31-08-14

Sociale data worden vooral gebruikt voor klantenservice

Inzichten in sociale data worden door bedrijven in eerste instantie gebruikt voor klantenservices en de identificatie van marktverschuivingen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en consulent Deloitte bij bijna vijfduizend executives. De onderzoekers stelden vast dat 47 procent van de ondervraagde bedrijven de inzichten vooral voor klantenservices en marktobservatie wil hanteren. Daarnaast wordt gewag gemaakt van een grotere visibiliteit van de operaties en communicaties (43 procent) en strategische ontwikkelingen (41 procent). Slechts 36 procent ziet de inzichten echter ook geschikt voor de identificatie van talent.

“Nagenoeg twee op drie bedrijven geeft aan dat sociale initiatieven - met inbegrip van sociale media, sociale software en sociale netwerken - een positieve impact hebben op hun prestaties,” stippen de onderzoekers aan. "Uit het onderzoek blijkt ook dat sociale activiteiten zowel voor het heden als voor de toekomst belangrijk worden geacht. Daarbij werd vastgesteld dat 73 procent van de respondenten gewag maakt van een aanzienlijke impact op de actuele activiteiten, terwijl bijna 90 procent wijst op een belangrijke invloed gedurende de volgende drie jaar. Tevens bleek dat op de consumentenmarkt 68 procent van de bedrijven gewag maakt van een positieve impact, maar ook op de zakelijke markt wordt een score van 60 procent opgetekend."

De onderzoekers stelden daarnaast vast dat ook werknemers een voorkeur hebben voor bedrijven die interessante sociale projecten hebben uitgebouwd. Daarbij is gebleken dat 75 procent van de werknemers aangeeft dat activiteiten op sociale platformen een relatief belangrijk onderdeel zouden vormen van de keuze van een werkgever. “Dat geldt zowel voor werknemers van tweeëntwintig jaar als tweeënvijftig jaar,” wordt er nog aangevoerd. De onderzoekers merken anderzijds op dat bedrijven meer tijd besteden aan het monitoren van de sociale activiteit dan aan de collectie en analyse van gegevens die op het platform beschikbaar zijn.

Lees Verder

10:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale data |  Facebook |

Bedrijven geloven nog onvoldoende in video-interviews

Bedrijven dreigen geld en tijd te verliezen door overbodige persoonlijke interviews die perfect met video zouden kunnen worden uitgevoerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Foosle bij meer dan duizend ondernemingen. Vastgesteld werd dat 33 procent van de ondervraagde bedrijven zichzelf technisch onderlegd noemt, maar toch blijkt 55 procent nog nooit van video-interviews gebruik gemaakt te hebben. De onderzoekers merken op dat vele bedrijven een verkeerde perceptie hanteren rond video-interviews. Vele ondernemingen blijken de toepassingen immers nog altijd als een technologie van de toekomst te beschouwen, wat volgens Foosle een negatieve impact kan hebben op de efficiëntie.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duitse luxewagens worden bedreigd door eigen succes

De Duitse producenten van luxewagens, zoals Audi, BMW en Mercedes-Benz dreigen het slachtoffer te worden van hun eigen succes. De merken zijn betrokken geraakt in een verkoopsoorlog die hun merkimago zou kunnen ondermijnen en opportuniteiten voor nieuwe uitdagers zou kunnen creëren. Dat heeft de Duitse autospecialist Bernd Hoennighausen tegenover het persbureau Reuters gezegd. De consulent wijst er daarbij op dat de Duitse luxemerken door de intrede in kleinere volume-segmenten, zoals compacte modellen, een gedeelte van hun exclusiviteit hebben opgeofferd. Daarvan kunnen volgens hem merken zoals Maserati, Alfa Romeo, Infiniti, Volvo, Tesla, DS en Jaguar-Landrover profiteren.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument niet afkering van exclusief digitale banken

Een belangrijk gedeelte van de consumenten is bereid om met een exclusief digitale bank te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan drieduizend bankklanten in Groot-Britannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 25 procent van de ondervraagden bereid zou zijn om met een financiële instelling zonder kantoren of callcenters te werken. De grootste interesse werd opgetekend in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, waar 33 procent interesse toont in exclusief digitale diensten. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar valt dat cijfer echter terug tot 22 procent.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Culturele compatibiliteit zowel voor werknemer als bedrijf cruciaal

Een culturele compatibiliteit is voor kandidaat-werknemers vaak belangrijker dan de loonschaal. Ook voor de werkgever is het belangrijk dat de kandidaat en het bedrijf dezelfde culturele normen hanteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hays op de arbeidsmarkt in Hongkong. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat potentiële werknemers een baan met financieel aantrekkelijke voorwaarden omdat onder meer problemen hebben met het bedrijfsbeleid, het evenwicht tussen de professionele en persoonlijke omgeving en een gebrek aan creativiteit of communicatie.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Percepties over deadlines hebben belangrijke impact op taak

Het bepalen van een deadline kan een belangrijke impact hebben om het individu aan te zetten een opdracht uit te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago en de University of Toronto. Hoewel de tijd een continu proces vormt, blijken deadlines volgens de onderzoekers door het individu in categorieën onderverdeeld te worden. Deadlines die in dezelfde categorie worden ondergebracht als het heden, krijgen volgens het onderzoek de grootste urgentie. Daarom zal een deadline in december tot snellere actie aanzetten dan een streefdoel na nieuwjaar, dat immers in een andere categorie wordt ondergebracht.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale media tonen grootste engagement op mobiele platformen

Mobiele gebruikers van sociale media tonen tegenover merkencontent een groter engagement dan consumenten die beroep doen op desktops. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester bij meer dan dertigduizend Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat 49 procent van de gebruikers van tablets aan de hand van commentaren of andere acties een engagement toont met merkencontent. Bij smartphones valt dat aandeel terug tot 46 procent, maar bij de gebruikers van desktops wordt nog slechts een score van 37 procent opgetekend. Bovendien bleek dat op mobiele platformen een grotere bereidheid blijkt om content te delen.

Lees Verder

10:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende