31-08-16

Wat zet consument aan tot grensoverschrijdende aankopen?

Unieke producten en betere prijzen zijn voor consumenten de belangrijkste motivaties voor grensoverschrijdende aankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Bronto Software bij Britse retailers.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/08/unique-products-better-prices-motivates-cross-border-ecommer.html

18:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Artificiële intelligentie moet vooral beleving consument versterken

Artificiële intelligentie moet vooral in staat zijn de beleving van de consument te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Morar Consulting en Squiz bij een groep Britse managers. Uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de ondervraagden artificiële intelligentie vooral wil inzetten om de consument een superieure beleving te kunnen aanbieden. Voor 44 procent moet de technologie het mogelijk maken om mensen de kans te bieden zich toe te leggen op taken die een belangrijker meerwaarde creëren. Daarnaast meent 24 procent dat artificiële intelligentie moet helpen om de impact van menselijke fouten te reduceren. Tenslotte maakt 15 procent gewag van een snellere levering van diensten.

“Artificiële intelligentie kan bedrijven op verschillende manieren helpen de beleving van de consument te versterken,” merken specialisten op in een reactie op het onderzoek. “De technologie kan onder meer instrumenten aanreiken om een beter inzicht te verwerven in de houding en het gedrag van de consument. Dat biedt de mogelijkheid om aan de klant intelligente aanbevelingen te bezorgen. Bovendien biedt artificiële intelligentie de kans om aan de consument de gepaste diensten en ondersteuning te bezorgen.” Tegelijkertijd moesten Squiz en Morar Consulting echter ook vaststellen dat een belangrijk aantal respondenten ook bezorgdheid over mogelijke negatieve consequenties uitdrukt.

Daarbij merkt 36 procent op dat het gebrek aan menselijke controle of overzicht mogelijke problemen zou kunnen opleveren. Daarnaast verwijst 30 procent naar de hoogte van de noodzakelijke investeringen die aan toepassingen van artificiele intelligentie zijn gekoppeld. Tenslotte vreest 25 procent voor mogelijke fouten die door de technologie zou worden gemaakt. Experts merken op dat de bezorgdheid over een gebrek aan controle wellicht nog helemaal zal kunnen worden weggewerkt, maar wel kunnen volgens hen de producenten ervoor zorgen dat de marktprijzen worden verlaagd en de technologie minder gevoelig wordt voor fouten.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Nachtelijke chirurgische ingrepen vertonen groter overlijdensrisico

Patiënten lopen bij een chirurgische ingreep een groter overlijdensrisico tijdens de nacht dan overdag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160829192642.htm

18:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sterke financiële reserves zet vrouwen sneller aan tot ondernemerschap

Vrouwen die op een financiële reserve kunnen terugvallen, zijn sneller geneigd een startup te lanceren dan mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling en de Royal Holloway University of London.

Lees Verder

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-08/uos-sww083016.php

18:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verschil in inkomen en vermogen maakt recessies nog erger

Een verschil in inkomen en vermogen maakt de impact van recessies nog zwaarder. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania, het International Economic Studies en de Federal Reserve Bank of Minneapolis.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-08-income-wealth-inequality-recessions-worse.html

18:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Moeten ochtendmensen en nachtuilen arbeid anders organiseren?

Ochtendmensen en nachtuilen moeten de meest veeleisende taken mogelijk op verschillende tijdstippen uitvoeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University.

Lees Verder

http://news.indiana.edu/releases/iu/2016/08/self-sabotage-study.shtml

18:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vijftigplusser wil een goed geïnformeerd consument zijn

Europese vijftigplussers zijn voor merken een belangrijke consumentengroep. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Commerz Finanz bij meer dan tienduizend consumenten in dertien Europese landen. De onderzoekers merken op dat deze bevolkingsgroep als consument steeds crucialer worden. Daarbij wordt opgemerkt dat de groep van de Europese vijftigplussers steeds omvangrijker wordt en bovendien bestaat uit consumenten die vaak over een groot bestedingskracht beschikken en tegelijkertijd vaak veel tijd voor ontspanning en shopping kunnen vrijmaken, maar ook een groot digitaal engagement laten blijken.

De onderzoekers merken op dat de Europese Unie op dit ogenblik al honderdvijftig miljoen consumenten tussen vijftig en vijfenzeventig jaar telt. Tegen het midden van de eeuw, wanneer de millennials stilaan de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zullen vijfenzestigplussers al meer dan 30 procent van de totale Europese bevolking vertegenwoordigen. “Die evoluties zullen voor alle economische sectoren - gaande van transport tot ontspanning, huisvesting en gezondheid - belangrijke consequenties hebben,” benadrukt Gerd Hornbergs, chief executive van Commerz Finanz. Opgemerkt wordt dat op dit ogenblik in vele productgroepen al bijna de helft van alle consumenten ouder zijn dan vijftig jaar.

Commerz Finanz benadrukt dat vijftigplussers een grote nadruk leggen op kwaliteit. “Bovendien blijken ze nog voor hun kinderen over de meest recente digitale apparaten te beschikken,” benadrukt Hornbergs. “Deze groep besteedt ook meer tijd aan het internet en televisie. Gemiddeld investeren de vijftigplussers zevenentwintig uur per week aan deze media, tegenover een gemiddelde van eenentwintig uur en dertig minuten voor de jongere consumentengroepen. Maar wanneer reclame ter sprake komt, blijken de vijftigpluseers minder geïnteresseerd dan het jongere publiek in emotionele connecties die merken met de consumenten proberen te smeden.”

Vastgesteld werd dat slechts 43 procent van de oudere Europese consumenten zegt geïnteresseerd te zijn in deze communicatie-stijl, tegenover 56 procent bij de jongere leeftijdsgroepen. De laagste interesse werd opgetekend bij oudere consumenten in Groot-Brittannië (30 procent) en Frankrijk (28 procent). Ook wordt opgemerkt dat oudere consumenten geen grote neiging tot spontane aankopen laten optekenen, maar er de voorkeur aan geven om het shoppen te laten voorafgaan door een uitgebreide digitale research. Daarbij verwijst 74 procent naar websites, 61 procent naar productvergelijking, terwijl 55 procent naar de opinie van andere consumenten zoekt.

Vooral in Tsjechië, Polen en Groot-Brittannië lijken de oudere consumenten goed geïnformeerd te zijn.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vijftigplusser |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten zijn het voorbije jaar bij verkeersongevallen 35.092 mensen om het leven gekomen. Dat betekende een stijging met 7,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de National Highway Traffic Safety Administration. Er wordt gewag gemaakt van de sterkste toename in een halve eeuw. De stijging van het aantal slachtoffers moet volgens de Amerikaanse autoriteiten worden toegeschreven aan de groei van het aantal verkeersgebruikers. De Amerikaanse regering heeft onderzoekers, veiligheidsspecialisten en datawetenschappers gevraagd om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om het aantal fatale verkeersongevallen zoveel mogelijk te beperken.

De Italiaanse toparchitect Renzo Piano gaat meewerken aan de wederopbouw van de Italiaanse dorpen die recent door een verwoestende aardbeving werden getroffen. De Italiaanse premier Matteo Renzi had Piano na de aardbeving om raad gevraagd. Volgens Piano moeten gebouwen over het hele traject van de Apennijnen versterkt worden tegen aardbevingen. Dat project moet volgens de architect over vijftig jaar worden gespreid. Piano leverde ook een bijdrage aan de wederopbouw van de Italiaanse stad L’Aquila, die zeven jaar geleden door een aardbeving werd verwoest. Piano ontwierp onder meer het Centre Pompidou in Parijs, de Potsdamer Platz in Berlijn en The Shard in Londen.

De Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) heeft een beloning van 22 miljoen dollar toegekend aan een klokkenluider die frauduleuze praktijken bij zadenproducent Monsanto aan het licht had gebracht. Monsanto trof in februari dit jaar een schikking van 72 miljoen dollar met de Amerikaanse financiële autoriteit over een fraudeconstructie die met onkruidverdelger Roundup zou zijn opgezet. Het bedrijf erkende geen schuld, maar gaf toelating voor een analyse van de boekhouding. De identiteit van de klokkenluider - een voormalig financieel medewerker van Monsanto - is nooit bekend gemaakt. Klokkenluiders krijgen in de Verenigde Staten maximaal 30 procent van een schikking of boete

Olieconcerns hebben het voorbije jaar nieuwe oliereserves met een totale capaciteit van 2,7 miljard vaten ontdekt. Dat is het laagste niveau in bijna zeventig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Wood MacKenzie. Verwacht wordt dat de cijfers dit jaar nog verder zullen terugvallen. Tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar werden slechts nieuwe reserves met een omvang van 736 miljoen vaten ontdekt. Het is voor energiebedrijven op dit ogenblik vaak niet aantrekkelijk om naar nieuwe olievelden op zoek te gaan. Door de lage olieprijzen is er immers geen garantie dat die investeringen zullen kunnen worden gerecupereerd. De schaarste zou wel tot prijsstijgingen kunnen leiden.

De horecagroep Van der Valk heeft een bod gedaan op de Nederlandse activiteiten van zijn Italiaanse sectorgenoot Autogrill, de eigenaar van AC Restaurants en Hotels. Dat heeft Autogrill gemeld. Het Italiaanse bedrijf voegde er aan toe het bod met alle belanghebbenden te zullen bespreken. Over de omvang van het bod werden geen mededelingen gedaan. Autogrill beheert in Nederland achttien hotels met restaurants die vorig jaar een omzet van ongeveer 33 miljoen euro hebben gerealiseerd. Door de verkoop van de Nederlandse hotelactiviteiten zou Autrogrill naar eigen zeggen de kans krijgen om zich meer te focussen op de activiteiten van zijn divisie HMSHost International.

Ontwerper Anthony Vaccarello schort de activiteiten van zijn eigen label voorlopig op. Vaccarello wil zich naar eigen zeggen immers volledig kunnen focussen op zijn nieuwe functie bij het Franse modehuis Yves Saint Laurent, waar hij enkele maanden geleden tot creatief directeur werd benoemd. Het modelabel Anthony Vaccarello maakte acht jaar geleden zijn debuut. Onder meer Jennifer Lopez en Alessandra Ambrosio waren klant bij het label. Bij Yves Saint Laurent wordt hij de opvolger van Hedi Slimane. De eerste collectie van Vaccarello voor Yves Saint Laurent wordt tijdens de maand oktober tijdens de Paris Fashion Week getoond. Vaccarello werkte de voorbije drie jaar voor Versus.

David Drummond, een van de hoogste bestuurders van de holding Alphabet, heeft zijn mandaat als bestuurder van het alternatieve taxibedrijf Uber teruggegeven. Dat heeft Uber bevestigd. Er zou immers sprake kunnen zijn van een belangenconflict, aangezien beide bedrijven aan zelfrijdende auto’s werken. Drummond zetelde drie jaar in de raad van bestuur van Uber, maar zou de jongste tijd al de toegang tot vergaderingen van het bedrijf zijn ontzegd en had hij ook een verbod gekregen om dossiers met gevoelige informatie in te kijken. Drummond is voorzitter van de investeringsdivisie van Google, dat drie jaar geleden een bedrag van 250 miljoen dollar ter beschikking stelde van Uber.

De drankenproducent Spadel heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 8,6 miljard euro. Dat betekende een daling met 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 4,6 procent tot bijna 125 miljoen euro. De cijfers worden in belangrijke mate bepaald door de lancering van een portefeuille natuurlijke limonades, die de voorbije lente in België en Nederland op de markt werden gebracht. Spadel maakt gewag van goede verkoopscijfers, maar wijst erop dat de zware opstartkosten van de bottellijn en de promotie-campagnes voor de lancering van de producten een zware impact hebben gehad op het bedrijfsresultaat.

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn zal niet langer stripfiguren tonen op de verpakkingen van snacks die een ongunstige impact kunnen hebben op de gezondheid. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De stripfiguren zullen daarentegen worden ingezet om kinderen aan te zetten voor een gezondere voeding te kiezen. Tegen eind volgend jaar zou bij de keten uitsluitend een assortiment van gezondere snacks op basis van zuivel, water, groenten en fruit door stripfiguren mogen worden gepromoot. Daarbij zal Albert Heijn gebruik maken van de RockFrogs, vier cartoonkikkers die in Nederland ook op andere verantwoorde producten kunnen worden teruggevonden.

De Canadese kunstmestfabrikanten Potash en Agrium werken aan een fusie. Dat hebben beide bedrijven bekend gemaakt. Door de samensmelting willen de Canadese bedrijven zich beter beschermen tegen de dalende prijzen en de teruglopende investeringen bij de landbouwers. Potash heeft een marktwaarde van ongeveer 14,6 miljard dollar, tegenover 13,2 miljard dollar voor Agrium. Kunstmestfabrikanten kampen met de lagere marktprijzen voor de gewassen, waardoor de uitgaven van landbouwers onder druk staan. Onder meer de prijs van het kunstmestmerk Potash is het voorbije jaar met één derde gedaald. Zowel Potash als Agrium hebben hun winstverwachtingen verlaagd.

De Duitse internet-ondernemer Kim Dotcom mag het proces over zijn beroep tegen zijn uitlevering door Nieuw-Zeeland aan de Verenigde Staten op het videoplatform YouTube laten streamen. Dat heeft een rechtbank in Nieuw-Zeeland beslist. Het proces is de eerste rechtszaak die in Nieuw-Zeeland live wordt gestreamd. Verwacht wordt dat het proces in totaal zes weken zal duren. Een uitspraak wordt niet voor het einde van dit jaar verwacht. Dotcom moet zich in de Verenigde Staten verantwoorden voor de activiteiten van zijn bedrijf Megaupload, dat ervan beticht wordt inbreuken gepleegd te hebben tegen de auteursrechten, maar zich ook aan witwaspraktijken en afpersing schuldig te hebben gemaakt.

Frankrijk wil dat de Europese Unie de onderhandelingen over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) met de Verenigde Staten afbreekt. Matthias Fekl, Frans staatssecretaris voor handel, wijst erop dat er onvoldoende politieke steun is voor het transatlantische handelsverdrag. Frankrijk zal volgens Fekl aan de Europese Commissie vragen om het overleg te staken. Daarbij wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten onvoldoende samenwerking tonen en alleen de eigen agenda willen doordrukken. Ook Sigmar Gabriel, vice-kanselier van Duitsland, gaf eerder al aan dat het project is mislukt. Volgens de Amerikaanse onderhandelaar Michael Froman zijn wel vorderingen geboekt.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple moet aan Ierland 13 miljard euro illegaal verkregen fiscale gunsten terugbetalen. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Opgemerkt wordt dat Apple in Ierland dankzij een aantal gunstmaatregelen significant minder belastingen heeft moeten betalen dan andere bedrijven. Wanneer de kortingen in rekening worden gebracht, zou Apple in realiteit in Ierland slechts een bedrijfsbelasting van 1 procent hebben betaald. Het onderzoek van de Europese Commissie naar Apple in Ierland heeft drie jaar geduurd. Ierland en Apple zeggen niet akkoord te zijn met de beslissing van de Europese Commissie en hebben aangekondigd in beroep te gaan tegen de sanctie.

De holding Ackermans & van Haaren (AvH) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,64 miljard euro, tegenover 2,04 miljard euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 158,6 miljoen euro naar 84,7 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat zowel de bouwdivisie als de financiële afdelingen een terugval dienden te melden. Bij bouwgroep CFE werd de winst nagenoeg gehalveerd tot 34,4 miljoen euro. Dat was vooral te wijten aan baggerdochter Deme, waar de omzet met ruim één derde slonk. Bij de financiële divisie - die Bank Van Breda en Bank Delen omvat - werd een winstdaling van 51,9 miljoen euro naar 47,1 miljoen euro geregistreerd.

De Zweedse meubelketen Ikea dreigt zijn investeringen in Rusland te zullen blokkeren. Daarmee reageert Ikea op een beslissing van een Russische rechtbank, die de Zweedse groep verplicht om een bedrag van 7,8 miljoen dollar te betalen aan de Russische zakenman Konstantin Ponomaryov. Aanleiding voor de rechtszaak is een aanslepend dispuut tussen Ponomaryov en Ikea over de levering van energie aan de filialen van de keten in Sint-Petersburg. Ikea wijst erop plannen te hebben om in Rusland meer dan 1,54 miljard dollar te investeren, maar het bedrijf laat verstaan door de rechtsonzekerheid in het land die plannen mogelijk opnieuw te zullen bekijken. Ikea heeft in Rusland veertien filialen.

Meer Nieuws

09:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-08-16

Verenigde Staten verwachten 600.000 commerciële drones

Volgend jaar zullen in de Verenigde Staten ongeveer 600.000 commerciële drones operationeel zijn. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA).

Lees Verder

http://www.usatoday.com/story/news/2016/08/29/faa-drone-rule/89541546/

18:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gelaatsuitdrukking heeft belangrijke rol in sociale uitsluiting

De gelaatsuitdrukking heeft een belangrijke rol in het risico op sociale uitsluiting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Basel Universität in Zwitserland.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160829095050.htm

18:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Scandinavische millennials hebben grootste smartphone-penetratie

In Scandinavië maken nagenoeg alle millennials gebruik van smartphones. In andere regio’s kan die penetratie echter gevoelig dalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer.

Lees Verder

https://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Usage-Among-Millennials-Varies-Globally/1014387

18:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China ziet groei binnenlands toerisme afkalven

De groei van het Chinese binnenlandse toerisme heeft een belangrijke terugslag gekend, maar internationaal wordt nog altijd een groei met 16 procent opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het China Outbound Tourism Research Institute (Cotri).

Lees Verder

https://www.warc.com/LatestNews/News/Total_Chinese_tourism_growth_slows.news?ID=37317

18:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Azië moeilijkste exportmarkt voor kleine bedrijven?

Kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven verwachten volgend jaar meer internationale consumenten, maar daarbij worden vooral op de Aziatische markt hindernissen verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent USForex.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/08/report-us-small-businesses-pushing-international.html

18:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Socio-economische verschillen werken door op slagveld

Ook op het militaire slagveld kan de impact van socio-economische verschillen worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota en de Boston University.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160829140427.htm

18:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Woning vaak volgestouwd met onnodige voorwerpen

In de Verenigde Staten geeft een groot aantal gezinnen toe dat hun woning is volgestouwd met voorwerpen die ze nooit gebruiken. De druk om gelijke tred te houden met vrienden en buren heeft bovendien belangrijke financiële en emotionele consequenties. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mobiele marktplaats OfferUp bij duizend Amerikaanse gezinnen. Daarbij werd vastgesteld dat ruim 14 procent van de ondervraagden dient toe te geven in zijn woning minstens één kamer te hebben die niet kan worden gebruikt omdat de ruimte volledig is ingenomen door goederen die nagenoeg nooit worden gebruikt.

Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van de Amerikaanse gezinnen moet toegeven dat hun woning een aantal voorwerpen kunnen worden aangetroffen die ze eigenlijk niet langer gebruiken. Bovendien erkent 72 procent dat ze meer ruimte in de woning ter beschikking zouden kunnen hebben indien ze een aantal quasi overbodige goederen van de hand zouden doen. Toch zegt 41 procent van de ondervraagden al in meer dan een jaar geen grote opruimbeurt te hebben gehouden. “De Amerikaanse huishoudens hebben veel teveel bezittingen,” benadrukt Collette Shine, directeur van Organize and Shine. “Dat fenomeen zadelt hen bovendien met onnodige zorgen op.”

Volgens Collette Shine zouden de huishoudens moeten overwegen overtollige goederen geregeld te verkopen. Dat kan niet alleen tot een grotere ademruimte leiden, maar kan ook een verlichting betekenen voor de financiële druk die vele gezinnen ervaren,” merkt ze op. Veel Amerikaanse gezinnen blijken immers een druk te voelen om met buren en vrienden gelijke tred te houden. Daarbij geeft 40 procent toe van mening te zijn financieel minder slagkracht te hebben dan het merendeel van hun vrienden. Slechts 15 procent voelt een grotere financiële zekerheid dan het grootste deel van zijn vriendenkring.

Daarom vindt 12 procent het noodzakelijk dat zijn kinderen nieuwe merkproducten hebben, terwijl 7 procent zich gegeneerd zou voelen tweedehands producten te kopen. Men wil immers niet als een arm gezin worden bestempeld.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huishouding |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Belgische restaurantketen Ellis Gourmet Burger breidt zijn activiteiten uit naar Frankrijk. Eind september opent de groep een filiaal langs de Rue du Faubourg-Saint-Antoine, vlak bij de Place de la Bastille, in Parijs. Later volgen nog twee vestigingen in een shoopingcenter in het noorden van Parijs en op een locatie in Versailles. Ellis Gourmet, dat hamburgers van superieure kwaliteit serveert, werd vijf jaar geleden in Brussel gelanceerd. In België telt de keten inmiddels tien restaurants. Nieuwe filialen zijn gepland in Elsene, Antwerpen-Zuid en Hasselt. Ook in Nederland heeft de groep vier restaurants. In de toekomst wordt gemikt op een verdere uitbreiding in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk.

Bank BNP Paribas Fortis heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van bijna 1,02 miljard euro, tegenover een positief resultaat van 811 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. Indien echter geen rekening wordt gehouden met eenmalige lasten, zou een winstgroei met 4,8 procent zijn gerealiseerd. De inkomsten stegen met 1,3 procent tot 3,63 miljard euro, vooral dankzij een sterke volumegroei in Turkije. Bij de krantendeposito’s werd een stijging met 4,3 procent tot 163 miljard euro gemeld. Ook bij de leningen werd een lichte groei gemeld tot 165 miljard euro. De bank waarschuwde wel dat hogere tarieven zouden worden geïntroduceerd om de lage renteniveaus te kunnen compenseren.

Brouwer Duvel Moortgat bekijkt een mogelijke overname van sectorgenoot Bosteels, producent van bieren zoals Kwak, Karmeliet en Deus. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Verdere details over de overnamegesprekken werden niet bekend gemaakt. Wel werd gemeld dat onder meer de Nederlandse groep Heineken eveneens interesse zou hebben voor Bosteels. Door de overname van Bosteels zou Duvel zijn portfolio speciaalbieren - die al merken zoals La Chouffe, Liefmans, De Koninck en Maredsous - verder kunnen versterken. Ook voor Heineken, dat alleen Affligem als belangrijk speciaalbier op de markt heeft, zou de overname een interessante uitbreiding kunnen zijn.

Het headhunterskantoor Odgers Berndtson heeft van François Bellot, federaal minister van mobiliteit, de opdracht gekregen een nieuwe chief executive te zoeken voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Jo Cornu, de huidige topman van het Belgische spoorbedrijf, heeft immers al langer te kennen gegeven zijn mandaat te willen teruggeven. Odgers Berndtson krijgt vier weken tijd om een aantal kandidaten voor de functie voor te stellen. De Vlaamse coalitiepartners binnen de Belgische regering hebben vragen bij die korte periode, rekening houdend met het feit dat Belliot al halfweg juli een mandaat had gekregen om een selectiebureau aan te duiden.

Het sociale netwerkbedrijf Facebook stelt tweeëntwintig krachtige servers ter beschikking van vijftien Europese universiteiten in negen landen. Facebook Artificial Intelligence Research (Fair), een divisie van het sociale netwerkbedrijf die gespecialiseerd is in onderzoek naar kunstmatige intelligentie, zal naar eigen zeggen ook met de geselecteerde universitaire teams samenwerken. Yann LeCun, directeur van Fair, benadrukt dat de onderzoekers door de technologische ondersteuning een snellere vooruitgang kunnen realiseren, waardoor ook de innovatie in de hele sector zal aanwakkeren. Ook de Universiteit Leuven wordt bij het samenwerkingsverband van het bedrijf betrokken.

Autogroep D’Ieteren heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 3,42 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 6,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met ruim 13 procent tot 156,5 miljoen euro. In totaal werden 67.350 nieuwe wagens geleverd. Dat betekende een stijging met 6,5 procent tegenover de eerste zes maanden vorig jaar. Die trend wordt volgens D’Ieteren gedeeltelijk gedragen door een algemene groei van de markt, maar het bedrijf wijst verder naar de campagnes die rond het autosalon werden gevoerd. Voor het hele jaar wordt in de Belgische autoverkoop een toename met 10 procent verwacht.

De Amerikaanse aluminiummaker Aleris wordt overgenomen door de Chinese groep Zhongwang, eigendom van de industrieel Liu Zhongtian. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,33 miljard dollar. Aleris gaat wel verder als een zelfstandige entiteit. Tevens blijft de naam Aleris verder behouden. Ook het management van het Amerikaanse bedrijf blijft verder op post. Aleris, dat wereldwijd veertien vestigingen heeft en ongeveer vijfduizend medewerkers telt, werd begin dit decennium overgenomen door een aantal investeringsfondsen onder leiding van Oaktree Capital Management. Aleris realiseert een jaaromzet van ongeveer 3 miljard dollar en is onder meer een leverancier van het Amerikaanse leger.

Het bedrijf Eckert & Ziegler uit Seneffe, producent van radioactieve implantaten voor de behandeling van prostaatkanker, neemt het bedrijf BrachySolutions uit Leuven over. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. BrachySolutions is één van de grootste onafhankelijke Europese verdelers van implantaten om prostaatkanker met brachytherapie te behandelen. Bij die therapie worden radioactieve isotopen in het lichaam ingebracht die het tumorweefsel rechtstreeks aanvallen. Met de overname kan Eckert & Ziegler, dat fabrieken heeft in Duitsland en de Verenigde Staten, zijn positie in de Benelux, Portugal en Groot-Brittannië verder versterken.

De Franse industriële groep Alstom mag een vloot van achtentwintig hogesnelheidstreinen leveren aan Amtrak, de grootste spoorwegmaatschappij van de Verenigde Staten. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,8 miljard euro. Het order past in de infrastructuurplannen van de Amerikaanse regering. De treinen, die elk vierhonderd passagiers kunnen vervoeren, zal de steden Boston, New York, Philadelphia en Washington over een afstand van 730 met elkaar verbinden. De treinen zullen worden gefabriceerd in de fabriek van Alstom in de Amerikaanse staat New York. De fabriek zal ook gedurende vijftien jaar instaan voor het onderhoud van de treinen.

De Spaanse voetbalclub Real Madrid moet een bedrag van 18,4 miljoen euro illegale overheidssteun aan het stadsbestuur van Madrid terugbetalen. Dat heeft Manuela Carmena, burgemeester van Madrid, bekend gemaakt. In juli had de Europese Commissie geoordeeld dat de club vijf jaar geleden van een pakket illegale overheidssteun heeft geprofiteerd. Real Madrid had toen een bedrag van 22,7 miljoen euro ontvangen voor de verkoop van een terrein aan de stad. Volgens de Europese Commissie was daarbij echter 18,4 miljoen euro teveel betaald. De Europese Commissie heeft de betrokken partijen vier maanden tijd gegeven om de transactie te voltooien.

De Amerikaanse zakenman Frank McCourt, voormalig eigenaar van honkbalclub Los Angeles Dodgers, neemt de Franse voetbalclub Olympique Marseille over. Dat heeft Jean-Claude Gaudin, burgemeester van Marseille, bekend gemaakt. Met de transactie zou een bedrag zijn gemoeid van 40 miljoen euro. Margarita Louis-Dreyfus, eigenaresse van de club, had al langer te kennen gegeven een verkoop te overwegen. Zij had de club geërfd na het overlijden van haar echtgenoot Robert Louis-Dreyfus, de voormalige topman van sportartikelenfabrikant Adidas, zeven jaar geleden. Die erfenis omvatte ook de Belgische club Standard Luik, maar die werd vijf jaar geleden al verkocht aan Roland Duchâtelet.

De Belgische schoenengroep Euro Shoe wil in Nederland een reeks nieuwe winkels openen. Dat heeft Kurt Moons, chief executive van Euro Shoe, bevestigd. De Nederlandse schoenensector maakt een zware crisis door. Diverse ketens dienden de deuren te sluiten door de gevolgend van de economische crisis en de opkomst van webwinkels. Onder meer Schoenenreus en Macintosh Retail verdwenen daardoor uit het Nederlandse winkellandschap. Euro Shoe, het moederbedrijf van de ketens Shoe Discount en Avance, zou in Nederland tientallen nieuwe winkels willen openen. De schoenengroep is op dit ogenblik al met honderdtwintig winkels van de keten Bristol in Nederland actief.

In de Amerikaanse stad San Francisco is de Britse ondernemer John Ellenby op 75-jarige leeftijd overleden. Ellenby was de oprichter van de onderneming Grid Compass, waarbinnen een team onder leiding van Bill Moggridge in het begin van de jaren tachtig voor de eerste keer een draagbare computer, met een opvouwbaar klavier, ontwikkelde. De laptop van Grid Compass werd tegen een prijs van ongeveer 8.000 dollar op de markt gebracht. Dat zou vandaag een bedrag van ongeveer 20.000 dollar vertegenwoordigen. Onder meer Amerikaanse overheidsinstellingen waren belangrijke klanten van Grid Compass. Ellenby zou later ook de bedrijven Agilis en GeoVector oprichten.

Nederland moet zijn gunstig investeringsklimaat behouden, want anders zullen de Amerikaanse investeringen in het land en de bijhorende tewerkstelling onder druk komen. Dat hebben een aantal grote technologiebedrijven uit Silicon Valley - waaronder Apple, Google en Facebook - in een brief aan de Nederlandse premier Mark Rutte gemeld. In verscheidene landen moeten multinationals op last van de Europese Commissie alsnog extra belastingen betalen. Een aantal fiscale gunstmaatregelen zijn door de Europese Commissie immers onwettig verklaard. De Amerikaanse bedrijven merken op dat Nederland door zijn gunstig fiscaal regime belangrijke Amerikaanse investeringen heeft verworven.

Noedels hebben in een aantal Amerikaanse gevangenissen tabak vervangen als belangrijkste handelswaar. Dat blijkt uit een studie van sociologen aan de University of Arizona. Volgens onderzoeksleider Michael Gibson-Light is de verschuiving te wijten aan een terugloop in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het voedsel in de gevangenissen. Omdat noedels goedkoop en voedzaam zijn heeft het product volgens Gibson-Light in de gevangenissen een grote waard gekregen, zodat het door de gevangenen als ruilmiddel wordt gebruikt. Volgens de onderzoeker is de verschuiving niet te wijten aan de introductie van een verbod op tabaksproducten in het gevangeniswezen.

Meer Nieuws

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-08-16

City of London vreest negatieve impact flexibiliteit

Werknemers in de City of London vrezen dat flexibele arbeidsomstandigheden een negatieve impact zullen hebben op hun carrière-ontwikkeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van de oudervereniging CityParents bij meer dan duizend werknemers uit de Londense financiële sector.

Lees Verder

http://www.hrmagazine.co.uk/article-details/city-worker-parents-fear-flexible-working-will-harm-their-careers

18:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rondzwervend puin vaak oorzaak van ernstige ongevallen

Rondzwervend puin is vaak oorzaak van ernstige ongevallen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Foundation for Traffic Safety. Op vier jaar tijd zouden die voorwerpen in de Verenigde Staten meer dan tweehonderdduizend crashes hebben veroorzaakt.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160811085608.htm

18:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online shoppen is vooral een individuele activiteit

Shoppen op het internet is vooral een individuele activiteit. Slechts een minderheid van de online aankopen heeft plaats in gezelschap. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent DigitalLBi bij vijftienduizend consumenten in vijftien landen.

Lees Verder

https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/verkaufen-im-digitalen-zeitalter/3095632.html

18:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groepsverhoor beter om waarheid te achterhalen?

Om de waarheid te achterhalen zou de overschakeling naar een groepsverhoor moeten worden overwogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Portsmouth.

Lees Verder

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-08/f-hei082516.php

18:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werknemers zien het einde van de traditionele werkdag

Slechts een kleine minderheid van de werknemers verwacht tegen het midden van het volgende decennium nog een traditionele werkdag te zullen kennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Recruitment and Employment Confederation (REC) bij een groep Britse werknemers.

Lees Verder

http://www.hrmagazine.co.uk/article-details/gig-economy-going-mainstream-1

18:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Man kan interesse voor leefmilieu aanleren

Mannen zijn minder in het leefmilieu geïnteresseerd dan vrouwen, maar die houding kan wel worden bijgeschaafd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame.

Lees Verder

http://news.nd.edu/news/69142-going-green-is-for-girls-but-branding-can-make-men-eco-friendly/

18:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sportuitzendingen kunnen loyaliteit werknemer opdrijven

Een groot gedeelte van de werknemers zegt dat de loyaliteit tegenover de werkgever wordt verhoogd indien men de mogelijkheid krijgt om tijdens de werkuren naar sportevenementen te kijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van TotalJobs bij een groep Britse werknemers.

Lees Verder

http://www.onrec.com/news/statistics-and-trends/41-of-employees-say-watching-sport-during-work-hours-increases-loyalty

18:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Duitse werkgevers willen een soepeler arbeidswetgeving om vluchtelingen sneller in de arbeidsmarkt te kunnen opnemen. Dat heeft Steffen Kampeter, secretaris van de Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) tegen de Duitse krant Rheinische Post gezegd. De regels voor tijdelijke aanstellingen moeten volgens Kampeter worden verruimd om mensen zonder beroepservaring betere kansen te geven. Ook vraagt hij maatregelen om vluchtelingen beter voor te bereiden op een baan of opleiding. De Duitse bondskanselier zou de top van de belangrijkste Duitse ondernemingen hebben uitgenodigd voor een top over een betere integratie van vluchtelingen in de arbeidsmarkt.

Het Italiaanse modehuis Prada heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,6 miljard euro. Dat betekende een daling met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst viel met ongeveer 25 procent terug tot 330 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat Prada moeilijkheden ondervindt om de teruglopende vraag naar luxegoederen het hoofd te bieden. Daardoor liepen onder meer de verkopen van het modehuis in China terug. In Europa werd het label geconfronteerd met de dreiging van de terreuraanslagen. Het Italiaanse bedrijf gaf verder aan de volgende jaren inspanningen te zullen doen om zijn achterstand op het gebied van online verkopen weg te werken.

Het Britse mediabedrijf Independent Television (ITV) staakt zijn pogingen om Entertainment One, de Canadese producent van onder meer de kinderserie Peppa Pig, over te nemen. Dat heeft de Britse groep gemeld. Eerder wees Entertainment One een bod van bijna 1 miljard pond van Independent Television af. Daarbij werd aangegeven dat het bod ver onder de reële waarde van het Canadese bedrijf bleef, maar Entertainment One liet wel verstaan open te staan voor een verbeterd aanbod. Independent Television zegt echter niets te voelen voor een hoger bod, want daardoor zou de waarde van het Canadese bedrijf worden overschat. Mogelijk zou Kohlberg Kravis Roberts nu een bod overwegen.

In de Turkse stad Istanboel is een nieuwe brug Yavuz Sultan Selim over de Bosporus geopend. Net zoals de andere twee bruggen over de zeestraat verbindt de de nieuwe constructie Azië en Europa. Er is drie jaar aan de brug gebouwd. Op de andere twee bruggen over de Bosporus staan veel files, die door de opening van brug moeten afnemen. De nieuwe overspanning heeft vier rijvakken en heeft een lengte van 2.100 meter. Tevens werden twee treinsporen aangelegd. De nieuwe brug maakt deel uit van een omvangrijk infrastructuurproject ter waarde van meer dan 170 miljard euro, dat drie jaar geleden door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan werd aangekondigd.

In Frankrijk zijn de onderhandelingen van de zuivelgroep Lactalis met de lokale veeboeren zonder een resultaat afgesprongen. Dat hebben een aantal woordvoerders van de veeboeren gezegd. Gesprekken tussen beide partijen waren opgestart nadat honderden melkproducenten een protestactie hadden opgezet op het hoofdkwartier van Lactalis in Laval in het noordwesten van Frankrijk. Lactalis, de grootst zuivelgroep van Europa, werd ervan beticht aan zijn leveranciers minder te betalen dan zijn concurrenten. Lactalis betaalt op dit ogenblik 257 euro per duizend liter. De producenten vragen een verhoging tot 290 euro, maar Lactalis wil op dit ogenblik niet verder gaan dan 269 euro.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft het dessert Vanilla Halva van zijn menu gehaald, nadat gebleken was dat de productie afkomstig was uit een Israëlische kolonie in bezet Palestijns gebied. Dat heeft de organisatie Palestina Solidariteit gezegd. Op de verpakking stond Israël vermeld als productie-locatie, maar een reiziger zou hebben opgemerkt dat het product in werkelijkheid afkomstig is uit bezet Palestijns gebied. Producent Ahva merkt echter op dat zijn fabriek aan werknemers van uiteenlopende herkomst werk biedt. De werkvloer van Ahva is naar eigen zeggen een voorbeeld van coëxistentie. Yaakov Malach, chief executive van Ahva, zegt met verschillende maatschappijen samen te werken.

De Italiaanse regering heeft de Europese Unie gevraagd flexibel om te gaan met de begrotingsregels zodat het land kan investeren in onder meer wederopbouw na de vernietigende aardbeving in Amatrice. De wederopbouw van het getroffen gebied gaat waarschijnlijk jaren duren en miljarden euro's kosten. Bovendien voldoet meer dan 50 procent van de woningen niet aan de veiligheidsvoorschriften. De kosten om alle gebouwen bevingbestendig te maken kunnen oplopen tot 36 miljard euro. Door natuurrampen kunnen de lidstaten van de Europese begrotingsregels afwijken. De Italiaanse regering wil de regelgeving ook toepassen om de overblijvende gebouwen tegen toekomstige bevingen te beschermen.

De Griekse regering verwacht dat de Europese Unie zich aan de beloofde schuldenverlichting houdt. Dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras tegenover de krant Realnews gemeld. Volgens Tsipras slaapwandelt de Europese Unie richting de afgrond' door vast te houden aan streng bezuinigingsbeleid, dat de kloof tussen de lidstaten groter heeft gemaakt. De Griekse schuldeisers bekijken in de herfst hoever de regering van het land is gevorderd met de geëiste hervormingen. Het Internationaal Monetair Fonds, één van de schuldeisers, heeft aangegeven dat de eis van een begrotingsoverschot van 3,5 procent over twee jaar niet reëel is. Vooral Duitsland houdt echter vast aan de strenge voorwaarden.

In Zuid-Afrika wordt Pravin Gordhan, minister van financiën, binnenkort aangeklaagd wegens corruptie. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping. Dat hebben lokale media gemeld op basis van bronnen bij de politie, het openbaar ministerie en de fiscale autoriteiten. In totaal zouden er meer dan dertig getuigen zijn. Gordhan wordt er met drie anderen van beschuldigd een speciale eenheid binnen de belastingdienst te hebben opgericht om president Jacob Zuma en andere leden van de regeringspartij te bespioneren. Ook zou Gordhan geld hebben gekregen om ervoor te zorgen dat een topman met vervroegd pensioen kon. De problemen rond Gorhan hebben de economische onrust in Zuid-Afrika nog verergerd.

De Europese Commissie werkt aan een belangrijke herziening van het copyright, waardoor aan mediabedrijven het recht zou worden gegeven om een financiële vergoeding te vragen voor hun artikelen die in de online zoekmachines worden opgenomen. Dat heeft de Britse krant Financial Times gemeld. Met het plan zou de Europese Commissie een groter evenwicht willen tot stand brengen tussen de nieuwsmedia en technologische zwaargewichten zoals Google en Facebook. Tegelijkertijd dreigt het voorstel de spanningen tussen de Europese autoriteiten en de Amerikaanse technologie-concerns, die al door fiscale kwesties worden gevoed, nog verder op te drijven.

Monster Worldwide heeft in een open brief zijn grootaandeelhouder MediaNews Group terecht gewezen. MediaNews had gemeld zich niet akkoord te kunnen verklaren met de prijs die was overeengekomen voor een verkoop van Monster aan de uitzendgroep Randstad. Volgens Monster maakt MediaNews in zijn verzet tegen de transactie gebruik van onjuiste gegevens. MediaNews wordt bovendien beticht van roekeloos gedrag. Tevens wordt opgemerkt dat MediaNews pas onlangs een belang van 11,6 procent in Monster heeft verworven en nooit met de top van het bedrijf heeft overlegd. MediaNews zegt dat het aandeel van Monster op één jaar tijd kan verdubbelen, zodat een verkoop nadelig zou zijn.

Frankrijk overweegt volgend jaar een belasting op vliegtuigtickets voor reizigers die gebruik maken van de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. De opbrengst zal worden gebruikt voor een nieuwe hogesnelheidlijn tussen het vliegveld en de hoofdstad. Dat hebben bronnen tege de krant Les Echos bevestigd. Verwacht wordt dat een bijkomende heffing van ruim één euro zou worden ingevoerd. Die operatie zou de overheid een bedrag van 35 miljoen euro tot 40 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Door de nieuwe verbinding zouden reizigers van het Gare de l’Est in Parijs op twintig minuten tijd tot Charles de Gaulle moeten kunnen rijden. De aanleg zou 1,4 miljard euro kosten. De lijn moet over zeven jaar klaar zijn.

De financiële groep Barclays heeft zijn divisie Barclays Risk Analytics and Index Solutions (Brais) verkocht aan de financiële dataleverancier Bloomberg. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 615 miljoen Britse pond. Dat heeft de Britse bank bekend gemaakt. De dienst wordt voor een periode van minstens vijf jaar onder de naam Bloomberg Barclays Indices verder gezet. Jes Staley, chief executive van Barclays, stelde dat de financiële groep tijdens de tweede jaarhelft nog meer desinvesteringen zal doorvoeren van een aantal activiteiten die niet tot de kerndivisies van het bedrijf behoren. Die operatie moeten 250 miljoen pond kostenbesparingen opleveren.

Royal Bank of Scotland (RBS) heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies geboekt van 1,1 miljard pond, tegenover een winst van 280 miljoen pond tijdens dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wordt echter gewezen naar eenmalige kosten. De Britse bank diende tijdens het tweede kwartaal immers een bedrag van bijna 1,3 miljard pond af te boeken voor juridische kosten, onder meer door een voorziening bij een rechtszaak over een aandelenverkoop acht jaar geleden. De bank wacht sinds zijn nationalisering tijdens de financiële crisis nog op zijn eerste jaarwinst. De omzet viel met 17 procent terug tot 6,1 miljard pond. De instelling heeft dit jaar al 36 procent van zijn beurswaarde verloren.

Het mijnbedrijf Rio Tinto heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,7 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 806 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. De onderliggende winst vertoonde echter een terugval van 2,9 miljard dollar naar 1,6 miljard dollar. De winst van het bedrijf is daarmee teruggezakt tot het laagste niveau in twaalf jaar. De omzet daalde van 18 miljard dollar naar 15,5 miljard dollar. Jean-Sébastien Jacques, chief executive van Rio Tinto, maakt gewag van een aanhoudende volatiliteit en lagere grondstofprijzen. Het bedrijf voegde er aan toe dat de kapitaaluitgaven tijdens de eerste jaarhelft van 2,5 miljard dollar naar 1,3 miljard dollar zijn gedaald.

Meer Nieuws

09:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-08-16

Gezondste eters passen ook best binnen maatschappelijke cultuur

Burger die het meest passen in de cultuur van hun samenleving, hebben wellicht ook de gezondste eetgewoontes. Dat is de conclusie van een ondrerzoek onder leiding van wetenschappers aan de Northwestern University.

Lees Verder

http://www.spsp.org/press-release/healthiest-eaters

11:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Telewerk voor leidende kaders kan problematisch worden

Telewerk binnen de leidende kaders kan bedrijven problemen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Southern University en de Brigham Young University op basis van simulaties met een tachtigtal teams. Wanneer de leider vanop afstand zijn team moet beheren, kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers immers allerlei hinderpalen optekenen. Vastgesteld werd dat het verschil in locatie zou kunnen leiden tot onder meer een machtsstrijd, misverstanden en communicatieproblemen, waardoor een efficiënte werking van het team en de productiviteit in het gedrang kunnen komen.

“Er kunnen een aantal opmerkelijke verbanden worden geregistreerd tussen leiderschap en telewerk, waarmee ondernemingen bij hun organisatie rekening zouden moeten houden,” benadrukt onderzoeksleider Steven Charlier, professor management aan de Georgia Southern University. “Er werd immers vastgesteld dat er op de werkvloer een duidelijke voorkeur blijkt voor collega’s waarmee dezelfde fysieke ruimte wordt gedeeld. Werknemers die vanuit een andere locatie werken, worden door het team daarentegen moeilijker als een leidersfiguur aanvaard. Daardoor kan de taak van de manager veel complexer worden.”

“Voor een efficiënt leider lijkt telewerk alleen aangewezen indien het hele team op afstand werkt,” zegt professor Charlier. “Er moet gekozen worden om alle teamleden op afstand te laten werken of de hele ploeg op één locatie samen te brengen. De problemen beginnen wanneer men verschillende systemen door elkaar probeert te mengen. Op dat ogenblik dreigt een grote verwarring.” Bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook weloverwogen tewerk gaan wanneer er aan de organisatie van telewerk wordt gedacht. Daarbij wordt onder meer gewezen naar een aantal praktische voorbeelden die in het verleden op een mislukking zijn uitgedraaid, waardoor de bedrijven het telewerk opnieuw dienden af te schaffen.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telewerk, management |  Facebook |

Californië lijstaanvoerder in Amerikaanse research

In de Verenigde Staten hebben bedrijven twee jaar geleden 283 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat betekende een stijging met 6,7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES). Aan ontwikkeling werd 78 procent van de totale budgetten besteed, gevolgd door toegepaste research, dat 16 procent van de totale bestedingen kreeg toegewezen. Een resterend pakket van 6 procent werd gereserveerd aan fundamenteel onderzoek. De totale Amerikaanse investeringen in onderzoek en ontwikkeling - met inbegrip van de overheid en het onderwijs- stegen met 5,6 procent tot 341 miljard dollar.

Het rapport toont aan dat kleine en middelgrote ondernemingen 16 procent van de totale onderzoeksinvesteringen van het Amerikaanse bedrijfsleven vertegenwoordigen. Bedrijven tussen vijfhonderd en vijfentwingduizend werknemers hadden een aandeel van 48 procent in het onderzoek. Grote concerns met meer dan vijfentwintigduizend personeelsleden vertegenwoordigden het resterende pakket van 36 procent. Opgemerkt wordt nog dat de betrokken bedrijven in de Verenigde Staten 21,5 miljoen werknemers telden. Bij onderzoek en ontwikkeling waren ongeveer 1,5 miljoen personeelsleden betrokken.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling in de Verenigde Staten in een relatief klein aantal regio’s geconcentreerd blijkt te zijn. De staat Californië voert met grote voorsprong de ranglijst aan. De staat vertegenwoordigt immers 30 procent van alle investeringen die Amerikaanse bedrijven in onderzoek hebben gedaan. Op de tweede plaats volgt de staat Massachusetts met een aandeel van 6 procent. Daarna volgen de staten Michigan, Washington en Texas met een aandeel van 5 procent en Illinois, New Jersey en New York met 4 procent en Pennsylvania met 3 percent.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, onderzoek |  Facebook |

Marketeers zien nieuwe mogelijkheden in zelfrijdende auto

Zelfrijdende auto’s bieden ook voor marketers nieuwe mogelijkheden. Dat zegt Len Kendall, vice-president communicatie bij het bedrijf Carrot Creative, gespecialiseerd in innoverende marketing-technologieën. Kendall verwijst daarbij onder meer naar de resultaten van de American Driving Survey, waaruit blijkt dat Amerikaanse chauffeurs dagelijks tussen dertig en zestig minuten in hun wagen doorbrengen. Daarmee worden per jaar uiteindelijk honderden uren bijkomende vrije tijd gecreëerd, waarmee echter ook belangrijke nieuwe opportuniteiten voor marketeers kunnen worden gecreëerd.

“De smartphone heeft de personal computer verdrongen als het meest geconnecteerde apparaat, maar de auto heeft een grote kans om de tweede plaats te veroveren, rekening houden met de vele uren die de consument in zijn wagen doorbrengt,” benadrukt Len Kendall. “Indien de consument niet langer verantwoordelijk is voor de besturing van de wagen, zullen de ruiten ongetwijfeld een nieuwe opportuniteit worden voor creativiteit, marketing en handel. Augmented reality zal wellicht de nieuwe billboards op de autoruiten worden. Gespecialiseerde transportbedrijven zoals Uber of Lyft zullen daarbij meer dan waarschijnlijk hun eigen reclame-netwerken uitbouwen.”

“Naarmate de chauffeur steeds meer op een passagier begint te lijken en zich niet langer met het verkeer en de route hoeft te bekommeren, zal hij meer ruimte krijgen om zich in te laten met de verschillende geconnecteerde technologieën in de auto,” verduidelijkt Kendall. “Men moet echter wel beseffen dat deze nieuwe ontwikkelingen een negatieve impact zullen hebben op de traditionele buitenreclame. Men kan zich immers gemakkelijk inbeelden dat de inzittenden van de wagens zozeer op hun smartphones en andere apparaten zullen zijn geconcentreerd dat elke aandacht voor de buitenwereld zal zijn verdwenen.”

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, zelfrijdende auto |  Facebook |

Volume televisieconsumptie blijft op hetzelfde niveau

Ondanks de introductie van allerlei nieuwe technologieën kijkt de consument nog altijd even veel naar televisie als in het verleden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Clusters.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/08/time-watching-tv-remains-the-same-but-different.html

11:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duurzame bedrijven creëren milieubewuste consumenten

Bedrijven die zich voor duurzaamheid engageren leiden ook tot milieubewuste consumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Simon Fraser University in Canada, de University of Michigan in de Verenigde Staten en de Hong Kong University of Science and Technology.

Lees Verder

https://www.sfu.ca/university-communications/issues-experts/2016/businesses-that-show-commitment-to-sustainability-inspire-greene.html

11:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende