordt anderzijds wel benadrukt dat reggae cultureel een grote waarde blijft behouden voor Jamaica. “Muziek is historisch door leden van verschillende etnische groepen vaak gehanteerd om in het buitenland de band met hun gebied van herkomst te koesteren,” merkt onderzoeker Sharma Taylor, juriste aan de Victoria University, op. “De muziek van het Jamaicaanse thuisland moet bijdragen tot een gevoel van identiteit en menselijke waardigheid en het dagelijkse leven draagbaar helpen maken. Vandaag blijft de culturele waarde van muziek in Jamaica bijzonder belangrijk. De muziek vormt een onderdeel van de nationale en culturele identiteit en wordt zelfs gebruikt als een instrument op criminaliteit onder controle te houden.”

“Anderzijds blijkt dat de Jamaicaanse wetgeving weliswaar in belangrijke mate beantwoordt aan de internationale auteursrechten, maar geen stimulans biedt om reggae een belangrijke bijdrage laten leveren tot de nationale economie,” zegt Sharma Taylor nog. “Tussen de jaren vijftig en zeventig van de voorbije eeuw bestond er in Jamaica in praktijk eigenlijk geen copyright, terwijl die periode binnen de muziekindustrie een belangrijke periode was van creativiteit en innovatie. Het gebruik van het werk van andere componisten om nieuwe en andere muziek werd gestimuleerd door een gebrek aan toepassing van de copyright-wetten. Dat is van groot belang geweest voor de reggae-muziek.”

Tegelijkertijd bleken de componisten echter geen inkomsten te kunnen verwerven uit hun originele creaties. Sharma Taylor zegt dat Jamaica er belang bij heeft om zowel de sociale voordelen als inkomsten uit de reggae-muziek te genereren. “Er moet in Jamaica echter een tekort aan inzicht in de mogelijkheden van een commercialisering van het copyright worden vastgesteld,” voert de onderzoekster aan. “Een gebrek aan inzicht is weliswaar geen strikt copyright-gebeuren, maar vormt wel een belangrijk gegeven waarmee het beleid moet rekening houden bij het ontwikkelen van een politiek.”

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reggae, muziek, jamaica |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Duitse elektronicagroep Siemens schrapt 15.000 banen. Eén derde van de sanering is in Duitse vestigingen gepland. Het banenverlies is onderdeel van een kostenbesparingsprogramma van 6 miljard euro dat eerder al werd aangekondigd. Hoeveel banen er door het besparingsprogramma zouden verdwijnen was tot op heden niet bekend. Siemens hoopt het banenverlies te beperken door natuurlijk verloop en vrijwillig vertrek. Siemens heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over de helft van de banen die geschrapt worden. Een akkoord over de andere helft van de banen volgt later. Bij Siemens werken ongeveer 370.000 mensen. Het Duitse concern realiseert een jaaromzet van bijna 80 miljarde euro.

China heeft een vrijhandelszone geopend in Shanghai, de grootste stad van het land. De zone heeft een oppervlakte van 29 vierkante kilometer en ligt in het district Pudong, het belangrijkste financiële en commerciële centrum van de Chinese metropool. Op uitzondering van Hongkong heeft Shanghai de eerste vrijhandelszone van het land. De Chinese regering wil in de vrijhandelszone experimenteren met soepeler regels op het gebied van buitenlandse investeringen en valutahandel. De concrete invulling van de versoepeling zal later bekend worden gemaakt. Hongkong, dat als vroegere kolonie van Groot-Brittannië een liberaler regime kent dan de rest van China, vreest concurrentie van de nieuwe vrijhandelszone.

De Amerikaanse regering dreigt opnieuw een aantal overheidsdepartementen tijdelijk te moeten sluiten. De republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden weigerden immers het schuldenplafond van de overheid te verhogen, tenzij Obamacare, het plan van de Amerikaanse president Barack Obama voor de reorganisatie van de gezondheidswet, wordt uitgesteld. De Senaat, waar de democraten een meerderheid hebben, verklaarde zich wel akkoord met de verhoging van het plafond. De Amerikaanse regering heeft al gezegd niet te zullen toestaan dat de wet op de gezondheid zal worden uitgesteld. President Barack Obama heeft aangekondigd desnoods zijn vetorecht te zullen gebruiken om de wet door te drukken.

Spoormaatschappijen die hun reizigers een vergoeding moeten betalen omdat hun trein een grote vertraging heeft opgelopen, kunnen geen overmacht inroepen om de claims te kunnen afwijzen. Dat heeft een arrest van het Europees Hof van Justitie beslist. Een Europese verordering van zes jaar geleden stelt dat treinreizigers recht hebben om 25 procent van de prijs van hun ticket terug te eisen wanneer ze met een vertraging met meer dan een uur worden geconfronteerd. Bij een vertraging van meer dan twee uur mag die claim oplopen tot 50 procent. Het Oostenrijkse vervoerbedrijf OBB-Personenverkehr had tegen die claims verzet aangetekend, maar dat werd door het Europese Hof van Justitie afgewezen.

Paul Konigsberg, een voormalige accountant van megafraudeur Bernie Madoff, is na betaling van een borgsom van 2 miljoen dollar opnieuw in vrijgheid gesteld. De man wordt verdacht van samenzwering en fraude en werd in Manhattan door het Federal Bureau of Investigation (FBI) gearresteerd. Tegenover de rechter verklaarde Konigsberg niet te hebben meegewerk aan de fraudeconstructies van Madoff. Volgende maand start in de Verenigde Staten het proces van vijf gewezen werknemers van Madoff die aan de fraude zouden hebben meegewerkt. In totaal zijn er vijftien personen aangeklaagd voor het verlenen van hulp aan Madoff, die wegens zijn pyramide-constructies tot honderdvijftig jaar cel werd veroordeeld.

De Zweedse winkelketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 4,4 miljard Zweedse kroon. Dat komt overeen met een bedrag van 511 miljoen euro. Tegenover het derde kwartaal van vorig jaar steeg de nettowinst met 22 procent. De omzet nam toe van 28,8 miljard kroon naar 32 miljard kroon. De positieve resultaten zijn vooral te danken aan de opening van een online winkel in de Verenigde Staten en de toevoeging van nieuwe merken. De keten opende dit jaar al 215 winkels, waarbij de groep onder meer zijn debuut maakte in Chili, Litouwen, Servië en Estland. In oktober gaat ook in Indonesië een eerste vestiging van de Zweedse groep open.

Vliegtuigconstructeur Boeing bouwt oude exemplaren van het gevechtsvliegtuig F16 om tot drones. Tot nu toe zouden al zes vliegtuigen zijn omgebouwd tot drones. Een eerste testvlucht werd op de luchtmachtbasis Tyndall in Florida uitgevoerd. Daarbij werd het onbemande vliegtuig opgedragen een retourvlucht te maken naar de Golf van Mexico, waarbij snelheden tot 1.800 kilometer per uur werden gehaald en een hoogte van 12,2 kilometer werd bereikt. De test was volgens Boeing een groot succes. De omgebouwde toestellen werden QF16 gedoopt. Het toestel biedt volgens Boeing aan piloten van de Amerikaanse luchtmacht de mogelijkheid om hun wapens op vliegende doelen te testen.

Het Britse consumentenvertrouwen is tijdens de maand september gestegen tot het hoogste niveau in bijna zes jaar. Dat heeft marktonderzoeker GfK bekend gemaakt. De index stond tijdens de maand september op een niveau van min tien punten. Dat betekende een stijging met drie punten tegenover de maand voordien. De tekenen van een duurzaam economische herstel leidden daarbij tot een toename van de consumentenuitgaven, die tot het hoogste niveau in drie jaar stegen. De Britse economie is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 0,7 procent gegroeid, waarmee een versnelling werd opgetekend tegenover een toename met 0,4 procent tijdens de drie maanden voordien.

Negen Japanse toeleveranciers van autofabrieken in de Verenigde Staten hebben toegegeven een kartel gevormd te hebben. De betrokken bedrijven, waaronder Mitsubishi Electric en Hitachi Automotive Systems, moeten een gezamenlijke boete betalen van 740 miljoen dollar. Dat heeft Eric Holder, de hoogste Amerikaanse openbaar aanklager, bekend gemaakt. De autoconstructeurs zouden door het kartel voor meer dan 5 miljard dollar aan bestelde onderdelen een hogere prijs hebben moeten betalen. Volgens Holder zou daardoor de kostprijs van meer dan vijfentwintig miljoen wagens zijn opgedreven. De autobouwers zouden onder meer teveel hebben betaald voor startmotoren, dynamo’s en installaties voor ruitensproeiers.

In Zimbabwe zijn de voorbije weken meer dan tachtig olifanten omgekomen door vergiftiging met cyanide. Dat hebben de Zimbabwaanse autoriteiten bekend gemaakt. Saviour Kasukuwere, minister van milieu van Zimbabwe, zei dat de situatie bijzonder ernstig is, aangezien het gif ook door andere dieren kan zijn ingenomen. De voorbije maand maakten de autoriteiten de arrestatie bekend van zes stropers die Hwange National Park olifanten met cyanide hadden vergiftigd. Kasukuwere beloofde strengere gevangenisstraffen voor stropers in te voeren. Zimbabwe telt volgens cijfers van de overheid ongeveer 100.000 olifanten. De 'Zimbabwe Conservation Task Force maakt echter gewag van maximaal 35.000 exemplaren.

In Engeland zal in de toekomst een prijs van 5 pence moeten worden betaald op plastic boodschappentassen. Dat heeft de Britse vicepremier Nick Clegg aangekondigd. De maatregel zou over twee jaar van kracht moeten worden. De opbrengst van de heffing zou ter beschikking worden gesteld aan organisaties die zich toespitsen op een efficiënte afvalverwerking. De maatregel is echter vooral bedoeld om de consument te ontmoedigen om in winkels naar plastic draagtassen te vragen. Dezelfde maatregel werd eerder al in Wales doorgevoerd. Daar is het gebruik van de plastic draagtassen gevoelig gedaald. Noord-Ierland en Schotland starten volgend jaar met de maatregel.

De Amerikaanse mededingingsautoriteiten hebben de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines en zijn Britse sectorgenoot Virgin Atlantic toestemming gegeven voor een verdere samenwerking op transatlantische vluchten tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Delta en Virgin mogen op de routes hun tarieven en schema's coördineren. De maatschappijen kunnen door de beslissing een concrete invulling geven aan het zakelijke verbond dat de twee partijen eerder dit jaar sloten. Delta nam in juni een belang van 49 procent in het Britse Virgin Atlantic, waarvan oprichter Richard Branson nog steeds de grootste aandeelhouder is. De joint-venture zou volgend jaar van start gaan.

De Spaanse regering heeft een begroting goedgekeurd die naar eigen zeggen noodzakelijke besparingen met steun aan het herstel combineert. Het budget van de Spaanse regering is afgestemd op een economie die volgend jaar een groei met 0,7 procent zal kennen, terwijl eerder nog gewag was gemaakt van een stijging met 0,5 procent. Dit jaar zou de Spaanse economie nog met 1,3 procent dalen. De Spaanse werkloosheid zou dit jaar uitkomen op 26,6 procent, terwijl eerder gevreesd werd voor een cijfer van 27,1 procent. Voor volgend jaar worden de vooruitzichten op het gebied van werkloosheid van 26,7 procent naar 25,9 procent verlaagd. Spanje zou tijdens het derde kwartaal uit een recessie komen.

De voetbalbond van El Salvador heeft veertien spelers met internationale ervaring levenslang geschorst vanwege matchfixing. Dat heeft Carlos Mendez, voorzitter van de Salvadoriaanse voetbalbond bekend gemaakt. Twee voetballers kregen mildere straffen opgelegd en kregen een spelverbod van respectievelijk zes maanden en anderhalf jaar. Eén speler werd vrijgesproken. Naar de betrokkenheid van vier andere voetballers zal verder onderzoek worden verricht. De spelers zouden de voorbije jaren onder meer vriendschappelijke wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Paraguay hebben vervalst. Dat zou ook het geval geweest zijn met een officieel treffen tegen Mexico. Een wedstrijd tegen Venezuela wordt nog onderzocht.

Frankrijk moet de hulp van jagers uit de Verenigde Staten en Oost-Europa inroepen om de groeiende populatie wolven binnen de perken te houden. Dat heeft Laurent Cayrel, prefect van het departement Var, tijdens een ontmoeting met lokale veehouders gezegd. Schapenkuddes worden in het zuiden van Frankrijk geregeld door wolven aangevallen, maar volgens Cayrel heeft niemand ervaring expertise in de jacht op wolven. Een aantal landbouwers uit de regio willen tijdens de nacht met infrarood-brillen op jacht gaan om de schapen te beschermen. Inmiddels zouden al wolven zijn gesignaleerd op 220 kilometer van Parijs.

Meer Nieuws

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-13

Entertainment biedt consument hoop voor de toekomst

Hoopvolle content in entertainment kan ook bij de consument tot een positieve emotionele reactie leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, die de reacties van tweehonderdvijftig Amerikaanse televisiekijkers op een aantal programma’s analyseerden. De onderzoekers voegen er aan toe dat succesverhalen van underdogs in entertainment de consument niet alleen een model van inzet en wilskracht voorhouden, maar ook een hoop creëren dat de doelstellingen ooit zullen kunnen worden bereikt. De onderzoekers voeren aan dat de resultaten van de studie een aantal interessante praktische toepassingen zouden kunnen hebben.

“Vaak wordt vooral de nadruk gelegd op de negatieve effecten van media,” zegt onderzoeksleider Abby Prestin, docente communicatie aan de University of California. “Het onderzoek heeft echter aangetoond dat entertainment ook een bijzonder positieve werking kan hebben. Entertainment met een positieve boodschap, zoals het succes van de underdog, blijkt bij de kijker een gevoel van hoop te creëren, waardoor het emotionele en lichamelijke welzijn wordt gestimuleerd. Proefpersonen die vijf dagen op rij gedurende vijf minuten getuige waren geweest van een succesverhaal van een underdog, bleken zich hoopvoller op te stellen en zich beter gemotiveerd te voelen om persoonlijke obstakels te overwinnen.”

“Vooral het underdog-verhaal blijkt een positieve impact te hebben,” merkt Abby Prestin op. “Comedy bleek vooral een gevoel van amusement te creëren, terwijl natuurdocumentaires een kalmerende invloed hebben. Alleen het underdog-concept bleek de kijker echter hoopvoller te stemmen en hem een stimulans te bezorgen om problemen aan te pakken.” Het hoopgevende effect van de underdog-verhalen bleek volgens de onderzoekster ook na drie dagen nog altijd aanwezig te zijn. Prestin merkt op dat niet een happy-end van het underdog-concept de positieve impact genereert, maar blijkt die invloed vooral afkomstig te zijn uit de kracht om tegenslagen of tegenkanting te overwinnen.

De onderzoekster merkt op dat de studie laat uitschijnen dat entertainment ook zou kunnen worden ingeschakeld bij de behandeling van onder meer depressieve of chronisch zieke personen. “Het medium zou echter ook gebruikt kunnen worden om mensen te helpen andere problemen, zoals een rookverslaving, te overwinnen,” meent Prestin. “Aangezien iedereen beweert dat stoppen met roken een zware opdracht is, zou een inspirerend underdog-verhaal het verschil kunnen maken. Deze verhalen zouden het individu kunnen motiveren om te werken aan een streefdoel dat anders totaal onbereikbaar zou worden geacht.”

