28-02-17

Mobiele telefonie omvat bijna 5 procent wereldeconomie

Tegen het midden van dit jaar zullen wereldwijd vijf miljard mobiele telefoons operationeel zijn. Dat blijkt uit een rapport van de GSM Association (GSMA), de internationale organisatie van mobiele operatoren. Vorig jaar waren wereldwijd 4,8 miljard telefoons geregistreerd, maar door de groeiende bevolking in Azië, met India als speerpunt, zal dat aantal volgens de onderzoekers tegen het einde van dit decennium tot 5,7 miljard aansluitingen zijn gestegen. Op dat ogenblik zal driekwart van de wereldbevolking over een mobiele telefoon beschikken. De sector wordt volgens het rapport verder ook gekenmerkt door een trend naar mobiele breedband-netwerken en smartphones.

“De mobiele industrie wint steeds meer aan belang als pijler van de economische activiteit en de sociale ontwikkeling,” benadrukt Mats Granryd, directeur-generaal van de GSM Association. “De mobiele sector is een wereldwijd platform dat op dit ogenblik twee derde van de wereldbevolking helpt, waarbij gezorgd wordt voor de connectiviteit en infrastructuur die nieuwe digitale economieën versterkt en socio-economische uitdagingen beantwoordt.” Granryd voegt eraan toe dat de alomtegenwoordigheid van de smartphones en snelle verbindingen een mogelijkheid creëren voor innovatie in gebieden zoals artificiële intelligentie en digitale transformatie.

Opgemerkt wordt dat de mobiele sector vorig jaar een waarde van 3,3 biljoen dollar vertegenwoordigde en daarmee een aandeel van 4,4 procent heeft in het wereldwijde bruto binnenlandse product. Dat aandeel zal tegen het einde van dit decennium met een bedrag van 4,2 biljoen dollar tot 4,9 procent oplopen. Berekend werd ook dat het mobiele ecosysteem vorig jaar 28,5 miljoen directe en indirecte arbeidsplaatsen registreerde. Tegen het einde van dit decennium zou er sprake zijn van 30,9 miljoen banen. Tevens genereerde de sector vorig jaar bijna 19 miljard dollar fiscale inkomsten, maar die bijdrage zal tegen het einde van dit decennium zijn opgelopen tot 500 miljard dollar.

De veiling van licenties bracht de wereldwijde overheden vorig jaar 19 miljard dollar op. De volgende jaren zal bovendien door operatoren 700 miljard dollar worden geïnvesteerd in supersnelle netwerken van de vijfde generatie (5G). Op dit ogenblik beschikt 21 procent van de wereldwijde verbindingen over netwerken van de vierde generatie (4G), maar dat aandeel zal tegen het einde van dit decennium tot 41 procent zijn opgelopen. Inmiddels loopt 55 procent van de wereldwijde verbindingen over mobiel breedband, maar dat aandeel zal over drie jaar tot bijna 75 procent zijn opgelopen.

Azië zal de volgende drie jaar ongeveer de helft van de groei op de internationale mobiele markt voor zijn rekening nemen. In India zou er sprake zijn van ongeveer 310 miljoen bijkomende aansluitingen.

Lees Verder

19:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie |  Facebook |

Zowel hond als mens gericht op coöperatief sociaal gedrag

De sociale intelligentie van tweejarige peuters toont meer gelijkenissen met honden dan met chimpansees. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers helpen om een dieper inzicht te verwerven in de sociale evolutie van de mens. Bovendien zouden de conclusies ook kunnen helpen in de studie van een aantal menselijke ziektes, zoals autisme, die betrekking hebben op een gebrek aan sociale vaardigheden. Er wordt wel gewaarschuwd dat honden niet in alle aspecten een superieur model voor het menselijk brein vormen.

“Tests wezen uit dat chimpansees goede resultaten laten optekenen op proeven die betrekking hebben op hun fysieke omgeving en het ruimtelijk begrip, maar daarentegen werden minder goede scores gerealiseerd bij coöperatieve communicatie-vaardigheden, zoals het volgen van een wijzende vinger of een blik van de ogen,” benadrukt onderzoeksleider Evan MacLean, directeur van het Canine Cognition Center aan de University of Arizona. “Bij de coöperatieve communicatie-vaardigheden lieten zowel honden als peuters betere resultaten noteren dan chimpansees. Vastgesteld werd ook dat zowel bij honden als peuters variaties in sociale communicatie-vaardigheden konden worden opgemerkt, maar niet bij chimpansees.”

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers mogelijk worden gekoppeld aan het feit dat zowel honden als mensen zijn geëvolueerd onder eenzelfde druk, waarbij een vriendelijke houding dankzij beloningen en voordelen voor een coöperatiever sociaal gedrag tot grotere overlevingskansen leidde. “Honden en mensen hebben mogelijk deze vaardigheden ontwikkeld als resultaat van een gelijkaardig evolutionair proces,” benadrukt Evan MacLean. “Een aantal dingen die gebeurd zijn in de menselijke evolutie, toonden dan ook wellicht belangrijke gelijkenissen met de processen die konden worden opgetekend tijdens de domesticatie van de hond.”

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie |  Facebook |

Chronisch zieken hebben liever cannabis dan pijnstillers

Patiënten met chronische pijn of mentale gezondheidsproblemen zouden voor een behandeling van hun symptomen liever gebruik maken van cannabis dan van voorgeschreven pijnstillers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia en de University of Victoria in Canada bij meer dan tweehonderdvijftig patiënten. De onderzoekers stelden vast dat 63 procent van de respondenten cannabis verkoos boven geneesmiddelen die door hun arts waren voorgeschreven, zoals opioïden, benzodiazepines en anti-depressiva. Er kunnen volgens de onderzoekers verschillende motieven achter de voorkeur voor cannabis worden vermoed.

“Mogelijk beslissen een aantal patiënten om van voorgeschreven geneesmiddelen naar cannabis over te schakelen om het probleem van neveneffecten aan te pakken,” benadrukt onderzoeksleider Philippe Lucas, psycholoog aan het Centre for Addictions Research van de University of Victoria. “Anderzijds zou de overschakeling tevens een beter symptoom-management mogelijk maken, terwijl diverse respondenten getuigen het gevoel te hebben dat cannabis veiliger is dan voorgeschreven geneesmiddelen.” Volgens de onderzoekers zou cannabis dan ook een belangrijke rol kunnen krijgen in de aanpak van het problematisch gebruik van farmaceutische producten zoals opioïden.

Canada werd zestien jaar geleden één van de eerste landen die een programma ontwikkelde om het medicinaal gebruik van cannabis voor patiënten mogelijk te maken. Sinds augustus vorig jaar zijn in het land dertig erkende producenten van cannabis actief. Deze ondernemingen leveren hun producten aan meer dan 65.000 patiënten. Uit het onderzoek bleek nog dat 53 procent van de ondervraagden cannabis gebruikten als een alternatief voor pijnstillers, gevolgd door mentale problemen zoals eetstoornissen of posttraumatische stress (15 procent). Ook bleek dat 32 procent van opioïden naar cannabis is overgestapt, gevolgd door benzodiazepines (16 procent) en anti-depressiva (12 procent).

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis |  Facebook |

Naam beantwoordt aan culturele stereotypes

De mens kan opvallend goed een naam en een gezicht aan elkaar plakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hebrew University of Jerusalem bij enkele honderden proefpersonen in Israël en Frankrijk. Het opmerkelijke verband moet volgens de onderzoekers mogelijk worden gelinkt aan de culturele stereotypes die aan namen worden gekoppeld. Opgemerkt wordt dat de resultaten van het onderzoek aantonen dat het individu vanaf de geboorte het onderwerp is van sociale structureringen, niet alleen door gender, etniciteit of socio-economische status, maar ook door de naam die men van anderen heeft gekregen.

De proefpersonen kregen onder meer de opdrachten een naam toe te wijzen aan één van de vijf portretten die hen werden getoond. Daarbij kon worden vastgesteld dat tussen 25 procent en 40 procent van de kandidaten een correcte associatie maakte. “Daarmee werd beter gescoord dan het toeval, dat op scores tussen 20 procent en 25 procent zou zijn uitgekomen,” benadrukt onderzoeksleider Yonat Zwebner, psycholoog aan de Hebrew University. “Dat effect bleef bovendien ook gehandhaafd wanneer etniciteit, leeftijd en andere socio-economische variabelen in rekening worden genomen.”

“Het fenomeen heeft wellicht gedeeltelijk te maken met de culturele stereotypes die met namen in verband worden gebracht,” benadrukt de psycholoog. “Er kan immers een culturele impact worden geregistreerd. De Franse proefpersonen bleken immers alleen een betere score te boeken dan het toeval wanneer ze met Franse namen mochten werken. Hetzelfde fenomeen kon worden vastgesteld bij Israëlische proefpersonen en Hebreeuwse namen.” Het feit dat de naam een impact op het gezicht heeft, zou volgens de onderzoekers mogelijk kunnen worden verklaard door het feit dat personen onderbewust hun uiterlijk veranderen om te beantwoorden aan de culturele normen die aan hun naam worden verbonden.”

“Ook in andere omstandigheden kan worden vastgesteld dat de stereotiepe verwachtingen van de omgeving een bepalend impact op de persoonlijkheid heeft,” zegt Yonat Zwebner. “Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er aan namen culturele stereotypes, zoals verwachtingen rond het uiterlijk, worden gekoppeld. Onder meer blijkt dat bij Bob een ronder gelaat wordt verwacht dan bij Tim. Deze stereotypes kunnen na verloop van tijd mogelijk het uiterlijk van de naamdrager beïnvloeden.”

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: naam |  Facebook |

Kinderen tasten alleen de slaapkwaliteit van de moeder aan

Kinderen leggen een druk op de nachtrust van de moeder, maar de vader wordt minder zwaar getroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Southern University bij nagenoeg zesduizend ouders in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat de slaapkwaliteit van de vrouw alleen door de aanwezigheid van kinderen werd beïnvloed. Daarbij werd vastgesteld dat elk bijkomend kind in het gezin de kansen op een onvoldoende slaap voor de moeder met bijna 50 procent doen toenemen. Geen enkele andere factor - zoals lichaamsbeweging, burgerlijke staat of opleidingsniveau - bleek een impact op de slaapduur van de vrouw te hebben.

“Vrouwen blijken niet te fantaseren wanneer ze over een gebrek aan slaap klagen,” benadrukt onderzoeksleider Kelly Sullivan, professor psychologie aan de Georgia Southern University. “In tegenstelling tot mannen, blijken vrouwen door de aanwezigheid van kinderen in de woning aan slaapkwaliteit in te boeten. Uit het onderzoek bleek dat moeders niet alleen met een slaaptekort worden geconfronteerd, maar in de loop van de dag met gevoelens van vermoeidheid moeten afrekenen. Slechts 48 procent van de moeders kon melden minstens zeven uur slaap per nacht te kunnen genieten, tegenover 62 procent bij vrouwen zonder kinderen.”

De onderzoekers stelden vast dat jonge moeders aangeven zich gemiddeld veertien dagen per maand vermoeid te voelen, tegenover elf dagen bij leeftijdsgenoten zonder kinderen in het gezin. Daarentegen kon worden vastgesteld dat de aanwezigheid van kinderen in het gezin geen enkele invloed had op de slaapduur van de vaders. “Voldoende slaap is een belangrijke pijler van de algemene gezondheid,” zegt professor Sullivan. “Onder meer kan een slechte slaapkwaliteit bijdragen aan cardiovasculaire aandoeningen en de aantasting van de psychische gezondheid. Het is belangrijk te achterhalen welke problemen tot een slaaptekort leiden, zodat de betrokkenen de weg naar een betere gezondheid kunnen worden gewezen.”

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaapkwaliteit |  Facebook |

Tieners opvallend bezorgde bewoners van digitale wereld

Tieners voelen zich met de snelheid waarop technologische ontwikkelingen tot verandering leiden minder comfortabel dan van een digitale generatie zou mogen worden verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Edelman op basis van een enquête bij duizend jongeren tussen zestien en achttien jaar. Er kon volgens de onderzoekers zelfs worden vastgesteld dat tieners sneller dan hun ouders bezorgdheid tonen dat de evolutie van de technologie te snel gaat. Hoewel 75 procent van de tieners op een dagelijkse basis van sociale media gebruik maakt, blijkt 59 procent zich zorgen te maken over de snelheid van de ontwikkelingen in de sector. In het brede publiek valt dat cijfer terug tot 44 procent.

“Ook snelle veranderingen in de mobiele industrie zijn voor tieners een bron van bezorgdheid,” benadrukt Edelman. “Er kon immers worden vastgesteld dat 45 procent van de tieners zich bezorgd toont over de snelheid van de veranderingen in de mobiele wereld. Bij de bredere bevolking valt dat cijfer terug tot 34 procent. Daarnaast wordt ook een bezorgdheid opgetekend over de technologiesector en de mediawereld.” Verder werd vastgesteld dat tieners vier keer meer vertrouwen hebben in experts dan in hun leeftijdsgenoten. Ook zouden logische argumenten zes keer meer impact hebben dan gevoelens. Bij volwassenen worden experts slechts 2 procent meer vertrouwd dan leeftijdsgenoten.

Edelman wijst erop dat slechts 24 procent van de algemene bevolking een vertrouwen betuigt in de media, maar bij tieners valt dat cijfer verder terug tot 17 procent. Er wordt wel opgemerkt dat niet alle media evenveel worden gewantrouwd. Daarbij kon immers worden vastgesteld dat 75 procent van de tieners te kennen geeft vertrouwen te hebben in een krant, maar bij een blogpost valt dat cijfer terug tot amper 24 procent. De resultaten van de studie tonen volgens Ed Williams, directeur van de Britse divisie van Edelman, aan dat de jongeren vertegenwoordigers zijn van een generatie die aanvoelt dat de wereld veel te snel begint te draaien.

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Nieuwe mijlpaal voor videoplatform Youtube

Op het videoplatform YouTube, een divisie van het internetbedrijf Google, wordt dagelijks meer dan één miljard uur content geconsumeerd. Daarmee zit YouTube op koers om televisie als belangrijkste filmplatform van de Verenigde Staten te verdringen. Dat heeft YouTube, dat twaalf jaar geleden werd gelanceerd, bekend gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat ook de videobank van YouTube een sterke groei blijft kennen. Elke minuut wordt op het platform immers vierhonderd uur video geplaatst. Elke dag wordt de bibliotheek van YouTube op die manier met vijfenzestig jaar video verder uitgebouwd. Muziek blijft veruit de populairste sector op het platform.

Opgemerkt wordt dat een dagelijkse consumptie van één miljard uur content in de loop van vorig jaar werd bereikt. Dat betekende een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Drie jaar geleden werd een dagelijkse consumptie van driehonderd miljoen uur geregistreerd. Over een periode van vijf jaar is er zelfs sprake van een vertienvoudiging. “Toen werd immers gestart met de bouw van algoritmes die de gegevens van de gebruikers verzamelden, zodat een gepersonaliseerd video-aanbod kon worden aangeboden en de consument kon worden aangezet langere tijd op het platform te blijven,” benadrukt YouTube.

Inmiddels wordt YouTube een bedreiging voor de machtspositie van televisie. Een eerdere studie van consulent Nielsen heeft immers uitgewezen dat de Amerikaanse consumenten gemiddeld ongeveer 1,25 miljard uur televisie per dag bekijken. Dat cijfer heeft de voorbije jaren een constante inkrimping laten optekenen. Muziek blijft op YouTube een belangrijke troef. De sector kan immers negen van de tien meest populaire video’s op het platform opeisen. Op de eerste plaats staat nog altijd Gangnam Style van Psy, die vijf jaar geleden werd geplaatst en inmiddels al 2,7 miljard keer werd bekeken.

Financiële details over de werking van YouTube worden niet bekendgemaakt. Volgens een aantal bronnen zou het platform drie jaar geleden ongeveer 4 miljard dollar inkomsten hebben gegenereerd en ongeveer een break-even hebben gerealiseerd.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: youtube |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende