31-07-14

Pas over driekwart eeuw inkomensgelijkheid tussen man en vrouw

Aan het huidige tempo duurt het nog driekwart eeuw vooraleer vrouwen hun loonachterstand op mannen zullen hebben ingehaald. Dat is de conclusie van een rapport van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam International. Aangevoerd wordt dat de groeiplannen nooit zullen kunnen worden gerealiseerd indien geen gerichte maatregelen worden genomen tegen de systematische discriminatie en economische uitsluiting van vrouwen. Winnie Byanyima, executive director van Oxfam International, merkt op dat vrouwen minder betaald worden dan mannen, het grootste deel van de onbetaalde arbeid op zich nemen, oververtegenwoordigd zijn in parttime werk en gediscrimineerd worden in gezinnen, markten en instellingen.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vijfenzestigplussers het meest bereid tot coöperatie

Jongeren tussen tien en zestien jaar vertonen de grootste weerstand tegen samenwerking. Daarentegen getuigen vijfenzestigplussers de grootste bereidheid tot coöperatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitad Carlos 3 Madrid, de Universitad Barcelona en de Universitad Zaragoza bij meer dan honderdvijftig proefpersonen. De onderzoekers zeggen dat de vaststelling bedrijven mogelijk zou kunnen aanzetten om strategieën te ontwikkelen om oudere werknemers langer in dienst te houden of hen een alternatief systeem aan te bieden waarin het mogelijk is om het coöperatief gedrag verder te zetten.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument waardeert merken die helpen besparen

De Duitse discounter Aldi is volgens de Britse consumenten het meest waardevolle merk op de markt. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent YouGov naar meer dan achthonderd merken op de Britse markt. Aldi slaagde er voor de eerste keer in om de hoogste rangschikking te laten optekenen. Bovendien wordt ook gewezen op de vierde plaats van de Duitse prijsbreker Lidl, die voor de eerste keer in de top tien verschijnt. Het succes van de twee discounters geeft volgens YouGov aan dat de consument een grotere waarde hecht aan merken die hem de mogelijkheid bieden geld te sparen. Retailers vertegenwoordigen de helft van de top tien.

In het onderzoek, waarbij de consumenten gevraagd werd naar positieve of negatieve berichten over merken de twee weken voordien in marketing, nieuws of mond-aan-mond reclame, behaalde Aldi een score van 25,9 punten, gevolgd door de departmentstore John Lewis met 20,5 punten. Op de derde plaats eindigde de BBC iPlayer, die vorig jaar nog op een eerste plaats stond, met 19,6 punten. Lidl behaalde een puntentotaal van 18,2 punten, gevolgd door supermarktketen Waitrose en stofzuigerproducent Dyson (14,4 punten). De top tien bestaat verder uit de BBC-website (13,4 punten), MoneySavingExpert.com (12.1 punten), technologieconcern Samsung (11.6 punten) en supermarktketen Sainsbury’s (11,5 punten).

“Consumenten willen betaalbare aankopen, zonder toegevingen te hoeven doen op het gebied van kwaliteit,” zegt Sarah Murphy, merkenspecialist bij YouGov. “De Britse consument is van mening dat Duitse merken zoals Aldi en Lidl aan die criteria optimaal beantwoorden. De andere supermarktketens in de top tien moeten daarmee rekening houden indien ze op een positieve perceptie van de consument willen blijven rekenen.” Uit het onderzoek bleek nog dat diepvriesspecialist Findus de grootste vooruitgang boekte door een stijging met 18,8 punten, maar nog wel op een negatieve score van min 0,3 punten blijft. Datzelfde geldt voor het entertainmentmerk HMV Group, dat met 12,8 punten steeg tot een negatief totaal van min 0,9 punten.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument heeft hygiënische weerzin tegen recyclage

Herbruik moet met een grote weerstand van de consument afrekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. Opgemerkt wordt dat de consument vooral hygiënische vooroordelen blijkt te koesteren tegenover producten die eerder al aan iemand anders hebben toebehoord. De weerstand blijkt het grootst wanneer de herbruik betrekking heeft op apparaten voor de voedselbereiding of de persoonlijke hygiëne. De onderzoekers merken op dat herbruik nochtans een belangrijke opportuniteit vormt om duurzaamheid te stimuleren, maar door de negatieve perceptie bij de consument mogelijk grote moeilijkheden zouden kunnen ondervinden om door te breken.

“Herbruik, waarbij bestaande apparaten worden gedemonteerd, gereinigd, hersteld en opnieuw geassembleerd, vormt voor bedrijven een belangrijke kans om hun prestaties op het gebied van duurzaamheid gevoelig te verbeteren,” benadrukken de onderzoekers Meg Meloy en Daniel Guide, docenten aan het Smeal College of Business van de Pennsylvania State University. “Op dit ogenblik heeft herbruik op de consumptiemarkt echter slechts een aandeel tussen 5 procent en 10 procent. Een gedeelte van de barrières tegen het uitbouwen van een groter marktaandeel kan worden verklaard door de hygiënische weerstand van de consument, ondanks de gehanteerde sterilisatieprocessen, tegen gebruikte producten.”

“Bij studies over de herbruikmarkt is met deze hygiënische weerzin meestal weinig rekening gehouden,” stippen Meloy en Guide nog aan. “Het zou echter moeilijk kunnen blijken om deze negatieve percepties weg te werken. Nochtans kan het milieuvriendelijke karakter van hergebruik een belangrijk marketing-element vormen voor de sector. Gereviseerde producten hebben immers meestal een kleinere ecologische voetafdruk dan nieuwe apparaten of recyclage. Maar toch blijkt ook bij milieu-geëngageerde consumenten niet noodzakelijk een positievere perceptie over hergebruikte producten opgetekend te kunnen worden. Mogelijk worden de ecologische voordelen van herbruik onvoldoende beseft.”

“Indien de herbruik-sector een breder publiek wil bereiken, zullen belangrijke inspanningen moeten gedaan worden om de hygiënische tegenstand van de consument weg te werken,” waarschuwen Meloy en Guide. “Mogelijk moet daarbij een grotere nadruk worden gelegd op de ecologische voordelen van de sector, zodat duurzaamheid in de afweging van de consument een groter aandeel zou krijgen dan de hygiënische percepties.”

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meer dan één op tien digitale reclame-impressies frauduleus

Adverteerders moeten ermee rekening mee houden dat meer dan één op tien digitale reclame-impressies een frauduleuze oorsprong heeft. Tussen de verschillende sectoren kunnen echter grote afwijkingen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Integral Ad Science. Opgemerkt wordt dat gemiddeld 11,5 procent van alle reclame-impressies frauduleus blijken te zijn. Het hoogste niveau wordt opgetekend in de technologiesector, waar 17 procent van de impressies een frauduleuze herkomst hebben. Ook in de retailsector wordt een fraudeniveau van 14 procent opgetekend. Telecom en verpakte consumptiegoederen blijven met een score van 6 procent het meest gespaard.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Augustus is beste maand voor het aantrekken van toptalent

In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, blijkt de maand augustus voor bedrijven een uitstekende periode om toptalent aan te trekken. Dat blijkt uit een analyse van de Britse vacaturemarkt door het wervingsbedrijf Randstad Technologies. Vastgesteld werd dat tijdens de maand augustus voor elke informatica-vacature in Groot-Brittannië 3,1 kandidaten beschikbaar zijn, tegenover een gemiddelde van 2,3 gegadigden tijdens de rest van het jaar. Anderzijds bleek dat de maand januari voor de kandidaten zelf de meest opportune periode is om een nieuwe baan te vinden. Tijdens die periode blijken voor elke vacature slechts 1,2 geïnteresseerden beschikbaar te zijn.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geconnecteerde apparaten creëren grote kwetsbaarheden

Geconnecteerde netwerken vormen een groot veiligheidsrisico. Dat is de conclusie van een onderzoek van beveiligingsspecialist Fortify, dochter van Hewlett-Packard, naar de bescherming van het internet-of-things. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 70 procent van de aangesloten apparaten kwetsbaarheden vertoonden, met inbegrip van onveilige paswoorden, een gebrekkige encryptie of onvoldoende toegangsbeperkingen. Fortify stelde vast dat per aangesloten apparaat gemiddeld vijfentwintig kwetsbaarheden dienden te worden vastgesteld. Er wordt dan ook opgemerkt dat bij de toenemende populariteit van het internet-of-things onvoldoende rekening is gehouden met de veiligheids-vereisten.

“Steeds meer worden apparaten zoals televisie-toestellen, koelkasten, thermostaten, deuren, garagepoorten en alarminstallaties aan het internet-of-things gekoppeld,” zegt Mike Armistead, general manager bedrijfsbeveiliging bij Fortify. “Het internet-of-things geeft de consument de mogelijkheid om objecten en systemen op een gemakkelijke en geïntegreerde manier te besturen, maar tegelijkertijd wordt de gebruiker op het gebied van beveiliging met belangrijke uitdagingen geconfronteerd. Om potentiële aanvallers en bedreigingen af te weren is het immers noodzakelijk om een efficiëntie beveiliging te implementeren. Daarbij blijken echter nog veel leemtes te moeten worden opgevuld.”

De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat acht op de tien gecontroleerde toestellen persoonlijke informatie over de gebruiker - zoals gebruikersnaam, huisadres, geboortedatum en bankcodes - konden lekken. In een aantal gevallen werd ook gezondheidsinformatie vrijgegeven. Bovendien bleken de meeste toestellen ook niet voorzien te zijn van een paswoord, waardoor het voor hackers gemakkelijker wordt om zich een toegang tot het systeem toe te eigenen. Bij andere apparaten bleek van de meest eenvoudige paswoorden gebruik gemaakt worden. De meerderheid van de toestellen bleek ook geen encryptie te gebruiken voor de communicatie met het internet en het lokale netwerk.

“De interesse in het internet-of-things kent een opmerkelijke toename,” voert Fortify nog aan. “De beveiliging heeft die evolutie echter onvoldoende gevolgd. Er moeten dan ook dringend inspanningen worden gedaan om het veiligheidsprobleem aan te pakken, vooraleer het internet-of-things een massaproduct is geworden en hackers gigantische schade zouden kunnen veroorzaken.” Verwacht wordt dat er tegen het einde van dit decennium ongeveer zesentwintig miljard apparaten op het internet zullen zijn aangesloten.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende