21-02-17

Lof verwekt reactie in onverwachte groep

Publieke positieve opmerkingen over de geleverde prestaties kunnen de productiviteit opdrijven, maar op een andere manier dan algemeen zou kunnen worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Konstanz bij meer dan driehonderd studenten in Nederland. Waarderende commentaren bleken immers geen aanzet te geven om de toekomstige prestaties van de toptalenten nog verder te verbeteren, maar wel kon een stimulans worden vastgesteld bij collega’s die net niet de voorwaarden voor het elite-niveau hebben gehaald. Op die manier kunnen de positieve commentaren volgens de onderzoekers alsnog de totale productiviteit verhogen.

“Men zou kunnen vermoeden dan topprestaties door aanmoedigingen nog verder zouden kunnen worden verbeterd, maar er kon bij de 30 procent beste studenten uit het onderzoek geen positief effect op een volgende test worden ervaren,” zegt onderzoeksleider Nick Zubanov, professor bedrijfswetenschappen aan de Universität Konstanz. “Daarentegen konden op de volgende test wel een gevoelige verbetering worden opgetekend collega’s die eerder net onvoldoende punten had gehaald om tot de elitegroep te kunnen behoren. De resultaten van de studie vormen volgens de onderzoekers een nieuwe aanwijzing dat de mens ernaar streeft om aan de gestelde normen te voldoen.

Opgemerkt wordt daarbij dat de prestatie niet enkel door persoonlijke voordelen - zoals de slaagkansen voor een examen of een professionele bevordering - wordt beïnvloed, maar ook afhankelijk is van de vooropgestelde groepsnormen. “De verbale erkenning van de prestaties vormt daarbij het instrument om deze normen te communiceren,” benadrukt professor Zubanov. “De groep die positieve commentaren krijgt, weet de normen gehaald te hebben. De anderen beseffen dat ze meer inspanningen zullen moeten doen om de verwachtingen optimaal in te vullen. De eerste groep zal zich goed in zijn vel voelen en zich als een tevreden werknemer opstellen. De anderen zullen hun inzet opdrijven.”

De onderzoekers merken wel op dat de prestaties uiteraard door een reeks verschillende factoren worden beïnvloed en niet alleen door lovende woorden kunnen worden gestimuleerd.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsbeleid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.