31-03-14

Russische gevangenissen produceren 90 miljoen dollar per jaar

Gedetineerden in de gevangenissen van Rusland produceren goederen ter waarde van bijna 32 miljard roebel per jaar. Dat komt overeen met een bedrag van 90 miljoen dollar. Dat is bevestigd door Oleg Korshunov, financieel directeur van de Russische penitentiaire dienst, naar aanleiding van de aankondiging van de oprichting van een handelshuis om de betrokken producten te verkopen. Over de bestemming van de opbrengsten van deze verkopen werden geen mededelingen gedaan. Korshunov gaf nog aan dat de penitentiaire dienst verantwoordelijk is voor meer dan duizend filialen, waar ongeveer zeshonderdduizend veroordeelden in de productie worden ingeschakeld.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, gevangenis |  Facebook |

Gevoel van honger doet lichaam naar voeding zoeken

Terwijl de functie van eten is om het lichaam te voeden, heeft dit fenomeen eigenlijk geen impact op de drang in het zoeken naar voedsel. Daarentegen moet gewezen worden naar de honger, die voor een vervelend gevoel in de maagstreek zorgt en het individu aanzet te gaan naar voedingsproducten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Beth Israel Deaconess Medisch Centrum (BIDMC), die verwijzen naar de aanwezigheid van honger-inducerende neuronen in de paraventriculaire kern, een hersenregio die lang in verband werd gebracht met verzadiging en gevoel van volheid. Het onderzoek biedt volgens de wetenschappers een dieper inzicht in het concept eetlust.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honger, voeding |  Facebook |

Vestiging Wal-Mart heeft impact op criminaliteit in de regio

Gemeenschappen in de Verenigde Staten kenden tijdens de jaren negentig een ongekende daling van de criminaliteit, maar dat gold veel minder voor regio’s waar supermarktketen Wal-Mart nieuwe winkels had gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina. In regio’s waar Wal-Mart nieuwe vestigingen opende, werden volgens de onderzoekers per tienduizend inwoners zeventien extra vermogensdelicten en twee bijkomende geweldsmisdrijven geregistreerd. De onderzoekers zeggen dat de studie niet als een kritiek op Wal-Mart is bedoeld, maar werd geprobeerd om of de keten ook een impact op de criminaliteit zou kunnen hebben.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wal-mart, criminaliteit |  Facebook |

Sociale netwerkaccount overledenen moeten worden afgeschermd

Het profiel van een overledene op het sociale netwerk Facebook verwijst niet noodzakelijk meer naar het imago van de betrokkene, maar vaak vooral naar de manier waarop hij in de herinnering van netwerkvrienden verder leeft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers benadrukken dat het individuele archief op die manier een sociaal archief is geworden. Daarbij bestaat volgens de onderzoekers dat het imago van de overledene onbedoeld wordt geërodeerd. Bovendien kan de account volgens de wetenschappers aanleiding worden van een concurrentiestrijd tussen rouwenden.

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

Werkloze universitairen stellen waarde diploma in vraag

Bijna de helft van de afgestudeerden die een aantal maanden na het verlaten van de universiteit nog altijd geen baan hebben gevonden, geven aan te wensen dat ze een beroepsopleiding hadden genoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Totaljobs.com bij Britse universitairen. De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de Britse universitair afgestudeerden zes maanden na het beëindigen van hun studies nog altijd op zoek bleken naar een baan. Na één jaar daalt dat cijfer tot 25 procent. Er wordt echter opgemerkt dat veel studenten van oordeel zijn dat hun universitaire richting uiteindelijk hun kansen op de arbeidsmarkt heeft beschadigd.

“De universiteit is niet langer een automatische keuze om de kansen op werk te verbeteren,” benadrukt Mike Fetters, directeur universitaire opleidingen bij Totaljobs.com. “Hoewel een diploma in een aantal industrieën nog steeds een essentiële kwalificatie is, moeten schoolverlaters goed overwegen welke richting voor hen het beste traject naar werkgelegenheid kan betekenen. Voor sommigen zal een praktisch leerproces daarbij een betere oplossing vormen dan een universitaire studie. De praktische ervaring die tijdens het stageproces wordt opgedaan, kan een concrete troef zijn om de interesse van een aantal potentiële werkgevers te wekken.”

Stevan Rolls, verantwoordelijke human resources bij consulent Deloitte, merkt op dat een universitaire graad nog steeds een grote waarde heeft, maar hij voegt er aan toe dat ook zijn bedrijf inmiddels ook andere kandidaten in aanmerking neemt. “Voor een aantal gespecialiseerde functies vereist Deloitte nog steeds kandidaten die een relevante studierichting hebben gevolgd,” benadrukt Rolls. “Het merendeel van de vacatures staat echter ook open voor andere kandidaten. Bij het aantrekken van jonge werknemers bleek 46 procent van de gerekruteerden het voorbije jaar opleidingen gevolgd te hebben die niet strikt met economie of financiën betrekking hadden.”

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diploma |  Facebook |

Ecotoerisme kan belangrijke impact hebben op armoede lokale bevolking

Beschermde natuurgebieden in Costa Rica konden de armoede in naburige gemeenschappen met 16 procent verminderen, vooral door het stimuleren van ecotoerisme. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia State University. De onderzoekers stelden vast dat het toegenomen toerisme goed is voor twee derde van de vermindering van de armoede door beschermde gebieden. Veranderingen in de infrastructuur en landgebruik had volgens het rapport weinig effect op de armoede in de omliggende gemeenschappen. De studie suggereert dat door het gebruik van armoederamingen en andere gegevens de impact van beschermingsprogramma’s op de lokale bevolking beter kan worden gemeten.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme, armoede |  Facebook |

Online shopper reageert negatief op gebrek aan productinformatie

Digitale media transformeren de verwachtingen rond productinformatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie GS1 UK bij tweeduizend Britse shoppers. Uit de studie blijkt dat 42 procent van de shoppers omwille van een tekort aan informatie een online aankoop hebben afgebroken. Ook zegt 24 procent van de kopers op het gebied van productinformatie minder vertrouwen te hebben in online platformen dan in een fysieke winkel, terwijl 50 procent aangeeft een online aankoop te hebben afgebroken wegens een gebrek aan vertrouwen in de retailer.

“Consumenten zoeken steeds meer naar betrouwbare informatie over een brede waaier productkenmerken,” merken de onderzoekers op. “Bovendien willen ze op elke locatie en op elk ogenblik toegang tot die informatie aangeboden kunnen rijgen. Onder meer in de voedingssector wordt niet alleen informatie gevraagd over prijs, ingrediënten en voedingswaarde, waar wenst de klant ook ingelicht te worden over de herkomst en de ecologische voetafdruk, consumentenbesperkingen en dieet-gerelateerde onderwerpen. Het is voor retailers en merken dan ook van cruciaal belang om een optimaal antwoord te bieden op die vraag naar digitale informatie.”

“De voordelen van productinformatie voor retailers, fabrikanten en vooral consumenten kunnen niet worden onderschat,” zegt David Smith, manager digitale oplossingen bij GS1 UK. “In de online omgeving is een gebrek aan productinformatie even erg als een uitgeputte voorraad in de fysieke winkel. Er is geen twijfel dat de snelle evoluties in de digitale en sociale media een grote impact hebben op de manier waarop de consumenten denken, zich gedragen en met elkaar en het bedrijfsleven communiceren. Die evoluties hebben enorme implicaties voor de retailsector. Merken zullen een noodloze, geïntegreerde en betrouwbare aankoop-beleving over een brede waaier van platformen moeten aanbieden.”

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping, productinformatie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende