09-02-17

Carrièrevrouwen worden het zwaarst gestraft voor moederschap

Carrièrevrouwen worden professioneel vaak het zwaarst gestraft voor de geboorte en de opvoeding van kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University bij nagenoeg vijfduizend werkneemsters in de Verenigde Staten, die gedurende vijfendertig jaar werden gevolgd. Vastgesteld werd dat elk kind aan een vrouwelijke werknemer een gemiddelde loonsanctie tussen 4 procent en 7 procent kost. Maar die sanctie wordt zwaarder naarmate de werkneemster zich hoger in de bedrijfshiërarchie bevindt. In de hoogste regionen van de bedrijfskaders moet volgens de onderzoekers rekening worden gehouden met een loonsanctie van 10 procent per kind.

“Het moederschapsverlof heeft de grootste impact op banen die gekenmerkt worden door regelmatige salarisverhogingen en promoties,” benadrukt onderzoeksleider Paula England, professor sociologie aan de New York University. “Hoogopgeleide vrouwen uit de hogere looncategorieën worden met de grootste financiële sancties geconfronteerd voor de geboorte en opvoeding van kinderen. Deze groep heeft in de loop van de carrière immers geregeld de mogelijkheid tot promoties en salarisverhogingen, waardoor op termijn een belangrijke inkomensgroei kan worden verwezenlijkt. Elke onderbreking van dat traject leidt dan ook tot gemiste kansen, waardoor ook de toename van het inkomen wordt afgeremd.”

“Zelfs korte onderbrekingen kunnen voor de vrouwelijke carrière een groot verlies veroorzaken,” betoogt professor England. “Elke keer loopt de vrouw het gevaar een kans op promotie of loonsverhoging te missen. De onderbreking leidt immers tot een achterstand die niet meer kan ingehaald worden en waardoor uiteindelijk een belangrijk inkomensverlies moet worden geboekt. Vrouwen uit de lagere bedrijfskaders worden door het probleem minder zwaar getroffen. Op deze niveaus is immers meestal sprake van een vlakke carrière, waar de kansen tot promotie en loonsverhoging minder frequent en minder uitgesproken zijn. De gevolgen van een carrière-onderbreking blijven in de lagere kaders dan ook relatief beperkt.”

Volgens Paula England moeten bedrijven aan vrouwen de mogelijkheid op flexibele arbeidsomstandigheden bieden, zodat het moederschap beter met een carrière kan worden gecombineerd en het ouderschapsverlof geen impact op promotiekansen heeft.

Lees Verder

 

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.