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: entertainment |  Facebook |

Muzikale aanleg gevormd door dreiging uit omgeving

De muzikale gevoeligheid van de mens is evolutionair te danken aan de groepsreactie op bedreigende omstandigheden. Dat zegt de Zweedse arts Matz Larsson. De onderzoeker merkt op dat groepen in beweging een gesynchroniseerd loopritme aannemen, waardoor er tussen het neerkomen van de voet telkens ogenblikken van stilte ontstaan. In die relatieve stilteperiodes is het volgens de wetenschapper mogelijk om geluiden van potentieel gevaar in de omgeving op te vangen, waardoor de overlevingskansen van de vroege mens werden opgedreven. Dat zorgt volgens Larsson tot een beloningservaring in de hersenen, waardoor het gevoel voor ritme en dans wordt versterkt.

“Een gedrag dat de overlevingskansen verhoogt, kan vaak in verband worden gebracht met de productie van dopamine, dat een beloningsgevoel stimuleert,” zegt Matz Larsson, hoofdarts aan de Lung Clinic van het Örebro University Hospital. “In een gevaarlijke omgeving zou de overlevingsdrang kunnen resulteren in het stimuleren van ritmische bewegingen en een grotere concentratie op de omgevingsgeluiden in de natuur. Indien dat gesynchroniseerde gedrag in een risicovolle omgeving wordt beloond, zou voor het brein ook hetzelfde effect kunnen worden gevormd in relatief veilige omstandigheden, wat zou kunnen leiden tot het klappen in de handen, het stampen met de voeten en het dansen rond het kampvuur.”

Vanuit die vaststelling is het volgens professor Larsson nog slechts een kleine stap naar dans en ritme. “Wanneer er naar muziek wordt geluisterd, wordt in het lichaam het hormoon dopamine geproduceerd,” merkt de Zweedse wetenschapper op. Hetzelfde fenomeen kan volgens Larsson een mogelijke verklaring geven voor de gewoonte van bepaalde soorten vissen en vogels om zich in groep te verplaatsen. Algemeen wordt aangenomen dat dit groepsgedrag vooral gemotiveerd zou zijn door potentiële energiebesparing, maar de synchrone beweging van deze groepen heeft volgens de Zweedse onderzoeker in werkelijkheid wellicht te maken met een groter opmerkingsvermogen voor potentiële predatoren en andere gevaren.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek |  Facebook |

Consument wil toegang tot zijn elektronisch medisch dossier

De meeste mensen willen een toegang tot hun volledig elektronisch medisch dossier. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Accenture bij meer dan negenduizend mensen in negen landen. Er wordt aan toegevoegd dat een groot aantal betrokkenen ook bereid zou zijn om naar een andere arts over te stappen om een gegarandeerde toegang tot zijn volledige medisch dossier te krijgen. Net zoals de consument meer controle heeft verkregen over andere onderdelen van zijn leven, wil hij volgens Accenture ook een grotere greep op de medische aspecten van zijn bestaan en wil hij ook overstappen naar artsen die open staan voor die visie.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, medisch dossier |  Facebook |

Cyberaanvallen doen beroep op digitale huurlingen

Cyberaanvallen zullen in de toekomst wellicht vaak gebruik maken digitale huurlingen. Dat heeft het beveiligingsbedrijf Kaspersky Labs gezegd nadat het bedrijf de groep Icefog, die een aantal cyberaanvallen heeft gelanceerd op doelwitten in onder meer Japan en Zuid-Korea, had ontdekt. Kaspersky Labs merkt op dat in de toekomst meer dergelijke operaties zouden mogen worden verwacht, met acties van kleinere groepen die met een chirurgische preciesheid voor een periode van enkele dagen of enkele weken op jacht gaan naar informatie, waarna de hele operatie weer wordt opgedoekt en gepoogd wordt alle sporen van de aanval uit te wissen.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberaanval |  Facebook |

Consument voelt zich door marketeers niet begrepen

De consumenten vinden dat marketeers hen niet begrijpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Young & Rubicam (Y&R) bij consumenten in de Verenigde Staten, Brazilië en China. De onderzoekers stellen dat slechts 11 procent van de Amerikaanse consumenten zich akkoord kunnen verklaren met de manier waarop ze in marketing en reclame worden geportretteerd, al stijgt dat cijfer wel tot 29 procent wanneer ook de resultaten van Brazilië en China worden meegerekend. Het fenomeen is volgens de onderzoekers wellicht vooral te wijten aan het feit dat de consument zichzelf tot verschillende demografische categorieën rekent.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Slechte weersomstandigheden beïnvloeden mentale gezondheid

Mistroostige weersomstandigheden hebben een duidelijke impact op de mentale gezondheid van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Shiga University of Medical Science naar zelfmoorden op de Japanse spoorwegen tijdens de eerste helft van het voorbije decennium in Tokio, Kanagawa en Osaka. De Japanse wetenschappers stelden daarbij vast dat het aantal zelfmoorden na enkele dagen met slechte weersomstandigheden telkens een gevoelige stijging vertoont. De onderzoekers benadrukken dat treinoperatoren dan ook met weersomstandigheden rekening dienen te houden bij de implementering van een strategie om het probleem van de zelfmoorden aan te pakken.

“Het onderzoek bevestigt de percepties over een verband tussen weeromstandigheden en de mentale conditie van de mens,” merkt onderzoeksleider Hiroshi Kadotani op. “Uit een onderzoek van bijna duizend zelfmoorden op de spoornetten in de grote Japanse commerciële centra Tokio, Kanagawa en Osaka bleek dat na een periode van drie tot zeven dagen met een gereduceerd zonlicht - door zware bewolking of regen - een piek kon worden opgetekend in het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen. De weersomstandigheden op de dag van de zelfmoordpoging bleek daarentegen geen significante impact te hebben. Een aanhoudend tekort aan zonlicht lijkt dan ook een groter risico dan actuele ongunstige weersomstandigheden.”

Hiroshi Kadotani zegt dat de spoorwegoperatoren in hun aanpak van zelfmoordpogingen ook de weeromstandigheden als een factor dienen in te bouwen. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat het gebruik van heldere lichten op de perrons het aantal zelfmoorden in de treinstations beperkt, hoewel het exacte psychologische mechanisme voor het fenomeen onduidelijk blijft. Het licht zou mogelijk depressieve gevoelens kunnen afzwakken. Japan kent één van de hoogste zelfmoordniveau’s van de geïndustrialiseerde wereld. Vorig jaar dienden in het land voor het eerst in minder dan anderhalf decennium minder dan dertigduizend zelfmoorden geregistreerd te worden.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regen, gezondheid |  Facebook |

Nieuwe baan leidt niet noodzakelijk tot grotere tevredenheid

Een nieuwe baan leidt niet gegarandeerd tot een grotere tevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Kelly Services. De onderzoekers stelden vast dat minder dan 45 procent van de werknemers na de overstap naar een nieuwe baan gewag maakt van een toegenomen arbeidstevredenheid. De onderzoekers stelden bovendien vast dat 20 procent aangaf dat de nieuwe baan afwijkt van hun verwachtingen, terwijl vele werknemers ook aangeven dat de nieuwe betrekking minder uitdagend bleek dan men vooraf had laten uitschijnen. Er wordt dan ook op gewezen dat 69 procent van de nieuwe werknemers plannen heeft om binnen het jaar opnieuw van baan te veranderen.

“Ongeveer 50 procent van de werknemers is het voorbije jaar van baan veranderd,” merkt Debbie Pettingill, directeur Groot-Brittannië bij Kelly Services, op. “Daarbij gaf 20 procent aan voor een nieuwe werkgever gekozen te hebben om persoonlijke groei te kunnen realiseren, terwijl anderen zeggen te streven naar een beter evenwicht tussen loopbaan en persoonlijk leven. Daarentegen zou een betere verloning slechts voor 8 procent een reden zijn om naar een andere baan over te stappen.” Toch blijkt na de overstap slechts 45 procent zich tevreden te voelen over de nieuwe arbeidsplaats, waarbij vaak naar het optreden van de middenkaders wordt gewezen. Volgens 56 procent heeft dit middenkader een belangrijke impact op het engagement.

“Rekruteerders moeten ervoor zorgen dat de tewerkstelling aan de verwachtingen van de sollicitanten voldoet,” benadrukt Debbie Pettingill. “Vaak wordt de taak interessanter en boeiender voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is, maar dat leidt tot ontgoochelingen, waardoor de onderneming het gevaar loopt met een groot personeelsverloop geconfronteerd te worden. Bovendien moet bij het promoten van een arbeidsplaats ook gewezen worden op de mogelijkheid tot bijkomende training en doorgroeimogelijkheden, zodat de kandidaat de kans krijgt om verder te kijken dan de onmiddellijke tewerkstelling en een inzicht kan verwerven in de carrière-ontwikkelingen die worden geboden.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Finse bedrijf Nokia overweegt na de verkoop van zijn mobiele divisie aan Microsoft samen te gaan met het Franse telecomconcern Alcatel-Lucent. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Er wordt wel aangevoerd dat er nog geen concrete gesprekken zijn opgestart. Nokia is na de verkoop van zijn mobiele divisie nog alleen een fabrikant van apparatuur voor draadloze netwerken. Zijn belangrijkste concurrenten op die markt zijn het Zweedse Ericsson en het Chinese Huawei. Een combinatie met Alcatel-Lucent zou de marktpositie van Nokia gevoelig versterken. Alcatel-Lucent zou door de verkoop van bepaalde divisies aan Nokia broodnodige financiële middelen kunnen verzamelen.

De Britse bank Barclays gaat zijn activiteiten op het gebied van vermogensbeheer gevoelig afbouwen. De volgende drie jaar worden de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer in honderddertig landen stopgezet. Dat moet de nodige besparingen opleveren om de winst te kunnen opdrijven. De ingreep maakt volgens Barclays deel uit van een nieuwe strategie, waarbij minder nadruk wordt gelegd op complexe producten en vooral gezocht wordt naar interessante markten. Door de ingreep zullen volgens Barclays een aantal functies vervallen, maar er werd aan toegevoegd dat de totale omvang van het wereldwijde personeelsbestand door de koerswijziging niet wezenlijk zal veranderen.

Ook Europa dreigt geconfronteerd te worden met het fenomeen van de patenttrollen. Dat hebben vijftien technologiebedrijven - waaronder Google, Apple, Microsoft en Samsung - in een brief aan de Europese Unie gezegd. De oorzaak van de dreiging is volgens de bedrijven de nieuwe patentregeling die binnenkort in de Europese Unie wordt ingevoerd, waardoor de octrooiwetgeving in de hele regio wordt geüniformiseerd. De bedrijven ondersteunen een eenmaking van de wetgeving, maar zeggen dat een aantal lacunes mogelijkheden bieden voor patenttrollen, die zelf geen activiteit hebben, maar enkel patenten opkopen om de intellectuele eigendomsrechten van andere bedrijven aan te vechten en schadeclaims in te dienen.

Het Chinese internetbedrijf Alibaba heeft de gesprekken met de beurs van Hongkong over de notering van het aandeel afgebroken. Dat hebben een aantal bronnen gezegd. Alibaba zou nu overwegen om in de loop van volgend jaar een notering aan te vragen in de Verenigde Staten. Alibaba en de toezichthouders in Hongkong zouden het niet eens zijn geraakt over de aandeelhoudersstructuur van het bedrijf. De discussie daarover richtte zich op de mogelijkheid tot een beursnotering terwijl een aantal sleutelfiguren van het concern de controle zouden willen houden op de invulling van het bestuur. De constructie is gebruikelijk bij internetbedrijven met een notering in de Verenigde Staten, maar is in Hongkong niet toegestaan.

Het Brits-Nederlandse concern Unilever heeft een overeenkomst getekend met Solazyme, producent van hernieuwbare olieproducten, voor de levering van olie uit algen. Dat hebben de twee bedrijven bekend gemaakt. Financiële details over de overeenkomst werden niet vrijgegeven. De bedrijven werken al jaren samen, maar hebben nu voor de eerste keer een leveringsovereenkomst afgesloten rond de gezamenlijk ontwikkelde olie uit algen. Het akkoord behelst de initiële levering van minstens 10.000 ton aan olie, die wordt geproduceerd bij een suikerfabriek in Brazilië. De levering zou worden gespreid over twaalf tot achttien maanden. De olie wordt verwerkt in zeep en andere producten voor persoonlijke verzorging.

China heeft voor de komende vijftig jaar ongeveer drie miljoen hectare land gehuurd van Oekraïne. Dat komt neer op ongeveer 5 procent van het totale Oekraïense grondgebied. Dat hebben Chinese media gemeld. China krijgt de beschikking over een bijzonder vruchtbaar landbouwgebied in de oostelijke provincie Dnjpropetrovsk. China wil de terreinen gebruiken voor landbouw en veeteelt om de eigen bevolking te kunnen voeden. Oekraïne heeft door de overeenkomst recht op een jaarlijkse vergoeding van ongeveer 2,6 miljard dollar. Oekraïne gold vroeger als de graanschuur voor Europa. Na de tweede wereldoorlog ging de productie vooral naar de Sovjet-Unie, waarvan Oekraïne een onderdeel vormde.

Het overgrote deel van de Björn Borg-winkels in Nederland gaat eind dit jaar dicht. Dat heeft Dutch Brand Management (DBM), de Nederlandse distributeur van het Zweedse ondergoedmerk, gemeld. Door de ingreep zouden vijftig tot vijfenzeventig banen verdwijnen. Op dit ogenblik wordt met de bewindvoerder gesproken over een doorstart in afgeslankte vorm, waarbij nog zeven tot acht van de vierentwintig winkels zouden open worden gehouden. De maatregel is volgens het bedrijf het gevolg van de aanhoudende economische crisis, die de detailhandel zwaar treft. De jongste drie jaar zou het aantal bezoekers van de winkels met 20 procent tot 25 procent zijn teruggelopen. Ook is er de concurrentie van het internet.

De Amerikaanse investeerder Kohlberg Kravis Roberts (KKR) neemt alle aandelen en bezittingen van Panasonic Healthcare over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 165 miljard yen. Dat komt overeen met een bedrag van 1,3 miljard euro. De transactie zou de grootste Japanse overname zijn uit de geschiedenis van de Amerikaanse investeringsgroep. De verkoop van de divisie kadert in de plannen van Panasonic om een bedrag van 250 miljard yen te zoeken om de volgende twee jaar de verkiezen van de elektronicadivisie van het Japanse concern weg te werken. Panasonic wil zich meer toespitsen op duurzame toepassingen voor onder meer het bedrijfsleven en de autosector.

De waarde van postbedrijf Royal Mail kan oplopen tot 5,3 miljard pond. Dat komt overeen met een bedrag van 6,3 miljard euro. De Britse overheid wil het bedrijf volgende maand naar de beurs brengen, waarbij het aandeel zou worden aangeboden tegen een prijs tussen 260 pence en 330 pence. In totaal zal tussen 40,1 procent en 52,2 procent van het totale bedrijf, dat meer dan driehonderdzestig jaar oud is, naar de beurs worden gebracht. De Royal Mail is de grootste privatisering van Groot-Brittannië sinds de verkoop van British Mail in het begin van de jaren negentig. Het postbedrijf, één van de grootste Britse werkgevers, heeft zich steeds meer toegelegd op het bezorgen van pakketten ten koste van briefpost.

Uit een onderzoek van de British Airline Pilots Association (Balpa) blijkt dat 56 procent van zijn leden toegeeft al eens tijdens de vlucht in slaap gevallen te zijn. Bovendien diende 29 procent bij het wakker worden vast te stellen dat ook de co-piloot was ingedommeld. De onderzoekers stelden ook vast dat 84 procent van de vijfhonderd ondervraagde piloten van mening is dat hun vermogen om te vliegen de zes maanden voordien minstens één keer in het gedrang was gekomen. Bijna de helft van de ondervraagden wees erop dat vermoeidheid het grootste gevaar vormt voor de veiligheid van de luchtvaart. Een even groot deel zei niet te verwachten steun te krijgen van de directie indien ze zouden aanvoeren te vermoeid te zijn om te vliegen.

De aandeelhouders van de Amerikaanse vleesverwerker Smithfield Foods hebben de overname van hun bedrijf door de Chinese groep Shuanghui goedgekeurd. Shuanghui bracht in mei een bod uit van 4,7 miljard dollar op Smithfield. Met inbegrip van de overgenomen schulden bedraagt de totale waarde van de transactie 7,1 miljard dollar. Daarmee wordt Smithfield de grootste Amerikaanse overname die door een Chinese onderneming is gerealiseerd. Door de overname kan het Chinese concern inspelen op groeiende vraag naar varkensvlees op zijn thuismark. China is op dit ogenblik al de grootste varkensmarkt van de wereld. Lange tijd was in de Verenigde Staten uit vrees voor de voedselveiligheid verzet tegen de transactie.

Er mag een officieel onderzoek worden gestart naar de verkiezingscampagne van gewezen Frans president Nicolas Sarkozy zes jaar geleden. Dat heeft een rechtbank in Bordeaux bepaald. Sarkozy zou geld voor zijn campagne hebben afgetroggeld van de steenrijke bejaarde Française Liliane Bettencourt. Uit een medisch rapport, dat door Sarkozy en andere beschuldigden wordt betwist, zou blijken dat Bettencourt op dat ogenblik al aan dementie leden. Bettencourt is de erfgename van het L'Oréal-vermogen en geldt als de rijkste vrouw van Europa. Sarkozy, die de verkiezing zes jaar geleden won, ontkent echter de wet overtreden te hebben. Hij verloor in mei vorig jaar de nieuwe verkiezingen van François Hollande.

Het economisch vertrouwen in de eurozone is in september gestegen naar het hoogste peil in meer dan twee jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. De vertrouwensindex stond tijdens de maand september op een niveau van 96,9 punten, tegenover 95,3 punten de maand voordien. De sterke stijging is volgens de Europese Commissie het resultaat van een aanzienlijk verbeterd vertrouwen in alle sectoren. Vooral in de bouw en de detailhandel zou een belangrijke stijging zijn opgetekend. Voor de gehele Europese Unie kwam de vertrouwensindex uit op 100,6 punten, waarmee de graadmeter voor het eerst sinds juli twee jaar geleden boven het langetermijngemiddelde van 100 punten staat.

De Amerikaanse veilingsite eBay neemt het betalingsplatform Braintree over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 800 miljoen dollar. Het innovatieve betalingsplatform sluit volgens John Donahoe, topman van eBay, perfect aan bij de betaaldiensten van het eigen dochterbedrijf PayPal levert. Naar verwachting wordt de transactie nog dit jaar afgerond. PayPal en Braintree hebben beide een sterke positie uitgebouwd in het afhandelen van mobiel betalingsverkeer. PayPal verwacht dit jaar een totaal volume van meer dan 20 miljard dollar te zullen realiseren. Braintree verwacht een jaaromzet van 12 miljard dollar te kunnen realiseren. Braintree blijft als aparte entiteit onder PayPal functioneren.

In de Amerikaanse staat Californië is het voortaan verboden om zonder toestemming kinderen te fotograferen. Dat staat in een wet die door Jerry Brown, gouverneur van Californië, werd ondertekend. De wet moet vooral de minderjarige kinderen van beroemdheden beschermen tegen opdringerige paparazzi. Actrices zoals Halle Berry en Jennifer Garner hadden persoonlijk geijverd voor een verstrenging van de wet. De nieuwe regelgeving wordt begin volgend jaar van kracht. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een geldboete tot 10.000 dollar. Ook wordt het ouders van slachtoffers financieel gemakkelijker gemaakt een strafzaak aan te spannen tegen de overtreders.

Meer Nieuws

09:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-13

Angst neemt aangename karakter geuren weg

Angst heeft een belangrijke impact op het reukvermogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. De onderzoekers stelden vast dat neutrale geuren een negatief karakter krijgen wanneer de consument met negatieve gebeurtenissen, zoals de gevolgen van een zwaar verkeersongeval, worden geconfronteerd op het ogenblik dat het aroma wordt geïntroduceerd. Personen die een hoger angstniveau vertonen, genieten volgens de onderzoekers minder van het aangename gevoel dat door geuren kan worden opgeroepen. Naarmate de angst toeneemt, blijkt volgens de wetenschappers ook de aangename perceptie over de geuren verder af te nemen.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, angst |  Facebook |

Verborgen productplaatsing brengt consument in positiever stemming

Consumenten die in televisieprogramma’s getuige zijn van verborgen productplaatsingen, herinneren zich gemakkelijker het geadverteerde product, dat bovendien ook op een positievere houding van de klant mag rekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De onderzoekers zeggen verbaasd te zijn over de kracht van verborgen marketing. Hoewel de meeste consumenten zich ervan bewust zijn dat marketeers betalen om hun producten in televisieprogramma’s onder de aandacht van het publiek te brengen, blijkt het publiek volgens de onderzoekers nog altijd beïnvloed te kunnen worden door de campagnes.

Lees Verder

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Display-reclame geniet tijdens weekend grotere interesse

Tijdens het weekend zijn consumenten 7 procent meer geneigd om op een display-reclame te klikken dan tijdens de week. Nochtans liggen de reclametarieven tijdens het weekend gevoelig lager dan tijdens de andere weekdagen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Adform over de Europese consumentenmarkt. Er wordt opgemerkt dat de gemiddelde kostprijs van online reclame tijdens het weekend ongeveer 12 procent lager ligt dan tijdens de weekdagen. De onderzoekers voegen er aan toe dat het engagement met online reclame tijdens de zomerperiode eveneens 14 procent hoger ligt dan het gemiddelde van de rest van het jaar.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Tijd is belangrijkste goed voor kapitaalkrachtige consument

Voor kapitaalkrachtige consumenten, behorend tot de 20 procent rijkste burgers van een land, is tijd het meest belangrijke goed. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McCann Truth Central bij meer dan vierduizend kaptiaalkrachtige consumenten in zestien landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat tijd door 33 procent van de ondervraagden als het meest belangrijke bezit wordt bestempeld, gevolgd door mentale energie (28 procent), fysieke energie (16 procent) en persoonlijke ruimte (13 procent). Slechts 10 procent verwees naar geld als belangrijkste bezit. Ook bleek dat relatief weinig waarde wordt gehecht aan uiterlijke kenmerken van rijkdom.

“Uit het onderzoek bleek dat uiterlijke indicatoren van rijkdom, zoals luxueuze uurwerken of andere accessoires, door kapitaalkrachtige consumenten minder belangrijk worden ingeschat dan meer subtiele sociale signalen zoals houding, lichaamstaal en gelaatsuitdrukking,” zegt Laura Simpson, directeur bij McCann Truth Central. “Die vaststelling betekent echter ook dat het voor adverteerders en marketeers minder gemakkelijk is om een kapitaalkrachtig publiek te identificeren dan algemeen door het gebruik van luxeproducten zou kunnen worden verondersteld. De adverteerders mogen dan ook niet uitsluitend afgaan op uiterlijke kenmerken en moeten ook rekening houden met meer subtiele signalen.”

De onderzoekers stelden ook vast dat 84 procent van de ondervraagden zelf toegeven dat het in de hedendaagse omgeving moeilijker is om kapitaalkrachtige consumenten te identificeren. “Bovendien bleek 88 procent zelf niet bewust te zijn op het gebied van rijkdom technisch tot de hoogste laag van de bevolking te behoren,” merkt Laura Simpson nog op. Er wordt aan toegevoegd dat marketeers ook een globaal perspectief moeten hanteren bij de benadering van kapitaalkrachtige consumenten. Daarbij wordt erop gewezen dat in Parijs 69 procent van de ondervraagden aangeeft door hard werken de basis voor zijn rijkdom gelegd te hebben. In Mexico City maakt 33 procent gewag van concurrerend vermogen.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat New York door de ondervraagden wordt bestempeld als de wereldhoofdstad van de toekomst, gevolgd door Shanghai en Dubai, terwijl Parijs wordt geciteerd als het centrum van cultuur en mode.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Arbeidsmarkt bedreigt identiteit van de oudere werknemer

De nieuwe arbeidsmarkt kan een gevaar betekenen voor de identiteit van de oudere professional. Dat zegt Helen Yallop, onderzoeker aan het King’s College London. De focus die in de bedrijfswereld wordt gelegd op jeugd en snelle carrièregroei, kan volgens Yallop dat ook een bedreiging vormen voor het zelfbeeld en zingeving van een groot gedeelte van de bevolking, die immers steeds langer leeft en werkt. De Britse wetenschapster voegt er aan toe dat er op het gebied van leeftijd duidelijk sprake is van een open discriminatie die bij andere biologische verschillen nooit zou worden getolereerd. Er moeten volgens haar dan ook extra inspanningen worden gedaan om de waarde van oudere werknemers te erkennen.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Waarschuwing voor mogelijke bijwerkingen kan omzet product verhogen

Waarschuwingen in reclames voor de mogelijke schadelijke bijwerkingen van bepaalde producten; kunnen in een aantal gevallen de consument aantrekken in plaats van af te stoten. Dat is de conclusie van wetenschappers bij Insead Singapore. De onderzoekers stelden vast dat deze waarschuwingen een positieve impact kunnen hebben op de perceptie van de consument en tot een hogere verkoop kunnen leiden indien er een voldoende tijdsspanne is tussen het opmerken van de reclame en de beslissing om het product te kopen of te consumeren. Op die manier kunnen deze waarschuwingen volgens de onderzoekers contraproductief werken.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Drukte op shoppingvloer beïnvloedt aankoopgedrag consument

De drukte op de shoppingvloer kan een grote impact hebben op het aankoopgedrag van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. De onderzoekers stelden vast dat een drukke winkelomgeving de consument aanzet om zich op een conservatiever manier te gedragen. In die omgeving hebben de consumenten volgens de Amerikaanse wetenschappers immers de neiging om de voorkeur te geven aan veiligheid en minder open te staan voor promoties. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor de communicaties van adverteerders, maar ook voor andere maatschappelijke sectoren.

“In een drukke omgeving blijken consumenten de voorkeur te geven aan commerciële boodschappen die een gevoel van veiligheid creëren boven louter promotionele reclame voor producten,” zegt onderzoeksleider Ahreum Maeng, professor marketing aan de University of Kansas. “In een drukke omgeving zal de consument dan ook positiever reageren op de reclame voor een tandpasta die een grotere bescherming biedt tegen aantasting van het glazuur dan op een boodschap die een wittere glimlach belooft.” Maeng voegt er aan toe dat consumenten in een drukke omgeving ook minder snel geneigd zijn om tot risicovolle investeringen over te gaan.

“Consumenten blijken in een drukke omgeving een vermijdingssysteem te activeren, waardoor ze meer gericht worden op preventie-concepten,” voert professor Maeng aan. “Daardoor zal het shoppinggedrag ook meer gericht zijn op aankopen die risico’s helpen vermijden. Bovendien blijkt de consument ook tot een conservatiever gedrag over te gaan indien hij zich in een omgeving ervaart waarin hij zich geen deel van de grotere groep voelt.” De resultaten zouden retailers volgens Maeng moeten aanzetten om hun portfolio en promoties aan te passen, maar ze voegt er aan toe dat deze regels ook in andere sectoren, zoals politiek of gezondheidszorg, kunnen worden toegepast.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In Londen is de renovatie van het spoorwegstation King’s Cross helemaal afgerond. De realisatie van het project heeft zes jaar in beslag genomen en heeft in totaal een investering gevergd van 2,2 miljard pond. De laatste fase van de werken bestond uit de herinrichting van King’s Cross Square, het plein voor de ingang van het station. De volgende jaren wordt rond het station, dat in het midden van de negentiende eeuw werd opgetrokken volgens de plannen van ingenieur Lewis Cubitt, op een voormalig industrieterrein een nieuwe stadswijk met tweeduizend woningen gebouwd. Het gebied stond vroeger bekend als een beruchte hoerenbuurt. Het station ontvangt ongeveer honderdveertigduizend bezoekers per dag.

Melkproducent China Huishan Dairy Holdings heeft met zijn introductie op de beurs van Hongkong een bedrag van 1,3 miljard dollar opgehaald. Daarmee is de melkproducent het derde bedrijf dat met een beursintroductie in Hongkong een bedrag van meer 1 miljard dollar heeft verzameld. De grootste introductie van het jaar staat voorlopig op naam van het staatsbedrijf Sinopec Engineering, dochter van China Petrochemical Corporation, dat in mei een bedrag van 1,8 miljard dollar ophaalde. De financiële groep China Galaxy Securities verzamelde met zijn beursgang 1,1 miljard dollar. In november zou China Cinda Asset Management met een beursgang een bedrag van 2 miljard dollar willen ophalen.

De Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda eist 132 miljoen euro van de Nederlandse Spoorwegen. AnsaldoBreda wil dat het Nederlandse spoorbedrijf zich aan de contractuele verplichtingen houdt en alsnog de resterende zeven exemplaren van een totaal order van zestien Fyra-hogesnelheidstreinen betaalt. Ook eist de Italiaanse groep een schadevergoeding. AnsaldoBreda benadrukte alle redenen te verwerpen die de Nederlandse Spoorwegen naar voor schuiven om het contract wegens technische tekortkomingen te verbreken. De Nederlandse Spoorwegen, die zelf van AnsaldoBreda een schadevergoeding vragen, zeggen dat de Italiaanse claim verwacht werd en geven aan niet van plan te zijn om op de eis in te gaan.

De Italiaanse pastaproducent Barilla heeft zich verontschuldigd voor mogelijk kwetsende uitlatingen tegenover de homoseksuele gemeenschap. Guido Barilla, topman van de pastaproducent, had heel wat commotie doen ontstaan met een opmerking dat hij homoseksuele gezinnen nooit in een advertentie voor zijn producten zou gebruiken. Nadat er een storm van kritiek op gang kwam en er zelfs werd opgeroepen om de producten van het bedrijf te boycotten, heeft Barilla zich verontschuldigd voor de uitlatingen. Onder meer Aurelio Mancus, het hoofd van een Italiaanse homobeweging, noemde de uitlatingen van Barilla een beledigende provocatie. Barilla benadrukte alle respect te hebben voor homoseksuelen.

De Amerikaanse president Barack Obama wil 320 miljoen dollar uittrekken om de failliete stad Detroit te helpen. Het geld is onder meer bedoeld om meer agenten en brandweerlieden naar de stad te halen en het transportsysteem te verbeteren. Detroit draaide ooit volledig op de auto-industrie in de stad, maar werd zwaar getroffen door onder meer de globalisering en de crisis. De bevolking van de stad kende meer dan een halvering tot amper zevenhonderdduizend inwoners. In juli werd Detroit failliet verklaard. De stad telt inmiddels bijna 150.000 leegstaande woningen. Barack Obama wil 150 miljoen dollar vrijmaken voor de sloop van vervallen panden en het opknappen van verloederde wijken.

Het bestuur van het Panamakanaal heeft een boete van 1 miljoen dollar opgelegd aan de eigenaar van het Noord-Koreaanse vrachtschip Chong Chon Gang. Het schip werd midden juli in Panama tegengehouden en bleek Cubaans oorlogsmateriaal aan boord te hebben. De wapens, waaronder raketonderdelen, luchtafweersystemen en gevechtsvliegtuigen, waren niet gedeclareerd, waardoor het schip de handelsvoorwaarden van het kanaal had overtreden. Volgens de Cubaanse regering bestond de lading uit verouderde materiaal dat in Noord-Korea hersteld zou worden en vervolgens weer teruggestuurd zou worden. Wapenleveringen aan Noord-Korea zijn volgens een resolutie van de Verenigde Naties verboden.

Milieuvereniging Greenpeace International heeft bekend gemaakt in hoger beroep te gaan tegen het Russische besluit om het merendeel van haar dertig actievoerders nog twee maanden vast te houden. Een rechter had beslist het voorarrest van tweeëntwintig opvarenden van het schip Arctic Sunrise, waarmee Greenpeace actie voerde tegen booractiviteiten van het Russische concern Gazprom in het noordpoolgebied, met twee maanden te verlengen. Acht anderen zouden na drie dagen opnieuw in vrijheid worden gesteld. Volgens Greenpeace worden de activisten beticht van piraterij, waarop celstraffen tot vijftien jaar staan. De organisatie noemt de aantijgingen ongegrond.

In Honduras hebben de autoriteiten beslag gelegd op de bezittingen van de criminele bende Los Cachiros. Tot de geconfisceerde bezittingen hoort ook Inversiones Turisticas Joya Grande, eigenaar van de grootste dierentuin van het land. Daarnaast werden ook hotels, luxehuizen en benzinestations uit de portfolio van de bende in beslag genomen. De bezittingen zouden volgens de autoriteiten een totale waarde hebben van 800 miljoen dollar. Los Cachiros worden verdacht van drugssmokkel. De bende zou verdovende middelen vanuit Zuid-Amerika naar Mexico brengen. Daar komen de drugs terecht bij het beruchte Sinaloa-kartel, dat voor een verder transport naar de Verenigde Staten zou zorgen.

In Nederland heeft het energiebedrijf Windcentrale op dertien uur tijd bij nagenoeg tweeduizend gezinnen een bedrag van 1,3 miljoen euro verzameld voor de aankoop van een windmolen in Culemborg. Daarmee heeft Windcentrale naar eigen zeggen een nieuw wereldrecord gevestigd op het gebied van crowdfunding. Volgens het bedrijf hebben in Nederland inmiddels al bijna zevenduizend gezinnen in windturbines. Nog duizenden andere Nederlandse gezinnen zouden plannen hebben om dat voorbeeld te volgen. Windenergie wijt het succes aan het feit dat de gezinnen beseffen dat ze met hun investering een dubbel doel kunnen bereiken en tegelijkertijd het leefmilieu kunnen helpen en voor zichzelf een financieel voordeel doen.

De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi en zijn vader zijn in een rechtbank in Gava, in de buurt van Barcelona, ondervraagd in een zaak rond fiscale fraude waarvan ze verdacht worden. Messi werd ruim twee uur en een half ondervraagd door het gerecht en wilde bij het verlaten van de rechtbank geen enkele verklaring afleggen. Volgens de verdediger van de voetballer toonde de hoorzitting een aantal kleine onregelmatigheden aan, maar ook dat de voetballer een grote wil heeft om de situatie ten opzichte van de fiscus te regulariseren. Messi wordt ervan verdacht inkomsten voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro uit portretrechten voor de Spaanse fiscus verborgen gehouden te hebben. De verschuldigde belasting is inmiddels al betaald.

De Formule Eén gaat nog minstens tot het einde van het decennium door. Dat is het gevolg van een nieuw akkoord dat Formula One Group, eigenaar van het evenement, met de Federation Internationale de l'Automobile (FIA) heeft gesloten. In het zogenaamde Condorde Agreement wordt de verdeling van de inkomsten uit de races vastgelegd. Jean Todt, topman van de internationale automobielfederatie, stelde tevreden te zijn over het resultaat, onder meer omdat zijn organisatie meer uitkomsten krijgt. Het akkoord moet nog wel worden goedgekeurd door de elf raceteams. Bernie Ecclestone, topman van Formula One Group, heeft daarover al met tien teams een mondeling akkoord. Alleen met Marussia is nog geen deal gesloten.

Het Japanse elektriciteitsbedrijf Tepco maakt nog eens een bedrag van 1 triljoen yen vrij voor de sanering van de kerncentrale van Fukushima. De investering komt overeen met een bedrag van 7,5 miljard euro. Fukushima werd in maart twee jaar geleden getroffen door een zware aardbeving en tsunami, waardoor de centrale te kampen kreeg met meltdowns en explosies. Het bedrijf moet onder meer radioactief koelwater opvangen. Radioactieve contaminatie van het zeewater, dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, vormen één van de grote problemen waarmee Tepco wordt geconfronteerd. Volgens Naomi Hirose, topman van Tepco, is de situatie met het besmette koelwater echter onder controle.

De Amerikaanse National Security Agency (NSA) wil het verzamelen van telefoongegevens nog opdrijven. Dat heeft Keith Alexander, directeur van de dienst, in het Amerikaanse Congres gezegd. Uit gelekte documenten is duidelijk geworden dat de dienst op grote schaal bedrijven, overheden en individuen spioneert, waarvoor Alexander zich in het Congres diende te verantwoorden. Alexander benadrukt echter dat zijn dienst geen fouten heeft begaan en hij stelde dat het goed zou zijn voor de veiligheid van het land om alle beschikbare telefoongegevens op te slaan in een doorzoekbare databank. De democratische senator Mark Warrner wees Alexander er echter op dat de bevolking nu al geen vertrouwen meer heeft in zijn dienst.

Investeerder Carlyle neemt een minderheidsbelang in het bedrijf Beats by Dr.Dre, fabrikant van hoofdtelefoons. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt, maar volgens de krant The Wall Street Journal zou Carlyle een bedrag van ongeveer 500 miljoen dollar betalen voor het belang. Daarmee zou Beats gewaardeerd worden op een totaalbedrag van 1 miljard dollar. Dat is 200 miljoen dollar meer dan bij de instap van de Taiwanese elektronicafabrikant HTC Corporation twee jaar geleden. Het Taiwanese concern heeft aangekondigd zijn belang van 24,85 procent in het bedrijf voor een bedrag van 265 miljoen dollar aan Beats terug te verkopen.

Het Canadese bedrijf BlackBerry, producent van smartphones, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 965 miljoen dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd negatief resultaat van 84 miljoen dollar opgetekend. Het huidige verlies zou vooral te wijten zijn aan een afschrijving van ongeveer 934 miljoen dollar op een nieuwe lijn smartphones. De omzet daalde met 49 procent tot 1,6 miljard dollar. De nieuwe smartphone genoot geen bijval bij de consumenten, waardoor het bedrijf besloot om zijn voorraden af te schrijven. Thorsten Heins, topman van BlackBerry, benadrukt wel dat het bedrijf financieel een sterke basis heeft. BlackBerry heel wel een belangrijke koerswijziging aangekondigd.

Meer Nieuws

08:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-13

Onbaatzuchtig gedrag trekt potentiële partner aan

Altruïstisch of onbaatzuchtig gedrag wordt door potentiële partners als een aantrekkelijke eigenschap bestempeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham en de Liverpool John Moores University bij een zeventigtal proefpersonen. De onderzoekers stelden vast dat beide geslachten het altruïstische of onbaatzuchtige gedrag als een positieve eigenschap bestempelden voor partners die voor een langdurige relatie zouden kunnen worden overwogen. Wanneer er daarentegen sprake is van een voorbijgaande relatie, hebben altruïsme of onbaatzuchtigheid voor vrouwen nog slechts een beperkte meerwaarde. Bij mannen valt de impact nagenoeg helemaal weg.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onbaatzuchtigheid |  Facebook |

Ethische claims kunnen aanleiding geven tot betere verkoop

Ethische claims kunnen de verkoop van producten stimuleren. De betrokken moeten echter dicht bij de consument staan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Concordia University bij meer dan driehonderd consumenten. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de Canadese onderzoekers praktische consequenties voor de marketing-sector. Indien bedrijven voordelen willen puren uit duurzame marketing, moet er volgens de onderzoekers immers goed worden overwogen in hoeverre het publiek fysiek contact zal hebben met hun producten. Bij producten die verder afstaan van de consumenten, zouden duurzame claims weinig resultaten opleveren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethiek, marketing |  Facebook |

Sociale media integraal onderdeel van dagelijkse leven

Voor 56 procent van de wereldwijde consumenten vormen sociale media een integraal onderdeel van het dagelijkse leven. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Universal McCann (UM) bij meer dan één miljard internet-gebruikers in vijfenzestig landen. Er wordt aan toegevoegd dat bijna 70 procent van de respondenten benadrukt zich bezorgd te maken over online privacy, maar ook geeft meer dan 43 procent toe zich akkoord te kunnen verklaren met het gebruik van persoonlijke gegevens door merken indien daardoor een betere online beleving kan worden gegarandeerd. Verder wordt opgemerkt dat het lidmaatschap van online merken-gemeenschappen met 10 procent is toegenomen.

“De nieuwe technologieën zijn ontworpen om de menselijke interacties en conversaties te stimuleren,” merkt Huw Griffiths, hoofdanalist bij Universal McCann, op. “Het sociale medialandschap heeft de voorbije zeven jaar grondige verschuivingen laten optekenen. Bedrijven kunnen zich dan ook niet langer beperken tot het opvolgen van nieuwe trends in sociale media, maar dienen een inzicht te verwerven in de dynamiek en actief deelnemen aan de interactie. Elke online conversatie wordt gedreven door een behoefte van de consument. Die conversaties moeten inspelen op het streven van de consument naar relaties, afleiding, onderwijs, vooruitgang en erkenning.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 33 procent van de Amerikaanse consumenten een levensstijl van absolute geconnecteerdheid heeft aangenomen. In de Verenigde Staten blijken sociale media echter vooral voor ontspanning en entertainment aangewend te worden, terwijl in landen zoals Brazilië, Mexico en Australië een grotere nadruk wordt gelegd op de educatieve mogelijkheden van het medium. De onderzoekers merken verder op dat microblogs de grootste groei kennen, waarbij vooral in opkomende markten een belangrijke uitbreiding kan worden opgetekend. Marktleider is China, waar inmiddels 71 procent van de online consumenten actief is op een microblog.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Ethische werkvloer blijft nog altijd een utopie

De ethische werkvloer blijft in veel bedrijven nog altijd een utopie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI). De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de managers toegeeft geregeld inbreuken te plegen tegen de ethiek op de werkvloer. Bij andere werknemers daalt het onethische gedrag tot 13 procent. In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat managers de verdediging van het eigenbelang vaak voorrang geven boven de ethiek. Uit het onderzoek bleek ook dat 60 procent van de werknemers aangeeft getuige te zijn geweest van onethisch gedrag op de werkvloer.

“Bij werknemers zonder een leidinggevende functie voelt 43 procent zich bovendien door het management onder druk gezet om zich tot onethisch gedrag te lenen,” merkt Ann Francke, chief executive van het Chartered Managemen Institute, nog op. “De studie toont duidelijk aan dat het management inspanningen dient te leveren om zich opnieuw op principes te focussen en niet langer absolute prioriteit te geven aan het persoonlijke belang. Bedrijven moeten beseffen dat het negeren van ethische beginselen desastreuse gevolgen kan hebben. Niet alleen dreigen zware financiële sancties, maar ook moet rekening worden gehouden met een quasi onherstelbare reputatieschade.”

De onderzoekers stelden vast dat 61 procent van werknemers onethisch gedrag van managers heeft opgemerkt. Daarentegen zegt slechts 26 procent onaanvaardbaar gedrag geregistreerd te hebben bij lagere kaders. Nochtans blijkt slechts 6 procent van de managers zichzelf als een onethische persoonlijkheid te omschrijven. “Vertrouwen is bijzonder belangrijk op de werkvloer, maar in werkelijkheid blijkt een groot gedeelte van het personeel de ethische beginselen van hun managers te wantrouwen,” waarschuwt Ann Francke nog. Uit het onderzoek bleek verder dat 35 procent van de managers toegeeft zich minstens elke dag aan een leugen om bestwil te bezondigen.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethiek, arbeid |  Facebook |

Marketeers verwachten verdere stijging mobiele budgetten

Volgens 19 procent van de marketeers zullen de mobiele budgetten de volgende jaren met meer dan 50 procent toenemen. Dat blijkt uit een enquête van het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij driehonderd Amerikaanse organisaties. In totaal verwacht 74 procent van de marketeers de volgende jaren op een toename van de mobiele budgetten te kunnen rekenen. Er wordt aan toegevoegd dat de mobiele budgetten de voorbije twee jaar al bijna een stijging met 142 procent hebben gekend. Het aantal mobiele budgetten met een omvang van meer dan 300.000 dollar is op twee jaar tijd bovendien van 7 procent naar 32 procent gestegen.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele marketing |  Facebook |

Engels nagenoeg alomtegenwoordig in Europees onderwijs

In het Europese hoger middelbaar onderwijs volgt 94 procent van de leerlingen Engelse lessen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Het Engels behoudt daarmee een grote voorsprong op de andere vreemde talen in het Europese onderwijs. Op de tweede plaats staat het Frans met een score van 23 procent, gevolgd door Duits (21 procent) en Spaans (18 procent). Er wordt aan toegevoegd dat het Engels in het Europese secundaire onderwijs nagenoeg overal een penetratie kent van 100 procent, met Portugal (47 procent), Malta (66,5 procent), Hongarije (78,5 procent) en Bulgarije (88 procent) als de belangrijkste uitzonderingen.

Deze trend weerspiegelt zich volgens Eurostat ook in de rest van de Europese maatschappij. De leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierenzestig jaar geeft in nagenoeg alle achtentwintig landen van de Europese Unie aan het Engels als zijn belangrijkste buitenlandse taal te beschouwen. Alleen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen is het Russisch meer verspreid dan het Engels. In Luxemburg is het Duits de belangrijkste vreemde taal, terwijl in Slovakije in eerste instantie wordt verwezen naar het Tsjechisch. Ook bij de Europese Commissie worden inmiddels bijna 80 procent van alle interne documenten in de Engelse taal opgesteld, wat al tot protesten heeft geleid bij verdedigers van de meertaligheid.

“Het Engels wordt wereldwijd gehanteerd en het is dan ook geen verrassing dat vele onderwijsinstellingen ervoor kiezen om de taal in hun opleidingsprogramma op te nemen,” zegt Dennis Abbott, woordvoerder van Europees Commissaris voor onderwijs Androulla Vassiliou. “Het is echter niet voldoende om alleen Engels te leren. Ook andere talen bieden een belangrijke meerwaarde. Wanneer men in Duitsland of Frankrijk klanten wil bereiken, is het aangewezen om de lokale taal te spreken.” Vassillou wijst er daarbij op dat ook Britse studenten extra aandacht moeten besteden aan vreemde talen, aangezien meer dan de helft van de Britse handel op Europa is gericht.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, engels |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende