30-11-13

Marketeers overtuigd van impact multiscreen-campagnes

Multiscreen-campagnes zullen over drie jaar 49,3 procent van alle mediabestedingen vertegenwoordigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen en de Amerikaanse Association for National Advertisers (ANA). Op dit ogenblik hebben multiscreen-campagnes een aandeel van 20 procent. Er wordt aan toegevoegd dat over drie jaar 88 procent van de marketeers en reclamebureaus ervan overtuigd zullen zijn dat geïntegreerde multiscreen-campagnes bijzonder belangrijk zullen zijn om de marketing-boodschap op een efficiënte manier te verspreiden. Er wordt aan toegevoegd dat deze overtuiging gepaard gaat met een aantal gerichte investeringen.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Driekwart van consumenten wil merk belonen voor eenvoud

Driekwart van de consumenten is bereid een merk te promoten omdat het een eenvoudiger ervaringen en communicaties worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Siegel+Gale bij consumenten in zeven verschillende landen. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten, afhankelijk van de sector, tot 29 procent van de consumenten zich bereid toonde om een meerprijs te betalen voor een merk dat ervaringen en interacties eenvoudig houdt. Die bereidheid geldt vooral voor de sectoren retail en mode, elektronica, huishoudelijke toestellen, restaurants en fitness. De meerprijs kan oplopen tot minstens 4,1 procent. Twee jaar geleden werd die meerprijs alleen betaald voor restaurants en dagelijkse boodschappen.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Bedrijven moeten prioriteit geven aan positieve klantenbeleving

Bedrijven moeten prioritaire aandacht besteden aan het aanbieden van een positieve klantenbeleving. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van SDL Consult. De onderzoekers stelden immers vast dat 60 procent van de respondenten bereid bleek om een meerprijs te betalen in ruil voor een positieve klantenbeleving. In het rapport wordt daarbij opgemerkt dat de voorkeuren en het gedrag van de consument van jaar tot jaar gevoelig blijken te kunnen verschuiven en ook van land tot land kunnen variëren. De ondernemingen moeten er volgens de consulent dan ook voor zorgen dat hun strategieën op die veranderende behoeftes van de consument kunnen inspelen.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Wereldwijde economische productie onder toenemende dreiging klimaatverandering

Tegen het midden van het volgende decennium zal nagenoeg één derde van de totale productie van de wereldwijde economie worden gegenereerd door landen die met een grote blootstelling aan de effecten van de klimaatverandering worden geconfronteerd. Dat betekent een toename met 50 procent tegenover het huidige aandeel van risicolanden in het wereldwijde bruto binnenlandse product. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Maplecroft, gespecialiseerd in risicobeheer. Er wordt aan toegevoegd dat het grootste gedeelte van de betrokken landen onvoldoende is voorbereid om de impact van zware overstromingen, stormen, droogtes en een verhoging van de zeespiegel te kunnen opvangen.

“Tegen het midden van het volgende decennium zal wereldwijd een economische productie ongeveer 44 biljoen euro gesitueerd zijn in landen die op het gebied van klimaatverandering risicovolle regio’s vertegenwoordigen,” aldus het rapport van Maplecroft. “Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het huidige niveau. De betrokken landen staan dan ook voor zware investeringen in maatregelen om hun infrastructuur en activa te beschermen. Daarvoor zal echter een groot engagement bij de overheden noodzakelijk zijn.” Banglasdesh wordt volgens het rapport met het grootste risico geconfronteerd, gevolgd door Guinée-Bissau, Sierra Leone, Haiti, Zuid-Soedan en Nigeria.

De Verenigde Staten en het grootste deel van Europa behoren tot de gebieden met de laagste risico’s. “Dat heeft onder meer te maken met rijkdom,” stipt Maplecroft aan. “In die regio’s hebben de overheden meestal meer financiële middelen ter beschikking om maatregelen te nemen die toelaten om zich gemakkelijker aan de klimaatverandering aan te passen.” Er wordt echter opgemerkt dat ook een wereldmacht zoals India, die in de rangschikking van Maplecroft op een twintigste plaats staat, een bijzonder groot risico loopt. De vijf steden met de grootste blootstelling aan de klimaatverandering zijn Dhaka in Bangladesh, Mumbai en Kolkota in India, Manila in de Filipijnen en Bangkok in Thailand.

Deze vijf steden zullen volgens Maplecroft hun gezamenlijk bruto binnenlands product tegen het midden van het volgende decennium vervijfvoudigen tot 804 miljard dollar. “De toenemende belangrijkheid van de steden in ontwikkelingslanden dreigt de blootstelling van activa, investeringen en voorraadketens aan de impact van de klimaatverandering nog te doen toenemen,” wordt er opgemerkt. “Een aantal steden met de het grootste economisch groeipotentieel dreigen ook het meest kwetsbaar te zijn voor de klimaatverandering.” Er wordt aan toegevoegd dat tegen het midden van het volgende decennium ruim vijf miljard mensen in risicogebieden zullen wonen.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Duidelijk verband tussen werkloosheid en mentale gezondheid bij ouderen

Ondersteuning kan een middel zijn om oudere werknemers te laten omgaan met een verlies aan tewerkstelling in de latere fase van hun professionele carrière. Dat zegt Nadya Fouad, professor psychologie aan de University of Wisconsin. De Amerikaanse wetenschapster zegt dat begeleiders van deze werknemers een evenwicht moeten proberen te vinden tussen het aanmoedigen van oudere werklozen om hun zoektocht naar een nieuwe baan verder te zetten en de aanvaarding van de realiteit dat de toekomst mogelijk niet zal bestaan uit een bevredigende, goedbetaalde arbeidsplaats. Begeleiders moeten volgens Fouad meer aandacht besteden aan de relatie tussen werkloosheid en mentale gezondheid.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, ouderen |  Facebook |

Intensief berichtenverkeer tussen koppels kan contraproductief werken

Vele koppels gebruiken tekstberichten als een instrument om de relatie te onderhouden, maar in een aantal omstandigheden kan die strategie contraproductief worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University bij bijna driehonderd jonge Amerikaanse koppels. De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 82 procent van de respondenten aangaf zijn romantische partner verschillende keren per dag een tekstbericht te sturen. Die intensieve connectiviteit bleek echter niet altijd tot een grotere tevredenheid over de relatie te leiden. Wel wordt opgemerkt dat een uitdrukking van affectie in een tekstbericht de kwaliteit van de relatie meestal versterkt.

“Uit het onderzoek bleek onder meer dat het gebruik van tekstberichten om verontschuldigingen aan te bieden, conflicten op te lossen of beslissingen te nemen een negatieve impact kan hebben op de kwaliteit van de relatie,” voeren de onderzoekers Lori Schade en Jonathan Sandberg aan. “Tekstberichten worden immers met een aantal beperkingen geconfronteerd, terwijl bij dergelijke communicaties de subtiele aspecten van het persoonlijk contact vaak van bijzonder groot belang kunnen zijn. Anderzijds blijkt vooral bij mannen een onophoudelijke stroom van berichten een negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van de relatie. Dat geldt ook wanneer de man zelf aan een hoge frequentie berichten verstuurd.”

“Wanneer de partners echter in hun onderlinge tekstberichten een gevoel van affectie uitdrukken, kan een positieve invloed op de kwaliteit van de relatie worden vastgesteld,” zeggen Schade en Sandberg. “Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Bovendien blijkt dat het verzenden van een boodschap met een uitdrukking van affectie nog een meer positieve impact heeft dan de ontvangst van een tekstbericht waarin de andere partner zijn affectieve gevoelens uitdrukt.” In het algemeen kan volgens de onderzoekers echter worden aanbevolen dat het voor partners die geen lieve boodschap hebben te melden, het beste is om helemaal geen bericht te versturen.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten |  Facebook |

Gazprom meest waardevolle merk op Russische markt

Het gasconcern Gazprom is het meest waardevolle Russische merk. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Interbrand. Daarbij wordt opgemerkt dat Gazprom een merkwaarde heeft van 1,2 biljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 37,4 miljard dollar. Interbrand merkt daarbij op dat Gazprom nagenoeg de helft van de gecombineerde waarde vertegenwoordigde van de veertig merken die in het rapport werden bestudeerd. Er wordt aan toegevoegd dat Gazprom buiten energie-bronnen ook in andere industriële sectoren nog grote belangen heeft. Gazprom wordt in de rangschikking gevolgd door de telecombedrijven Mobile TeleSystems (MTS) en Beeline, die een respectievelijke marktwaarde van 192 miljard roebel en 155 miljard roebel laten optekenen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gazprom |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende