31-08-16

Wat zet consument aan tot grensoverschrijdende aankopen?

Unieke producten en betere prijzen zijn voor consumenten de belangrijkste motivaties voor grensoverschrijdende aankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Bronto Software bij Britse retailers.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/08/unique-products-better-prices-motivates-cross-border-ecommer.html

18:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Artificiële intelligentie moet vooral beleving consument versterken

Artificiële intelligentie moet vooral in staat zijn de beleving van de consument te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Morar Consulting en Squiz bij een groep Britse managers. Uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de ondervraagden artificiële intelligentie vooral wil inzetten om de consument een superieure beleving te kunnen aanbieden. Voor 44 procent moet de technologie het mogelijk maken om mensen de kans te bieden zich toe te leggen op taken die een belangrijker meerwaarde creëren. Daarnaast meent 24 procent dat artificiële intelligentie moet helpen om de impact van menselijke fouten te reduceren. Tenslotte maakt 15 procent gewag van een snellere levering van diensten.

“Artificiële intelligentie kan bedrijven op verschillende manieren helpen de beleving van de consument te versterken,” merken specialisten op in een reactie op het onderzoek. “De technologie kan onder meer instrumenten aanreiken om een beter inzicht te verwerven in de houding en het gedrag van de consument. Dat biedt de mogelijkheid om aan de klant intelligente aanbevelingen te bezorgen. Bovendien biedt artificiële intelligentie de kans om aan de consument de gepaste diensten en ondersteuning te bezorgen.” Tegelijkertijd moesten Squiz en Morar Consulting echter ook vaststellen dat een belangrijk aantal respondenten ook bezorgdheid over mogelijke negatieve consequenties uitdrukt.

Daarbij merkt 36 procent op dat het gebrek aan menselijke controle of overzicht mogelijke problemen zou kunnen opleveren. Daarnaast verwijst 30 procent naar de hoogte van de noodzakelijke investeringen die aan toepassingen van artificiele intelligentie zijn gekoppeld. Tenslotte vreest 25 procent voor mogelijke fouten die door de technologie zou worden gemaakt. Experts merken op dat de bezorgdheid over een gebrek aan controle wellicht nog helemaal zal kunnen worden weggewerkt, maar wel kunnen volgens hen de producenten ervoor zorgen dat de marktprijzen worden verlaagd en de technologie minder gevoelig wordt voor fouten.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Nachtelijke chirurgische ingrepen vertonen groter overlijdensrisico

Patiënten lopen bij een chirurgische ingreep een groter overlijdensrisico tijdens de nacht dan overdag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160829192642.htm

18:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sterke financiële reserves zet vrouwen sneller aan tot ondernemerschap

Vrouwen die op een financiële reserve kunnen terugvallen, zijn sneller geneigd een startup te lanceren dan mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling en de Royal Holloway University of London.

Lees Verder

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-08/uos-sww083016.php

18:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verschil in inkomen en vermogen maakt recessies nog erger

Een verschil in inkomen en vermogen maakt de impact van recessies nog zwaarder. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania, het International Economic Studies en de Federal Reserve Bank of Minneapolis.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-08-income-wealth-inequality-recessions-worse.html

18:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Moeten ochtendmensen en nachtuilen arbeid anders organiseren?

Ochtendmensen en nachtuilen moeten de meest veeleisende taken mogelijk op verschillende tijdstippen uitvoeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University.

Lees Verder

http://news.indiana.edu/releases/iu/2016/08/self-sabotage-study.shtml

18:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vijftigplusser wil een goed geïnformeerd consument zijn

Europese vijftigplussers zijn voor merken een belangrijke consumentengroep. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Commerz Finanz bij meer dan tienduizend consumenten in dertien Europese landen. De onderzoekers merken op dat deze bevolkingsgroep als consument steeds crucialer worden. Daarbij wordt opgemerkt dat de groep van de Europese vijftigplussers steeds omvangrijker wordt en bovendien bestaat uit consumenten die vaak over een groot bestedingskracht beschikken en tegelijkertijd vaak veel tijd voor ontspanning en shopping kunnen vrijmaken, maar ook een groot digitaal engagement laten blijken.

De onderzoekers merken op dat de Europese Unie op dit ogenblik al honderdvijftig miljoen consumenten tussen vijftig en vijfenzeventig jaar telt. Tegen het midden van de eeuw, wanneer de millennials stilaan de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zullen vijfenzestigplussers al meer dan 30 procent van de totale Europese bevolking vertegenwoordigen. “Die evoluties zullen voor alle economische sectoren - gaande van transport tot ontspanning, huisvesting en gezondheid - belangrijke consequenties hebben,” benadrukt Gerd Hornbergs, chief executive van Commerz Finanz. Opgemerkt wordt dat op dit ogenblik in vele productgroepen al bijna de helft van alle consumenten ouder zijn dan vijftig jaar.

Commerz Finanz benadrukt dat vijftigplussers een grote nadruk leggen op kwaliteit. “Bovendien blijken ze nog voor hun kinderen over de meest recente digitale apparaten te beschikken,” benadrukt Hornbergs. “Deze groep besteedt ook meer tijd aan het internet en televisie. Gemiddeld investeren de vijftigplussers zevenentwintig uur per week aan deze media, tegenover een gemiddelde van eenentwintig uur en dertig minuten voor de jongere consumentengroepen. Maar wanneer reclame ter sprake komt, blijken de vijftigpluseers minder geïnteresseerd dan het jongere publiek in emotionele connecties die merken met de consumenten proberen te smeden.”

Vastgesteld werd dat slechts 43 procent van de oudere Europese consumenten zegt geïnteresseerd te zijn in deze communicatie-stijl, tegenover 56 procent bij de jongere leeftijdsgroepen. De laagste interesse werd opgetekend bij oudere consumenten in Groot-Brittannië (30 procent) en Frankrijk (28 procent). Ook wordt opgemerkt dat oudere consumenten geen grote neiging tot spontane aankopen laten optekenen, maar er de voorkeur aan geven om het shoppen te laten voorafgaan door een uitgebreide digitale research. Daarbij verwijst 74 procent naar websites, 61 procent naar productvergelijking, terwijl 55 procent naar de opinie van andere consumenten zoekt.

Vooral in Tsjechië, Polen en Groot-Brittannië lijken de oudere consumenten goed geïnformeerd te zijn.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vijftigplusser |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende