31-05-14

Vertederende dingen wekken bij consument hedonistisch gedrag op

Vertederende dingen verleiden de consument sneller tot impulsaankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College. Opgemerkt dat deze vertederende onderwerpen in de hersenen van de mens hedonistische reacties opwekken. Wanneer deze vertederende concepten bestaan uit levende dingen, zoals kleine katten of honden, wordt volgens de onderzoekers een gevoel van bescherming en bezorgdheid opgeroepen, terwijl levensloze objecten zouden worden gelinkt aan het beloningssysteem, waardoor een onvoorzichtige neiging tot impulsaankopen zou kunnen worden opgewekt.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hedonisme |  Facebook |

Vrouwelijke bavianen het meest kwetsbaar tijdens opvoeding kroost

De opvoeding van het nageslacht is ook voor vrouwelijke bavianen een moelijke levensfase. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame in de Verenigde Staten en de National Museums of Kenya, die bijna drie decennia een kolonie bavianen in het Amboseli Baboon Research Project in het Kilimanjaro-gebied hebben bestudeerd. De onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke bavianen tijdens de zwangerschap en de opvoeding van jongen een groter risico lopen op verwondingen. Bovendien bleken de kwetsuren tijdens de opvoeding van de kroost ook minder snel te genezen.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baviaan, opvoeding |  Facebook |

Favoritisme is de belangrijkste basis voor discriminatie

De grootste discriminatie wordt niet veroorzaakt door pogingen om personen van andere groepen te benadelen, maar door inspanningen om leden van de eigen gemeenschap te bevoordelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Washington en de University of California. De onderzoekers geven toe dat vooroordelen en vijandigheid niet kunnen uitgesloten worden in de discriminatie van andere groep, maar benadrukken dat die fenomenen veel minder centraal staan dan favoritisme. Nochtans heeft de sociale wetenschap vijandige vooroordelen altijd als de bron van discriminatie naar voor geschoven.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: favoritisme, discriminatie |  Facebook |

Georganiseerde sport wapen tegen alcoholmisbruik

Tieners die zich engageren in een georganiseerde sportactiviteit, lopen minder risico om met problematisch alcoholgebruik geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University. In de studie werd vastgesteld dat jongeren die wegens criminele feiten in contact met de politie waren gekomen of wegens wangedrag van school waren gestuurd, minder vaak betrokken zijn bij georganiseerde sportactiviteiten en tegelijkertijd ook vaker blijk geven van alcoholmisbruik. De resultaten van de studie zijn in tegenspraak met eerdere research, waar teamsporten in verband worden gebracht met een gestegen alcoholconsumptie.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, alcohol |  Facebook |

Visuele tijdperk heeft tekst nog niet kunnen verdringen

Hoewel marketeers vaak de nadruk leggen op visuele content, behoort tekst nog lang niet tot het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Social Media Examiner (SME). Daarbij werd vastgesteld dat 81 procent van de zakelijke marketeers aangeeft van plan te zijn om bij het creëren van content het gebruik van op te schroeven. De meeste respondenten willen ook de investeringen in visuele content opdrijven, maar dat beeldmateriaal wordt minder belangrijk geacht dat de geschreven content. Nagenoeg 60 procent noemt tekst absoluut de belangrijkste content om publiek aan te trekken. Slechts 19 procent verwijst daarbij naar visuele content.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, tekst, beeld, content |  Facebook |

Overdreven gebruik sociale media leidt tot psychopatisch gedrag

Een overdreven blootstelling aan sociale media en aanverwante platformen dreigt psychopatische symptomen bij gebruikers te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Who Is Hosting This. De studie heeft volgens de consulent uitgewezen dat een intensief gebruik van sociale media bij sommige gebruikers gekoppeld kan worden aan leugenachtigheid, egocentrisme, een gebrek aan gedragscontrole en anti-sociale neigingen. De onderzoekers wijzen erop dat de online technologie niet alleen de wereld heeft veranderd, maar ook een impact heeft gehad op de percepties en behoeftes van de gebruiker.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, psychopatie |  Facebook |

Werknemer wordt afgeleid door overvloed aan informatie

Een overdaad aan informatie zorgt ervoor dat werknemers zowel op de werkvloer als thuis steeds vaker worden afgeleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de ondervraagde kantoorbedienden toegeeft met een overdaad aan informatie geconfronteerd te worden. Bovendien gaf 52 procent toe door de beschikbaarheid van de informatie gemakkelijk afgeleid te worden. Bovendien zegt 43 procent door de massale stroom data een stresserende druk ervaren te hebben, terwijl 28 procent van mening is dat een overdaad aan informatie een negatieve impact heeft op hun welzijn.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende