08-09-16

Een recessie heeft een negatieve impact op de gezondheid

Een recessie heeft een negatieve impact op de gezondheid. Tijdens periodes van economische tegenspoed kent vooral de problematiek van zelfmoorden en mentale gezondheidsproblemen toe. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de City University London en de Stanford University naar de impact van de economische recessie acht jaar geleden in Europa. De onderzoekers merken wel op dat in de verschillende landen en verschillende groepen vaak afwijkende resultaten werden opgetekend, maar toch kan volgens hen in het algemeen worden gesteld dat mannen vaker tot zelfmoord worden gedreven, terwijl bij vrouwen een toename van de mentale gezondheidsproblemen moet worden vermeld.

Anderzijds kon worden vastgesteld dat een crisissituatie geen aanwijsbare invloed blijkt te hebben op de mortaliteit, die in een aantal gevallen zelfs een afname kende. Eerder al werd opgemerkt dat het fenomeen kan worden verklaard door het feit dat moeilijke economische periodes vaak aanleiding geven tot een gezondere levensstijl. Wel werden volgens de onderzoekers aanwijzingen gevonden dat tijdens een periode van economische crisis het algemene gezondheidsniveau bij immigranten, vooral de groep met een illegale status en een gebrek aan sociale zekerheid, sneller achteruit gaat dan bij de allochtone bevolking.

De onderzoekers merken wel op dat de resultaten van de studie met de nodige terughoudendheid moet worden geïnterpreteerd, maar kan wel worden aangegeven dat een economische recessie een gemengde impact heeft op de gezondheid van de getroffen bevolking. “Terwijl vooral een impact op zelfmoord en mentale gezondheid blijkt, kunnen veel minder aanwijzingen worden gevonden van een invloed op het gezondheidsgedrag en het gezondheidsgevoel van de bevolking,” stippen de onderzoekers aan. “Anderzijds zijn er aanwijzingen dat een economische crisis de gezondheidsongelijkheid doet toenemen, waarvan vooral immigranten en laaggeschoolden het slachtoffer worden.”

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, gezondheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.