31-12-13

Genen bepalen impact van grote natuurrampen op het individu

Genen hebben een belangrijke impact op reactie van het individu op zware natuurrampen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University bij slachtoffers van de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Genen die eerder in verband werden gebracht met psychiatrische stoornissen, zouden volgens de Amerikaanse onderzoekers na traumatische stress-situaties een positieve impact kunnen hebben. Daarbij wordt gewag gemaakt van verbeterde interpersoonlijke relaties, een grotere openheid voor nieuwe mogelijkheden, een grotere persoonlijke sterkte, een verhoogde spiritualiteit en een grotere waardering voor het leven.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genen, natuurramp |  Facebook |

Band tussen economische ontwikkeling en democratie is geen vast gegeven

Een verschil in democratie is mogelijk meer te wijten aan geografie dan aan politieke theorie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University in Australië. De onderzoekers merken daarbij op dat de traditionele theorieën over democratische ontwikkeling in de Aziatische regio duidelijk niet kunnen worden gestaafd. De grote politieke en economische ontwikkelingen in Zuidoost-Azië gedurende de voorbije periode zouden volgens de gevestigde theorieën een positieve band moeten tonen tussen groei en democratie, maar daarvan valt volgens de wetenschappers in praktijk weinig te merken.

“In een aantal van de rijkste staten van de Aziatische regio - zoals Brunei, Singapore of Maleisië - staat de democratie immers nog altijd bijzonder zwak,” merkt onderzoeksleider Benjamin Reilly, professor internationaal beleid aan de Murdoch University, op. “Anderzijds blijkt in een aantal armere Aziatische landen - zoals Indonesië, de Filipijnen of Timor-Leste, de democratie verdere vorderingen te hebben gemaakt. De traditionele theorieën rond economie en democratie blijken onvoldoende rekening gehouden te hebben met een aantal lokale factoren, zoals de rol van binnenlandse elites, staatsstructuren of financiële elementen.”

“Er kan in Azië een geografisch patroon in democratie worden vastgesteld,” voert professor Reilly aan. “Naarmate landen zich verder van het Chinese vasteland bevinden, blijkt democratie een grotere kans te krijgen. Dat moet wellicht worden toegeschreven aan de geschiedenis van de regio in de periode voor de Europese kolonisatie, waarin de buurlanden aan China in ruil voor handelsbetrekkingen geschenken dienden te sturen. Rechtstreekse buurlanden van China werden verplicht om elke drie jaar giften, meestal in de vorm van luxegoederen, te schenken. Van verder afgelegen landen werden daarentegen minder frequent donaties geëist.”

“De waarde van die goederen was echter minder belangrijk dan het symbool van onderwerping aan het Chinese keizerrijk dat door het systeem werd vertegenwoordigd,” merkt Benjamin Reilly op. “Het was voor China bijzonder belangrijk om zijn invloed in zijn achtertuin vast te houden. Dit systeem keerde terug onder het communistische bewind van Mao Zedong, toen bufferstaten zoals Cambodja, Laos en Vietnam op Chinese steun konden terugvallen. Het fenomeen kan ook worden herkend in de blijvende voorkeur van China voor partners met niet-democratische regimes, vooral wanneer die naties ook een quasi-communistisch model hanteren.”

Professor Reilly zegt daarbij dat alle maritieme staten in Zuidoost-Azië, op uitzondering van Brunei, democratische beginselen hanteren. “Landen zoals Indonesië en de Filipijnen hebben ook nooit enige verplichting gehad tegenover China,” merkt de onderzoeker op.

Lees Verder

Kleine minderheid verantwoordelijk voor merendeel gewelddadige criminaliteit

Slechts een kleine minderheid van de bevolking is verantwoordelijk voor het overgrote merendeel van de gewelddadige criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sahlgrenska Academy in Zweden. Uit een onderzoek naar strafrechterlijke veroordelingen in Zweden tussen het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw en het midden van het voorbije decennium bleek dat slechts 1 procent van de bevolking verantwoordelijk blijkt voor 63 procent van alle gewelddadige criminaliteit. Deze populatie gewelddadige criminelen bestaat voor 92 procent uit mannen, die al vroeg in hun leven getuigen van agressieve misdadigheid en druggebruik en vaak met gedragsstoornissen worden geconfronteerd.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Mobiliteit een cruciale voorwaarde voor behoud gezondheid senioren

Mobiliteit kan een belangrijke impact hebben op de verhouding tussen sociale activiteit en mortaliteit bij oudere mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Jyväskylä in Finland. Andere potentiële factoren, zoals depressieve symptomen en betere cognitieve functies, kunnen volgens de onderzoekers aan sociale activiteit worden gelinkt. Het is volgens de onderzoekers dan ook noodzakelijk dat een bijzondere aandacht wordt besteed aan ouderen die met geheugenproblemen worstelen en melancholisch gedrag vertonen, zodat de nodige extra ondersteuning kan worden geboden om de sociale activiteit te stimuleren.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, senioren |  Facebook |

Mannen en vrouwen verwerken gevoelens rond seksuele activiteit op andere manier

Negatieve gevoelens rond seksuele activiteit worden door mannen en vrouwen heel verschillend verwerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen dat de resultaten van hun studie kunnen bijdragen tot een dieper inzicht in de evolutionaire geschiedenis van de menselijke natuur. De wetenschappers merken daarbij op dat emoties zoals wroeging of spijt een belangrijke rol kunnen vervullen in de overlevingskansen en reproductie. De onderzoekers stelden vast dat mannen vooral spijt hebben om niet ingegaan te zijn op een potentiële relatie, terwijl bij vrouwen vaker wroeging zou worden opgemerkt over een eenmalig seksueel contact.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit |  Facebook |

Chinezen betalen voor auteurschap wetenschappelijk onderzoek

In China is een bloeiende zwarte markt in wetenschappelijke studies actief. Dat is de conclusie van een onderzoek van auteur Mara Hvistendahl, medewerker van het wetenschappelijke magazine Science. De onderzoekster merkte daarbij op dat vaak belangrijke sommen worden geboden om als auteur bij een wetenschappelijke studie vermeld te worden. Daarbij zouden verschillende tarieven gehanteerd worden naarmate men als hoofdonderzoeker, mede-auteur of medewerker zou willen worden vermeld. Het fenomeen moet volgens Hvistendahl worden toegeschreven aan de toenemende publicatiedruk op Chinese onderzoekers. De tarieven voor een vermelding zouden tot verschillende tienduizenden dollar oplopen.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, wetenschap |  Facebook |

Honden herkennen signaal van komende beloning

De hersenen van de hond reageren op een aangeleerd signaal dat een beloning belooft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University bij dertien honden. De Amerikaanse onderzoekers stellen daarbij ook vast dat honden die eerder opgeleid waren om blinden te helpen of zieke patiënten gezelschap te houden, grotere reacties lieten optekenen dan soortgenoten die geen specifieke vorming hadden gekregen. De onderzoekers zeggen aan de hand van verdere research te willen uitzoeken of die intensere reacties aan een genetische aanleg zijn te wijten of te danken zijn aan de omgeving waarin de dieren werden opgeleid.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, beloning |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende