21-01-14

Economische crisis heeft negatieve impact op mentale gezondheid

Een economische crisis heeft vooral een negatieve impact op de mentale gezondheid van de mannelijke bevolking. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en de University of East Anglia naar de mentale gezondheid van de Spaanse bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat twee jaar geleden bij 17 procent van de Spaanse mannen psychologische problemen konden worden vastgesteld. Zes jaar voordien, voor het uitbreken van de financiële crisis die het land zwaar heeft getroffen, werd bij 15 procent van de Spaanse mannen een mentaal probleem vastgesteld. Daarentegen werd bij Spaanse vrouwen een daling van 25 procent tot 23 procent vastgesteld.

“Twee jaar geleden al gaven statistieken van de Spaanse artsen een toename van de mentale gezondheidsproblemen aan,” merkt onderzoeksleider Xavier Bartoll op. “Het nieuwe onderzoek betekent een bevestiging van die vaststellingen. Tegelijkertijd kon echter worden vastgesteld dat een verslechtering van de economische situatie niet op alle bevolkingsgroepen dezelfde impact heeft, maar kan variëren volgens geslacht, leeftijd en socio-economische status.” Daarbij kon worden opgemerkt dat vooral de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar (26 procent), handarbeiders (22 procent), lagere diploma’s (28 procent) en migranten (33 procent) signalen van grotere mentale gezondheidsproblemen laten optekenen.

“De grotere impact van de economische crisis op de mannelijke bevolking moet wellicht worden toegeschreven aan de toenemende vertegenwoordiging van mannen in de werkloosheid, die een bekende risicofactor voor mentale gezondheidsproblemen vormt,” zegt Xavier Bartoll nog. “Een recent onderzoek heeft daarbij ook gewezen op een toenemend aantal zelfmoorden bij mannen van middelbare leeftijd. Anderzijds blijkt de verbetering van de mentale gezondheid bij vrouwen zich vooral te concentreren bij de werkende populatie. Mogelijk deze groep door hun professionele activiteit een grotere erkenning en zelfwaarde, dankzij de nieuwe rol als kostwinner voor het gezin die vele vrouwen hebben geadopteerd.”

De onderzoeker stelt zich ook pessimistisch op voor de toekomst. “De economie heeft zich nog altijd niet fundamenteel hersteld en de langdurige werkloosheid blijft toenemen,” voert hij aan. “Bovendien heeft de overheid allerhande maatregelen voor sociale ondersteuning wegens budgetbesparingen dienen terug te schroeven. Er moet dan ook niet snel een verbetering van de situatie worden verwacht.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, mentale gezondheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.