30-09-16

Groter volume merkencontent creëert geen groter engagement

Marketeers hebben de voorbije periode het volume merkencontent gevoelig opgevoerd, maar dat bijkomend materiaal heeft niet geleid tot een groter engagement van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Beckon over meer dan tweehonderd merken in honderdtwintig landen.

Lees Verder

https://www.warc.com/LatestNews/News/More_content_isnt_better.news?ID=37484

17:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële risico’s belangrijkste hindernis droombaan

Financiële risico’s zijn voor werknemers de belangrijkste hindernis om van hun hobby een fulltime baan te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Be A Better You bij een groep Britse werknemers.

Lees Verder

http://www.recruitmentgrapevine.com/article/2016-09-08-89-of-brits-consider-pursuing-hobby-as-full-time-career

17:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele websites laden niet snel genoeg op

Wanneer mobiele websites meer dan drie seconden nodig hebben om op te laden, is de meerderheid van de consumenten geneigd zijn bezoek af te breken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google.

Lees Verder

http://www.mediapost.com/publications/article/284398/many-visitors-abandon-mobile-sites-if-load-time-to.html

17:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werkomgeving heeft belangrijke impact op productiviteit

De geur, het geluid en de temperatuur van de werkomgeving hebben en belangrijke impact op de beleving van de werknemer en kunnen een grote invloed hebben op de productiviteit en de prestatie van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Interserve en Advanced Workplace Associates.

Lees Verder

http://hrnews.co.uk/study-reveals-makes-employees-tick-workplace/

16:46 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Populatie superrijken staat voor sterke groei

Tegen het einde van dit decennium zal de wereld meer dan 318.000 superrijken - met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar - tellen. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Wealth-X. Het gemeenschappelijk vermogen van de superrijken zal volgens de onderzoekers tijdens diezelfde periode met 54 procent stijgen tot 46,2 biljoen dollar. Op dit ogenblik woont één op de tien superrijken in New York, Londen of Tokyo. Hun aandeel heeft echter een lichte terugval gekend, ten voordele van steden in Azië en Latijns-Amerika, zoals Rio de Janeiro of Sao Paulo.

Het voorbije jaar telde de wereld 212.615 superrijken. Dat betekende een stijging met 0,6 procent tegenover het jaar voordien. “Die situatie zal de volgende jaren echter een drastische ommekeer kennen,” benadrukt Benjamin Kinnard, analist bij Wealth-X. “Hun vermogens zullen tot het einde van dit decennium een gemiddelde groei met 9 procent per jaar laten optekenen.” Deze evolutie zal volgens Kinnard vooral worden gedreven door een verdere verstedelijking en een toenemende consumptie in de opkomende markten en de adoptie van technologische innovaties in alle aspecten van het leven. Die elementen zullen er volgens Kinnard voor zorgen dat de populatie van de superrijken de volgende jaren een sterke groei zullen kennen.

“Ook de financiële markten zullen een belangrijke basis vormen van de toenemende rijkdom,” werpt Kinnard op. “Indien daarbij een terugkeer naar de historische niveaus kan worden opgemerkt in plaats van de stagnatie die vorig jaar moest worden opgetekend, zullen de vermogens van de superrijken op een sterke stimulans kunnen rekenen. De prijsdalingen voor energie en grondstoffen hebben vele superrijken getroffen. Anderzijds kon worden opgemerkt dat productielanden zoals Duitsland en India, die energie dienen in te voeren, konden profiteren van de lagere olieprijzen, waardoor in die regio’s een bescheiden groei van het aantal superrijken kon worden opgetekend.”

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika nam het collectieve vermogen van de superrijken met 2,4 procent af, terwijl in Asia-Pacific een groei met 3,9 procent werd opgetekend. In Noord-Amerika en Latijns-Amerika kon een stijging met 1,5 procent worden gemeld. De financiële sector vormt de grootste basis van de wereldwijd populatie superrijken, maar de productie-industrie is aan een inhaalbeweging bezig. Bijna twee op drie superrijken is selfmade, terwijl 18,9 procent zijn rijkdom heeft verworven door een combinatie van een erfenis en eigen ondernemerschap. Individueel beschikt deze groep gemiddeld over 141 miljoen dollar activa. Dat bedrag neemt elk jaar met 290.000 dollar toe.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: superrijken |  Facebook |

Online reclame moet minstens 14 seconden in beeld blijven

Een online reclame moet veertien seconden op het computerscherm blijven om kans te maken door de consument opgemerkt te worden. Dat is de conclusie van een studie van het technologiebedrijf InSkin Media en de onderzoeksbureaus Research Now en Sticky bij nagenoeg 4.300 consumenten in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 25 procent van de zichtbare reclames nooit werden bekeken, terwijl 33 procent minder dan één seconde door de consumenten werden opgemerkt. Slechts 42 procent werd voor meer dan één seconde bekeken. Gemiddeld werd een reclame gedurende 0,7 seconden opgemerkt.

Volgens de geldende normen is een reclame zichtbaar wanneer minstens 50 procent van de pixels van de advertentie minstens één seconde op het computerscherm verschijnt. “In werkelijkheid blijkt een groot deel van die zogenaamd zichtbare reclame nooit door de consument te worden opgemerkt,” zeggen de onderzoekers. Er werd ook vastgesteld dat een reclame minstens veertien seconden zichtbaar moet zijn om bekeken te worden. Om gedurende minstens één seconde te worden bekeken, is een zichtbaarheid van 26 seconden noodzakelijk. Een kijktijd van drie seconden vergt een zichtbaarheid van 33 seconden.

Er werd ook vastgesteld dat consumenten op een andere manier naar de verschillende formaten kijken. Zogenaamde page takeovers genieten de grootste kijktijd (7,5 seconden), gevolgd door billboards (3,3 seconden), halve pagina’s (0,9 seconden) en de mid page unit (0,7 seconden). De onderzoekers wijzen erop dat bij de evaluatie van online reclame met verschillende normen rekening moet worden gehouden. In de eerste plaats moet immers worden onderzocht of de reclame kans maakt opgemerkt te worden, waarna men zich moet afvragen of de consument daadwerkelijk de advertentie heeft bekeken. Tenslotte moet ook rekening gehouden worden met de uiteindelijke impact.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Rust en welzijn zijn duidelijk aan elkaar gelinkt

Een meerderheid van de wereldbevolking zou meer rust willen kunnen genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Durham University in Groot-Brittannië bij meer dan achttienduizend mensen in ruim honderddertig landen. Vastgesteld werd dat 68 procent van de ondervraagden meer rust zou wensen. Tevens kon echter worden opgemerkt dat 32 procent van de respondenten van mening is meer rust nodig te hebben dan de gemiddelde bevolking. Daarentegen wierp slechts 10 procent met minder dan de gemiddelde rust verder te kunnen. Er kon volgens de onderzoekers ook een duidelijk verband tussen rust en welzijn worden vastgesteld.

“Personen die een grotere behoefte aan rust uitdrukten, bleken ook op het gebied van welzijn lagere scores te laten optekenen,” benadrukt onderzoeksleider Felicity Callard, professor sociale wetenschappen aan de Durham University. “Collega’s die daarentegen van mening waren meer rust te genieten dan de gemiddelde populatie of minder rust nodig te hebben dan het merendeel van de bevolking, scoorden op het gebied van welzijn anderzijds scores die twee keer hoger lagen dan bij personen die meer rust wensten. Deze resultaten geven aan dat bij rust zowel de realiteit als de perceptie van belang zijn.”

Lectuur bleek voor de ondervraagden de activiteit met de meest rustgevende impact (58 procent). Op de tweede plaats staat een verblijf in de natuur (53,1 procent), gevolgd door een situatie waarin men alleen kan zijn (52,1 procent). Het beluisteren van muziek staat met een score van 40,6 procent op een vierde plaats. Een toestand waarin men niets in het bijzonder doet sluit met een score van 40 procent de top vijf af. “Het is opmerkelijk dat een groot gedeelte van deze activiteiten vooral zonder het gezelschap van anderen wordt uitgevoerd,” benadrukt professor Callard. “Misschien moet niet naar het totale aantal uur werk of rust worden gekeken, naar het ritme van de activiteiten en de interactie met anderen.”

Verder werd nog vastgesteld dat jongeren en personen met een hoger inkomen gemiddeld minder rust genoten dan de gemiddelde bevolking. Dat geldt ook voor personen die de zorg voor anderen dragen of shiftwerk met nachtploegen uitvoeren. Gemiddeld bleek in Groot-Brittannië drie uur en acht minuten rust per dag te worden genomen.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rust, welzijn |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Autobouwer Volkswagen heeft een werkgroep van negen consulenten samengesteld die het bedrijf advies moet geven op het gebied van duurzaamheid. Dat heeft Volkswagen bekend gemaakt. Onder meer wordt beroep gedaan op Connie Hedegaard, gewezen Europees commissaris voor klimaat. Ook Yves Leterme, voormalig Belgisch premier, zetelt in de nieuwe werkgroep. De raad moet het management advies geven op het gebied van duurzame mobiliteit, milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. De werkgroep zal zich ook buigen over bredere thema’s zoals integriteit, de toekomst van arbeid, en de digitalisering. Volkswagen benadrukt dat de raad onafhankelijk zal opereren.

Luchtvaartmaatschappij Air Berlin splitst zich op in drie afzonderlijke entiteiten. Daarbij worden ook 1.200 arbeidsplaatsen geschrapt. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Een veertigtal vliegtuigen zal worden verhuurd aan sectorgenoot Lufthansa, die de toestellen vooral wil gebruiken om zijn budgetdochter Eurowings te versterken. Vijf andere vliegtuigen zullen door Lufthansa worden toegewezen aan dochter Austrian Airlines. Daarnaast wil Air Berlin ook vijfendertig vliegtuigen onderbrengen bij een nieuwe toeristische divisie. De resterende vijfenzeventig toestellen blijven bij Air Berlin actief vanop de luchthavens in Berlijn en Düsseldorf.

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump beschikt over een persoonlijk vermogen van 3,7 miljard dollar. Dat betekent een daling met 800 miljoen dollar tegenover vorig jaar. Dat heeft het zakenmagazine Forbes berekend. De terugval moet volgens Forbes vooral worden toegeschreven aan de prijsdalingen op de vastgoedmarkt van New York. Onder meer de Trump Tower op Fifth Avenue in Manhattan zou minder waard zijn geworden. Verder wordt opgemerkt dat Trump door zijn controversiële uitspraken over Mexicaanse immigranten ook contracten voor ongeveer 100 miljoen dollar verloren bij onder meer NBC Universal en Univision.

Bij de Amerikaanse bank Wells Fargo heeft topman John Stumpf aangekondigd meer dan 41 miljoen dollar aan aandelenbonussen in te leveren. Aanleiding is het schandaal rond duizenden spookrekeningen die door medewerkers van de bank werden aangemaakt en waarvoor bij de klanten kosten werden aangerekend. Wells Fargo kreeg voor de praktijken een boete van 185 miljoen dollar opgelegd. Carrie Tolstedt, voormalig hoofd van de consumentendivisie van Wells Fargo, laat 19 miljoen dollar prestatiebeloningen vallen en heeft haar vervroegd vertrek aangekondigd. Tolstedt zou normaal eind dit jaar met pensioen zijn gegaan. Zij had een carrière van zevenentwintig jaar bij Wells Fargo.

De Nederlandse busbouwer VDL Groep heeft bij vervoermaatschappij Arriva, een dochterbedrijf van Deutsche Bahn, een order ter waarde van 60 miljoen euro geboekt. Het order heeft betrekking op 228 bussen die door Arriva zullen worden ingezet in Limburg, Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden. Daarbij zullen ook dertig elektrische bussen worden ingezet in Maastricht, Venlo en de Waddeneilanden. Opgemerkt wordt dat Arriva met de Nederlandse provincie Limburg heeft afgesproken dat alle bussen over uiterlijk tien jaar elektrisch worden aangedreven. In het contract is verder voorzien dat VDL Groep ook het onderhoud van de bussen zal verzorgen.

De Europese Commissie heeft bij Europees Hof van Justitie in Luxemburg klacht neergelegd tegen de plannen van Duitsland om een tolheffing voor personenwagens in te voeren. Dat heeft de Europese Commissie bevestigd. Opgemerkt wordt dat de tolheffing discriminatie betekent, aangezien de Duitse autobestuurders de kosten van hun verkeersbelasting mogen aftrekken, zodat alleen buitenlandse chauffeurs zullen worden getroffen. De plannen zijn volgens de Europese Commissie bovendien in strijd met het principe van het vrij verkeer van goederen en diensten. Volgens de Europese regelgeving mag een tolheffing geen discriminatie op nationaliteit inhouden.

Bij Commerzbank worden de volgende jaren 9.600 banen geschrapt. Daarmee zal het personeelsbestand van de bank met bijna één vijfde worden afgeslankt. De ingreep is een onderdeel van een strategie om de winstgevendheid van de bank sterk te verhogen. Onder meer wil Commerzbank zijn activiteiten sterk digitaliseren. Bedoeling is om uiteindelijk 80 procent van de processen digitaal te organiseren. Daarbij zullen volgens de bank ook 2.300 nieuwe functies worden gecreëerd. Daardoor zullen netto uiteindelijk 7.300 banen verdwijnen. De reorganisatie zal de bank ongeveer 1,1 miljard euro kosten. Daarom zal onder meer ook het voorziene dividend voor dit jaar worden geschrapt.

Er is een definitief akkoord bereikt over de overname van het Nederlandse afvalbedrijf Van Gansewinkel door zijn Britse sectorgenoot Shanks Group. Dat hebben de twee partijen bekend gemaakt. De aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf ontvangen voor de overname in totaal een bedrag van 366 miljoen euro. Daarnaast krijgt Van Gansewinkel een belang van 23,8 procent in het fusiebedrijf. De overname vertegenwoordigt daarmee een totale waarde van 562 miljoen euro. Door de overname zullen bij Van Gansewinkel een aantal banen worden geschrapt, maar die ingreep zal volgens Marc Zwaaneveld, topman van het Nederlandse bedrijf, beperkt blijven in vergelijking met het totale personeelsbestand.

Het Nederlandse retailconcern Hema heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies geboekt van 9,6 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 19 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 3,9 procent naar 277,8 miljoen euro. De omzetstijging was gedeeltelijk te danken aan de opening van vierentwintig nieuwe winkels. Indien daarmee geen rekening wordt gehouden, zou een groei met 2,6 procent zijn gemeld. Hema merkt daarbij op voor het zesde kwartaal op rij een omzet te hebben kunnen realiseren. Er werd vooral een stijging opgetekend bij de verkoop van kleding, huishoudelijke artikelen en producten voor lichaamsverzorging.

De Duitse autobouwer Volkswagen verwacht nog drie tot vier moeilijke jaren vooraleer het imago van de onderneming, dat door het dieselschandaal zwaar is besmeurd, weer zal kunnen worden opgevijzeld. Dat heeft Herbert Diess, topman van Volkswagen, ter gelegenheid van het autosalon in Parijs gezegd. Diess zegt te verwachten dat het automerk tegen het einde van dit decennium aanzienlijk betere vooruitzichten zullen kunnen worden voorgelegd. Volgens Diess zal de autobouwer de volgende jaren vooral moeten investeren in de hervorming van de reorganisatie en het herstel van de winstgevendheid. Tegelijk zal worden gewerkt aan elektrische en zelfrijdende wagens.

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm is gesprekken gestart over een mogelijke overname van het Nederlandse bedrijf NXP Semiconductors. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Daarbij wordt opgemerkt dat een overeenkomst binnen een periode van twee tot drie maanden zou kunnen worden gesloten. Financiële details over de mogelijke overname werden niet bekend. De waarde van NXP Semiconductors wordt geraamd op een bedrag van 30 miljard dollar. NXP Semiconductors is een voormalige chipdivisie van Philips en produceert onderdelen voor diverse technologiebedrijven.

Het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom en de Amerikaanse chipmaker Nvidia werken samen aan een intelligent navigatiesysteem voor zelfrijdende auto's. Dat hebben de twee partijen bekend gemaakt. Nvidia is een belangrijke leverancier van technologie voor zelfrijdende auto's. Om de voertuigen een veilig traject te garanderen, is echter gedetailleerde weginformatie essentieel. Daarvoor werd contact gezocht met TomTom. De bedrijven zeggen op technologisch vlak bijzonder complementair te zijn. De kaarten van TomTom kunnen door de technologie van Nvidia voortdurend met de meest recente informatie worden aangevuld.

De muziekapplicatie Shazam is meer dan één miljard keer gedownload. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat de applicatie maandelijks door honderden miljoenen mensen wordt gebruikt. Het bedrijf werd opgericht op het einde van de voorbije decennium en biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om met zijn smartphone muziek te herkennen. Inmiddels is het ook mogelijk om onder meer fysieke objecten te herkennen. Inkomsten worden gegenereerd met de verkoop van advertenties. Daarvoor lanceerde het bedrijf in april nog de tool Shazam Brands. De waarde van Shazam wordt inmiddels geraamd op meer dan 1 miljard euro.

De hack waarbij twee jaar geleden gegevens van 500 miljoen Yahoo-gebruikers gestolen werden, moet worden toegeschreven aan een Oost-Europese criminele bende. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf InfoArmor, gespecialiseerd in online beveiliging. Volgens het bedrijf is de aanval door Group E uitgevoerd. Group E werd eerder al gelinkt aan onder meer aanvallen op LinkedIn, Tumblr en MySpace. Yahoo zelf had in eerste instantie een buitenlandse mogendheid als bron van de aanval genoemd. InfoArmor zegt dat de gestolen informatie inmiddels aan drie klanten is verkocht, waarvan één partij onder controle van een buitenlandse mogendheid staat.

Google, Facebook, Microsoft, Amazon en International Business Machines (IBM) hebben het Partnership on Artificial Intelligence opgezet. De samenwerking moet ethische vraagstukken bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie afhandelen. Computers die even intelligent worden als mensen - en mogelijk dus een concrete bedreiging vormen - zijn volgens experts nog ver weg. Maar er klinken in de technologie-wereld wel steeds vaker waarschuwingen dat er nu al plannen moeten worden opgesteld om intelligente computers onder controle te houden. Onder meer Elon Musk, topman van Tesla, zei al dat kunstmatige intelligentie anders een existentiële bedreiging voor de mensheid zou kunnen worden.

Meer Nieuws

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-16

Beeldmateriaal andere gebruiker creëert vertrouwen

Visuele content die door de gebruiker is aangebracht wordt inmiddels vaak op het traject naar de aankoop verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform PowerReviews.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/09/research-reveals-power-of-user-generated-images-in-reviews.html

16:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele platformen vertegenwoordigen meerderheid videoconsumptie

Mobiele platformen vertegenwoordigen inmiddels meer dan de helft van de videoconsumptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ooyala. Vastgesteld werd dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 50,6 procent van de totale videoconsumptie mobiel is gebeurd.

Lees Verder

http://www.warc.com/Content/News/Mobile_takes_half_of_video_views.content?ID=c62de7e8-4be7-4637-80d7-c439126343cb

16:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mens had een gewelddadige voorvader

De mens dankt zijn gewelddadige neiging op zijn minst gedeeltelijk aan een vroege voorvader. Het geweld deelt de mens bovendien met andere primaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Granada in Spanje.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-09-nature-nurture-violence-genes.html

16:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Informatie wordt ook zonder bewuste aandacht geregistreerd

Het menselijk brein kan informatie registreren zonder aan het onderwerp bewust aandacht te besteden. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of East London.

Lees Verder

http://theconversation.com/how-the-human-brain-can-register-information-without-conscious-attention-65905

16:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groei deeleconomie afgeremd door gebrek aan vertrouwen


De groei van de deeleconomie wordt geregeld afgeremd door een gebrek aan vertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Trustpilot, gespecialiseerd in online besprekingen, bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 39 procent van de consumenten dat diensten van de deeleconomie minder goed kunnen worden vertrouwd dan gelijkaardige services die langs traditionele kanalen worden aangeboden. Er wordt echter opgemerkt dat getuigenissen met positieve ervaringen die argwaan gevoelig kunnen doen afnemen, want 42 procent zegt met een beslissing te wachten tot een bekende van de betrokken service gebruik heeft heeft gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de consumenten op besprekingen een beroep doet om een product te beoordelen. Tegelijkertijd benadrukt 18 procent een kritische houding te hanteren tegenover de aangereikte informatie. Vastgesteld werd dat 57 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat online besprekingen hun beslissing over de aankoop van een product of dienst uit de deeleconomie zou beïnvloeden. Ook zegt 55 procent dat positieve besprekingen hen zouden helpen een groter vertrouwen te hebben in de betrokken services of producten. Verder geeft 29 procent van de potentiële gebruikers toe dat bekommernissen over transparantie en verantwoordelijkheid het gebruik van de deeleconomie afremmen.

Volgens 36 procent zou alvast de eigenaar van de services of producten de verantwoordelijkheid voor eventuele problemen moeten dragen. Daarentegen zegt 32 procent dat de organisator van het deelplatform verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het aanbod. “Er is eerder al aangetoond dat de deeleconomie aan de consument belangrijke voordelen kan opleveren,” benadrukt James Westlake, vice-president van Trustpilot. “Vaak kunnen belangrijke prijsvoordelen worden gerealiseerd, terwijl niet zelden ook een grotere keuze en flexibiliteit kan worden geboden. Tegelijkertijd blijkt echter vaak een grote onduidelijkheid over de uiteindelijke verantwoordelijkheid.”

“Online besprekingen kunnen de eindgebruiker echter helpen om de risico’s te beperken. Online besprekingen kunnen de consument helpen aan de hand van ervaringen van anderen geïnformeerde keuzes te maken.”

Lees Verder

16:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

Consument verwacht weinig van delen persoonlijke data

Bijna drie op vijf consumenten erkent niet te geloven dat zijn persoonlijke gegevens door de bedrijven op een verantwoordelijke manier zouden worden beheerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Marketing (CIM) bij meer dan vijfentwintighonderd consumenten en marketeers. Vastgesteld werd dat 57 procent van de ondervraagde consumenten geen vertrouwen te hebben dat hun persoonlijke gegevens door de bedrijven op een verantwoorde manier zouden worden behandeld. Daarbij bleek vooral een bekommernis dat de gegevens zonder toestemming van de consument met een derde partij zouden worden gedeeld (40 procent).

Meer dan de helft van de consumenten zeggen communicatie te hebben ontvangen van organisaties die volgens hen persoonlijke gegevens hadden misbruikt. Verder bleek dat 31 procent van de consumenten toegeeft geen idee te hebben op welke manier hun persoonlijke data worden gebruikt. Daarnaast werd vastgesteld dat 70 procent van de consumenten zegt dat het delen van persoonlijke gegevens geen enkel voordeel oplevert. Anderzijds gaf 67 procent aan bereid te zijn meer persoonlijke data te delen indien de organisaties een grotere openheid zouden tentoon spreiden over het gebruik van de gegevens.

Voor 33 procent van de consumenten moeten striktere regels over het gebruik van mobiele data worden geïntroduceerd. Tevens gaf 45 procent aan alle samenwerking te zullen stopzetten met een organisatie die hun persoonlijke gegevens zou gebruiken op een manier waarmee de consument zich niet comfortabel zou voelen. De onderzoekers moesten tevens vaststellen dat ook 68 procent van de marketeers toegaf ook zelf als consument argwanend te zijn persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen uit vrees voor misbruik. Het onderzoek toont volgens Chris Daly, chief executive van het Chartered Institute of Marketing, dat marketeers bij het gebruik van persoonlijke data een optimale transparantie moeten nastreven.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, data |  Facebook |

Senioren wantrouwen afhankelijkheid van autotechnologieën

Senioren hebben dubbele houding tegenover innoverende autotechnologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University bij vijfendertig oudere eigenaars van auto’s die met een aantal technologische innovaties, zoals camera’s of navigatie, waren uitgerust. De onderzoekers zeggen te kunnen bevestigen dat senioren weliswaar interesse tonen in toepassingen zoals camera’s als alternatief voor achteruitkijkspiegels of het probleem van de dode hoek aan te pakken, maar anderzijds moet worden vastgesteld dat de technologieën slechts selectief worden gebruikt.

“Toen de huidige generatie senioren voor de eerste keer achter het stuur van de auto plaats nam, was van veiligheidstechnologie nauwelijks sprake,” benadrukt onderzoeksleider Jessica Gish, docent gezondheidszorg aan de McMaster University. “Vaak was er zelfs geen wettelijke verplichting om een veiligheidsgordel te dragen. Sindsdien is er echter bijzonder veel veranderd. Ook de senioren zeggen deze nieuwe oplossingen, die de verkeersveiligheid ten goede komen, te verwelkomen en erkennen de meerwaarde van de introductie van deze innoverende technologieën, maar blijken zich met het nieuwe arsneaal toch niet helemaal comfortabel te voelen.”

“Ook senioren hebben het gebruik van deze nieuwe technologieën snel onder de knie,” zegt Jessica Gish. “Ook blijkt dat ze graag van een aantal technologische hulpmiddelen, onder meer bij het parkeren, gebruik maken. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat ook een aantal programma’s worden uitgeschakeld. Onder meer bleek dat vele senioren weinig gebruik maakten op de adaptieve cruisecontrole, waarbij automatisch de afstand tot de voorligger wordt geregeld. Men liet daarbij verstaan zich niet comfortabel te voelen met een technologie die het controle over het voertuig uit handen van de bestuurder neemt.”

“Senioren ontwikkelen een kritische relatie met deze moderne technologieën,” voert Jessica Gish nog aan. “Jongere bestuurders zijn tot een grote afhankelijkheid van de technologie bereid, maar blijken ook snel te panikeren wanneer onder meer het navigatiesysteem uitvalt. Senioren zien meer een gedeelte verantwoordelijkheid tussen de bestuurder en de technologie en erkennen dat de chauffeur steeds de controle over het voertuig moet kunnen behouden.” Er moet volgens Gish echter verder worden afgewacht of de gewenning aan het nieuwe aanbod ook bij de senioren uiteindelijk tot een grotere afhankelijkheid zal leiden.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, senioren |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De International New York Times heeft zijn kantoor in de Franse hoofdstad Parijs gesloten. Daarmee sluit de redactie een geschiedenis van honderddertig jaar af. Daarmee sluit de Amerikaanse krant een lange journalistieke geschiedenis af. De wortels van het kantoor gaan immers terug naar de International Herald Tribune, die honderddertig jaar geleden onder de naam Paris Herald werd gelanceerd voor Amerikaanse expats in Frankrijk. Het merendeel van de activiteiten wordt overgebracht naar New York en Hongkong. De Franse redactie en een reclamedivisie blijven nog wel in Parijs operationeel. De krant had in Frankrijk 113 medewerkers. Daarbij zouden 69 banen worden geschrapt.

Het bedrijf Janssen Pharmaceutica schrapt in het onderzoeksdepartement van zijn vestiging in Beerse achtentwintig fulltime banen. De ingreep is naar eigen zeggen het gevolg van internationale organisatorische wijzigingen. De vakbonden maken gewag van verschuivingen binnen de onderzoeksafdeling van Janssen Pharmaceutica naar de wereldwijde moedergroep Johnson & Johnson. Mogelijk kan worden gewerkt met interne hertewerkstelling. Opgemerkt wordt dat Janssen zich wil focussen op nieuwe geneesmiddelen voor ziektes die nog niet kunnen worden behandeld. Daarvoor zou men zoveel mogelijk ruimte willen creëren door routinewerk naar andere filialen van de groep over te hevelen of uit te besteden.

Bij Volvo Cars Gent zal de productie dit jaar zestienduizend wagens hoger liggen dan oorspronkelijk was gepland. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Om die hogere productie te kunnen realiseren worden dit jaar vijftien shifts overwerk voorzien en worden drie vakantiedagen tijdens de eindejaarsperiode geschrapt. Sinds de zomervakantie zijn ook al 350 bijkomende interimkrachten aangeworven. Er worden nog honderd tijdelijke werkkrachten gezocht. Door de nieuwe vooruitzichten zal de Gentse fabriek van Volvo Cars voor het zesde jaar op rij een productie van meer dan 250.000 wagens realiseren. Ook zal de fabriek dit jaar geen gebruik moeten maken van economische werkloosheid.

Het bierconcern AB InBev is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een boete van 6 miljoen dollar voor de betaling van steekpenningen in India. Het concern zou volgens de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) een tussenpersoon hebben ingeschakeld om invloedrijke Indiase ondernemers te betalen om de productie en de verkoop in India te helpen opvoeren. Opgemerkt wordt dat Anheuser-Busch, de Amerikaanse tak van AB InBev, deze criminele betalingen als gewone uitgaven heeft ingeboekt. Tevens wordt opgemerkt dat het interne controlesysteem bij AB InBev heeft gefaald. Werknemers zouden het bedrijf van de wantoestanden hebben verwittigd, maar zouden zijn afgewimpeld.

Verzekeraar Ethias gaat als een zelfstandige entiteit verder. De raad van bestuur van Ethias heeft het herstelplan van de directie voor de verzekeraar goedgekeurd. Benoit Verwilghen, chief executive van Ethias, benadrukt dat de verzekeraar geen externe hulp nodig heeft, maar wel resistenter moet worden tegen moeilijke marktomstandigheden. Het herstelplan moet tegen eind volgend jaar de grootste problemen van de groep hebben opgelost. Dan zal Ethias volgens Verwilghen niet langer met zijn historische erfenis worden geconfronteerd. Hij wijst er ook op dat Ethias operationeel goede prestaties laten optekenen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een operationele winst tussen 200 miljoen euro en 250 miljoen euro.

Het Canadese bedrijf Blackberry gaat de productie van hardware - met inbegrip van de smartphones waarmee de onderneming bekendheid verwief - uitbesteden. De beslissing werd genomen na nieuwe tegenvallende resultaten. De ingreep werd al geruime tijd verwacht. De voorbije jaren was de productie immers vooral een kost geworden. Daarom werd nu beslist vanaf volgend jaar geen hardware meer te produceren. Externe partners zullen apparatuur onder de naam Blackberry op de markt brengen. Blackberry boekte het voorbije kwartaal een nettoverlies van 372 miljoen dollar, tegenover een winst van 51 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. Wel waren er 147 miljoen dollar afschrijvingen voor een reorganisatie.

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa wil sectorgenoot Brussels Airlines volledig overnemen. Dat heeft de Duitse groep beslist. Acht jaar geleden nam Lufhansa voor een bedrag van 65 miljoen euro een belang van 45 procent in Brussels Airlines. De Duitse groep heeft nu beslist om ook het resterende pakket van 55 procent op te kopen. Daarvoor zou een bedrag van 2,6 miljoen euro worden betaald. Lufthansa hoopt tegen het einde van dit jaar een akkoord over de overname te kunnen bereiken met de Belgische aandeelhouders van Brussels Airlines. Over de eventuele toekomst van Brussels Airlines als onderdeel van de groep Lufthansa is nog geen duidelijkheid.

De aandeelhouders van de bierproducenten AB InBev en SABMiller hebben de geplande fusie tussen hun bedrijven met overgrote meerderheden goedgekeurd. Bij AB InBev kon de fusie rekenen op meer dan 99 procent van de stemmen, maar ook bij SABMiller werd een score van 95,5 procent gemeld. Het fusiebedrijf zet zijn activiteiten onder de naam AB InBev verder. Carlos Brito, chief executive van AB InBev, stelde dat het bedrijf door de overname van SABMiller een betere toegang krijgt tot markten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Bovendien kan volgens Brito een belangrijke kostenbesparing worden gerealiseerd. Hij maakt gewag van een besparing van 1,4 miljard dollar over een periose van vier jaar.

Deutsche Post neemt zijn Britse sectorgenoot UK Mail over. Met de overname verwerft Deutsche Post een sterke positie op de Britse markt van pakketbezorging. Het Duitse concern heeft grote ambities voor de Europese markt. Deutsche Post ziet vooral kansen in grensoverschrijdende pakketpost, waarbij gewezen wordt naar de online markt en grensoverschrijdend shoppen. Deutsche Post heeft al een sterke positie in Duitsland en Frankrijk en verwerft door de overname van UK Mail naar eigen zeggen een belangrijke aanwezigheid in de drie grootste ecommerce-markten van Europa, die samen 60 procent van de online omzet op het Europese continent vertegenwoordigen.

Het technologieconcern Apple gaat samenwerken met adviesbureau Deloitte om zijn apparaten populairder te maken op de zakelijke markt. Dat hebben de bedrijven bekend gemaakt. Deloitte start onder de samenwerking een nieuw initiatief, waarbij 5.000 strategische adviseurs klanten helpen om iPhones en iPads binnen hun bedrijven te gebruiken. Apple en Deloitte zullen samen ook werken aan het platform EnterpriseNext, dat de ontwikkeling van zakelijke applicaties moet vergemakkelijken. Eerder al sloot Apple gelijkaardige overeenkomsten met ondernemingen zoals SAP of International Business Machines (IBM).

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall stopt drie jaar eerder dan gepland met het gebruik van bruinkool in zijn centrale Klingenberg in Berlijn. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Er zal ongeveer 1 miljard Zweedse kroon of 104 miljoen euro worden geïnvesteerd om de installatie in mei volgend jaar al gereed te hebben voor het gebruik van gas als brandstof. Met het schrappen van bruinkool als brandstof zou jaarlijks de productie van 600.000 ton koolstofdioxide kunnen worden vermeden. De verbranding van gas produceert minder uitstoot dan het gebruik van bruinkool. De centrale van Klingenberg, gelegen in het oosten van Berlijn, moet ongeveer 300.000 gezinnen van energie voorzien.

Microsoft wil ook in de toekomst eigen smartphones met het besturingssysteem Windows blijven produceren. Dat heeft Terry Myerson, topman van Windows, bekend gemaakt. Het marktaandeel van Windows op de smartphonemarkt heeft dit jaar een belangrijke terugval gekend. Vorig jaar werden door Microsoft nog twee nieuwe smartphones van het merk Lumia op de markt gebracht, maar sindsdien werden geen nieuwe modellen gelanceerd. Wel zou de onderneming werken aan een Surface Phone, die in de tabletlijn van Microsoft zou moeten kunnen passen. Die smartphone zou tijdens de eerste helft van volgend jaar moeten verschijnen. Over het project zijn op dit ogenblik slechts weinig details bekend.

De Amerikaanse mediabedrijven Columbia Broadcasting System (CBS) en Viacom denken aan een mogelijke fusie. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. De holding National Amusements van de familie Redstone, met een participatie van telkens 80 procent controlerend aandeelhouder van beide bedrijven, zou de twee entiteiten hebben opgedragen de mogelijkheid van een samengaan te verkennen. Viacom lijkt voor de tegenpartij op dit ogenblik echter geen ideale partner. Viacom moet zowel bij de kabelactiviteiten als in zijn filmstudio’s met tegenvallende resultaten afrekenen. Tot tien jaar geleden vormden beide entiteiten nog één onderneming.

De Amerikaanse Senaat heeft met overweldigende meerderheid het veto van president Barack Obama tegen de recente terrorisme-wet naast zich neergelegd. Die wet stipuleert dat slachtoffers van de aanslagen op het World Trade Center in New York vijftien jaar geleden Saudi-Arabië gerechtelijk mogen vervolgen wegens de betrokkenheid van het land bij de terroristische acties. Obama waarschuwde dat de wet ook de mogelijkheid van juridische acties tegen de Verenigde Staten zou creëren en wou daarom de wet blokkeren. Ook het Huis van Afgevaardigden moet zich nog over het veto uitspreken, maar ook daar wordt een grote meerderheid verwacht om de wet in stand te houden.

In Frankrijk is de Iraakse mensenhandelaar Twana Jamal opgepakt. Jamal (36) zou naar schatting 422.000 euro per maand door asielzoekers van Frankrijk naar Groot-Brittannië te smokkelen. Jamal rekende voor de overzet naar Groot-Brittannië een commissie van 4.500 pond aan. Een aantal asielzoekers hadden de Franse politie echter op de hoogte gebracht van de praktijken van Jamal. Uiteindelijk werd de mensenhandelaar in de buurt van het vluchtelingenkamp in Duinkerke opgepakt. Jamal, die de Godfather of Traffickers werd genoemd, zou alleen dit jaar al 4 miljoen pond hebben verdiend. De mensensmokkelaar zou ervoor gezorgd hebben dat vluchtelingen aan boord van vrachtwagens naar Groot-Brittannië werden gevoerd.

Meer Nieuws

10:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-16

Smartphones worden vooral gebruikt voor mobiel internet

Smartphones worden vooral gebruikt om toegang te verkrijgen tot het mobiele internet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Forrester bij bijna 45.000 online consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 93 procent van de respondenten te kennen geeft minstens één keer per week zijn smartphone te gebruiken om toegang te verkrijgen tot het mobiele internet. Het mobiele internet is daarmee volgens de onderzoekers de duidelijke leider in de smartphone-activiteiten. Bovendien wordt opgemerkt dat die leidende positie over alle generaties wordt vastgehouden.

Op de tweede plaats wordt de smartphone gebruikt om foto’s en video’s te maken (70 procent), gevolgd door texting (68 procent). Opgemerkt wordt dat deze top drie in alle generaties ongewijzigd blijft. In de leeftijdsgroep tussen achttien en zevenentwintig jaar laten deze drie activiteiten een absolute piek optekenen. Daarna volgen navigatie (58 procent) en productonderzoek (47 procent). De top tien activiteiten bestaan verder uit het beluisteren van opgeslagen muziek (42 procent), woordgames en puzzels (40 procent), het verzenden en ontvangen van professionele emails (40 procent), het streaming van muziek (40 procent) en geolocalisatie (32 procent).

Nog verder volgen de aankoop van producten (29 procent), het streaken van video en televisieshows (29 procent), het downloaden van muziek (22 procent), het bekijken van opgeslagen video en televisieshows (18 procent) en het downloaden van video en televisieshows. In nagenoeg alle activiteiten laat de leeftijdsgroep tussen achttien en zevenentwintig jaar de grootste frequenties. De enige uitzondering is het onderzoek en de aankoop van producten, waar de categorie tussen achtentwintig en zesendertig jaar het meest actief is. Anderzijds werd vastgesteld dat de leeftijdsgroep tussen zevenendertig en vijftig jaar de grootste online populatie vertegenwoordigt.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Amerikaans vertrouwen in massamedia op absoluut dieptepunt

In de Verenigde Staten zegt minder dan één op drie inwoners een fundamenteel vertrouwen te hebben in de massamedia. Daarmee is het vertrouwen in de media bij de Amerikaanse bevolking tot het laagste niveau in de geschiedenis teruggevallen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Gallup.

Lees Verder

http://www.gallup.com/poll/195542/americans-trust-mass-media-sinks-new-low.aspx

17:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Japanse en Britse ecommerce vooral mobiele activiteit

In Japan en Groot-Brittannië zijn mobiele platformen voor ecommerce inmiddels groter geworden dan desktops. Ook in Zuid-Korea zal snel een ommekeer worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Criteo op basis van een analyse van 3.300 online retailplatformen in twaalf landen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. Er wordt echter aan toegevoegd dat mobiele platformen in alle onderzochte markten een toenemend marktaandeel laten optekenen. Verder werd vastgesteld dat applicaties inmiddels 54 procent van alle mobiele retailtransacties vertegenwoordigen.

“Mobiel heeft in Japan en Groot-Brittannië inmiddels een belangrijke mijlpaal bereikt,” geven de onderzoekers aan. “In beide landen vertegenwoordigen mobiele platformen al meer dan 50 procent van de online retail. Ook in Zuid-Korea wordt inmiddels een niveau van 48 procent opgetekend. De grootste groei wordt echter opgetekend in Australië, waar het aandeel van 33 procent tot 42 procent is gestegen. Ook in Brazilië kon een toename van 14 procent naar 23 procent worden opgetekend. In de Verenigde Staten is het marktaandeel van de mobiele sector van 30 procent naar 35 procent opgelopen. Ook hier kan bij een aantal retailers echter een meerderheid voor de mobiele transacties worden gemeld.

Criteo merkt verder op dat in de mobiele retail smartphones verder uitlopen op tablets. Ook werd vastgesteld dat het conversieniveau bij mobiele applicaties anderhalve keer hoger ligt dan bij desktops. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de conversie in de mobiele browsers slechts de helft van het niveau bij desktops laat optekenen. Tevens wordt benadrukt dat de gemiddelde waarde van een order in applicaties hoger ligt dan bestellingen in een mobiele browser of op een desktop. Daarnaast wordt opgemerkt dat het overwicht van de mobiele transacties in vele markten vooral kan worden geregistreerd in de mode en de luxesector.

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, mobiel |  Facebook |

Kledingkeuze kan grote impact hebben op werksfeer

Ook op de werkvloer zijn de eerste indrukken van cruciaal belang. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Censuswide en het bedrijf Grahame Gardner, fabrikant van werkkleding, bij duizend werknemers in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat bijna 75 procent van de ondervraagden maximaal één minuut nodig hebben om bij een ontmoeting met een onbekende persoon zich een mening over de nieuwe kennis te vormen. Ook werd vastgesteld dat 24,6 procent van mening is dat een evenement een hogere kwaliteit zal vertonen wanneer het gebeuren wordt vertegenwoordigd door een medewerker in een verzorgde uitrusting of uniform.

Tevens bleek dat 36 procent van de respondenten van mening is dat de persoon in een verzorgde uitrusting ook zijn taken beter zal uitvoeren. Kleding staat volgens de onderzoekers op de derde plaats bij het eerste oordeel dat over een onbekende persoon wordt gevormd. In eerste instantie wordt volgens het rapport gekeken naar de lichaamstaal (31 procent), gevolgd door de gelaatsuitdrukking (15 procent). Er werd ook vastgesteld dat 52,2 procent van de ondervraagden toegeeft dat een verzorgde kleding hen ook een gevoel van zelfvertrouwen bezorgt. Daarnaast voelt respectievelijk 35 procent en 31 procent zich positief en professioneel.

“Het onderzoek toont aan dat een eerste indruk op de consument van groot belang is,” benadrukt Gary Lory, managing director van Grahama Gardner. “Dat geldt voor alle sectoren van het economische en sociale leven. In sommige instanties moet worden vastgesteld dat deze eerste indrukken de reputatie van een bedrijf kunnen maken of breken. Bovendien moet de onderneming beseffen dat de kwaliteit van de uitrusting ook een belangrijk invloed heeft op het zelfvertrouwen en de productiviteit van de werknemers. Personeel dat zich in zijn werkkledij niet comfortabel voelt, zal een gebrek aan vertrouwen uitstralen en dat zal ook een impact hebben op de ervaring van de klanten.”

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kleding, werkvloer |  Facebook |

Scandinavië het meest sceptisch over merkencontent op sociale platformen

Het gebruik van nieuwe sociale platformen kent een snelle groei, maar meer dan een kwart van het online publiek zegt bewust de berichten van merken in sociale netwerken te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Kantar naar de digitale attitudes en gedragingen van 70.000 online consumenten in bijna zestig landen. Vastgesteld werd dat 26 procent van de respondenten te kennen geeft bewust merkencontent uit de weg te gaan. Dat cijfer loopt op tot een maximum van 57 procent in Zweden en Denemarken. De scepsis tegenover merkenboodschappen op sociale vormen ligt het laagste in Saudi-Arabië (15 procent) en Brazilië (19 procent).

“Sociale platformen gaan vaak zonder reclame van start en richten zich vooral op de uitbreiding van het gebruikerspubliek,” stippen de onderzoekers aan. “Na verloop van tijd worden de initiatiefnemers uit financiële overwegingen echter genoodzaakt om uiteindelijk toch reclame te introduceren. Vele merken worden daarbij echter geconfronteerd met het probleem dat grote groepen consumenten zich door de massale aanwezigheid van merken op sociale platformen overspoeld voelen. Daarbij moest worden vastgesteld dat 34 procent van de respondenten opwerpt het gevoel te hebben door online reclame constant gevolgd te worden.”

Anderzijds kan volgens Kantar wordt vastgesteld dat invloedrijke personaliteiten en celebrities mogelijk de kans bieden om de visie van het publiek over de merken bij te sturen. Daarbij wordt opgemerkt dat in de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar 40 procent te kennen geeft de getuigenissen van personen over merken meer te vertrouwen dan officiële bronnen zoals kranten, merkensites of televisiereclames.” Cruciaal is volgens Michael Nicholas, internationaal directeur bij Kantar, de geschikte boodschap op het optimale ogenblik langs het gepaste kanaal aan het ideale publiek te bezorgen.

Dat is volgens Nicholas van wezenlijk belang om de fundamentele negatieve perceptie van het publiek tegen de online activiteit van merken te overwinnen. Onder meer merken zoals Disney, Starbucks en McDonald’s hebben dat volgens Nicholas perfect begrepen.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Live video geniet grootste populariteit als innoverende nieuwsbron

Chatbots, wearables en virtual reality genieten bij de consument slechts een beperkte interesse als mogelijk innovatieve bron van actualiteit. De reacties op live video zijn daarentegen veel positiever. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Wibbitz bij meer dan duizend consumenten tussen achttien en vijfenzestig jaar in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd immers dat twee op drie respondenten live video als de nuttigste opkomende technologie bestempelden om op de hoogte van de actualiteit te blijven. Bovendien vond 52 procent live video ook de meest onderhoudende toepassing van de nieuwe technologieën.

“Bovendien kon worden opgemerkt dat live video de enige technologie was waar bij de respondenten meer opwinding dan onzekerheid kon worden ervaren,” zeggen de onderzoekers. “Vastgesteld werd immers dat 30 procent van de consumenten erkende opwinding te voelen rond het gebruik van live video. Slechts 25 procent drukte over de technologie onzekerheid of ongerustheid uit. De resterende groep getuigde van een neutraal gevoel. Over virtual reality en chatbots bleek bij de consument daarentegen drie keer meer onzekerheid dan opwinding. Bij wearables werd twee keer vaker gewag gemaakt van onzekerheid dan van opwinding.”

Verder werd opgemerkt dat 54 procent van de respondenten aangaf ook te overwegen om live video als een bron van nieuws te zullen gebruiken. Een groep van 16 procent zegt al gebruik te maken van de technologie, terwijl 5 procent benadrukt plannen in die richting te hebben. Nog eens 33 procent zegt het gebruik op termijn te zullen overwegen. Bij de andere technologieën worden gevoelig lagere scores opgetekend. Daarbij werd vastgesteld dat slechts 33 procent aangeeft te overwegen om chatbots als een bron van actualiteit te zullen inzetten. Bij wearables en virtual reality daalt dat cijfer nog verder tot 28 procent.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit |  Facebook |

Banken beginnen Londense divisies af te bouwen

Sinds de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten kan bij Amerikaanse banken een streven worden onderkend om activiteiten van Londen naar andere Europese metropolen over te hevelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf DHR International. Daarbij wordt volgens het rapport vooral gekeken naar andere toonaangevende financiële centra zoals Frankfurt en Parijs. Door het Brits vertrek uit de Europese Unie zou Londen immers aan slagkracht als internationaal centrum verliezen. Bovendien wordt opgemerkt dat de banken met een verhuis naar goedkopere steden een kostenbesparing tot 40 procent zouden kunnen realiseren.

“Een aantal Amerikaanse banken gebruiken de brexit als een handig excuus om meer banen uit Londen te kunnen weghalen,” benadrukt Stephane Rambosson, managing partner bij DHR International. “Verscheidene financiële groepen hadden al plannen gemaakt om een aantal activiteiten, waaronder vele ondersteunende diensten, uit Londen weg te halen. Die ingrepen vormden meestal een onderdeel van kostenbesparingen die door vele banken werden opgezet. De brexit is echter een katalysator geworden voor een radicaler optreden en heeft de financiële sector een aanzet gegeven om de ingreep niet langer uit te stellen en meteen tot actie over te gaan.”

“De resultaten van het onderzoek suggereren dat de waarschuwingen voor een dreigend banenverlies in London City door een Brits vertrek uit de Europese Unie nu werkelijkheid beginnen te worden,” geeft Stephane Rambosson nog aan. Er wordt dan ook herinnerd aan de standpunten van de meeste financiële instellingen in de aanloop naar het Britse referendum over een verder lidmaatschap van de Europese Unie. Onder meer de campagne Britain Stronger in Europe, die streefde naar een verder lidmaatschap van de Europese Unie, genoot onder meer de steun van banken zoals Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan en MorganStanley.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, londen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Elon Musk, topman van het ruimtevaartbedrijf Spacex, wil een permanente en zelfvoorzienende aanwezigheid op de planeet Mars. Dat heeft Musk bevestigd tijdens het Internationaal Astronautisch Congres in Mexico. De ondernemer zegt binnen een periode van tien jaar op de planeet te willen landen. Mars is volgens hem met zijn atmosfeer, daglengte, waterijs, zwaartekracht en mineralen de evidente keuze voor een kolonisatie. Spacex werkt op dit ogenblik aan een krachtige raket, die over 42 motoren beschikt om de nodige stuwkracht te genereren. Musk wil een interplanetair transportsysteem ontwikkelen dat per reis honderd mensen en 450 ton vracht kan overbrengen.

Bij Commerzbank zouden door een herstructurering mogelijk negenduizend banen kunnen worden geschrapt. Dat heeft de Duitse zakenkrant Handelsblatt gemeld. Bij Commerzbank werken op dit ogenblik nog 50.000 mensen. Eerder al was gewag gemaakt van een vertrek van vijfduizend medewerkers. Ook wordt gemeld dat Commerzbank plannen zou hebben om het dividend te schrappen. Vorig jaar keerde de Duitse bank voor de eerste keer sinds de financiële crisis een dividend van 20 eurocent per aandeel uit, maar voorlopig zou er geen herhaling komen. De ombouw van Commerzbank zou tot het einde van dit decennium duren en zou de bank 1 miljard euro kunnen kosten.

Bij kledingketen MS Mode worden de 220 werknemers ontslagen. Dat hebben de curatoren aangekondigd tijdens een vergadering met de leden van de ondernemingsraad van MS Mode. De curatoren wijzen er daarbij op dat er voorlopig nog altijd geen concreet en aanvaardbaar bod voor een overname is uitgebracht. Het was volgens hen psychologisch en financieel niet meer te verantwoorden om de werknemers nog langer in het ongewisse te laten. De curatoren blijven wel optimistisch voor de toekomst. Er zijn volgens hen nog gesprekken bezig met twee kandidaat-overnemers. Bedoeling is om die gesprekken op korte termijn af te ronden. Gemeld wordt dat alle opties open blijven.

Facebook moet in Duitsland onmiddellijk stoppen met de verzameling van gegevens van 35 miljoen gebruikers wan de applicatie Whatsapp. Dat heeft de Duitse privacyregulator gezegd. Facebook nam Whatsapp twee jaar geleden over, maar hield de klantgegevens van de applicatie strikt gescheiden van de informatie uit het eigen sociale netwerk. In augustus werd de strategie echter gewijzigd, waardoor een uitwisseling tussen beide platformen mogelijk werd. De Duitse privacyregulator zegt echter dat Facebook daarmee terugkomt op een afspraak die twee jaar geleden werd gemaakt en waarbij een blijvende scheiding tussen beide platformen was beloofd. Facebook ontkent een fout te hebben begaan.

Distributienetbeheerder Eandis behoudt het vertrouwen in de overeenkomst met het Chinese energieconcern State Grid. Dat heeft Eandis gezegd in een reactie op het negatieve advies van de Staatsveiligheid over de overeenkomst. Het bestuur en management van Eandis zeggen de conclusies van de analyse van de Staatsveiligheid formeel te weerleggen. Opgemerkt wordt dat State Grid geen operationele partner van Eandis wordt en dus geen operationele inspraak krijgt en evenmin toegang zal hebben tot operationele activiteiten. Bovendien is de Chinese aanwezigheid in de bestuursorganen volgens Eandis zo klein dat het evenmin onmogelijk zal blijven een inmenging te forceren.

Het Waalse technologiebedrijf Ion Beam Applications (IBA) heeft een contract gesloten voor de levering van een protontherapie-centrum in de Chinese hoofdstad Peking. Met de overeenkomst is een bedrag gemoeid van 70 miljoen euro. Dankzij protontherapie is het mogelijk om tumoren preciezer te bestralen, zodat grotere dosissen radioactiviteit kunnen worden ingezet. Het Waalse bedrijf is wereldwijd markleider in de verkoop van protontherapie-centra. In Peking zullen in totaal vier kamers worden geleverd. In het contract is ook het onderhoud van de installaties opgenomen. De waarde van het Chinese contract komt overeen met bijna één kwart van de jaaromzet van het Waalse bedrijf.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines start met een rechtstreekse verbinding tussen Brussel en de Armeense hoofdstad Jerevan. Vanaf volgende zomer wordt tussen Brussel en Jerevan een wekelijkse vlucht voorzien. Daarmee komt Brussels Airlines naar eigen zeggen tegemoet aan een belangrijke marktvraag van onder meer de Armeense diaspora in België en zijn buurlanden. Ook wordt gewezen op Belgische touroperators en reisagenten die toeristische reizen naar Armenië verzorgen. Tussen december en maart zal Brussels Airlines in samenwerking met reisorganisatie Armwings al enkele chartervluchten naar Jerevan uitvoeren. In het hoogseizoen zijn er twee vluchten per week.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil volgend jaar in België negen miljoen reizigers ontvangen. Dat heeft Michael O’Leary, topman van Ryanair, gezegd bij de voorstelling van het nieuwe zomerprogramma van de maatschappij. Daarbij wil Ryanair zowel op Brussels Airport als Charleroi Airport volgende zomer drie extra routes introduceren. Daardoor zou de maatschappij op Charleroi Airport met 79 routes 5,8 miljoen reizigers willen ontvangen. Op Brussels Airport is er sprake van 17 routes met 3,2 miljoen reizigers. Bijkomende bestemmingen vanuit Brussels Airport zijn Hamburg, Madrid, Malta en Milaan. Op Charleroi Airport wordt het aanbod aangevuld met Glasgow, Sofia, Toulouse en Timisoara

KBC Groep overweegt de overname van United Bulgarian Bank. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de krant De Tijd gezegd. United Bulgarian Bank is de vierde grootste financiële groep van Bulgarije. De bank heeft een netwerk van tweehonderd kantoren met anderhalf miljoen retailklanten. Daarnaast biedt de bank ook verzekeringsdiensten, facturatiebeheer en vermogensbeheer aan. Begin deze eeuw kwam de Bulgaarse instelling in handen van National Bank of Greece, dat door de Europese autoriteiten wordt verplicht om zich op zijn Griekse thuismarkt terug te plooien. KBC Groep is in Bulgarije al actief met Cibank en verzekeraar DZI Insurance.

Zinkspecialist Nyrstar gaat zijn Middle Tennessee Mines in de Verenigde Staten heropstarten. Door de hogere zinkprijzen kunnen de activiteiten immers extra inkomsten garanderen. Het bedrijf blijft wel bij zijn voornemen om de mijnbouwactiviteiten af te stoten. De site van Middle Tennessee, die drie mijnen en een verwerkingsfabriek omvat, werd in december vorig jaar stilgelegd. Er werd toen gewezen op een aanhoudende depressie van de metaalprijzen. Inmiddels hebben de zinkprijzen echter een sterk herstel laten optekenen. De heropstart van de mijnen zou een investering van ongeveer 14 miljoen dollar, gespreid over één jaar, vergen. De productie zou het eerste kwartaal volgend jaar worden opgestart.

Er verdwijnen opnieuw honderden banen bij Motorola, onderdeel van de smartphonetak van de Chinese groep Lenovo. Dat heeft de directie van Lenovo bekend gemaakt. In totaal zouden bij Lenovo 1.100 banen worden geschrapt. Dat komt overeen met minder dan 2 procent van het totale personeelsbestand. Het merendeel van de ontslagen zou wel zijn gesitueerd bij Motorola. Volgens de directie zijn de ontslagen onderdeel van de lopende strategische integratie tussen Lenovo en Motorola. Vier jaar geleden telde Motorola ongeveer 20.000 werknemers. Twee jaar geleden werd het bedrijf door Lenovo overgenomen. Op dit ogenblik zijn bij de divisie nog slechts vijfhonderd werknemers overgebleven.

Sportartikelenfabrikant Nike heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat eind augustus werd afgesloten, een omzet gerealiseerd van 9,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep met 6 procent tot 1,2 miljard dollar. De resultaten werden volgens het bedrijf gesteund door de organisatie van de Olympische Spelen en andere evenementen tijdens de voorbije sportzomer. Nike boekte vooral een sterke vooruitgang in West-Europa, Japan, China en andere opkomende markten. In de Verenigde Staten voelt het concern de concurrentie van merken zoals Adidas en Under Armour.

Het Duitse industrieconcern Siemens schrapt de volgende jaren in zijn thuisland mogelijk 1.700 banen. Eerder was gewag gemaakt van 2.000 bedreigde banen, maar dat cijfer kon tijdens onderhandelingen met de vakbonden alsnog worden afgezwakt. Siemens maakte eerder dit jaar bekend zijn personeelskosten te willen verlagen. De maatregelen zijn volgens het concern nodig om concurrerend te blijven in moeizame markten zoals energie, mijnbouw en metalen. De banen zullen vooral verdwijnen bij de Duitse divisie die grote industriële aandrijvingen produceert. Volgens Siemens is dat onderdeel sterk afhankelijk van de prijs van grondstoffen. De operatie moet eind dit decennium zijn afgerond.

De Amerikaan Jim Yong Kim is voor een nieuwe termijn van vijf jaar als president van de Wereldbank herbenoemd. Dat heeft de ontwikkelingsbank bekend gemaakt. Vorige maand bleek al dat Kim (56) zich had gemeld voor een nieuwe termijn. Zijn eerste periode van vijf jaar loopt pas in juni af, maar de Wereldbank besloot de procedure voor de invulling van de nieuwe termijn al vervroegd te starten. De herbenoeming is niet onomstreden. Kim, geboren in Zuid-Korea, heeft de voorbije jaren een grondige reorganisatie doorgevoerd bij de Wereldbank, die binnen de organisatie echter op veel weerstand stuitte. Tot nu toe wordt de Wereldbank altijd door een Amerikaanse president geleid.

De Duitse autofabrikanten Audi, BMW en Daimler zijn voor de ontwikkeling van mobiele communicatie van de vijfde generatie een samenwerking met een reeks telecombedrijven aangegaan. Onder meer Intel, Nokia en Qualcomm werken aan het project mee. Het doel is om infrastructuur voor zelfrijdende auto's uit te bouwen. De samenwerking krijgt de naam 5G Automative Assocation mee en zal zich richten op het ontwikkelingen, testen en promoten van communicatieoplossingen, de ondersteuning van standaarden en de bevordering van de commerciële beschikbaarheid. De nieuwe technologie moet vooral snellere communicatie genereren en een groter aantal apparaten ondersteunen.

Meer Nieuws

09:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-16

Amerikaanse gezinnen bezitten 265 miljoen vuurwapens

Amerikaanse gezinnen bezitten op dit ogenblik ongeveer 265 miljoen vuurwapens. Dat arsenaal is op twintig jaar met meer dan 70 miljoen exemplaren uitgebreid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Northeastern University en de Harvard University.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-09-million-firearms-added-gun-stock.html

16:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Luxereiziger hecht grootste belang aan nieuwe ervaringen

Luxereizigers hechten het grootste belang aan de opportuniteit nieuwe ervaringen te kunnen opdoen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Resonance.

Lees Verder

https://www.luxurydaily.com/luxury-travelers-value-experiences-over-dining-sightseeing-resonance/

16:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cultuur en omgeving cruciaal voor visie van kinderen over eigen kennis

Cultuur en omgeving vormen een cruciale basis over de visie van kinderen op hun eigen kennis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen’s University.

Lees Verder

http://phys.org/news/2016-09-culture-environment-children-beliefs-knowledge.html

16:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Luxeproducenten belangrijkste leveranciers elektrische wagens?

Vermogende consumenten zullen zich voor de aankoop van een elektrische auto sneller wenden tot de constructeurs van luxewagens dan tot de Amerikaanse specialist Tesla. Dat blijkt uit een enquête van de bank UBS bij nagenoeg tienduizend consumenten in zes landen. Vastgesteld werd dat in de gezinnen met de grootste inkomens - boven de grens van 100.000 dollar per jaar - tussen 41 procent en 52 procent bij de aankoop van een elektrische wagen zou kiezen voor een model van een bekende constructeur van luxewagens. Tussen 20 procent en 29 procent zou daarentegen voor een alternatief van Tesla willen kiezen.

“De resultaten van de studie zouden dan ook een aanmoediging kunnen vormen voor de inspanningen die diverse traditionale luxemerken doen om zich een plaats op de markt van de elektrische auto’s toe te eigenen,” geeft Colin Langan, analist bij UBS, aan. “Verwacht wordt immers dat modellen uit de hogere marktsegmenten als eerste naar een elektrische aandrijving zullen overschakelen. De resultaten van de studie geven dan ook aan dat Tesla zich aan een sterke concurrentie mag verwachten wanneer de eerste producenten van luxewagens over een tweetal jaar hun eigen elektrische wagens op de markt zullen introduceren.”

“Wanneer daarentegen naar de volledige bevolking wordt gekeken, blijkt nog 13 procent tot 31 procent een voorkeur te vertonen voor traditionele automerken. Tesla haalt hier scores tussen 20 procent en 44 procent. Verder blijkt nog dat 54 procent van de ondervraagden verwacht dat elektrische wagens goedkoper zullen zijn dan hun voorlopers met een traditionele aandrijving. “Die verwachtingen staan nochtans loodrecht tegenover de vooruitzichten van de industrie, waaruit kan worden afgeleid dat elektrische wagens tegen een meerprijs tussen 11 procent en 20 procent op de markt zullen worden gebracht.

Een gelijkaardig verschil kan volgens de onderzoekers worden opgemerkt ten opzichte van de batterijen voor de elektrische wagens. Volgens de ondervraagden zal een batterij ongeveer 4.200 dollar kosten. Analisten verwachten echter dat die prijs op korte termijn alvast gevoelig hoger zal liggen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tesla, autosector |  Facebook |

Beeldmateriaal belangrijk onderdeel van online productbesprekingen

Beeldmateriaal vormt een belangrijk onderdeel van online productbesprekingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau PowerReviews.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2016/09/study-visuals-important-in-reviews.html

16:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereldwijde markt lederproducten groeit verder door

De wereldwijde markt van lederproducten zal tot het einde van dit decennium een jaarlijkse groei van meer dan 4 procent laten optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Technavio.

Lees Verder

https://www.luxurydaily.com/leather-goods-market-bound-for-258-4b-by-2020/

16:24 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende