31-01-14

Vastgoedsector heeft cruciale impact op arbeidsmarkt

De vastgoedsector kan een belangrijke impact hebben op de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse consumentengroep PricedOut. Opgemerkt dat het Britse woningtekort bijdraagt aan de jeugdwerkloosheid omdat de jongere bevolkingsgroep zich niet kan vestigen in regio’s waar voldoende of interessante banen beschikbaar zijn. Een verhuis naar een stad met meer vacatures zou Britse jongeren volgens het rapport door de hogere huurprijzen uiteindelijk een verlies van ruim 1.000 euro per jaar opleveren. Er wordt opgemerkt dat in de regio’s met de meeste vacatures ook het grootste gedeelte van het loon aan huur dient te worden afgestaan.

“In de negen Britse steden met de beste vacature-markten genieten werknemers weliswaar een hoger loon, maar dienen ze ook 36 procent van hun salaris voor de huur van een woning te reserveren,” merken de onderzoekers op. “Daarentegen moet in de negen steden met de slechtste vacature-markt slechts 24 procent van het salaris aan huur worden besteed.” Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Britse Tradu Unions Congres (TUC), merkt op dat het beleid de nodige maatregelen moet voorzien zodat jongeren de kans zouden hebben om zich te vestigen in regio’s waar ook voldoende banen beschikbaar zijn. De woningmarkt kan volgens O’Grady jongeren belemmeren om een professionele carrière te starten.

“Het beleid dient voor betaalbare huisvesting zorgen,” stipt O’Grady aan. “Alleen op die manier kan worden vermeden dat jongeren geketend blijven aan regio’s met een beperkte kans op werkgelegenheid.” De onderzoekers stelden vast dat in Londen de huur het zwaarste weegt op het salaris. Opgemerkt wordt dat een vacature in de Britse hoofdstad gemiddeld 1,44 kandidaten heeft. Deze potentiële werknemers moeten er wel rekening mee houden dat ze gemiddeld de helft van hun salaris aan huur zullen dienen te betalen. Het Londense loon ligt weliswaar gemiddeld 3.804 pond hoger dan het nationale gemiddelde, maar door de hoge huren komen de inwoners van de Britse hoofdstad uiteindelijk 4.027 pond slechter uit dan de rest van de bevolking.

Lees Verder

10:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vastgoed, arbeidsmarkt |  Facebook |

Luxeconsument moet met digitale content geëngageerd worden

De luxeconsument stelt merken voor bijzondere problemen. Dat zegt Matthew Woolsey, vice-president digitale activiteiten bij het Amerikaanse luxehuis Barneys. Hij wijst erop dat de luxeconsument gemiddeld slechts een tiental aankopen per jaar verricht, maar ook de rest van het jaar door het merk geëngageerd dient te worden. In die strategie vormen digitale kanalen volgens Woolsey een cruciaal instrument. Digitale platformen bieden aan de merken volgens hem immers de mogelijkheid om aan de consument exclusieve en waardevolle content aan te bieden. Hij voegt er aan toe dat in de huidige economie alle merken ook uitgevers van content zijn geworden.

Lees Verder

10:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeconsument, digitale content |  Facebook |

Online videoreclame moet vrezen voor buffering en freezing

Problemen zoals buffering en freezing hebben een nefaste invloed op de waardering voor online video. Die frustraties kunnen door de consument echter ook worden overgeheveld naar de merken die in de video naar voor komen of worden gepromoot. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Brightcove. De onderzoekers merken op dat die negatieve perceptie geen betrekking heeft op video-operatoren zoals YouTube, maar wel op de gepresenteerde merken. Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de gebruikers van YouTube met buffering en freezing worden geconfronteerd. Bij 33 procent zou buffering bij de helft van de bekeken video’s worden gemeld.

Lees Verder

10:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videoreclame, buffering, freezing |  Facebook |

Levensstijl heeft belangrijke impact op mentale gezondheid vrouwen

De levensstijl heeft een belangrijke impact op de mentale gezondheid van vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, de University of New South Wales de Flinders University of South Australia bij nagenoeg vijfhonderd vrouwen van middelbare leeftijd in Brisbane. Opgemerkt wordt dat onder meer roken, overmatig drankgebruik en een sedentair gedrag een negatieve impact hebben op de hersenfuncties van de vrouw. De Australische wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat deze negatieve effecten veel vroeger kunnen worden opgemerkt dan algemeen werd verwacht.

Lees Verder

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensstijl, mentale gezondheid |  Facebook |

Meeste werknemers hebben geen voorkeur voor sekse collega

De meeste werknemers vertonen geen voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke collega. Wanneer er echter toch een verschil in appreciatie wordt opgemerkt, blijken zowel mannen als vrouwen het liefst te kiezen voor een mannelijke collega. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij meer dan tweeduizend Amerikaanse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de mannen en 76 procent van de vrouwen geen voorkeur aangeven tussen de sekse van hun collega’s. Wanneer er echter wel een verschil kan worden vastgesteld, blijft de voorkeur voor mannen dubbel zo hoog als voor vrouwen.

In de mannelijke arbeidspopulatie kon slechts bij 22 procent van de ondervraagden een voorkeur te worden opgetekend. Daarbij gaf 14 procent aan het liefst met een andere man samen te willen werken. Slechts 7 procent gaf de voorkeur aan een vrouw. Ook in de vrouwelijke arbeidspopulatie kon slechts bij 23 procent een voorkeur opgetekend te worden. Daarbij gaf 18 procent aan het liefst samen te werken met een man. Slechts 5 procent zou een voorkeur laten blijken voor een andere vrouw. Opgemerkt wordt wel dat bij de mannelijke collega bij de millennials het minst populair is. In die groep wil slechts 11 procent het liefst met een man samenwerken, tegenover 19 procent bij Generation X, 16 procent bij de babyboomers en 21 procent bij senioren.

Er wordt nog aangevoerd dat 11 procent van de mannelijke millennials de voorkeur heeft voor een vrouwelijke collega. Bij hun seksegenoten uit de oudere generaties valt dat terug tot 5 procent. Ook bij de vrouwelijke millennials geeft slechts 6 procent de voorkeur te hebben voor een vrouwelijke collega. De onderzoekers stelden echter ook vast dat de individuele voorkeuren afwijken van de percepties over de algemene opinies op de arbeidsmarkt. Daarbij bleek dat 44 procent van de ondervraagden meent dat mannelijke werknemers een gendervoorkeur hebben voor hun collega’s. Ook gaf 34 procent aan van mening te zijn dat vrouwen een gendervoorkeur hebben.

Algemeen wordt gezegd dat mannen het liefst met andere mannen zouden samenwerken, maar er wordt ook verwacht dat vrouwen een voorkeur zouden vertonen voor collega’s van het eigen geslacht.

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Open collaboratie breidt zich uit naar nieuwe domeinen

Het concept van open collaboratie, dat onder meer aanleiding heeft gegeven tot producten zoals Wikipedia en Bitcoin, zal zich in de toekomst wellicht verder uitbreiden naar nieuwe domeinen en traditionele organisaties vervangen. Dat is de conclusie van een rapport van het Institute for Operations Research and Management Sciences (Informs). Er wordt aan toegevoegd dat open collaboratie vaak aanleiding geeft tot organisaties die het midden houden tussen non-profit initiatieven en commerciële bedrijven. Ook merken de onderzoekers op dat het model van open collaboratie blijkbaar bijzonder goed blijkt te functioneren in moeilijke omstandigheden.

“Open source vormt een tussenvorm tussen bedrijven en non-profitorganisaties,” merken de onderzoekers Sheen Levine en Michael Prietula op. “Deze open collaboratievormen blijken bovendien uitstekend te gedijen in moeilijke omstandigheden, onder meer wanneer de coöperatieve initiatieven onderdeel vormen van een minderheidsgroep, een gebrek aan diversiteit dient te worden vastgesteld of wanneer de producten door een grote rivaliteit worden gekenmerkt.” Omdat verwacht mag worden dat de open collaboratie zich naar een aantal nieuwe domeinen zullen uitspreiden en zich als alternatieven zullen opwerpen voor traditionele organisatievormen, moeten executives en andere leiders zich volgens de auteurs als voortrekkers in de beweging opwerpen.

Levine en Prietula merken op dat open collaboratie minder dan twee decennia in software-ontwikkeling werd geïntroduceerd, maar inmiddels in diverse andere sectoren kan worden opgemerkt. “Onder meer kan het systeem worden teruggevonden in internet-gebonden projecten zoals Wikipedia, online forums en communities en Bitcoin, maar ook in de geneeskunde en traditionele wetenschappelijke exemperimenten,” voeren de auteurs aan. “Deze initiatieven hebben een belangrijke impact gehad op traditionele tegenhangers. Onder meer is Wikipedia erin geslaagd om de Encyclopedia Brittannica te vervangen als een cruciaal research-instrument.” Cruciaal is echter volgens de aanwezigheid van een kleine groep enthousiaste initiatiefnemers die het project willen blijven aandrijven.

Lees Verder

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: open collaboratie |  Facebook |

Amazon biedt klanten beste consumentenbeleving

Het internet-bedrijf Amazon biedt aan zijn klanten de beste consumentenbeleving. Dat is de conclusie van een werelwijd onderzoek van consulent ForeSee bij vijfenzeventigduizend consumenten. De onderzoekers wijzen echter ook op de opmerkelijk lage score van Facebook, waarmee volgens ForeSee wordt aangegeven dat het bedrijf het vertrouwen van een belangrijk gedeelte van de sociale media-community heeft verloren. De consulent zegt in het onderzoek ook vastgesteld te hebben dat consumenten in een aantal sectoren duidelijk aan sommige merken de voorkeur geven boven de marktleider. De hoogste scores werden opgetekend in de autosector en bij consumptiegoederen.

Lees Verder

10:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazon, consumentenbeleving |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende