31-10-15

Sommige atleten al voor het startschot in het voordeel

Sommige atleten hebben al voor de aanvang van de wedstrijd een voordeel op hun concurrenten omdat ze van nature beter kunnen anticiperen op het naderende startschot. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University in Groot-Brittannië en de Universiteit Utrecht in Nederland.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menselijk brein probeert overbodig achtergrondgeluid te onderdrukken

Het menselijk brein zal in een lawaaierige omgeving het achtergrondverhaal zoveel mogelijk proberen te onderdrukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Maastricht.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Smartphone wordt veel meer gebruikt dan eigenaar denkt

De consument gebruikt zijn smartphone twee keer zo vaak dan hij zelf denkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University, de University of Lincoln en de University of the West of England.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

James Bond behoort tot de absolute topklasse van de merkreclame

James Bond behoort tot de absolute topklasse van de merkreclame. Dat zegt Jacques de Cock, docent aan de London School of Makering, naar aanleiding van de lancering van de nieuwe bioscoopfilm Spectre uit de reeks van het spionage-personage.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online Europese activiteit werkt vooral op Amerikaanse platformen

Europeanen maken voor hun online activiteiten in eerste instantie van Amerikaanse diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Joint Research Centre van de Europese Unie naar de online activiteit in Europa, de Verenigde Staten en een aantal groeimarkten. Tevens kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat het internet zowel een lokale als globale werking laat blijken. Een groot aantal bijzonder gediversifieerde lokale online services met een relatief bescheiden trafiek gaat immers gepaard met een kleine groep grote online multinationals die voor het grootste gedeelte van de totale internet-activiteit zorgen.

“Opmerkelijk is dat online Europeanen vooral actief zijn op websites die in de Verenigde Staten zijn gevestigd,” stippen de onderzoekers aan. “Amerikaanse websites vertegenwoordigen 54 procent van de Europese online activiteit. Websites uit de Europese Unie zelf hebben een aandeel van 42 procent. Slechts 4 procent van de activiteit is afkomstig uit andere delen van de wereld.”

“Ongeacht van de eigen locatie kan verder worden vastgesteld dat de meeste online aanbieders niet in alle lidstaten van de Europese Unie operationeel zijn,” wordt er nog opgemerkt. “Twee op drie leveranciers op de online Europese markt zijn in maximaal vier landen actief. Slechts de helft van de online activiteit in de Europese Unie kan worden gelinkt aan een beperkt aantal grote online operatoren. De 1 procent grootste Europese providers vertegenwoordigen amper 5 procent van de totale online activiteit in de Europese Unie. Ook kon worden vastgesteld dat online diensten in grote landen relatief meer op de eigen nationale markt is toegespitst dan sectorgenoten in kleinere naties.

In de Verenigde Staten ligt de situatie echtre gevoelig anders. “Er kan immers worden vastgesteld dat 32 procent van de Amerikaanse online bedrijven ook in het buitenland actief zijn,” aldus nog het Joint Research Center. “De omvang van die buitenlandse activiteit bedraagt gemiddeld ook het dubbele van de afzet op de nationale markt. Die vaststelling bevestigt de positie van de Verenigde Staten als de dominante leverancier van de wereldwijde online services. Anderzijds moet nog wel worden ervaren dat consumenten een voorkeur vertonen voor online leveranciers uit eigen land. Buiten de landsgrenzen worden de taalbarrière en cultuur immers een bijzonder grote hindernis.”

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Advocaten snelstroeiende Amerikaanse reclamesector

Juridische services van advocaten vormen in de Verenigde Staten de snelstgroeiende sector van de reclame-industrie. Dit jaar zullen Amerikaanse advocaten ongeveer 892 miljoen dollar besteden aan de promotie van hun diensten bij het brede publiek. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Institute for Legal Reform (ILR). De omzet van die promoties is voor de Amerikaanse reclamesector volgens het rapport de voorbije zeven jaar met 68 procent gestegen. De inkomsten uit advertenties van juristen op televisie is tijdens die periode zes keer sneller gestegen dan de opbrengsten die werden gerealiseerd door de andere reclame-sectoren die van het medium gebruik hebben gemaakt.

Tevens kon volgens het rapport worden vastgesteld dat de juridische services ook naar de betere strategische posities in de duurdere segmenten van de dagelijkse televisie-programmering zijn verschoven. “Juridische reclame lijkt tegen een recessie bestand te zijn,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien is de sector ook niet afhankelijk van de politieke markt. Andere reclamesectoren moeten tijdens verkiezingsperiodes rekening houden met een belangrijke terugval in de bestedingen omdat er minder ruimte in de reclameblokken beschikbaar is en een opname in het zendschema gevoelig duurder wordt, maar dat blijkt voor de juridische promoties geen hinderpaal te zijn.”

De juridische services die in de televisie-reclame worden gepromoot, blijken in eerste instantie gericht te zijn op de farmaceutische industrie, gevolgd door medische apparatuur en problemen rond asbestos en mesothelioom, twee vormen van longkanker. In het rapport wordt nog opgemerkt dat de reclame-campagnes van de Amerikaanse juristen zich vooral toespitsen op televisie, maar ook in de andere media kunnen worden teruggevonden. Daarbij wordt erop gewezen dat de juridische sector tot de duurste campages uit de betaalde online zoekreclame behoort. Ongevallenclaims in San Antonio vormen met 670 dollar per click zelfs de duurste online opdracht op het zoekplatform van Google.

“Met sleutelwoorden van meer dan 600 dollar per click is het duidelijk dat er met schadeclaims door advocaten heel wat geld kan worden verdiend,” zegt Lisa Rickard, president van het Institute for Legal Reform. “Alleen moet men zich afvragen of de maatschappij door een dergelijk juridisch systeem wel echt wordt geholpen.”

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waarom aanvaardt werknemer het leven van een forens

Steeds meer mensen blijken bereid om een groot deel van hun leven als forens door te brengen. De belangrijkste reden daarvoor moet worden gezocht in de moeilijke economische omstandigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, die de mobiele activiteit van zevenduizend werknemers tussen vijfentwintig en vierenvijftig jaar in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Spanje gedurende de voorbije tien jaar hebben opgevolgd. Extreem mobiele professionals zijn werknemers die meer dan twee uur per dag onderweg zijn tussen de woning en het werk of meer dan zestig keer per jaar om professionele redenen niet thuis overnachten.

“Enerzijds is er de glamoureuse stermedewerker die de helft van zijn leven in het vliegtuig tussen New York en Singapore doorbrengt,” stippen de onderzoekers aan. “Anderzijds is er echter de realiteit van de arbeidskrachten die elke dag twee uur in een trein, bus of auto doorbrengen, al dan niet vrijwillig of door omstandigheden gedwongen en al dan niet tegen belangrijke beloningen.”

In eerste instantie zeggen de onderzoekers vastgesteld te hebben dat veel mensen grote afstanden naar het werk afleggen. Tussens 11 procent en 15 procent van de respondenten bleek in de categorie van de extreem mobiele werknemers te moeten worden gerangschikt. Het hoogste niveau aan mobiliteit werd opgetekend in Duitsland en Zwitserland en liet vooral na het uitbreken van de financiële crisis acht jaar geleden een duidelijke opstoot optekenen. “In deze landen kiezen werknemers vaak bewust voor een lange verplaatsing,” stippen de onderzoekers aan. “Deze zware trajecten worden echter ook vaak vergemakkelijkt door een efficiënt transportsysteem.”

“In Spanje daarentegen en in mindere mate ook in Frankrijk, zijn lange verplaatsingen daarentegen meestal geen kwestie van keuze,” wordt er opgeworpen. “Vaak zijn deze dagelijkse reizen vaak de enige manier om aan de werkloosheid te ontsnappen. De economische crisis laat zich hier duidelijk nog altijd voelen. In Spanje is het aantal forenzen wel gedaald, maar dat heeft ertoe geleid dat dubbel zoveel mensen op verplaatsing moeten overnachten. Vier jaar geleden bleek die oplossing voor 50 procent van de extreem mobiele werknemers in Spanje de manier om aan de werkloosheid te ontsnappen, tegenover 28 procent in Frankrijk, 22 procent in Duitsland en 13 procent in Zwitserland.”

“In veel gevallen moeten een aantal mythes over de arbeidsmobiliteit worden ontkracht,” stippen de onderzoekers aan. “Deze forenzen zijn immers meestal geen goedbetaalde werknemers met een hoog opleidingsniveau, zoals vaak wordt aangenomen. Hun opofferingen zullen ook niet noodzakelijk tot de uitbouw van een succesvolle carrière leiden. In Zwitserland is mobiliteit vaak een springplank naar succes en in Frankrijk kunnen vooral vrouwelijke forenzen belangrijke carrière-vorderingen maken, maar in Spanje is er vaak sprake van een noodzaak.” Er wordt aan toegevoegd dat de mobiliteit vaak een belangrijke impact heeft op het persoonlijke leven van de forens.

Bij vrouwelijke werknemers die geen lange periodes van mobiliteit hadden gekend, bleek slechts 10 procent geen kinderen te hebben. Wanneer er daarentegen wel sprake was van extreme mobiliteit of pendelen op lange termijn, lopen die scores op tot respectievelijk 18 procent en 22 procent. Bij vrouwelijke werknemers die in het begin van hun carrière met een grote mobiliteit werden geconfronteerd, werd zelfs een kinderloosheid van 23 procent gemeld. “Daarbij moet ook nog stress, vermoeidheid en een grotere risico op een burnout aan worden toegevoegd,” stippen de onderzoekers aan. “Die problemen zetten werknemers vaak aan om uiteindelijk hun professionele loopbaan te heroriënteren.”

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende