30-09-16

Groter volume merkencontent creëert geen groter engagement

Marketeers hebben de voorbije periode het volume merkencontent gevoelig opgevoerd, maar dat bijkomend materiaal heeft niet geleid tot een groter engagement van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Beckon over meer dan tweehonderd merken in honderdtwintig landen.

Lees Verder

https://www.warc.com/LatestNews/News/More_content_isnt_better.news?ID=37484

17:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële risico’s belangrijkste hindernis droombaan

Financiële risico’s zijn voor werknemers de belangrijkste hindernis om van hun hobby een fulltime baan te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Be A Better You bij een groep Britse werknemers.

Lees Verder

http://www.recruitmentgrapevine.com/article/2016-09-08-89-of-brits-consider-pursuing-hobby-as-full-time-career

17:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele websites laden niet snel genoeg op

Wanneer mobiele websites meer dan drie seconden nodig hebben om op te laden, is de meerderheid van de consumenten geneigd zijn bezoek af te breken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google.

Lees Verder

http://www.mediapost.com/publications/article/284398/many-visitors-abandon-mobile-sites-if-load-time-to.html

17:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werkomgeving heeft belangrijke impact op productiviteit

De geur, het geluid en de temperatuur van de werkomgeving hebben en belangrijke impact op de beleving van de werknemer en kunnen een grote invloed hebben op de productiviteit en de prestatie van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Interserve en Advanced Workplace Associates.

Lees Verder

http://hrnews.co.uk/study-reveals-makes-employees-tick-workplace/

16:46 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Populatie superrijken staat voor sterke groei

Tegen het einde van dit decennium zal de wereld meer dan 318.000 superrijken - met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar - tellen. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Wealth-X. Het gemeenschappelijk vermogen van de superrijken zal volgens de onderzoekers tijdens diezelfde periode met 54 procent stijgen tot 46,2 biljoen dollar. Op dit ogenblik woont één op de tien superrijken in New York, Londen of Tokyo. Hun aandeel heeft echter een lichte terugval gekend, ten voordele van steden in Azië en Latijns-Amerika, zoals Rio de Janeiro of Sao Paulo.

Het voorbije jaar telde de wereld 212.615 superrijken. Dat betekende een stijging met 0,6 procent tegenover het jaar voordien. “Die situatie zal de volgende jaren echter een drastische ommekeer kennen,” benadrukt Benjamin Kinnard, analist bij Wealth-X. “Hun vermogens zullen tot het einde van dit decennium een gemiddelde groei met 9 procent per jaar laten optekenen.” Deze evolutie zal volgens Kinnard vooral worden gedreven door een verdere verstedelijking en een toenemende consumptie in de opkomende markten en de adoptie van technologische innovaties in alle aspecten van het leven. Die elementen zullen er volgens Kinnard voor zorgen dat de populatie van de superrijken de volgende jaren een sterke groei zullen kennen.

“Ook de financiële markten zullen een belangrijke basis vormen van de toenemende rijkdom,” werpt Kinnard op. “Indien daarbij een terugkeer naar de historische niveaus kan worden opgemerkt in plaats van de stagnatie die vorig jaar moest worden opgetekend, zullen de vermogens van de superrijken op een sterke stimulans kunnen rekenen. De prijsdalingen voor energie en grondstoffen hebben vele superrijken getroffen. Anderzijds kon worden opgemerkt dat productielanden zoals Duitsland en India, die energie dienen in te voeren, konden profiteren van de lagere olieprijzen, waardoor in die regio’s een bescheiden groei van het aantal superrijken kon worden opgetekend.”

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika nam het collectieve vermogen van de superrijken met 2,4 procent af, terwijl in Asia-Pacific een groei met 3,9 procent werd opgetekend. In Noord-Amerika en Latijns-Amerika kon een stijging met 1,5 procent worden gemeld. De financiële sector vormt de grootste basis van de wereldwijd populatie superrijken, maar de productie-industrie is aan een inhaalbeweging bezig. Bijna twee op drie superrijken is selfmade, terwijl 18,9 procent zijn rijkdom heeft verworven door een combinatie van een erfenis en eigen ondernemerschap. Individueel beschikt deze groep gemiddeld over 141 miljoen dollar activa. Dat bedrag neemt elk jaar met 290.000 dollar toe.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: superrijken |  Facebook |

Online reclame moet minstens 14 seconden in beeld blijven

Een online reclame moet veertien seconden op het computerscherm blijven om kans te maken door de consument opgemerkt te worden. Dat is de conclusie van een studie van het technologiebedrijf InSkin Media en de onderzoeksbureaus Research Now en Sticky bij nagenoeg 4.300 consumenten in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 25 procent van de zichtbare reclames nooit werden bekeken, terwijl 33 procent minder dan één seconde door de consumenten werden opgemerkt. Slechts 42 procent werd voor meer dan één seconde bekeken. Gemiddeld werd een reclame gedurende 0,7 seconden opgemerkt.

Volgens de geldende normen is een reclame zichtbaar wanneer minstens 50 procent van de pixels van de advertentie minstens één seconde op het computerscherm verschijnt. “In werkelijkheid blijkt een groot deel van die zogenaamd zichtbare reclame nooit door de consument te worden opgemerkt,” zeggen de onderzoekers. Er werd ook vastgesteld dat een reclame minstens veertien seconden zichtbaar moet zijn om bekeken te worden. Om gedurende minstens één seconde te worden bekeken, is een zichtbaarheid van 26 seconden noodzakelijk. Een kijktijd van drie seconden vergt een zichtbaarheid van 33 seconden.

Er werd ook vastgesteld dat consumenten op een andere manier naar de verschillende formaten kijken. Zogenaamde page takeovers genieten de grootste kijktijd (7,5 seconden), gevolgd door billboards (3,3 seconden), halve pagina’s (0,9 seconden) en de mid page unit (0,7 seconden). De onderzoekers wijzen erop dat bij de evaluatie van online reclame met verschillende normen rekening moet worden gehouden. In de eerste plaats moet immers worden onderzocht of de reclame kans maakt opgemerkt te worden, waarna men zich moet afvragen of de consument daadwerkelijk de advertentie heeft bekeken. Tenslotte moet ook rekening gehouden worden met de uiteindelijke impact.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Rust en welzijn zijn duidelijk aan elkaar gelinkt

Een meerderheid van de wereldbevolking zou meer rust willen kunnen genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Durham University in Groot-Brittannië bij meer dan achttienduizend mensen in ruim honderddertig landen. Vastgesteld werd dat 68 procent van de ondervraagden meer rust zou wensen. Tevens kon echter worden opgemerkt dat 32 procent van de respondenten van mening is meer rust nodig te hebben dan de gemiddelde bevolking. Daarentegen wierp slechts 10 procent met minder dan de gemiddelde rust verder te kunnen. Er kon volgens de onderzoekers ook een duidelijk verband tussen rust en welzijn worden vastgesteld.

“Personen die een grotere behoefte aan rust uitdrukten, bleken ook op het gebied van welzijn lagere scores te laten optekenen,” benadrukt onderzoeksleider Felicity Callard, professor sociale wetenschappen aan de Durham University. “Collega’s die daarentegen van mening waren meer rust te genieten dan de gemiddelde populatie of minder rust nodig te hebben dan het merendeel van de bevolking, scoorden op het gebied van welzijn anderzijds scores die twee keer hoger lagen dan bij personen die meer rust wensten. Deze resultaten geven aan dat bij rust zowel de realiteit als de perceptie van belang zijn.”

Lectuur bleek voor de ondervraagden de activiteit met de meest rustgevende impact (58 procent). Op de tweede plaats staat een verblijf in de natuur (53,1 procent), gevolgd door een situatie waarin men alleen kan zijn (52,1 procent). Het beluisteren van muziek staat met een score van 40,6 procent op een vierde plaats. Een toestand waarin men niets in het bijzonder doet sluit met een score van 40 procent de top vijf af. “Het is opmerkelijk dat een groot gedeelte van deze activiteiten vooral zonder het gezelschap van anderen wordt uitgevoerd,” benadrukt professor Callard. “Misschien moet niet naar het totale aantal uur werk of rust worden gekeken, naar het ritme van de activiteiten en de interactie met anderen.”

Verder werd nog vastgesteld dat jongeren en personen met een hoger inkomen gemiddeld minder rust genoten dan de gemiddelde bevolking. Dat geldt ook voor personen die de zorg voor anderen dragen of shiftwerk met nachtploegen uitvoeren. Gemiddeld bleek in Groot-Brittannië drie uur en acht minuten rust per dag te worden genomen.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rust, welzijn |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende