19-02-17

Ook gedrag voetgangers is vaak cultureel bepaald

In Frankrijk wordt door voetgangers bij het oversteken van de straat opvallend minder rekening gehouden met verkeerslichten dan in Japan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Strasbourg. De onderzoekers stelden vast dat in Frankrijk een rood licht door bijna de helft van de voetgangers wordt genegeerd. In Japan maakt zich amper één op de vijftig voetgangers aan diezelfde feiten schuldig. Het opmerkelijke verschil in het verkeersgedrag moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een cultureel onderscheid. Het verschil is immers niet ingegeven door de pakkans en een dreigende boete, maar met sociaal conformisme.

“Op kruispunten in de Franse stad Straatsburg en zijn Japanse tegenhanger Nagoya kon een duidelijk verschillende houding tegenover de verkeerssignalisatie worden opgetekend,” betoogt onderzoeksleider Cedric Sueur, professor gedragswetenschappen aan de Université de Strasbourg. “Uit een studie bij nagenoeg vierduizend voetgangers op vier kruispunten in Straatsburg moest worden vastgesteld dat 41,9 procent bij het oversteken van de rijbaan een rood licht negeert. Bij ruim zestienhonderd voetgangers op die kruispunten in Nagoya valt het cijfer van de inbreuken echter terug tot amper 2,1 procent.”

Mannen en jonge volwassenen tussen twintig en dertig jaar bleken in het algemeen sneller geneigd te zijn het rode voetgangerslicht te negeren dan vrouwen en oudere bevolkingsgroepen. “De opmerkelijke kloof tussen het gedrag in de twee landen moet worden toegeschreven aan een verschillende houding tegenover sociale conformiteit,” benadrukt Cedric Sueur. “De Fransen hebben minder respect voor de regels en maken zich minder zorgen over de sociale afkeuring. Er kan niet gesteld worden dat in Japan een grotere vrees voor boetes zou bestaan dan in Frankrijk, maar wel moet worden opgemerkt dat Japanners zich meer bekommeren over de mening van anderen dan Fransen.”

De onderzoekers merken nog op dat de rol van het groepsgedrag bij de voetgangers een belangrijke factor in de verkeersveiligheid vormt. Jaarlijks zouden wereldwijd ongeveer driehonderdduizend voetgangers bij ongevallen in het verkeer om het leven komen.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.